ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP MIỄN DỊCH TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN LOẠI MỘT SỐ THỂ BỆNH CỦA LƠ XÊ MI CẤP

10 1,236 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 09:08

1. ĐẶT VẤN ĐỀ Lơ xê mi cấp (acute leukemia, AL) là nhóm bệnh máu ác tính của hệ thống tạo máu bao gồm lơ xê mi cấp dòng tuỷ (acute myelogenous leukemia, AML) và lơ xê mi cấp dòng lympho (acute lymphoblasic leukemia, ALL). Bệnh bắt đầu được mô tả từ đầu thế kỷ XIX và từ đó đến nay, đã có rất nhiều nghiên cứu về bệnh này 8. Bệnh gặp ở mọi lứa tuổi, biểu hiện bệnh đa dạng, tỷ lệ bị bệnh cao. Tại Mỹ, hàng năm xuất hiện mới khoảng 2,2 trường hợp AML trên 100.000 dân và có khoảng 3.000 trường hợp ALL mới trên toàn quốc. Tại Việt Nam, tuy chưa có nghiên cứu nào tiến hành đầy đủ về dịch tễ học của bệnh lơ xê mi cấp trên toàn quốc nhưng theo tổng kết tại Viện Huyết họcTruyền máu, Bệnh viện Bạch mai thì thấy bệnh lơ xê mi gặp tỷ lệ cao nhất (32.1%) trong số các bệnh máu đến khám và điều trị tại Bệnh viện Bạch mai 1. Các nghiên cứu về sinh bệnh học cho thấy rối loạn cơ bản trong bệnh lơ xê mi là sự tăng sinh không kiểm soát được của một hoặc vài dòng tế bào non (blast), bắt đầu và chủ yếu tại tuỷ xương. Sự tăng sinh khối tế bào non gây tổn thương các cơ quan tạo máu, hệ thống miễn dịch và một số cơ quan khác 5. Dựa trên những tiến bộ trong việc chẩn đoán đúng và phân loại chính xác các thể bệnh, việc điều trị lơ xê mi cấp đã có những tiến bộ rõ rệt. ở Việt nam, đã có nhiều nghiên cứu về lơ xê mi cấp được tiến hành dưới nhiều góc độ khác nhau: nghiên cứu về dịch tễ học của bệnh, nghiên cứu về phân loại, nghiên cứu về điều trị, nghiên cứu phối hợp giữa phân loại, các rối loạn miễn dịch và tiên lượng 1 2 4. Vì vậy, việc nghiên cứu áp dụng các kỹ thuật mới cho phân loại chính xác các thể bệnh lơ xê mi cấp là rất cần thiết. Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu này với các mục tiêu sau: Tìm hiểu giá trị của một số dấu ấn miễn dịch trong việc phân loại các thể bệnh đặc biệt của bệnh Lơ xê mi cấp. Góp phần tìm hiểu mô hình bệnh lơ xê mi cấp gặp tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP MIỄN DỊCH TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN LOẠI MỘT SỐ THỂ BỆNH CỦA LƠ XÊ MI CẤP Nguyễn Triệu Vân, Đỗ Trung Phấn Nguyễn Anh Trí CS Viện Huyết học – Truyền máu TW ĐẶT VẤN ĐỀ Lơ xê mi cấp (acute leukemia, AL) nhóm bệnh máu ác tính hệ thống tạo máu bao gồm lơ xê mi cấp dòng tuỷ (acute myelogenous leukemia, AML) lơ xê mi cấp dòng lympho (acute lymphoblasic leukemia, ALL) Bệnh bắt đầu mô tả từ đầu kỷ XIX từ đến nay, có nhiều nghiên cứu bệnh [8] Bệnh gặp lứa tuổi, biểu bệnh đa dạng, tỷ lệ bị bệnh cao Tại Mỹ, hàng năm xuất khoảng 2,2 trường hợp AML 100.000 dân có khoảng 3.000 trường hợp ALL toàn quốc Tại Việt Nam, chưa có nghiên cứu tiến hành đầy đủ dịch tễ học bệnh lơ xê mi cấp toàn quốc theo tổng kết Viện Huyết học-Truyền máu, Bệnh viện Bạch mai thấy bệnh lơ xê mi gặp tỷ lệ cao (32.1%) số bệnh máu đến khám điều trị Bệnh viện Bạch mai [1] Các nghiên cứu sinh bệnh học cho thấy rối loạn bệnh lơ xê mi tăng sinh không kiểm soát vài dòng tế bào non (blast), bắt đầu chủ yếu tuỷ xương Sự tăng sinh khối tế bào non gây tổn thương quan tạo máu, hệ thống miễn dịch số quan khác [5] Dựa tiến việc chẩn đoán phân loại xác thể bệnh, việc điều trị lơ xê mi cấp có tiến rõ rệt Việt nam, có nhiều nghiên cứu lơ xê mi cấp tiến hành nhiều góc độ khác nhau: nghiên cứu dịch tễ học bệnh, nghiên cứu phân loại, nghiên cứu điều trị, nghiên cứu phối hợp phân loại, rối loạn miễn dịch tiên lượng [1] [2] [4] Vì vậy, việc nghiên cứu áp dụng kỹ thuật cho phân loại xác thể bệnh lơ xê mi cấp cần thiết Vì tiến hành nghiên cứu với mục tiêu sau: - Tìm hiểu giá trị số dấu ấn miễn dịch việc phân loại thể bệnh đặc biệt bệnh Lơ xê mi cấp - Góp phần tìm hiểu mô hình bệnh lơ xê mi cấp gặp Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu 306 bệnh nhân (nhập viện điều trị từ năm 20002004) có chẩn đoán lơ xê mi cấp với tiêu chuẩn sau : 2.1.1 Các dấu hiệu lâm sàng: - Sốt kéo dài, giảm cân, toàn thân suy sụp - Thiếu máu nhanh - Xuất huyết da, nội tạng - Gan lách to 2.1.2 Các tiêu xét nghiệm - Huyết đồ: Máu ngoại vi có tế bào blast, thiếu máu - Tuỷ đồ: Tế bào blast tăng 30% - Hoá học tế bào: Sử dụng xét nghiệm nhuộm hoá học tế bào: Peroxydase, Sudan đen, PAS, Esteraza không đặc hiệu 2.2 Vật liệu nghiên cứu - Dịch hút tủy xương: làm tủy đồ, nhuộm hóa học tế bào đồng thời phân loại miễn dịch học - Máy đếm tế bào tự động - Kính hiển vi huỳnh quang hiệu Nikon - Ly tâm lạnh - Hóa chất + Bộ kit miễn dịch huỳnh quang sử dụng cho phân loại lơ xê mi cấp dòng lympho bao gồm: Anti-CD3, Anti-CD5, Anti-CD7, Anti-CD10, Anti-CD19 kít chứng + Các hóa chất khác: đệm PBS, dung dịch phá hồng cầu, dung dịch cố định tế bào, ficoll… 2.3 Phương pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp (hình thái học, hoá học tế bào) để phân loại lơ xê mi cấp theo tiêu chuẩn FAB bổ sung phương pháp sau: - Phương pháp Miễn dịch: Sử dụng kháng thể đơn dòng (monoclonal antibodies) để phát dấu ấn (CD) đặc hiệu bề mặt tế bào (CD – Clutter of Diffirentiation) [4] + Tế bào gốc sinh máu : CD 34 + Tế bào định hướng dòng tuỷ : CD 13, CD33, CD34 + Tế bào định hướng dòng lympho : CD5, CD7,CD10, CD19, CD34 + Tế bào đầu dòng: - T Lympho: CD3, CD4, CD8, CD7, CD5 - Bạch cầu hạt : CD13, CD33 - B Lympho: CD19, CD20, CD10 - Bạch cầu mono : CD14 - Tế bào NK : CD15/56 - Tiểu cầu : CD61 - Phương pháp Di truyền tế bào: Các bất thường NST: Sử dụng phương pháp nuôi cấy lympho, làm tiêu NST, phân tích biến đổi NST KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Bằng việc phối hợp áp dụng phương pháp phân loại lơ xê mi cấp theo phân loại FAB bổ sung, kết phân loại sau: BẢNG MÔ HÌNH PHÂN LOẠI LƠ XÊ MI CẤP Thể bệnh Lơ xê mi cấp Lơ xê mi cấp tế bào chưa biệt hoá (Null-cells), dấu ấn (-): Lơ xêmi cấp tế bào gốc sinh máu có CD34 +, CD khác (-) Lơ xê mi cấp tế bào lai: Lơ xê mi cấp tế bào gốc sinh máu biệt hoá Dòng tuỷ: CD13+, CD33+, CD34+: Lơ xê mi cấp tế bào gốc sinh máu biệt hoá Dòng lympho: Số lượng 12/306 Tỷ lệ % 24/306 7,8 19/306 166/306 6,2 54,3 85/306 27,8 3,9 NHẬN XÉT - Việc áp dụng đồng thời phương pháp để chẩn đoán phân loại bệnh lơ xê mi cấp phát thể bệnh mà phương pháp cổ điển khó phát không phát được, là: lơ xê mi tế bào gốc chưa biệt hóa, lơ xê mi tế bào gốc sinh máu - Ngoài việc áp dụng phương pháp miễn dịch học chẩn đoán phân loại lơ xê mi cấp phát thể bệnh đặc biệt: lơ xê mi cấp tế bào lai: lai tủy-lympho B lai tủy- lympho T Bảng Phân loại chi tiết lơ xê mi cấp dòng tủy, áp dụng phương pháp FAB bổ sung phương pháp miễn dịch học: Thể bệnh lơ xê mi cấp Số Tỷ lệ % lượng Lơ xê mi cấp tế bào nguồn sinh máu biệt 166/306 54,3 hoá dòng tuỷ: CD13+, CD33+, CD34+: - Mo: - M1: - M2: - M3: M3V - M4 - M5: M5a, M5b - M6: - M7: 11 23 44 26 25 27 6,6 14,0 26,5 15,7 15,1 16,3 3,6 2,4 NHẬN XÉT - Việc áp dụng phương pháp miễn dịch học bổ sung tốt cho phân loại FAB việc xác định thể bệnh lơ xê mi cấp dòng tủy thể Mo, thể M7 Phương pháp Miễn dịch học góp phần phân biệt xác thể M4 M5 việc sử dụng marker CD14 Bảng Phân loại chi tiết lơ xê mi cấp dòng lympho, áp dụng phương pháp FAB bổ sung phương pháp miễn dịch học: Thể bệnh lơ xê mi cấp Lơ xê mi cấp tế bào gốc sinh máu biệt hoá dòng lympho a Theo nguồn gốc tế bào: - T lympho + Tiền T (CD7+, CD34+, CD19-) + T chín (CD3+, CD7+, CD19- ) - B lympho + B sớm (CD10+, CD34+, CD19±) + Tiền B (CD10+, CD19+) + B chín (CD19+) b Theo hình thái tế bào: L1 L2 L3 NHẬN XÉT Số lượng 85/306 Tỷ lệ % 23 17 62 28 25 27,1 73,9 26,1 72,9 14,5 45,2 40,3 14 69 27,8 16,4 81,2 2,4 - Phương pháp phân loại miễn dịch học góp phần phân loại chi tiết lơ xê mi cấp dòng lympho Nếu phân loại FAB phân loại thể bệnh L1, L2, L3 phân loại FAB bổ sung (Miễn dịch học) góp phần phân loại chi tiết lơ xê mi cấp dòng lympho T lơ xê mi cấp dòng lympho B - Trong lơ xê mi cấp dòng lympho B, bao gồm nhóm: B sớm, tiền B, B trưởng thành Trong lơ xê mi cấp dòng lympho T bao gồm nhóm: Tiền T T trưởng thành Bảng Phân loại chi tiết lơ xê mi cấp tế bào lai, áp dụng phương pháp FAB bổ sung phương pháp miễn dịch học: Thể bệnh Lơ xê mi cấp Lơ xê mi cấp tế bào lai: Lai tuỷ-B lympho Lai tuỷ-T lympho NHẬN XÉT Số lượng 19/306 12 Tỷ lệ % 6,2 63,2 36,8 - Trong thể bệnh lơ xê mi cấp đặc biệt: lơ xê mi cấp tế bào lai, gặp loại: lai tủy-lympho B lai tủy- lympho T BÀN LUẬN Việc áp dụng đồng phương pháp: Hình thái học, Hóa học tế bào, miễn dịch học di truyền tế bào chẩn đoán phân loại lơ xê mi cấp (phân loại FAB bổ sung) góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán hiểu biết đầy đủ mô hình bệnh học lơ xê mi cấp [4] Về tỷ lệ nhóm bệnh chẩn đoán phân loại lơ xê mi cấp người lớn, so sánh với kết nghiên cứu bệnh nhân trẻ em Bệnh viện Nhi Trung ương, tỷ lệ lơ xê mi cấp dòng lymho T chiếm 26% dòng lympho B chiếm 68% Như vậy, tỷ lệ lơ xê mi cấp dòng lympho T người lớn cao (27%) Theo tài liệu gần Châu âu, lơ xê mi cấp dòng lympho, tỷ lệ lơ xê mi cấp dòng lympho T trẻ em 10-15%, người lớn 20-30% Dòng B lympho trẻ em 70%, người lớn 50-60% Kết nghiên cứu tương đương Trong phân loại lơ xê mi cấp dòng tủy, phương pháp phân loại miễn dịch bổ sung tốt cho phân loại FAB thể bệnh Mo, M7, M4 M5 thông qua dấu ấn đặc hiệu màng tế bào blast trình biệt hóa Trong phân loại lơ xê mi cấp dòng lympho, xác định xác dòng tế bào giai đoạn biệt hóa tế bào blast trình tăng sinh ác tính (vấn đề mà phương pháp hình thái học hóa học tế bào hạn chế, không giải được) [3] [4] Một giá trị quan trọng khác phương pháp miễn dịch học phát thể bệnh đặc biệt: lơ xê mi cấp tế bào gốc chưa biệt hóa, lơ xê mi cấp tế bào gốc sinh máu lơ xê mi cấp tế bào lai Như vậy, từ kết nghiên cứu, phân loại lơ xê mi cấp tóm tắt nhóm bệnh lơ xê mi cấp chủ yếu sau đây: lơ xê mi cấp tế bào gốc chưa biệt hóa, lơ xê mi cấp tế bào gốc tạo máu, lơ xê mi cấp dòng tủy, lơ xê mi cấp dòng lympho lơ xê mi cấp tế bào lai Kết nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ giả thuyết bệnh lý đơn dòng (clonal pathology) [3] bệnh lý lơ xê mi cấp Việc áp dụng đồng phương pháp chẩn đoán phân loại lơ xê mi cấp giúp chẩn đoán xác định xác thể bệnh, phát thể bệnh qua thấy Lơ xê mi cấp xảy tất giai đoạn khác trình biệt hoá tế bào máu [7] [8] Đồng thời việc phân loại xác có tác dụng hướng dẫn điều trị đạt hiệu cao Chúng tiếp tục tiến hành nghiên cứu, kết hợp với theo dõi lâm sàng để tìm yếu tố miễn dịch có giá trị theo dõi kết điều trị tiên lượng bệnh [5] KẾT LUẬN Bằng việc áp dụng phân loại FAB bổ sung cho 306 bệnh nhân lơ xê mi cấp viện Huyết học – Truyền máu, kết thu sau: - Tỷ lệ lơ xê mi cấp tế bào chưa biệt hóa (các CD - ) là: 3,9% - Tỷ lệ lơ xê mi cấp tế bào gốc sinh máu có CD34+ là: 7,8 % - Tỷ lệ lơ xê mi cấp tế bào biệt hóa dòng tủy có CD33+ và/hoặc CD13+ là: 54,3% - Tỷ lệ lơ xê mi cấp tế bào biệt hóa dòng lympho có CD3+, CD7+, CD10+, CD19+ là: 27,7% (trong lơ xê mi cấp dòng lympho B chiếm 72,9% lơ xê mi cấp dòng lympho T chiếm 27,1%) - Tỷ lệ lơ xê mi cấp tế bào lai (cùng mang dấu ấn biệt hóa dòng tế bào) là: 6,2% (trong lơ xê mi cấp tế bào lai dòng tủy với dòng lympho B chiếm 63,2% lơ xê mi cấp tế bào lai dòng tủy với dòng lympho T chiếm 36,8%) Những kết qủa nghiên cứu góp phần cách hiệu nghiên cứu bệnh học bệnh, góp phần điều trị tốt bệnh lơ xê mi cấp dòng tủy lơ xê mi cấp dòng lympho Viện Huyết học – Truyền máu trung ương Tóm tắt Bằng việc áp dụng phân loại FAB bổ sung cho 306 bệnh nhân lơ xê mi cấp viện Huyết học – Truyền máu, kết thu sau: - Tỷ lệ lơ xê mi cấp tế bào chưa biệt hóa (các CD - ) là: 3,9% - Tỷ lệ lơ xê mi cấp tế bào gốc sinh máu có CD34+ là: 7,8 % - Tỷ lệ lơ xê mi cấp tế bào biệt hóa dòng tủy có CD33+ và/hoặc CD13+ là: 54,3% - Tỷ lệ lơ xê mi cấp tế bào biệt hóa dòng lympho có CD3+, CD7+, CD10+, CD19+ là: 27,7% (trong lơ xê mi cấp dòng lympho B chiếm 72,9% lơ xê mi cấp dòng lympho T chiếm 27,1%) - Tỷ lệ lơ xê mi cấp tế bào lai (cùng mang dấu ấn biệt hóa dòng tế bào) là: 6,2% (trong lơ xê mi cấp tế bào lai dòng tủy với dòng lympho B chiếm 63,2% lơ xê mi cấp tế bào lai dòng tủy với dòng lympho T chiếm 36,8%) Những kết qủa nghiên cứu góp phần cách hiệu nghiên cứu bệnh học bệnh, góp phần điều trị tốt bệnh lơ xê mi cấp dòng tủy lơ xê mi cấp dòng lympho Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương Summary THE VALUE OF MARKERS (CLUSTER OF DIFFERENTIATION ) ON DIAGNOSIS ACUTE LEUKEMIA AT THE NATIONAL INSTITUTE OF HEMATOLOGY AND BLOOD TRANSFUSION FROM 2000 TO 2004 By using FAB classification and more for 306 acute leukemia (AL) patients, the results show that: - The rate of AL undifferentiating was 3,9% - The rate of AL hematopoietic stem cell with CD34+ was: 7,8% - The rate of AL differentiation was AML was 54,3% - The rate of AL differentiation was ALL was 27,7% - The rate of mix AL was 6,2% These results contributed effectively to pathological study and treatment of acute myeloid leukemia and acute lymphoblastic leukemia at the National Institute of Hematology and Blood Transfusion Tài liệu tham khảo Trần Thị Minh Hương, Đỗ Trung Phấn: “Tình hình bệnh máu Viện Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Bạch mai”, Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học Huyết học - Truyền máu 1999-2000, Nhà xuất Y học, 2002: 15-24 Đỗ Trung Phấn, Thái Quý cs, “Kết bước đầu thực chương trình nghiên cứu nâng cao chất lượng chẩn đoán điều trị bệnh máu tạo máu, Y học Việt nam, 1998: 231, 1-5 Đỗ Trung Phấn: “Lơ xê mi cấp – Bệnh lý tế bào nguồn tạo máu”, NXB Y học, 2003 Nguyễn Hữu Toàn, Trương Công Duẩn, Nguyễn Triệu Vân cs Giá trị dấu ấn màng blast phân loại lơ xê mi cấp Y học Việt nam, 1998; 231, 25-32 Nguyễn Anh Trí, Nguyễn Hữu Toàn “Từ tiền leukemia đến leukemia cấp”, Nhà xuất Y học 1995 Foon K.A., Gale R.P., et al “Recent advances in the immunologic classification of leukemia”, Seminars in hematology, 1986, 4, 257-283 Hoelzer D “Acute lymphoblastic leukemia: treatment”, Hematology, Singapore, 1996, 276-279 Mauer A.M Acute lymphocytic leukemia “Williams Hematology, Sixth edition, McGraw-Hill, Inc.,pp 1995, 1004-16 10
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP MIỄN DỊCH TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN LOẠI MỘT SỐ THỂ BỆNH CỦA LƠ XÊ MI CẤP, ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP MIỄN DỊCH TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN LOẠI MỘT SỐ THỂ BỆNH CỦA LƠ XÊ MI CẤP, ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP MIỄN DỊCH TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN LOẠI MỘT SỐ THỂ BỆNH CỦA LƠ XÊ MI CẤP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay