THỰC HÀNH 5s tư TƯỞNG THÔNG, HÀNH ĐỘNG ĐÚNG, HIỆU QUẢ CAO

2 176 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 08:19

Có nhiều cách tiếp cận để tổ chức thực hiện 5S thành công mỹ mãn trong tổ chức và doanh nghiệp. Thông thường kế hoạch thực hiện 5S có 6 bước: thứ nhất, chuẩn bị, thứ nhì là thông báo chính thức của giám đốc, thứ ba, tiến hành tổng vệ sinh, thứ tư bắt đầu bằng sàng lọc, thứ năm là thực hiện hàng ngày sàng lọc, sắp xếp và sạch sẽ, bước cuối cùng là tổ chức đánh giá định kỳ.Chuẩn bị là khâu cốt lõi để đảm bảo thực hiện 5S thành công sau này. Ở đây ta phải đánh giá thực trạng có minh họa bằng hình ảnh, nhận xét, đánh giá một cách khách quan. Ông cha ta thường nói “đầu xuôi, đuôi lọt”. Cho nên sự quyết tâm thực hiện 5S cần có sự cam kết bằng văn bản chính thức của lãnh đạo cấp cao nhất. Quyền lực tối cao này được thống nhất phân công và phối hợp chặt chẽ bằng việc lãnh đạo cấp cao nhất chỉ định các cán bộ trong ban chỉ đạo 5S thay mặt mình tổ chức triển khai nhằm đạt được mục tiêu là thực hiện 5S thành công.Cụ thể, ban chỉ đạo 5S phải tổ chức đào tạo, huấn luyện; lập kế hoạch hành động; phát động phong trào thi đua sôi nổi như thi đua làm khẩu hiệu về 5S vừa súc tích, vừa khó quên; bố trí góc 5S gần giống góc học tập của học sinh hay báo tường của đoàn thanh niên; làm thẻ đỏ hay cờ đỏ hay đánh dấu bằng màu đỏ để dễ nhận dạng và thu gom những đồ vật không cần thiết vào khu vực tạm chứa; thiết lập biểu mẫu để mọi người dễ dàng thực hiện công việc được giao. THỰC HÀNH 5S: TƯỞNG THÔNG, HÀNH ĐỘNG ĐÚNG, HIỆU QUẢ CAO Có nhiều cách tiếp cận để tổ chức thực 5S thành công mỹ mãn tổ chức doanh nghiệp Thông thường kế hoạch thực 5S có bước: thứ nhất, chuẩn bị, thứ nhì thông báo thức giám đốc, thứ ba, tiến hành tổng vệ sinh, thứ bắt đầu sàng lọc, thứ năm thực hàng ngày sàng lọc, xếp sẽ, bước cuối tổ chức đánh giá định kỳ Chuẩn bị khâu cốt lõi để đảm bảo thực 5S thành công sau Ở ta phải đánh giá thực trạng có minh họa hình ảnh, nhận xét, đánh giá cách khách quan Ông cha ta thường nói “đầu xuôi, đuôi lọt” Cho nên tâm thực 5S cần có cam kết văn thức lãnh đạo cấp cao Quyền lực tối cao thống phân công phối hợp chặt chẽ việc lãnh đạo cấp cao định cán ban đạo 5S thay mặt tổ chức triển khai nhằm đạt mục tiêu thực 5S thành công Cụ thể, ban đạo 5S phải tổ chức đào tạo, huấn luyện; lập kế hoạch hành động; phát động phong trào thi đua sôi thi đua làm hiệu 5S vừa súc tích, vừa khó quên; bố trí góc 5S gần giống góc học tập học sinh hay báo tường đoàn niên; làm thẻ đỏ hay cờ đỏ hay đánh dấu màu đỏ để dễ nhận dạng thu gom đồ vật không cần thiết vào khu vực tạm chứa; thiết lập biểu mẫu để người dễ dàng thực công việc giao Đào tạo nhận thức 5S cho tất người từ lãnh đạo cấp cao đến nhân viên phục vụ, bảo vệ, lái xe điều kiện cần thiết để tưởng thông suốt mối quan hệ dọc ngang cấp Mục đích chương trình, kế hoạch đào tạo nhận thức 5S phải phù hợp với cấp quản lý, phù hợp với trình độ người Chẳng hạn, có lớp đào tạo lớp đào tạo cho cán cấp cao, lớp đào tạo cho cán cấp trung, lớp đào tạo cho cán cấp thấp lớp đào tạo cho nhân viên Để có hành động từ đầu, ban đạo 5S phải tổ chức triển khai xác định xác mục tiêu tổng quát muốn đạt đến tổ chức/ doanh nghiệp xác định xác mục tiêu cụ thể khu vực, phòng làm việc, kho chứa nguyên vật liệu, sản phẩm thiết kế biểu mẫu thật dễ hiểu, không nhầm lẫn có tính thực hành cao giúp người thực dễ dàng ăn cơm, uống nước Thông báo thức giám đốc thực tế mệnh lệnh “tấn công” tưởng hành động nhận thức 5S tất người thật rõ ràng.“ Tiền hô hậu ủng”, việc tiến hành tổ chức tổng vệ sinh bắt đầu S1- Seiri-Sàng lọc nên phối hợp làm nhằm tạo động lực khí cho thực 5S, hàng ngày ta tổ chức thực S1,tiếp theo, S2 – Seiton – Sắp xếp S3 – Seiso – Sạch Và cuối ta tổ chức đánh giá định kì, thực tế tiếp tục thực S4 – Seiketsu – Săn sóc S5 – Shitsuke – Sẵn sàng để luôn nhắc nhở có qui định thật cụ thể để người tự giác thực 3S liên tục, dễ dàng thói quen đánh răng, rửa mặt hàng ngày Để giúp tất người tổ chức/ doanh nghiệp dễ nhớ khái niệm đơn sơ 5S có người làm thơ này: Sàng lọc lộn xộn Sắp xếp gọn gàng Săn sóc hàng ngày sắc đẹp Sẵn sàng lúc đẹp nơi Tóm lại, thực 5S thật dễ 5S hình thành từ nguyên tắc logic người, theo chuỗi tự nhiên: sàng lọc xếp, sẽ, săn sóc, sẵn sàng Thực hành 5S khó trì cải tiến tính người khó bỏ thói quen cũ kỹ thay vào thói quen mẻ Để “chữa khỏi” bệnh cần phải “điều trị” kĩ thuật đánh giá thực 5S tổ chức/ doanh nghiệp Việc thực 5S đạt kết tốt hiệu cao tất người tổ chức/ doanh nghiệp có tưởng thông suốt tham gia thực 5S cách tự giác Đây bí huy động nguồn nhân lực nội để tạo thành công đồng thời yếu tố quan trọng nhằm nâng cao suất chất lượng tổ chức/ doanh nghiệp thời đại
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC HÀNH 5s tư TƯỞNG THÔNG, HÀNH ĐỘNG ĐÚNG, HIỆU QUẢ CAO, THỰC HÀNH 5s tư TƯỞNG THÔNG, HÀNH ĐỘNG ĐÚNG, HIỆU QUẢ CAO, THỰC HÀNH 5s tư TƯỞNG THÔNG, HÀNH ĐỘNG ĐÚNG, HIỆU QUẢ CAO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay