Giám sát thi công và nghiệm thu công tác bê tông cốt thép

209 143 0
  • Loading ...
1/209 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 08:18

Chuyển sang Ebook tháng -2007 bởi: XanhXanh BỘ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNG BÀI GIẢNG Môn Học GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÔNG TÁC BÊ TÔNG CỐT THÉP Người soạn : PGs LÊ KIỀU Trường Đại học Kiến trúc Hà nội TPHCM-01-2003 GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÁC CÔNG TÁC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRONG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP Người soạn giảng trình bày: PGs Lê Kiều Chủ nhiệm Bộ môn Thi công- Kinh tế - Máy XD Trường Đại học Kiến trúc Hà nội I Phần mở đầu Điều 15 Chương Chế độ Kinh tế Hiến pháp nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ghi rõ: " Nhà nước phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo chế thị trường có quản lý Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa " Dự thảo Báo cáo trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN khoá VIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX có đề mục : " Tiếp tục tạo lập đồng yếu tố kinh tế thị trường; tăng cường vai trò quản lý Nhà nước" Trong đề mục ghi rõ: " Thúc đẩy hình thành , phát triển bước hoàn thiện loại thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa " Trong tác phẩm " Kinh tế học phân tích kinh tế vi mô " tác giả Rodrigue Tremblay, giáo sư kinh tế tài quốc tế, trường Đại học Montréal , Canada , viết : " Quy luật phổ biến kinh tế ( thị trường ) rõ cá nhân tổ chức xã hội bỏ tiền để mong đạt lợi ích mục tiêu định trước với chi phí Điều có nghĩa phải chọn vật, cải, kỹ thuật sản xuất, vật có mục đích sử dụng, người ta chọn lựa thứ rẻ nhất" Nói cách toán học người hoạt động kinh tế thị trường người giải toán mini/Max Bài toán phát biểu sau: người muốn bỏ chi phí ( mini ) để thu lợi ích cho nhiều ( Max ) Người mua muốn bỏ tiền để đem hàng hoá cho có nhiều lợi ích nhất, sử dụng thuận lợi , chất lượng cao Người bán lại muốn cho sản phẩm hàng hoá bán với chi phí chế tạo , chi phí lưu thông lại thu lợi nhuận cao (Introduction l'analyse des problèmes économiques de toute société, Rodrigue Tramblay, Les éditions HRWLTEE - Montréal ) Sự mua bán được, hay nói cách khác lời giải toán mini/Max chín việc cân nhắc sở dung hoà lợi ích hai bên mua bán Cái cầu nối người mua người bán tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá Trong hợp đồng thương mại , dịch vụ, tiêu chuẩn hàng hoá, dịch vụ coi điều kiện hợp đồng quan trọng Trong xây dựng , tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm sở cho hợp đồng tư vấn thiết kế , thi công xây lắp, mua bán thiết bị Nhưng nhà đầu tư am tường trình sản xuất xây dựng Cơ quan tư vấn Nhà nước giao cho nhiệm vụ giúp cho chủ đầu tư việc kiểm định , giám sát thi công nghiệm thu chất lượng công trình Công nghệ giám sát việc đảm bảo chất lượng công trình trước vai trò Kỹ thuật A thực mức độ phức tạp công trình ngày lớn, phải tổ chức máy kỹ thuật A đủ đáp ứng nhiệm vụ cồng kềnh mà tốn nên cần thiết phải chuyên nghiệp hoá lực lượng Nhiệm vụ ngày giao cho kỹ sư quan tư vấn sụt Trang Trước bị vận Không sử Các chuyển để cố dụng sau thông số máy sử theo kỹ thuật đầm bê dụng định kỳ tông Hỗn hợp bê tông trộn công trường Kiểm Lần tra theo So với trộn đầu Độ sụt TCVN độ sụt tiên 3106- qui định thấy 1993 nghi ngờ So Đánh sánh từ Độ mẫu giá đồng thử lấy từ đồng mẻ bê tông trộn khác hợp tông Độ chống thấm nước Cường độ nén Thí nghiệm theo TCVN 31161993 Thử mẫu theo TCVN 31181993 độ Khi có ngh hốn ngờ bê So sánh với Theo độ chống qui định thấm yêu thiế kế cầu So Theo sánh với qui định độ chống kỹ thấm yêu thuật cầu Khi So sánh với cần thiết cường độ Khi kéo qui hợp đồng định yêu cầu Bê tông chế trộn sẵn ( bê tông thương phẩm ) Chất Hỗn Xem Mỗi lượng hợp bê phiếu giao lần giao theo đơn tông hàng hàng đặt hàng Lần Kiểm giao tra độ sụt So với hàng theo Thử Cường theo độ kéo TCVN uốn 31191993 Độ sụt TCVN 31061993 độ sụt qui định sau theo tần suất thử So Độ Bằng sánh với Mỗi đồng trạng thái lần giao mắt thông thường hàng bê tông thường Thử mẫu theo Theo Cường So với TCVN yêu cầu độ nén yêu cầu 3118kỹ thuật 1993 Thử Khi Cường mẫu theo cần thiết độ kéo TCVN uốn 31191993 So với Theo yêu cầu hợp đồng Quá trình trộn , tạo hình bảo dưỡng bê tông Đảm Tỷ lệ Bằng bảo tỷ lệ Lần pha trộn trang bị trộn trộn đầu vật liệu Đúng tiên sau Tỷ lệ trường tỷ lệ N/X theo N/X yêu cầu định kỳ Qui Đảm bảo độ Đo lường vật Mỗi xác qui liệu lần vận trình trộn Thời định chuyển gian trộn Đảm bảo thời gian trộn Không Đánh bị phân Vận Mỗi giá độ sụt tầng chuyển lần vận độ Đảm hỗn hợp chuyển đồng bảo độ sụt Mỗi Đổ bê Bằng Đúng mắt tông kỹ thuật lần đổ thường bê tông Bằng mắt Đầm thường Đầm chặt Mỗi bê tông lần đầm Thời Đủ gian đầm thời gian Theo Bảo Bằng TCVN Mỗi dưỡng bê mắt 5592kết cấu tông thường 1991 Tháo Đủ thời Phù Mỗi dỡ cốp- gian lưu hợp với kết cấu pha giữ kỹ thuật Phát Bằng Nêu mắt giải pháp Mỗi khuyết thường sửa chữa kết cấu tật Bê tông cứng Bề Bằng mặt bê mắt tông thường Độ đồng Không Mỗi kết cấu có khuyết tật Xác Theo định độ Mỗi 20TCN đồng kết cấu 17-89 thực tế Súng Khi So với bật nảy có ngh yêu cầu siêu âm ngờ Khi thử mẫu không Cường độ nén đạt Cường Số Khoan độ thực lượng lấy mẫu mẫu tế không đủ theo qui định Kích Phương Đảm Khi thước tiện đo bảo có nghi hình học thích hợp dung sai ngờ 2.5.5 Lập hồ sơ Hồ sơ cần có để đưa vào đánh giá chất lượng làm sở cho nghiệm thu công tác bê tông cốt thép : Nghiệm thu chất lượng công tác cốt thép đặt vào kết cấu Chất lượng bê tông qua thử mẫu quan sát trực tiếp trường Kèm chứng nguồn gốc vật liệu chứng chất lượng vật liệu ghi rõ kết cấu sử dụng vật liệu Kích thước , hình dáng, vị trí kết cấu Các chi tiết đặt sẵn lỗ chờ Khe lún, khe nhiệt Bản vẽ hoàn công cho kết cấu Bản vẽ thay đổi trình thi công cho kết cấu Hồ sơ, công văn, văn thoả thuận hay đề nghị thay đổi Các kết thử nghiệm vật liệu, cường độ , kết thử nghiệm thực có ghi rõ kết luận Các biên lập với công tác cần nghiệm thu trung gian 10 Các biên nghiệm thu công tác làm giai đoạn trước nghiệm thu tim trục móng , biên dẫn độ tim, trục , cao trình , nghiệm thu nền, móng 11 Sổ nhật ký thi công Bảng dung sai với công tác bê tông: Dung Sai lệch sai ( mm) Độ lệch mặt phẳng đường cắt mặt phẳng so với đường thẳng đứng so với độ nghiêng thiết kế: a) Trên 1m chiều cao kết cấu; b) Trên toàn chiều cao kết cấu * Móng * Tường đổ cốppha cố định cột đổ liến với sàn 20 * Kết cấu khung cột 15 * Các kết cấu thi công 10 cốp-pha trượt 1/500 cốp-pha leo Độ lệch mặt bê chiều cao tông so với mặt phẳng công ngang trình a) Tính cho m mặt phải < phẳng phương 100mm b) Trên toàn mặt 20 phẳng công trình ±8 Sai lệch mặt ±20 phẳng bê tông so ±8 với thiết kế kiểm tra ±5 thước dài mét áp sát mặt bê tông Sai lệch theo chiều dài nhịp kết cấu Sai lệch tiết diện ngang phận kết cấu Sai lệch vị trí cao độ chi tiết làm gối tựa cho kết cấu thép kết cấu bê tông cốt thép lắp ghép Kết cấu bê tông cốt thép xương chịu lực Cần thi công kiểm tra chặt chẽ tuân thủ nghiêm ngặt qui trình kiểm tra Kiểm tra trước thi công biện pháp nâng cao chất lượng hữu hiệu Chúc bạn thành công./ Các bạn liên hệ với địa phương tiện sau để hỗ trợ cá nhân: PGs Lê Kiều Số 63/61 Phố Thái Thịnh - Hà nội Tel: 84.4 8532725 Fax : 84.4.5620187 Mob phone : 091231614 Từ sau 1/6/2001 : Mob 0912331614 E-mail : lekieu@fpt.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giám sát thi công và nghiệm thu công tác bê tông cốt thép , Giám sát thi công và nghiệm thu công tác bê tông cốt thép , Giám sát thi công và nghiệm thu công tác bê tông cốt thép

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay