Những yêu cầu mới về quản lý chất lượng công trình xây dựng hướng tới hội nhập quốc tế

103 143 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 08:18

Chuyển sang Book XanhXanh tháng 82007 Người soạn : LÊ VĂN THỊNH NHỮNG YÊU CẦU MỚI VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HƯỚNG TỚI HỘI NHẬP QUỐC TẾ LỚI NÓI ĐẦU TIẾP CẬN ĐỂ HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC QLCLCTXD 2.1 Đổi công nghệ quản lý xu toàn cầu hoá kinh tế Theo khuyến cáo ASEAN, từ 1995 đến 2000 doanh nghiệp định chế công ích nước thành viên phải áp dụng mô hình QLCL toàn diện Vì vậy, đổi công nghệ quản lý hội để tạo lực cạnh tranh kinh tế thị trường đầy biến động đặc biệt tiến trình tham gia thị trường mậu dịch phi thuế quan khu vực (AFTA) xu toàn cầu hoá kinh tế thực phía trước Đổi công nghệ quản lý cách mạng công nghệ quản trị nhằm từ bỏ phương pháp quản lý cứng nhắc thiếu linh hoạt, phản ứng kém, không tâm vào khách hàng, xem nặng vẻ hình thức kết việc làm, trông đợi vào sách bảo hộ Nhà nước, thiếu sáng tạo, chi phí gián tiếp cao để có cách nhìn mẻ sáng tạo công việc để làm sản phẩm dịch vụ có chất lượng chuyển giá trị cho khách hàng Về nội dung đổi công nghệ quản lý nhằm vào phân công sản xuất tinh vi hơn, người ta tận dụng công nghệ nhiều sức lao động, hàm lượng khoa học sản phẩm cao hơn, giá thành thấp Từ dẫn tới thay đổi phương thức quản lý từ hàng dọc (dày) sang hàng ngang (mỏng), từ quản lý trực tuyến sang quản lý chéo chức làm việc theo đồng đội (xu làm việc kỷ 21) Trong đổi công nghệ quản lý, vai trò người chịu trách nhiệm đặc biệt đề cao Chúng ta xem khuôn mẫu phân định trách nhiệm chất lượng sản phẩm hàng hoá vận dụng giới: * 50% thuộc lãnh đạo, 25% thuộc giáo dục, 25% thuộc người lao động * Quy tắc 85:15 cho 85% thuộc lãnh đạo, 15% thuộc người lao động * Theo Deming: 94% thuộc hệ thống, 6% thuộc người lao động * Chất lượng sinh từ phòng giám đốc thường chết 2.2 Những chiến lược chất lượng 2.2.1 Những khái niệm chất lượng theo thời gian Định nghĩa: Chất lượng tập hợp đặc điểm thực tế nhằm tạo cho thực tế có khả thoả mãn nhu cầu nêu nhu cầu tiềm ẩn Vài nét mặt lịch sử chất lượng: • Thời tiền sử: */ Không có ép buộc lớn kinh tế */ Tạo kiệt tác nhằm hướng đến tuyệt hảo Ví dụ: Những người xây dựng nhà thờ • Thời kỳ công nghiệp hoá: * Kinh tế sản xuất: - Ép buộc kinh tế sản xuất - Cầu lớn cung - Khái niệm chất lượng không tồn để giúp cho khái niệm số lượng * Kinh tế thị trường: - Ép buộc kinh tế cạnh tranh - Cung lớn cầu - Khái niệm chất lượng cao 2.2.2 Những chiến lược chất lượng a) Chiến lược Kiểm tra kiểm tra chất lượng: * / Cần thiết */ Nhưng: - Lý lẽ không rõ, không xác minh giá thị trường hiệu - Kiểm soát bị bỏ qua b) Chiến lược Kiểm soát điều kiện để đạt chất lượng: Kiểm soát điều kiện để đạt chất lượng: Con người Thiết bị - Nguyên vật liệu ban đầu Phương pháp thực Hệ thống văn tài liệu (ở tồn tại: cần có thường xuyên đồng thời điều kiện mức độ vận hành tốt.) c) Chiến lược Đảm bảo chất lượng: * Đảm bảo chất lượng toàn hoạt động có kế hoạch hệ thống tiến hành hệ thống chất lượng chứng minh đủ mức cần thiết để tạo tin tưởng, thoả đáng thực tế thoả mãn đầy đủ yêu cầu chất lượng * Hệ thống Đảm bảo chất lượng xây dựng theo ISO-9000 d) Chiến lược Quản lý chất lượng: Là Biết cách làm khả người hoà lẫn vào chủ yếu hướng khách hàng phương tiện để doanh nghiệp thành công bối cảnh cạnh tranh kinh tế e) Chiến lược quản lý chất lượng toàn diện: hoàn thiện tầm mức cao mà phải hướng tới 2.2.3 Điều kiện để đạt chất lượng * Chất lượng cho người có liên quan (nhân công) nghiên cứu kỹ thuật, thiết kế, việc phân xử tổ chức tư vấn phải phân minh Cũng thành công khả kỹ thuật cao, giống bác sỹ muốn thành đạt phải có ý thức y học thật tốt Sự xuống cấp dịch vụ tư vấn Nghề tư vấn bị đe dọa xuống cấp có thật dịch vụ đem lại cho khách hàng Sự suy tàn hay xuống cấp đo số lượng chất lượng Mối đe dọa nảy sinh từ cạnh tranh giá cà Tất khách hàng thuộc khu vực kinh tế quốc doanh hay tư nhân coi trọng việc cạnh tranh giá trình lựa ehọn kỹ sư tư vấn, không nghi ngờ họ nhận dịch vụ chưa phải tối ưu Các nhà tư vấn tham gia vào cạnh tranh giá bị xúi giục để hạ thấp đề nghị tiền thù lao mình, cách giàm khối lượng chất lượng dịch vụ mà họ mang lại cho khách hàng mức yêu cầu mà qua mức mang lại dịch vụ tốt Hơn nữa, khoản thù lao bất hợp lý nguyên nhân việc cạnh tranh giá giảm khuyến khích công việc nhà tư vấn phảitập trung ý đến lợi ích khách hàng Lợi ích khách hàng xếp vào hàng thứ yếu thực quản lý hợp đồng nhà tư vấn không bị ảnh hưởng thua thiệt Mối đe dọa xuống cấp dịch vụ gây cạnh tranh giá kiểu đe dọa không tới đâu Những tác động Bộ Tư pháp dẫn tới việc xoá bỏ tất điều cấm chi cạnh tranh giá điều luật luân thường đạo lý số hiệp hội kỹ thuật xảy Thêm nữa, với tồn Bộ luật Brooks điểm ban hành khuôn mẫu truyền thống việc lựa chọn nhà tư vấn cho đề án thuộc Liên bang, nỗ lực Chính phủ nhằm xoá bỏ trình gây ảnh hưởng mạnh Để tồn với mối đe doạ này, cần phải có hướng dẫn khách hàng phải có liên hệ chặt chẽ kỹ sư tư vấn với Hiệp hội chuyên ngành họ giải pháp trị gây ảnh hưởng tới luật pháp 5.3 Gìn giữ chuẩn mực đạo đức nhà tư vấn Trong hoạt động kỹ thuật tư vấn, phải lưu ý tới chấp nhận rộng rãi nhà tư vấn quy định đề số luật chuẩn mực đạo đức nhiều hiệp hội chuyên nghiệp thảo Thành công nghề tư vấn hình ảnh trước công chúng nghề coi trọng đại đa số kỹ sư tư vấn coi trọng giá trị đạo đức Điều quan trọng tiêu chuẩn cao phải trì, yếu tố bảo đảm tính độc lập cho nghề nghiệp mà yếu tố khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ kỹ sư tư vấn Những việc rắc rối mà có chuyện nhà tư vấn hối lộ hay trả tiền cho trị gia sử dụng tiễn quỹ để vận động nhằm để ký hợp đồng có loạt trường hợp người ta phát nhà tư vấn phạm sai lầm có đụng độ không tiết lộ lợi ích, điều có hại Lại có trường hợp mà đó, áp lực cạnhtranh vế giá cả, nhà tư vấn mang lại dịch vụ bất hợp lý dẫn tới tốn kém, không hiệu quả, cung cấp phương tiện không đủ chất lượng, chưa kể có hư hỏng hay sứt mẻ Những việc không khuyến khích khách hàng khu vực kinh tế tư doanh lẫn nhà nước sử dụng dịch vụ kỹ sư tư vấn vô tình làm tăng áp lực nhà trị mà người năy can thiệp ngày sâu vào nghề tư vấn Việc gìn giữ tiêu chuẩn cao đạo đức nghề nghiệp trở nên khó khăn quy mô nghề ngày mở rộng Sự cạnh tranh mạnh mẽ, kết việc tăng nhanh số lượng nhà/tư vấn chất quay vòng thị trường tư vấn, tạo nên áp lực tiêu chuẩn vể đạo đức công bố thông qua văn qui phạm pháp luật Sự ủy quyên Hiệp hội chuyên nghiệp nhằm khống chế việc kiểm soát nghế nghiệp họ, thông qua việc ép buộc phải theo tiêu chuẩn đạo đức, bị từ chối Những hoạt động giáo dục tăng cường Hiệp hội chuyên ngành nhà tư vấn tư nhân thực điều cần thiết Nghề tư vấn bị suy yếu cách đáng kể không nhận thức thích ứng với thách thức KẾT LUẬN: Việc đổi công nghệ quản lý chất lượng công trình xây dựng để hội nhập quốc tế khu vực thực việc phải làm không "tụt hậu" ngày xa khả người làm thuê đất nước hội nhập thực không nguy tiềm ẩn Vì vậy, với trách nhiệm quan giúp Bộ trưởng thực nhiệm vụ thống quản lý Nhà nước chất lượng công trình xây dựng, kiến nghị: - Cần tạo cho hoạt động QLNN CLCTXD có tính hệ thống thống toàn quốc Tăng cường hoạt động hiệu hệ thống việc áp dụng công nghệ thông tin đặc biệt phải chuẩn hoá lại đội ngũ công chức nhà nước làm QLNN CLCTXD - Áp dụng chế độ bắt buộc thực giám sát quản lý dự án Để làm kiến nghị cần phải chuyên nghiệp hoá đội ngũ người trực tiếp giám sát quản lý chất lượng công trình xây dựng Nghề kỹ sư tư vấn giám sát phải thừa nhận, có biện pháp quản lý chặt chẽ lực, hiệu làm việc họ đãi ngộ tương xứng đồng thời có chế xử phạt nghiêm có sai phạm Thực quy chế đào tạo tuyển chọn đội ngũ Xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp chế tài để đội ngũ thực khâu tin cậy trình đảm bảo chấ lượng công trình xây dựng - Cần hình thành chế trách nhiệm đặc biệt vai trò thủ trưởng quan QLNN pháp nhân tham gia hoạt động xây dựng - Khuyến khích áp dụng mô hình quản lý chất lượng theo ISO 90002000, ISO 14000 không doanh nghiệp mà quan quản lý hành MỤC LỤC Lời nói đầu Tiếp cận để hội nhập quốc tế lĩnh vực QLCLCTXD 2.1 Đổi công nghệ quản lý xu toàn cầu hoá kinh tế 2.2 Những chiến lược chất lượng Trang 2 2.2.1 Những khái niệm chất lượng theo thời gian 2.2.2 Những chiến lược chất lượng 2.2.3 Điều kiện để đạt chất lượng 2.3 Quản lý chất lượng công trình xây dựng số nước 2.3.1 Quản lý chất lượng công trình xây dựng Mỹ 2.3.2 Quản lý chất lượng cộng hoà Pháp 3 5 2.3.3 QLCLCTXD Trung Quốc 2.3.4 QLCLCTXD Cộng hoà Liên bang Nga Thực trạng công tác QLCLCTXD Việt Nam 3.1 Công mở cửa đổi lĩnh vực QLCLCTXD 3.2 Những tồn lĩnh vực QLCLCTXD : Những nội dung đổi công nghệ QLCLCTXD 4.1.Những đổi mặt 10 10 11 13 tổ chức lĩnh vực QLCLCTXD 4.2 Xác định rõ bước kỹ thuật yêu cầu QLCL tương ứng 4.2.1 Quản lý chất lượng khảo sát thiết kế: 4.2.2 Quản lý chất lượng giai đoạn thi công xây lắp 4.2.3 QLCL giai đoạn bảo hành 4.2.4 QLCL công trình sau đưa vào sử dụng 4.3 Áp dụng chế độ giám sát - quản lý trình 13 16 16 17 19 19 20 xây dựng Nghề tư vấn giám sát đạo đức nghề nghiệp 5.1 Những phẩm chất cần có nhà tư vấn 5.2 Những khía cạnh nghề nghiệp liên quan tới đạo đức nhà tư vấn 5.3 Gìn giữ chuẩn mực đạo đức nhà tư vấn Kết luận 21 21 23 25 26 [...]... chế quản lý đầu tư và xây dựng" (cải cách hành chính và phân rõ quản lý các nguồn vốn Điều chỉnh vị thế của chủ đầu tư) b/ Đổi mới nhận thức về quản lý CLCTXD Tư tưởng: Thay thế cơ chế thanh tra để phát hiện chất lượng kém sang cơ chế ngăn gừa không để xảy ra chất lượng kém trong công trình xây dựng Nội dung: - Xác định rõ vai trò quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Kiểm soát chất lượng. .. quan tới xây dựng công trình : Chủ công trình , đơn vị thiết kế, thi công, Công ty kiểm tra chất lượng, nhà sản xuất chế phẩm xây dựng, kiến trúc sư, công trình sư đều phải nộp bảo hiểm cho Công ty bảo hiểm - Pháp quy định bảo hành công trình là 10 năm , vì vậy tiền bảo hiểm phải được cân nhắc tuỳ thuộc mức độ rủi ro của công trình xây dựng, uy tín của Nhà thầu, mức độ của công tác quản lý chất lượng. .. trường * Chất lượng của môi trường làm việc - Điều kiện làm việc đảm bảo - Lưu ý về an toàn trong khi làm việc 2.3 Quản lý chất lượng công trình xây dựng ở một số nước 2.3.1 Quản lý chất lượng công trình xây dựng ở Mỹ a) Quản lý nhà nước của Mỹ về CLCTXD - Bộ máy chính quyền Mỹ chia làm 3 cấp: Chính quyền Liên bang, chính quyền Bang và chính quyền địa phương Nếu không có yêu cầu của Quốc hội, chính... đổi bổ sung thay thế NĐ/232/CP.(bản chất đối tượng quản lý nền kinh tế nhiều thành phần) 3 Nghị định 177/CP ngày 20/10/1994: Đã điều chỉnh khái niệm quản lý xây dựng cơ bản thành" Quản lý đầu tư và xây dựng" và "quản lý công trình xây dựng" thành quản lý "dự án đầu tư" 4 Nghị định 42/CP ngày 16/7/1996: "Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng" (Phù hợp dần với nền kinh tế hàng hoá) Thể chế hoá rõ các chủ... thành công trình Thông qua cưỡng chế bảo hiểm công trình, công ty bảo hiểm tích cực thúc đẩy thực hiện chế độ giám sát quản lý chất lượng chặt trong giai đoạn thi công nhằm đảm bảo chất lượng công trình thì công ty bảo hiểm không phải gánh chịu chi phí sửa chữa, duy tu công trình Thực hiện chế độ bảo hiểm công trình đã buộc các bên phải tích cức tham gia vào giám sát quản lý chất lượng công trình. .. thời gian qua chúng ta cần nhìn lại sự đổi mới theo hướng phứp chế hoá hoạt động xây dựng ngày một hoàn thiện theo tiến trình đổi mới nền kinh tế a/ Sự đổi mới trong hệ thống văn bản pháp lý về quản lý xây dựng 1 Nghị định 232/CP ngày 6/6/1981: Điều lệ quản lý xây dựng cơ bản (lấy nguyên tắc hạch toán kinh tế và hiệu quả đầu tư làm thước đo của quản lý xây dựng cơ bản) 2 Nghị định 385/HĐBT ngày 7/11/1990:... chế độ giám sát quản lý xây dựng công trình một cách toàn diện Chủ tịch Đặng Tiểu Bình chỉ rõ : "Chúng ta cần phải học cách sử dụng phương pháp kinh tế để quản lý kinh tế Tự mình không hiểu thì phải học tập những người biết, học tập phương pháp quản lý tiên tiến của nước ngoài" chế độ giám sát quản lý xây dựng được cả thế giới công nhận là chế độ quản lý xây dựng tiên tiến được Trung Quốc vừa áp dụng... động xây dựng trong những năm qua ngày càng mở rộng, thị trường xây dựngngày càng sôi động, tính xã hội của quá trình xây dựng ngày càng cao, địa vị của ngành xây dựng trong phát triển kinh tế và xã hội ngày càng quan trọng Ngành xây dựng nước ta đã thực sự góp phần tạo nên dáng vóc mới của đất nước với các công trình giao thông hiện đại, các công trình công nghiệp như điện, dầu khí, vật liệu xây dựng. .. phòng, khách sạn đạt các chuẩn mực quốc tế Chỉ trong một thời gian ngắn, ngành xây dựng nước ta cũng đạt được sự tăng tốc khá hoàn hảo có khả năng tiếp cận và làm chủ các công nghệ, kỹ thuật xây dựng hiện đại của thế giới, đồng thời tạo sự thay đổi quan trọng trong nhận thức về quản lý trong đó có công nghệ quản lý chất lượng công trình xây dựng Nhìn nhận về sự đổi mới trong lĩnh vực QLCLCTXD thời gian... năng xấu nghiêm trọng về chất lượng ảnh hưởng tới con người và tài sản chính quyền bang hoặc địa phương phải lập tức thông báo cho xã hội biết, ra lệnh thu hồi hoặc ngừng thi công b)/ Biện pháp quản lý chất lượng ở Mỹ */ ở Mỹ dùng mô hình 3 bên chính để quản lý chất lượng sản phẩm xây dựng trong quá trình xây dựng: • Bên thứ nhất là Nhà thầu người sản xuất tự chứng nhận chất lượng sản phẩm của mình
- Xem thêm -

Xem thêm: Những yêu cầu mới về quản lý chất lượng công trình xây dựng hướng tới hội nhập quốc tế , Những yêu cầu mới về quản lý chất lượng công trình xây dựng hướng tới hội nhập quốc tế , Những yêu cầu mới về quản lý chất lượng công trình xây dựng hướng tới hội nhập quốc tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay