Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần lương thực Hà Tĩnh

74 153 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 08:03

Đ A ̣C O ̣I H H IN K Ế U ́H TÊ Đ A ̣C O ̣I H H IN K Ế U ́H TÊ i Lời Cảm Ơn Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Trên thực tế thành công mà không gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác.Để hoàn thành khóa luận xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể thầy cô trường Đại học Kinh tế dạy dỗ suốt năm qua Với lòng biết ơn sâu sắc nhất,tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo PGS.TSMai Văn Xuân tận tình hướng dẫn thời gian thực tập để hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Tôi xin gửi lời cảm ơn đến cô chú, anh chị Công tycổ phần lương thực Hà Tĩnh nhiệt tình giúp đỡ để thu tập tài liệu có nhiều hướng dẫn nhiệt tình để giúp hiểu biết thêm kiến thức thực tế kinh doanh hoàn thành tốt khoá luận Trong trình thực tập, trình làm báo cáo, khó tránh khỏi sai sót, mong quý Thầy, Cô bỏ qua Đồng thời trình độ lý luận kinh nghiệm thực tiễn hạn chế nên báo cáo tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp Thầy, Cô để học thêm nhiều kinh nghiệm trau dồi thêm kiến thức cho thân Tôi xin chân thành cảm ơn! Huế, ngày 16 tháng 05 năm 2014 Sinh viên thực hiện: Hoàng Văn Giao Đ A ̣C O ̣I H H IN K Ế U ́H TÊ ii iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC PHỤ LỤC viii TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ix Ế Tính cấp thiết đề tài .ix U Phương pháp nghiên cứu ix ́H Kết nghiên cứu đóng góp luận văn ix TÊ PHẦN I: LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài H Mục tiêu nghiên cứu IN Nội dung phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .2 K Bố cục khoá luận ̣C PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU O CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT ̣I H KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP .4 Lý luận hiệu sản xuất kinh doanh .4 1.2 Các tiêu đánh giá hiệu kinh doanh Đ A 1.1 1.2.1 Các tiêu phản ánh kết kinh doanh 1.2.2 Các tiêu phản ánh hiệu sử dụng lao động .6 1.2.3 Các tiêu tỷ suất lợi nhuận 1.2.4 Nhóm tiêu hiệu sử dụng vốn 1.2.5 Nhóm tiêu phản ánh khả toán 1.2.6 Các tiêu mặt kinh tế - xã hội .8 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sản xuất kinh doanh 1.3.1 Nhóm nhân tố bên iv 1.3.2 Nhóm nhân tố bên 12 1.4 Cơ sở thực tiễn 13 1.4.1 Thực trạng tình hình sản xuất nông nghiệp nước ta 13 1.4.2 Thực trạng thị trường phân bón nước ta 14 1.4.3 Một số tồn thị trường phân bón 14 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC HÀ TĨNH .16 Giới thiệu Công ty cổ phần lương thực Hà Tĩnh .16 Ế 2.1 U 2.1.1 Giới thiệu chung Công ty 16 ́H 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Công ty 16 2.1.3 Nhiệm vụ, chức năng, ngành nghề kinh doanh Công ty .17 TÊ 2.1.4 Cơ cấu tổ chức Công ty .18 2.1.5 Đánh giá môi trường kinh doanh Công ty 19 Phân tích tình hình sử dụng lao động 20 2.3 Phân tích tình hình sử dụng vốn Công ty .22 2.4 Tình hình biến động Doanh thu, Chi phí Công ty 24 K IN H 2.2 2.4.1 Tình hình biến động Doanh thu 24 Phân tích lợi nhuận .27 ̣I H 2.5 O ̣C 2.4.2 Tình hình biến động chi phí .27 2.5.1 Tình hình biến động lợi nhuận 27 Đ A 2.5.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận Công ty 28 2.5.3 Phân tích mối quan hệ lợi nhuận nhân tố ảnh hưởng .36 2.6 Phân tích tỷ suất lợi nhuận 37 2.7 Phân tích nhân tố khác 40 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CTCP LƯƠNG THỰC HÀ TĨNH 44 3.1 Mục tiêu phương hướng hoạt động Công ty thời gian tới .44 3.1.1 Dự đoán tình hình thị trường thời gian tới Công ty .44 3.1.2 Mục tiêu .44 3.1.3 Phương hướng hoạt động 44 v 3.1.3.1 Kế hoạch sản xuất .45 3.1.3.2 Kế hoạch nhân .46 3.1.3.3 Kế hoạch marketing 48 3.1.3.3.1 Phân tích SWOT 48 3.1.3.3.2 Chiến lược marketing 49 3.1.3.4 3.2 Kế hoạch tài 50 Một số giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh 51 Ế 3.2.1 Giải pháp mở rộng thị trường .52 U 3.2.2 Nâng cao hiệu sử dụng nguồn lao động 53 ́H 3.2.3 Tăng cường quản lý nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn .54 3.2.4 Sử dụng tiết kiệm chi phí 55 TÊ 3.2.5 Giải pháp kinh doanh 56 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 58 H Kết luận .58 IN Kiến nghị .58 Kiến nghị Nhà nước 58 2.2 Kiến nghị Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc 59 Đ A ̣I H O ̣C K 2.1 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài DTBH&CCDV Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Công ty cổ phần DN Doanh nghiệp HĐQT Hội đồng quản trị KNTT Khả toán LNST Lợi nhuận sau thuế SXKD Sản xuất kinh doanh ̣C O ̣I H Đ A U ́H TÊ H IN Quản lý Doanh nghiệp K QLDN VCSH Ế CTCP Vốn chủ sở hữu vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Cơ cấu lao động Công ty giai đoạn 2009 – 2013 21 Bảng 2.2: Tình hình nguồn vốn Công ty giai đoạn 2011 – 2013 23 Bảng 2.3: Tình hình biến động Doanh thu Công ty giai đoạn 2011 – 2013 26 Bảng 2.4: Tình hình biến động Doanh thu, Chi phí giai đoạn 2011 - 2013 29 Bảng 2.5: Hiệu sử dụng lao động Công ty giai đoạn 2011 - 2013 32 Bảng 2.6: Các tiêu hiệu sử dụng vốn Công ty giai đoạn 2011 - 2013 34 Ế Bảng 2.7: Các tiêu hàng tồn kho giai đoạn 2011 - 2013 36 U Bảng 2.8: Mối quan hệ lợi nhuận nhân tố ảnh hưởng 37 ́H Bảng 2.9: Tỷ suất lợi nhuận Công ty qua giai đoạn 2011 – 2013 39 TÊ Bảng 2.10: Tình hình thực nghĩa vụ nhà nước giai đoạn 2011 - 2013 40 Bảng 2.11: So sánh tiêu tài giai đoạn 2011 - 2013 42 H Bảng 3.1: Kế hoạch sản xuất CTCP lương thực Hà Tĩnh năm 2014(Phụ lục 2) 46 IN Bảng 3.2: Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2014 50 Đ A ̣I H O ̣C K Bảng 3.3: Một số tiêu kế hoạch tài từ năm 2014 - 2018 51 viii DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục 1: Cơ cấu tổ chức CTCP lương thực Hà Tĩnh 62 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Phụ lục 2: Kế hoạch sản xuất công ty năm 2014 63 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân - Vốn yếu tố quan trọng mà Công ty chưa đáp ứng đủ, nguồn vốn kinh doanh chủ yếu dựa vào nguồn vốn vay từ ngân hàng thương mại nhiên hạn mức vay thấp nên chưa đáp ứng so với nhu cầu thực tế c Cơ hội - Hà Tĩnh, Nghệ An vùng đất có diện tích đất Nông nghiệp rộng lớn, việc thu mua sản phẩm nông sản dễ dàng việc cung ứng vật tư nông nghiệp Ế có thị trường tương đối rộng lớn ́H kinh doanh đặc biệt ngành nghề kinh doanh lương thực U - Hiện Nhà nước giới có sách khuyến khích sản xuất TÊ - Được quan tâm giúp đỡ Tổng Công ty lương thực Miền Bắc d Thách thức - Hiện thị trường xuất nhiều sản phẩm cạnh tranh với Công ty H chất lượng CTCP vật tư nông nghiệp Nghệ An, Tổng Công ty Sông Gianh,… IN - Tình hình kinh tế năm gần gặp nhiều khó khăn, giá hàng K nông sản giảm chi phí đầu vào cao khiến nông dân không mặn mà với ̣C ruộng đất trước Cùng với tình hình năm diễn biến O phức tạp, môi trường kinh doanh ngày trở nên khó khăn A ̣I H - Việc gia nhập tổ chức kinh tế giới đặc biệt WTO khiến Công ty phải cạnh tranh với sản phẩm DN nước với sản phẩm chất lượng tốt 3.1.3.3.2.Chiến lược marketing Đ - Tổ chức phận làm công tác tiếp cậnnghiên cứu phát triển thị trường nhằm phát triển thị trường thị trường tiềm Cùng với việc ngày nâng cao thị phần Công ty thị trường - Về thương hiệu quản trị thương hiệu cần phải quan tâm mức, tương lai cần phải xây dựng thương hiệu lương thực Hà Tĩnh trước mắt cần lấy thương hiệu chung Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc VNF1 để quảng bá - Liên kết, liên doanh kinh doanh: Đối với mặt hàng phân bón cần phải gắn kết nhà: Nhà máy, Nhà đại lý, Công ty đại lý cấp 3, cấp Việc liên kết nhà SVTH: Hoàng Văn Giao – K44A KHĐT 49 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân giúp cho việc thống giá dễ dàng hơn, hạn chế tình trạng đại lý tự ý bán hàng với giá cao, điều giúp cho khách hàng mua hàng uy tín Công ty đảm bảo - Liên kết với nhà máy thức ăn gia súc, nhà máy bia, Dự trữ quốc gia để trở thành bạn hàng thân thiết, thường xuyên cung ứng tiêu thụ sản phẩm Việc liên kết mối quan hệ làm ăn giúp Công ty có kế hoạch hàng năm kinh doanh Ế hàng tồn kho để chủ động việc kinh doanh U - Có sách đãi ngộ thích hợp với đại lý nhằm xiết chặt mối quan hệ ́H Công ty đại lý chiết khấu giá mua hàng đại lý mua khối lượng lớn,… TÊ - Đẩy mạnh công tác khuyến nông cho bà nông dân, mở lớp tập huấn cho đại lý hộ nông dân nhằm trang bị hiểu biết định việc sử dụng phân bón để bà nông dân đại lý biết lựa chọn sử dụng phân bón có hiệu H 3.1.3.4 Kế hoạch tài Tên dự án K TT IN Bảng3.2: Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2014 Địa điểm xây dựng VĐT dự kiến thống máy xay xát đánh bóng gạo Xây kho lắp đặt hệ thống sấy Ngô Đầu tư kho để thu mua sắn lát khô Đ A ̣I H 5tấn/1ca Thị xã Hồng Lĩnh 10 tỷ đồng O ̣C Thuê đất để đầu tư xây kho, lắp đặt hệ Lào Mua xe tải trọng tải 19 Nâng cấp sửa chữa kho Tỉnh Xiêng Khoảng, Lào – cửa Nậm Cắn Cửa Cầu Treo tỷ đồng tỷ đồng 3,8 tỷ đồng Tổng vốn đầu tư dự kiến tỷ đồng 23,8 tỷ đồng Nguồn: Phòng KHKD - CTCP lương thực Hà Tĩnh SVTH: Hoàng Văn Giao – K44A KHĐT 50 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân Trong năm tới Công ty chủ yếu đầu tư xây dựng vào việc đầu tư vào việc xây dựng, nâng cấp kho bãi, lắp đặt hệ thống xay xát gạo mua thêm phương tiện vận tải.Có thể thấy khoản đầu tư cần thiết thời gian tới nhằm nâng cao hiệu SXKD Các khoản đầu tư dự kiến năm tới vào khoảng 23,8 tỷ đồng, khoản đầu tư tương đối lớn Công ty cần có phương án tài hợp lý nhằm chủ động nguồn vốn kinh doanh năm tới Năm 2015 387.000 Năm 2016 410.000 Năm Năm 2017 2018 435.000 460.000 Giá trị - 22.000 23.000 25.000 25.000 % - TÊ Lợi nhuận Triệu đồng Giá trị Nộp NSNN 6,1 5,75 750 800 860 920 50 50 60 60 - 7,14 6,67 7,5 6,98 100% 100% 100% 100% 100% 700 - % Triệu đồng ́H 5,94 K Mức độ tăng LN 6,03 H Doanh thu Triệu đồng IN Mức độ tăng ĐVT U Năm 2014 365.000 Chỉ tiêu Doanh thu Ế Bảng3.3:Một số tiêu kế hoạch tài từ năm 2014 - 2018 ̣C Nguồn: Phòng Kế hoạch kinh doanh - CTCP lương thực Hà Tĩnh O Trên số kế hoạch tài củaCông ty thời gian tới, với mức độ A ̣I H tăng doanh thu hàng năm khoảng 6%/năm mức độ tăng lợi nhuận hàng năm xấp xỉ 7%/năm.Công ty xây dựng kế hoạch tài giai đoạn 2014 - 2018 với mức độ tăng trưởng mức ổn định, tiêu doanh thu lợi nhuận mức thấp Đ 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh Trên thực tế tình hình hoạt động kinh doanh năm qua Công ty khắc phục hạn chế, yếu mình.Để hoạt động kinh doanh ngày có hiệu quả, khắc phục hạn chế nâng cao vị Công ty khách hàng thời gian tới cần phải kết hợp nhiều biện pháp.Xuất phát từ điều kiện thực tế Công ty xin đưa số ý kiến chủ quan nhằmgiúp Công ty phát triển nâng cao hiệu sản xuất thời gian tới SVTH: Hoàng Văn Giao – K44A KHĐT 51 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân 3.2.1 Giải pháp mở rộng thị trường Có thể nói thị trường nơi để Công ty thực mục đích bán hàng hóa thu lợi nhuận Vậy nên để nâng cao hiệu kinh doanh công ty cần phải tập trung vào công tác nghiên cứu thị trường, từ tiến hành thành lập thực kế hoạch kinh doanh, sách thị trường - Chiến lược xâm nhập thị trường Ế Mặc dù Công ty có phòng thị trường, nhiên hoạt động phòng thị U trường chưa hiệu Số lượng khách hàng Công ty năm gần ́H tăng lên không đáng kể, nguyên nhân Công ty chưa chủ động tìm nguồn TÊ khách hàng mà tập trung vào số khách hàng thường xuyên Vì vậy, thời gian tới cần đẩy mạnh công tác tìm kiếm thị trường mới, đặc biệt ngành nghề kinh doanh phân bón Tuy nhiên bên lực tài Công ty nhiều H hạn chế với áp lực cạnh tranh đối thủ có tiềm lực mạnh CTCP IN Sông Gianh, CTCP vật tư nông nghiệp Nghệ An,…đã gây không khó khăn tình K hình kinh doanh Công ty Vì Công ty cần có chiến lược kinh doanh phù O phân bón ̣C hợp nhằm giữ vững nâng cao thị phần để bước xâm nhập vào thị trường A ̣I H - Chiến lược phát triển sản phẩm Có thể thấy Công ty kinh doanh nhiều mặt hàng khác từ kinh doanh nông sản, phân bón đến nhà nghỉ, khách sạn,… Đó xu chung Đ hầu hết DN nay, họ thường đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh nhằm tăng lợi nhuận hạn chế rủi ro.Vì Công ty cần có chiến lược phát triển kinh doanh ngành nghề mang lại hiệu kinh tế cao, đồng thời cắt giảm ngành nghề kinh doanh không hiệu - Hoàn thiện mạng lưới phân phối Việc xây dựng hệ thống phân phối phù hợp thuận lợi cho người tiêu dùng cuối dễ dàng mua yếu tố định ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu hoạt động kinh doanh.Hệ thống phân phối hoạt động hiệu làm tăng khả cung ứng, kích SVTH: Hoàng Văn Giao – K44A KHĐT 52 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân thích cầu tiêu dùng, làm sống động thị trường, tăng cường mối liên kết với thị trường khác Vì cần xây dựng hệ thống phân phối hợp lý nhằm đảm bảo cung ứng tốt sản phẩm cho người tiêu dùng, nhiên không nên xây dựng kênh phân phối dài làm cho giá đến tay khách tăng cao 3.2.2 Nâng cao hiệu sử dụng nguồn lao động Lao động sáng tạo người nhân tố định đến hiệu hoạt động kinh Ế doanh Công ty cần đầu tư thỏa đáng để phát triển quy mô bồi dưỡng lại đào tạo lực U lượng lao động, đội ngũ trí thức có chất lượng cao doanh nghiệp Nâng cao ́H nghiệp vụ kinh doanh, trình độ tay nghề đội ngũ cán khoa học, kỹ sư, công nhân kỹ TÊ thuật để khai thác tối ưu nguyên vật liệu, suất máy móc, thiết bị công nghệ tiên tiến, Vấn đề việc tuyển dụng nhân lực cần tuyển chọn cách cạnh tranh, công công khai Việc tuyển dụng phải có tuyển người có lực thật H quan hệ quen biết, ô dù, cấp nhằm đáp ứng nhu cầu Công ty Cần có IN sách thu hút giữ chân người tài trẻ tuổi nhiệt tình công việc K Việc quản trị lao động quan trọng, cần xây dựng cấu lao động phù ̣C hợp với yêu cầu công việc Cần xây dựng máy quản lý kinh doanh cách O hợp lý gọn nhẹ, đồng thời cần nâng cao trình độ nghiệp vụ cán nhân viên A ̣I H việc thường xuyên tổ chức chương trình đào tạo Công ty, cán chủ chốt cần tổ chức chương trình đào tạo ngắn hạn dài hạn Cần phân công lao động vào vị trí công việc cách hợp lý cụ thể Việc bố Đ trí lao động vào vị trí phù hợp với khả chuyên môn người làm cho họ phát huy hết lực, tạo hiệu làm việc tối đa Tuy nhiên việc bố trí lực chuyên môn người Công ty toán khó Vì có người lực nhiên vị trí cao Công ty trưởng phòng, kế toán trưởng,… họ người thân Công ty, làm việc lâu năm lên vị trí Còn người trẻ tuổi, có đầy đủ khả chuyên môn lòng nhiệt huyết để cống hiến lại không coi trọng SVTH: Hoàng Văn Giao – K44A KHĐT 53 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân 3.2.3 Tăng cường quản lý nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn Vốn điều kiện tiên thiếu DN điều kiện kinh tế thị trường nay, đồng thời vốn nhân tố định quy mô sản xuất, khả cạnh trạnh so với đối thủ,… Do việc chủ động xây dựng, huy động sử dụng hiệu nguồn vốn có ý nghĩa quan trọng việc nâng cao hiệu SXKD DN Tuy nhiên qua việc phân tích trình tìm hiểu Công ty thấy việc quản Ế lý vốn Công ty cổ phần lương thực Hà Tĩnh số hạn chế, chưa khai thác sử dụng U nguồn vốn cách tối đa Vì xin đưa sô biện pháp nhằm nâng cao hiệu ́H sử dụng vốn Công ty, đặc biệt vai trò quản lý nguồn vốn lưu động nói riêng TÊ  Xác định xác nhu cầu vốn lưu động Công ty Công ty cần phải phân tích xác tiêu tài kỳ trước, H biến động chủ yếu vốn, mức độ chênh lệch kế hoạch tình hình thực IN kỳ trước.Trên sở xây dựng kế hoạch huy động vốn từ kênh khác cho hiệu nhất, tránh tình trạng thừa thiếu vốn gây lãng phí K  Chủ động khai thác sử dụng nguồn vốn cách hợp lý linh hoạt ̣C Trong điều kiện Công ty chủ yếu hoạt động chủ yếu nguồn vốn huy động O từ bên để giảm thiểu tối đa chi phí sử dụng vốn Công ty nên tìm nguồn A ̣I H tài trợ với lãi suất phù hợp Các nguồn mà Công ty xem xét như: - Vay ngân hàng: Đây nguồn vốn kinh doanh chủ yếu CTCP lương thực Hà Tĩnh năm gần đây, nhiên chưa đáp ứng đủ nhu cầu vốn kinh doanh Đ Công ty cần tập trung huy động nguồn vốn trung dài hạn nhằm đảm bảo cho Công ty có đủ khả tài giảm gánh nặng nợ - Nguồn vốn liên doanh, liên kết: Đây hình thức hợp tác mà qua DN không làm tăng nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh mà học tập kinh nghiệm quản lý, tiếp thu tiến khoa học kỹ thuật chuyển giao công nghệ SVTH: Hoàng Văn Giao – K44A KHĐT 54 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân - Vốn chiếm dụng: Thực chất khoản phải trả người bán, người mua trả tiền trước, khoản phải trả khác Tuy không xem nguồn vốn huy động sử dụng nguồn vốn Công ty trả chi phí sử dụng  Sử dụng hiệu vốn tiền tạm thời nhàn rỗi Qua phân tích cho thấy vốn tiền Công ty tương đối lớn có xu hướng ngày tăng, việc tổ chức quản lý sử dụng vốn tiền có ý nghĩa quan Ế trọng việc nâng cao hiệu kinh doanh Hiện khoản tiền nhàn rỗi ́H hiệu cao kinh doanh tài chính, bất động sản,… U Công ty chủ yếu tập trung ngân hàng, nên đánh hội đầu tư mang lại TÊ  Quản lý hàng tồn kho, giảm thiểu chi phí lưu kho - Lập kế hoạch cho hoạt động kinh doanh sở tình hình năm báo cáo, chi H tiết số lượng theo tháng, quý Kiểm tra kỹ chất lượng hàng nhập về, phát IN hàng chất lượng cần có biện pháp đề nghị người bán bồi thường thiệt hại cho Công ty K - Bảo quản tốt hàng tồn kho, cần thường xuyên đối chiếu sổ sách để có biện pháp ̣C xử lý hàng tồn đọng để nhanh chóng thu hồi vốn O - Thường xuyên theo dõi biến động thị trường hàng hoá, từ dự đoán A ̣I H định điều chỉnh kịp thời lượng hàng tồn kho cho phù hợp với nhu cầu thị trường 3.2.4 Sử dụng tiết kiệm chi phí Chi phí nhân tố ảnh hưởngtrực tiếp tới lợi nhuận DN, Đ mục đích DN tăng doanh thu tối đa đồng thời phải giảm thiểu chi phí Hiện năm gần khoản chi phí cao có tốc độ tăng nhanh chi phí bán hàng, chi phí quản lý,…làm ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh Tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu cho chu kỳ sản xuất, phòng kế hoạch kinh doanh cần tính toán nhu cầu nguyên vật liệu dựa vào việc ước lượng nhu cầu thị trường tránh trường hợp dư thừa nhiều thiếu.Đồng thời xác định mức dự trữ hợp lý SVTH: Hoàng Văn Giao – K44A KHĐT 55 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân để phục vụ thị trường cần thiết, mức độ vừa phải không làm tăng chi phí kho bãi, bảo quản, vận chuyển Cân đối lại lao động cho phù hợp với nhu cầu công việc, tránh lãng phí nâng cao hiệu công việc Trên thực tế có phận lại thiếu người có phận lại tương đối thừa người mà khối lượng công việc tương đối ít, làm cho hiệu không cao Ế 3.2.5 Giải pháp kinh doanh U - Cần tập trung vào kinh doanh lương thực, mảng kinh doanh chiến ́H lược Công ty, đẩy mạnh vào khâu tìm kiếm phát triển thị trường, chủ động TÊ việc lựa chọn khách hàng Với tiềm lực lực Công ty có khả nâng cao hiệu mảng kinh doanh lương thực, nhiên cần phải thực việc chuyên môn hoá phận chức tạo động khâu kinh doanh H đảm bảo nhanh nhạy kịp thời quy định quản lý từ ban giám đốc Công ty IN - Đẩy mạnh công tác xúc tiến phát triển việc cung ứng gạo xuất mặt K hàng khác nhiệm vụ hàng đầu trọng tâm thời gian tới Phấn đấu gia tăng ̣C đầu mối khách hàng thông qua hỗ trợ Tổng Công ty nỗ lực từ thân O Công ty, đồng thời cần nâng cao chất lượng khách hàng giảm bớt đối tác trung gian A ̣I H - Cần phát huy lợi địa bàn nước, kinh doanh mặt hàng chiến lược lương thực Công ty cần mở rộng kinh doanh mặt hàng nông sản xuất lạc, tiêu, cà phê, đường, cao su, nhựa thông,… Đ - Để đáp ứng nhu cầu ngày tăng Công ty, cần phải lắp đặt thêm hệ thống sấy máy xay xát đánh bóng gạo để chủ động việc nâng cao chất lượng sản phẩm chủ động nguồn hàng cho khách mua hàng Ngoài Công ty cần trọng vào mảng kinh doanh phân bón năm gần mảng kinh doanh đem lại cho Công ty nhiều hiệu thị trường ngày vào ổn định mở rộng SVTH: Hoàng Văn Giao – K44A KHĐT 56 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân - Trên sở hoàn thiện máy kinh doanh, Công ty cần mở rộng địa bàn thu mua sản phẩm đầu vào khách hàng thị trường đầu ra, xây dựng hệ thống bán lẻ gắn với chuỗi hệ thống bán lẻ nhằm chủ động tối ưu lợi nhuận - Điều chỉnh cấu thị trường theo nguyên tắc ưu tiên bạn hàng ổn định khai thác tối đa thị trường tiềm Để khai thác tối lợi cần tập trung vào việc thiết lập hệ thống khách hàng ổn định thông qua việc nghiên cứu nhu cầu khách hàng, tạo Ế lợi cạnh tranh riêng biệt Công ty phục vụ khách hàng, đồng thời cần ổn định U nguồn cung để tiến đến việc ký hợp đồng dài hạn với khách hàng ́H Tóm lại,muốn nâng cao hiệu kinh doanh, thân doanh nghiệp phải chủ TÊ động sáng tạo, hạn chế khó khăn, phát triển thuận lợi để tạo môi trường hoạt động có lợi cho mình.Bản thân Công ty có vai trò định tồn tại, phát triển hay suy vong hoạt động kinh doanh Vai trò định thể H hai mặt: thứ nhất, biết khai thác tận dụng điều kiện yếu tố thuận lợi môi Đ A ̣I H O ̣C K thân để phát triển IN trường bên thứ hai, Công ty phải chủ động tạo điều kiện, yếu tố cho SVTH: Hoàng Văn Giao – K44A KHĐT 57 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận CTCP lương thực Hà Tĩnh đơn vị kinh doanh đa ngành chủ yếu mảng kinh doanh lương thực, phân bón Công ty cổ phần hoá lúc kinh tế rơi vào tình trạng khủng hoảng, lại phải nhận bàn giao khoản lỗ âm (-) tỷ đồng từ CTCP lương thực Thanh Nghệ Tĩnh nên giai đoạn Công ty gặp nhiều khó khăn Tuy nhiên nhờ Ế nỗ lực ban lãnh đạo với cán nhân viên, Công ty có thành tích U đáng ghi nhận, tăng trưởng giai đoạn mức cao, tiến hành bù lỗ, tạo ́H công ăn việc làm cho người lao động, thực nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước TÊ Với quan tâm giúp đỡ Uỷ ban nhân dân (UBND) Tỉnh ban ngành, đặc biệt Sở Nông Nghiệp Phát triển nông thôn, đội ngũ nhân viên H thường xuyên đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, Công ty có IN sách, chiến lược phát triển đắn Công ty quan tâm đến việc nghiên cứu, dự đoán thị trường, quan tâm tìm kiếm nguồn hàng có chất lượng cao, giá chấp K nhận để cung ứng cho khách hàng.Vì năm qua Công ty đạt ̣C nhiều thành tựu Các sản phẩm Công ty sản xuất cung ứng khách hàng ưu O thích đánh giá cao Công ty nhận nhiều khen, giải thưởng cho A ̣I H cố gắng không ngừng nghỉ Tuy nhiên, hoạt động kinh tế thị trường Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn, cạnh tranh gay gắt.Mặt khác, việc nước ta gia nhập WTO vừa hội vừa Đ thách thức lớn Công ty Kiến nghị 2.1 Kiến nghị Nhà nước  Đối với Bộ, ngành Trung ương + Công tác hỗ trợ pháp lý cần triển khai để tạo “cú hích” việc triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho DN Bộ, ngành trung ương Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương, cần triển SVTH: Hoàng Văn Giao – K44A KHĐT 58 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân khai mạnh mẽ công tác hỗ trợ pháp luật cho DN lĩnh vực, ngành quản lý.Bên cạnh cần tạo chế thông thoáng việc đăng ký quản lý việc thành lập DN để tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư nhiên cần thẩm định nghiêm ngặt ngành nghề đăng ký kinh doanh khả tài DN + Nhà nước cần có sách can thiệp kịp thời để điều chỉnh, hỗ trợ giá phân bón thị trường có biến động mạnh làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh DN lợi Ế ích người tiêu dùng U + Có sách ưu đãi vốn tín dụng để khuyến khích Công ty đầu tư mở ́H rộng quy mô sản xuất TÊ  Đối với UBND, Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Tổ chức triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý giúp cho tổ chức đại diện cho H DN “tiếp thêm sức mạnh” công tác hỗ trợ hội viên thông qua IN thông tin, bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho DN Khi DN tham gia thị trường thường gặp nhiều rủi ro mặt pháp lý như: Rủi ro việc tranh chấp K thành viên Công ty; rủi ro việc tranh chấp với người lao động DN mình; ̣C rủi ro việc tổ chức vận hành hoạt động cấu nội Công ty; rủi ro O hoạt động kinh doanh; rủi ro vay vốn tín dụng,… thực tế DN phá A ̣I H sản (chết) có rủi ro “chết không chôn” 2.2 Kiến nghị Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc - Hiện vốn điều lệ Công ty nhỏ nên phải huy động bìa đất tài sản cá Đ nhân lãnh đạo Công ty chấp cho ngân hàng để vay vốn kinh doanh, tài sản Công ty xuống cấp cần phải đầu tư nâng cấp đầu tư mua số tài sản đáp ứng nhu cầu SXKD Vì đề nghị Tổng Công ty nâng mức vốn điều lệ lên 10 tỷ đồng để có điều kiện đầu tư sở vật chất vay vốn SXKD - Việc đầu tư tài sản đầu tư theo tỷ lệ vốn góp người lao động Công ty đáp ứng kính đề nghị lãnh đạo Tổng Công ty lương thực Miền Bắc đầu tư tài sản giao cho CTCP Lương thực Hà Tĩnh khai thác sử dụng nộp khấu hao tài sản lợi nhuận cho Tổng Công ty SVTH: Hoàng Văn Giao – K44A KHĐT 59 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân - Đơn vị chưa đủ điều kiện để xuất gạo trực tiếp kính đề nghị lãnh đạo Tổng Công ty có hợp đồng xuất gạo cho Công ty cung ứng gạo cho Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc nhằm tạo công ăn việc làm doanh thu, lợi nhuận Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế để hoàn thành kế hoạch giao SVTH: Hoàng Văn Giao – K44A KHĐT 60 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Tấn Bình (2003), “Phân tích hoạt động doanh nghiệp”, NXB Đại học quốc gia TP.HCM PGS.TS Mai Văn Bưu TS Phan Kim Chiến (2005), “Lý thuyết Quản trị kinh doanh”, Trường Đại học kinh tế quốc dân, NXB Khoa học Kỹ thuật PGS.TS Hoàng Hữu Hòa (2012) “Quản trị thương mại”, Đại học Huế Ế GS.TS Đặng Đình Đào (1998), “Kinh tế thương mại dịch vụ”, NXB Thống kê U TS Nguyễn Tài Phúc TS Hoàng Quang Thành (2009), Giáo trình quản trị học, ́H ĐH Huế TÊ ThS Bùi Đức Tuân (2005) “Giáo trình Kế hoạch kinh doanh”, Trường Đại học kinh tế quốc dân, NXB Lao động xã hội H TS Nguyễn Quốc Tuấn (2006), “Quản trị nguồn nhân lực”, NXB Thống kê IN CTCP lương thực Hà Tĩnh – “Báo cáo tài năm 2011” CTCP lương thực Hà Tĩnh – “Báo cáo tài năm 2012” K 10 CTCP lương thực Hà Tĩnh – “Báo cáo tài năm 2013” ̣C 11 CTCP lương thực Hà Tĩnh – “Đề án tái cấu CTCP lương thực Hà Tĩnh” O 12 CTCP lương thực Hà Tĩnh – “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014” Đ A ̣I H 13 Các khoá luận tham khảo khác SVTH: Hoàng Văn Giao – K44A KHĐT 61 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân PHỤ LỤC Phụ lục 1: Cơ cấu tổ chức CTCP lương thực Hà Tĩnh ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HĐQT U Ế BAN KIỂM SOÁT H TÊ PHÓ GIÁM ĐỐC ́H GIÁM ĐỐC Các đơn vị trực thuộc Phòng Tài Kế toán O Phòng Thị trường Phòng Tổ chức hành Đ A ̣I H Phòng Kế hoạch kinh doanh ̣C K IN Các phòng ban SVTH: Hoàng Văn Giao – K44A KHĐT XNKD Lương thực TH Hà Tĩnh XNKD Lương thực TH Đường CNKD Lương thực TH Nghi Xuân CNKD Lương thực TH Cẩm Kỳ 62 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân Phụ lục 2: Kế hoạch sản xuất công ty năm 2014 Thực 2013 SL (Tấn) 39.500 Giá trị (Tr.đồng) 355.000 4.271 34.405 5.000 30.000 50.761 408.882 15.000 135.000 Màu 3.763 30.311 Ế SL (Tấn) 10.000 60.000 Tinh bột sắn 4.588 41.654 5.000 40.000 24.791 162.977 15.000 90.000 697.362 363.825 I Mua vào Thóc Gạo thương mại 39.762 79.228 TÊ Phân bón ́H Giá trị (Tr.đồng) 677.225 U Chỉ tiêu Kế hoạch 2014 621.648 39.762 269.925 Thóc 4.363 36.258 4.500 27.675 10 Gạo 47.720 396.555 9.000 82.350 11 Màu 3.574 29.702 10.000 61.500 158.909 16.000 98.400 3.988 31.733 5.000 45.750 4.588 44.191 5.000 48.150 K IN 1.Bán nội địa H II Bán 12 Phân bón 23.570 ̣C 2.Xuất A ̣I H 14 Tinh bột sắn O 13 Gạo cung ứng XK 15 Kim ngạch xuất 2.200 2.250 Đ Nguồn: Phòng Kế hoạch kinh doanh – CTCP lương thực Hà Tĩnh SVTH: Hoàng Văn Giao – K44A KHĐT 63
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần lương thực Hà Tĩnh, Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần lương thực Hà Tĩnh, Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần lương thực Hà Tĩnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay