(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ) NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

26 218 1
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 09:43

(LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ) NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ) NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ) NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ) NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH O HOÀNG NGUYÊN KHAI NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: Kinh tế Tài – Ngân hàng Mã số: 62.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hà Quang Đào TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2014 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hà Quang Đào Chủ tịch: PGS.,TS Lý Hoàng Ánh Phản biện 1: PGS.,TS Trần Huy Hoàng Phản biện 2: PGS.,TS Ngô Hướng Ủy viên: PGS.,TS Vương Đức Hoàng Quân Ủy viên: Tiến sĩ Phạm Phú Quốc Thư ký: PGS.,TS Nguyễn Ngọc Thạch Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Cơ sở Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM Vào ngày 11 tháng 11 năm 2014 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Hoàng Nguyên Khai (2015), Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tiến trình hội nhập thị trường tài ASEAN Tạp chí Tài chính, Tháng 10/2015 Hoàng Nguyên Khai (2014), Giải pháp tăng cường quy mô vốn tự có Tổ chức Tín dụng Việt Nam Kỷ yếu hội thảo khoa học (tr 87–94), Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Khai (2013), Cạnh tranh phát triển thị trường thẻ ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Tài Tiền tệ, số 14 (383) – Tháng năm 2013 Hoàng Nguyên Khai (2013), Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử, Tạp chí Khoa học đào tạo Ngân hàng, số 135 – Tháng năm 2013 MỞ ĐẦU LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI Chủ đề lực cạnh tranh ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam đã, tiếp tục vấn đề thời sự, thu hút quan tâm lớn từ gốc độ nghiên cứu, xây dựng điều hành sách, quản trị điều hành kinh doanh ngân hàng Kể từ triển khai thực hai luật ngân hàng ban hành năm 2008, thực hai luật ban hành năm 2010 có hiệu lực từ năm 2011, với mở cửa thị trường dịch vụ tài gia nhập tổ chức thương mại giới WTO, hoạt động ngân hàng nước ta ngày sôi động môi trường cạnh tranh ngày gay gắt tổ chức tín dụng (TCTD) Để tồn phát triển được, tổ chức tín dụng phải thực liên tục không ngừng nâng cao lực cạnh tranh trình hoạt động, mở cửa thị trường dịch vụ tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế Vietcombank NHTM tiên phong mở cửa thị trường hội nhập quốc tế, quy mô tài sản không ngừng tăng lên, đa dạng sản phẩm dịch vụ, mạng lưới chi nhánh ngày tăng Đứng trước yêu cầu đặt thực tiễn việc nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam nói chung Vietcombank nói riêng đòi hỏi phải có giải pháp đồng Xuất phát từ thực tiễn ngành ngân hàng Việt Nam nói chung, Vietcombank nói riêng Tác giả lựa chọn đề tài: “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam thị trường Việt Nam” để nghiên cứu nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách đặt thực tiễn nước ta MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU – Hệ thống hóa góp phần làm sáng tỏ vấn đề lý luận lực cạnh tranh ngân hàng thương mại – Phân tích, đánh giá, làm rõ thực trạng lực cạnh tranh Vietcombank giai đoạn 2009-2014 – Phân tích nhân tố ảnh hưởng mức độ tác động nhân tố đến lực cạnh tranh Vietcombank – Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Vietcombank thị trường Việt Nam – Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Chính phủ nâng cao lực cạnh tranh Vietcombank hệ thống NHTM Việt nam hậu khủng hoảng kinh tế toàn cầu, hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2020 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU – Đối tượng nghiên cứu: Năng lực cạnh tranh NHTMCP Ngoại thương Việt Nam – Phạm vi không gian nghiên cứu: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Phạm vi thời gian: Dữ liệu thứ cấp: Thu thập giai đoạn 2009 -2013 Dữ liệu sơ cấp: Thu thập thông tin đánh giá nhân viên ngân hàng khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng giai đoạn 2012-2014 – Phạm vi nội dung: Nghiên cứu lực cạnh tranh Vietcombank, luận án tập trung vào lực cạnh tranh gốc độ: Quy mô; Chất lượng dịch vụ; Nỗ lực xúc tiến bán hàng; Công nghệ; Phí dịch vụ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Những đóng góp mặt học thuật, lý luận: Thứ nhất: Trên sở lý thuyết lực cạnh tranh doanh nghiệp, tác giả đưa quan điểm lực cạnh tranh ngân hàng là: “Năng lực cạnh tranh NHTM khả kiểm soát điều kiện kinh doanh thuận lợi ngân hàng so với NHTM tổ chức tài khác môi trường định nhằm thu lợi nhuận tối đa” Thứ hai: Tác giả đưa tiêu đánh giá lực cạnh tranh NHTM cụ thể như: Năng lực tài chính; Năng lực sản phẩm dịch vụ; Trình độ công nghệ ngân hàng; Nguồn nhân lực lực quản trị điều hành; Thị phần tốc độ tăng trưởng thị phần ngân hàng thương mại Thứ ba: Luận án tập trung làm rõ nhân tố tác động đến lực cạnh tranh NHTM bao gồm: Chất lượng dịch vụ; Nỗ lực xúc tiến bán hàng; Công nghệ; Giá bán (phí dịch vụ) Những phát hiện, đề xuất rút từ kết nghiên cứu, khảo sát luận án: Thứ nhất: Dựa vào số liệu thứ cấp để phân tích thực trạng lực cạnh tranh Vietcombank cho thấy: Quy mô tổng tài sản Vietcombank ngày tăng giai đoạn 2009-2013 đó, lực cạnh tranh Vietcombank quy mô tài sản đứng thứ toàn hệ thống NHTM Việt Nam; Quy mô vốn chủ sở hữu Vietcombank năm 2013 đứng vị trí thứ 3, sang năm 2014 đứng vị trí thứ hệ thống NHTM Việt Nam; Năng lực sử dụng vốn Vietcombank năm 2012 đứng thứ toàn hệ thống NHTM Việt Nam; Về lực sản phẩm dịch vụ Vietcombank giảm sút năm 2014 đứng sau Agribank Thứ hai: Dựa vào số liệu sơ cấp để phân tích nhân tố tác động đến lực cạnh tranh Vietcombank kết phân tích hồi quy sau: Năng lực cạnh tranh = -0,124 + 0,386*Quy mô + 0,312*Chất lượng + 0,185*Công nghệ + 0,101*Phí dịch vụ + 0,049*Xúc tiến Kết hồi quy cho thấy: Quy mô có mức độ tác động cao (0,386); Chất lượng có mức độ tác động 0,312; Công nghệ có mức độ tác động 0,185; Phí dịch vụ có mức độ tác động 0,101 mức độ tác động thấp Xúc tiến (0,049) Thứ ba: Trên sở đánh giá lực cạnh tranh Vietcombank, luận án phân tích nguyên nhân hạn chế nâng cao lực cạnh tranh Vietcombank để đưa kiến nghị giải pháp cụ thể nâng cao lực cạnh tranh Vietcombank thị trường Việt Nam như: Nâng cao lực cạnh tranh Vietcombank thông qua việc tăng quy mô ngân hàng; Nâng cao chất lượng dịch vụ; Giải pháp công nghệ;… CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 1.1.1 Các công trình nghiên cứu nước Barbara Casu, Philip Molyneux (2000) tiến hành nghiên cứu so sánh kết hoạt động hệ thống ngân hàng Châu Âu Các tác giả dùng phương pháp phân tích phát triển liệu phi tham số (Non-parametric Data Development Analysis) kết hợp với cách tiếp cận hồi quy Tobit để phân tích tính cạnh tranh hệ thống ngân hàng Châu Âu bối cảnh thị trường Châu Âu thống giai đoạn 1993-1997 Allen N.Berger Loretta J.Mester (2003), nghiên cứu thay đổi hiệu hệ thống ngân hàng Mỹ thay đổi yếu tố kỹ thuật, cạnh tranh quy định Nhà nước Đề tài nghiên cứu cho thấy giai đoạn 1991-1997, hiệu mặt chi phí giảm sút hiệu mặt lợi nhuận cải thiện cách đáng kể, đặc biệt ngân hàng tham gia vào trình sát nhập Nghiên cứu cho thấy có gia tăng lợi nhuận cách gia tăng dịch vụ cao cấp 1.1.2 Tổng quan công trình nghiên cứu nước - Các báo nghiên cứu sách xuất khoảng 10 năm gần đây: Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Thương mại Việt nam thời gian tới” Đinh Duy Đông (2007); Bàn nâng cao lực cạnh tranh cho NHTM Việt nam thị trường dịch vụ ngân hàng” Phí Trọng Hiển (2006); - Cuốn sách: “Năng lực cạnh tranh Ngân hàng Thương mại xu hội nhập” tác giả Nguyễn Thị Quy xuất năm 2005; - Luận án tiến sỹ bảo vệ khoảng 10 năm gần đây: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Thương mại Việt nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế(2005); - Đề tài: Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Thương mại Cổ phần địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (2005); - Hướng nghiên cứu luận án: Theo hiểu biết tác giả chưa có công trình nghiên cứu đánh giá lực cạnh tranh NHTM dựa vào nhân tố tác động đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Mà cụ thể nhân tố như: Quy mô ngân hàng; Chất lượng dịch vụ; Nỗ lực xúc tiến bán hàng; Công nghệ; Giá bán (phí dịch vụ) Và chưa có công trình nghiên cứu đánh giá lực cạnh tranh Vietcombank tiêu như: Năng lực tài chính; Năng lực sản phẩm dịch vụ; Trình độ công nghệ ngân hàng; Nguồn nhân lực lực quản trị điều hành; Thị phần tốc độ tăng trưởng thị phần ngân hàng Và hướng nghiên cứu tác giả 1.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN 1.2.1 Phương pháp thu thập liệu - Dữ liệu thứ cấp: Việc xác định tiêu thức dùng để nghiên cứu lực cạnh tranh NHTM, tác giả tổng hợp nguồn liệu thứ cấp từ tài liệu, sách, tạp chí, trang website, số liệu từ quan thống kê, thừa hưởng từ công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài, báo cáo thường niên, báo cáo tài NHNN, NHTM Việt Nam… - Dữ liệu sơ cấp: Thông tin, số liệu thu thập thông qua việc điều tra tham khảo ý kiến chuyên gia ngành ngân hàng ý kiến nhân viên ngân hàng khách hàng sử dụng dịch vụ Vietcombank 1.2.2 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp tổng hợp: phương pháp nhằm hệ thống hóa góp phần làm sáng tỏ vấn đề lý luận lực cạnh tranh ngân hàng thương mại - Phân tích, thống kê, so sánh: số liệu thống kê mô tả, so sánh theo chuỗi so sánh chéo để tính toán số tiêu phản ánh nâng cao lực cạnh tranh hệ thống NHTM Phương pháp sử dụng nhằm phân tích, đánh giá, làm rõ thực trạng lực cạnh tranh Vietcombank thời gian qua - Phương pháp chuyên gia: vấn số nhà hoạch định sách, nhà khoa học nhà quản lý nâng cao lực cạnh tranh hệ thống NHTM nhằm xây dựng khung nghiên cứu bảng câu hỏi điều tra Trước vào nghiên cứu thức, tác giả sử dụng phương pháp nhằm điều chỉnh bảng câu hỏi điều tra cho phù hợp với thực tế - Phương pháp định lượng: phương pháp thực kỹ thuật thu thập thông tin phiếu khảo sát từ nhân viên khách hàng Vietcombank thị trường Việt Nam Và tiến hành bước phân tích sau: (1) làm liệu trước tiến hành bước phân tích; (2) để kiểm tra chặt chẽ tương quan biến quan sát, đề tài tiến hành đánh giá độ tin cậy thang đo hệ số tin cậy Cronbach Alpha; (3) phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis) nhằm tìm nhóm nhân tố tác động đến đến lực cạnh tranh Vietcombank, từ điều chỉnh mô hình nghiên cứu phù hợp; (4) cuối phân tích hồi quy tuyến tính bội để kiểm định tác động nhân tố đến đến lực cạnh tranh Vietcombank Tất bước phân tích xử lý thông qua phần mềm thống kê SPSS nghiệp khác - Cạnh tranh NHTM chịu ảnh hưởng nhạy cảm thị trường tài quốc tế - Cạnh tranh ngân hàng dựa lớn vào yếu tố tâm lý tín nhiệm, kỳ vọng người gửi tiền - Chủ thể cạnh tranh đa dạng - Cạnh tranh điều kiện chịu chi phối mạnh mẽ sách tài tiền tệ Nhà nước - Phụ thuộc nhiều vào đặc điểm sản phẩm ngân hàng 2.1.2 Các phương thức cạnh tranh ngân hàng thương mại - Cạnh tranh cách tạo tính đa dạng danh mục dịch vụ - Cạnh tranh cách cải thiện quy trình cung cấp dịch vụ nhằm tăng tiện ích, nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm thiểu thời gian cung ứng dịch vụ, đảm bảo an toàn cho khách hàng - Cạnh tranh giá cả, bao gồm chi phí, lãi suất, phí dịch vụ - Cạnh tranh mở rộng mạng lưới phòng giao dịch - Cạnh tranh hoạt động Marketing 2.2 NỘI DUNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh NHTM Về bản, lực cạnh tranh NHTM hiểu lực cạnh tranh doanh nghiệp, có nghĩa “Năng lực cạnh tranh NHTM khả kiểm soát điều kiện kinh doanh thuận lợi ngân hàng so với NHTM tổ chức tài khác môi trường định nhằm thu lợi nhuận tối đa” Tuy nhiên, hoạt động NHTM loại hình kinh doanh tiền tệ dịch vụ tài nên tiêu chí đo lường lực cạnh tranh NHTM có khác biệt 2.2.2 Tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM 10 2.2.2.1 Năng lực tài Vốn tự có; Sự tăng trưởng nguồn vốn; Hiệu sử dụng vốn 2.2.2.2 Năng lực sản phẩm dịch vụ Dịch vụ ngân hàng đóng vai trò quan trọng vào kết hoạt động ngân hàng, góp phần tạo hình ảnh, vị ngân hàng thị trường Một ngân hàng có mạng lưới sản phẩm dịch vụ đa dạng, phong phú phục vụ đông đảo đối tượng khách hàng đánh giá cao ngân hàng khác ngược lại 2.2.2.3 Trình độ công nghệ ngân hàng Khoa học công nghệ thừa nhận lực đẩy khiến NHTM tiến bước vượt bậc phía trước phương diện: tốc độ xử lý nghiệp vụ, tích hợp chức năng, xác, tiện dụng Đặc biệt điều kiện hội nhập quốc tế công nghệ ngân hàng tiên tiến có độ lan tỏa nhanh, ngân hàng đầu gặp chút khó khăn việc giúp khách hàng làm quen với công nghệ mới, công nghệ định vị, NHTM lạc hậu chắn khách hàng 2.2.2.4 Nguồn nhân lực lực quản trị điều hành Vốn quý ngân hàng yếu tố người Sử dụng cách có hiệu người có trình độ kỹ đạo đức tốt, cá tính tốt điều kiện then chốt để thành công 2.2.2.5 Thị phần tốc độ tăng trưởng thị phần ngân hàng thương mại Thị phần tốc độ tăng trưởng thị phần phản ánh phát triển vị NHTM tương quan với đối thủ cạnh tranh khác Nếu tiêu giữ vững cao so với kỳ trước, thể NHTM có sức cạnh tranh phát triển tốt 2.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Năng lực hoạt động; Năng lực quản trị Marketing; Cơ sở hạ tầng; Công tác 11 quản trị nguồn nhân lực; Công nghệ ngân hàng; Các NHTM khác; Các nhân tố thuộc kinh tế - trị; Chất lượng dịch vụ; Giá bán (phí dịch vụ) 2.3 KINH NGHIỆM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI VÀ BÀI HỌC RÚT RA CHO CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM 2.3.1 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng nước Ngân hàng thương mại Trung Quốc; Các ngân hàng Nhật Bản; Các ngân hành Hàn Quốc;Ngân hàng Citibank 2.3.2 Bài học kinh nghiệm rút ngân hàng Việt Nam Thứ nhất: Tăng quy mô vốn điều lệ theo lộ trình gắn liền với đảm bảo độ an toàn tài cách bền vững Thứ hai: Mạnh dạn đầu tư đại hóa công nghệ ngân hàng trình độ tiên tiến giới Thứ ba: Kiên đổi nâng cao lực quản trị điều hành ngân hàng Thứ tư: Giữ vững thương hiệu củng cố uy tín Thứ năm: Có chiến lược đắn mở rộng thị phần phát triển mạng lưới Thứ sáu: Có kế hoạch cụ thể đầu tư nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ 12 CHƯƠNG THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 3.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 3.1.1 Khái quát hình thành, phát triển cấu tổ chức Quá trình phát triển Vietcombank Được chia thành giai đoạn chủ yếu sau: Giai đoạn 1963-1990; Giai đoạn 1991-2000; Giai đoạn 2001 đến 3.1.2 Tổng quan hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank đầu khối NHTM việc xử lý dứt điểm nợ xấu, nâng cao hệ số an toàn vốn Trên tảng công nghệ đại, Vietcombank bước cung ứng cho thị trường sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao như: VCB online connect 24, VCB money, I- Banking, Home Banking, SMS Banking, VCB Cyber Bill Payment, VCB Global Trade… Tốc độ tăng trưởng VCB trì mức độ cao Tổng tài sản tăng bình quân 21% năm đưa Vietcombank trở thành ngân hàng có quy mô tổng tài sản vốn chủ sở hữu lớn Việt nam 3.2 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 3.2.1 Năng lực tài - Quy mô tổng tài sản vốn chủ sở hữu Tổng tài sản giai đoạn 2009- 2013 Vietcombank ngày tăng Năm 2009 đạt 255.496 tỷ đồng; năm 2010 đạt 307.621 tỷ đồng; năm 2011 đạt 366.722 tỷ đồng; năm 2012 đạt 414.488 tỷ đồng; năm 2013 đạt 468.994 tỷ đồng Quy mô vốn giai đoạn 2009 -2013 Vietcombank năm 2009 đạt 16.71 tỷ 13 đồng; năm 2010 đạt 20.737 tỷ đồng; năm 2011 đạt 28.639 tỷ đồng; năm 2012 đạt 41.547 tỷ đồng; năm 2013 đạt 42.386 tỷ đồng - Tỷ lệ nợ xấu hệ số an toàn vốn Trong giai đoạn 2009 – 2013, hệ số an toàn vốn Vietcombank đảm bảo, tỷ lệ nợ xấu dao động quanh mức 2%, khoảng cách xa so với tỷ lệ 5% theo thông lệ quốc tế - Hiệu sử dụng vốn Hiệu suất sinh lời tổng tài sản bình quân ROAA (Return On Average Assets - ROAA) hiệu suất sinh lời vốn chủ sở hữu bình quân ROAE (Return On Average Equity - ROAE) liên tục giảm giai đoạn 2009 – 2013 khó khăn chung hệ thống ngân hàng Việt Nam, mà lãi suất liên tục giảm, nợ xấu lớn,…Năm 2013 Vietcombank đạt tỷ lệ tương ứng 0,99% 10,38% 3.2.2 Năng lực sản phẩm dịch vụ - Huy động vốn: Đến hết năm 2013, huy động vốn Vietcombank từ kinh tế đạt 334.259 tỷ đồng, tăng 16,3% so với đầu năm, vượt mức kế hoạch 12% đề từ đầu năm Nếu tính nguồn vốn vay bảo hiểm xã hội, nguồn vốn huy động từ kinh tế đạt 340.259 tỷ đồng, tăng 11,6% so với năm 2012 - Hoạt động tín dụng: Đến hết năm 2013, Vietcombank đạt dư nợ cho vay kinh tế (bao gồm đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) 287.357 tỷ đồng, tăng 14,8% so với năm 2012, cao mức tăng trưởng tín dụng chung toàn ngành, cao mức kế hoạch 9% đề từ đầu năm Mức tăng tín dụng năm 2013 chủ yếu tập trung vào tháng cuối năm (+13,9%) - Hoạt động đầu tư: Tính đến thời điểm 31.12.2012, tổng vốn đầu tư, góp vốn liên doanh, cổ phần Vietcombank đạt 3.058 tỷ đồng, chiếm 15,3% Vốn điều lệ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, tăng 266,8 tỷ đồng so với thời điểm 31.12.2011, đạt 84% so với kế hoạch Hội đồng Quản trị (HĐQT) phê duyệt - Hoạt động toán xuất nhập 14 - Dịch vụ thẻ - Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ 3.2.3 Trình độ công nghệ ngân hàng Hoàn thành việc nâng cấp hệ thống máy chủ tập trung theo mô hình điện toán đám mây (Cloud computing) trang bị phần mềm giải pháp hạn chế rủi ro cho giao dịch thẻ Triển khai nhiều chương trình ứng dụng (triển khai hệ thống tài trợ thương mại mới, hệ thống quản trị rủi ro cho dịch vụ thẻ, hệ thống Treasury, hệ thống chuyển giá vốn nội FTP (Fund Transfer Pricing–FTP) …), 3.2.4 Nguồn nhân lực lực quản lý điều hành - Nguồn nhân lực Vietcombank xây dựng chiến lược năm kế hoạch hàng năm phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ cán nhân viên toàn hệ thống Đặc biệt Vietcombank tiếp tục hoàn thiện chế tuyển dụng theo hướng công khai, minh bạch đảm bảo chọn người việc Tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại cán (kể cán cấp giám đốc chi nhánh) để nâng cao nghiệp vụ phục vụ công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động luân chuyển cán Xây dựng dự thảo hệ thống lương, thưởng theo công việc suất lao động hoàn thành - Về quản trị điều hành Trong năm 2009 - 2013, Vietcombank bước chuẩn bị tảng để tạo bước đột phá thời gian tới Hội đồng quản trị, ban điều hành hệ thống Vietcombank thực nghiêm túc chủ trương, sách Chính Phủ NHNN; bước triển khai lộ trình chiến lược Vietcombank 2011-2020 - Về quản trị hệ thống Tiến hành kiện toàn bước mô hình Hội sở ban hành đầy đủ quy định nội bộ; Linh hoạt việc đưa giải pháp kinh doanh an toàn, 15 hiệu quả; Nâng cao chất xử lí vướng mắc chi nhánh; Xúc tiến triển khai dự án nâng cao lực hoạt động; Hoàn thiện quy chế, quy trình nội phù hợp với hoạt động thực tiễn; Đổi mới, chuyển đổi tích cực công tác xây dựng đại hoá điểm giao dịch quảng bá thương hiệu tới khách hàng; Đổi toàn diện công tác thu hồi xử lí nợ xấu 3.3 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 3.3.1 Mô hình nghiên cứu Các nhân tố tác động đến lực cạnh tranh sau: Quy mô; Chất lượng dịch vụ; Nỗ lực xúc tiến bán hàng; Công nghệ; Giá bán (phí dịch vụ) 3.1.1 Kết nghiên cứu - Phân tích mô tả: Các nhân tố tác động đến lực cạnh tranh ngân hàng có độ lệch chuẩn lớn 0,5 giao động từ 0,61586 đến 0,61728 Có mức trung bình giao động từ 4,5123 đến 4,4733 - Đánh giá độ tin cậy thang đo: Cronbach's Alpha biến giao động từ 0,803 đến 0,836 Vì tất nhân tố biến chấp nhận thích hợp để tiến hành bước phân tích - Phân tích nhân tố nhân tố khám phá EFA: KMO biến độc lập đạt 0,857; KMO biến phụ thuộc 0,820 Do nhân tố có tương quan với tổng thể - Tương quan biến Biến phụ thuộc (Nangluc) có mối tương quan mạnh với Quimo, Chatluong, Congnghe (0,60 < r < 0,79); biến phụ thuộc (Nangluc) có mối tương quan đáng kể với Phidichvu có mối tương quan yếu với Xuctien Ngoài ra, xét mối quan hệ biến độc lập, Quimo có mối tương quan mạnh với Congnghe có mối tương quan đáng kể với Xuctien, Chatluong Phidichvu Vì vậy, phân tích hồi quy tuyến tính cần xem xét đến tượng đa cộng tuyến 16 - Hồi quy tuyến tính Hệ số R2 điều chỉnh mô hình 0,763 Điều cho thấy 76,3% biến động lực cạnh tranh Vietcombank giải thích ba biến Chất lượng, Công nghệ, Qui mô Phân tích ANOVA cho thấy hệ số Sig = 0, chứng tỏ mô hình hồi quy xây dựng phù hợp với liệu thu thập Như vậy, mô hình hồi quy tuyến tính viết sau: Năng lực cạnh tranh = -0,124 + 0,386*Qui mô+ 0,312*Chất lượng + 0,185*Công nghệ +0,101*Phí dịch vụ + 0,049*Xúc tiến 3.4 ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 3.4.1 Những kết đạt Thứ nhất: Năng lực tài liên tục củng cố vững chắc, đảm bảo khả khoản tốt, tỷ lệ an toàn vốn lớn 9% đáp ứng quy định NHNN, hoạt động kinh doanh đạt tiêu chí phát triển bền vững Thứ hai: Các sản phẩm dịch vụ định hướng theo xu phát triển ngân hàng bán lẻ, sản phẩm phi tín dụng dần ý đến nhiều – đặc biệt dịch vụ thẻ dịch vụ toán Thứ ba: Thị phần hệ thống mạng lưới – kênh phân phối liên tục phát triển mở rộng, có vị hệ thống NHTM Việt Nam nói chung khối NHTM cổ phần nói riêng Thứ tư: Thương hiệu uy tín Vietcombank tiếp tục tăng lên cộng đồng ngân hàng Việt Nam, thu hút củng cố lòng tin khách hàng tất hoạt động kinh doanh ngân hàng 3.4.2 Những hạn chế Thứ nhất: Do thận trọng hoạt động tín dụng khiến cho tổng doanh số tăng trưởng tín dụng giảm kéo theo lượng vốn huy động giảm theo (bởi huy động vào mà không cho vay được) làm cho tổng tài sản kéo theo 17 quy mô hoạt động từ năm 2012 đến giảm đáng kể tụt so với số ngân hàng khác Thứ hai: Mặc dù đầu tư công nghệ trọng song quy mô hoạt động giảm làm cho dư địa cho phát triển công nghệ ngân hàng hỗ trợ cho việc đời sản phẩm vấn phải tập trung vào số sản phẩm củ mang tính truyền thống: tín dụng, bảo lãnh…tiềm ẩn rủi ro Thứ ba: Ngoài sản phẩm thẻ, hoạt động tài trợ thương mại dịch vụ bước đầu có tín hiệu tốt nhìn chung số lượng sản phẩm dịch vụ phi tín dụng thua ngân hàng nước nhiều NHTM khác Việt Nam Thứ tư: Hệ thống sản phẩm dịch vụ đơn điệu, nghèo nà chủng loại, chiếm tỷ trọng lớn sản phẩm truyền thống toán, dịch vụ tín dụng Thứ năm: Chất lượng dịch vụ chưa thực khách hàng đánh giá cao, số dịch vụ ngân hàng đại ngân hàng khách hàng chưa hiểu biết hết tính tiện ích dịch vụ Thứ sáu: Những thay đổi lực cạnh tranh chưa tương xứng với lượng vốn đầu tư bỏ ra, chuyển biến mạnh mang tính tích cực, sản phẩm chưa đa dạng, linh hoạt, lực công nghệ lực quản trị điều hành chưa đạt hiệu tối ưu thiếu kinh nghiệm vận hành môi trường mang tính quốc tế…làm cho hiệu đầu tư thấp 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế Thứ nhất: Với hệ thống quản trị điều hành nói chung lực quản lý kiểm soát rủi ro tín dụng nói riêng theo xu hướng thận trọng đời làm cho quy mô hoạt động bị giảm đáng kể Thứ hai: Hạn chế vốn tự có Thứ ba: Đầu tư đổi công nghệ chưa đồng khu vực thành thị nông thôn Thứ tư: Chất lượng nguồn nhân lực chưa đồng đều, trình độ bộc lộ chưa đồng 18 Thứ năm: Chiến lược sản phẩm dịch vụ nói riêng chiến lược cạnh tranh nói chung tổ chức triển khai chưa thực chặt chẽ, kiên hiệu Thứ sáu: Cùng với đầu tư cho hoạt động phát triển thương hiệu, xúc tiến bán hàng chưa đồng khu vực thành thị nông thôn, chưa thực xây dựng hệ thống khách hàng trọng tâm cốt lõi phù hợp với lực có ngân hàng Thứ bảy: Thiếu hỗ trợ quan quản lý nhà nước Trước hết vai trò quan quản lý nhà nước, trực tiếp NHNN việc đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, minh bạch thông qua việc ban hành văn quy phạm pháp luật liên quan đến cạnh tranh, công tác tra, kiểm tra cuối xử phạt Thứ tám: Áp lực cạnh tranh mở cửa thị trường tài theo cam kết gia nhập WTO cam kết quốc tế khác Việt Nam lớn 19 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 4.1 NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM CŨNG NHƯ ĐỐI VỚI VIETCOMBANK TRONG NHỮNG NĂM TỚI Yêu cầu hội nhập quốc tế cạnh tranh ngân hàng Những hội thách thức ngân hàng Việt nam Vietcombank hội nhập quốc tế Xu hướng nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 4.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 4.2.1 Nâng cao lực cạnh tranh Vietcombank thông qua việc tăng quy mô ngân hàng Tiếp tục bán Cổ phần cho cổ đông nước tỷ lệ 10%, nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước Vietcombank Phần bán 10% vốn nhà nước cho phép Vietcombank tiếp tục để lại nhằm tăng vốn chủ sở hữu Cổ tức phần vốn Cổ phần nhà nước Vietcombank trả hàng năm cho phép để lại 50% cao 60% – 70% để tăng vốn chủ sở hữu hàng năm cho Vietcombank 4.2.2 Nâng cao chất lượng dịch vụ – Đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng 20 – Phát triển đội ngũ nhân – Nâng cao lực quản trị điều hành, quản trị hệ thống, áp dụng phương thức quản lý theo chuẩn mực quốc tế – Tăng trưởng tín dụng đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng – Nâng cao chất lượng công tác tài kế toán 4.2.3 Giải pháp công nghệ – Hội sở Vietcombank cần khẩn trương hoàn tất báo cáo quản lý thông tin thuộc dự án xây dựng hệ thống thông tin quản lý MIS cho khối bán lẻ, tiến tới xây dựng MIS cho toàn ngân hàng – Vietcombank khẩn trương, tiếp tục thực Dự án triển khai Basel II: Phân tích chênh lệch trạng Vietcombank với yêu cầu Basel II; xây dựng kế hoạch tổng thể cho dự án; chạy thử nghiệm xong hành mô hình PD, LGD với hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ; đẩy mạnh triển khai Dự án nâng cao lực quản trị theo thông lệ quốc tế thông qua việc phát triển hệ thống ALM & FTP – Tiếp tục triển khai dự án nâng cấp hệ thống công nghệ lõi (Corebanking): – Tiếp tục triển khai hệ thống Core Banking Data appliance; triển khai hướng dẫn, phân quyền truy cập Trang bị hệ thống TF & LOS 4.2.4 Một số giải pháp khác – Đẩy mạnh phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ – Phát triển mạnh mẽ thương hiệu – Cơ cấu lại danh mục đầu tư theo tiêu chí hiệu – Tăng cường công tác quản trị rủi ro – Mở rộng hợp tác toàn diện với đối tác chiến lược nước 4.3 KIẾN NGHỊ – Hoàn thiện môi trường pháp lý chế có liên quan trực tiếp đến tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh hoạt động 21 – Ngân hàng nhà nước tăng cường vai trò quản lý nhà nước điều hành sách tiền tệ theo hướng tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho ngân hàng thương mại Việt Nam – Ngân hàng nhà nước đạo đẩy nhanh tiến độ thực đề án tái cấu lại Tổ chức tín dụng Việt nam – Khẩn trương hoàn thiện chiến lược phát triển ngành ngân hàng nói chung chiến lược phát triển ngân hàng thương mại Việt nam nói riêng 22 KẾT LUẬN Hầu hết NHTM cổ phần nói chung Vietcombank nói riêng theo đuổi chiến lược tăng trưởng tín dụng nhanh lực quản trị rủi ro NHTM cổ phần nói chung Vietcombank nói riêng nhiều hạn chế chậm cải thiện Một phận không nhỏ vốn tín dụng nhiều NHTM cổ phần nói chung Vietcombank nói riêng tập trung đầu tư vào lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, chẳng hạn bất động sản Ngoài ra, công tác tra, giám sát ngân hàng thời gian dài chưa phát huy hiệu cao việc phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời vi phạm, rủi ro hoạt động cấp tín dụng NHTM cổ phần nói chung Vietcombank nói riêng, vi phạm quy định hạn chế cấp tín dụng đầu tư mức vào số lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao Song đứng trước yêu cầu đặt thực tiễn việc nâng cao lực cạnh tranh NHTM cổ phần Việt nam nói chung Vietcombank nói riêng có tính cấp bách, đòi hỏi phải có giải pháp đồng kiến nghị thực mục tiêu đề ra./ [...]... đối với cạnh tranh ngân hàng Những cơ hội và thách thức đối với ngân hàng Việt nam cũng như đối với Vietcombank trong hội nhập quốc tế Xu hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 4.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 4.2.1 Nâng cao năng lực cạnh tranh của Vietcombank... kinh tế - chính trị; Chất lượng dịch vụ; Giá bán (phí dịch vụ) 2.3 KINH NGHIỆM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI VÀ BÀI HỌC RÚT RA CHO CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM 2.3.1 Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nước ngoài Ngân hàng thương mại Trung Quốc; Các ngân hàng Nhật Bản; Các ngân hành Hàn Quốc ;Ngân hàng Citibank 2.3.2 Bài học kinh nghiệm rút ra đối với ngân hàng Việt. .. tám: Áp lực cạnh tranh do mở cửa thị trường tài chính theo cam kết gia nhập WTO và các cam kết quốc tế khác của Việt Nam là rất lớn 19 CHƯƠNG 4 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 4.1 NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM CŨNG NHƯ ĐỐI VỚI VIETCOMBANK TRONG NHỮNG NĂM TỚI Yêu cầu của hội... khách hàng - Cạnh tranh bằng giá cả, bao gồm chi phí, lãi suất, phí dịch vụ - Cạnh tranh bằng mở rộng mạng lưới phòng giao dịch - Cạnh tranh bằng hoạt động Marketing 2.2 NỘI DUNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.2.1 Khái niệm về năng lực cạnh tranh của NHTM Về cơ bản, năng lực cạnh tranh của NHTM cũng được hiểu như năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, có nghĩa Năng lực cạnh tranh của. .. mạng lưới Thứ sáu: Có kế hoạch cụ thể đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ 12 CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 3.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 3.1.1 Khái quát về sự hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức Quá trình phát triển của Vietcombank Được chia thành 3 giai đoạn... CHƯƠNG 2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1.1 Những quan điểm chung Nhìn chung, các công trình nghiên cứu trong nước và quốc tế về năng lực cạnh tranh của NHTM đã đi đến thống nhất ở một số điểm sau: – Cạnh tranh ngân hàng là một môi trường cạnh tranh đặc biệt giữa các đơn vị kinh doanh tiền tệ với mức... các điểm giao dịch và quảng bá thương hiệu tới khách hàng; Đổi mới toàn diện công tác thu hồi và xử lí nợ xấu 3.3 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 3.3.1 Mô hình nghiên cứu Các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh như sau: Quy mô; Chất lượng dịch vụ; Nỗ lực xúc tiến bán hàng; Công nghệ; Giá bán (phí dịch vụ) 3.1.1 Kết quả... sau: Năng lực cạnh tranh = -0,124 + 0,386*Qui mô+ 0,312*Chất lượng + 0,185*Công nghệ +0,101*Phí dịch vụ + 0,049*Xúc tiến 3.4 ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 3.4.1 Những kết quả đạt được Thứ nhất: Năng lực tài chính liên tục được củng cố vững chắc, đảm bảo khả năng thanh khoản tốt, tỷ lệ an toàn vốn lớn hơn 9% đáp ứng quy định của NHNN, hoạt động kinh. .. ro cao, chịu sự điều tiết rất lớn của chính sách tài chính, tiền tệ của chính phủ – Cạnh tranh giữa các NHTM rất gay gắt, nhất là trong điều kiện toàn cầu hóa, hội nhập Chính vì thế, NHTM nào cũng phải chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh – Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh thống nhất ở phương diện tìm cách cải thiện các tiêu chí đo lường năng lực cạnh tranh của NHTM và bảo hộ môi trường cạnh. .. độ tăng trưởng của VCB luôn duy trì ở mức độ cao Tổng tài sản tăng bình quân 21% mỗi năm đưa Vietcombank trở thành một trong các ngân hàng có quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu lớn nhất Việt nam 3.2 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 3.2.1 Năng lực tài chính - Quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu Tổng tài sản giai đoạn 2009- 2013 của Vietcombank
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ) NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ) NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ) NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay