Kỹ sư tư vấn giám sát xây dựng

191 160 0
  • Loading ...
1/191 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 08:18

Chuyển sang Book XanhXanh tháng 82007 Người soạn : LÊ VĂN THỊNH Chuyên viên Cục Giám định Nhà nước chất lượng công trình xây dựng Lời nói đầu Với sách mở cửa Đảng Nhà nước ta , dự án đầu tư trực tiếp nước thực tỉnh nước Cùng với dự án, bắt đầu làm quen với khái niệm “ tư vấn đầu tư ” “tư vấn thiết kế ” “ tư vấn giám sát ” thông qua tổ chức tư vấn nước tham gia thực dự án Vào thời gian nước ta xuất loại hình “ dịch vụ chất xám ” gọi “ hoạt động tư vấn ” công ty trung tâm tư vấn nhiều lĩnh vực thực lĩnh vực đầu tư xây dựng Phần lớn Công ty tư vấn xây dựng thành lập sở chuyển từ Viện thiết kế , khảo sát nghiên cứu Bởi cấu tổ chức, quy mô , trình độ cán trang thiết bị chưa tương xứng với hoạt động tư vấn : quản lý dự án, thiết kế , giám sát, quản lý khối lượng giá thành Để nhanh chóng đưa hoạt động tư vấn tổ chức tư vấn vào nề nếp , đáp ứng yêu cầu thực tiễn hoạt động kinh tế – xã hội nước ta hoà nhập với hoạt động tư vấn khu vực giới , cần chấn chỉnh đội ngũ cán tư vấn tổ chức tư vấn Nghiên cứu dự án Australia rõ đầu tư cho chi phí phòng ngừa thêm 1% giảm chi phí khắc phục hư hỏng cố từ 10% xuống 2% Theo kinh nghiệm Trung Quốc, tính theo mức độ đầu tư đầu tư trung bình tương đương tỷ đồng cần 0.6 ¸ kỹ sư tư vấn giám sát Như với tình hình đầu tư xây dựng nước ta cần hàng vạn kỹ sư tư vấn giám sát xây dựng Riêng ngành xây dựng đường theo kinh nghiệm xây dựng Trung Quốc km cần tư vấn giám sát riêng lĩnh vực ta cần hàng ngàn giám sát viên Từ năm 1990 trở , tư vấn xây dựng Việt Nam theo chế thị trường kinh tế hàng hoá thực biến thành nghề kinh doanh ngày luật pháp cộng đồng công nhận Đây thực sự biến đổi lượng lẫn chất Cần phải nói 10 năm qua thời gian phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp tư vấn xây dựng, hoạt động tư vấn xây dựng có đóng góp tích cực xứng đáng kinh tế quốc dân Mới từ 250 doanh nghiệp tư vấn xây dựng có 650 tổ chức, bao gồm đủ ngành chủ chốt có xây dựng, từ trung ương đến địa phương, bao gồm đủ thành phần kinh tế , 70% doanh nghiệp nhà nước, 27% công ty quốc doanh 3% công ty liên doanh nước , số công ty tư vấn xây dựng với 100% vốn nước công ty cổ phần, khoảng 300 tổ chức chuyên tư vấn xây dựng , số lại làm nhiều việc khác Tại thành phố Hồ Chí Minh có 225 đơn vị tư vấn xây dựng chiếm 34% tổng số đơn vị tư vấn xây dựng nước ( bao gồm công ty Trung ương địa phương đặt trụ sở thành phố ) có 110 doanh nghiệp quốc doanh , 115 doanh nghiệp quốc doanh Tại Hà Nội có 178 đơn vị tư vấn xây dựng chiếm 27% tổng số đơn vị tư vấn xây dựng nước ( bao gồm công ty Trung ương địa phương đặt trụ sở Hà Nội ) có 137 doanh nghiệp quốc doanh , 41 doanh nghiệp quốc doanh Tại Đà Nẵng có 21 đơn vị tư vấn xây dựng , có 15 doanh nghiệp quốc doanh , doanh nghiệp quốc doanh Ngoài thành phố , tỉnh Bình Định có 12 đơn vị , Lai Châu có 14 đơn vị , 56 tỉnh thành lại trung bình tỉnh có từ đến doanh nghiệp tư vấn xây dựng Quy mô doanh nghiệp – trừ số công ty vốn Viện thiết kế lâu đời Bộ Giao thông vận tải, Thuỷ lợi , Công nghiệp, Xây dựng- nhân số ( nói chung 100 người ) , vốn, doanh thu trang thiết bị xem loại doanh nghiệp vừa nhỏ Tuy sản phẩm lại thuộc đặc biệt, chất xám có tính chất mở đầu, quán xuyến thời , lẫn giai đoạn vận hành sử dụng, có quan hệ định thành công hay thất bại dự án Số doanh nghiệp nhiều hay ít, đủ hay thiếu nên phân tích đánh giá thêm bước, có điều chắn có nơi có nhiều doanh nghiệp trùng lập không cần thiết , có danh thực, chủ yếu nhờ quan hệ tìm việc tìm người, phần lớn kéo người doanh nghiệp khác để làm - Các doanh nghiệp cố gắng đầu tư chiều sâu: nơi làm việc, thiết bị văn phòng, máy móc đạc, thí nghiệm, nối mạng máy tính, lập sở liệu ( có ), trang bị phần mềm - Chú trọng đào tạo, huấn luyện hình thức, chỗ, cử học, tìm đối tác liên doanh để chuyển giao công nghệ, nắm bắt kỹ thuật - Cải tiến quản lý theo chế thi trường, chủ động tìm việc, tăng cường chất lượng, hạ giá thành, tạo uy tín nước Nhờ cố gắng hầu hết công việc vừa nhỏ, có tính truyền thống đảm nhiệm công việc lớn, mẻ, kỹ thuật phức tạp làm số qua hợp tác làm thầu phụ với chuyên kỹ sư giám sát chuyên ngành 2.Trách nhiệm giai đoạn thực dự án 2.1.Giai đoạn chuẩn bị thi công : a) Kiểm tra vật liệu trường, không cho phép để trường vật liệu không phù hợp tiêu chuẩn chất lượng, phải yêu cầu bổ sung vật liệu không đủ số lượng, vật liệu để vị trí không thoả đáng phải yêu cầu sửa lại b) Kiểm tra máy móc thiết bị, không cho phép sử dụng thiết bị không đạt tiêu chuẩn, phải bổ sung thiết bị mà số lượng lực sản xuất không đủ c) Thẩm tra đơn xin khởi công nhà thầu, công trình mà mặt nhân viên, thiết bị, vật liệu, kế hoạch tổ chức thi công không đạt điều kiện khởi công, không duyệt khởi công 2.2 Giai đoạn thi công : a) Kiểm tra hệ thống đảm bảo chất lượng nhà thầu b) Kiểm tra mặt hoạt động xây lắp nhà thầu, phát vấn đề, có quyền lệnh sửa chữa đình thi công 2.3.Giai đoạn nghiệm thu : a) Thẩm tra nội dung tự ghi chép mà nhà thầu lập theo hệ thống đảm bảo chất lượng, b) Tiến hành kiểm tra chất lượng bên ngoài, bên sản phẩm kích thước hình học dựa theo quy phạm tiêu chuẩn; c) Ký xác nhận trung gian sản phẩm đạt yêu cầu, phê duyệt kết nghiệm thu cuối công trình, xác nhận trách nhiệm sai sót 3.Về mặt tiến độ công trình a) Chuẩn bị lệnh khởi công : Sau ngày thông báo trúng thầu thi công, dựa theo ngày mà hợp đồng quy định phải gửi thông báo khởi công ; b) Xét duyệt kế hoạch tiến độ công trình : Sau ngày thông báo trúng thầu thi công, nhà thầu giao nộp kế hoạch tiến độ công trình cho kỹ sư giám sát ngày quy định, sau kỹ sư giám sát phê duyệt, phải coi phận hợp đồng ; c) Kiểm tra giám sát việc thực tiến độ : Nếu tiến độ thi công nhà thầu không kịp kế hoạch tiến độ duyệt phải yêu cầu nhà thầu tìm biện pháp để đuổi kịp kế hoạch tiến độ duyệt ; d) Thời gian duyệt bị kéo dài : Nếu kéo dài tiến độ nhà thầu nguyên nhân thân nhà thầu kỹ sư giám sát dựa vào điều kiện hợp đồng duyệt kéo dài thời gian, không nhà thầu bị đình toán bồi thường tổn thất sai tiến độ 4.Về mặt giá toán a) Tính toán khối lượng toán : Tính toán khối lượng công trình mà nhà thầu hoàn thành ; b) Thay đổi công trình : Thay đổi công trình theo thông lệ quốc tế, thay đổi vẽ thiết kế, bao gồm thay đổi điều khoản hợp đồng, tiêu kỹ thuật, trình tự thi công, thời gian Mọi thay đổi công trình kỹ sư giám sát thông qua, đồng thời xác định giá điều kiện thay đổi công trình c) Chi phí bồi thường thiệt hại : Nhà thầu dựa vào quy định có liên quan điều kiện hợp đồng, thông qua kỹ sư giám sát yêu cầu với chủ công trình để chi trả thích đáng giá hợp đồng d) Điều chỉnh giá : Dựa theo thay đổi thị trường, theo phương pháp quy định hợp đồng, điều chỉnh giá vật liệu, lao động thiết bị XII NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA KỸ SƯ GIÁM SÁT Học tập quán triệt pháp luật, quy định, thị, sách có liên quan ; Kiên trì nguyên tắc : chí công, tự giác chống lại điều không đáng ; Nghiêm túc giám sát công trình theo tiêu chuẩn, quy phạm, cẩn thận nghiêm túc; Nỗ lực nghiên cứu nghiệp vụ giám sát, kiên trì thái độ công tác khoa học, lấy số liệu khoa học làm sở để đánh giá chất lượng công trình ; Tôn trọng thật khách quan, phản ánh chân thực tình hình giám sát xây dựng, kịp thời giải vấn đề; Lắng nghe ý kiến đơn vị chịu giám sát, thực thị quan quản lý xây dựng, kịp thời tổng kết học kinh nghiệm, thường xuyên nâng cao trình độ giám sát TÀI LIỆU THAM KHẢO Quy chế quản lý đầu tư xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08-71999 Chính phủ Quy chế đấu thầu xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 88/1999/NĐ-CP ngày 11-12-1999 Chính phủ Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 17/2000/QĐ-BXD ngày 02/8/2000 Bộ trưởng Bộ Xây dựng Thông tư Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh Xã hội - Bộ Tài số 17 /1998/TTLTBLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm 1998 " Hướng dẫn xếp hạng doanh nghiệp nhà nước " Các viết Kỹ sư Bùi Tuyền tư vấn xây dựng - Giám đốc Công ty TNHH Meinhardt Vietnam Tuyển Hội thảo “ Tư vấn xây dựng Việt Nam với hội nhập - Hà Nội , tháng 6/2000 ” Kỹ sư tư vấn - C.Maxwell Stanley, Nhà xuất xây dựng Hà Nội 1995 Sổ tay giám sát thi công công trình xây dựng - Triệu Lâm, Triệu Thuỵ Khanh, Hoàng Tô Sinh, Âu Chấn Tư , Nhà xuất Xây dựng Hà Nội , 1999 Điều cần biết sử dụng tư vấn - Nhà xuất Xây dựng -1995 MỤC LỤC Trang Lời nói đầu QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH NGHỀ TƯ VẤN Khái niệm vê tư vấn Vai trò chức tư vấn Các loại hình tư vấn Đặc thù hoạt động tư vấn Lợi ích việc sử dụng tư vấn Trang Trang Trang Trang Trang 10 Trang 11 II KỸ SƯ TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN XÂY DỰNG Kỹ sư tư vấn xây dựng 2.Tổ chức tư vấn xây dựng Phân loại tổ chức tư vấn ngành xây dựng Phân loại kỹ sư tư vấn xây dựng Phân hạng tổ chức tư vấn xây dựng Các hạng kỹ sư giám sát giám sát viên xây dựng Tiêu chuẩn để cấp chứng hành nghề giám sát xây dựng Điều kiện để cấp chứng hành nghề giám sát xây dựng Trình tự công nhận Trang 12 Trang 12 Trang 13 Trang 13 Trang 16 Trang 16 Trang 19 Trang 20 Trang 21 Trang 23 III NỘI DUNG CÔNG TÁC TƯ VẤN Tư vấn chuẩn bị dự án Tư vấn thức dự án Các tư vấn khác IV GIÁM SÁT XÂY DỰNG 3.1 Giám sát xâydựng ? 3.2 ý nghĩa giám sát xây dưng 3.3 Kỹ sư giám sát ? 3.4 Giám sát thi công Trang 25 Trang 25 Trang 26 Trang 26 Trang 26 Trang 26 Trang 26 Trang 27 Trang 27 V YÊU CẦU CỦA GIÁM SÁT Trang 28 XÂY DỰNG Trang Đối với kỹ sư giám sát Đối với tổ chức giám sát Đối với hoạt động giám sát xây dựng giám sát thi công VI NỘI DUNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT XÂY DỰNG Trong giai đoạn thiết kế sơ thiết kế kỹ thuật Trong giai đoạn chuẩn bị thi công Trong giai đoạn thực xây lắp Trong giai đoạn hoàn thành xây dựng công trình VII TRÌNH TỰ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY LẮP VIII PHƯƠNG PHÁP GIÁM SAT THI CÔNG XÂY LẮP VÀ BIỆN PHÁP THỰC THI 28 Trang 29 Trang 29 Trang 30 Trang 30 Trang 30 Trang 32 Trang 33 Trang 34 Trang 38 IX NGUYÊN TẮC CÔNG Trang TÁC GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY 39 LẮP X QUAN HỆ GIỮA TỔ CHỨC GIÁM SÁT XÂY LẮP, CHỦ ĐẤU TƯ VÀ NHÀ THẦU XÂY LẮP XI CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI KỸ SƯ GIÁM SÁT Trách nhiệm sở nhiệm vụ Trách nhiệm giai đoạn thực dự án Về mặt tiến độ công trình Về mặt giá cả, toán XII NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA KỸ SƯ GIÁM SÁT Tài liệu tham khảo Trang 40 Trang 41 Trang 41 Trang 43 Trang 44 Trang 45 Trang 45 Trang 46 Trang Phụ lục : Biên kiểm tra hồ sơ nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình công trình để đưa vào sử dụng Biên kiểm tra hồ sơ nghiệm thu 49 Xem HDNTCT TRONG NUOC\mẫu 6-2003 [...]... nghiệp , và cả tư vấn về chủ trương, chính sách, chiến lược tình thế cho chính phủ Sau đây là một số loại hình tư vấn chính về kinh doanh, dịch vụ: • Tư vấn quản lý • Tư vấn thị trường • Tư vấn đầu tư • Tư vấn xây dựng • Tư vấn bất động sản • Tư vấn tài chính • Tư vấn luật pháp, v.v 3.l Tư vấn quản lý Là loại hình tư vấn rất phổ biến hiện nay trên thế giới, thường chiếm tỷ trọng lớn nhất, tư vấn quản lý... ty Tư vấn Xây dựng đã hình thành và hoạt động Trên thế giới, nhiều hãng tư vấn xây dựng bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng rồi tiếp tục mở rộng ra một số loại hình khác như tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư, tư vấn bất động sản để trở thành các hãng tư vấn tổng hợp có tầm cỡ quốc tế Thông thường, đối với các dự án kết cấu hạ tầng, chỉ có một công ty tư vấn đầu tư và xây dựng đảm nhiệm công việc tư. .. hình tư vấn đa dạng trong công nghiệp xây dựng, kiến trúc, qui hoạch đô thị và nông thôn có quan hệ chặt chẽ với tư vấn đầu tư, thực hiện phần việc tư vấn tiếp nối cho dự án sau tư vấn đầu tư Tư vấn xây dựng giúp cho khách hàng - chủ dự án - tổ chức việc khảo sát, thiết kế ( hoặc chủ trì đấu thầu khảo sát, thiết kế) và tổ chức đấu thầu mua sắm thiết bị đầu tư, đấu thầu xây lắp công trình, giám sát. .. phép đầu tư Vì tính chất đa ngành, đa nghề và yêu cầu tổng hợp của công việc soạn thảo dự án, một lổ chức tư vấn đầu tư phải bao gồm nhiều loại chuyên gia kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ, kể cả luật sư có cơ sở kiến thức vững ở tầm vi mô và vĩ mô để nghiên cứu và xử lý những vấn đề khá phức tạp trong nội dung các dự án đầu tư, phát triển 3.4 Tư vấn xây dựng Tư vấn xây dựng - hay kỹ sư tư vấn -... các nhà tư vấn, các công ty tư vấn độc lập (kể cả các Hội Khoa học Kỹ thuật), mà không tính đến những cơ quan chức năng, trực thuộc có nhiệm vụ làm tham mưu cho lãnh đạo các Bộ, các địa phương hoặc các doanh nghiệp 3 Các loại hình tư vấn Trong xã hội ngày nay, có nhiều loại hình tư vấn, từ tư vấn về sức khoẻ (các bác sĩ), tư vấn về luật pháp (các luật sư) , tư vấn về hôn nhân, gia đình, đến tư vấn về... đó, các tổ chức tư vấn xây dựng đã có những bước phát triển khá mạnh mẽ và đã hoạt động theo cơ chế mới I QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH NGHỀ TƯ VẤN Nghề tư vấn là những hoạt động tư vấn đã xuất hiện hiện và tồn tại từ ngàn xưa, với các danh hiệu: quân sư, ngự-sử, gián quan, của triều đình ở Châu Á, hội đồng tư vấn của triều đình ở Châu Âu Trong lịch sử Việt Nam, vai trò của các tư vấn là quân sư gắn liền với... của thập kỷ 90, đầu tư và xây dựng tại nước ta đã có một tốc độ tăng trưởng cao Chính vì vậy mà những dịch vụ có liên quan đến công tác tư vấn xây dựng như lập dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế đã có cơ hội phát trển mạnh Các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài cũng như đầu tư trong nước đã thực hiện một khối lượng xây dựng cơ bản rất lớn, đó là những yếu tố thúc đẩy và góp phần xây dựng đất nước trên... Nhà tư vấn không trực tiếp chỉ đạo,điều hành công việc của khách hàng, chỉ chịu trách nhiệm về chất lượng của dịch vụ tư vấn mà không phải chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng của công việc do khách hàng và bộ máy tổ chức của khách hàng chủ động thực hiện, ( ngoại trừ trường hợp tư vấn xây dựng được chủ công trình giao cho quản lý, giám sát toàn bộ quá trình thiết kế và xây lắp) Phạm trù dịch vụ tư vấn. .. khác, nói xấu nhau Về khách quan mà nói , các thể chế đối với công tác đầu tư xây dựng, đối với tư vấn xây dựng còn có những vấn đề tồn tại, thị trường tư vấn, thuế, giá cũng có những điều cần đề nghị xét lại Tất cả những tình hình đó dẫn tới việc hoà nhập kinh tế khu vực cũng như quốc tế của các doanh nghiệp tư vấn còn có nhiều vấn đề chủ quan và khách quan phải cố gắng khắc phục mạnh mẽ trong thời gian... có doanh số về tư vấn chiến lược chiếm tỷ trọng rất cao Ở Việt Nam hiện nay, loại hình tư vấn quản lý còn ở trong bước phôi thai, nhu cầu tư vấn lĩnh vực này vẫn ở giai đoạn "tiềm ẩn", Rồi đây, sự xuất hiện và hoạt động sôi nổi của loại hình tư vấn này sẽ là thước đo sự nghiệp phát triển kinh doanh của nước ta 3.2 Tư vấn thị trường Tại nhiều nước công nghiệp phát triển, loại hình tư vấn thị trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ sư tư vấn giám sát xây dựng , Kỹ sư tư vấn giám sát xây dựng , Kỹ sư tư vấn giám sát xây dựng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay