GIAO AN LOP 2 tuan 11+12+13

35 223 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 08:48

Giáo án lớp Tr ờng Tiểu học Sơn Hà Tuần 11 Thứ hai, ngày 14 tháng 11 năm 2016 ( ó son vit) Thứ ba, ngày 15 tháng 11 năm 2016 Toán ( Cụ H dy) Kể chuyện Bà cháu I Mục tiêu: - Dựa theo tranh kể lại đợc đoạn câu chuyện Bà cháu - HS thông minh kể lại toàn câu chuyện(BT2) II Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ tron III Các hoạt động dạy học: A Kiểm tra cũ: Gọi HS nối tiếp kể lại câu chuyện Sáng kiến bé Hà GV nhận xét cho điểm B Dạy Giới thiệu Hớng dẫn kể chuyện a Kể đoạn theo tranh HS nêu y/c bài: Dựa vào tranh kể lại đoạn câu chuyện Bà cháu - GV hớng dẫn kể mẫu đoạn theo tranh, HS quan sát, lần lợt trả lời câu hỏi +Trong tranh có nhân vật nào?( ba bà cháu cô Tiên Cô tiên đa cho cậu bé đào) + Ba bà cháu sống với nh nào?( Ba bà cháu sống với vất vả, rau cháo nuôi nhng yêu thơng nhau, cảnh nhà lúc đầm ấm) + Cô tiên nói gì?( Khi bà mất, gieo hạt đào lên mộ, cháu sễ giàu sang sung sớng) - Cho 1-2 HS kể mẫu đoạn - Kể nhóm HS quan sát tranh, nối tiếp kể đọan trớc nhóm - Kể trớc lớp: Các nhóm cử đại diện thi kể *Cả lớp nhận xét nội dung, cách diễn đạt , cách thể hiện, giọng kể b Kể toàn câu chuyện: HS xung phong kể lại toàn câu chuyện trớc lớp HS khác nhận xét bổ sung * GV HS chọn ngời kể hay - Năm học : 2016 - 2017 Giáo án lớp Tr ờng Tiểu học Sơn Hà Củng cố , dặn dò: GV nhận xét tiết học Dặn: Về nhà tập kể lại câu chuyện M thut ( Thy Hon dy) Tự nhiên Xã hội Gia đình I Mục tiêu: - Kể đợc số công việc thờng ngày ngời gia đình -Biết đợc thành viên gia đình cần chia sẻ công việc nhà - Nêu tác dụng việc làm em gia đình KNS: Kĩ tựu nhận thức - Kĩ làm chủ thân kĩ hợp tác - Phát triển kĩ giao tiếp thông qua tham gia hoạt động học tập II Đồ dùng dạy học: Khi ng - Cả lớp hát bài: Ba nếnlung linh Hoạt động 1: Làm việc theo cặp Quan sát tranh 1, 2, 3, 4, trang 24, 25 - Nêu công việc ngời gia đình Lan? - Đại diện nhóm trình bày Giáo viên kết luận: Hoạt động 2: Nêu công việc thờng ngày ngời gia đình em? -Từng học sinh nối tiếp nêu Giáo viên kết luận: 4.Củng cố dặn dò: Bui chiu m nhc HC HT BI: CC CCH TNG CHENG Nhc v li: Phan Trn Bng I Mc tiờu: - Giỳp cỏc em hỏt thuc li ca, ỳng giai iu v tit tu, hỏt u ging, ỳng nhp, phỏch - Qua bi hỏt cho HS bit mt s nhc c dõn tc II Chun b: GV: - Hỏt chun xỏc bi hỏt - Bng ph ghi li ca HS: - SGK, v ghi - Năm học : 2016 - 2017 Giáo án lớp Tr ờng Tiểu học Sơn Hà III Cỏc hot ng dy v hc: Bi mi: * Phn m u: Hụm chỳng ta s hc bi hỏt mi ca nhc s Phan Trn Bng l bi Cc cỏc tựng cheng * Phn hot ng Ni dung Hot ng thy Hot ng trũ + Hot ng 1: - GV gii thiu bi - Lp nghe Dy hỏt: Cc - M a cho lp nghe hỏt mu - Lp nghe cỏc tựng cheng - Chia cõu (6 cõu) ỏnh du ch ly hi - HS nghe v quan sỏt - Cho lp c li theo t li ca - Lp c ng - Cho hc sinh ng ging theo n: - Hc sinh ng theo mu õm A - Dy giai iu tng cõu n ln, hỏt theo li múc xớch n ht bi C1: sờnh cỏch (ly hi) C2: Thanh cheng (ly hi) C3: Mừ Cc (ly hi) C4: Trng tựng (lỏy hi) C5: Nghe.vang (lỏy hi) - Ghộp c bi - HS hỏt kt hp gừ ờm theo phỏch - GV nhn xột - GV chia lp lm nhúm, mi nhúm tng chng cho nhc c bi hỏt + Hot ng 2: Sờnh, Thanh La, Trng, mừ Trũ chi: Cc - C lp hỏt: Nghe snh la mừ cỏch ting cheng trng + C lp núi cc cỏch tựng cheng - Cho lp nhiu ln - Gi mi nhúm em tng trng cho nhc c - Gi nhúm trỡnh by - Giỏo viờn nhn xột - Hc sinh hỏt theo hng dn ca giỏo viờn - Lp hỏt vi ln - Hỏt ng v gừ m theo phỏch - Hỏt theo t, nhúm, cỏ nhõn - Hc sinh thc hin - Hc sinh thc hin - HS thc hin tt hn - Hc sinh thc hin theo hng dn ca giỏo viờn * Phn kt thỳc: - Năm học : 2016 - 2017 Giáo án lớp Tr ờng Tiểu học Sơn Hà Cng c Dn dũ: - Giỏo viờn nhn xột gi hc - V nh hc thuc li bi hỏt kt hp gừ m theo phỏch Chính tả( Nghe viết ) Bà cháu I Mục tiêu: - Nghe viết xác CT, trình bày đoạn trích Bà cháu - Làm đợc BT2,BT3; BT(4)a/ b, BT CT phơng ngữ GV soạn II Đồ dùng dạy học: Bảng phụ III Các hoạt động dạy học: A Kiểm tra cũ: Gọi HS lên bảng, lại viết vào bảng từ ngữ sau:kiến, công, nớc non,công lao, dạy dỗ B Dạy mới: Giới thiệu Hớng dẫn nghe viết a Hớng dẫn HS chuẩn bị GV treo bảng phụ viết sẵn đoạn tả, gọi HS đọc Trả lời câu hỏi sau: +Tìm lời nói anh em tả?Chúng cháu cần bà sống lại) +Lời nói đợc viết với dấu câu nào?( Đợc đặt dấu ngoặc kép, viết sau dấu chấm) - HS viết vào bảng tiếng dễ viết sai: màu nhiệm, ruộng vờn, móm mém, dang tay b Hớng dẫn HS chép vào GV đọc HS chép vào * GV theo dõi, uốn nắn(t ngồi viết, tay cầm bút) c Chấm , chữa lỗi Hớng dãn HS làm tập, tả Bài 1: Điền tiếng có nghĩa vào ô trống bảng Hớng dẫn HS làm mẫu : VD: gò, ghé HS làm bài, chữa bảng Nhận xét: Chỉ viết gh trớc chữ e, ê , i; viết g trớc chữ lại Bài 3: Điền s x, ơn ơng HS làm vào VBT Gọi HS làm bảng phụ , đối chiếu kết quả, GV nhận xét , cho điểm Củng cố , dặn dò: * GV nhận xét tiết học, khen HS chép tả đẹp, nhắc HS ghi nhớ quy tắc viết g, gh - Năm học : 2016 - 2017 Giáo án lớp Tr ờng Tiểu học Sơn Hà T hc Ôn 12 -8 I Mục tiêu - Cũng cố phép trừ 12 -8 - Học sinh hoàn thành số tập II.Lên lớp 1.Ôn lý thuyết - Hc thuc cỏc phộp tr 12 tr i mt s Hớng dẫn học sinh làm số tập Bài1: Tính: 21 31 41 - 71 - Bài2: Tìm x: a) x + = 12 b)x + = 12 c)24 + x = 41 Bài3: Ba tuần lễ có 21 ngày, có ngày em nghỉ học Hỏi tuần lễ em học ngày? - Gọi học sinh lên bảng chữa - Giáo viên chấm nhận xét Cũng cố dặn dò - Giáo viên cố lại kiến thức học - Học sinh hoàn thành tập Thứ t, ngày 16 tháng 11 năm 2016 Toán 32 -8 I Mục tiêu: - Biết thực phép trừ phạm vi 100, dạng 32 - Biết giải toán có phép trừ dạng 32 - Biết tìm số hạng tổng - BT cần làm bài1(dòng1), bài2(cột a,b), bài3,4(a).HS tính nhanh BT lại II Đồ dùng dạy học bó chục que tính rời III Các hoạt động dạy học: Kiểm tra cũ: Gọi HS đọc thuộc bảng trừ(12 trừ số), chữa số tập lại GV tự tổ chức cho HS tự tìm kết qủa phép trừ 32 *GV nêu toán có 32 que tính lấy que tính Hỏi lại que tính? *HS tự nêu cách lấy GV: Làm để lấy đợc que tính? - Năm học : 2016 - 2017 Giáo án lớp Tr ờng Tiểu học Sơn Hà HS thảo luận nhiều cách khác nhau.Nhận xét bổ sung KL: Ta tháo bó chục lấy hai que tính rời que nữa.HS đếm trả lời lại mấy? (24 que tính) GV viết phép tính kết quả: 32 =24 H/D HS đặt phép tính: 32 không trừ đợc 8,lấy 12 trừ 4, -8 viết Nhớ1 24 trừ1 bằng2, viết2 Lu ý: HS đặt thẳng cột, tính ta tính từ phải sang trái 3.Thực hành: GV hớng dẫn HS lần lợt làm tập VBT Bài 1(dòng 1)cả lớp làm Tính.Yêu cầu HS viết kết thẳng hàng, thẳng cột.Làm tính trừ có nhớ Bài 2:(cột a,b)cả lớp làm Gọi HS đọc yêu cầu tập Cả lớp làm bảng , GV theo dõi nhận xét Bài (Cả lớp làm) Gọi HS đọc toán, lớp đọc thầm để tìm viết câu hỏi cho phù hợp Cho nhiều HS nêu ý kiến Ví dụ: Hoa có 32 táo, hoa cho bạn táo Hỏi hoa lại táo? HS đọc lại toán, tìm phép tính, lời giải phù hợp trình bày giải Bài 4(a):( Cả lớp làm) Gọi HS nhắc lại cách tìm số hạng cha biết Cả lớp làm chữa Chấm chữa lỗi Củng cố ,dặn dò Tập viết Chữ hoa: I I Mục đích yêu cầu: - Viết chữ hoa J(1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ)chữ câu ứng dụng: ích(1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ)ích nớc lợi nhà(3 lần) II Đồ dùng học tập: Mẫu chữ viết hoa, bảng phụ, tập viết III Các hoạt động dạy học: A Kiểm tra cũ: +GV kiểm tra tập viết học sinh viết nhà +Cho HS viết vào bảng chữ H, Hai B Bài : Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu tiết dạy Hớng dẫn viết chữ hoa GV treo mẫu chữ hoa lên bảng a Hớng dẫn HS quan sát nhận xét chữ J độ cao, nét, cách viết GV viết mẫu lên bảng HS theo dõi b Hớng dẫn HS viết chữ J bảng Hớng dẫn HS viết cụm từ ứng dụng a Giới thiệu cụm từ ứng dụng Jch nớc lợi nhà - Năm học : 2016 - 2017 Giáo án lớp Tr ờng Tiểu học Sơn Hà Gọi HS đọc cụm từ trên, lớp theo dõi - GV giúp HS hiểu: Đa lời khuyên nên làm công việc tốt cho đất nớc, cho gia đình b Hớng dẫn HS quan sát nhận xét độ cao,khoảng cách viết chữ Cách nối nét chữ c HS viết chữ Jchtrên bảng Hớng dẫn HS viết vào tập viết.(Theo yêu cầu tập viết) Chấm bài, chữa lỗi Củng cố, dặn dò +GV nhận xét tiết học + Viết phần lại tiết tự học Luyện từ câu Từ ngữ đồ dùng công việc nhà I Mục tiêu: - Nêu đợc số từ ngữ đồ vật tác dụng đồ vật đợc vẽ tranh(BT1) - Tm đợc từ ngữ công việc đơn giản nhà có thơ Thỏ thẻ(BT2) II Đồ dùng dạy học: +Bảng phụ để nhóm làm tập2 tập Tranh vẽ minh hoạ tập1 III Cac hoạt động dạy học A.Kiểm tra cũ: - Kiểm tra làm tập nhà học sinh - Gọi HS làm lại tập tiết trớc B Dạy Giới thiệu bài.GV nêu mục đích yêu cầu tiết học Hớng dẫn làm tập Bài tập ( miệng) - Gọi học sinh đọc yêu cầu bài:Tìm đồ vật đợc vẽ ẩn tranh sâu cho biết vật dùng để làm - GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm đôi, ghi nhanh giấy nháp - HS thực yêu cầu Đại diện nhóm dán giấy lên bảng trình bày - Gọi HS vào tranh nói to trớc lớp Nhận xét, kết luận:- Có bát to đựng thức ăn, thìa to để xúc thức ăn.Một cốc in hoa để uống nớc, ghế tựa để ngồi, kiềng để bắc bếp, thớt để thái thịt, thái rau Bài tập Gọi môt HS đọc thơ Thỏ thẻ GV giúp HS hiểu từ phần giải Gọi HS đọc yêu cầu tập: Tìm từ ngữ việc mà bạn nhỏ thơ muốn làm giúp ông muốn ông làm giúp? HS đọc thầm thơ làm vào tập Gọi HS trình bày, nhận xét bổ sung - Năm học : 2016 - 2017 Giáo án lớp Tr ờng Tiểu học Sơn Hà GVKL: a Việc bạn nhỏ muốn làm là: Giúp ông đun nớc, rút rạ b Những việc bạn nhờ ông giúp là: Xách siêu nớc, ôm rạ, dập lửa thổi khói Hỏi: Bạn nhỏ thơ có ngộ nghĩnh, đáng yêu? (Lời nói bạn ngộ nghĩnh.ý nói muốn ông giúp nhờ ông giúp thật đáng yêu) Củng cố, dặn dò: GV nhận xét tiết học dặn HS tìm thêm từ đồ dùng việc nhà Thứ năm , ngày 17 tháng 11 năm 2016 Toán 52 -28 I Mục tiêu: - Biết thực phép trừ có nhớ phạm vi 100, dạng 52 28 - Biết giải toán có phép trừ dạng 52 28 - BT cần làm bài1(dòng1), bài2(a,b), bài3.HS tính nhanh làm tất BT II Đồ dùng dạy học bó chục que tính rời III Các hoạt động dạy học: A.Kiểm tra cũ: Gọi HS đọc thuộc bảng trừ(12 trừ số), chữa tập lại B Bài mới: Hớng dẫn HS thực phép trừ 52 -28 *GV nêu toán có 52 que tính lấy 28 que tính Hỏi lại que tính? *HS tự nêu cách lấy GV: Làm để lấy đợc 28 que tính? HS thảo luận nhiều cách khác nhau.Nhận xét bổ sung KL: Ta tháo bó chục lấy hai que tính rời que nữa.Rồi lấy thẻ chục nh ta lấy 28 que tính HS đếm trả lời lại que tính? (24 que tính) GV viết phép tính kết quả: 52 28 =24 H/D HS đặt phép tính: 52 -2 không trừ đợc 8,lấy 12 trừ 4,viết 4.nhớ1 - 28 -2 thêm là3, trừ3 2, viết 24 Lu ý: HS đặt thẳng cột, tính ta tính từ phải sang trái 3.Thực hành: GV hớng dẫn HS lần lợt làm tập VBT Bài 1:(dòng1)cả lớp làm Tính.Yêu cầu HS viết kết thẳng hàng, thẳng cột - Cả lớp làm bảng , GV theo dõi nhận xét Bài 2:(a,b)cả lớp làm Gọi HS đọc yêu cầu tập Lu ý HS đặt thẳng cột - Năm học : 2016 - 2017 Giáo án lớp Tr ờng Tiểu học Sơn Hà - Cả lớp làm vào vở, em lên bảng thực nêu cách tính Bài (cả lớp làm) Gọi HS đọc toán, lớp đọc thâm, phân tích toán,tìm phép tính, lời giải phù hợp trình bày giải vào vở.1 HS lên giải bảng phụ: Số đội trồng đợc là: 92- 38 =54 (cây) Đáp số: 54 Bài 4:(HS giỏi làm) + HS KG làm tất BT Gọi HS đọc yêu cầu toán Cả lớp thực theo yêu cầu Chấm chữa lỗi Củng cố ,dặn dò Tập đọc Cây xoài ông em I.Mục đích yêu cầu - Biết nghỉ sau dấu câu; bớc đầu biết đọc văn với giọng nhẹ nhàng, chậm rãi - Hiểu ND: Tả xoài ông trồng tình cảm thơng nhớ ông hai mẹ bạn nhỏ(trả lời đợc CH1,2,3) - HS thông minh trả lời đợc CH4 II Đồ dùng dạy học Tranh minh hoạ tập đọc SGK III Các hoạt động dạy học A Kiểm tra cũ HS tiếp nối đọc truyện : Bà cháu, trả lời câu hỏi1 sau đọc B Dạy Giới thiệu Luyện đọc : - GV đọc mẫu toàn văn - GV hớng dẫn HS luyện đọc , kết hợp giải nghĩa từ a.Đọc câu: HS tiếp nối đọc câu Chú ý từ ngữ (lẫm chẫm, nở trắng cành, xôi nếp hơng ) b.Đọc đoạn trớc lớp: - HS tiếp nối đọc đoạn Mỗi lần xuống dòng đoạn *Hớng dẫn HS đọc câu sau: Mùa xoài nào,/ mẹ em chọn chín vàng to nhất/ bày lên bàn thờ ông.//Ăn xoài cát chín/ trảy từ ông em trồng,/kèm với xôi nếp hơng/ em/ không thứ quà ngon bằng. - Kết hợp giải nghĩa từ có giải sau đọc c Đọc đoạn nhóm d Thi đọc nhóm e Cả lớp đọc đồng Tìm hiểu - Năm học : 2016 - 2017 Giáo án lớp Tr ờng Tiểu học Sơn Hà - GV hớng dẫn HS đọc thành tiếng , đọc thầm đoạn bài, trả lời câu hỏi - Câu1:Tìm hình ảnh đẹp xoài cát?(Cuối đông , hoa nở trắng cành Đầu hè sai lúc lỉu Từng chùm đu đa theo gió.) - Câu 2: Quả xoài có mùi vị, màu sắc nh nào? Có mùi thơm dịu dàng, vị đậm đà, màu sắc vàng đẹp - Câu3:Tại mẹ lại chọn ngon bày lên bàn thờ ông? (Để tởng nhớ ông, biết ơn ông trồng cho cháu có ăn) - Câu 4:Tại bạn nhỏ cho xoài cát nhà thứ quà ngon nhất? (Vì xoài cát vốn thơm ngon, bạn ăn quen từ nhỏ, lại gắn với kỉ niệm ngời ông mất) Luyện đọc lại HS thi đọc lại đoạn, thể tình cảm qua từ gợi tả, gợi cảm Củng cố dặn dò:- GV Qua văn cho em biết đợc điều gì? (Miêu tả xoài ông trồng tình cảm thơng nhớ biết ơn hai mẹ bạn nhỏ với ngời ông mất) -Nhận xét tiết học, tuyên dơng HS đọc tốt -Dặn: Về nhà đọc lại chuẩn bị sau Chính tả (Nghe- viết) Cây xoài ông em I.Mục đích yêu cầu: - Nghe viết xác tả, trình bày đoạn văn xuôi - Làm đợc BT2;BT(3)a/ b, BT CT phơng ng GV soạn II Đồ dùng dạy học: Bảng phụ viết nội dung tập 2a, 2b bàitập III.Các hoạt động dạy học : A.Kiểm tra cũ: Gọi 2Hs lên bảng làm lại 2a, 2b tiết trớc - HS viết vào bảng con: vơng vãi, vơn vai,siêng năng, riêng lẻ B Dạy mới: Giới thiệu , Gv nêu rõ mục đích yêu cầu tiết học Hớng dẫn học sinh nghe- viết : a GV đọc tả, 1HS đọc lại lớp lắng nghe Hỏi: Cây xoài cát có đẹp? - HS tập viết vào bảng chữ khó: xoài cát, trồng, lẫm chẫm,lúc lỉu b GV đọc cho HS chép vào c Chấm bài, chữa lỗi Hớng dẫn Hs làm tập tả Bài tập 1: Gọi HS đọc yêu cầu tập Gọi HS lên bảng, lớp làm vào VBT Chữa bài: xuống ghềnh, gà gạo trắng, ghi lòng - Năm học : 2016 - 2017 Giáo án lớp Tr ờng Tiểu học Sơn Hà - Giáo viên đọc học sinh viết tiếng khó: lời ru, quạt, thức, giấc tròn, gió, suốt đời - Học sinh nêu cách trình bày thơ - GV đọc học sinh viết tả - Đổi chéo , khảo lỗi Hớng dẫn làm tập: Bài 2: học sinh đọc yêu cầu Học sinh làm tập:thứ tự nguyên âm cần điền là: ya, yê, yê, yê, iê, iê Bài 3: ghi vào chỗ trống tiếng có âm gi: gió, giấc Các tiếng có âm r: rồi, ru Các tiếng có hỏi: cả, chẳng, Các tiếng có ngã: củng, vẫn, kẻo, võng, những, tả 4.Củng cố dặn dò: Thứ sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2016 Đạo đức ( Cụ Tỳ Anh dy) Toán Luyện tập I Mục tiêu: - Thuộc bảng 13 - số - Thực đợc phép trừ dạng 33 5, 53 15 - Biết giải toán có phép trừ dạng 53 15 - BT cần làm bài1,2,4 HS KG làm tát BT II Đồ dùng dạy học: Phiếu tập III Hoạt động dạy học: 1.Giới thiệu bài: Thực hành: Bài 1(cả lớp làm):học sinh làm theo nhóm Đổi chéo kiểm tra kết Bài 2(cả lớp làm); Bài 3(HSHT nhanh); Bài4(Cả lớp làm):học sinh làm tập Giáo viên theo dõi hớng dẫn thêm 3.Chấm chữa bài: Bài Đặt tính tính: Cả lớp làm bảng GV theo dõi nhận xét - 1số HS nhắc lại cách đặt tính thực Bài 3:GV hớng dẫn HS làm mẫu bài( không yêu cầu HS viết bớc tính) học sinh đọc kết giáo viên giải thích vì: +9 = 13 nên 33 = 33 13( có kết 20) Bài 4:2 HS đọc đề toán GV tóm tắt lên bảng phân tích toán Tóm tắt: Có: 63 Phát: 48 Hỏi lại vở? - Năm học : 2016 - 2017 Giáo án lớp Tr ờng Tiểu học Sơn Hà ? Bài toán cho ta biết gì? Bắt ta tìm gì? GV: Lu ý HS phát có nghĩa bớt đi, ta làm phép tính gì? - Cả lớp tự giải vào em lên giải bảng phụ : Số lại là: 63 48= 15( quyển) Đáp số: 15 Bài :Học sinh tìm KQ vào giấy nháp, khoanh vào KQ C: 17 4.Củng cố dặn dò: - Nhận xét tiết học Tập làm văn GI IN I Mục tiêu: - Đọc hiểu Gọi điện, biết 1số thao tác gọi điện thoại; trả lời đợc CH thứ tự việc cần làm gọi điện thoại, cách giao tiếp qua điện thoại(BT1) - Viết đợc 3, câu trao đổi qua điện thoại theo nội dụng nêu BT(2) - HS HT nhanh làm đợc hai nội dung BT(2) - KNS : Giao tiếp, cởi mở, tự tin, lịch giao tiếp - Lắng nghe tích cực II Đồ dùng dạy học: Một số máy điện thoại III Hoạt động dạy học: A Bài cũ: học sinh đọc th thăm hỏi ông bà Cả lớp nhận xét B Dạy mới: 1.Giới thiệu bài: 2.Hớng dẫn học sinh làm tập: Bài 1: học sinh nêu yêu cầu - Học sinh nêu miệng ý a: Thứ tự cần làm gọi điện thoại: +Tìm số máy bạn sổ + Nhấc ống nghe lên + Nhấn số Từng cặp thảo luận ý (b) Nêu tín hiệu -tút ngắn liên tục máy bận tút dài ngắt quảng cha có ngời nhấc máy YC: HS trao đổi theo cặp, đại diện nêu ý kiến: + Chào hỏi.tự giới thiệu + Xin phép nói chuyện + Cảm ơn Bài 2: học sinh nêu yêu cầu - Giáo viên gọi học sinh trả lời Cả lớp nhận xét, bổ sung - Năm học : 2016 - 2017 Giáo án lớp Tr ờng Tiểu học Sơn Hà - Học sinh viết vào Giáo viên theo dõi hớng dẫn thêm lu ý học sinh ghi câu hội thoại - Một số học sinh đọc Giáo viên nhận xét - Giáo viên chấm số 3.Củng cố dặn dò: HS nhắc lại thứ tự việc cần làm gọi điện thoại Cách giao tiếp qua điện thoại - ứng xử có văn hóa gọi nghe điện thoại - GV nhận xét học Hoạt động tập thể Sinh hoạt lớp I Mục tiêu: - Nhận xét đánh giá công tác tuần qua - Nêu kế hoạch tuần tới II Hoạt động dạy học: Nhận xét công tác tuần12 - Chữ viết nhiều em có tiến rõ rệt - Trực nhật vệ sinh - Tuyên dơng :Một số bạn có nhiều cô gắng việc rèn chữ viết Kế hoạch tuần 13 Phát động phong trào xây dựng tốt, đọc to rõ ràng, chữ viết đẹp - Sinh hoạt 15p có hiệu - Tiếp tục công tác rèn chữ viết học sinh - Mặc đồng phục quy định Tuần 13 Thứ hai, ngày 28 tháng 11 năm 2016 ( ó son vit) Thứ ba, ngày 29 tháng 11 năm 2016 Toán ( Cụ H dy) Kể chuyện Bông hoa Niềm Vui I Mục đích, yêu cầu: - Biết kể đoạn mở đầu câu chuyện theo cách: theo trình tự thay đôi trình tự câu chuyện(BT1) - Dựa theo tranh kể lại đợc nội dung đoạn 2,3(BT2); kể đợc đoạn cuối câu chuyện(BT3) - Năm học : 2016 - 2017 Giáo án lớp Tr ờng Tiểu học Sơn Hà II Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ SGK III Các hoạt động dạy học: A Kiểm tra cũ: - Gọi HS nối tiếp kể lại câu chuyện Sự tích vú sữa - GV nhận xét cho điểm B Dạy Giới thiệu Hớng dẫn kể chuyện a Kể đoạn lời em theo cách - Cách 1: Kể trình tự câu chuyện Yêu cầu HS kể thứ tự chi tiết, đủ ý không thiết phải câu, chữ - Cách 2( Đảo vị trí ý đoạn) - Kể nhóm, kể trớc lớp GV nhận xét, bổ sung b Dựa vào tranh kể lại đoạn 2, lời - HS tập kể nhóm( em kể ý) - Các nhóm cử đại diện thi kể trớc lớp - GV HS nhận xét, bình chọn ngời kể hay c Kể đoạn cuối tởng tợng thêm lời cảm ơn bố Chi - HS tập kể nhóm sau thi kể trớc lớp - Nhận xét, bổ sung - GV HS chọn ngời kể hay - HS xung phong thi kể lại câu chuyện lời Củng cố , dặn dò: + GV nhận xét tiết học + Về nhà tập kể lại câu chuyện M thut ( Thy Hon dy) Tự nhiên Xã hội Giữ môi trờng xung quanh nhà I.Mục tiêu: - Nêu đợc số việc cần làm để giữ vệ sinh môi trờng xung quanh nơi - Biết tham gia làm vệ sinh môi trờng xung quanh nơi - Biết đợc lợi ích việc giữ vệ sinh môi trờng - KNS : Kĩ định : Nên không nên làm để giữ môi tr ờng xung quanh nhà - Kĩ hợp tác với moi ngời xung quanh tham gia làm vệ sinh xung quanh nhà - Có trách nhiệm làm vệ sinh môi trờng xung quanh nhà II Đồ dùng dạy học Các hình vẽ SGK trang 28, 29 VBT III Hoạt động dạy học - Năm học : 2016 - 2017 Giáo án lớp Tr ờng Tiểu học Sơn Hà A Khởi động: HS chơi trò chơi Bắt muỗi B Các hoạt động: Hoạt động 1: Làm việc với SGK theo cặp - HS quan sát hình 1, 2, 3, 4, trang 28 29 trả lời câu hỏi : + Mọi ngời hình làm để môi trờng x q nhà sẽ? + Những hình cho biết ngời nhà tham gia làm vệ sinh xung quanh nhà ở? + Giữ vệ sinh môi trờng xung quanh có lợi gì? - Một số nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung Hoạt động 2: Đóng vai GV yêu cầu HS liên hệ đến việc giữ vệ sinh môi trờng xung quanh nhà +Các em làm để giữ vệ sinh môi trờng xung quanh nhà sẽ? + Xóm em có tổ chức làm vệ sinh lối, ngõ, đờng làng không? - Làm việc theo nhóm Thảo luận: Tìm tình để tập nói với ngời gia đình học đợc học này? Ví dụ: Em học thấy đống rác nằm trớc ngõ biết chị vừa đem rác đổ, em ứng xử nào? - Các nhóm thảo luận, đa tình huống, cử bạn đóng vai trình diễn trớ lớp Nhận xét, tuyên dơng Củng cố, dặn dò: + GDSNLTK&HQ: Giáo dục HS ý thức tiết kiệm sử dụng nớc để làm vệ sinh giữ gìn nhà ở, trờng học đẹp + GV nhận xét tiết học + Dặn HS ghi nhớ nội dung học m nhc HC HT BI: CHIN S T HON Nhc: inh Nhu Li mi: Vit Anh I/ Mc tiờu: HS hỏt thuc li, ỳng giai iu v tit tu Hỏt u ging ỳng nhp, th hin c tớnh cht mnh m trm lng ca bi hỏt II/ Chun b: Hỏt chun xỏc bi hỏt n, song loan, phỏch III/ Cỏc hot ng dy hc HOT NG CA GV HOT NG CA HS + Gi vi em kim tra bi hỏt Cc cỏch tựng cheng 1/ Hot ng 1: Dy hỏt bi Chin s tớ hon a/ Gii thiu: Tui th cú nhiu c m tht thỳ v Cú - HS lng nghe bi hỏt núi v c m c lm chin s tớ hon Cỏc em vai mang sỳng bc theo lỏ c vng tung bay ting trng nhp nhng Bi hỏt ny Vit Anh t li theo giai iu ca bi Cựng i hng binh ca tỏc gi inh Nhu c sỏng tỏc thi kỡ trc cỏch mng thỏng nm 1945 - HS lng nghe - GV m n v hỏt mu cho HS nghe - HS c li ca - Năm học : 2016 - 2017 Giáo án lớp Tr ờng Tiểu học Sơn Hà - Cho HS ng c li ca theo tit tu - Dy cho HS hỏt tng cõu ngn theo li múc xớch * Dn HS chỳ ý nhng ch ly hi cui cõu hỏt, sa nhng ch cỏc em hỏt cha ỳng - GV cho HS hỏt nhiu ln thuc li, giai iu, tit tu 2/ Hot ng 2: Hỏt kt hp v m theo phỏch, tit tu - GV hỏt v v tay hoc gừ m theo phỏch (song loan) - HS hỏt theo h/dn ca GV - HS hỏt ng Dóy, nhúm, cỏ nhõn - HS theo dừi v lng nghe - HS thc hin hỏt kt hp - Hng dn HS hỏt v v, gừ m theo phỏch, nhp gừ m theo nhp - Hng dn HS ng hỏt, chõn bc u ti ch, tay - Theo phỏch ỏng nh ng tỏc i u - Theo tit tu li ca 3/ Hot ng 3: Cng c, dn dũ - HS thc hin theo hng - Va ri cỏc em c hc hỏt bi gỡ? dn ca GV - Nhc ca ai? Do t li mi? - HS tr li Chin s tớ - Ni dung bi hỏt núi lờn iu gỡ? hon - Nhc inh Nhu, Li mi - GV nhn xột tit hc Vit Anh - V nh hỏt, dm chõn cho u, ỳng nhp - c m ca nhng em c lm chin s tớ hon Chính tả( Nghe - viết )) Bông hoa Niềm Vui I Mục đích, yêu cầu: - Chép xác CT, trình bày đoạn lời nói nhân vật - Làm đợc BT2; BT(3) a/b, BT CT phơng ngữ GV soạn II Đồ dùng dạy học: Bảng phụ III Các hoạt động dạy học: A Kiểm tra cũ: Gọi HS lên bảng, lại viết vào bảng từ ngữ sau: Lặng yên, tiếng nói,đêm khuya, gió, lời ru B Dạy mới: Giới thiệu Hớng dẫn nghe viết a Hớng dẫn HS chuẩn bị GV đọc , gọi HS đọc Trả lời câu hỏi sau: - Cô giáo cho phép Chi hái thêm cho ai? Vì sao? - Những chữ tả phải viết hoa? - HS viết vào bảng tiếng dễ viết sai:hăng hái, trái tim, dạy dỗ b Hớng dẫn HS chép vào GV đọc cho HS viết - Năm học : 2016 - 2017 Giáo án lớp Tr ờng Tiểu học Sơn Hà GV theo dõi, uốn nắn(t ngồi viết, tay cầm bút) c Chấm , chữa lỗi Hớng dẫn HS làm tập, tả Bài 1: HS đọc yêu cầu lớp đọc thầm - Tìm từ chứa tiếng có iê, yê HS viết vào bảng GV kiểm tra Bai 2b: Điền r hay d vào chỗ chấm - HS làm vào bảng phụ - Cả lớp làm vào VBT GV nhận xét Củng cố , dặn dò: GV nhận xét tiết học, khen HS chép tả xác T hc Ôn: Từ ngữ tình cảm gia đình Dấu phẩy I Mục tiêu: - Học sinh nắm đợc từ ngữ tình cảm gia đình - Biết đặt dấu phẩy ngăn cách phận giống câu II Hoạt động dạy học: 1.Củng cố kiến thức: - Trò chơi tiếp sức: tổ thi viết nhanh từ ngữ tình cảm gia đình - Trong phút tổ viết đợc nhiều tổ thắng - Giữa phận giống câu đợc viết dấu gì? Luyện tập: Ghép tiếng sau thành từ có hai tiếng:thơng, nhớ, kính, mong, trọng Chọn từ ngữ điền vào chỗ trống để tạo thành câu hoàn chỉnh: - Ông bà cháu - Cháu ông bà - Anh chị em - Học sinh thầy cô giáo - Trẻ em ngời lớn Đặt dấu phẩyvào chỗ thích hợp: Hàng Bồ Hàng Bạc Hàng Khay Hàng Buồm Hàng Thiếc Hàng Khay Hàng Bài - Giáo viên theo dõi học sinh làm bài, hớng dẫn thêm - Chấm chữa 3.Củng cố dặn dò: - Giữa phận giống ta đặt dấu phẩy Thứ t, ngày 30 tháng 11 năm 2016 Toán 54-18 I Mục tiêu: - Biết thực phép trừ có nhớ phạm vi 100, dạng 54 18 - Biết giải toán với số có kèm đơn vị đo dm - Năm học : 2016 - 2017 Giáo án lớp Tr ờng Tiểu học Sơn Hà - Biết vẽ hình tam giác cho sẵn đỉnh - BT cần làm bài1(a),bài2(a,b), bài3,4.HS KG làm tất BT II Đồ dùng dạy học: Bảng phụ, VBT III Các hoạt động dạy học: Kiểm tra cũ: Gọi HS đọc thuộc bảng trừ(14 trừ số), chữa số tập lại GV tổ chức cho HS tự tìm kết qủa phép trừ 54-18 GV nêu phép trừ viết lên bảng: 54- 18 Cho HS nêu lại phép trừ cách thực phép trừ - HS tự đặt tính tính 54 - không trừ đợc8, lấy 14 trừ 6,viết - 18 nhớ1 36 - thêm đợc2, trừ 3, viết3 - Cho số HS nhắc lại.54- 18 = 36 Lu ý HS đặt thẳng cột, tính ta tính từ phải sang trái 3.Thực hành: GV hớng dẫn HS lần lợt làm tập VBT Bài 1: (a)cả lớp làm Tính HS tự làm chữa Bài 2: (HS KG) Đặt tính tính: Nhắc HS viết thẳng cột, trình Bài 3: (Cả lớp làm) HS đọc to toán lớp đọc thầm, tóm tắt toán trình bày giải vào v Bài 4: (Cả lớp làm) Vẽ hình theo mẫu tô màu vào hình Bài 5:( HS hon thnh nhanh) Điền số? HS làm chữa Chấm chữa lỗi Củng cố ,dặn dò: + Nhận xét tiết học, tuyên dơng HS làm tốt, trình bày đẹp + Dặn HS học thuộc bảng trừ làm tập SGK Tập viết Chữ hoa: L I Mục đích yêu cầu: - Viết chữ hoa L( dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ); chữ câu ứng dụng: Lá (1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ), Lá lành đùm rách(3 lần) II Đồ dùng học tập: + Mẫu chữ viết hoa, bảng phụ, tập viết III Các hoạt động dạy học: - Năm học : 2016 - 2017 Giáo án lớp Tr ờng Tiểu học Sơn Hà A Kiểm tra cũ: + GV kiểm tra tập viết học sinh viết nhà + Cho HS viết vào bảng chữ K, Kề vai B Bài mới: Giới thiệu bài: - Nêu mục đích yêu cầu tiết dạy Hớng dẫn viết chữ hoa GV treo mẫu chữ hoa L lên bảng a Hớng dẫn HS quan sát nhận xét chữ độ cao, nét, cách viết GV viết mẫu lên bảng HS theo dõi b Hớng dẫn HS viết chữ L bảng con.(2, lợt) Hớng dẫn HS viết cụm từ ứng dụng a Giới thiệu cụm từ ứng dụng Lá lành đùm rách Gọi HS đọc cụm từ trên, lớp theo dõi GV giúp HS hiểu: Chỉ đoàn kết , đùm bọc, cu mang lẫn khó khăn, hoạn nạn b Hớng dẫn HS quan sát nhận xét độ cao,khoảng cách viết chữ Cách nối nét chữ c HS viết chữ Látrên bảng Hớng dẫn HS viết vào tập viết.(Theo yêu cầu tập viết) Chấm bài, chữa lỗi Củng cố, dặn dò: + GV nhận xét tiết học + Viết phần lại tiết tự học Luyện từ câu Từ ngữ công việc gia đình câu kiểu: Ai làm gì? I Mục đích, yêu cầu: - Nêu đợc số từ nghữ công việc gia đình(BT1) - Tìm đợc phận câu trả lời cho câu hỏi Ai? Làm gì?(BT2); biết chọn từ cho sẵn để xếp thành câu kiểu Ai gì(BT3) - HS thông minh xếp đợc câu theo yêu cầu BT3 II Đồ dùng dạy học: +Bảng phụ để nhóm làm tập2 tập III Các hoạt động dạy học: A.Kiểm tra cũ: - Kiểm tra làm tập nhà học sinh - Gọi HS làm lại tập tiết trớc B Dạy Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu tiết học Hớng dẫn làm tập Bài tập - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập: Kể tên việc em làm nhà giúp bố mẹ - Năm học : 2016 - 2017 Giáo án lớp Tr ờng Tiểu học Sơn Hà - HS liệt kê nháp, số HS trình bày GV ghi bảng số từ: quét nhà, trông em, nhặt rau, rữa bát đũa, tới Bài tập 2: Yêu cầu HS đọc yêu cầu, đọc mẫu Tìm phận câu trả lời cho câu hỏi Ai? làm gì? - Gọi HS làm bảng phụ, lớp làm VBT GV kết luận:a Cây xoà cành ôm cậu bé b Em học thuộc đoạn thơ c Em làm ba tập toán - Gọi HS đọc lại Bài 3: Yêu cầu HS viết câu theo mẫu Ai làm gì? Ví dụ: Em quét dọn nhà cửa Chi giặt quần áo Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học dặn HS tìm thêm từ việc làm nhà - HS nhắc lại nội dung học - Nhận xét tiết học Thứ năm , ngày tháng 12 năm 2016 Toán Luyện tập I Mục tiêu: - Thuộc bảng 14 trừ số - Thực đợc phép trừ dạng 54 18 - Tìm số bị trừ tìm số hạng cha biết - Biết giải toán có phép trừ dạng 54 18 - BT cần làm bài1, bài2(cột1,2), bài3(a), bài4 II Đồ dùng dạy học Bảng phụ, III Các hoạt động dạy học: Kiểm tra cũ: - Gọi HS đọc thuộc bảng trừ, chữa số tập lại 2.GV tổ chức cho HS lần lợt làm tập VBT Bài 1: (cả lớp làm).Tính nhẩm * GV yêu cầu HS nhớ lại bảng trừ viết kết Bài 2: (cột1,2) lớp làm Đặt tính tính Yêu cầu viết thẳng hàng, thẳng cột, trình bày đẹp Bài 3: (a) lớp làm - Gọi HS đọc yêu cầu tập ( Tìm x) - HS tự làm chữa HS làm bảng phụ Bài 4: (cả lớp làm) Gọi HS đọc yêu cầu toán, lớp đọc thầm, phân tích toán,tìm lời giải phép tính phù hợp trình bày giải Bài GV hớng dẫn HS vẽ hình theo mẫu tô màu vào hình Chấm bài, chữa lỗi Củng cố, dặn dò - Năm học : 2016 - 2017 Giáo án lớp Tr ờng Tiểu học Sơn Hà - GV nhận xét tiết học Tuyên dơng HS làm tốt, trình bày đẹp - Dặn HS học thuộc bảng trừ học Tập đọc Quà bố I.Mc tiờu - Biết ngắt, nghỉ câu văn có nhiều dấu câu - Hiểu ND: Tình cảm yêu thơng ngời bố qua quà đơn sơ dành cho con.(trả lời đợc câu hỏi SGK) II Đồ dùng dạy học Tranh minh hoạ tập đọc SGK III Các hoạt động dạy học A Kiểm tra cũ: + HS tiếp nối đọc truyện Bông hoa Niềm Vui.Trả lời câu hỏi + GV nhận xét, cho điểm B Dạy Giới thiệu Luyện đọc : - GV đọc mẫu toàn thơ - GV hớng dẫn HS luyện đọc , kết hợp giải nghĩa từ a Đọc câu: HS tiếp nối đọc dòng thơ Đọc từ:niềng niễng, thao láo, xập xành, ngó ngoáy, muỗm, mốc thếc, cánh xoăn, lạo xạo b Đọc đoạn trớc lớp: - HS tiếp nối l đọc đoạn Hớng dẫn HS ngắt nhgi câu sau: Mở thúng ra/ một giới dới nớc:/ cà cuống,/ niềng niễng đực, /niềng niễng cái/ bò nhộn nhạo// Kết hợp giải nghãi từ có giải sau đọc c Đọc đoạn nhóm d Thi đọc nhóm e Cả lớp đọc đồng Tìm hiểu GV hớng dẫn HS đọc thành tiếng,đọc thầm đoạn bài, trả lời câu hỏi Câu 1: Quà bố câu có gì?( Cà cuống, niềng niễng, hoa sen đỏ GV: Vì gọi giới dới nớc? ( Vì quà có nhiều vật cối dới nớc) Câu 2: Quà bố cắt tóc có gì?( Con xập xành, muỗm, dế ) GV: Vì gọi giới mặt đất? ( Vì quà nhiều vật sống mặt đất) Câu 3: Những từ nào, câu cho thấy thích quà bố? (Hấp dẫn Quà bố làm anh em giàu quá.) GV: Vì quà bố giản dị, đơn sơ mà lại cảm thấy giàu - HS thảo luận theo nhóm đôi trình bày ý kiến Nhận xét, bổ sung KL: Vì bố mang vật mà trẻ em thích, quà chứa đựng tình cảm yêu thơng bố Luyện đọc lại: - Năm học : 2016 - 2017 Giáo án lớp Tr ờng Tiểu học Sơn Hà - HS thi đọc lại theo nhóm, cá nhân - Bình chọn HS đọc hay Củng cố dặn dò: + Qua văn em biết đợc tình cảm ngời bố nh nào? Nhận xét tiết học, tuyên dơng HS đọc tốt Dặn: Về nhà đọc lại chuẩn bị sau Chính tả( nghe-viết) Quà bố I Mc tiờu: - Nghe viết xác CT, trình bày đoạn văn xuôi có nhiều dấu câu - Làm đợc BT2; BT(3) a/ b, BT CT phơng ngữ GV soạn II Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ VBT III Các hoạt động dạy học: A Kiểm tra cũ: Gọi HS lên bảng, lại viết vào bảng từ ngữ sau: (tiến lên, khuyên bảo, kiên trì, truyền thuyết, ngã ba, ba ngã.) GV nhận xét, sữa sai B Dạy mới: Giới thiệu Hớng dẫn nghe viết a Hớng dẫn HS chuẩn bị GV đọc đoạn cần viết tả Gọi HS đọc lại + Hỏi: - Quà bố câu có gì? ( Cà cuống, niềng niễng, hoa sen, nhị sen, cá sộp, cá chuối) Nhận xét : Bài tả có câu? Những câu văn có dấu hai chấm? - HS tập viết chữ khó lên bảng con: Cà cuống, niềng niễng, nhộn nhạo, toả thơm lừng, quẫy toé nớc, thao láo b Hớng dẫn HS cách trình bày viết GV đọc, HS chép vào GV theo dõi, uốn nắn(t ngồi viết, tay cầm bút) c Chấm , chữa lỗi Hớng dãn HS làm tập, tả Bài 1: Điền vào chỗ chấm iê yê Gọi HS làm bảng phụ lại làm VBT - Chữa bài: câu chuyện yên lặng viên gạch luyện tập Bài 2: Điền d/ gi - HS làm chữa - Lời giải đúng: dẻ, giời, dê Củng cố , dặn dò: GV nhận xét tiết học, khen HS chép tả đẹp, nhắc HS ghi nhớ quy tắc viết iê/ yê Thứ sáu, ngày tháng 12 năm 2016 - Năm học : 2016 - 2017 Giáo án lớp Tr ờng Tiểu học Sơn Hà Đạo đức ( Cụ Tỳ Anh dy) Toán 15, 16, 17, 18 trừ số I Mục tiêu: - Biết cách thực phép trừ để lập bảng trừ: 15, 16, 17, 18 trừ số - BT cần làm bài1 HS hon thnh nhanh làm tất BT II Đồ dùng dạy học: 18 que tính rời III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hớng dẫn HS lập bảng trừ * Gv hớng dẫn HS lập bảng trừ theo nhóm + HS thao tác 15 que tính rời đẻ lập bảng 15 trừ số + Viết đọc phép trừ 15 -6 =9 15 -7 = 15 -8 =7 15 -9 = Tơng tự HS thao tác với 16, 17, 18 que tính để lập bảng trừ: 16, 17, 18 trừ số HS học thuộc bảng trừ Thực hành: GV tổ cho HS làm tập VBT Bài 1:( Cả lớp làm) Đặt tính tính Yêu cầu HS viết cẩn thận, trình bày đẹp Gọi HS đọc mình, lớp theo dõi chữa Bài 2: (HS hon thnh nhanh ) Nối phép tính với kết HS nhẩm thực theo yêu cầu tập Bài 3: (HS hon thnh nhanh ) Tô màu vào hình tam giác, tứ giác theo yêu cầu + HS hon thnh nhanh làm tất BT - HS làm chữa Củng cố, dặn dò:+ Nhận xét làm HS + Làm lại Tập làm văn Kể gia đình I.Mc tiờu: - Biết kể gia đình theo gợi ý cho trớc(BT1) - Viết đợc đoạn văn ngắn( từ đến câu) theo nội dung BT1 - KNS : Tự nhận thức thân , t sáng tạo , thể sụ cảm thông II Đồ dùng dạy học: VBT - Năm học : 2016 - 2017 Giáo án lớp Tr ờng Tiểu học Sơn Hà III Các hoạt động dạy học: A Kiểm tra cũ: + Gọi HS nhắc lại thứ tự việc làm gọi điện thoại + HS đọc đoạn viết lời trao đổi qua điện thoại tập 2b Nhận xét cho điểm B Bài mới: 1.Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu tiết học Hớng dẫn HS làm tập Bài tập 1.Gọi HS đọc yêu cầu tập gợi ý GV: Các em kể gia đình trả lời câu hỏi, kể nhiều câu không cần kể dài - HS đọc thầm yêu cầu gợi ý - HS giỏi kể mẫu - HS kể nhóm, kể trớc lớp GV HS khác nhận xét, bổ sung Bài 2: Viết 4, điều nói tập GV nhắc HS : Viết câu phải đúng, rõ ý, viết xong cần phải đọc lại để phát hiện, sữa sai + HS viết vào tập + Gọi HS đọc trớc lớp + Nhận xét, bổ sung Củng cố: + Nhận xét tiết học, viết HS + Tuyên dơng HS làm hay, trình bày đẹp Dặn dò: Thực nội dung học Hoạt động tập thể Sinh hoạt lớp I Mục tiêu: - Nhận xét đánh giá công tác tuần qua - Nêu kế hoạch tuần tới II Hoạt động dạy học: Nhận xét công tác tuần12 - Chữ viết nhiều em có tiến rõ rệt - Trực nhật vệ sinh - Tuyên dơng :Một số bạn có nhiều cô gắng việc rèn chữ viết - Có ý thức xây dựng sôi Công tác tuần tới: - Phát động phong trào xây dựng tốt, đọc to rõ ràng, chữ viết đẹp - Sinh hoạt 15p có hiệu - Tiếp tục công tác rèn chữ viết học sinh - Mặc đồng phục quy định - Năm học : 2016 - 2017 Giáo án lớp Tr ờng Tiểu học Sơn Hà - Năm học : 2016 - 2017 [...]... + 18 = 52 b x + 24 = 62 c 27 + x = 82 x= 52 -18 x = 62 -24 x = 82 27 x =34 x =38 x = 55 Bài 4:( Cả lớp làm) Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài toán, cả lớp đọc thầm, phân tích bài toán, tìm lời giải và phép tính phù hợp rồi trình bày bài giải Số con gà có là: 42 -18 =24 (con) - Năm học : 20 16 - 20 17 Giáo... 18 tháng 11 năm 20 16 Đạo đức ( Cụ Tỳ Anh dy) Toán Luyện tập I, Mục tiêu - Thuộc bảng 12 trừ đi một số - Thực hiện đợc phép trừ dạng 52 28 - Biết tìm số hạng của một tổng - Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 52 28 - BT cần làm bài1, bài2(cột 1 ,2) , bài3(a,b), bài4 HS nhanh hơn làm tất cả các BT II Đồ dùng dạy học Bảng phụ, VBT III Các hoạt động dạy học: 1 Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 HS đọc thuộc bảng... : 13 trừ đi một số - Nêu cách tìm số bị trừ cha biết 2 Thực hành: - GV ghi BT lên bảng hớng dẫn HS làm Bài1: Tính: 13 13 13 5 7 8 Bài2: Tìm x: X 13 = 31 x 25 = 52 x- 24 = 42 Bài3: Một thanh sắt sau khi ca đi 3 dm, còn lại 29 dm Hỏi khi cha ca, thanh sắt đó dài bao nhiêu đề- xi- mét? Bài 4 : HS hon thnh Tìm số bị trừ biết số trừ bằng15 và hiệu 2 số thì bằng số trừ - GV hớng dẫn HS lần lợt làm và chữa... 1: Làm việc với SGK theo cặp - HS quan sát hình 1, 2, 3, 4, 5 trang 28 29 và trả lời các câu hỏi : + Mọi ngời trong từng hình đang làm gì để môi trờng x q nhà ở sạch sẽ? + Những hình nào cho biết mọi ngời trong nhà đều tham gia làm vệ sinh xung quanh nhà ở? + Giữ vệ sinh môi trờng xung quanh có lợi gì? - Một số nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung Hoạt động 2: Đóng vai GV yêu cầu HS liên hệ đến... - Vệ sinh, trực nhật sạch sẽ 2 Công tác tuần tới: - Lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 11 - Tiếp tục rèn kỉ năng viết chữ đẹp - Biu din vn ngh cho mng ngy Nh giỏo Vit Nam - Duy trì mọi nề nếp Tuần 12 Thứ hai, ngày 21 tháng 11 năm 20 16 ( ó son vit) Thứ ba, ngày 22 ` tháng 11 năm 20 16 Toán ( Cụ H dy) Kể chuyện Sự tích cây vú sữa I Mục tiêu: - Dựa... học sinh - Mặc đồng phục đúng quy định Tuần 13 Thứ hai, ngày 28 tháng 11 năm 20 16 ( ó son vit) Thứ ba, ngày 29 tháng 11 năm 20 16 Toán ( Cụ H dy) Kể chuyện Bông hoa Niềm Vui I Mục đích, yêu cầu: - Biết kể đoạn mở đầu câu chuyện theo 2 cách: theo trình tự và thay đôi trình tự câu chuyện(BT1) - Dựa theo tranh kể lại đợc nội dung đoạn 2, 3(BT2); kể đợc đoạn cuối của câu chuyện(BT3) ... chúng: bằng gỗ, nhựa, sắt, II Đồ dùng dạy học: Các hình vẽ trong sách giáo khoa trang 26 , 27 Một số đồ chơi: bộ ấm chén, nồi chảo, bàn ghế III Hoạt động dạy học: 1.Giới thiệu bài: 2. Các hoạt động: Hoạt động 1: Làm việc theo cặp - Phân loại các đồ dùng theo vật liệu làm ra chúng - Học sinh quan sát hình 1, 2, 3 trang 26 - Kể tên các có trong các hình? Chúng đợc dùng để làm gì? + Một số học sinh trình... nhc c gừ trong bi Nhng cõu hỏt cui bi c nhúm cựng hỏt 2/ Hot ng 2: Gii thiu 1 s nhc c gừ - HS xem v quan sỏt * GV cho HS xem nhc c cú c hoc hỡnh nh tranh v nh tờn cỏc nhc trong SGK cho cỏc em nhn bit c - Năm học : 20 16 - 20 17 Giáo án lớp 2 Tr ờng Tiểu học Sơn Hà ... tham gia làm vệ sinh xung quanh nhà ở - Có trách nhiệm làm vệ sinh môi trờng xung quanh nhà ở II Đồ dùng dạy học Các hình vẽ trong SGK trang 28 , 29 VBT III Hoạt động dạy học - Năm học : 20 16 - 20 17 Giáo án lớp 2 Tr ờng Tiểu học Sơn Hà ... nháp, rồi khoanh vào KQ đúng C: 17 4.Củng cố dặn dò: - Nhận xét tiết học Tập làm văn GI IN I Mục tiêu: - Đọc hiểu bài Gọi điện, biết 1số thao tác gọi điện thoại; trả lời đợc các CH về thứ tự các việc cần làm khi gọi điện thoại, cách giao tiếp qua điện thoại(BT1) - Viết đợc 3, 4 câu trao đổi qua điện thoại theo 1 trong 2 nội dụng nêu ở BT (2) - HS HT nhanh làm đợc cả hai nội dung ở BT (2) - KNS : Giao tiếp,
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN LOP 2 tuan 11+12+13 , GIAO AN LOP 2 tuan 11+12+13 , GIAO AN LOP 2 tuan 11+12+13

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay