NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA SẢN PHẨM PHẦN MỀM ỨNG DỤNG GIS CỦA KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÍ EK TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

114 197 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 08:11

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA SẢN PHẨM PHẦN MỀM ỨNG DỤNG GIS CỦA KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÍ EK TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI NGUYỄN THỦY HẰNG Khóa học: 2010 – 2014 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA SẢN PHẨM PHẦN MỀM ỨNG DỤNG GIS CỦA KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÍ EK TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thủy Hằng TS Nguyễn Thị Minh Hòa Lớp: K44 QTKD Marketing Khóa học: 2010 - 2014 Huế, tháng năm 2014 Để hoàn thành đề tài luận văn tốt nghiệp này, nỗ lực thân, nhận nhiều giúp đỡ ủng hộ thầy cô, bạn bè anh chị cán Công ty cổ phần công nghệ thông tin địa lí eK thành phố Hà Nội! Trước hết, xin bày tỏ lòng cảm ơn tới cán giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế nhiệt tình giúp đỡ, đóng góp ý kiến cho trình hoàn thành đề tài Thực sự, ý kiến đóng góp quý báu Đặc biệt xin gửi lời cám ơn chân thành sâu sắc đến Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hòa – người tận tình hướng dẫn hoàn thành luận văn Tiếp theo, xin chân thành cảm ơn giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi tất khách hàng tổ chức công ty cổ phần công nghệ thông tin địa lí eK Đặc biệt, cho gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới Phòng kinh doanh Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành tập hoàn thành luận văn Bên cạnh đó, xin cảm ơn bạn bè, người thân- người đứng đằng sau để cổ vũ, động viên, tạo điều kiện hoàn thành nghiên cứu cách tốt Cuối cùng, cố gắng nỗ lực thân việc thực luận văn này, luận văn chắn tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Kính mong góp ý giúp đỡ thầy giáo, cô giáo bạn để khóa luận hoàn thiện hơn! Một lần nữa, xin ghi nhận tất giúp đỡ quý báu Huế, tháng năm 2014 Sinh viên thực Nguyễn Thủy Hằng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Minh Hòa MỤC LỤC Trang PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .1 Lí chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phạm vi đối tượng nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .7 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Khái niệm hành vi khách hàng .7 1.1.2 Khái niệm khách hàng tổ chức 1.1.3 Mô hình yếu tố ảnh hưởng đến định mua khách hàng tổ chức 1.1.4 Công nghệ phần mềm 20 1.1.4.1 Khái niệm công nghệ phần mềm .20 1.1.4.2 Lịch sử hình thành .21 1.1.4.3 Sản phẩm phần mềm 22 1.1.4.4 Sơ lược phần mềm ứng dụng GIS .22 1.1.4.5 Cơ sở thực tiễn 24 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA SẢN PHẨM PHẦN MỀM ỨNG DỤNG GIS ĐỐI VỚI EK GIS 25 2.1 Tổng quan eK GIS 25 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 25 2.1.2 Lĩnh vực hoạt động 27 2.1.3 Các sản phẩm ứng dụng GIS dịch vụ tiêu biểu .28 2.1.4 Cơ cấu tổ chức .29 2.1.5 Tình hình sử dụng nguồn nhân lực công ty 31 2.1.6 Kết hoạt động kinh doanh năm 2011-2013 .31 2.2 Kết nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng tới định mua sản phẩm phần mềm ứng dụng GIS khách hàng tổ chức 33 SVTH: Nguyễn Thủy Hằng – K44 Marketing i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Minh Hòa 2.2.1 Thông tin đối tượng điều tra 33 2.2.2 Thống kê Crosstabs loại sản phẩm với loại hình doanh nghiệp loại sản phẩm với người ảnh hưởng đến định mua sản phẩm phần mềm ứng dụng GIS 36 2.2.3 Đánh giá độ tin cậy độ giá trị thang đo kết hợp với việc xác định phận ảnh hưởng tới định mua sản phẩm phần mềm ứng dụng GIS khách hàng tổ chức 39 2.2.4 Định lượng vai trò yếu tố ảnh hưởng đến định mua sản phẩm phần mềm ứng dụng GIS khách hàng tổ chức công ty eK GIS 49 2.2.4.1 Xây dựng mô hình nghiên cứu 49 2.2.4.2 Kiểm định phù hợp mô hình 51 2.2.4.3 Dò tìm vi phạm giả định cần thiết .52 2.2.4.4 Ý nghĩa mô hình hồi quy 53 2.2.5 Kiểm định giả thuyết trung bình tổng thể 55 2.2.6 Xác định đặc thù định mua sản phẩm phần mềm ứng dụng GIS khách hàng tổ chức khác biệt loại hình doanh nghiệp 55 CHƯƠNG III 62 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO QUYẾT ĐỊNH MUA SẢN PHẨM PHẦN MỀM ỨNG DỤNG GIS CỦA KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC ĐỐI VỚI CÔNG TY EK GIS .62 3.1 Căn đề xuất giải pháp .62 3.1.1 Định hướng phát triển công ty năm tới 62 3.1.2 Kết nghiên cứu 63 3.1.3 Phân tích ma trận SWOT .63 3.2 Một số giải pháp nâng cao định mua sản phẩm phần mềm ứng dụng GIS khách hàng tổ chức công ty eK GIS 64 3.2.1 Nhóm giải pháp kích thích marketing 64 3.2.1.1 Nhóm giải pháp sản phẩm 65 3.2.1.2 Nhóm giải pháp giá sản phẩm .65 3.2.1.3 Nhóm giải pháp xúc tiến 66 SVTH: Nguyễn Thủy Hằng – K44 Marketing ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Minh Hòa 3.2.1.4 Nhóm giải pháp nhân viên Marketing 68 3.2.2 Nhóm giải pháp tổ chức 68 3.2.3 Nhóm giải pháp khác .69 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 71 Kết luận .71 Kiến nghị 72 2.1 Kiến nghị quan nhà nước 72 2.2 Kiến nghị công ty eK GIS 73 SVTH: Nguyễn Thủy Hằng – K44 Marketing iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Minh Hòa DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT STT THUẬT NGỮ VIẾT TẮT DIỄN GIẢI GIS Geographic Information System – Hệ thống thông tin địa lí eK GIS Công ty cổ phần công nghệ thông tin địa lí eK CNTT Công nghệ thông tin ĐVT Đơn vị tính HCSN Hành nghiệp NN Nhà nước DN Doanh nghiệp SVTH: Nguyễn Thủy Hằng – K44 Marketing iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Minh Hòa DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Trang Sơ đồ 1: Mô hình định mua khách hàng tổ chức công ty eK GIS .16 Sơ đồ 2: Cơ cấu tổ chức công ty eK GIS 30 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 1: Số lượng sản phẩm phần mềm ứng dụng GIS mua 34 Biểu đồ 2: Tỉ lệ phần trăm số lượng thành viên tham gia định mua khách hàng tổ chức 35 Biểu đồ 3: Tỉ lệ phần trăm vị trí công tác người có ảnh hưởng tới định mua .36 SVTH: Nguyễn Thủy Hằng – K44 Marketing v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Minh Hòa DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 1: Kết hoạt động kinh doanh công ty eK GIS năm 32 Bảng 2: Thông tin khách hàng điều tra 33 Bảng 3: Số lượng sản phẩm phần mềm ứng dụng GIS mua 33 Bảng 4: Thống kê chéo loại sản phẩm phần mềm ứng dụng GIS với loại hình doanh nghiệp 37 Bảng 5: Thống kê chéo loại sản phẩm phần mềm với vị trí công tác người có ảnh hưởng 38 Bảng 6: Kiểm định KMO Bartlett cho lần xoay ma trận nhân tố 39 Bảng 7: Ma trận xoay nhân tố .40 Bảng 8: Kết đánh giá độ tin cậy thang đo kích thích marketing .44 Bảng 9: Kết đánh giá độ tin cậy thang đo kích thích khác .45 Bảng 10: Kết đánh giá độ tin cậy thang đo động tiêu dùng sản phẩm .46 Bảng 11: Kết đánh giá độ tin cậy thang đo quan hệ cá nhân thành viên .47 Bảng 12: Kết đánh giá độ tin cậy thang đo cá nhân .47 Bảng 13: Kết đánh giá độ tin cậy thang đo tổ chức 48 Bảng 14: Sáu nhân tố sau rút trích 48 Bảng 15: Kiểm định phân phối chuẩn tổng thể 49 Bảng16: Đánh giá độ phù hợp mô hình định mua theo phương pháp Stepwise 50 Bảng17: Hệ số tương quan Pearson mô hình định mua 51 Bảng 18: Kiếm định độ phù hợp mô hình .52 Bảng19: Kiểm tra tượng đa cộng tuyến 52 Bảng 20: Các hệ số hồi quy 53 Bảng 21: Kết kiểm định giả thuyết trung bình tổng thể .55 Bảng 22: Thống kê Levene nhân tố theo loại hình doanh nghiệp – Kiểm định phương sai .56 SVTH: Nguyễn Thủy Hằng – K44 Marketing vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Minh Hòa Bảng 23: Kiểm định khác định mua khách hàng tổ chức khác loại hình doanh nghiệp công cụ Kruskal – Wallis .57 Bảng 24: Kiểm định khác biệt công cụ ANOVA cho nhân tố .58 Bảng 25: Kiểm định ANOVA- Bonferroni tìm kiếm sâu khác biệt nhân tố F3 với loại hình doanh nghiệp 59 Bảng 26: Mô tả F3 .59 Bảng 27: Kiểm định Tamhane’s T2 tìm kiếm chuyên sâu khác biệt nhân tố F1 60 Bảng 28: Ma trận SWOT công ty eK GIS .63 Bảng 29: Kết hoạt động SEO website năm 2013-2014 67 SVTH: Nguyễn Thủy Hằng – K44 Marketing vii Nang cap san pham sau mot thoi gian su dung Phan mem de trien khai de su dung 2.3417 70408 120 3.0083 55754 120 Item-Total Statistics Kha nang tai chinh va thuong mai cu cong ty cung cap san pham eK GIS Kinh nghiem va nang luc cua nhan vien linh vuc phan mem ung dung GIS Muc dap ung cac yeu cau ki thuat Co duong day nong phuc vu thac mac khach hang Co quan he mat thiet voi khach hang Co dich vu ho tro cai dat, dao tao nguoi su dung tot Nang cap san pham sau mot thoi gian su dung Phan mem de trien khai de su dung Mean 19.8833 Corrected Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Item-Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted 17.4750 13.226 753 866 17.5917 13.807 721 870 17.7083 13.603 671 875 16.8500 14.566 456 897 17.6167 13.986 708 872 17.5250 12.806 794 862 17.5417 13.797 674 875 16.8750 15.068 563 885 Scale Statistics Variance Std Deviation 17.818 4.22116 N of Items Nhân tố F3 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 746 Item Statistics Mean Co mot phan mem ho tro viec thiet 3.0500 lap quan li co so du lieu khong gian cua to chuc Cap nhat thong tin nghiep vu dua 3.4000 tren hinh anh truc quan tren ban thong qua cac thiet bi so nhu dien thoai di dong trang web ung dung he thong thong tin dia li 3.6750 de xu li truy van du lieu theo diem duong vung phuc vu cho viec phan tich linh vuc chuyen nganh Cung cap mot phan mem ho tro 3.7000 viec quyet dinh cong tac nghiep vu duoi dang dich vu da nguoi dung San pham phan mem ung dung gis 3.1833 giup giam chi phi nhan cong Std Deviation 88735 N 120 87351 120 82158 120 77351 120 89802 120 Item-Total Statistics Corrected Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Item-Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted Co mot phan mem ho tro 13.9583 6.460 388 747 viec thiet lap quan li co so du lieu khong gian cua to chuc Cap nhat thong tin 13.6083 5.551 652 645 nghiep vu dua tren hinh anh truc quan tren ban thong qua cac thiet bi so nhu dien thoai di dong trang web ung dung he thong thong 13.3333 6.291 493 707 tin dia li de xu li truy van du lieu theo diem duong vung phuc vu cho viec phan tich linh vuc chuyen nganh Cung cap mot phan mem ho tro viec quyet dinh cong tac nghiep vu duoi dang dich vu da nguoi dung San pham phan mem ung dung gis giup giam chi phi nhan cong 13.3083 6.249 557 686 13.8250 6.078 478 714 Scale Statistics Variance Std Deviation 9.000 2.99999 Mean 17.0083 N of Items Nhân tố F4 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 837 Cac vien trung tam mua lam viec an y Khong lam viec nhiet tinh doan ket giua cac vien Quy trinh quyet dinh mua duoc thuc hien nhanh chong Item Statistics Mean 2.5750 Std Deviation 92275 2.5583 97701 120 2.5333 98675 120 N 120 Item-Total Statistics Cac vien trung tam mua lam viec an y Corrected Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Item-Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted 5.0917 3.059 738 739 Khong lam viec nhiet tinh doan ket giua cac vien Quy trinh quyet dinh mua duoc thuc hien nhanh chong Mean 7.6667 5.1083 2.988 695 778 5.1333 3.024 668 806 Scale Statistics Variance Std Deviation 6.291 2.50825 N of Items Nhân tố F5 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 736 Thai doi voi rui ro cac quyet dinh Trong trung tam mua chuc vu cua nguoi cao nhat co anh huong lon toi quyet dinh mua Kha nang thuyet phuc cua nhan vien marketing Item Statistics Mean 4.0083 Std Deviation 24239 4.0250 35415 120 3.9667 42866 120 N 120 Item-Total Statistics Thai doi voi rui ro cac quyet dinh Trong trung tam mua chuc vu cua nguoi cao nhat co anh huong lon toi quyet dinh mua Kha nang thuyet phuc cua nhan vien marketing Corrected Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Item-Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted 7.9917 429 742 557 7.9750 361 556 655 8.0333 301 505 778 Mean 12.0000 Scale Statistics Variance Std Deviation 723 85011 N of Items Nhân tố F6 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 775 Item Statistics Mean Muc tieu to chuc ro rang quyet 3.6833 dinh mua san pham So luong vien trung 3.7667 tam mua co vai tro quan trong qua trinh mua Std Deviation 80943 N 120 57589 120 Item-Total Statistics Corrected Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Item-Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted Muc tieu to chuc ro rang 3.7667 332 669 a quyet dinh mua san pham So luong vien 3.6833 655 669 a trung tam mua co vai tro quan trong qua trinh mua a The value is negative due to a negative average covariance among items This violates reliability model assumptions You may want to check item codings Scale Statistics Mean 7.4500 Variance 1.611 Std Deviation 1.26922 N of Items KIỂM ĐỊNH PHÂN PHỐI CHUẨN CỦA TỔNG THỂ N Valid Missing Skewness Std Error of Skewness Kurtosis Std Error of Kurtosis F1 120 40 -.398 221 021 438 Statistics F2 120 40 -.256 221 110 438 HỆ SỐ TƯƠNG QUAN PEARSON Correlations F F1 F2 ** F Pearson 747 087 Correlation Sig (2-tailed) 000 000 N 120 120 120 ** F1 Pearson 747 -.090 Correlation Sig (2-tailed) 000 000 N 120 120 120 F2 Pearson 087 -.090 Correlation Sig (2-tailed) 004 000 N 120 120 120 F3 Pearson 131 -.017 084 Correlation Sig (2-tailed) 000 000 060 N 120 120 120 F4 Pearson 137 -.114 296** Correlation Sig (2-tailed) 000 021 001 N 120 120 120 F5 Pearson 237 021 -.009 Correlation Sig (2-tailed) 000 000 000 N 120 120 120 ** ** F6 Pearson 432 343 219* Correlation Sig (2-tailed) 000 000 016 N 120 120 120 F3 120 40 -.039 221 -.629 438 F4 120 40 -.562 221 604 438 F5 120 40 -.199 221 106 438 F6 120 40 -.349 221 155 438 F3 131 F4 137 F5 237 F6 432** 000 120 -.017 000 120 -.114 006 120 021 000 120 343** 000 120 084 000 120 296** 006 120 -.009 000 120 219* 000 120 001 120 -.090 000 120 079 016 120 050 120 -.090 000 120 009 120 -.028 019 120 137 000 120 079 120 -.028 017 120 015 120 218* 003 120 050 015 120 137 120 218* 017 120 000 120 000 120 017 120 120 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) CHẠY MÔ HÌNH HỒI QUY BẰNG PHƯƠNG PHÁP STEPWISE Variables Entered/Removeda Model Variables Entered Variables Removed Method F1 Stepwise (Criteria: Probability-of-F-toenter = 100) dimension0 a Dependent Variable: F Model Change Statistics R Adjusted R Square F Sig F DurbinR Square R Square Change Change df1 df2 Change Watson a 747 558 554 558 148.847 118 000 1.436 a Predictors: (Constant), F1 b Dependent Variable: F ANOVAb Model Sum of Squares Regression 42.671 Residual 33.827 Total 76.498 a Predictors: (Constant), F1 b Dependent Variable: F df Mean Square 42.671 118 287 119 F 148.847 Sig .000a Model (Constant) F1 a Dependent Variable: F Predicted Value Std Predicted Value Standard Error of Predicted Value Adjusted Predicted Value Residual Std Residual Stud Residual Deleted Residual Stud Deleted Residual Mahal Distance Cook's Distance Centered Leverage Value a Dependent Variable: F Model Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error Beta -.267 306 1.009 083 747 Residuals Statisticsa Minimum Maximum Mean Std Deviation 1.7505 3.7679 3.4208 59881 -2.789 580 000 1.000 049 145 066 022 1.6908 -1.76787 -3.302 -3.320 -1.78781 -3.473 010 000 000 3.7878 74951 1.400 1.454 80916 1.461 7.781 084 065 3.4190 00000 000 002 00183 -.006 992 009 008 Variables Entered/Removeda Variables Entered Variables Removed F1 F6 a Dependent Variable: F t -.872 12.200 Sig .385 000 N 60427 53316 996 1.005 54264 1.024 1.665 016 014 Method Stepwise (Criteria: Probability-of-F-toenter = 100) .Stepwise (Criteria: Probability-of-F-toenter = 100) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 Model Change Statistics Adjusted R R R Square F Sig F DurbinR Square Square Change Change df1 df2 Change Watson 747a 558 554 558148.847 118 000 b 770 593 586 035 10.059 117 002 1.785 Model (Constant) F1 (Constant) F1 F6 a Dependent Variable: F Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error Beta -.267 306 1.009 083 747 -.867 351 917 085 679 252 079 199 t -.872 12.200 -2.474 10.807 3.172 Sig .385 000 015 000 002 Excluded Variablesb Model Beta In T a F6 199 3.172 a Predictors in the Model: (Constant), F1 b Dependent Variable: F Predicted Value Std Predicted Value Standard Error of Predicted Value Sig .002 Partial Correlation 281 Collinearity Statistics Tolerance 883 Residuals Statisticsa Minimum Maximum Mean Std Deviation 1.7207 3.9312 3.4208 61732 -2.754 827 000 1.000 050 211 075 032 N 120 120 120 Adjusted Predicted Value Residual Std Residual Stud Residual Deleted Residual Stud Deleted Residual Mahal Distance Cook's Distance Centered Leverage Value a Dependent Variable: F 1.6584 -1.80536 -3.499 -3.520 -1.82670 -3.706 126 000 001 3.9297 83906 1.626 1.643 85609 1.655 18.856 175 158 3.4201 00000 000 001 00075 -.008 1.983 008 017 62054 51162 992 1.004 52453 1.029 3.062 020 026 120 120 120 120 120 120 120 120 120 KIỂM TRA HIỆN TƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Collinearity Coefficients Coefficients Statistics B Std Error Beta t Sig Tolerance VIF (Constant) -.267 306 -.872 385 F1 1.009 083 747 12.200 000 1.000 1.000 (Constant) -.867 351 -2.474 015 F1 917 085 679 10.807 000 883 1.133 F6 252 079 199 3.172 002 883 1.133 a Dependent Variable: F KIỂM ĐỊNH ĐỘ PHÙ HỢP CỦA MÔ HÌNH ANOVAc Model Sum of Squares Regression 42.671 Residual 33.827 Total 76.498 Regression 45.349 Residual 31.149 Total 76.498 a Predictors: (Constant), F1 b Predictors: (Constant), F1, F6 c Dependent Variable: F df Mean Square 42.671 118 287 119 22.674 117 266 119 F 148.847 Sig .000a 85.167 000b KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT VỀ TRUNG BÌNH TỔNG THỂ N F1 F6 120 120 One-Sample Statistics Mean Std Deviation 3.6560 59365 3.7250 63461 Std Error Mean 05419 05793 One-Sample Test Test Value = F1 F6 95% Confidence Interval of the Difference Mean df Sig (2-tailed) Difference Lower Upper 119 000 65595 5486 7633 119 000 72500 6103 8397 t 12.104 12.515 N F1 F6 120 120 One-Sample Statistics Mean Std Deviation 3.6560 59365 3.7250 63461 Std Error Mean 05419 05793 One-Sample Test Test Value = F1 F6 t -6.349 -4.747 95% Confidence Interval of the Difference Mean df Sig (2-tailed) Difference Lower Upper 119 000 -.34405 -.4514 -.2367 119 000 -.27500 -.3897 -.1603 10 KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT BẰNG CÔNG CỤ ANOVA Thống kê Levene – Kiểm định phương sai Test of Homogeneity of Variances F1 F2 F3 F4 F5 F6 Levene Statistic 19.304 9.872 2.499 168 2.309 9.595 df1 df2 2 2 2 Sig 117 117 117 117 117 117 000 000 087 846 104 000 Kiểm định Kruskal – Wallis nhân tố F1, F2, F6 F1 F2 F6 Ranks Cong ty / to chuc anh chi thuoc loai hinh doanh nghiep gi khoi hanh chinh su nghiep co quan nha nuoc doanh nghiep cong ich doanh nghiep thong thuong Total khoi hanh chinh su nghiep co quan nha nuoc doanh nghiep cong ich doanh nghiep thong thuong Total khoi hanh chinh su nghiep co quan nha nuoc doanh nghiep cong ich doanh nghiep thong thuong Total N Mean Rank 42 14 64 120 42 14 64 120 42 14 64 120 67.83 78.50 51.75 62.43 45.79 62.45 62.83 71.75 56.51 Test Statisticsa,b F1 Chi-square df Asymp Sig F2 14.739 001 F6 3.106 212 3.820 148 a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: Cong ty / to chuc anh chi thuoc loai hinh doanh nghiep gi Kiểm định khác biệt công cụ ANOVA cho nhân tố F3, F4, F5 F3 F4 F5 Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total ANOVA Sum of Squares df Mean Square 3.869 1.934 38.971 117 333 42.840 119 216 108 82.969 117 709 83.185 119 039 020 9.516 117 081 9.556 119 F 5.808 Sig .004 152 859 242 785 Kiểm định ANOVA- Bonferroni tìm kiếm sâu khác biệt nhân tố F3 với loại hình doanh nghiệp Multiple Comparisons F3 Bonferroni (I) Cong ty / to chuc anh chi thuoc loai hinh doanh nghiep gi khoi hanh chinh su nghiep co quan nha nuoc (J) Cong ty / to chuc anh chi thuoc Mean loai hinh doanh Difference nghiep gi (I-J) doanh nghiep cong -.06190 ich doanh nghiep thong -.37351* thuong doanh nghiep cong khoi hanh chinh su 06190 ich nghiep co quan nha nuoc doanh nghiep thong -.31161 thuong doanh nghiep thong khoi hanh chinh su 37351* thuong nghiep co quan nha nuoc doanh nghiep cong 31161 ich * The mean difference is significant at the 0.05 level Std Error Sig .17811 1.000 95% Confidence Interval Lower Upper Bound Bound -.4945 3707 11461 004 -.6519 -.0951 17811 1.000 -.3707 4945 17028 209 -.7252 1020 11461 004 0951 6519 17028 209 -.1020 7252 Thống kê mô tả F3 Cong ty / to chuc anh chi thuoc loai hinh doanh nghiep gi F3 khoi hanh chinh su nghiep co quan nha nuoc doanh nghiep cong ich doanh nghiep thong thuong Case Processing Summary Cases Valid Missing N Percent N Percent 42 100.0% 0% 14 64 100.0% 100.0% 0 0% 0% Total N Percent 42 100.0% 14 64 100.0% 100.0% F3 Descriptives Cong ty / to chuc anh chi thuoc loai hinh doanh nghiep gi khoi hanh chinh su Mean nghiep co quan nha 95% Confidence Lower Bound nuoc Interval for Mean Upper Bound 5% Trimmed Mean Median Variance Std Deviation Minimum Maximum Range Interquartile Range Skewness Kurtosis doanh nghiep cong ich Mean 95% Confidence Lower Bound Interval for Mean Upper Bound 5% Trimmed Mean Median Variance Std Deviation Minimum Maximum Range Interquartile Range Skewness Kurtosis doanh nghiep thong Mean thuong 95% Confidence Lower Bound Interval for Mean Upper Bound 5% Trimmed Mean Median Variance Std Deviation Minimum Maximum Range Interquartile Range Skewness Kurtosis Statistic Std Error 3.1952 08136 3.0309 3.3596 3.1841 3.2000 278 52728 2.00 4.60 2.60 60 119 365 494 717 3.2571 09929 3.0426 3.4716 3.2746 3.2000 138 37151 2.40 3.80 1.40 30 -.655 597 1.148 1.154 3.5688 07996 3.4090 3.7285 3.6021 3.6000 409 63966 2.00 4.60 2.60 80 -.671 299 072 590 F3 Valid N (listwise) Descriptive Statistics N Mean 120 3.4017 120 Std Deviation 60000 Kiểm định Tamhane’s T2 tìm kiếm chuyên sâu khác biệt nhân tố F1 Multiple Comparisons F1 Tamhane (I) Cong ty / to chuc anh chi thuoc loai hinh doanh nghiep gi khoi hanh chinh su nghiep co quan nha nuoc (J) Cong ty / to chuc anh chi thuoc Mean loai hinh doanh Difference nghiep gi (I-J) doanh nghiep cong -.21429* ich doanh nghiep thong 29018* thuong doanh nghiep cong khoi hanh chinh su 21429* ich nghiep co quan nha nuoc doanh nghiep thong 50446* thuong doanh nghiep thong khoi hanh chinh su -.29018* thuong nghiep co quan nha nuoc doanh nghiep cong -.50446* ich * The mean difference is significant at the 0.05 level Std Error Sig .07483 020 95% Confidence Interval Lower Upper Bound Bound -.4006 -.0280 11232 033 0176 5628 07483 020 0280 4006 08376 000 2990 7099 11232 033 -.5628 -.0176 08376 000 -.7099 -.2990
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA SẢN PHẨM PHẦN MỀM ỨNG DỤNG GIS CỦA KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÍ EK TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI, NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA SẢN PHẨM PHẦN MỀM ỨNG DỤNG GIS CỦA KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÍ EK TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI, NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA SẢN PHẨM PHẦN MỀM ỨNG DỤNG GIS CỦA KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÍ EK TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay