PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG VỀ CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI KHÁCH SẠN FESTIVAL HUẾ

65 244 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 09:53

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn PHẦN I - ĐẶT VẤN ĐỀ Lí chọn đề tài Ngày nay, song song với phát triển kinh tế Việt Nam, nhu cầu nguồn nhân lực ngày gia tăng nguồn lực trở thành yếu tố cạnh tranh vô quan trọng doanh nghiệp Doanh nghiệp không trọng đến vấn đề tuyển dụng, đào tạo mà vấn đề quan tâm công tác quản trị nhân làm để giữ chân nhân viên Với cạnh tranh tiền lương, chế độ ưu đãi, điều kiện làm việc d oanh nghiệp việc giữ chân nhân viên ổn định tình hình nhân cho doanh nghiệp việc không dễ dàng Một nghiên cứu gần Chou (2007) cho thấy không hài lòng công việc nguyên nhân lớn khiến nhân viên rời bỏ công ty họ làm Cũng theo nhận định nhiều doanh nhân nhân viên cảm thấy hài lòng với công việc, họ làm việc hiệu gắn bó với công ty (doanhnhansaigon.vn) Mức độ hài lòng nhân viên tiêu chí đánh giá thành công doanh nghiệp Do nghiên cứu hài lòng công việc nhân viên việc làm cần thiết nhằm giúp doanh nghiệp xây dựng sách quản trị nguồn nhân lực tốt hơn, từ ổn định tình hình nhân doanh nghiệp Tuy nhiên, nhân viên với đặc điểm nhu cầu khác việc thỏa mãn mong muốn họ khác Đó lý doanh nghiệp làm hài lòng tất nhân viên hạn chế nguồn lực, chưa kể việc xác định yếu tố cần cải thiện vấn đề gây khó khăn Vì vây, việc thực nghiên cứu hài lòng nhân viên thông qua phân tích để xác định yếu tố cần tập trung giải quyết, cải thiện cần thiết câu hỏi cần đặt giải “Các yếu tố tác động đến hài lòng công việc nhân viên?”, “Mức độ tác động yếu tố nào?”, “Cần có thứ tự ưu tiên giải yếu tố cho hợp lý?” v.v… Liên hệ đến doanh nghiệp hi ện hoạt động lĩnh vực dịch vụ khách sạn địa bàn thành phố Huế, đặc trưng lĩnh vực dịch vụ nói chung lĩnh vực kinh doanh khách sạn nói riêng, bật tượng “nhảy việc” thường thấy khách sạn, việc quan tâm đến hài lòng nhân viên xem nhẹ Đặc biệt ngành du lịch Huế ngày phát triển, cạnh tranh SV thực hiện: Lại Thị Phan Mai – K42 QTKD Tổng Hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn lĩnh vực kinh doanh khách sạn ngày gay gắt, việc giữ chân nhân viên có lực yêu cầu cấp thiết Theo thống kê k hách sạn Festival Huế năm gần có dao động số lượng nhân sự, không lớn số lượng nhân viên có tăng giảm liên tục Có nhiều ng uyên nhân khách quan chủ quan liên quan đến biến động nhân Trong đó, khách sạn chưa trọng nhiều đến việc nghiên cứu nâng cao hài lòng công việc cho nhân viên Đánh giá hài lòng nhân viên doanh nghiệp đề tài nhiều nghiên cứu bàn đến Tuy nhiên chưa thực có nh ững giải pháp hoàn thiện vấn đề cần quan tâm việc quản lý nhân doanh nghiệp Trong năm gần xuất nghiên cứu liên quan với cách tiếp cận mẻ góp phần hoàn thiện thêm khía canh vấn đề Ngo ài việc xác định nhóm nhân tố tác động đến hài lòng công việc nhân viên doanh nghiệp nhiều lĩnh vực kinh doanh, phân tích tác động nhân tố hài lòng chung nhóm đối tượng nghiên cứu khác nha u v.v… nghiên cứu tập trung phân tích tầm quan trọng nhân tố, hay đưa ma trận nhóm giải pháp với mức độ hiệu cao hơn, nhiều hướng phân tích khác Dựa lý cấp thiết nêu trên, với thực tế khách sạn Festival Huế, nhằm mục tiêu đóng góp thêm vào nghiên cứu trước lĩnh vực này, định chọn đề tài “PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG VỀ CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI KHÁCH SẠN FESTIVAL HUẾ” Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa lý thuyết liên quan đến vấn đề nghiên cứu - Xác định nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng công việc nhân viên khách sạn Festival Huế đánh giá mức độ hài lòng nhân viên nhân tố - Xác định mức độ tác động nhân tố đến hài lòng công việc nhân viên khách sạn Festival Huế - Đưa giải pháp phù hợp khả thi nhằm nâng cao hài lòng công việc nhân viên khách sạn Fextival Huế 2.2 Câu hỏi nghiên cứu SV thực hiện: Lại Thị Phan Mai – K42 QTKD Tổng Hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn - Các lý thuyết liên quan đến vấn đề nghiên cứu? - Các nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng công việc nhân viên khách sạn Festival Huế? Nhân viên đánh mức độ hài lòng họ nhân tố này? - Mức độ tác động nhân tố hài lòng công việc nhân viên khách sạn Festival Huế nào? Nhân tố tác động lớn nhân tố tác động thấp nhất? - Những giải pháp đưa để nâng cao hài lòng công việc nhân viên khách sạn festival Huế? Cần ưu tiên tập trung vào nhân tố nào? Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Nhân viên khách sạn Festival huế 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Nội dung: nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng công việc nh ân viên - Không gian: khách sạn Festival Huế - Thời gian: từ ngày 01/02/2012 đến ngày 01/05/2012 Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập liệu Nghiên cứu thực sở kết hợp hai phương pháp nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng Nghiên cứu định tính Nghiên cứu định tính nhằm khám phá, điều chỉnh bổ sung biến quan sát dùng để đo lường khái niệm nghiên cứu Thông tin cần thu thập dạng định tính đo lường, lượng hóa số cụ thể trả lời c ho câu hỏi: Thế nào? Tại sao? Cái gì? Các kỹ thuật sử dụng chủ yếu nghiên cứu: - Nghiên cứu tài liệu: Tham khảo sách báo tài liệu, nghiên cứu liên quan thực trước Việt Nam nước Các nghiên cứu có nội dung tương tự nghiên cứu khía cạnh liên quan đến hài lòng nhân viên, phạm vi không gian địa điểm khác… Từ xây dựng sở lý thuyết câu hỏi khảo sát phục vụ cho nghiên cứu - Quan sát: Thực phương pháp quan sát phi cấu trúc, ghi chép lại hành vi, biểu liên quan đến nội dung nghiên cứu từ phía nhân viên SV thực hiện: Lại Thị Phan Mai – K42 QTKD Tổng Hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn - Phỏng vấn sâu: Kết hợp với nội dung chuẩn bị trước, đưa câu hỏi để lấy ý kiến số nhân viên làm việc khách sạn F estival Huế (cụ thể nhân viên hai phận có số lượng nhân viên đông lưu trú nhà hàng) nhằm điều tra yếu tố tác động đến hài lòng họ công việc, nhận định nhân viên điều kiện làm việc khách sạn Kết nghiên cứu sở cho thiết kế bảng câu hỏi đưa vào nghiên cứu thức Nghiên cứu định lượng Tiến hành nghiên cứu nhằm thu thập thông tin dạng định lượng, lượng hóa thành số cụ thể, phục cụ cho đo lường phân tích khái niệm nghiên cứu Thông tin trả lời cho câu hỏi: Bao nhiêu? Kỹ thuật sử dụng nghiên cứu điều tra cá nhân bảng hỏi Tiến hành phát bảng hỏi cho nhân viên làm việc khách sạn Festival Huế nhằm thu t hập ý kiến đánh giá họ mức độ hài lòng yếu tố công việc đưa bảng hỏi Kết nghiên cứu phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu đề Nguồn liệu nghiên cứu Dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu thu thập từ hai n guồn nguồn liệu thứ cấp nguồn liệu sơ cấp - Nguồn liệu thứ cấp: + Tài liệu khóa luận sinh viên khóa 40, 41 khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế - Đại học huế + Các đề tài khoa học có liên quan + Giáo trình quản trị nhân lực + Các trang web… + Các liệu tình hình kinh doanh tình hình nhân qua năm (2009 2011) cung cấp phòng tổ chức hành khách sạn Festival Huế - Nguồn liệu sơ cấp: Thu thập liệu cách vấn cá nhân có sử dụ ng bảng hỏi cấu trúc sở bảng hỏi mang tính khách quan SV thực hiện: Lại Thị Phan Mai – K42 QTKD Tổng Hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn Phương pháp chọn mẫu Do điều kiện thực tế, nghiên cứu tiến hành điề u tra toàn bộ, với số nhân viên khảo sát 88 người Số phiếu khảo sát phát 88 phiếu, thu đủ 88 phiếu phiếu không hợp lệ 4.2 Phương pháp xử lý phân tích số liệu Dữ liệu thu thập xử ký phần mềm SPSS phiên 16.0, tiến hành dựa quy trình đây: Mã hóa bảng hỏi phần mềm SPSS Nhập liệu theo phương pháp nhập l ần, làm liệu thống kê bảng tần số Tiến hành bước xử lý phân tích liệu - Phân tích nhân tố khám phá sử dụng để rút gọn tập nhiều biến quan sát phụ thuộc lẫn thành tập biến (gọi nhân tố) h ơn để chúng có ý nghĩ a chứa đựng hầu hết thông tin tập biến ban đầu (Hair tác giả, 1998) Phương pháp trích hệ số sử dụng nghiên cứu Principal Components - Kiểm định độ tin cậy thang đo (hệ số Cronbach’s Alpha) để xem thang đo đáng tin cậy mức độ Độ tin cậy đạt yêu cầu: >=0,8 Trường hợp nghiên cứu khám phá Cronbach’s Alpha >=0,6 sử dụng (Hoàng Trọng đồng nghiệp 2005) - Phân tích hồi quy tương quan bội sử dụng để mô hình hoá mối quan hệ nhân biến (biến phụ thuộc biến độc lập), mô tả hình thức mối liên hệ mức độ tác động biến độc lập lên biến phụ thuộc Phân tích hồi quy thực phương pháp Enter Mức độ phù hợp mô hình đánh giá hệ số R điều chỉnh Giá trị R2 điều chỉnh không phụ thuộc vào độ lệch phóng đại R2 sử dụng phù hợp với hồi quy tuyến tính đa biến - Kiểm định trung bình tổng thể One sample t -test cho biến nhằm đánh giá đa phần nhân viên cảm thấy tiêu h ài lòng công việc đưa nghiên cứu, kết hợp phân tích thống kê để đưa số lý giải cụ thể SV thực hiện: Lại Thị Phan Mai – K42 QTKD Tổng Hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn Tóm tắt nghiên cứu PHẦN I – ĐẶT VẤN ĐỀ Trình bày lý lựa chọn đề tài nghiên cứu, mục tiêu, đối tượng phạm vi nghiên cứu, phư ơng pháp nghiên cứu, tóm tắt bố cục đề tài PHẦN II – NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Chương Tổng quan vấn đề nghiên cứu - Trình bày sở lý thuyết hài lòng công việc nhân viên - Trình bày sở thực tiễn việc nghiên cứu hài lòng công việc nhân viên Chương Nội dung kết nghiên cứu - Khái quát chung khách sạn Festival Huế - Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng công việc nhân viên khách sạn Festival Huế Chương Định hướng giải pháp Đưa giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hài lòng công việc cho nhân viên khách sạn Festival Huế PHẦN III – KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ SV thực hiện: Lại Thị Phan Mai – K42 QTKD Tổng Hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn PHẦN II – NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Khái niệm khách sạn, kinh doanh khách sạn Khách sạn sở kinh doanh dịch vụ hoạt động nhằm mục đích sinh lời việc cho thuê phòng chuẩn bị sẵn tiện nghi cho khách ghé lại qua đêm hay thực kì nghỉ (có thể kéo dài đến vài thán g ngoại trừ việc lưu trú thường xuyên) Cơ sở bao gồm dịch vụ ăn uống, dịch vụ vui chơi giải trí dịch vụ cần thiết khác (TS Trương Sĩ Quý, giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn nhà hàng ) Trên phương diện chung nhất, đưa khái niệm kinh doanh khách sạn sau: “Kinh doanh khách sạn hoạt động kinh doanh sở cung cấp dịch vụ lưu trú, ăn uống dịch vụ bổ sung cho khách nhằm đáp ứng nhu cầu ăn nghỉ giải trí họ địa điểm du lịch nhằ m mục đích có lãi” (TS Nguyễn Văn Mạnh, ThS Hoàng Thị Lan Hương, giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn, NXB Đại học kinh tế Quốc Dân) 1.1.2 Khái niệm nhân viên Theo cách hiểu thông thường nhân viên lao động bình thường làm việc quản lý nhà quản trị cấp cao Theo từ điển Việt Nam, nhân viên người làm việc quan, tổ chức quan hệ với thủ trưởng, lãnh đạo quan, tổ chức (tác giả Thái Bình Tố Phái, 9/2008, Từ điển Việt Nam, NXB Văn hóa thông tin) Như vậy, hiểu nhân viên người lao động làm công ăn lương doanh nghiệp, công việc theo thỏa thuận xác lập người chủ thuê lao động, tiền lương hưởng theo kết công việc họ Theo Điều Bộ lu ật lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, người lao động người đủ tuổi lao động, có khả lao động có giao kết thực hợp đồng lao động với chủ sủ dụng lao động Luật lao động quy định rõ ràng cụ thể quyền nghĩa vụ người lao động tham gia lao động, quy định hợp đồng lao động, xử lý tranh chấp hợp đồng lao động, sách đãi ngộ, phúc lợi xã hội bắt buộc SV thực hiện: Lại Thị Phan Mai – K42 QTKD Tổng Hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn 1.1.3 Khái niệm hài lòng công việc nhân viên 1.1.3.1 Sự hài lòng hài lòng công việc nhân viên Theo từ điển tiếng Việt, hài lòng thỏa mãn nhu cầu, mong muốn, kỳ vọng Những nhu cầu, mong muốn, kỳ vọng không thỏa mãn động thúc người hành động hay có ứng xử định cách vô thức hay hữu ý Theo từ điển trực tuyến Wikipedia (Wikipedia.com) định nghĩa “sự hài lòng nhân viên doanh nghiệp thể công việc thái độ thích không thích nhân viên công việc, thể mức độ hài lòng, thốn g mong muốn nhân viên công việc, với kết mà họ có (như tiền lương, khoản phúc lợi, hội thăng tiến, mối quan hệ với đồng nghiệp, danh tiếng thân…)” Như có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng nhân viên đố i với doanh nghiệp; với nhân viên yếu tố ảnh hưởng khác tùy thuộc vào động cơ, mong muốn k ỳ vọng người cống hiến người doanh nghiệp Hiện có nhiều lý thuyết đưa nhu cầu (động cơ) quan trọng hay ảnh hưởng nhiều nhân viên doanh nghiệp, bật lý thuyết động lý thuyết hệ thống thứ bậc nhu cầu Maslow hay lý thuyết hai nhóm yếu tố Frederick Herzberg 1.1.3.2 Quan điểm động c Động đề cập “tại sao” hành vi người Động định nghĩa tất điều kiện phấn đấu nội tâm mô tả ước muốn, mong muốn, ham muốn, v.v… Đó trạng thái nội tâm kích thích hay thúc giục hoạt động Theo cách nhìn nhà quản trị người có động làm việc tích cự c, trì nhịp độ làm việc tích cực , có hành vi tự định hướng vào mục tiêu quan trọng Vì động phải kéo theo nỗ lực, kiên trì mục đích Nó đòi hỏi phải có mong muốn thực người Kết thực thực tế mà nhà quản trị đánh giá để xác định cách gián tiếp mong muốn người Khi kết thực người xác định không đạt yêu cầu vấn đề xem động yếu Chắc chắn nhiều trường hợp Tuy nhiên vấn đề kết thực SV thực hiện: Lại Thị Phan Mai – K42 QTKD Tổng Hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn động yếu Những yếu tố khác, thiếu nguồn tài nguyên hay kỹ l nguyên nhân dẫn đến kết thực 1.1.3.3 Mối quan hệ động hài lòng (thỏa mãn ) Một nhu cầu không thỏa mãn điểm xuất phát trình động Sự thiếu hụt cá nhân mắt xích ch uỗi kiện dẫn đến hành vi Nhu cầu không thỏa mãn gây nên căng thẳng (về thể chất hay tâm lý) người, dẫn đến chỗ người tham gia vào kiểu hành vi nhằm thỏa mãn nhu cầu nhờ giải tỏa bớt căng thẳng Các mục tiêu hay kết mong muốn (như khen thưởng v.v…) đạt làm thỏa mãn nhu cầu hay làm hài lòng cá nhân đó, đồng thời kết tạo nên nhu cầu người Sơ đồ sau cho thấy trình động cá nhân Thỏa mãn nhu cầu (khen thưởng nhằm thỏa mãn nhu cầu) Nhu cầu không thỏa mãn (tạo mong muốn thỏa mãn nhu cầu – thực phẩm, an toàn, bạn bè, công việc hoàn tất Hành vi hướng đến mục tiêu (những hành động nhằm thỏa mãn nhu cầu) Hình 1.1: Sơ đồ mối quan hệ động hài lòng (Nguồn: Donnelly H.J, Quản trị học bản, NXB Thống kê Hà Nội, 2000) Tóm lại, động hài lòng có mối quan hệ với Nghiên cứu lý thuyết hài lòng động giúp hiểu i niệm, từ xác định yếu tố tác động đến nhân viên công việc để đưa vào khảo sát lấy ý kiến, có để phân tích số liệu thu thập SV thực hiện: Lại Thị Phan Mai – K42 QTKD Tổng Hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn 1.1.4 Các lý thuyết động 1.1.4.1 Hệ thống thứ bậc nhu cầu Maslow Tự thể Nhu cầu tự khẳng định – phát triển sử dụng khả cách đầy đủ sáng tạo Các nhu cầu cấp cao Tôn trọng Nhu cầu người khác quý trọng – tôn trọng, công n hận, có uy tín; nhu cầu tự trọng; ý thức cá nhân khả năng, quyền làm chủ Các nhu cầu cấp thấp Xã hội Nhu cầu tình yêu, yêu mến, ý thức mối quan hệ với người khác An toàn Nhu cầu an ninh, bảo vệ, ổn định việc tự nhiên cá nhân sinh hoạt hàng ngày Sinh lý Những nhu cầu tất nhu cầu người: trì sống Hình 1.2: Hệ thống thứ bậc lý thuyết nhu cầu Maslow (Nguồn: Donnelly H.J, Quản trị học bản, NXB Thống kê Hà Nội, 2000) Lý thuyết hệ thống thứ bậc nhu cầu Maslow nhiều người chấp nhận từ đưa Lý t huyết ông động nhấn mạnh hai tiền đề bản: Chúng ta động vật có ham muốn, với nhu cầu phụ thuộc vào ta có Chỉ nhu cầu chưa thỏa mãn ảnh hưởng đến hành vi Nói cách khác, nhu cầu thỏa mãn nhu cầu khác lại xuất đòi hỏi phải thỏa mãn Các nhu cầu ta xếp theo thứ bậc ý nghĩa quan trọng Một nhu cầu thỏa mãn nhu cầu khác lại xuất đòi hỏi thỏa mãn 10 SV thực hiện: Lại Thị Phan Mai – K42 QTKD Tổng Hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn người không hài lòng không hài lòng Có thể thấy công việc, mức độ hài lòng tỷ lệ thuận với mức độ phù hợp lực người thực với công việc giao, lẽ vận dụng kỹ vào công việc giúp cho người cảm thấy tự tin hơn, không nhàm chán hay học đào tạo, khả thực tốt khiến cho người hài lòng với công việc củ a Dựa vào số thống kê, kết luận khách sạn có bố trí công việc hợp lý cho nhân viên phận, công việc giao cho người giúp cho nhân viên phát huy kỹ năng, sở trường mình, tạo cho họ thích thú làm việc Đối với ba tiêu lại, nhân viên nhận định hài lòng mức độ chưa cao Cụ thể, tiêu “sự thích thú công việc”, có 45 nhân viên cảm thấy hài lòng (52.2%), Nhiều nhân viên đánh giá trung lập (36 người chiếm 40.9%) có người không hài lòng (6.8%) Về tiêu “cơ hội sáng tạo công việc”, có 35 nhân viên hài lòng, đa số đánh giá trung lập (49 người chiếm 55.7%), số người không hài lòng người Về tiêu “sự an toàn công việc” nhân viên đánh giá tốt, có 68 người (77.3%) hài lòng hài lòng, 16 người (18.2%) cho bình thường người (4.5%) không hài lòng Như thấy công việc khách sạn chưa thực tạo thích thú cho nhân viên, dựa vào số thống kê cho điều có liên quan đến việc nhân viên thiếu hội sáng tạo công việc Những nghiệp vụ khách sạn đòi hỏi tiêu chuẩn nhân viên phải thực theo tiêu chuẩn đó, việc sáng tạo thể chỗ nhân viên tìm cho cách nhanh hiệu để thực mà Lượng công việc nhiều thay đổi không có, có trường hợp nhân viên hỗ trợ phận với Việc lặp lại công việc ngày lgaay nhàm chán Vì vậy, ban quản lý nên ý đến việc tạo hội cho nhân viên thể khả năng, kể nghiệp vụ lẫn khả nghiệp vụ Sự an toàn đánh giá tốt nên ban giám đốc cần tiếp tục dy trì môi trường làm việc an toàn cho nhân viên Đối với số người chưa hài lòng nên tìm hiểu xem nhân viên cảm thấy thiếu an toàn nơi làm việc, điều gây ảnh hưởng tới trình làm việc nhân viên Chỉ tiêu an toàn công việc lại nhân viên đánh giá cao, gần với mức tức hài lòng Có 68 nhân viên cảm thấy công việc an toàn (chiếm 51 SV thực hiện: Lại Thị Phan Mai – K42 QTKD Tổng Hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn 77.3%), có người (tức 4.5%) không hài lòng an toàn làm việc khách sạn Có thể thấy môi trường làm việc khách sạn nói chung khách sạn Festival Huế nói riêng nhìn chung an toàn Nhân viên viên làm việc khuôn viên khách sạn, không tiếp xúc với chất độc hại, nhiệm vụ nguy hiểm, môi trường làm việc mở nên nói điều kiện môi trường, không khí đảm bảo Một số nhân viên cảm thấy thiếu an toàn có lẽ người làm việc bếp núc, buồng phòng thường phải hít bụi khói bếp Điều lưu ý ban lãnh đạo phải ý đầu tư trang thiết bị bảo hộ lao động găng tay, trang máy lọc không khí cần thi ết  Đánh giá hài lòng Đào tạo thăng tiến Theo nghiên cứu đánh giá “đào tạo thăng tiến” nhân viên khách sạn Festival Huế tương đối hài lòng với tiêu đưa như: hội đào tạo, hội thăng tiến, cảm giác có ý n ghĩa mà công việc mang lại, nội dung đào tạo Bảng 2.15: Đánh giá Đào tạo thăng tiến One sample t-test Đào tạo thăng tiến Cơ hội đào tạo Cơ hội thăng tiến Cảm giác có ý nghĩa mà công việc mang lại Nội dung đào tạo Giá trị trung bình 4.1136 3.5795 3.5114 Giá trị kiểm định 4 Sig (2tailed) 0.132 0.000 0.000 3.7273 0.002 (Nguồn: Xử lý số liệu điều tra 2012 ) Các tiêu “cơ hội đào tạo, hội thăng tiến, cảm giác có ý nghĩa mà công việc mang lại, nội dung đào tạo” đánh giá với giá trị trung bình 4.1136, 3.5795, 3.5114, 3.7273, giá trị kiểm định Kết kiểm định cho ba biến “cơ hội thăng tiến, cảm giác có ý nghĩa mà công việc mang lại, nội dung đào tạo” có sig 0.000; 0.000; 0.002 nhỏ m ức ý nghĩa 0.05, đủ chứng thống kê để bác bỏ giả thuyết H 0, chấp nhận giả thuyết H1, nghĩa mức đánh giá trung bình chưa tới 3, hay nhân viên khách sạn Festival Huế hài lòng với tiêu Riêng tiêu “cơ hội đào tạo”, sig Là 0.132 lớn mức ý nghĩa 0.05, chưa đủ sở thống kê để bác bỏ giả thuyết H 0, kết luận nhân viên khách sạn Festival Huế hài lòng với hội đào tạo khách sạn Có thể nói lĩnh vực dịch vụ nghiệp vụ nhân viên luôn coi trọng, nhân viên quan tâm đến việc đào tạo làm việc công ty, 52 SV thực hiện: Lại Thị Phan Mai – K42 QTKD Tổng Hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn đào tạo tốt hơn, tay nghề nâng cao khả làm việc hội thăng tiến cao hơn, điều thực tế Thống kê cho thấy có 77 nhân viên (87.5%) hài lòng hài lòng với hội đào tạo họ làm việc khách sạn, có người không hài lòng, số lại cảm thấy trung lập Như vậy, khách sạn làm tốt công tác đào tạo cho nhân viên Đối với nhân viên văn phòng, kỹ làm việc bồi dưỡng thông qua công việc thực tế tìm kiếm khách hàng, kê khai sổ sách, đưa chiến lược kinh doanh… Đối với nhân viên trực tiếp làm việc phận lưu trú, nhà hàng kinh nghiệm nhiều lên đào tạo chỗ đào tạo chéo Công tác đào tạo nên trì có đột phá đợt đào tạo ngoài, ví dụ phận bếp, bảo trì Việc đào tạo nên lên kế hoạch với nội dung phong phú phù hợp với nhân viên phận Đối với nội dung đào tạo, có 55 người hài lòng hài lòng (chiếm 64.8%), có người chưa hài lòng (chiếm 5.6%), phận đông đánh giá trung lập (26 người chiếm 29.5%) Như vậy, tồn số người chưa đánh giá cao n ội dung đào tạo chương trình đào tạo khách sạn Hầu nhân viên đến làm khách sạn tốt nghiệp trường đại học, cao đẳng, trung cấp nên có sẵn nghiệp vụ Do đó, để nâng cao chuyên môn cho nhân viên cần có chương trình đào tạo manh tính mẻ chuyên nghiệp Bên cạnh đó, nhân viên không đào tạo thường xuyên, điều kiện học hỏi, phát triển cá nhân nghề nghiệp, họ cảm thấy bị vắt sức lực trí tuệ cảm giác cống hiến Vì công tác đào tạo đóng vai trò quan trọng để phát triển kỹ tạo nên hài lòng nhân viên công việc ban quản lý nên trọng công tác Đối với hội thăng tiến tr ong công việc, 50 người cảm thấy hài lòng (56.8%), 33 người cảm thấy trung lập (chiếm 37.8%) người chưa hài lòng (5.7%) Có thể thấy với trình độ tương đối đồng phận hội thăng tiến chia cho người Tuy nhiên lại khó khăn đề bạt, dẫn đến việc tiêu chí đề bạt thường theo thâm niên làm việc Các diều kiện thăng tiến rõ rằng, đồng thời nhân viên tự đánh giá hội nên tiêu đa phần nhân viên cảm thấy hài lòng Số người chưa hài lòng cảm thấy trung lập họ nhận thấy khả ình chưa đề bạt, hay quy chế đề bạt khiến họ cảm thấy chưa hợp lý, cũn có khả người không 53 SV thực hiện: Lại Thị Phan Mai – K42 QTKD Tổng Hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn quan tâm nhiều đến chuyện thăng tiến họ đánh giá khả thăng tiến không cao Về tiêu “cảm giác có ý nghĩa mà công việc mang lại”, có 50 người cảm thấy hài lòng (56.8%), 34 người trung lập (38.6%) người không hài lòng (4.6%) Việc cảm nhận ý nghĩa công việc tùy thuộc nhiều vào thân người, mỗ công việc có ý nghĩa riêng tùy vào người mà họ cảm nhận mức độ ý nghĩa nhiều hay Tất nhiên yếu tố khách quan có tác động vào việc đánh giá Đối với người đánh giá cao cảm giác ý nghĩa công việc, điều kiện đào tạo, thăng tiến làm cho họ cảm thấy công việc tốt vị trí quan trọng Một số người không cảm thấy ý nghĩa công việc họ phải làm việc nhiều cảm nhận yêu thích công việc, hay có so sánh công việc với Mặc dù cảm giác ý nghĩa công việc không ảnh hưởng lớn đến kết công việc, nhiên lâu dài tác động đến tâm lý nhân viên Một người cho công việc có ý nghĩa, đáng để làm họ làm tốt công việc Ban lãnh đạo có điều kiện nên tạo hội cho nhân viên hỗ trợ công việc, có hội thăng tiến đào tạo,được tiếp xúc với cấp khách hàng để nhận thấy tầm quan trọng công việc 54 SV thực hiện: Lại Thị Phan Mai – K42 QTKD Tổng Hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP 3.1 Định hướng Các nhóm giải pháp đưa phải tuân thủ theo mục tiêu đề xuất tiến hành nghiên cứu Việc bám sát mục tiêu quan trọng để tìm kiếm giải pháp phù hợp Từ kết nghiên cứu, giải pháp phải định hướng vào giải nhóm nhân tố “chế độ lương -thưởng, tính chất công việc, cấp trên, đào tạo thăng tiến” Cụ thể hơn, nghiên cứu đề xuất số định hướng sau: - Đưa chế đánh giá kết hoàn thành công việc anh nghiệp hoàn thiện Hệ thống đánh giá phải thực theo định kì, dựa vào kết đánh giá người giám sát tự đánh giá nhân viên Như đả m bảo công khách quan - Hoàn thiện chế độ lương thưởng dựa nghiên cứu quản lý thực hiện, so sánh chọn sách hợp lý, đánh giá công - Vì khó thay đổi chất công việc nên để cải thiện nhóm yếu tố Tính chất công việc, nên tập trung vào việc tạo tinh thần thoải mái cho nhân viên, từ cảm thấy yêu thích công việc - Chế độ đào tạo thăng tiến phải nghiên cứu để đưa sách công bằng, tạo hội cho tất người Ngoài ra, giải pháp phải vào tình hình kinh doanh khách sạn, với mục tiêu chiến lược, điểm mạnh điểm yếu, hội thách thức nguồn lực người vật chất mà ban lãnh đạo hoạch định giải pháp khả thi 3.2 Giải pháp nâng cao hài lòng công việc nhân viên khách sạn Festival Huế 3.2.1 Nhóm giải pháp cải thiện nhân tố Chế độ lương -thưởng Đối với nhóm nhân tố “Chế độ lương -thưởng”, ban giám đốc nên có công tác xem xét lại quy chế, quy định mức lương, thưởng công tác đánh giá Mục đích việc làm để đảm bảo sách đưa thực hợp lý, đồng thời đảm bảo cho sống người lao động Trên thực tế, mức lương người lao động khách sạn có gia tăng năm vừa qua Tuy nhiên, đa phần 55 SV thực hiện: Lại Thị Phan Mai – K42 QTKD Tổng Hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn nhân viên chưa thể đảm bảo sống ổn định với mức lương bình quân Đây nhóm nhân tố khó giải liên quan đến kết kinh doanh khách sạn, hoạt động kinh doanh mình, khách sạn nên tìm hướng giải pháp tăng hiệu kinh doanh, từ tăng doanh thu, lợi nhuận tăng mức lương thưởng cho nhân viên Một số đề xuất cụ thể: - Đưa chế đánh giá kết hoàn thành công việc doanh nghiệp hoàn thiện Hệ thống đánh giá phải thực theo định kì, dựa vào kết đánh giá người giám sát tự đánh giá nhân viên Như đả m bảo công khách quan - Chinh sách lương bổng phải linh động, uyển chuyển phù hợp với hoàn cảnh xã hội tình hình kinh doanh khách sạn Trong điều kiện kinh doanh phát triển, hay nhân viên thực làm việc tốt nên có khen thưởng tương xứng để động viên nhân viên, chế độ phải nhấn mạnh phổ biến cho nhân viên - Việc phân phối thu nhập phải đảm bảo công dựa nhu cầu công việc, cấp độ kỹ cá nhân, ti chuẩn phân phối cộng đồng Muốn làm tốt việc đòi hỏi người quản lý phải nghiên cứu nhiều phương pháp phân phối phù hợp - Thực tốt đầy đủ phúc lợi theo luật pháp quy định phúc lợi doanh nghiệp đề phần nhằm kích thích động viên nhân viên làm việc phần nhằm trì lôi người có tài làm việc cho doanh nghiệp Muốn thực tốt ban quản lý phải thường xuyên quan tâm đến nhân viên, nắm bắt kiện đặc biệt xảy đến nhân viê n nhằm kịp thời hỗ trợ 3.2.2 Nhóm giải pháp cải thiện nhân tố Tính chất công việc Đối với nhóm nhân tố “tính chất công việc”, để tránh nhàm chán công việc tạo thích thú cho nhân viên, ban giám đốc nên xem xét tăng cường hoạt động tập thể nhằm giúp nhân viên giảm căng thẳng, làm việc nhiệt tình thoải mái Nên có khảo sát nguyên nhân thiếu thích thú công việc để hỗ trợ nhân viên Đồng thời tạo hội cho nhân viên sáng tạo thi đua khen thưởng công việc Đề xuất cu thể: - Tiếp tục cho nhân viên tham gia giải thi đấu tổ chức địa bàn Trước đây, khách sạn tham gia đạt kết tốt số hoạt động 56 SV thực hiện: Lại Thị Phan Mai – K42 QTKD Tổng Hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn tổ chức doanh nghiệp địa bàn thi dấu cầu lông, bóng bàn, bóng đá, văn nghệ Những hoạt động giúp nhân viên có hội giao lưu, học hỏi hăng hái tinh thần công việc Các hoạt động tập thể giúp giải tỏa áp lực công việc, nâng cao thể chất - Đối với nhân viên đạt kết tốt, nên có khen thưởng kịp thời để công nhận cố gắng họ, từ nhân viên cảm thấy mong muốn làm việc tốt để nhận phần thưởng ý - Để tạo thêm thích thú công việc, nên tạo hội cho nhân viên thay đổi công việc, định kì tháng điều động nhân viên đến phận khác khách sạn 3.2.3 Nhóm giải pháp cải thiện nhân tố Cấp Đối với nhóm nhân tố “cấp trên”, nhóm nhân tố dễ thực hiện, thân người cấp chủ động điề u chỉnh hành vi Theo kết nghiên cứu, nhân viên đa phần hài lòng với cấp Họ cảm thấy tôn trọng tự lập công việc Như ban giám đốc lãnh đạo khách sạn nên tiếp tục ph át huy lãnh đạo cho tốt hơn, đồng thời quan tâm đên tâm tư nguyện vọng nhân viên Nên có hộp thư góp ý thường xuyên trò chuyện cấp nhân viên Đặc biệt việc đảm bảo công ứng xử cấp quan trọng Những đề xuất cụ thể sau: - Trong trình làm việc, người cấp nên ý đến phong cách lãnh đạo Việc xác định phong cách phù hợp cần thiết, đồng thời làm cho nhân viên hiểu phong cách cần thiết giúp cho n hân viên nhanh chóng nắm bắt thị cấp làm việc nhanh chóng hiệu Một phong cách tốt, tạo thoải mái cho nhân viên giúp quan hệ công ty cấp nhân viên tốt - Là người phụ trách phận, cấp huấn luyện nhân viên cách không thức nghề nghiệp việc góp ý, làm mẫu Đặc biệt, cấp phải ý hành xử để kiểu mẫu cho cấp noi theo - Khi cấp có nguyện vọng trình bày, cấp người cố vấn đáng tin cậy Vai trò đòi hỏi người cấp phải biết lắng nghe lời khuyên hợp lý Họ phải hiểu rõ vấn đề khó khăn, thể quan tâm cấp giúp đỡ cấp tìm giải pháp 57 SV thực hiện: Lại Thị Phan Mai – K42 QTKD Tổng Hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn - Khi công ty có định, quy định gì, người cấp phải truyền đạt thông tin kịp thời , giảng giải cho nhân viên thuộc quyền hiểu sách, thể lệ, quy định công ty đề nghị nhân viên tuân thủ nguyên tắc Đồng thời phải đại diện cho nhân viên thuộc quyền quyền lợi mà họ hưởng theo quy định công ty - Cấp phải thường xuyên dàn xếp bất hòa thuộc cấp Việc mâu thuẫn nhân viên tránh khỏi, quy tắc đòi hỏi người cấp phải hành xử công thật khéo léo - Cấp phải đánh giá hoàn thành nhiêm vụ cấp thuộc quyền cách công Sự đánh giá phải tuân theo quy chế đánh giá nhân phải dựa khung tiêu chuẩn công bằng, hợp lý 3.2.4 Nhóm giải pháp cải thiện nhân tố Đào tạo thăng tiến Đối với nhóm nhân tố “đào tạo thăng tiến”, giải pháp đưa tổ chức khóa đào tạo cho nhân viên làm việc khách sạn Nhân viên đào tạo kỹ nghiệp vụ mức độ chuyên nghiệp hơn, nộ i dung đào tạo không bó hẹp phạm vi chuyên môn mà nên mở rộng số nghiệp vụ liên quan Mặc dù gặp phải vấn đề chi phí điều không thực Với sách thăng tiến công ty, nên có quy đị nh rõ ràng để người có hội ngang Việc xem xét đánh giá không từ ban lãnh đọa cấp mà nên lấy ý kiến tham khảo từ nhân viên thăng tiến quyền lợi họ chọn người để đề cử thăng tiến nên phù hợp với ý kiến chung người Các đề xuất cụ thể sau: - Đào tạo chỗ, t rực tiếp hướng dẫn nhân viên thực công việc, đặc biệt nhân viên thực công việc không đáp ứng tiêu chuẩn mẫu, nhân viên nhận công việc phải sát hướng dẫn - Cập nhật kỹ kiến thức cho nhân viên giúp họ áp dụng thành công thay đổi nghiệp vụ công việc khách sạn - Tránh tình trạng quản lý lỗi thời Các nhà quản lý cần áp dụng phương pháp quản lý cho phù hợp thay đổi quy trình công nghệ, kỹ thuật môi trường kinh doanh - Định hướng công việc cho nhân viên Nhân viên thường gặp nhiều khó khăn, bỡ ngỡ ngày làm việc tổ chức doanh nghiệp, chương 58 SV thực hiện: Lại Thị Phan Mai – K42 QTKD Tổng Hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn trình định hướng công việc nhân viên giúp họ thích ứng với môi trường làm việc doanh nghiệp - Chuẩn bị đội ngũ quản lý, chuyên môn kế cận Đào tạo phát triển cho nhân viên có kỹ cần thiết cho hội thăng tiến thay cho cán quản lý, chuyên môn cần thiết - Thỏa mãn nhu cầu phát triển cho nhân viên Nghiên cứu tổ chức khóa đào tạo chuyên nghiệp dành cho nhân viên ưu tú Đây hội trau dồi nghề nghiệp cho họ hội thăng tiến tương lai Đánh giá thường xuyên kết đợt đào tạo nhằm đảm bảo tính hiệu - Lãnh đạo doanh nghiệp phải hiểu nhân viên để đưa sách hợp lý Chính sách phải đảm bảo công tất nhân viên Kích thích động làm việc nhân viên Cần thiết lập hướng thăng tiến rõ ràng cho tất nhân viên để họ có mục tiêu phấn đấu - Đánh giá hài lòng công tác đào tạo, huấn luyện hội thăng tiến công ty thông qua tiêu thức: hài lòng kỹ cần th iết cho công việc, hài lòng hội đào tạo , phát triển doanh nghiệp, hài lòng sách đề bạt, thăng tiến doanh nghiệp … để có sách đào tạo thăng tiến hợp lý Các nhóm giải pháp kể nên có ưu tiên thực để đảm bảo kết quả, đồng thời có phối hợp với có giải pháp tác động đến nhiều yếu tố, có yếu tố liên quan cần phải giải Các nhóm nhân tố khác “điều kiện làm việc, đồng nghiệp, thời gian làm việc” ảnh hưởng đén hài lòng nhân viên theo kết thống kê, xem nhẹ trình tìm kiếm giải pháp nâng cao hài lòng cho nhân viên khách sạn Festival Huế 59 SV thực hiện: Lại Thị Phan Mai – K42 QTKD Tổng Hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn PHẦN III - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Kết nghiên cứu với đề tài “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng công việc nhân viên khách sạn Festival Huế” thực với 88 nhân viên làm việc khách sạn Festival Huế Kết khảo sát cho thấy có nhóm nhân tố tác động đén hài lò ng công việc nhân viên chế độ lương -thưởng, tính chất công việc, cấp trên, đào tạo thăng tiến Trong yếu tố lương-thưởng tác động lớn yếu tố tính chất công việc tác động thấp Mức độ hài lòng chung nhân viên khách sạn Festival Huế công việc 3.7727, với 68 người hài lòng hài lòng (chiếm 77.3%), 14 người đánh giá trung lập (chiếm 15.9%), người cảm thấy không hài lòng (chiếm 6.8%) Có thể kết luận nhân viên hài lòng với yế u tố công việc khách sạn Festival Huế Nghiên cứu đưa nhóm giải pháp tương ứng với nhóm nhân tố có tác động đến hài lòng nhân viên Việc thực nhóm giải pháp liên quan đến kế hoạch hoạt động kinh doanh khách sạn cần có thứ tự u tiên thực để đảm bảo hiệu Như vậy, với mục tiêu đặt trư ớc thực nghiên cứu kết nghiên cứu giải được, từ mục tiêu xác định yếu tố tác động đến hài lòng công việc nhân viên khách sạn Festival Huế, xác định mức độ tác động nhân tố đưa giải pháp phù hợp Tuy nhiên trình nghiên cứu tránh khỏi hạn chế Hạn chế thứ điều kiện mặt thời gian, nghiên cứu thực tháng thời gian cao điểm du lịch Huế nên không tránh khỏi thiếu khách quan đánh giá nhân viên Hạn chế thứ hai thang đo đưa đánh giá mức độ hài lòng mà chưa sâu làm rõ nguyên nhân dẫn đến đánh giá nhân viên , bao gồm nguyên nhân vè đặc điểm nhân học Hạn chế thứ ba không gian, nghiên cứu thực khách sạn nên chưa thể đại diện cho doanh nghiệp khác hoạt động lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách sạn Do đó, với nghiên cứu nên xem xét đê giải hạn chế nêu Kiến nghị Đề tài “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng công việc nhân viên khách sạn Festival Huế” sau tiến hành thu số kết nêu 60 SV thực hiện: Lại Thị Phan Mai – K42 QTKD Tổng Hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn Các kết phần n đóng góp vào việc tìm hướng giải pháp nâng cao hài lòng công việc cho nhân viên Nghiên cứu đưa số kiến nghị sau Đối với ban lãnh đạo khách sạn Festival Huế, nên xem xét kết từ nghiên cứu để có giải pháp nâng cao hài lòng công việc cho nhân viện, cụ thể như: đầu tư sở hạ tầng nhằm đảm bảo môi trường làm việc tốt cho nhân viên; hoàn thiện chế độ sách công ty, bao gồm sách lương thưởng, đào tạo, thăng tiến; tăng cường mối quan hệ tốt đẹp công ty Đồng thời nên thực nghiên cứu nội tâm tư nguyện vọng nhân viên lắng nghe ý kiến đóng góp họ Cuộc nghiên cứu tiến hành vào mùa khách thấp điểm để có thời gian thực tốt Đối với cấp chí nh quyền, phải hoàn thiện quy định, luật pháp quyền trách nhiệm người lao động nhằm tạo điều kiện cho người lao động làm việc tốt Nên có quan tâm ngành du lịch Huế, qua tạo công ăn việc làm cho người lao động Bên cạnh đó, nên tổ chức thêm chương trình đào tạo, hướng nghiệp cho người lao động địa bàn 61 SV thực hiện: Lại Thị Phan Mai – K42 QTKD Tổng Hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn MỤC LỤC PHẦN I - ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lí chọn đề tài Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu 2.2 Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 3.1 Đối tượng nghiên cứu .3 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 4.1 Phương pháp thu thập liệu 4.2 Phương pháp xử lý phân tích số liệu 5 Tóm tắt nghiên cứu PHẦN II – NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Khái niệm khách sạn, kinh doanh khách sạn .7 1.1.2 Khái niệm nhân viên 1.1.3 Khái niệm hài lòng công việc nhân viên .8 1.1.3.1 Sự hài lòng hài lòng công việc nhân viên 1.1.3.2 Quan điểm động 1.1.3.3 Mối quan hệ động hài lòng (thỏa mãn) 1.1.4 Các lý thuyết động .10 1.1.4.1 Hệ thống thứ bậc nhu cầu Maslow 10 1.1.4.2 Lý thuyết hai yếu tố Herzberg 12 1.1.4.3 Lý thuyết công 13 1.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng công việc nhân viên 14 1.2 Cơ sở thực tiễn 19 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN 22 TẠI KHÁCH SẠN FESTIVAL HUẾ 22 2.1 Giới thiệu khái quát khách sạn Festival Huế .22 2.1.1 Lịch sử hình thành trình phát triển khách sạn Festival Huế .22 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ khách sạn Festival Huế 23 2.1.2.1 Chức 23 2.1.2.2 Nhiệm vụ 23 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý khách sạn festival Huế .24 2.1.4 Tình hình lao động khách sạn Festival Huế qua năm 2009-2011 24 2.1.5 Cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ khách sạn 26 2.1.6 Tình hình khách đến khách sạn Festival Huế 27 2.1.6 Kết hoạt động kinh doanh khách sạn Festival Huế qua năm 2009 – 2011 .29 2.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng công việc nhân viên khách sạn Festival Huế 30 2.2.1 Thống kê mô tả đặc điểm mẫu nghiên cứu 30 2.2.1.1 Giới tính 30 2.2.1.2 Độ tuổi 30 62 SV thực hiện: Lại Thị Phan Mai – K42 QTKD Tổng Hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn 2.2.1.3 Bộ phận .31 2.2.1.4 Thâm niên làm việc 31 2.2.1.5 Trình độ 32 2.2.1.6 Thu nhập 33 2.2.2 Phân tích hài lòng công việc nhân viên khách sạn Festival Huế 33 2.2.2.1 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) biến độc lập 33 Rút trích nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng công việc nhân viên khách sạn Festival Huế lần 33 2.2.2.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo (kiểm định cronbach’s alpha) 40 2.2.2.3 Xây dựng mô hình hồi quy 40 2.2.2.4 Đánh giá hài lòng công việc nhân viên khách sạn Festival Huế 43 CHƯƠNG 55 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP 55 3.1 Định hướng .55 3.2 Giải pháp nâng cao hài lòng công việc nhân viên khách sạn Festival Huế 55 3.2.1 Nhóm giải pháp cải thiện nhân tố Chế độ lương -thưởng 55 3.2.2 Nhóm giải pháp cải thiện nhân tố Tính chất công việc .56 3.2.3 Nhóm giải pháp cải thiện nhân tố Cấp 57 3.2.4 Nhóm giải pháp cải thiện nhân tố Đào tạo thăng tiến 58 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .60 Kết luận 60 Kiến nghị 60 Tài liệu tham khảo Phụ Lục 63 SV thực hiện: Lại Thị Phan Mai – K42 QTKD Tổng Hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Sơ đồ mối quan hệ động hài lòng .9 Hình 1.2: Hệ thống thứ bậc lý thuyết nhu cầu Maslow 10 Hình 1.3: Các cách so sánh công .13 Hình 1.4: Mô hình yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng công việc nhân vi ên 21 Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức máy quản lý khách sạn Festival Huế 24 Hình 2.2: Cơ cấu giới tính mẫu điều tra 30 Hình 2.3: Cơ cấu độ tuổi mẫu điều tra 30 HÌnh 2.4: Cơ cấu phận mẫu điều tra .31 HÌnh 2.5:Cơ cấu thâm niên làm việc mẫu điều tra 31 Hình 2.6:Cơ cấu trình độ mẫu điều tra .32 HÌnh 7: Cơ cấu thu nhập mẫu điều tra 33 Hình 2.8: Mô hình hồi quy bội 43 64 SV thực hiện: Lại Thị Phan Mai – K42 QTKD Tổng Hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Liên hệ lý thuyết Maslow vào công tác quản trị nhân 11 Bảng 2.2: Tình hình lao động khách sạn Festival Huế qua năm 2009 -2011 .25 Bảng 2.2: Tình hình sở vật chất kỹ thuật khách sạn (tính đến năm 2011) 26 Bảng 2.3: Tình hình khách đến khách sạn qua năm 27 Bảng 2.4: Kết hoạt động kinh doanh khách sạn qua năm .29 Bảng 2.5 : Kết kiểm định KMO 34 Bảng 2.6: Tổng biến động giải thích 35 Bảng 2.7: Kết kiểm định KMO .36 Bảng 2.8: Tổng biến động giải thích 37 Bảng 2.9: Kiểm định độ tin cậy thang đo 40 Bảng 2.10: Kết xây dựng mô hình hồi quy .41 Bảng 2.11: Hệ số tương quan 42 Bảng 2.12: Đánh giá Chế độ lương -thưởng 44 Bảng 2.13: Đánh giá Cấp 47 Bảng 2.14: Đánh giá Tính chất công việc 50 Bảng 2.15: Đánh giá Đào tạo thăng tiến 52 65 SV thực hiện: Lại Thị Phan Mai – K42 QTKD Tổng Hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG VỀ CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI KHÁCH SẠN FESTIVAL HUẾ, PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG VỀ CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI KHÁCH SẠN FESTIVAL HUẾ, PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG VỀ CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI KHÁCH SẠN FESTIVAL HUẾ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay