ISO 9001 2015 INTERNAL AUDIT BSI

61 320 1
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 08:22

Copyright © 2014 BSI. All rights reserved.HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEOTIÊU CHUẨN ISO 9001:2015Copyright © 2014 BSI. All rights reserved. 2NỘI DUNG KHOÁ HỌC•Các thuật ngữ đánh giá•Các nguyên tắc đánh giá•Các loại hình đánh giá•Tổ chức đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO9001:2015Copyright © 2014 BSI. All rights reserved. 3PHẦN 1TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015Copyright © 2014 BSI. All rights reserved. 4HIGH LEVEL STRUCTUREĐồng nhất về bố cục chung, tiêu đề và chủ đềcốt lõi cho các tiêu chuẩn về HTQLCopyright © 2014 BSI. All rights reserved. 5PHẦN 2THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨACopyright © 2014 BSI. All rights reserved. 6Quá trình đánh giáQuá trình thu thậpBằng chứng đánh giáChuẩn mực đánhPhát hiện đánh giá giáMục tiêu đánh giáKết luận đánh giáĐánh giá: Quá trình có hệ thống, độclập và được lập thành văn bản để thuđược bằng chứng đánh giá và xem xétđánh giá chúng một cách khách quan đểxác định mức độ thực hiện các chuẩnmực đánh giáCopyright © 2014 BSI. All rights reserved. 7Chuẩn mực đánh giá:Tập hợp các chính sách, thủ tục hoặc yêu cầu được sử dụng làm chuẩn để so sánhcác bằng chứng đánh giáTHUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨABằng chứng đánh giá:Hồ sơ trình bày về sự kiện hoặc các thông tin khác liên quan tới các chuẩn mựcđánh giá, và có thể kiểm tra xác nhận.Phát hiện đánh giá:Kết quả của việc xem xét các bằng chứng đánh giá thu thập được so với chuẩnmực đánh giáKết luận đánh giá:Kết quả của một cuộc đánh giá sau khi xem xét các mục tiêu đánh giá và mọi pháthiện đánh giáCopyright © 2014 BSI. All rights reserved. 8PHẦN 3CÁC NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁCopyright © 2014 BSI. All rights reserved. 9Yêu cầu chung:• Thực hiện công việc của mình một cách trung thực,chuyên cần và trách nhiệm• Tôn trọng, tuân thủ các yêu cầu pháp luật• Chứng tỏ năng lực của mình trong quá trình thực hiện• Khách quan, công bằng và không thiên vịNGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁCopyright © 2014 BSI. All rights reserved. 10NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁCông bằng:Trung thực và chính xác.Các phát hiện đánh giá, kết luận đánh giá và báo cáo đánh giá phảnánh một cách trung thực và chính xác hoạt động đánh giá.Việc trao đổi thông tin cần trung thực, chính xác, khách quan, kịp thời,rõ ràng và đầy đủCopyright © 2014 BSI. All rights reserved. 11NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁThận trọng nghề nghiệp:Chuyên gia đánh giá cần có sự thận trọng phù hợp với tầm quan trọngcủa nhiệm vụ thực hiện.Yếu tố quan trọng khi thực hiện công việc là có khả năng đưa ra cácquyết định đúng đắn, hợp lý và khách quan trong mọi tình huống đánhgiáCopyright © 2014 BSI. All rights reserved. 12NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁĐộcbằnglập:Các chuyên gia đánh giá cần độc lập với hoạt động được đánh giá vàtrong mọi trường hợp cần hành động không thiên vị và không có xungđột về lợi ích.Chuyên gia đánh giá cần duy trì sự vô tư trong suốt quá trình đánh giáđể đảm bảo rằng các phát hiện đánh giá và kết luận đánh giá chỉ dựa vàochứng đánh giá.Copyright © 2014 BSI. All rights reserved. 13Tiếp cận dựa vào bằng chứngKết luận đánh giá tin cậy là dựa vào bằng chứng và có khảnăng tái lập trong quá trình đánh giá có hệ thốngBằng chứng đánh giá cần có thể kiểm tra xác nhận lại đượcNGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁCopyright © 2013 BSI. All rights reserved.v2.0 January 2013QMS04101ENUSPHẦN 4CÁC LOẠI HÌNH ĐÁNH GIÁCopyright © 2014 BSI. All rights reserved. 15CÁC LOẠI HÌNH ĐÁNH GIÁNHÀCUNGCẤPTỔ CHỨC KHÁCHHÀNGTỔ CHỨC CHỨNGNHẬN2 23Copyright © 2014 BSI. All rights reserved. 1625112016Nhà cung ứngĐÁNH GIÁ NỘI BỘDoanh nghiệp Khách hàngKHÁCH HÀNG TỔ CHỨC CHỨNGNHẬN®¸nh gi¸bªn Thø 2ĐÁNH GIÁBÊN THỨ 2Sự tin tưởngCác loại hình đánh giáCopyright © 2014 BSI. All rights reserved. 17CÁC GIAI ĐOẠN ĐÁNH GIÁ• ĐÁNH GIÁ SỰ TƯƠNG THÍCHLà hoạt động đánh giá nhằm so sánh Hệ thống quản lý chất lượng đãđược xây dựng với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và cácnghĩa vụ phải tuân thủ ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦLà hoạt động đánh giá nhằm xác định mức độ tuân thủ và thực hiệncủa Hệ thống quản lý chất lượng so với những quy định đã được đưara.Copyright © 2014 BSI. All rights reserved. 18MỤC ĐÍCH CỦAHOẠT ĐỘNGĐÁNH GIÁ NỘIBỘ?Copyright © 2014 BSI. All rights reserved. 19•So sánh và chứng minh Hệ thốngquản lý chất lượng phù hợp với yêucầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Tìm kiếm các cơ hội cải tiến choHệ thống quản lý chất lượng Xác định mức độ hiệu lực và hiệuquả của HTQLMTCopyright © 2014 BSI. All rights reserved. 20THÀNH PHẦN THAM GIA ĐÁNH GIÁBên đánh giá:• Trưởng đoàn đánh giá(Lead Auditor)•Chuyên gia đánh giá(Auditor)• Chuyên gia kỹ thuật(Technical exper)• Quan sát viên (Observer)Bên được đánh giá:• Đại diện của các bộ phậnphòng ban• Các cán bộ trực tiếp thựchiện công việc hoạt động• Quan sát viên (Observer)Copyright © 2014 BSI. All rights reserved. 21TRÁCH NHIỆM CỦA CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ• Trách nhiệm của trưởng đoàn đánh giá:• Chịu trách nhiệm trong cả quá trình đánh giá• Lập chương trình, phân công đánh giá• Tổng hợp báo cáo từ các thành viên trong đoàn• Báo cáo tới bên được đánh giá về kết quả của cuộc đánh giá• Lập báo cáo tổng hợp và chịu trách nhiệm về kết quả của cuộc đánh giáCopyright © 2014 BSI. All rights reserved. 22TRÁCH NHIỆM CỦA CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ• Trách nhiệm của đánh giá viên:• Thực hiện nhiệm vụ do trưởng đoàn phân công• Tuân thủ chương trình đánh giá và các nguyên tắc đánh giá• Ghi chép đầy đủ và lập báo cáo về kết quả đánh giá trong phạm vicủa mình• Báo cáo tới trưởng đoàn kết quả đánh giáCopyright © 2013 BSI. All rights reserved.v2.0 January 2013QMS04101ENUSPHẦN 5THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘHỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNGCopyright © 2014 BSI. All rights reserved. 24CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁPDCAPLANDOCHECKACTIONCopyright © 2014 BSI. All rights reserved. 25CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁP D C ACHUẨNBỊTRIỂNKHAIĐÁNHGIÁBÁOCÁOKHẮCPHỤC –THEODÕICopyright © 2014 BSI. All rights reserved. 26PCHUẨN BỊLập kế hoạch đánh giáThành lập nhóm đánh giáLập chương trình đánh giáChuẩn bị các phiếu hỏiCopyright © 2014 BSI. All rights reserved. 27P KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ Lên lịch (ấn định thời gian – khoảng thời gian)Cho các đợt đánh giá định kỳ: 3 tháng 6 tháng Một năm…Xác định rõ nội dung và mục đích của từng cuộc đánhgiáCopyright © 2014 BSI. All rights reserved. 28P KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁSTT Bộ phậnThángNội dung Ghi chú1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Ban lãnh đạo QMR X X 4.1; 4.2; 5.2 …Phòng kinh doanhX X6.2; 7.2; 7.3; 7.5; 8.2.1…Phòng vật tưX X6.2; 7.2; 7.3; 7.5; 8.4…Phòng TCHC X X 6.2; 7.2; 7.3; 7.5; …Xưởng sx XZYX X6.2; 7.2; 7.3; 7.5;8.5.1; …Copyright © 2014 BSI. All rights reserved. 29PCHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ Phạm vi và mục tiêu đánh giá Xác định bộ phận được đánh giá Thời gian đánh giá Nội dung được đánh giá Đánh giá viên Ngày lập, người lập, người phê duyệtCopyright © 2014 BSI. All rights reserved. 30 999CERTIFICATION ASSESSMENT PLANISO 14001:2004KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬNHCM City Date : 6Oct2011Ngày đánh giá Audit date : 24Oct11Kính gửiTo: Mr. Trần Quý Tổ chứcOrgan.: S M eK cuS rM ity M ART an Jage OIN rT STOCK COMPANY( MK SMART JSC )Địa chỉLocation:Quang Minh Industrial Zone, MeLinh district, Ha Noi, Viet NamTel.: (+84) 04 38134646 Fax: 04 38134648 Email: 0Kính thưa Quí khách hàng Dear Customer,Cảm ơn Quí Tổ chức đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi Thank you very much for using our service.Căn cứ vào Hợp đồng chứng nhận Based on theCertification contract : CERHAN11137Với Phạm vi:With thescope: MANUFACTURING SMART CARDSAND PRINTING BILLS BUSINESSFORMSBureau Veritas Certification Việt Nam quyết định thành lập Đoàn đánh giá tại Quí tổ chức với những chi tiết nhưsau Bureau VeritasCertification Vietnam has set up theAudit team with thefollowing details:1. Trưởng đoàn Team Leader: Mr. TRAN ANH DUC TAD AThành viênMembers:Ms. TRAN KIEN DUNG MQH B Mr. DANG THANH LONG TKD C Mr. VU XUAN THUY VXT D Copyright © 2014 BSI. All rights reserved. 31Copyright © 2014 BSI. All rights reserved. 32P LƯU Ý•Xác định rõ các chuẩn mực đánh giá (yêu cầu của tiêuchuẩn, yêu cầu pháp luật, quy định nội bộ, yêu cầu của cácbên khác liên quan …) Xác định rõ năng lực của chuyên gia đánh giá và đảm bảo cácchuyên gia đánh giá được lựa chọn đáp ứng các yêu cầu năng lựcnày. Quan tâm tới kết quả của các cuộc đánh giá trướcCopyright © 2014 BSI. All rights reserved. 33P CHECKLIST•Là một tập hợp có hệ thống các câu hỏi, lời nhắc về hệthống quản lý chất lượng của bên được đánh giá, giúpđánh giá viên duy trì cách tiếp cận nhất quán và để đảmbảo không có những điểm quan trọng nào bị bỏ sót.Copyright © 2014 BSI. All rights reserved. 34Phiếu hỏi tiêu chuẩn:• Được xây dựng dựa theo cácyêu cầu của tiêu chuẩn.• Được sử dụng chủ yếu đểđánh giá hệ thống (xem xét tàiliệu)Phiếu hỏi tùy theo yêu cầu:• Được xây dựng theo các chínhsách, thủ tục .. và các quá trình.• Được sử dụng chủ yếu đểđánh giá sự phù hợpP CHECKLISTCopyright © 2014 BSI. All rights reserved. 35P LƯU Ý•Checklist chỉ là công cụ hỗ trợ cho hoạt động đánh giá,không phải yêu cầu bắt buộc Trong quá trình đánh giá, nếu phát hiện các dấu vếtngoài checklist, nhưng tiềm ẩn các rủi ro liên quan tới hệthống thì đánh giá viên có thể điều tra mở rộng thêmngoài phạm vi của checklist.Copyright © 2014 BSI. All rights reserved. 36P CHECKLISTYctiêuchuẩnNội dungKết quảGhi chúYes No5.2 Lãnh đạo đơn vị đã thiết lập chính sáchChất lượng? X Đã côngthiết bố cùng lập Sổ Chính tay chất sáchlượng Chất lượng,7.3Chính sách đã được thông tin tới đầyđủ các nhân sự đang làm việc dưới sựkiểm soát của Tổ chức?XNC: Phỏng vấn nhân viên ABC của nhàthầu XYZ đang làm việc tại côngtrường, nhân viên này không biết gì vềchính sách Chất lượng của Công ty vàcác yêu cầu cần thực hiện để đáp ứngChính sách nàyChính sách Chất lượng có sẵn cho cácbên liên quan? X Có sẵn, đăng trên web site của Công tyCopyright © 2014 BSI. All rights reserved. 37D TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁHọp khai mạcThảo luậnTiến hành đánh giáHọp kết thúcCopyright © 2014 BSI. All rights reserved. 38Triển khai đánh giáBằng chứng đánh giá:Được thu thập từ• Xem xét tài liệu• Kiểm tra hồ sơ• Phỏng vấn• Quan sátCopyright © 2014 BSI. All rights reserved. 39KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ• Phương pháp đánh giá theo hàng ngang(theo chức năng nhiệm vụ bộ phận –phòng ban) Phương pháp đánh giá theo hàng dọc(theo quá trình; theo yêu cầu tiêuchuẩn)Copyright © 2014 BSI. All rights reserved. 40CÁC KỸ NĂNG CHÍNH CẦN LƯU ÝQUAN SÁTTRA CỨU ĐỌC HỒ SƠCopyright © 2014 BSI. All rights reserved. 41CÁC KỸ NĂNG CHÍNH CẦN LƯU ÝGHI CHÉPKIỂM SOÁTTHỜI GIANCopyright © 2014 BSI. All rights reserved. 42CÁC KỸ NĂNG CHÍNH CẦN LƯU ÝTRAO ĐỔI PHỎNG VẤNCopyright © 2014 BSI. All rights reserved. 43Đặt câu hỏi – Cách tiếp cận hình phễuMỞ ĐẦUOPENKẾT THÚCCLOSEDThu thậpGatheringDò tìm ProbingKiểm tra xác nhận VerifyingĐưa ra phát hiện đánh giáFindingKhẳng định lại ParrotingCopyright © 2014 BSI. All rights reserved. 442511201612.1 Tam giác đánh giáCÂU HỎI (Đặt câu hỏi)QUAN SÁT KIỂM TRA LẮNG NGHECopyright © 2014 BSI. All rights reserved. 45THẨM PHÁN ???GIAO TIẾP TRONG ĐÁNH GIÁĐÁNH GIÁ VIÊN LÀ:THANH TRA ???TRỌNG TÀI ???Copyright © 2014 BSI. All rights reserved. 46GIAO TIẾP TRONG ĐÁNH GIÁ•Nói rõ ràng, dùng câu đơn giản•Hỏi những câu ngắn, trực tiếp•Lắng nghe, quan tâm đến người nói•Thân thiện, lịch sự và nhã nhặnCopyright © 2014 BSI. All rights reserved. 47GIAO TIẾP TRONG ĐÁNH GIÁ•Khách quan, không suy diễn, không định kiến•Tóm tắt lại thông tin sau phỏng vấn, phản hồi nhanh tới bênđược đánh giá về các phát hiện•Cầu thịCopyright © 2014 BSI. All rights reserved. 25112016 48Tức giận và tranh cãi Buồn thiuHọp kết thúc Phản ứng của bên được đánh giáCopyright © 2014 BSI. All rights reserved. 49BÍ QUYẾT: ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT “ĐÁNH GIÁ VIÊNTHẤT BẠI”“Bới lông tìm vết”Đặt câu hỏi trừu tượng dẫn dắt gài bẫyÁp đặtLơ đãng, ngắt lời, làm mất uy tín bên được đánh giáCopyright © 2014 BSI. All rights reserved. 50BÍ QUYẾT: ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT “ĐÁNH GIÁ VIÊNTHẤT BẠI”Chỉ trích cá nhân, coi thường, nhạo báng bên đượcđánh giáGây không khí nặng nề, tỏ ra trịnh thượngCopyright © 2014 BSI. All rights reserved. 51C BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ Điểm không phù hợp hay sự khác biệt là những từ dùng để mô tảtình huống khi có bằng chứng khách quan chỉ ra rằng yêu cầu có liênquan của Hệ thống quản lý vàhoặc của tiêu chuẩn không được đápứngBằng chứng khách quan về điểm không phù hợp phát hiện trong quátrình đánh giá tự nó phải giải thích được rõ ràng không thể có cách giảithích theo suy luận; phải có được sự chứng kiến của người được đánhgiáCopyright © 2014 BSI. All rights reserved. 52MỨC ĐỘ KHÔNG PHÙ HỢP• Điểm không phù hợp mức độ nặng Major:• Hệ thống không có khả năng đáp ứng một yêu cầu hoặc yêu cầu đó hoàn toàn khôngđược đáp ứng.• Sự không phù hợp nhẹ, nhưng lặp lại ở một điều khoản hay một yêu cầu gây sự đứtđoạn (breakdown) của hệ thống• Sự không phù hợp hoàn toàn của một quá trình• Sự không phù hợp mà kinh nghiệm cho thấy sẽ gây ra lỗi hệ thống làm suy giảmnghiêm trọng khả năng đáp ứng yêu cầu của hệ thống và mục tiêu của tổ chứcCopyright © 2014 BSI. All rights reserved. 53MỨC ĐỘ KHÔNG PHÙ HỢP• Điểm không phù hợp mức độ nhẹ Minor:• Lỗi liên quan đến một yêu cầu đơn lẻ mà (theo kinh nghiệm) nó không ảnhhưởng đến sự đổ vỡ của toàn Hệ thống.• Sai lỗi cá nhân Điểm khuyến nghị Observation: Chưa có đủ bằng chứng khách quan để kết luận điểm không phù hợp nhưng cókhả năng là điểm không phù hợp tiềm ẩn. Hoặc là cơ hội cải tiếnCopyright © 2014 BSI. All rights reserved. 54LẬP BÁO CÁO SỰ KHÔNG PHÙ HỢP5W – 1H Nêu rõ điểm không phù hợp liên quan tới:• Điều khoản của tiêu chuẩn ISO 9001:2015• Thủ tục quy trình quy định yêu cầu pháp luật yêu cầu khác …. Nêu rõ bằng chứng khách quan để kết luận về điểm không phù hợp (có thểkiểm chứng được)Copyright © 2014 BSI. All rights reserved. 55Tại thời điểm đánh giá, thiết bị ATX tại Line 03 đang hoạt động với cácđiều kiện nằm ngoài tiêu chuẩn cho phép: Áp suất hoạt động ghi nhận 1.4Mpa (tiêu chuẩn: 0.8 ~ 1.2Mpa Nhiệt độ khoang máy 135oC (tiêu chẩn: 120oC ~ 130oC)Ví dụ: Sự không phù hợpĐiểm không phù hợp vi phạm điều khoản 8.5.1 – tiêu chuẩn ISO9001:2015Copyright © 2014 BSI. All rights reserved. 56 Tại thời điểm đánh giá tại phòng Hành chính Tổng hợp, có 0527quy trình thuộc Hệ thống quản lý chất lượng gồm: …. không đượcđóng dấu kiểm soát theo đúng quy định tại mục 5.4.3 (trang 6) –QT.01 – Quy trình kiểm soát thông tin và dữ liệu– phiên bản 05, banhành ngày 15122015.Ví dụ: Sự không phù hợpĐiểm không phù hợp vi phạm điều khoản 7.5.2 – tiêu chuẩnISO 9001:2015Copyright © 2014 BSI. All rights reserved. 57 Không có bằng chứng cho thấy các sản phẩm của modelL0317CX được sản xuất tại Ca 1, ngày 1282013 đã đượckiểm tra đầy đủ các hạng mục theo đúng quy định.(Check sheet kiểm tra sản phẩm không có xác nhận củangười kiểm tra và người có thẩm quyền)Ví dụ: Sự không phù hợpĐiểm không phù hợp vi phạm điều khoản 8.6 – tiêu chuẩn ISO9001:2015Copyright © 2013 BSI. All rights reserved.v2.0 January 2013QMS04101ENUSBài tậpCopyright © 2014 BSI. All rights reserved. 59THẢO LUẬNCopyright © 2014 BSI. All rights reserved. 60XIN CẢMƠNCopyright © 2012 BSI. All rights reserved. 61BSI Viet Nam Co.,LtdUnit 301303, Saigon Software Park123 Truong Dinh, Ward 7, District 3Ho Chi Minh Viet NamT: +84 8 3932 0778F: +84 8 3932 0779info.vietnambsigroup.combsigroup.com.vnBSI Viet Nam – Ha Noi OfficeUnit 114, Ladeco Building, 266 DoiCan Street, Ba Dinh Dist. , Hanoi Viet NamT: +84 4 3762 1170F: +84 4 3762 1170info.vietnambsigroup.combsigroup.com.vnBSI Viet Nam – Đa Nang OfficeLot G, 8th Floor, 2 Quang TrungStreet, Hai Chau District, Da NangViet NamT: +84 5113888 720F: +84 5113888 719info.vietnambsigroup.combsigroup.com.vnBSI Viet Nam – Can Tho Office7th Floor, STS Tower, 11B Hoa BinhAvenue, Ninh Kieu District, Can ThoViet NamT: +84 7103819 092F: +84 7103819 093info.vietnambsigroup.combsigroup.com.vn HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 Copyright © 2014 BSI All rights reserved NỘI DUNG KHOÁ HỌC •Các thuật ngữ đánh giá •Các nguyên tắc đánh giá •Các loại hình đánh giá •Tổ chức đánh giá nội theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Copyright © 2014 BSI All rights reserved PHẦN TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 Copyright © 2014 BSI All rights reserved HIGH LEVEL STRUCTURE Đồng bố cục chung, tiêu đề chủ đề cốt lõi cho tiêu chuẩn HTQL Copyright © 2014 BSI All rights reserved PHẦN THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Copyright © 2014 BSI All rights reserved Quá trình đánh giá Quá trình thu thập Đánh giá: Quá trình có hệ thống, độc lập lập thành văn để thu chứng đánh giá xem xét đánh giá chúng cách khách quan để xác định mức độ thực chuẩn mực đánh giá Bằng chứng đánh giá Phát đánh giá Chuẩn mực đánh giá Mục tiêu đánh giá Kết luận đánh giá Copyright © 2014 BSI All rights reserved THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Chuẩn mực đánh giá: Tập hợp sách, thủ tục yêu cầu sử dụng làm chuẩn để so sánh chứng đánh giá Bằng chứng đánh giá: Hồ sơ trình bày kiện thông tin khác liên quan tới chuẩn mực đánh giá, kiểm tra xác nhận Phát đánh giá: Kết việc xem xét chứng đánh giá thu thập so với chuẩn mực đánh giá Kết luận đánh giá: Kết đánh giá sau xem xét mục tiêu đánh giá phát đánh giá Copyright © 2014 BSI All rights reserved PHẦN CÁC NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ Copyright © 2014 BSI All rights reserved NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ Yêu cầu chung: • Thực công việc cách trung thực, chuyên cần trách nhiệm • Tôn trọng, tuân thủ yêu cầu pháp luật • Chứng tỏ lực trình thực • Khách quan, công không thiên vị Copyright © 2014 BSI All rights reserved NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ Công bằng: Trung thực xác Các phát đánh giá, kết luận đánh giá báo cáo đánh giá phản ánh cách trung thực xác hoạt động đánh giá Việc trao đổi thông tin cần trung thực, xác, khách quan, kịp thời, rõ ràng đầy đủ Copyright © 2014 BSI All rights reserved 10 GIAO TIẾP TRONG ĐÁNH GIÁ • Khách quan, không suy diễn, không định kiến • Tóm tắt lại thông tin sau vấn, phản hồi nhanh tới bên đánh giá phát • Cầu thị Copyright © 2014 BSI All rights reserved 47 Họp kết thúc - Phản ứng bên đánh giá Tức giận tranh cãi Copyright © 2014 BSI All rights reserved Buồn thiu! 25/11/2016 48 BÍ QUYẾT: ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT “ĐÁNH GIÁ VIÊN THẤT BẠI” “Bới lông tìm vết” Đặt câu hỏi trừu tượng/ dẫn dắt/ gài bẫy Áp đặt Lơ đãng, ngắt lời, làm uy tín bên đánh giá Copyright © 2014 BSI All rights reserved 49 BÍ QUYẾT: ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT “ĐÁNH GIÁ VIÊN THẤT BẠI” Chỉ trích cá nhân, coi thường, nhạo báng bên đánh giá Gây không khí nặng nề, tỏ trịnh thượng Copyright © 2014 BSI All rights reserved 50 C BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ  Điểm không phù hợp hay khác biệt từ dùng để mô tả tình có chứng khách quan yêu cầu có liên quan Hệ thống quản lý và/hoặc tiêu chuẩn không đáp ứng Bằng chứng khách quan điểm không phù hợp phát trình đánh giá tự phải giải thích rõ ràng có cách giải thích theo suy luận; phải có chứng kiến người đánh giá Copyright © 2014 BSI All rights reserved 51 MỨC ĐỘ KHÔNG PHÙ HỢP • Điểm không phù hợp mức độ nặng - Major: • Hệ thống khả đáp ứng yêu cầu yêu cầu hoàn toàn không đáp ứng • Sự không phù hợp nhẹ, lặp lại điều khoản hay yêu cầu gây đứt đoạn (breakdown) hệ thống • Sự không phù hợp hoàn toàn trình • Sự không phù hợp mà kinh nghiệm cho thấy gây lỗi hệ thống làm suy giảm nghiêm trọng khả đáp ứng yêu cầu hệ thống mục tiêu tổ chức Copyright © 2014 BSI All rights reserved 52 MỨC ĐỘ KHÔNG PHÙ HỢP • Điểm không phù hợp mức độ nhẹ - Minor: • Lỗi liên quan đến yêu cầu đơn lẻ mà (theo kinh nghiệm) không ảnh hưởng đến đổ vỡ toàn Hệ thống • Sai lỗi cá nhân  Điểm khuyến nghị - Observation:  Chưa có đủ chứng khách quan để kết luận điểm không phù hợp có khả điểm không phù hợp tiềm ẩn Hoặc hội cải tiến Copyright © 2014 BSI All rights reserved 53 LẬP BÁO CÁO SỰ KHÔNG PHÙ HỢP 5W – 1H  Nêu rõ điểm không phù hợp liên quan tới: • Điều khoản tiêu chuẩn ISO 9001:2015 • Thủ tục/ quy trình/ quy định/ yêu cầu pháp luật/ yêu cầu khác …  Nêu rõ chứng khách quan để kết luận điểm không phù hợp (có thể kiểm chứng được) Copyright © 2014 BSI All rights reserved 54 Ví dụ: Sự không phù hợp Điểm không phù hợp vi phạm điều khoản 8.5.1 – tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Tại thời điểm đánh giá, thiết bị ATX Line 03 hoạt động với điều kiện nằm tiêu chuẩn cho phép:  Áp suất hoạt động ghi nhận 1.4Mpa (tiêu chuẩn: 0.8 ~ 1.2 Mpa  Nhiệt độ khoang máy 135oC (tiêu chẩn: 120oC ~ 130oC) Copyright © 2014 BSI All rights reserved 55 Ví dụ: Sự không phù hợp Điểm không phù hợp vi phạm điều khoản 7.5.2 – tiêu chuẩn ISO 9001:2015  Tại thời điểm đánh giá phòng Hành Tổng hợp, có 05/27 quy trình thuộc Hệ thống quản lý chất lượng gồm: … không đóng dấu kiểm soát theo quy định mục 5.4.3 (trang 6) – QT.01 – Quy trình kiểm soát thông tin liệu– phiên 05, ban hành ngày 15/12/2015 Copyright © 2014 BSI All rights reserved 56 Ví dụ: Sự không phù hợp Điểm không phù hợp vi phạm điều khoản 8.6 – tiêu chuẩn ISO 9001:2015  Không có chứng cho thấy sản phẩm model L0317CX sản xuất Ca 1, ngày 12/8/2013 kiểm tra đầy đủ hạng mục theo quy định (Check sheet kiểm tra sản phẩm xác nhận người kiểm tra người có thẩm quyền) Copyright © 2014 BSI All rights reserved 57 Bài tập Copyright © 2013 BSI All rights reserved v2.0 January 2013 QMS04101ENUS THẢO LUẬN Copyright © 2014 BSI All rights reserved 59 XIN CẢM ƠN Copyright © 2014 BSI All rights reserved 60 BSI Viet Nam Co.,Ltd Unit 301-303, Saigon Software Park 123 Truong Dinh, Ward 7, District Ho Chi Minh - Viet Nam T: +84 3932 0778 F: +84 3932 0779 info.vietnam@bsigroup.com bsigroup.com.vn BSI Viet Nam – Ha Noi Office Unit 114, Ladeco Building, 266 Doi Can Street, Ba Dinh Dist , Hanoi Viet Nam T: +84 3762 1170 F: +84 3762 1170 info.vietnam@bsigroup.com BSI Viet Nam – Đa Nang Office Lot G, 8th Floor, Quang Trung Street, Hai Chau District, Da NangViet Nam T: +84 511-3888 720 F: +84 511-3888 719 info.vietnam@bsigroup.com BSI Viet Nam – Can Tho Office 7th Floor, STS Tower, 11B Hoa Binh Avenue, Ninh Kieu District, Can ThoViet Nam T: +84 710-3819 092 F: +84 710-3819 093 info.vietnam@bsigroup.com bsigroup.com.vn bsigroup.com.vn bsigroup.com.vn Copyright © 2012 BSI All rights reserved 61 [...]... đã được đưa ra Copyright © 2014 BSI All rights reserved 17 MỤC ĐÍCH CỦA HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ? Copyright © 2014 BSI All rights reserved 18 •So sánh và chứng minh Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001: 2015  Xác định mức độ hiệu lực và hiệu quả của HTQLMT  Tìm kiếm các cơ hội cải tiến cho Hệ thống quản lý chất lượng Copyright © 2014 BSI All rights reserved 19 THÀNH... nghiệp Khách hàng Nhà cung ứng ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ 25/11/2016 Sự tin tưởng KHÁCH HÀNG Copyright © 2014 BSI All rights reserved TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN 16 CÁC GIAI ĐOẠN ĐÁNH GIÁ • ĐÁNH GIÁ SỰ TƯƠNG THÍCH Là hoạt động đánh giá nhằm so sánh Hệ thống quản lý chất lượng đã được xây dựng với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 và các nghĩa vụ phải tuân thủ  ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ Là hoạt động đánh giá nhằm xác định... có hệ thống Bằng chứng đánh giá cần có thể kiểm tra xác nhận lại được Copyright © 2014 BSI All rights reserved 13 PHẦN 4 CÁC LOẠI HÌNH ĐÁNH GIÁ Copyright © 2013 BSI All rights reserved v2.0 January 2013 QMS04101ENUS CÁC LOẠI HÌNH ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG CẤP TỔ CHỨC 2 2 KHÁCH HÀNG 3 TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN Copyright © 2014 BSI All rights reserved 15 Các loại hình đánh giá ĐÁNH GIÁ BÊN THỨ 2 ®¸nh gi¸ bªn Thø 2... GIA ĐÁNH GIÁ Bên đánh giá: • Trưởng đoàn đánh giá • Đại diện của các bộ phận/ (Lead Auditor) •Chuyên gia đánh giá (Auditor) • Chuyên Bên được đánh giá: phòng ban • Các cán bộ trực tiếp thực gia kỹ thuật (Technical exper) hiện công việc/ hoạt động • Quan sát viên (Observer) • Quan sát viên (Observer) Copyright © 2014 BSI All rights reserved 20 TRÁCH NHIỆM CỦA CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ • Trách nhiệm của trưởng... NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Copyright © 2013 BSI All rights reserved v2.0 January 2013 QMS04101ENUS CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ P ACTION A D C Copyright © 2014 BSI All rights reserved PLAN DO CHECK 24 CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ P D C A CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO KHẮC PHỤC – THEO DÕI Copyright © 2014 BSI All rights reserved 25 P CHUẨN BỊ Lập kế hoạch đánh... với những chi tiết như sau/ Bureau Veritas Certification Vietnam has set up the Audit team with the following details: 1 Trưởng đoàn/ Team Leader: Mr Ms TRAN KIEN DUNG Thành viên/ Members : Mr DANG THANH LONG Mr VU XUAN THUY Copyright © 2014 BSI All rights reserved - TRAN ANH DUC B TKD C VXT D - A TAD MQH 30 Copyright © 2014 BSI All rights reserved 31 P LƯU Ý • Xác định rõ các chuẩn mực đánh giá (yêu... Copyright © 2014 BSI All rights reserved 11 NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ Độc lập: Các chuyên gia đánh giá cần độc lập với hoạt động được đánh giá và trong mọi trường hợp cần hành động không thiên vị và không có xung đột về lợi ích Chuyên gia đánh giá cần duy trì sự vô tư trong suốt quá trình đánh giá để đảm bảo rằng các phát hiện đánh giá và kết luận đánh giá chỉ dựa vào bằng chứng đánh giá Copyright © 2014 BSI All... chương trình đánh giá Thành lập nhóm đánh giá Chuẩn bị các phiếu hỏi Copyright © 2014 BSI All rights reserved 26 KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ P  Lên lịch (ấn định thời gian – khoảng thời gian) Cho các đợt đánh giá định kỳ:  3 tháng  6 tháng  Một năm… Xác định rõ nội dung và mục đích của từng cuộc đánh giá Copyright © 2014 BSI All rights reserved 27 KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ P Tháng STT Bộ phận Nội dung 1 2 Ban lãnh... XZY Copyright © 2014 BSI All rights reserved Ghi chú 4.1; 4.2; 5.2 … 6.2; 7.2; 7.3; 7.5; 8.2.1 … 6.2; 7.2; 7.3; 7.5; 8.4 … 6.2; 7.2; 7.3; 7.5; … 6.2; 7.2; 7.3; 7.5; 8.5.1; … 28 P CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ - Phạm vi và mục tiêu đánh giá - Xác định bộ phận được đánh giá - Thời gian đánh giá - Nội dung được đánh giá - Đánh giá viên - Ngày lập, người lập, người phê duyệt Copyright © 2014 BSI All rights reserved... cuộc đánh giá Copyright © 2014 BSI All rights reserved 21 TRÁCH NHIỆM CỦA CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ • Trách nhiệm của đánh giá viên: • Thực hiện nhiệm vụ do trưởng đoàn phân công • Tuân thủ chương trình đánh giá và các nguyên tắc đánh giá • Ghi chép đầy đủ và lập báo cáo về kết quả đánh giá trong phạm vi của mình • Báo cáo tới trưởng đoàn kết quả đánh giá Copyright © 2014 BSI All rights reserved 22 PHẦN
- Xem thêm -

Xem thêm: ISO 9001 2015 INTERNAL AUDIT BSI, ISO 9001 2015 INTERNAL AUDIT BSI, ISO 9001 2015 INTERNAL AUDIT BSI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay