(LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ) NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

196 338 0
  • Loading ...
1/196 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 09:42

(LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ) NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ) NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ) NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ) NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – – –O– – – HOÀNG NGUYÊN KHAI NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – – –O– – – HOÀNG NGUYÊN KHAI NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: Kinh tế Tài – Ngân hàng Mã số: 62.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hà Quang Đào TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên: Hoàng Nguyên Khai Sinh ngày: 01 tháng 01 năm 1966 Sài gòn Quê quán: Thừa thiên – Huế Hiện công tác Đại Học Công Nghệ Tp Hồ Chí Minh, số 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình thạnh, TP Hồ Chí Minh Là Nghiên cứu sinh khóa XVII trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng tôi, kết nghiên cứu, kết luận khoa học chưa công bố công trình tương tự khác trước Số liệu tư liệu trích dẫn trung thực, đầy đủ, có nguồn gốc rõ ràng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10/10/2015 Nguyên cứu sinh Hoàng Nguyên Khai BẢNG KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT VIẾT TẮT CHỮ TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ– NGHĨA TIẾNG VIỆT ADB Asian Development Bank – Ngân hàng Phát triển Châu Á APEC Asia – Pacific Economic Cooperation – Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương ASEAN Association of Southeast Asian Nations – Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á CAR Capital Adequacy Ratio – Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu CR Control risk – Rủi ro kiểm soát CSH Chủ sở hữu DPRR Dự phòng rủi ro DR Disaster Recovery – Trung tâm dự phòng ĐVCNT Đơn vị chấp nhận thẻ EBA Extreme Bounds stability Analysis – Phương pháp phân tích ổn định có giới hạn EFA Exploratory Factor Analysis – Phân tích nhân tố khám phá EMV Europay, Master Card and Visa – Chuẩn thẻ toán thông minh FDI Foreign Direct Investment – Đầu tư trực tiếp nước FII Foreign Indirect Investment – Đầu tư gián tiếp nước FTP Fund Transfer Pricing – Định giá vốn điều chuyển HĐKD Hợp đồng kinh doanh VIẾT TẮT CHỮ TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ– NGHĨA TIẾNG VIỆT HĐQT Hội đồng quản trị HSC Hội sở KPI Key Performance Indicator – Hỗ trợ đo lường hiệu công việc KRIs Key Risk Indicators – Bộ Chỉ số rủi ro chủ yếu L/C Letter of Credit – Tín dụng thư LGD Loss Given Default – Tỷ lệ vốn dự kiến LOS Loan Origination System – Hệ thống hỗ trợ nghiệp vụ khởi tạo cho vay ngân hàng M&A Mergers and Acquisitions –Mua bán sát nhập MB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội MHB Mekong Housing Bank–Ngân hàng Phát triển nhà đồng sông Cửu Long MHCB Mizuho Corporate Bank, Ltd – Ngân hàng Thương nghiệp hỗn hợp Mizuho MIS Management Information System – Hệ thống thông tin quản lý NHNN Ngân hàng Nhà nước NHNNg Ngân hàng nước NHTM Ngân hàng Thương mại NHTW Ngân hàng Trung ương NIM Net Interest Margin – Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên VIẾT TẮT CHỮ TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ– NGHĨA TIẾNG VIỆT PD Probability of default – Xác suất khách hàng không trả nợ PGD Phòng giao dịch ROA Return On Asset – Hiệu suất sinh lời tài sản ROAA Return On Average Assets – Hiệu suất sinh lời tổng tài sản bình quân ROAE Return On Average Equity – Hiệu suất sinh lời vốn chủ sở hữu bình quân ROE Return on Equity – Hiệu suất sinh lời vốn chủ sở hữu RRTD Rủi ro tín dụng SMEs Small and Medium Enterprises – Doanh nghiệp vừa nhỏ SWIFT Society for Worldwide Interbank and Financial Telecommunication, Hiệp hội viễn thông liên ngân hàng tài quốc tế – Dịch vụ toán thẻ TCTD Tổ chức tín dụng TDH Trung dài hạn TNDN Thu nhập doanh nghiệp TTQT Thanh toán quốc tế USD Đô la Mỹ VBB Công ty thương nghiệp hỗn hợp Vietcombank – Bombay – Bến Thành VCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam VIẾT TẮT CHỮ TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ– NGHĨA TIẾNG VIỆT VCB Money Công ty chuyển tiền Vietcombank Vietcombank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam VND Việt nam đồng WB/IMF World Bank/ International Monetary Fund – Ngân hàng Thế giới Quỹ Tiền tệ Quốc tế WTO Worrld Trade Organnization – Tổ chức Thương mại Thế giới XNK Xuất nhập DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Một số tiêu kinh doanh chủ yếu Vietcombank giai đoạn 2009 – 2013 58 Bảng 3.2: Chất lượng tín dụng thể nhóm nợ Vietcombank giai đoạn 2009 – 2013 63 Bảng 3.3: Chi tiết hoạt động tín dụng Vietcombank năm 2011 – 2012 .74 Bảng 3.4: Một số chương trình tín dụng Vietcombank năm 2011 – 2012 75 Bảng 3.5: Cho vay theo đối tượng khách hàng Vietcombank 2011 – 2012 .76 Bảng 3.6: Hoạt động toán xuất nhập Vietcombank 2011 – 2013 87 Bảng 3.7: Phát triển dịch vụ thẻ Vietcombank năm 2012 88 Bảng 3.8: Thống kê mô tả nhân tố tác động đến lực cạnh tranh 102 Bảng 3.9: Độ tin cậy thang đo 104 Bảng 3.10: Kết phân tích nhân tố biến độc lập 105 Bảng 3.11: Kết phân tích nhân tố biến phụ thuộc 106 Bảng 3.12: Tương quan biến 107 Bảng 3.13: Kết phân tích hồi quy .108 Bảng 4.1: Nguyên nhân khách quan cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng 128 Bảng 4.2: Một số tiêu định hướng giai đoạn 2014 – 2020 130 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Quy trình nghiên cứu 10 Hình 3.1: Mô hình nghiên cứu 97 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1: Tổng tài sản Vietcombank giai đoạn 2009 – 2013 55 Biểu đồ 3.2: Biến động tỷ lệ an toàn vốn Vietcombank tháng (T) năm 2012 56 Biểu đồ 3.3: Năng lực tài Vietcombank thể qua tăng trưởng quy mô tiền gửi khách hàng dư nợ cho vay với tổng tài sản vốn chủ sở hữu giai đoạn 2009 – 2013 .57 Biểu đồ 3.5: Năng lực tài Vietcombank thể qua tăng trưởng quy mô tổng tài sản vốn chủ sở hữu giai đoạn 2009 – 2013 .59 Biểu đồ 3.6: Tổng tài sản 10 NHTM đứng đầu giai đoạn 2009 – 2013 .59 Biểu đồ 3.7: Quy mô tổng tài sản Vietcombank số 10 NHTM hàng đầu Việt nam năm 2013 60 Biểu đồ 3.8: Vốn chủ sở hữu 10 NHTM đứng đầu giai đoạn 2009 – 2013 .61 Biểu đồ 3.9: Tỷ lệ nợ xấu hệ số an toàn vốn Vietcombank 62 Biểu đồ 3.9: Tỷ lệ nợ xấu 10 NHTM có quy mô lớn Việt nam – 2012 64 Biểu đồ 3.10: Hiệu sử dụng vốn Vietcombank giai đoạn 2009 – 2013 .65 Biểu đồ 3.11: Lợi nhuận Vietcombank số 10 ngân hàng, năm 2012 65 Biểu đồ 3.13: Lợi nhuận Vietcombank số 10 ngân hàng 66 Biểu đồ 3.14: Tăng trưởng huy động vốn Vietcombank giai đoạn 2009 – 2013 67 Biểu đồ 3.14: Tăng trưởng quy mô vốn huy động từ kinh tế với tổng tài sản giai đoạn 2009 – 2013 68 Biểu đồ 3.15: Cơ cấu huy động vốn USD từ kinh tế theo đối tượng Vietcombank biến động tháng năm 2012 .69 Biểu đồ 3.16: Cơ cấu huy động vốn VND từ kinh tế theo đối tượng Vietcombank biến động tháng năm 2012 .70 Biểu đồ 3.17: Vietcombank đứng thứ thị phần huy động vốn năm 2013 71 f PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH THANG ĐO VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA VIETCOMBANK Factor Analysis KMO and Bartlett's Test Kaiser – Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi – Square 7733.045 df 153 Sig .000 Communalities Initial 857 Extraction Quimo1 1.000 847 Quimo2 1.000 861 Quimo3 1.000 445 Quimo4 1.000 439 Quimo5 1.000 623 Chatluong1 1.000 920 Chatluong2 1.000 887 Chatluong3 1.000 579 Chatluong4 1.000 446 Xuctien1 1.000 781 Xuctien2 1.000 740 Xuctien3 1.000 770 Congnghe1 1.000 895 Congnghe2 1.000 863 Congnghe3 1.000 669 Phidichvu1 1.000 768 Phidichvu2 1.000 758 Phidichvu3 1.000 624 Extraction Method: Principal Component Analysis g Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Component Total % of Cumulative % of Cumulative % of Cumulative Total Total Variance % Variance % Variance % 7.323 40.683 40.683 7.323 40.683 40.683 3.032 16.843 16.843 1.766 9.809 50.492 1.766 9.809 50.492 2.625 14.582 31.425 1.519 8.441 58.933 1.519 8.441 58.933 2.558 14.210 45.635 1.304 7.247 66.180 1.304 7.247 66.180 2.462 13.678 59.313 1.004 5.577 71.757 1.004 5.577 71.757 2.240 12.444 71.757 826 4.588 76.345 725 4.026 80.371 587 3.263 83.634 520 2.886 86.520 10 476 2.645 89.165 11 421 2.337 91.502 12 381 2.119 93.622 13 325 1.808 95.430 14 315 1.752 97.182 15 281 1.563 98.745 16 143 795 99.540 17 058 322 99.862 18 025 138 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis h Component Matrixa Component – 121 – 375 – 117 – 403 Quimo2 834 Quimo1 810 Quimo5 748 192 Congnghe3 706 – 216 – 346 Congnghe1 704 – 144 – 449 406 Congnghe2 676 – 458 427 Chatluong3 649 307 – 112 135 178 Xuctien2 646 – 445 – 130 326 Phidichvu2 623 150 566 Xuctien3 569 – 539 – 133 368 Xuctien1 562 – 506 – 213 351 Chatluong4 543 – 162 339 Quimo4 533 Quimo3 530 Chatluong1 585 628 – 382 196 Chatluong2 571 613 – 388 189 Phidichvu1 574 161 613 144 127 Phidichvu3 488 201 545 190 114 – 116 – 111 137 – 302 201 – 242 – 390 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted – 133 i Rotated Component Matrixa Component Quimo1 810 197 278 209 176 Quimo2 801 208 274 246 201 Quimo3 627 125 137 125 Quimo4 589 Quimo5 560 168 Chatluong1 182 930 110 Chatluong2 165 915 122 Chatluong3 142 588 200 308 Chatluong4 177 480 389 182 Xuctien1 104 846 Xuctien3 220 838 Xuctien2 277 121 Phidichvu1 184 106 Phidichvu2 221 125 Phidichvu3 122 146 Congnghe1 246 155 213 132 864 Congnghe2 220 109 174 194 857 279 214 410 260 280 205 781 109 137 139 838 105 807 175 762 Congnghe3 476 327 118 565 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Compo nent 560 416 418 408 415 – 126 704 – 657 219 – 089 041 – 481 – 224 831 – 164 – 329 314 563 220 – 654 – 748 028 164 217 604 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization j Factor Analysis KMO and Bartlett's Test Kaiser – Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi – Square 820 1204.812 df 10 Sig .000 Communalities Initial Extraction Nangluc1 1.000 735 Nangluc2 1.000 664 Nangluc3 1.000 658 Nangluc4 1.000 555 Nangluc5 1.000 454 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Compo nent Total Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings % of Variance Cumulative % Total 3.066 61.312 61.312 706 14.116 75.428 530 10.596 86.024 431 8.629 94.653 267 5.347 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis 3.066 % of Variance Cumulative % 61.312 61.312 k Component Matrixa Component Nangluc1 857 Nangluc2 815 Nangluc3 811 Nangluc4 745 Nangluc5 674 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Regression Variables Entered/Removedb Model Variables Entered Variables Removed Method Phidichvu, Xuctien, Chatluong, Congnghe, Quimoa Enter a All requested variables entered b Dependent Variable: Nangluc Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Square Std Error of the Estimate Durbin – Watson 875a 765 763 29987 1.989 a Predictors: (Constant), Phidichvu, Xuctien, Chatluong, Congnghe, Quimo b Dependent Variable: Nangluc ANOVAb Model Sum of Squares Regression Residual Total df Mean Square 173.711 34.742 53.414 594 090 227.125 599 F 386.360 a Predictors: (Constant), Phidichvu, Xuctien, Chatluong, Congnghe, Quimo b Dependent Variable: Nangluc Sig .000a l Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model (Constant) B Std Error Standardized Coefficients Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF – 124 113 – 273 1.097 Quimo 386 030 386 12.862 000 440 2.274 Chatluong 312 021 355 14.656 000 676 1.479 Xuctien 049 022 054 2.273 023 703 1.423 Congnghe 185 025 199 7.451 000 553 1.807 Phidichvu 101 024 a Dependent Variable: Nangluc 102 4.286 000 705 1.418 Collinearity Diagnosticsa Variance Proportions Mode Dimensio Eigenvalu Conditio (Constan Quim Chatluon Xuctie Congngh Phidichv l n e n Index t) o g n e u 1 5.942 1.000 00 00 00 00 00 00 017 18.972 00 00 39 58 00 05 014 20.306 13 00 39 07 04 38 012 22.376 02 05 21 22 59 02 009 25.335 82 08 00 04 01 34 006 31.094 a Dependent Variable: Nangluc 04 87 00 08 36 21 Residuals Statisticsa Minimum Maximum Predicted Value Mean Std Deviation N 2.1222 5.0395 4.4454 53852 600 – 92220 95755 00000 29862 600 Std Predicted Value – 4.314 1.103 000 1.000 600 Std Residual – 3.075 3.193 000 996 600 Residual a Dependent Variable: Nangluc m Descriptives Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation Quimo 600 1.20 5.00 4.5123 61586 Quimo1 600 1.00 5.00 4.5183 77503 Quimo2 600 1.00 5.00 4.5183 80462 Quimo3 600 1.00 5.00 4.4717 86435 Quimo4 600 1.00 5.00 4.5633 70010 Quimo5 600 1.00 5.00 4.4900 79432 Chatluong 600 2.00 5.00 4.2858 70071 Chatluong1 600 1.00 5.00 4.2183 88429 Chatluong2 600 1.00 5.00 4.2000 87633 Chatluong3 600 1.00 5.00 4.3350 78558 Chatluong4 600 1.00 5.00 4.3900 94660 Xuctien 600 2.00 5.00 4.3083 67929 Xuctien1 600 2.00 5.00 4.2750 77914 Xuctien2 600 1.00 5.00 4.3200 79076 Xuctien3 600 2.00 5.00 4.3300 74969 Congnghe 600 1.00 5.00 4.4800 66386 Congnghe1 600 1.00 5.00 4.4883 76431 Congnghe2 600 1.00 5.00 4.4467 75594 Congnghe3 600 1.00 5.00 4.5050 73544 Phidichvu 600 1.00 5.00 4.4733 61728 Phidichvu1 600 1.00 5.00 4.5383 66779 Phidichvu2 600 1.00 5.00 4.5050 73997 Phidichvu3 600 1.00 5.00 4.3767 77403 Nangluc 600 1.80 5.00 4.4454 61577 Nangluc1 600 1.00 5.00 4.4633 76570 Nangluc2 600 1.00 5.00 4.5217 75971 Nangluc3 600 1.00 5.00 4.5067 73996 Nangluc4 599 1.00 5.00 4.4240 81201 Nangluc5 600 1.00 5.00 4.3133 87355 Valid N (listwise) 599 n Correlations Correlations Quimo Chatluong Xuctien Congnghe Phidichvu Nangluc Quimo Pearson Correlation 509** 521** 636** 518** 774** 000 000 000 000 000 600 600 600 600 600 600 509** 355** 474** 402** 706** 000 000 000 000 Sig (2 – tailed) N Chatluong Pearson Correlation Sig (2 – tailed) 000 N 600 600 600 600 600 600 521** 355** 440** 303** 499** Sig (2 – tailed) 000 000 000 000 000 N 600 600 600 600 600 600 636** 474** 440** 377** 675** Sig (2 – tailed) 000 000 000 000 000 N 600 600 600 600 600 600 518** 402** 303** 377** 535** Sig (2 – tailed) 000 000 000 000 N 600 600 600 600 600 600 774** 706** 499** 675** 535** 000 000 000 000 000 N 600 600 600 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2 – tailed) 600 600 Xuctien Pearson Correlation Congnghe Pearson Correlation Phidichvu Pearson Correlation Nangluc Pearson Correlation Sig (2 – tailed) 000 600 o ReliabilityScale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Cases Valid Excludeda Total % 600 100.0 0 600 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 839 840 Item Statistics Mean Std Deviation N Quimo1 4.5183 77503 600 Quimo2 4.5183 80462 600 Quimo3 4.4717 86435 600 Quimo4 4.5633 70010 600 Quimo5 4.4900 79432 600 Summary Item Statistics Mean Minimum Maximum Range Maximum / Minimum Variance N of Items Item Means 4.512 4.472 4.563 092 1.020 001 Item – Total Statistics Scale Mean Scale if Item Variance if Corrected Item – Deleted Item Deleted Total Correlation Squared Multiple Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Quimo1 18.0433 5.801 825 945 755 Quimo2 18.0433 5.631 839 948 749 Quimo3 18.0900 6.630 473 235 857 Quimo4 17.9983 7.234 467 236 849 Quimo5 18.0717 6.267 650 454 805 p ReliabilityScale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Cases Valid Excludeda Total % 600 100.0 0 600 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 813 817 Item Statistics Mean Std Deviation N Chatluong1 4.2183 88429 600 Chatluong2 4.2000 87633 600 Chatluong3 4.3350 78558 600 Chatluong4 4.3900 94660 600 Summary Item Statistics Mean Minimum Maximum Range Maximum / Minimum Variance N of Items Item Means 4.286 4.200 4.390 190 1.045 008 Item – Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Item – if Item Variance if Total Deleted Item Deleted Correlation Squared Multiple Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Chatluong1 12.9250 4.196 794 887 685 Chatluong2 12.9433 4.337 754 878 706 Chatluong3 12.8083 5.184 575 342 792 Chatluong4 12.7533 5.058 447 215 857 q ReliabilityScale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Cases Valid Excludeda Total % 600 100.0 0 600 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 852 852 Item Statistics Mean Std Deviation N Xuctien1 4.2750 77914 600 Xuctien2 4.3200 79076 600 Xuctien3 4.3300 74969 600 Summary Item Statistics Mean Minimum Maximum Range Maximum / Minimum Variance N of Items Item Means 4.308 4.275 4.330 055 1.013 001 Item – Total Statistics Scale Mean Scale if Item Variance if Corrected Item – Deleted Item Deleted Total Correlation Squared Multiple Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Xuctien1 8.6500 1.971 720 519 795 Xuctien2 8.6050 1.939 721 521 794 Xuctien3 8.5950 2.038 726 527 790 r ReliabilityScale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Cases Valid Excludeda Total % 600 100.0 0 600 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 858 857 Item Statistics Mean Std Deviation N Congnghe1 4.4883 76431 600 Congnghe2 4.4467 75594 600 Congnghe3 4.5050 73544 600 Summary Item Statistics Mean Minimum Maximum Range Maximum / Minimum Variance N of Items Item Means 4.480 4.447 4.505 058 1.013 001 Item – Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Item – if Item Variance if Total Deleted Item Deleted Correlation Squared Multiple Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Congnghe1 8.9517 1.712 835 750 701 Congnghe2 8.9933 1.820 772 713 763 Congnghe3 8.9350 2.131 603 383 915 s ReliabilityScale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Cases Valid Excludeda Total % 600 100.0 0 600 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 803 808 Item Statistics Mean Std Deviation N Phidichvu1 4.5383 66779 600 Phidichvu2 4.5050 73997 600 Phidichvu3 4.3767 77403 600 Summary Item Statistics Mean Minimum Maximum Range Maximum / Minimum Variance N of Items Item Means 4.473 4.377 4.538 162 1.037 007 Item – Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Item – if Item Variance if Total Deleted Item Deleted Correlation Squared Multiple Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Phidichvu1 8.8817 1.744 703 524 685 Phidichvu2 8.9150 1.597 687 515 691 Phidichvu3 9.0433 1.681 573 329 818 t ReliabilityScale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Cases Valid Excludeda Total % 599 99.8 600 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items 836 N of Items 840 Item Statistics Mean Std Deviation N Nangluc1 4.4658 76400 599 Nangluc2 4.5242 75779 599 Nangluc3 4.5092 73800 599 Nangluc4 4.4240 81201 599 Nangluc5 4.3139 87419 599 Summary Item Statistics Mean Item Means Minimum 4.447 Maximum Range 4.314 4.524 Maximum / Minimum 210 Variance 1.049 007 N of Items Item – Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item – Total Correlation Squared Multiple Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Nangluc1 17.7713 6.083 735 605 776 Nangluc2 17.7129 6.319 667 557 795 Nangluc3 17.7279 6.369 677 469 793 Nangluc4 17.8130 6.309 605 369 812 Nangluc5 17.9232 6.352 526 304 838
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ) NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM, (LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ) NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM, (LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ) NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay