Đề thi môn công nghệ 7 2016 2017

4 1,248 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 08:11

KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN CÔNG NGHỆ NĂM HỌC 2015-2016 I MỤC TIÊU: - Đánh giá kết học tập học sinh nhằm điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học giúp đỡ học sinh cách kịp thời - Kiểm tra kiến thức, kĩ số nội dung trồng trọt lâm nghiệp - Kiểm tra cấp độ nhận thức : Biết, hiểu vận dụng II HÌNH THỨC RA ĐỀ : - Trắc nghiệm tự luận III MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA : MỨC ĐỘ CHỦ ĐỀ CHÍNH Làm đất bón phân lót Gieo trồng nông nghiệp Thu hoạch, bảo quản chế biến nông sản Luân canh, xen canh, tăng vụ Vai trò rừng nhiệm vụ trồng rừng NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG TN Câu 0,75đ TN TN TL TL 0,75đ Câu 1đ Câu2 1đ Câu 1,25đ TL TỔNG Câu 1đ 2đ Câu2 2đ 3đ 1,25đ Câu 3đ 3đ 5đ 10đ 50% 100% 4đ 1đ 40% 10% IV VIẾT ĐỀ KIỂM TRA TỪ MA TRẬN: ĐỀ BÀI : A TRẮC NGHIỆM (2Đ): Câu (0,75đ): Em khoanh tròn vào đáp án mà em cho Các công việc làm đất gồm: a/ Cày đất b/ Bừa đập đất c/ Bón phân lót d/ Lên luống Câu 2: (1,25đ) Chọn nhóm từ ngoặc (đất, ánh sáng, độ phì nhiêu, sản phẩm thu hoạch, điều hòa dinh dưỡng giảm sâu, bệnh) điền vào chỗ trống cho thích hợp: - Luân canh làm cho đất tăng - Xen canh sử dụng hợp lí - Tăng vụ góp phần tăng thêm B TỰ LUẬN (8Đ) Câu (2đ): Xử lí hạt giống nhằm mục đích gì?Ở địa phương em có tiến hành xử lí hạt giống không, có thường xử lí theo cách nào? Câu 2: (3đ) Bảo quản nông sản nhằm mục đích cách nào? Cho ví dụ minh hoạ Câu (3đ) : Em cho biết nhiệm vụ trồng rừng nước ta thời gian tới gì? V HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM A.TRẮC NGHIỆM Câu 1: a, b,d TỔNG Câu 2: - Luân canh làm cho đất tăng độ phì nhiêu, điều hòa dinh dưỡng giảm sâu, bệnh - Xen canh sử dụng hợp lí đất ánh sáng - Tăng vụ góp phần tăng thêm sản phẩm thu hoạch B.TỰ LUẬN Câu 1:- Mục đích: Kích thích hạt giống nảy mầm nhanh, diệt trừ sâu bệnh hại.(1đ) - HS tự liên hệ địa phương(1đ) Câu 2: - Mục đích :Hạn chế hao hụt số lượng giảm sút chất lượng nông sản.(1đ) -Phương pháp bảo quản + Bảo quản thông thoáng.(0,5đ) +Bảo quản kín.(0,5đ) +Bảo quản lạnh: (0,5đ) HS tự lấy ví dụ(chỉ cần ví dụ) (0,5đ) Câu 3: Nhiệm vụ trồng rừng - Trồng rừng sản xuất : lấy nguyên vật liệu phục vụ đời sống sản xuất(1đ) - Trồng rừng phòng hộ: phòng hộ đầu nguồn, ven biển trồng rừng để chắn gió bão, cát bay, sóng biển, cải tạo bãi cát, ….(1đ) - Trồng rừng đặc dụng để có vườn Quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên môi trường, rừng để nghiên cứu khoa học, văn hóa, lịch sử, du lịch.(1đ) CHUYÊN MÔN DUYỆT NGƯỜI RA ĐỀ Phan Thị Bích Hằng TRƯỜNG THCS TÔ HIỆU HỌ VÀ TÊN : …………………………… LỚP : 7A … KIỂM TRA HỌC KÌ I ( 2015 - 2016) MÔN : CÔNG NGHỆ THỜI GIAN : 45 PHÚT ĐIỂM Lời phê giáo viên ĐỀ : A TRẮC NGHIỆM (2Đ): Câu (0,75đ): Em khoanh tròn vào đáp án mà em cho Các công việc làm đất gồm: a/ Cày đất b/ Bừa đập đất c/ Bón phân lót d/ Lên luống Câu 2: (1,25đ) Chọn nhóm từ ngoặc (đất, ánh sáng, độ phì nhiêu, sản phẩm thu hoạch, điều hòa dinh dưỡng giảm sâu, bệnh) điền vào chỗ trống cho thích hợp: - Luân canh làm cho đất tăng - Xen canh sử dụng hợp lí - Tăng vụ góp phần tăng thêm B TỰ LUẬN (8Đ) Câu (2đ): Xử lí hạt giống nhằm mục đích gì?Ở địa phương em có tiến hành xử lí hạt giống không, có thường xử lí theo cách nào? Câu 2: (3đ) Bảo quản nông sản nhằm mục đích cách nào? Cho ví dụ minh hoạ Câu (3đ) : Em cho biết nhiệm vụ trồng rừng nước ta thời gian tới gì? BÀI LÀM : …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi môn công nghệ 7 2016 2017, Đề thi môn công nghệ 7 2016 2017, Đề thi môn công nghệ 7 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay