QUÁ TRÌNH ĐÀM PHÁN VÀ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

5 612 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 09:32

Trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, đặc biệt là trong các hoạt động thương mại quốc tế, những rủi ro pháp lý trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng thường để lại những hậu quả nặng nề khó khắc phục, không chỉ mất nhiều thời gian mà còn tốn kém nhiều công sức, tiền của để khắc phục những thiệt hại đó. Sau đây là một số lưu ý khi thực hiện kí kết hợp đồng để giảm thiểu rủi ro trong quá trình soạn thảo và đàm phán. CÁC RỦI RO PHÁP LÝ VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀM PHÁN VÀ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG Trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, đặc biệt hoạt động thương mại quốc tế, rủi ro pháp lý việc ký kết, thực hợp đồng thường để lại hậu nặng nề khó khắc phục, không nhiều thời gian mà tốn nhiều công sức, tiền để khắc phục thiệt hại Sau số lưu ý thực kí kết hợp đồng để giảm thiểu rủi ro trình soạn thảo đàm phán I Một số rủi ro pháp lý trình đàm phán soạn thảo hợp đồng thương mại Các rủi ro pháp lý thường gặp soạn thảo hợp đồng thương mại Soạn thảo hợp đồng bước quan trọng, chẳng mà người ta quan niệm bên quyền soạn thảo hợp đồng – bên chiếm ưu Tuy nhiên, hợp đồng dao hai lưỡi, bất cẩn, hoàn toàn bên soạn hợp đồng phải gánh chịu rủi ro, chí rủi ro lớn Rủi ro trình soạn thảo hợp đồng thường gặp gồm rủi ro: - Rủi ro thiếu thẩm định lực tài chính, uy tín đối tác; - Rủi ro vô hiệu hợp đồng (vô hiệu hình thức nội dung); - Rủi ro điều khoản hợp đồng không chặt chẽ; - Rủi ro thỏa thuận điều khoản giải tranh chấp; - Rủi ro không am hiểu thông lệ kinh doanh quốc tế soạn thảo hợp đồng thương mại quốc tế; Các rủi ro pháp lý thường gặp trình đàm phán Đám phán hành vi hay trình, bên tiến hành thương lượng, thảo luận mối quan tâm chung điểm bất đồng, để đến thỏa thuận thống Các rủi ro xảy trình đàm phán nguyên nhân: - Thiếu thông tin đối tác; môi trường văn hóa, trị - pháp luật; - Chuyên môn yếu: người tham gia đàm phán không trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn vấn đề thương thảo; - Ngoại ngữ yếu tham gia đàm phán thương mại quốc tế; - Không hiểu biết đầy đủ hàng hóa – dịch vụ - công việc giao kết; - Kỹ đàm phán, kỹ giao tiếp: léo việc đàm phán với đối tác II Một số biện pháp phòng tránh rủi ro pháp lý pháp lý trình đàm phán soạn thảo hợp đồng Trước ký kết hợp đồng 1.1 Tìm hiểu kỹ, đầy đủ quy định pháp luật hợp đồng quy định có liên quan đến giao dịch ký kết, thực hợp đồng Việc làm cần thiết lẽ đảm bảo cho việc ký kết hợp đồng, nội dung thỏa thuận pháp luật, đảm bảo giá trị pháp lý hợp đồng hạn chế rủi ro hợp đồng trái pháp luật gây Việc tìm hiểu kỹ pháp luật cho phép trình đàm phán, ký kết hợp đồng thận trọng, xác, đạt độ chuẩn cao loại trừ việc lợi dụng sơ hở bên đối tác để vi phạm hợp đồng Vì việc tìm hiểu kỹ toàn diện quy định pháp luật hợp đồng có liên quan đến lĩnh vực mà tham gia giao dịch điều cần làm đầu tiên, có ý nghĩa quan trọng 1.2 Tìm hiểu kỹ đối tác trước thức đặt bút ký kết hợp đồng Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, mà hiểu rõ đối tác bao nhiêu, có lợi nhiêu Việc tìm hiểu kỹ đối tác cho phép đánh giá khả năng, tín nhiệm, hạn chế đối tác, từ có lựa chọn cần thiết có nên hợp tác hay ký kết hợp đồng với họ hay không? Việc làm hoàn toàn cần thiết bạn loại trừ hạn chế đến mức tối thiểu rủi ro ký hợp đồng mà tạo hội cho công việc phát triển vững 1.3 Nhờ luật sư, luật gia người có kinh nghiệm lĩnh vực giao kết hợp đồng, tư vấn lĩnh vực soạn thảo hợp đồng Không phải ngẫu nhiên mà nước có kinh tế thị trường phát triển tổ chức luật sư, luật gia phát triển vai trò luật sư, luật gia đời sống xã hội nói chung hoạt động kinh doanh - thương mại giao dịch dân trở nên quan trọng (ở nước Mỹ có triệu luật sư) Việc nhờ luật sư, luật gia cố vấn từ soạn thảo, ký kết hợp đồng có ý nghĩa quan trọng, xem biện pháp hữu hiệu Luật gia, luật sư người có chuyên môn pháp luật, có khả sử dụng kiến thức pháp lý vận dụng quy định pháp luật để giúp người tham gia giao dịch dân sự, kinh doanh – thương mại soạn thảo hợp đồng đạt yêu cầu ký kết bên vững tin Tất nhiên, luật sư, luật gia phải người có chuyên môn, kinh nghiệm, đáng tin cậy Với giúp đỡ luật sư, luật gia người tham gia giao dịch dân sự, kinh doanh – thương mại yên tâm hành lang pháp lý an toàn Trong trình soạn thảo hợp đồng Bằng việc hiểu rõ đối tác, hàng hóa – dịch vụ - công việc hợp đồng, nắm rõ quy định pháp luật hỗ trợ cố vấn Luật sư, hợp đồng thương mại bắt đầu bắt tay vào soạn thảo Tuy nhiên, để tránh rủi ro không đáng có sau tất “giấy trắng mực đen”, “bút sa gà chết”, soạn thảo hợp đồng cần phải ý điểm sau đây: - Về nguồn pháp luật điều chỉnh có liên quan đến nội dung hợp đồng: Phần bên thường đưa làm sở cho việc thương lượng, ký kết thực hợp đồng; văn pháp luật điều chỉnh, văn uỷ quyền, nhu cầu khả bên Trong số trường hợp, bên lựa chọn văn pháp luật cụ thể để làm ký kết hợp đồng xem lựa chọn luật điều chỉnh Ví dụ: doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng mua bán hàng hoá với doanh nghiệp nước mà có thoả thuận là: Căn vào Bộ luật dân 2005 Luật thương mại 2005 Việt Nam để ký kết, thực hợp đồng hai luật luật điều chỉnh bên trình thực hợp đồng giải tranh chấp (nếu có) Do phải lưu ý đưa văn pháp luật vào phần hợp đồng, sử dụng biết văn có điều chỉnh quan hệ hợp đồng hiệu lực Bên cạnh đó, người liên quan trực tiếp đến trình soạn thảo, đàm phán hợp đồng phải rà soát, lưu ý đến toàn văn pháp luật có liên quan đến nội dung, lĩnh vực hợp đồng - Bảo đảm mặt hình thức hợp đồng: Trước hết hình thức hợp đồng phải bảo đảm pháp luật Những loại hợp đồng pháp luật quy định lập thành văn phải triệt để tuân thủ Nếu có quy định phải đăng ký (như giao dịch bảo đảm) công chứng, chứng thực bắt buộc phải thực Thêm vào đó, dù luật không quy định nên xác lập hợp đồng văn để tăng tính đảm bảo hợp đồng - Nội dung hợp đồng phải chặt chẽ, đầy đủ nội dung ngôn ngữ phải xác: + Chủ thể: bên hợp đồng phải lưu ý đến địa vị pháp lý người đại diện uỷ quyền, phạm vi uỷ quyền nhằm tránh tình trạng có tranh chấp sau việc ký kết hợp đồng không thẩm quyền vượt thẩm quyền vượt phạm vi đại diện uỷ quyền + Ngôn ngữ, văn phong: bảo đảm ngôn ngữ sáng, rõ ràng, văn phong phải mạch lạc dễ hiểu không hàm chứa nhiều nghĩa, tức hiểu nghĩa mà + Giải thích thuật ngữ: Hợp đồng thương mại dạng hợp đồng không chịu điều chỉnh pháp luật mà bị ảnh hưởng thói quen thương mại, thông lệ, tập quán pháp luật quốc tế, có nhiều nội dung hợp đồng hợp đồng nhượng quyền thương mại, hợp đồng thuê hàng hoá v.v… hợp đồng mang tính chất chuyên ngành cao, nội dung phức tạp liên quan đến nhiều lĩnh vực chuyên ngành đặc thù Để đảm bảo việc thực hợp đồng cách thuận lợi, việc đưa khái niệm cho nội dung cần hiểu áp dụng thống nhất, khoa học là cần thiết nhằm tránh tình trạng có phát sinh xung đột, tranh cãi bên cách hiểu nội dung kiểm soát tình trạng áp dụng tuỳ tiện điều khoản hợp đồng gây tình trạng phá vỡ hợp đồng + Để phòng tránh rủi ro mức tối thiểu, hợp đồng lúc cần phải có Điều khoản quy định phạt vi phạm; trường hợp bất khả kháng chế giải tranh chấp Phạt vi phạm loại chế tài bên tự lựa chọn, có ý nghĩa biện pháp trừng phạt, răn đe, phòng ngừa vi phạm hợp đồng, nhằm nâng cao ý thức tôn trọng hợp đồng bên Bất khả kháng kiện pháp lý nảy sinh ý muốn chủ quan bên, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hợp đồng ký Đây trường hợp thường gặp làm cho hai bên thực thực không nghĩa vụ mình.Trên thực tế, không thoả thuận rõ bất khả kháng dễ bị bên vi phạm lợi dụng bất khả kháng để thoái thác trách nhiệm dẫn đến thiệt hại cho bên bị vi phạm Điều khoản giải tranh chấp: Đối với việc lựa chọn giải Trọng tài hay Toà án thoả thuận phải phù hợp với quy định pháp luật Biện pháp phòng tránh rủi ro đàm khán hợp đồng - Soạn thảo Dự thảo hợp đồng trước đàm phán: Nó giống kế hoạch cho việc đàm phán, có dự thảo tốt coi đạt 50% công việc đàm phán ký kết hợp đồng Nếu bỏ qua bước đàm phán sau soạn thảo hợp đồng giống vừa xây nhà vừa vẽ thiết kế, nên thường dẫn đến thiếu sót, sơ hở hợp đồng, đặc biệt thương vụ lớn - Chuẩn bị lực cho người tham gia đàm phán: Người đàm phán mang yếu tố định đến thành bại thương vụ Chính vậy, tham gia đàm phán, người đàm phán phải có kiễn thức chuyên môn, kiến thức thực tế vững Bên cạnh đó, kỹ giao tiếp khéo léo tâm lỹ vững vàng điều cần phải có
- Xem thêm -

Xem thêm: QUÁ TRÌNH ĐÀM PHÁN VÀ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG, QUÁ TRÌNH ĐÀM PHÁN VÀ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG, QUÁ TRÌNH ĐÀM PHÁN VÀ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay