Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Thị xã Hương Trà

133 48 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:59

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Nền kinh tế Việt Nam đường bước vào thiên niên kỷ mới, đường đổi hội nhập vào kinh tế giới Sự hội nhập khép lại thời kỳ kinh tế tự cung tự cấp, phát triển chậm chạp lạc hậu Nhìn lại năm qua, tốc độ đầu tư kinh tế nước ta có tăng trưởng mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế phát triển cải thiện đời sống xã hội Trong đó, không kể đến vai Ế trò NHTM với tư cách nhà tài trợ lớn cho dự án đầu tư, đặc biệt dự án U trung dài hạn Phải khẳng định rằng, để đẩy mạnh công CNH- HĐH đất nước ́H nhằm tránh nguy tụt hậu ngày xa so với nước khác, xuất phát TÊ điểm nước ta lại thấp họ nhiều, đòi hỏi phải có ưu tiên đầu tư chiều sâu, đặc biệt cần bổ sung lượng vốn đáng kể bao gồm vốn ngắn ,trung dài hạn để đầu tư vào dự án có khả tranh thủ “đi tắt, đón đầu”công nghệ H Trong đó, khả vốn tự có doanh nghiệp hạn chế, việc huy IN động vốn doanh nghiệp qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu khó khăn K thị trường chứng khoán nước ta giai đoạn sơ khai, người dân ̣C chưa quen thuộc tin tưởng vào loại hình đầu tư Do để đáp ứng nhu O cầu vốn trung dài hạn, doanh nghiệp chủ yếu vay tổ chức tài trung ̣I H gian hệ thống ngân hàng thương mại nguồn huy động cung cấp vốn trung dài hạn chủ yếu cho kinh tế Đ A Với tư cách trung tâm tiền tệ tín dụng kinh tế, để phù hợp với xu hướng đa dạng hoá hoạt động ngân hàng nhằm phục vụ bổ sung vốn lưu động vốn cố định cho doanh nghiệp, hệ thống NHTM Việt Nam chủ trương đẩy mạnh hoạt động tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế bên cạnh hoạt động ngắn hạn truyền thống Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh khác, hoạt động tín dụng chứa đầy rủi ro Do đặc thù kinh doanh tín dụng ngân hàng kinh doanh chủ yếu dựa vào tiền người gửi, kinh doanh qua tay người khác nên rủi ro hoạt động tín dụng cao nhiều so với doanh nghiệp vừa phụ thuộc vào kết kinh doanh thân ngân hàng vừa phụ thuộc vào kết kinh doanh doanh nghiệp Hậu dễ lan truyền hệ thống ngân hàng gây vụ hoảng loạn sụp đổ hàng loạt ngân hàng loạt hậu nghiêm trọng khác mặt kinh tế, xã hội đặc biệt lòng tin người dân vào lãnh đạo Chính phủ bị suy giảm Nhất vài năm gần đây, số lượng dự án đầu tư trung dài hạn nước nước ngày gia tăng, mang lại tỷ lệ lợi nhuận đáng kể tổng lợi nhuận ngân hàng Nhưng bên cạnh không tránh khỏi số vướng mắc sai sót trình thực cho vay dự Ế án đặc biệt dự án trung dài hạn U Vấn đề đặt hạn chế rủi ro cho hoạt động tín dụng ́H ngân hàng điều kiện để tiến tới CNH- HĐH đất nước việc gia tăng số lượng dự án điều tất yếu Muốn dự án phải đảm bảo chất lượng, tức TÊ phải làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, có việc lập, thẩm định phê duyệt dự án Chính vậy, vai trò to lớn công tác thẩm định tín dụng dự án, H phủ nhận IN Hơn nữa, yêu cầu có tính nguyên tắc ngân hàng hoạt động K đầu tư tín dụng phải xem xét, lựa chọn dự án thực có hiệu vừa mang lại lợi ích cho kinh tế, vừa phải đảm bảo lợi nhuận ngân hàng, đồng thời hạn chế O ̣C thấp rủi ro nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư Công tác thẩm định dự án ̣I H đầu tư công cụ đắc lực giúp ngân hàng thực yêu cầu Với ý nghĩa việc thẩm định dự án đầu tư góp phần quan trọng Đ A thành bại hoạt động kinh doanh ngân hàng Vì tính cấp bách, tầm quan trọng công tác này, trình thực tập NHNo&PTNT Thị xã Hương Trà chọn đề tài “ Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Thị xã Hương Trà” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp mình, với mong muốn áp dụng học vào thực tiễn, góp phần giải vấn đề đề tài, đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu thẩm định cho dự án đầu tư Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa số vấn đề sở lý luận thực tiễn hoạt động thẩm định dự án đầu tư ngân hàng - Tìm hiểu, phân tích đánh giá tình hình thẩm định DAĐT Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thị xã Hương Trà - Xem xét hài lòng khách hàng hoạt động thẩm định DAĐT Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thị xã Hương Trà - Đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động thẩm định DAĐT Ngân hàng Đối tượng phạm vi nghiên cứu ́H - Thời gian nghiêm cứu năm 2011 – 2013 U nghiệp xin vay vốn NHNo&PTNT Thị xã Hương Trà Ế - Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động thẩm định dự án đầu tư doanh Phương pháp nghiên cứu TÊ Để hoàn thiện đề tài, suốt trình thực sử dụng phương pháp:  Phương pháp thu thập liệu (dữ liệu sơ cấp thứ cấp) H  Phương pháp so sánh phân tích IN  Phương pháp vấn trực tiếp K  Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên Đ A ̣I H O ̣C  Sử dụng phần mềm SPSS để xử lý số liệu PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.1 Dự án đầu tư 1.1.1 Khái niệm dự án đầu tư Theo quan điểm nhà kinh tế học đại “Dự án đầu tư tập hợp hoạt động đặc thù nhằm tạo nên thực thể có phương pháp sở nguồn lực định” U Ế Ở Việt Nam, khái niệm dự án đầu tư trình bày Nghị Định 52/1999 ́H NĐ-CP quy chế quản lý đầu tư xây đựng bản:” Dự án đầu tư tập hợp đề xuất có liên quan tới việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng cải tạo sở vật TÊ chất định nhằm đạt tăng trưởng số lượng trì, cải tiến, nâng gồm hoạt động đầu tư trực tiếp)” án đầu tư tập hợp đề xuất bỏ vốn trung dài hạn để tiến hành IN “Dự H cao chất lượng sản phẩm dịch vụ khoảng thời gian xác định (chỉ bao K hoạt động đầu tư địa bàn cụ thể, khoảng thời gian xác định”, theo khoản 17, Điều 3, Luật Đầu Tư ̣C  Về mặt hình thức, DAĐT tập hồ sơ tài liệu trình bày cách chi tiết O có hệ thống hoạt động, chi phí theo kế hoạch để đạt kết ̣I H thực mục tiêu định tương lai  Về mặt nội dung, DAĐT tập hợp hoạt động có liên quan với Đ A kế hoạch hóa nhằm đạt mục tiêu định việc tạo kết cụ thể thời gian định, thông qua việc sử dụng nguồn lực xác định  Trên góc độ quản lý, DAĐT công cụ quản lý việc sử dụng vốn, vật tư, lao động để tạo kết tài chính, kinh tế - xã hội thời gian dài Dự án chuỗi hoạt động có liên kết tạo nhằm đạt kết định phạm vi ngân sách thời gian xác định Dù xem xét góc độ DAĐT gồm thành phần sau: + Mục tiêu dự án thể hai mức: - Mục tiêu phát triển lợi ích kinh tế xã hội thực dự án đem lại - Mục tiêu trước mắt mục đích cụ thể cần đạt việc thực dự án + Các kết quả: kết cụ thể, có định lượng, tạo từ hoạt động khác dự án Đây điều kiện cần thiết để thực mục tiêu dự án + Các hoạt động: nhiệm vụ hành động thực dự án để tạo kết định Những nhiệm vụ hành động với Ế lịch biểu trách nhiệm cụ thể phận thực tạo thành kế hoạch làm U việc dự án ́H + Các nguồn lực: vật chất, tài người cần thiết để tiến hành hoạt động dự án Giá trị chi phí nguồn lực vốn đầu tư TÊ cần cho dự án + Thời gian: độ dài thực dự án đầu tư cần cố định H Dự án đầu tư xây dựng phát triển trình gồm nhiều giai đoạn IN Các giai đoạn vừa có mối quan hệ gắn bó vừa độc lập tương tạo K thành chu trình dự án Chu trình dự án chia làm giai đoạn: giai đoạn chuẩn bị đầu tư, giai đoạn thực đầu tư giai đoạn vận hành kết Giai đoạn O ̣C chuẩn bị đầu tư tạo tiền đề định thành công hay thất bại giai đoạn sau này, ̣I H đặc biệt giai đoạn vận hành kết đầu tư Đối với chủ đầu tư nhà tài trợ, việc xem xét đánh giá giai đoạn chu Đ A trình dự án quan trọng Nhưng đứng góc độ khác nhau, người có mối quan tâm xem xét giai đoạn chu trình khác Chủ đầu tư phải nắm vững ba giai đoạn, thực trình tự Đó điều kiện để đảm bảo đầu tư hội có hiệu 1.1.2 Đặc điểm dự án đầu tư  DAĐT có mục đích, mục tiêu rõ ràng  DAĐT có chu kỳ phát triển riêng thời gian tồn hữu hạn  DAĐT có tham gia nhiều bên như: chủ đầu tư, nhà đầu tư, quan cung cấp dịch vụ đầu tư, quan quản lý Nhà nước  Sản phẩm DAĐT mang tính đơn chiếc, độc đáo  Môi trường hoạt động dự án phụ thuộc, xung đột: có tương tác phức tạp dự án với dự án khác, phận quản lý với phận quản lý khác, phụ thuộc môi trường  DAĐT có tính bất định độ rủi ro cao 1.1.3 Phân loại dự án đầu tư Trên thực tế, dự án đầu tư đa dạng cấp độ, loại hình, quy mô, thời hạn phân loại theo nhiều tiêu thức khác Sau sồ cách phân loại dự Ế án nhằm tạo thuận lợi cho việc quản lý, theo dõi đề biện pháp để nâng cao U hiệu hoạt động đầu tư theo dự án ́H  Theo tính chất dự án đầu tư TÊ DAĐT mới: hoạt động đầu tư xây dựng bản, nhằm hình thành công trình Thực chất đầu tư mới, với việc hình thành công trình mới, đòi hỏi có máy quản lý H DAĐT chiều sâu: hoạt động đầu tư xây dựng bản, nhằm cải tạo, mở IN rộng, nâng cấp, đại hóa, đồng hóa dây chuyền sản xuất, dịch vụ; sở K công trình có sẵn, với máy quản lý hình thành từ trước đầu tư ̣C DAĐT mở rộng: dự án nhằm tăng cường lực sản xuất- dịch vụ có nhằm tiết kiệm tận dụng có hiệu công suất thiết kế lực sản xuất có O  Theo nguồn vốn ̣I H DAĐT có vốn huy động nước: vốn nước vốn hình thành từ Đ A nguồn tích lũy nội kinh tế quốc dân, bao gồm: vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước, vốn đầu tư phát triển Doanh nghiệp Nhà Nước, nguồn vốn khác DAĐT có vốn huy động từ nước ngoài: vốn nước vốn hình thành không nguồn tích lũy nội kinh tế quốc dân, bao gồm: vốn thuộc khoản vay nước Chính phủ viện trợ quốc tế dành cho đầu tư phát triển (kể vốn hỗ trợ phát triển thức ODA), vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI), vốn đầu tư quan ngoại giao, tổ chức quốc tế quan nước khác đầu tư xây dựng đất Việt Nam, vốn vay nước Nhà nước bảo lãnh doanh nghiệp  Theo ngành đầu tư DAĐT phát triển sở hạ tầng: hoạt động đầu tư phát triển nhằm xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật- xã hội DAĐT phát triển công nghiệp: hoạt động đầu tư phát triển nhằm xây dựng công trình công nghiệp DAĐT phát triển nông nghiệp: hoạt động đầu tư phát triển nhằm xây dựng công trình nông nghiệp Ế DAĐT phát triển dịch vụ: hoạt động đầu tư phát triển nhằm xây dựng U công trình dịch vụ (thương mại, khách sạn- du lịch, dịch vụ khác….) ́H Ở Việt Nam, theo “Quy chế quản lý đầu tư xây dựng” ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 Chính phủ, phân loại TÊ Dự án đầu tư xây dựng công trình sau (Xem phụ lục 1) 1.1.4 Yêu cầu dự án đầu tư H •Một là, tính khoa học Tính khoa học dự án thể khía IN cạnh chủ yếu sau: K - Về số liệu thông tin Những liệu, thông tin để xây dựng dự án phải đảm bảo trung thực, xác, tức phải chứng minh nguồn gốc xuất xứ O ̣C thông tin số liệu thu thập (do quan có trách nhiệm ̣I H cung cấp, nghiên cứu tìm hiểu thực tế ) - Về phương pháp lý giải Các nội dung dự án không tồn độc lập, riêng Đ A rẽ mà chúng nằm thể thống nhất, đồng Vì vậy, trình phân tích, lý giải nội dung nêu dự án phải đảm bảo logic chặt chẽ - Về phương pháp tính toán Khối lượng tính toán dự án thường lớn Do đó, thực tính toán tiêu cần đảm bảo đơn giản xác Đối với đồ thị, vẽ kỹ thuật phải đảm bảo xác kích thước, tỷ lệ -Về hình thức trình bày Dự án chứa đựng nhiều nội dung, nên trình bày phải đảm bảo có hệ thống, rõ ràng, có hệ thống, dể hiểu đẹp • Hai là, tính pháp lý Dự án cần có sở pháp lý vững chắc, tức phù hợp với sách luật pháp Nhà nước Điều đòi hỏi người soạn thảo dự án phải nghiên cứu kỹ chủ trương, sách Nhà nước văn luật pháp có liên quan đến hoạt động đầu tư • Ba là, tính thực tiễn Tính thực tiễn dự án đầu tư thể khả ứng dụng triển khai thực tế Các nội dung, khía cạnh phân tích dự án đầu tư chung chung mà dựa thực tế đó, phải xây dựng điều kiện hoàn cảnh cụ thể mặt bằng, thị trường, vốn • Bốn là, tính thống Lập thực dự án đầu tư trình gian Ế nan, phức tạp Đó công việc độc lập chủ đầu tư mà liên quan đến U nhiều bên quan quản lý Nhà nước lĩnh vực đầu tư xây dựng, nhà tài ́H trợ • Năm là, tính định Những nội dung, tính toán quy mô sản xuất, chi TÊ phí, giá cả, doanh thu, lợi nhuận dự án có tính chất dự trù, dự báo Thực tế thường xảy không hoàn toàn dự báo Thậm chí, nhiều trường hợp, H thực tế xảy lại khác xa so với dự kiến ban đầu dự án IN 1.2 Thẩm định DAĐT K 1.2.1 Khái niệm thẩm định dự án đầu tư Đối với dự án đầu tư, từ lập xong đến thực phải thẩm O ̣C định qua nhiều cấp: Nhà nước, nhà đầu tư, nhà đồng tài trợ, tổ chức cho vay vốn… ̣I H Đứng giác độ, có định nghĩa khác thẩm định Nhưng hiểu cách chung thì:“Thẩm định dự án đầu tư việc tổ chức thẩm tra, xem xét Đ A cách khách quan, khoa học toàn diện mặt pháp lý, nội dung có ảnh hưởng đến hiệu quả, tính khả thi, tính thực tính sinh lợi công đầu tư” Dưới góc độ người cho vay vốn, NHTM nhận luận chứng kinh tế- kỹ thuật tiến hành thẩm định theo tiêu định cho vay hay không cho vay Sau đến “ đàm phán ký kết hợp đồng” Như hiểu thẩm định dự án đầu tư ngân hàng thẩm định trước đầu tư hay thẩm định tín dụng, đánh giá công tác quan trọng 1.2.2 Mục đính việc thẩm định dự án đầu tư  Giúp chủ đầu tư, cấp định đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư lựa chọn phương án đầu tư tốt nhất, định đầu tư hướng đạt lợi ích kinh tế- xã hội mà dự án đầu tư mang lại  Quản lý trình đầu tư dựa vào chiến lược phát triển kinh tế- xã hội Nhà nước, quy hoạch phát triển ngành địa phương qua bước phát triển  Thực thi luật pháp sách hành Ế  Lựa chọn phương án khai thác sử dụng có hiệu nguồn lực đất U nước  Thực mục tiêu CNH- HĐH đất nước ́H  Góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân TÊ  Bảo đảm nhịp độ tăng trưởng kinh tế đề chiến lực phát triển kinh tếxã hội đất nước H 1.2.3 Ý nghĩa công tác thẩm định dự án đầu tư IN + Đối với kinh tế: xét phương diện vĩ mô để đảm bảo tính thống K hoạt động đầu tư toàn kinh tế, tạo tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, đồng thời tránh thiệt hại rủi ro không đáng có cần phải có O ̣C quản lý chặt chẽ Nhà nước lĩnh vực đầu tư Thẩm định dự án đầu ̣I H tư công cụ hay nói cách khác phương thức hữu hiệu giúp Nhà nước thực giúp Nhà nước thực chức quản lý vĩ mô Đ A Công tác thẩm định tiến hành thông qua số quan chức thay mặt Nhà nước để thực quản lý Nhà nước lĩnh vực đầu tư như: Bộ Kế hoạch- Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường… UBND Tỉnh, thành phố, quản lý ngành khác Qua việc phân tích dự án đầu tư cách toàn diện, khoa học sâu sắc, quan chức có kết luận xác cần thiết để tham mưu cho Nhà nước việc hoạch định chủ trương đầu tư, định hướng đầu tư định đầu tư dự án Trong thực tế, để tạo điều kiện cho quan thẩm định dự án, dự án đầu tư chia làm số loại cụ thể Trên sở phân loại này, phân cấp trách nhiệm khâu thẩm định xét duyệt, dự án đầu tư phải đảm bảo tính xác nhanh chóng phê duyệt Hiện nay, công tác quản lý đầu tư lãnh thổ Việt Nam thực theo “Quy chế quản lý đầu tư xây dựng”, ban hành kèm theo Nghị định số 12/2000/NĐ –CP ban hành ngày 10 tháng 02 năm 2009 Thủ Tướng Chính Phủ, phân loại Dự án đầu tư xây dựng công trình sau Theo Nghị định này, ngân hàng cụ thể hóa chức nhằm nâng cao hiệu quản lý phân cấp đầu tư + Đối với NHTM: Ngân hàng tổ chức trung gian tài thực việc Ế nhận tiền gửi cho vay Trong trình cho vay, doanh nghiệp U ngân hàng đáp ứng, ngân hàng cho vay biết chắn vốn vay ́H sử dụng mục đích, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp ngân hàng Muốn vậy, ngân hàng yêu cầu người xin vay lập nộp cho ngân hàng dự án đầu tư Trên TÊ sở đó, với nguồn thông tin khác ngân hàng tiến hành tổng hợp thẩm định dự án chủ đầu tư cách khách quan Việc thẩm định dự án đầu tư H sở để ngân hàng xác định số tiền vay, thời gian cho vay, mức thu nợ hợp lý, thời IN điểm bỏ vốn cho dự án tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động có hiệu K tương lai Tóm lại, ngân hàng, công tác thẩm định dự án đầu tư quan trọng, giúp cho ngân hàng định có bỏ vốn đầu tư hay không? Nếu đầu O ̣C tư đầu tư nào? Mức độ bỏ vốn bao nhiêu? Điều giúp ngân hàng đạt ̣I H tiêu an toàn hiệu sử dụng vốn, giảm thiểu nợ hạn nợ khó đòi, hạn chế rủi ro xảy đến với ngân hàng Đ A Như rõ ràng kinh tế thị trường, thẩm định dự án vô quan trọng hoạt động tín dụng ngân hàng Thực tiễn hoạt động NHTM Việt Nam số năm vừa qua cho thấy bên cạnh số dự án đầu tư có hiệu đem lại lợi ích to lớn cho chủ đầu tư kinh tế, nhiều dự án chưa quan tâm mức đến công tác thẩm định trước tài trợ gây tình trạng không thu hồi vốn tín dụng, nợ hạn kéo dài chí có dự án bị phá sản hoàn toàn Điều gây nhiều khó khăn cho hoạt động ngân hàng, đồng thời làm cho uy tín số NHTM bị giảm sút nghiêm trọng Như vậy, vào kinh tế thị trường với đặc điểm cố hữu đầy biến động rủi ro yêu cầu thiết NHTM phải tiến hành thẩm định dự án đầu tư cách đầy đủ toàn 10 PHỤ LỤC 7: KIỂM ĐỊNH T-test 4.1 Kiểm định T-test với nhóm nhân tố “Công tác tiếp nhận hồ sơ” One-Sample Statistics Std Deviation 134 3.64 134 4.00 086 879 076 841 073 811 070 4.06 H 134 993 Ế 3.72 Std Error Mean U 134 TÊ Cong tac tiep nhan va kiem tra ho so tham dinh don gian, nhanh chong (ho so hop le) Huong dan cu the tan tinh de chinh sua va hen nop lai cu the (ho so khong hop le) Thoi gian hoan chinh bo ho so cho vay nhanh chong Thoi gian thong bao ket luan ve ho so cho vay dung nhu da ghi giay hen Mean ́H N IN One-Sample Test ̣I H Đ A Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 133 001 -.284 -.45 -.11 -4.716 133 000 -.358 -.51 -.21 000 133 1.000 000 -.14 14 852 133 396 060 -.08 20 ̣C -3.305 O Cong tac tiep nhan va kiem tra ho so tham dinh don gian, nhanh chong (ho so hop le) Huong dan cu the tan tinh de chinh sua va hen nop lai cu the (ho so khong hop le) Thoi gian hoan chinh bo ho so cho vay nhanh chong Thoi gian thong bao ket luan ve ho so cho vay dung nhu da ghi giay hen df K t Test Value = 4.2 Kiểm định T-test với nhóm nhân tố “Thông Tin One-Sample Statistics N Mean Thong tin duoc thu thap day du, chinh xac Qua trinh thu thap, xu ly, phan tich nhanh chong, minh bach cong khai Qua trinh luu tru thong tin day du Std Deviation Std Error Mean 134 3.94 956 083 134 3.94 802 069 134 4.10 728 063 Test Value = U Ế One-Sample Test ́H 95% Confidence Interval of the Difference t Thong tin duoc thu thap df -.723 Sig (2-tailed) 133 Difference 471 Lower Upper -.060 -.22 10 390 -.060 -.20 08 099 104 -.02 23 H day du, chinh xac TÊ Mean phan tich nhanh chong, IN Qua trinh thu thap, xu ly, -.862 133 Qua trinh luu tru thong tin 1.661 133 O ̣C day du K minh bach cong khai Đ A ̣I H 4.3 Kiểm định T-test với nhóm nhân tố “Phương pháp thẩm định môi trường thẩm định” Co phuong phap tham dinh khoa hoc, phu hop voi tinh chat thuc tien cua du an, quy trinh hop ly Can bo tham dinh co kinh nghiem, kien thuc ve du an duoc tham dinh Cap nhat va thuc hien dung cac chu truong chinh sach cua Nha nuoc doi voi hoat dong dau tu Su dung cac tieu chuan, chi tieu kinh te - ky thuat hop ly de danh gia hieu qua du an One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean 134 4.01 832 072 134 3.75 879 076 134 4.13 916 079 134 4.01 965 083 One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval of the Difference Mean t df Sig (2-tailed) Difference Lower Upper Co phuong phap tham 208 133 836 015 -3.241 133 002 -.246 1.698 133 092 179 133 H dinh khoa hoc, phu hop voi tinh chat thuc tien cua -.13 16 du an, quy trinh hop ly Cap nhat va thuc hien dung cac chu truong chinh -.10 134 -.02 29 -.15 18 TÊ sach cua Nha nuoc doi voi ́H an duoc tham dinh hoat dong dau tu Su dung cac tieu chuan, chi tieu kinh te - ky thuat IN hop ly de danh gia hieu ̣I H O ̣C K qua du an Đ A -.40 U nghiem, kien thuc ve du Ế Can bo tham dinh co kinh 858 015 4.4 Kiểm định T-test với nhóm nhân tố “Quy trình thẩm định dự án đầu tư” One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean Phan tich, danh gia tinh kha thi cua du an ve cong nghe, kinh te, xa hoi, 134 3.82 925 080 134 3.74 901 078 134 3.67 134 3.66 moi truong day du, khach quan De xuat, kien nghi voi cap tren chap nhan hay ko chap nhan du an dung Thoi gian thuc hien quy trinh tham 839 072 706 061 TÊ dinh dung nhu quy dinh U gian, nhanh chong ́H Cong tac to chuc tham dinh don Ế voi quy trinh K IN H One-Sample Test df 95% Confidence Interval of Sig (2- Mean tailed) Difference the Difference Lower Upper ̣C t Test Value = O Phan tich, danh gia tinh kha thi cua du an ve cong nghe, kinh te, xa hoi, moi -2.242 133 027 -.179 -.34 -.02 -3.357 133 001 -.261 -.42 -.11 -4.532 133 000 -.328 -.47 -.19 -5.632 133 000 -.343 -.46 -.22 ̣I H truong day du, khach quan De xuat, kien nghi voi cap tren chap Đ A nhan hay ko chap nhan du an dung voi quy trinh Cong tac to chuc tham dinh don gian, nhanh chong Thoi gian thuc hien quy trinh tham dinh dung nhu quy dinh 4.5 Kiểm định T-test với nhóm nhân tố “Đội ngũ cán nhân viên” One-Sample Statistics N Mean Std Std Error Deviation Mean 134 3.72 939 081 Tu cach dao duc nghe nghiep cua CBTD 134 3.85 897 077 134 4.04 812 070 134 3.99 (ba) vay von Giai quyet thac mac cua DN phat sinh qua trinh tham 849 073 Goi dien thoai nhac nho khoan vay den han 134 3.80 987 085 Muc hai long cua ong (ba) ve thai cua CBTD ́H dinh hop ly va nhanh chong U Kinh nghiem thuc te, hieu biet cua CBTD doi voi du an ma ong Ế Nang luc, trinh va kinh nghiem cua CBTD 776 067 3.92 TÊ 134 IN H One-Sample Test K t Đ A ̣I H O ̣C Nang luc, trinh va kinh nghiem cua CBTD Tu cach dao duc nghe nghiep cua CBTD Kinh nghiem thuc te, hieu biet cua CBTD doi voi du an ma ong (ba) vay von Giai quyet thac mac cua DN phat sinh qua trinh tham dinh hop ly va nhanh chong Goi dien thoai nhac nho khoan vay den han Muc hai long cua ong (ba) ve thai cua CBTD df Test Value = Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -3.497 -1.926 133 133 001 056 -.284 -.149 -.44 -.30 -.12 00 638 133 524 045 -.09 18 -.203 133 839 -.015 -.16 13 -2.363 133 020 -.201 -.37 -.03 -1.224 133 223 -.082 -.21 05 4.6 Kiểm định T-test với nhóm nhân tố “Các yếu tố hồ sơ xin vay vốn” One-Sample Statistics N Mean Std Error Mean 134 3.68 962 083 134 4.11 847 073 134 3.72 896 077 134 4.15 809 070 U Ế So tien NH dong y cho vay co dap ung voi nhu cau ve von cua DN Lai suat va thoi han cho vay hop ly voi DN Phan ky tra no co hop ly khong? Thoi gian giai ngan no goc cua NH co hop ly khong? Std Deviation One-Sample Test So tien NH dong y cho vay co dap ung voi Lai suat va thoi han cho vay hop ly voi Phan ky tra no co hop ly khong? ̣C Đ A ̣I H O khong? of the Difference Sig (2- Mean tailed) Difference Lower Upper 000 -.321 -.49 -.16 133 128 112 -.03 26 -3.567 133 001 -.276 -.43 -.12 2.136 133 035 149 01 29 1.531 Thoi gian giai ngan no goc cua NH co hop ly 95% Confidence Interval 133 K DN -3.860 IN nhu cau ve von cua DN df H t TÊ ́H Test Value = MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ix PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ U Ế Lý chọn đề tài ́H Mục đích nghiên cứu .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu TÊ Phương pháp nghiên cứu .3 PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU H CHƯƠNG 1: CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ IN 1.1 Dự án đầu tư K 1.1.1 Khái niệm dự án đầu tư .4 1.1.2 Đặc điểm dự án đầu tư ̣C 1.1.3 Phân loại dự án đầu tư O 1.1.4 Yêu cầu dự án đầu tư ̣I H 1.2 Thẩm định DAĐT 1.2.1 Khái niệm thẩm định dự án đầu tư .8 Đ A 1.2.2 Mục đính việc thẩm định dự án đầu tư 1.2.3 Ý nghĩa công tác thẩm định dự án đầu tư 1.3 Chất lượng thẩm định DAĐT 11 1.3.1 Quan điểm chất lượng thẩm định DAĐT .11 1.3.2 Sự cần thiết nâng cao chất lượng thẩm định DAĐT 12 1.3.3 Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định DAĐT NHNo Hương Trà 14 1.3.3.1 Nhân tố chủ quan .14 1.3.3.2 Nhân tố khách quan 17 1.4 Một số tiêu phân tích 18 i 1.4.1 Chỉ tiêu đánh giá hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng .18 1.4.2 Chỉ tiêu đánh giá tính khả thi dự án đầu tư .19 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ 23 2.1 Khái quát chung NHNo & PTNT Thị xã Hương Trà 23 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 23 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 24 Ế 2.1.3 Tình hình lao động NHNo&PTNT Thị xã Hương Trà giai đoạn từ năm U 2011- 2013 26 ́H 2.1.4 Tình hình Tài sản Nguồn vốn NHNo&PTNT Thị xã Hương Trà giai TÊ đoạn từ năm 2011 -2013 .27 2.1.5 Tình hình huy động vốn NHNo&PTNT Thị xã Hương Trà giai đoạn từ H năm 2011- 2013 29 IN 2.1.6 Tình hình cho vay vốn NHNo&PTNT Thị xã Hương Trà giai đoạn từ năm 2011 đến 2013 .33 K 2.1.6.1 Tình hình cho vay theo thành phần kinh tế tính từ năm 2011- 2013 33 ̣C 2.1.6.2 Tình hình cho vay theo thời hạn từ năm 2011 - 2013 34 O 2.1.6.3 Tình hình cho vay theo mục đích sử dụng từ năm 2011 - 2013 35 ̣I H 2.1.6.4 Tình hình cho vay theo nhóm nợ từ năm 2011- 2013 37 2.1.7 Kết hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT Thị xã Hương Trà giai Đ A đoạn từ năm 2011 đến 2013 40 2.2 Thực trạng công tác thẩm định DAĐT NHNo&PTNT Thị xã Hương Trà giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2013 44 2.2.1 Quy trình thẩm định dự án đầu tư NHNo &PTNT Thị xã Hương Trà 44 2.2.2 Nội dung thẩm định dự án xin vay vốn đầu tư NHNo &PTNT Thị xã Hương Trà 51 2.2.2.1 Nội dung thẩm định tổng quát 51 2.2.2.1.1 Xem xét yếu tố đảm bảo tính hiệu DAĐT 51 2.2.2.1.2 Xem xét yếu tố đảm bảo tính khả thi DAĐT 51 2.2.2.1.3 Xem xét thiết kế sở 51 ii 2.2.2.1.4 Xem xét hiệu mặt kinh tế - xã hội 51 2.2.2.2 Nội dung thẩm định chi tiết .52 2.2.2.2.1 Thẩm định mục tiêu sở pháp lý 52 2.2.2.2.2 Thẩm định thị trường dự án 52 2.2.2.2.3 Thẩm định phương diện kỹ thuật 54 2.2.2.2.4 Thẩm định phương diện tổ chức quản lý thực DAĐT56 2.2.2.2.5 Thẩm định mặt tài DAĐT 56 2.2.2.2.6 Thẩm định biện pháp bảo đảm tiền vay 59 Ế 2.2.2.2.7 Phân tích đề xuất biện pháp giảm thiểu rủi ro .60 U 2.2.3 Kết công tác thẩm định DAĐT NHNo&PTNT Thị xã Hương ́H Trà gian đoạn từ năm 2011 đến 2013 61 TÊ 2.3 Đánh giá mức độ hài lòng công tác thẩm định DAĐT NHNo & PTNT Thị xã Hương Trà 66 H 2.3.1 Mẫu điều tra thông tin DN 66 IN 2.3.1.1 Mẫu điều tra .66 2.3.1.2 Thông tin tổng hợp mẫu điều tra số liệu .67 K 2.3.2 Kiểm định độ tin cậy biến số phân tích với hệ số Cronbach’s Alpha 70 ̣C 2.3.3 Kiểm định One Sample T-Test 74 O 2.3.3.1 Đánh giá mức độ hài lòng doanh nghiệp công tác hoàn tất thủ ̣I H tục vay vốn .75 2.3.3.2 Đánh giá mức độ hài lòng doanh nghiệp đến phương pháp, quy Đ A trình thẩm định dự án .76 2.3.3.3 Đánh giá mức độ hài lòng doanh nghiệp đến nhân viên yếu tố hồ sơ ngân hàng 78 2.4 Đánh giá chất lượng công tác thẩm định DAĐT NHNo&PTNT Thị xã Hương Trà 80 2.4.1 Những kết đạt 80 2.4.2 Những hạn chế tồn 81 2.4.3 Một số nguyên nhân chủ yếu 84 2.4.3.1 Nguyên nhân chủ quan 84 2.4.3.2 Nguyên nhân khách quan 85 iii CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NHNO & PTNT THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ 87 3.1 Định hướng cho công tác thẩm định dự án đầu tư NHNo & PTNT Thị xã Hương Trà thời gian tới 87 3.2 Các giải pháp .89 3.2.1 Giải pháp thu thập, lưu trữ xử lý thông tin báo cáo DAĐT 89 3.2.2 Giải pháp tổ chức điều hành, nhân 90 3.2.3 Giải pháp hoàn thiện quy trình, kỹ thuật thẩm định 91 Ế 3.2.4 Giải khúc mắc vấn đề tài sản chấp 91 U 3.2.5 Giải pháp chiến lược khách hàng 92 ́H 3.2.6 Giải pháp hỗ trợ thẩm định 93 TÊ PHẦN III : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 94 Kết luận 94 H Kiến nghị .95 IN 2.1 Kiến nghị với Chính phủ .95 2.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 96 ̣C TÀI LIỆU THAM KHẢO K 2.3 Kiến nghị Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam 97 Đ A ̣I H O PHỤ LỤC iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT : Cán tín dụng CĐT : Chủ đầu tư CIC : Trung tâm thông tin tín dụng Ngân hàng CNH - HĐH : Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa CP : Cổ phần DAĐT : Dự án đầu tư DN : Doanh nghiệp NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nước U Ế CBTD ́H NHNo&PTNT : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn : Ngân hàng thương mại NHNo : Ngân hàng nông nghiệp SXKD : Sản xuất kinh doanh TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ : Tài sản cố định HĐQT : Hội đồng quản trị : Vốn chủ sở hữu Đ A ̣I H O VCSH : Bộ kế hoạch – đầu tư ̣C BKH- ĐT K IN H TÊ NHTM v DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức máy quản lý NHNo & PTNT Thị xã Hương Trà 25 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Sơ đồ 2: Quy trình thẩm định NHNo&PTNT Thị xã Hương Trà 44 vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Bảng tình hình lao động NHNo&PTNT Thị xã Hương Trà giai đoạn từ năm 2011 đến 2013 .26 Bảng 2.2 Tổng hợp tài sản nguồn vốn NHNo&PTNT Thị xã Hương Trà giai đoạn từ năm 2011 đến 2013 27 Bảng 2.3 Tình hình huy động vốn phân theo khách hàng NHNo&PTNT Thị xã Hương Trà giai đoạn từ năm 2011 đến 2013 .30 Ế Bảng 2.4 Tình hình huy động vốn theo kỳ hạn NHNo&PTNT Thị xã Hương Trà U giai đoạn từ năm 2011 đến 2013 31 ́H Bảng 2.5 Tình hình huy động vốn Phân theo nguồn huy động NHNo&PTNT Thị TÊ xã Hương Trà giai đoạn từ năm 2011 đến 2013 32 Bảng 2.6 Tình hình cho vay theo thành phần kinh tế NHNo&PTNT Hương Trà H giai đoạn từ năm 2011 đến 2013 33 IN Bảng 2.7 Tình hình cho vay theo thời gian NHNo&PTNT Hương Trà gian đoạn từ năm 2011 đến 2013 .34 K Bảng 2.8 Cơ cấu cho vay theo mục đích sử dụng NHNo&PTNT Thị xã Hương Trà ̣C giai đoạn từ năm 2011- 2013 .36 O Bảng 2.9 Tình hình cho vay theo nhóm nợ NHNo & PTNT Thị xã Hương Trà giai ̣I H đoạn từ năm 2011 đến năm 2013 38 Bảng 2.10 Đánh giá hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT Thị xã Hương Trà giai Đ A đoạn từ năm 2011 đến 2013 41 Bảng 2.11 Nhu cầu vay vốn doanh nghiệp giai đoạn từ năm 2011 đến 2013 .62 Bảng 2.12 Tổng số dự án vay doanh nghiệp phần theo ngành giai đoạn từ năm 2011 đến 2013 .63 Bảng 2.13 Tổng dư nợ dự án doanh nghiệp phần theo ngành giai đoạn từ năm 2011 đến 2013 64 Bảng 2.14 Các tiêu đánh giá chất lượng công tác thẩm định dự án doanh nghiệp từ năm 2011 – 2013 65 Bảng 2.15 Thông tin người vấn 67 Bảng 2.16 Thông tin tổng hợp DN điều tra 69 vii Bảng 2.17 Kiểm định Cronbach’s Alphađối với nhân tố “Công tác tiếp nhận hồ sơ” 71 Bảng 2.18 Kiểm định Cronbach’s Alpha nhân tố “Thông tin” 71 Bảng 2.19 Kiểm định Cronbach’s Alpha nhân tố “Phương pháp thẩm định môi trường thẩm định” 72 Bảng 2.20 Kiểm định Cronbach’s Alpha nhân tố “Quy trình thẩm định dự án đầu tư” 73 Bảng 2.21 Kiểm định Cronbach’s Alpha nhân tố “Đội ngũ cán nhân viên” 73 Bảng 2.22 Kiểm định Cronbach’s Alpha nhân tố “Các yếu tố hố sơ xin Ế vay vốn” .74 U Bảng 2.23 Kiểm định nhân tố “Công tác tiếp nhận hồ sơ” 75 ́H Bảng 2.24 Kiểm định nhân tố “Thông Tin” 76 TÊ Bảng 2.25 Kiểm định nhân tố “Phương pháp thẩm định môi trường thẩm định” 76 Bảng 2.26 Kiểm định nhân tố “Quy trình thẩm định dự án đầu tư” 77 H Bảng 2.27 Kiểm định nhân tố “Đội ngũ cán nhân viên” .78 Đ A ̣I H O ̣C K IN Bảng 2.28 Kiểm định nhân tố “Các yếu tố hồ sơ xin vay vốn” 79 viii TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Đề tài trình nghiên cứu công tác thẩm định dự án đầu tư Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Thị xã Hương Trà thực tiêu chí : - Mục tiêu chính: + Tìm hiểu, phân tích đánh giá thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư NHNo&PTNT Thị xã Hương Trà giai đoạn 2011- 2013 + Đánh giá mức độ hài lòng khách hàng chất lượng thẩm định dự án Ế đầu tư NHNo&PTNT Thị xã Hương Trà U + Thông qua đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác ́H thẩm định dự án đầu tư NHNo&PTNT Thị xã Hương Trà TÊ - Dữ liệu phục vụ: + Các báo cáo thường niên Ngân hàng qua ba năm 2011- 2013 H + Số liệu điều tra thực tế từ khách hàng IN + Sách, tài liệu, website liên quan - Phương pháp thu thập xử lý thông tin: K + Phỏng vấn trực tiếp từ cán tín dụng Ngân hàng ̣C + Phát phiếu điều tra lấy ý kiến từ khách hàng đến vay vốn Ngân hàng O + Xử lý số liệu Word, Excel, SPSS ̣I H - Phân tích: + Sử dụng phương pháp phân tích thống kê, phân tích kinh tế, phương pháp Đ A kiểm định T-test phương pháp thống kê toán học - Kết đạt được: + Có nhìn tổng quan công tác thẩm định dự án đầu tư + Khóa luận nêu lên thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư NHNo&PTNT Thị xã Hương Trà + Nêu hạn chế đưa số giải pháp để công tác thẩm định dự án NHNo&PTNT Thị xã Hương Trà nói riêng NHTM nói chung đạt hiệu cao ix
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Thị xã Hương Trà, Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Thị xã Hương Trà, Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Thị xã Hương Trà

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay