Nghiên cứu về thái độ làm việc của cán bộ công nhân viên tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT chi nhánh Huế

129 157 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 09:51

Khóa luận tốt nghiệp GVHD Ths Nguyễn Như Phương Anh ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ tế H uế KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ại họ cK in h KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU VỀ THÁI ĐỘ LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG TY VIỄN THÔNG FPT TELECOM Đ CHI NHÁNH HUẾ NGUYỄN THỊ TÂN SƯƠNG KHÓA HỌC 2010 - 2014 SVTH: Nguyễn Thị Tân Sương – K44B - QTKD Tổng Hợp i GVHD Ths Nguyễn Như Phương Anh Khóa luận tốt nghiệp ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ tế H uế KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ại họ cK in h KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU VỀ THÁI ĐỘ LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG TY VIỄN THÔNG FPT TELECOM Đ CHI NHÁNH HUẾ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Th.S Nguyễn Như Phương Anh Nguyễn Thị Tân Sương Lớp: K44B-QTKDTH Niên khóa: 2010-2014 HUẾ, 05/2014 SVTH: Nguyễn Thị Tân Sương – K44B - QTKD Tổng Hợp ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD Ths Nguyễn Như Phương Anh Lời Cảm Ơn Đ ại họ cK in h tế H uế Sau trình thực tập nghiên cứu nghiêm túc, hoàn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Nghiên cứu thái độ làm việc cán công nhân viên Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT Telecom Chi Nhánh Huế” Bài khóa luận hoàn thành thời điểm đánh dấu kết thúc năm học tập rèn luyện mái Trường Đại Học Kinh Tế Đại Học Huế với giảng dạy, giúp đỡ thầy cô bạn bè Tôi xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý thầy cô Trường Đại Học Kinh Tế HuếĐại Học Huế tận tình giảng dạy, truyền dạy cho kiến thức cho suốt thời gian học trường đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô giáo viên hướng dẫn: Th.s Nguyễn Như Phương Anh tận tình bảo hướng dẫn, giúp đỡ để hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn đến ban lãnh đạo, anh chị nhân viên Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT Telecom Chi Nhánh Huế tạo điều kiện, truyền đạt kinh nghiệm thực tế cho thời gian thực tập công ty Cuối xin kính chúc quý thầy cô Trường Đại Học Kinh Tế Huế cán công nhân viên Công Ty Viễn Thông FPT Telecom Chi Nhánh Huế lời chúc sức khỏe thành công Tôi xin chân thành cảm ơn! Huế ngày 17 tháng năm 2014 Sinh viên thực Nguyễn Thị Tân Sương SVTH: Nguyễn Thị Tân Sương – K44B - QTKD Tổng Hợp i GVHD Ths Nguyễn Như Phương Anh Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ADSL: (Asynmetric Digital Subscriber Line): Đường thuê bao bất đối xứng CUS/CS : (Customers service): Dịch vụ chăm sóc khách hàng EFA: (Exploratory Factor Analysis) phân tích nhân tố FPT : (Financing Promoting Technology) công ty đầy tư phát triển công nghệ FTTH: (Fiber to the Home) : Dịch vụ Internet cáp quang HR-AD: (Human Resource – Administration Department): Bộ phận nhân & hành tổng hợp tế H uế KKTCM- LC: Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô QA: (Quality Assurance): Ban quản lý chất lượng VIF: (Variance Inflation Factor): Hệ số phóng đại phương sai VDSL: (Very High Bit Digital Subscriber Line) : Tốc độ kết nối siêu cao Đ ại họ cK in h WP: (Work Bank): Ngân hàng giới SVTH: Nguyễn Thị Tân Sương – K44B - QTKD Tổng Hợp ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD Ths Nguyễn Như Phương Anh DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doan giai đoạn 2011-2013 .32 Bảng 2.2: Tình hình vốn kinh doanh công ty qua năm 2011- 2013 33 Bảng 2.3: Tình hình nhân lực FPT - Huế qua năm 2011- 2013 34 Bảng 2.4 Tổng hợp sơ lược đối tượng điều tra 36 Bảng 2.5 : Kết kiểm định Cronbach’s Alpha nhân tố “ Điều kiện làm việc” 41 tế H uế Bảng 2.6: Kết kiểm định Cronbach’s Alpha nhân tố “ Thu nhập” 42 Bảng 2.7 : Kết kiểm định Cronbach’s Alpha nhân tố “ Đào tạo thăng tiến” 43 Bảng 2.8 : Kết kiểm định Cronbach’s Alpha nhân tố “ Đồng nghiệp” 43 Bảng 2.9: Kết kiểm định Cronbach’s Alpha nhân tố “ Cấp trên” 44 ại họ cK in h Bảng 2.10: Kết kiểm định Cronbach’s Alpha nhân tố “ Đặc điểm công việc” .45 Bảng 2.11 : Kết kiểm định Cronbach’s Alpha nhân tố “ Phúc lợi” 45 Bảng 2.12 : Kết kiểm định Cronbach’s Alpha nhân tố “ Sức khỏe an toàn lao động” 46 Bảng 2.13 : Kết kiểm định Cronbach’s Alpha nhân tố 47 “ Thái độ làm việc cán công nhân viên” 47 Đ Bảng 2.14: Bảng KMO kiểm định Bartlett’s sau EFA lần 48 Bảng 2.15: Bảng ma trận nhân tố xoay kết EFA lần 49 Bảng 2.16: Kiểm định KMO biến phụ thuộc “Thái độ làm việc” 52 Bảng 2.17: Phân tích nhân tố biến phụ thuộc “Thái độ làm việc” 52 Bảng 2.18 : Kểm định Cronbach’s Alpha nhân tố sau phân tích nhân tố .53 Bảng 2.19: Hệ số tương quan biến 57 Bảng 2.20: Kết phân tích hồi quy đa biến 59 Bảng 2.21: Đánh giá độ phù hợp mô hình 60 Bảng 2.22: Kiểm định ANOVA độ phù hợp mô hình hồi quy 60 SVTH: Nguyễn Thị Tân Sương – K44B - QTKD Tổng Hợp iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD Ths Nguyễn Như Phương Anh Bảng 2.23: Kiểm tra tính độc lập sai số 61 Bảng 2.24: Kiểm định tượng đa cộng tuyến 62 Bảng 2.25: Kết luận giả thuyết biến độc lập 65 Bảng 2.26: Đánh giá nhân viên “Cấp trên” Công Ty Viễn Thông FPT Chi Nhánh Huế 67 Bảng 2.27: Đánh giá nhân viên “Đồng nghiệp” Công Ty Viễn Thông FPT Chi Nhánh Huế 69 Bảng 2.28: Đánh giá nhân viên “Đào tạo thăng tiến” Công Ty Viễn Thông FPT Chi Nhánh Huế 71 tế H uế Bảng 2.29: Đánh giá nhân viên “Đặc điểm công việc” Công Ty Viễn Thông FPT Chi Nhánh Huế 73 Đ ại họ cK in h Bảng 2.30: Đánh giá nhân viên “Thái độ làm việc” Công Ty Viễn Thông FPT Chi Nhánh Huế 75 SVTH: Nguyễn Thị Tân Sương – K44B - QTKD Tổng Hợp iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD Ths Nguyễn Như Phương Anh DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 : Mẫu phân chia theo giới tính 37 Biểu đồ 2.2: Mẫu phân chia theo độ tuổi 37 Biểu đồ 2.3 : Mẫu phân chia theo thời gian làm việc công ty 38 Biểu đồ 2.4: Mẫu phân chia theo phận làm việc 39 Biểu đồ 2.5: Mẫu phân chia theo trình độ chuyên môn 40 Đ ại họ cK in h tế H uế Biểu đồ 2.6 Mẫu phân chia theo thu nhập 40 SVTH: Nguyễn Thị Tân Sương – K44B - QTKD Tổng Hợp v Khóa luận tốt nghiệp GVHD Ths Nguyễn Như Phương Anh MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ii DANH MỤC BẢNG BIỂU iii DANH MỤC BIỂU ĐỒ v MỤC LỤC vi PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ tế H uế Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu .3 ại họ cK in h Các nghiên cứu liên quan PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận .9 1.1.1 Khái niệm thái độ? 1.1.2 Những nhân tố tác động gián tiếp đến thái độ .11 1.1.3 Một số lý thuyết hành vi tâm lý 12 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ làm việc 14 Đ 1.1.5 Mô hình nghiên cứu 18 1.2 Cơ sở thực tiễn 24 1.2.1 Thực trạng nguồn lao động Việt Nam 24 1.2.2 Thực trạng lao động tỉnh Thừa Thiên Huế .26 CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU VỀ THÁI ĐỘ LÀM VIỆC CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT CHI NHÁNH HUẾ 29 2.1 Tổng quan công ty cổ phần viễn thông FPT Việt Nam chi nhánh Huế .29 2.1.1 Tổng quan Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT Việt Nam 29 2.1.2 Tổng quan Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT Chi Nhánh Huế 30 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh công ty 31 SVTH: Nguyễn Thị Tân Sương – K44B - QTKD Tổng Hợp vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD Ths Nguyễn Như Phương Anh 2.1.4 Tình hình vốn kinh doanh công ty 33 2.1.5 Thực trạng nguồn nhân lực công ty 34 2.2 Phân tích ý kiến đánh giá nhân viên đến yếu tố ảnh hưởng đến thái độ làm việc cán công nhân viên Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT Chi Nhánh Huế 35 2.2.1 Đặc điểm mẫu điều tra 35 2.2.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo 40 2.2.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 47 2.2.4 Đặt tên giải thích nhân tố 53 2.2.5 Phân tích hồi quy 55 tế H uế 2.2.6 Phân tích thống kê mô tả đánh giá yếu tố ảnh hưởng tới thái độ làm việc cán công nhân viên Công Ty Viễn Thông FPT Chi Nhánh Huế .66 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO THÁI ĐỘ LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CỦA .76 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT CHI NHÁNH HUẾ 76 ại họ cK in h 3.1 Định hướng công ty thời gian tới 76 3.2 Những vấn đề tồn đọng 76 3.3 Những giải pháp nhằm nâng cao thái độ làm việc cán công nhân viên 77 3.3.1 Nhóm giải pháp quan hệ cấp đồng nghiệp 77 3.3.2 Nhóm giải pháp môi trường điều kiện làm việc .78 3.3.3 Nhóm giải pháp thu nhập 78 3.3.4 Nhóm giải pháp đặc điểm công việc 79 Đ 3.3.5 Nhóm giải pháp đào tạo thăng tiến 80 3.3.6 Nhóm giải pháp phúc lợi .80 3.3.7 Nhóm giải pháp sức khỏe an toàn lao động .81 PHẦN III: KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ .82 Kết luận 82 Kiến nghị 83 2.1 Kiến nghị với nhà nước 83 2.2 Kiến nghị với người lao động 83 2.3 Đối với doanh nghiệp .83 TÀI LIỆU THAM KHẢO .84 SVTH: Nguyễn Thị Tân Sương – K44B - QTKD Tổng Hợp vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD Ths Nguyễn Như Phương Anh Đ ại họ cK in h tế H uế PHỤ LỤC SVTH: Nguyễn Thị Tân Sương – K44B - QTKD Tổng Hợp viii GVHD Ths Nguyễn Như Phương Anh Khóa luận tốt nghiệp b Model Summary Change Statistics Std Error Mod el R ,880 a R Adjusted R of the R Square F Square Square Estimate Change Change ,775 ,754 ,22366 ,775 df1 37,844 df2 Sig F Durbin- Change Watson 77 ,000 2,181 a Predictors: (Constant), phuc loi, thu nhap, dong nghiep, dac diem cong viec, dao tao thang tien, dieu kien lam viec, cap b Dependent Variable: thai lam viec Kiểm định ANOVA độ phù hợp mô hình hồi quy b ANOVA Sum of Squares Regression df Mean Square 13,251 Residual 3,852 Total F tế H uế Model 1,893 Sig 37,844 ,000 a 77 ,050 17,103 84 ại họ cK in h a Predictors: (Constant), phuc loi, thu nhap, dong nghiep, dac diem cong viec, dao tao thang tien, dieu kien lam viec, cap b Dependent Variable: thai lam viec Đo lường tượng đa cộng tuyến Coefficients a Standardiz ed Coefficient Coefficients s Đ Unstandardized Model (Constant) B ,295 dieu kien lam viec thu nhap dao tao thang tien dong nghiep Collinearity Correlations Statistics ZeroStd Error Beta t Sig ,268 1,099 ,275 -,091 ,068 -,125 -1,347 ,182 ,001 ,059 ,001 ,306 ,075 ,359 -,291 ,080 ,021 order ,605 Toleran Partial -,152 Part ce -,073 ,341 VIF 2,932 ,983 ,418 ,002 ,001 ,621 1,610 4,063 ,000 ,724 ,420 ,220 ,375 2,666 -,342 -3,641 ,000 ,391 -,197 ,332 3,015 SVTH: Nguyễn Thị Tân Sương – K44QTKD Tổng Hợp -,383 GVHD Ths Nguyễn Như Phương Anh Khóa luận tốt nghiệp cap tren dac diem cong viec phuc loi ,431 ,119 ,411 3,623 ,001 ,677 ,382 ,196 ,228 4,395 ,293 ,086 ,299 3,400 ,001 ,773 ,361 ,184 ,379 2,640 ,293 ,080 ,312 3,672 ,000 ,687 ,386 ,199 ,405 2,471 a Dependent Variable: thai lam viec Phân tích thống kê mô tả biến độc lập tế H uế Trung bình biến điều kiện làm việc Statistics noi lam viec cong ty co ap luc cong day du viec doi voi ại họ cK in h sach se cach bai tri anh/ chi khong lo noi quy khong gian cong thoi gian canh quan ty ro rang moi truong thoang mat phuong tien anh chi la lang ve viec lam viec o noi lam viec thuong phat lam viec an co day du toan N Valid Missin g khong qua mat viec cong ty la dep va yen dung quy lam viec cao lam phu hop tinh dinh dien nuoc 85 85 85 85 85 85 85 85 0 0 0 0 3,7294 3,5647 3,8000 3,2706 3,3765 3,7529 3,7529 4,0824 Đ Mean de anh chi moi truong lam viec an toan Cumulative Frequency Valid rat khong dong y Percent Valid Percent Percent 3,5 3,5 3,5 17 20,0 20,0 23,5 5,9 5,9 29,4 dong y 35 41,2 41,2 70,6 rat dong y 25 29,4 29,4 100,0 Total 85 100,0 100,0 khong dong y trung lap SVTH: Nguyễn Thị Tân Sương – K44QTKD Tổng Hợp GVHD Ths Nguyễn Như Phương Anh Khóa luận tốt nghiệp cong ty co day du phuong tien de anh chi lam viec Cumulative Frequency Valid Percent Percent rat khong dong y 1,2 1,2 1,2 khong dong y 5,9 5,9 7,1 trung lap 23 27,1 27,1 34,1 dong y 37 43,5 43,5 77,6 rat dong y 19 22,4 22,4 100,0 Total 85 100,0 100,0 tế H uế Valid Percent ap luc cong viec doi voi anh chi la khong qua cao Cumulative Frequency Valid Percent khong dong y 20 23,5 trung lap 29 34,1 dong y rat dong y Total Percent 23,5 23,5 34,1 57,6 ại họ cK in h Valid Percent 29 34,1 34,1 91,8 8,2 8,2 100,0 85 100,0 100,0 Valid Đ anh/ chi khong lo lang ve viec mat viec lam Frequency Percent Cumulative Valid Percent Percent rat khong dong y 4,7 4,7 4,7 khong dong y 10,6 10,6 15,3 trung lap 31 36,5 36,5 51,8 dong y 33 38,8 38,8 90,6 9,4 9,4 100,0 85 100,0 100,0 rat dong y Total SVTH: Nguyễn Thị Tân Sương – K44QTKD Tổng Hợp GVHD Ths Nguyễn Như Phương Anh Khóa luận tốt nghiệp thoi gian lam viec o cong ty la phu hop Cumulative Frequency Valid Percent Percent khong dong y 11 12,9 12,9 12,9 trung lap 18 21,2 21,2 34,1 dong y 37 43,5 43,5 77,6 rat dong y 19 22,4 22,4 100,0 Total 85 100,0 100,0 tế H uế Valid Percent cach bai tri khong gian canh quan noi lam viec dep va yen tinh Cumulative Frequency trung lap 36 42,4 dong y 34 40,0 Valid Percent Percent 42,4 42,4 40,0 82,4 ại họ cK in h Valid Percent rat dong y 15 17,6 17,6 Total 85 100,0 100,0 100,0 noi quy cong ty ro rang thuong phat dung quy dinh Frequency Valid trung lap Percent Valid Percent Cumulative Percent 10 11,8 11,8 11,8 58 68,2 68,2 80,0 rat dong y 17 20,0 20,0 100,0 Total 85 100,0 100,0 Đ dong y SVTH: Nguyễn Thị Tân Sương – K44QTKD Tổng Hợp GVHD Ths Nguyễn Như Phương Anh Khóa luận tốt nghiệp Trung bình biến cấp Statistics cap tren quan cap tren lang cap tren coi nghe quan tai nang tam den can anh chi nhan diem va suy anh chi tuan va su dong bo cong nhan duoc ho tro tu nghi cua anh gop cua anh vien Valid doi xu cong lenh cap tren bang cua minh chi 85 85 85 85 85 85 0 0 0 4,0118 4,1647 4,0471 3,9647 4,0118 4,1294 Missing Mean chi thu menh tế H uế N cap tren anh chi duoc cap tren quan tam den can bo cong nhan vien Cumulative Frequency khong dong y trung lap Valid Percent 3,5 ại họ cK in h Valid Percent Percent 3,5 3,5 7,1 7,1 10,6 63 74,1 74,1 84,7 rat dong y 13 15,3 15,3 100,0 Total 85 100,0 100,0 dong y anh chi nhan duoc ho tro tu cap tren Valid Đ Frequency trung lap Percent Valid Percent Cumulative Percent 8,2 8,2 8,2 dong y 57 67,1 67,1 75,3 rat dong y 21 24,7 24,7 100,0 Total 85 100,0 100,0 SVTH: Nguyễn Thị Tân Sương – K44QTKD Tổng Hợp GVHD Ths Nguyễn Như Phương Anh Khóa luận tốt nghiệp cap tren lang nghe quan diem va suy nghi cua anh chi Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent khong dong y 2,4 2,4 2,4 trung lap 4,7 4,7 7,1 dong y 67 78,8 78,8 85,9 rat dong y 12 14,1 14,1 100,0 Total 85 100,0 100,0 tế H uế cap tren coi tai nang va su dong gop cua anh chi Cumulative Frequency Valid Percent trung lap 13 15,3 dong y 62 72,9 rat dong y 10 11,8 Total Percent 15,3 15,3 72,9 88,2 11,8 100,0 ại họ cK in h Valid Percent 85 100,0 100,0 anh chi duoc doi xu cong bang Frequency Cumulative Valid Percent Percent khong dong y 2,4 2,4 2,4 trung lap 7,1 7,1 9,4 dong y 66 77,6 77,6 87,1 rat dong y 11 12,9 12,9 100,0 Total 85 100,0 100,0 Đ Valid Percent anh chi tuan thu menh lenh cap tren cua minh Cumulative Frequency Valid trung lap Percent Valid Percent Percent 5,9 5,9 5,9 dong y 64 75,3 75,3 81,2 rat dong y 16 18,8 18,8 100,0 Total 85 100,0 100,0 SVTH: Nguyễn Thị Tân Sương – K44QTKD Tổng Hợp GVHD Ths Nguyễn Như Phương Anh Khóa luận tốt nghiệp Trung bình biến đồng nghiệp Statistics cac dong nghiep cac dong nghiep doi xu tot voi cac dong nghiep cua anh chi phoi dong nghiep cua dong nghiep cua hop lam viec rat anh chi rat than chi tot thien Valid Missing Mean anh chi dang tin san sang giup cay 85 85 85 85 0 0 4,0235 3,8000 4,1765 3,9059 4,1176 cac dong nghiep lam viec cham chi Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent khong dong y 2,4 2,4 2,4 trung lap 8,2 8,2 10,6 63 74,1 74,1 84,7 rat dong y 13 15,3 15,3 100,0 Total 85 100,0 100,0 Đ dong y ại họ cK in h Valid cac dong nghiep cua anh chi phoi hop lam viec rat tot Cumulative Frequency Valid khong dong y ho luc kho khan 85 tế H uế N lam viec cham nhan vien moi, Percent Valid Percent Percent 2,4 2,4 2,4 trung lap 32 37,6 37,6 40,0 dong y 32 37,6 37,6 77,6 rat dong y 19 22,4 22,4 100,0 Total 85 100,0 100,0 SVTH: Nguyễn Thị Tân Sương – K44QTKD Tổng Hợp GVHD Ths Nguyễn Như Phương Anh Khóa luận tốt nghiệp dong nghiep cua anh chi rat than thien Cumulative Frequency Valid trung lap Percent Valid Percent Percent 9,4 9,4 9,4 dong y 54 63,5 63,5 72,9 rat dong y 23 27,1 27,1 100,0 Total 85 100,0 100,0 dong nghiep cua anh chi dang tin cay Cumulative khong dong y Valid Percent 2,4 trung lap 16 18,8 dong y 55 64,7 rat dong y 12 14,1 Total 85 100,0 Percent 2,4 2,4 18,8 21,2 64,7 85,9 14,1 100,0 100,0 ại họ cK in h Valid Percent tế H uế Frequency cac dong nghiep doi xu tot voi nhan vien moi, san sang giup ho luc kho khan Frequency Valid trung lap Percent Valid Percent Cumulative Percent 9,4 9,4 9,4 59 69,4 69,4 78,8 rat dong y 18 21,2 21,2 100,0 Total 85 100,0 100,0 Đ dong y SVTH: Nguyễn Thị Tân Sương – K44QTKD Tổng Hợp GVHD Ths Nguyễn Như Phương Anh Khóa luận tốt nghiệp Trung bình biến đào tạo thăng tiến Statistics anh chi duoc dao tao day du cong ty rat tao phu hop cac ky nang quan tam den voi kha nang de thuc hien cong tac dao va nang luc tot cong viec tao nhan vien cua anh chi cua minh Valid cac chinh sach nhieu co hoi de bat o cong xuyen cu anh thang tien cho chi di dao tao anh chi 85 85 85 85 0 0 0 3,8353 3,9647 3,5294 3,1882 3,5765 3,9765 Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent 1,2 1,2 1,2 khong dong y 17 20,0 20,0 21,2 trung lap 15 17,6 17,6 38,8 40 47,1 47,1 85,9 rat dong y 12 14,1 14,1 100,0 Total 85 100,0 100,0 Đ ại họ cK in h rat khong dong y dong y cong ty rat quan tam den cong tac dao tao nhan vien Cumulative Frequency Valid khong dong y hien cong khai 85 anh chi duoc dao tao day du cac ky nang de thuc hien tot cong viec cua minh Valid ty duoc thuc 85 Missing Mean cong ty thuong cong ty tao tế H uế N cong ty dao Percent Valid Percent Percent 3,5 3,5 3,5 trung lap 18 21,2 21,2 24,7 dong y 54 63,5 63,5 88,2 rat dong y 10 11,8 11,8 100,0 Total 85 100,0 100,0 SVTH: Nguyễn Thị Tân Sương – K44QTKD Tổng Hợp GVHD Ths Nguyễn Như Phương Anh Khóa luận tốt nghiệp cong ty thuong xuyen cu anh chi di dao tao Cumulative Frequency Valid rat khong dong y Percent Valid Percent Percent 3,5 3,5 3,5 khong dong y 18 21,2 21,2 24,7 trung lap 31 36,5 36,5 61,2 dong y 26 30,6 30,6 91,8 8,2 8,2 100,0 85 100,0 100,0 rat dong y Total tế H uế cac chinh sach de bat o cong ty duoc thuc hien cong khai Cumulative Frequency khong dong y 4,7 trung lap 7,1 63 rat dong y Total dong y Valid Percent Percent 4,7 4,7 7,1 11,8 74,1 74,1 85,9 12 14,1 14,1 100,0 85 100,0 100,0 ại họ cK in h Valid Percent cong ty dao tao phu hop voi kha nang va nang luc cua anh chi Valid Đ Frequency khong dong y Percent Cumulative Valid Percent Percent 2,4 2,4 2,4 trung lap 17 20,0 20,0 22,4 dong y 48 56,5 56,5 78,8 rat dong y 18 21,2 21,2 100,0 Total 85 100,0 100,0 SVTH: Nguyễn Thị Tân Sương – K44QTKD Tổng Hợp GVHD Ths Nguyễn Như Phương Anh Khóa luận tốt nghiệp cong ty tao nhieu co hoi thang tien cho anh chi Cumulative Frequency Valid khong dong y Percent Valid Percent Percent 1,2 1,2 1,2 trung lap 44 51,8 51,8 52,9 dong y 30 35,3 35,3 88,2 rat dong y 10 11,8 11,8 100,0 Total 85 100,0 100,0 tế H uế Trung bình Đặc điểm công việc Statistics cong viec cua anh chi duoc anh chi co nhieu quyen quyet dinh hop voi kha nang anh chi hieu ro so truong cua cong viec ma anh chi N Valid Missing mot so van de anh chi co tam co hoi cho anh pham vi quan nhat chi sang tao va trach nhiem dinh doi voi hoat phat trien ca quyen han cua nhan minh minh dang lam dong cua cong ty 85 85 85 85 85 0 0 3,9059 4,0000 3,9176 3,7059 3,7294 Đ Mean thach thuc, tao ại họ cK in h cong viec phu cong viec cua cong viec phu hop voi kha nang so truong cua anh chi Cumulative Frequency Valid khong dong y Percent Valid Percent Percent 2,4 2,4 2,4 trung lap 14 16,5 16,5 18,8 dong y 59 69,4 69,4 88,2 rat dong y 10 11,8 11,8 100,0 Total 85 100,0 100,0 SVTH: Nguyễn Thị Tân Sương – K44QTKD Tổng Hợp GVHD Ths Nguyễn Như Phương Anh Khóa luận tốt nghiệp anh chi hieu ro cong viec ma minh dang lam Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent khong dong y 2,4 2,4 2,4 trung lap 8,2 8,2 10,6 dong y 65 76,5 76,5 87,1 rat dong y 11 12,9 12,9 100,0 Total 85 100,0 100,0 tế H uế cong viec cua anh chi co tam quan nhat dinh doi voi hoat dong cua cong ty Cumulative Frequency khong dong y Valid Percent 2,4 trung lap 10 11,8 dong y 66 rat dong y Total Percent 2,4 2,4 11,8 14,1 77,6 77,6 91,8 8,2 8,2 100,0 85 100,0 100,0 ại họ cK in h Valid Percent cong viec cua anh chi co nhieu thach thuc, tao co hoi cho anh chi sang tao va Đ phat trien ca nhan Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent trung lap 38 44,7 44,7 44,7 dong y 34 40,0 40,0 84,7 rat dong y 13 15,3 15,3 100,0 Total 85 100,0 100,0 SVTH: Nguyễn Thị Tân Sương – K44QTKD Tổng Hợp GVHD Ths Nguyễn Như Phương Anh Khóa luận tốt nghiệp anh chi duoc quyen quyet dinh mot so van de pham vi trach nhiem quyen han cua minh Cumulative Frequency khong dong y Valid Percent Percent 2,4 2,4 2,4 trung lap 30 35,3 35,3 37,6 dong y 42 49,4 49,4 87,1 rat dong y 11 12,9 12,9 100,0 Total 85 100,0 100,0 Trung bình nhân tố thái độ làm việc tế H uế Valid Percent Statistics moi truong lam viec cong chi cam thay ty tao cho anh ại họ cK in h nhin chung anh chat luong va N Valid Missing anh chi co kha than hoan nang lam viec cong viec som cung cac dong thai lam viec kha nang cua tac phong nghe dung thoi gian nghiep cua minh la tot minh nghiep hieu qua quy dinh cong ty tot 85 85 85 85 85 0 0 3,7176 4,0000 4,0824 4,1059 4,1647 Đ Mean chi phat huy het anh chi tao duoc anh chi co tinh nhin chung anh chi cam thay chat luong va thai lam viec cua minh la tot Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent trung lap 33 38,8 38,8 38,8 dong y 43 50,6 50,6 89,4 10,6 10,6 100,0 85 100,0 100,0 rat dong y Total SVTH: Nguyễn Thị Tân Sương – K44QTKD Tổng Hợp GVHD Ths Nguyễn Như Phương Anh Khóa luận tốt nghiệp moi truong lam viec cong ty tao cho anh chi phat huy het kha nang cua minh Cumulative Frequency Valid khong dong y Percent Valid Percent Percent 2,4 2,4 2,4 trung lap 13 15,3 15,3 17,6 dong y 53 62,4 62,4 80,0 rat dong y 17 20,0 20,0 100,0 Total 85 100,0 100,0 tế H uế anh chi tao duoc tac phong nghe nghiep hieu qua Cumulative Frequency Valid Percent khong dong y 2,4 trung lap 10,6 54 rat dong y Total dong y Percent 2,4 2,4 10,6 12,9 63,5 63,5 76,5 20 23,5 23,5 100,0 85 100,0 100,0 ại họ cK in h Valid Percent anh chi co tinh than hoan cong viec som dung thoi gian quy dinh Frequency trung lap Valid Percent Percent 10 11,8 11,8 11,8 dong y 56 65,9 65,9 77,6 rat dong y 19 22,4 22,4 100,0 Total 85 100,0 100,0 Đ Valid Percent Cumulative anh chi co kha nang lam viec cung cac dong nghiep cong ty tot Cumulative Frequency Valid trung lap Percent Valid Percent Percent 7,1 7,1 7,1 dong y 59 69,4 69,4 76,5 rat dong y 20 23,5 23,5 100,0 Total 85 100,0 100,0 SVTH: Nguyễn Thị Tân Sương – K44QTKD Tổng Hợp GVHD Ths Nguyễn Như Phương Anh Đ ại họ cK in h tế H uế Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Tân Sương – K44QTKD Tổng Hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu về thái độ làm việc của cán bộ công nhân viên tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT chi nhánh Huế, Nghiên cứu về thái độ làm việc của cán bộ công nhân viên tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT chi nhánh Huế, Nghiên cứu về thái độ làm việc của cán bộ công nhân viên tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT chi nhánh Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay