Hoàn thiện chính sách Marketing-mix đối với sản phẩm rượu Shochu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thực phẩm Huế

137 138 0
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:58

in h tế H uế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH họ ĐỀ TÀI: cK KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ng Đ ại HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING-MIX ĐỐI VỚI SẢN PHẨM RƯỢU SHOCHU CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM HUẾ ườ SINH VIÊN THỰC HIỆN Tr NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH LỚP K43 QTKD THƯƠNG MẠI GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN T.S HOÀNG QUANG THÀNH NIÊN KHÓA: 2009-2013 LỜI CẢM ƠN uế Trong suốt trình lựa chọn, tìm hiểu vào nghiên cứu đề tài tế H nhận gúp đỡ động viên, góp ý có ích để tiếp thêm cho niềm tin, động lực nguồn thông tin để hoàn thành đề tài Trước hết xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn đến Ban giám hiệu nhà in h trường, khoa Quản trị kinh doanh toàn thể thầy cô giáo trường Đại học kinh tế truyền thụ cho kiến thức chuyên môn quý giá có ý nghĩa cK Đặc biệt xin chân thành gởi lời cám ơn đến thầy giáo Hoàng Quang Thành tận tình dẫn dắt hướng dẫn suốt tháng vừa qua Thầy họ có góp ý, chỉnh sửa cụ thể đồng thời cung cấp tài liệu bổ ích làm sở cho tiến hành nghiên cứu đề tài Ngoài gởi lời cám ơn đến công ty TNHH MTV Thực Phẩm Đ ại Huế suốt thời gian thực tập giúp vận dụng kiến thứcđã học vào thực hành thực tế đồng thời công ty cung cấp cho ng thông tin có giá trị phục vụ cho nghiên cứu Tuy nhiên hạn chế thời gian nghiên cứu kiến thức kinh ườ nghiệm nên làm không tránh khỏi thiếu sót Kính mong quý thầy cô giáo, người quan tâm đóng góp ý kiến để làm hoàn thiện Tr Một lần xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc giúp đỡ quý báu mà nhận thời gian qua Tôi xin chân thành cám ơn! Huế, ngày 10 tháng năm 2013 Sinh viên thực Nguyễn Thị Ngọc Ánh KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS HOÀNG QUANG THÀNH MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ uế DANH MỤC BẢNG tế H PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 h 3.1 Đối tượng nghiên cứu .2 in 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 cK 4.1 Thu thập số liệu 4.2 Thiết kế nghiên cứu họ 4.3 Phương pháp chọn mẫu 4.4 Phương pháp xử lý số liệu 5 Quy trình nghiên cứu Đ ại Ý nghĩa việc nghiên cứu 7 Kết cấu đề tài .7 PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ng CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ MARKETING VÀ CHÍNH SÁCH MARKETING-MIX ườ 1.1 Marketing vấn đề liên quan đến Marketing 1.1.1Khái niệm Marketing .8 Tr 1.1.2.Các chức Marketing 1.1.2.1 Chức thích ứng 1.1.2.3 Chức tiêu thụ sản phẩm 10 1.1.2.4 Chức yểm trợ, khuyếch trương 10 1.2 Marketing-mix sách Marketing-mix 11 1.2.1 Marketing-mix 11 SV: NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH – K43 QTKDTM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS HOÀNG QUANG THÀNH 1.2.1.1 Khái niệm Marketing-mix 11 1.2.1.2 Vai trò marketing-mix .12 1.2.1.3 Phân đoạn thị trường 12 1.2.1.4 Xác định thị trường mục tiêu 12 uế 1.2.1.5 Định vị sản phẩm thị trường mục tiêu 13 1.2.2 Các sách Marketing-mix 15 tế H 1.2.2.1 Chính sách sản phẩm 15 1.2.2.2 Chính sách giá .16 1.2.2.3 Chính sách phân phối 17 1.2.2.4 Chính sách truyền thông - cổ động 19 h 1.3 Cơ sở thực tiễn .19 in 1.3.1 Lịch sử tên gọi rượu Shochu Nhật Bản 19 cK 1.3.2 Đặc thù kinh nghiệm kinh doanh sản phẩm rượu 20 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING-MIX TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HUẾ 22 họ 2.1 Tổng quan công ty 22 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 22 2.1.2 Chức nhiệm vụ công ty 23 Đ ại 2.1.2.1 Chức công ty 23 2.1.2.2 Nhiệm vụ 23 2.1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 23 ng 2.1.3.1 Quy trình công nghệ sản xuất 23 2.1.3.2 Sơ đồ cấu tổ chức máy quản lý chức phận Công ty.25 ườ 2.1.4 Tình hình yếu tố sản xuất Công ty 27 2.1.4.1 Tình hình sử dụng lao động Công ty 27 Tr 2.2 Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh 29 2.3 Tình hình tiêu thụ sản phẩm 31 2.3.1 Thị trường 31 2.3.2 Đối thủ cạnh tranh .33 2.4 Tình hình hoạt động Marketing-mix thời gian qua Công ty 35 2.4.1 Nghiên cứu thị trường 35 SV: NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH – K43 QTKDTM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS HOÀNG QUANG THÀNH 2.4.2 Định vị sản phẩm .36 2.4.3 Chính sách sản phẩm 37 2.4.4 Chính sách giá .38 2.4.5 Chính sách phân phối 39 uế 2.4.6 Chính sách xúc tiến .40 2.5 Đánh giá khách hàng sách Marketing-mix công ty TNHH Một tế H thành viên Huế .41 2.5.1 Xây dựng thang đo: .41 2.5.2.Mẫu điều tra cách thức điều tra, xử lý số liệu 41 2.5.3 Mô tả mẫu nghiên cứu 42 h 2.5.4 Kiểm định Cronbach’s Alpha thang đo 43 in 2.5.4.1 Thang đo biến độc lập sách Marketing: 43 cK 2.5.5 Phân tích nhân tố EFA 47 2.5.5.1.Thang đo biến độc lập sách Marketing-Mix .47 2.5.5.2 Thang đo biến phụ thuộc Đánh giá chung khách hàng sách 54 họ 2.5.6 Kiểm định mô hình giả thuyết nghiên cứu 55 2.5.6.1 Kiểm định phân phối chuẩn số liệu 55 2.5.6.2 Giả thuyết nghiên cứu điều chỉnh 55 Đ ại 2.5.6.3 Xem xét mối tương quan biến 56 2.5.6.4 Xây dựng mô hình hồi quy 56 2.5.6.5 Kiểm định độ phù hợp mô hình 59 ng 2.5.6.6 Dò tìm vi phạm giả định cần thiết .59 2.5.6.7 Kết phân tích hồi quy đa biến đánh giá mức độ quan trọng nhân tố ườ 62 2.5.6 So sánh khác biệt đánh giá đối tượng khách hàng .64 Tr 2.5.6.1 Phân loại đánh giá khách hàng theo độ tuổi .64 2.5.6.2 Phân loại đánh giá khách hàng theo thu nhập 66 2.5.6.3 Phân tích đánh giá khách hàng theo nghề nghiệp .68 2.5.7 Phân tích đánh giá khách hàng sách Marketing công ty TNHH MTV Thực phẩm Huế 70 2.5.7.1 Đánh giá khách hàng sách sản phẩm 70 SV: NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH – K43 QTKDTM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS HOÀNG QUANG THÀNH 2.5.7.2 Đánh giá khách hàng sách giá công ty 72 2.5.7.3 Đánh giá khách hàng sách phân phối công ty .73 2.5.7.4 Đánh giá khách hàng sách xúc tiến: .74 2.5.7.5 Đánh giá khách hàng hoạt động bán hàng .75 uế 2.5.7.6 Đánh giá chung khách hàng công ty 76 2.5.8 Phân tích định mua khách hàng 76 tế H 2.6 Đánh giá chung sách Marketing-mix công ty TNHH MTV Thực Phẩm Huế 82 2.6.1 Các kết đạt công ty triển khai sách Marketing-mix 82 2.6.2 Những hạn chế nguyên nhân 84 h CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH in MARKETING-MIX ĐỐI VỚI SẢN PHẨM RƯỢU SHOCHU CỦA CÔNG TY cK TNHH MTV THỰC PHẨM HUẾ 86 3.1 Giải pháp hoàn thiện yếu tố Marketing-mix .86 3.1.1 Đối với sách sản phẩm 86 họ 3.1.2 Đối với sách giá 88 3.1.3 Đối với sách phân phối .89 3.1.4 Đối với chiến lược xúc tiến hỗn hợp 90 Đ ại 3.2 Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản trị Marketing 92 3.2.1 Thành lập phòng chuyên trách Marketing 92 3.2.2 Các hoạt động nghiên cứu thị trường 92 ng 3.3 Giải pháp hoàn thiện yếu tố liên quan .95 3.3.1 Nâng cao trình độ cán công nhân viên công ty 95 ườ 3.3.2 Đầu tư đổi công nghệ 97 3.3.3 Tiến hành việc huy động nguồn vốn cần thiết cho dự án 97 Tr PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 98 Kết luận 98 Kiến nghị 100 TÀI TIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC SV: NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH – K43 QTKDTM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS HOÀNG QUANG THÀNH DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Doanh nghiệp KMO Kaiser – Meyer - Olkin EFA Exploratory Factor Analysis MTV Một thành viên TNHH Trách nhiệm hữu hạn Sig Significance (Mức ý nghĩa) TTĐB Thuế tiêu thụ đặc biệt GTGT Giá trị gia tăng Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế DN SV: NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH – K43 QTKDTM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS HOÀNG QUANG THÀNH DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 – Mô hình nghiên cứu Marketing-mix 11 uế Sơ đồ 2.2 – Quy trình sản xuất rượu Shochu 24 Sơ đồ 2.3 – Mô hình tổ chức máy quản lý Công ty Thực Phẩm Huế 25 tế H Sơ đồ 2.4 – Mô hình nghiên cứu điều chỉnh 56 Biểu đồ 2.5 – Biểu đồ tần số Histogram phần dư chuẩn hoá 60 Biểu đồ 2.6 – Tỉ lệ người sử dụng sản phẩm .76 Biểu đồ 2.7 – Mức độ sử dụng rượu 79 h Biểu đồ 2.8 – Các yếu tố ảnh hưởng đến định mua 79 in Biểu đồ 2.9 – Tỉ lệ chọn mua loại rượu 80 cK Sơ đồ 3.1– Phương pháp tính giá đề xuất 89 Sơ đồ 3.2– Kênh phân phối đề xuất .90 Tr ườ ng Đ ại họ Sơ đồ 3.2: Kênh phân phối đề xuất .90 SV: NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH – K43 QTKDTM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS HOÀNG QUANG THÀNH DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Tình hình sử dụng lao động Công ty .27 Bảng 2.2: Tình hình tài sản nguồn vốn công ty năm 2010 – 2012 28 uế Bảng 2.3 Một số tiêu phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty giai đoạn 2010-2012 .30 tế H Bảng 2.4 - Danh sách chủng loại sản phẩm Shochu .37 Bảng 2.5 – Số lượng đại lý công ty .40 Bảng 2.6 - Đặc điểm mẫu nghiên cứu 42 Bảng 2.7 – Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Chính sách Sản phẩm 43 h Bảng 2.8 – Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Chính sách Giá 44 in Bảng 2.9 – Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Chính sách phân phối 45 cK Bảng 2.10 – Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Chính sách xúc tiến .46 Bảng 2.11 - Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo biến phụ thuộc .46 Bảng 2.12 – Kiểm định KMO & Bartlett’s Test 48 họ Bảng 2.13 – Phân tích nhân tố lần thứ 48 Bảng 2.14 – Kiểm định KMO & Bartlett’s Test 50 Bảng 2.15 – Kết phân tích nhân tố cuối .50 Đ ại Bảng 2.16- Các nhân tố sau rút trích 53 Bảng 2.17 - Kiểm định KMO & Bartlett’s Test 54 Bảng 2.18 – Kết phân tích nhân tố thang đo đánh giá chung khách hàng .54 ng Bảng 2.19 – Hệ số Skewness Hệ số Kurtosis biến nghiên cứu 55 Bảng 2.20 – Hệ số tương quan Pearson .56 ườ Bảng 2.21 – Thủ tục chọn biến 57 Bảng 2.22 – Tóm tắt mô hình 58 Tr Bảng 2.23 – Kiểm định độ phù hợp mô hình 59 Bảng 2.24 – Kết kiểm định Spearman mối tương quan phần dư biến độc lập.60 Bảng 2.25 - Tiêu chuẩn Skewness Kurtosis .61 Bảng 2.26 – Kiểm định tượng đa cộng tuyến 62 Bảng 2.27 – Kết phân tích hồi quy đa biến 62 Bảng 2.28 – Kiểm định phương sai 64 SV: NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH – K43 QTKDTM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS HOÀNG QUANG THÀNH Bảng 2.29 – Kiểm định ANOVA so sánh khách hàng có độ tuổi khác .65 Bảng 2.30 – Kiểm định Kruskal – Wallis so sánh khách hàng có độ tuổi khác .66 Bảng 2.31 – Kiểm định phương sai 66 uế Bảng 2.32 – Kiểm định ANOVA so sánh khách hàng có thu nhập khác 67 Bảng 2.33 – Kiểm định Kruskal –Wallis so sánh khách hàng có thu nhập khác tế H .68 Bảng 2.34 – Kiểm định phương sai 68 Bảng 2.35 – Kiểm định ANOVA so sánh khách hàng có nghề nghiệp khác .69 h Bảng 2.36 – Kiểm định Kruskal – Wallis so sánh khách hàng có nghề nghiệp khác in 70 Bảng 2.37 – Đánh giá khách hàng sách sản phẩm 70 cK Bảng 2.38 - Kiểm định One –Sample T – test .71 Bảng 2.39 – Đánh giá khách hàng sách giá 72 Bảng 2.40: Kiểm định One –Sample T – test đánh giá khách hàng sách họ giá 73 Bảng 2.41 – Đánh giá khách hàng sách phân phối 73 Đ ại Bảng 2.42 - Kiểm định One –Sample T – test .74 Bảng 2.43 – Đánh giá khách hàng sách xúc tiến 74 Bảng2.44- Kiểm định One –Sample T – test đánh giá khách hàng sách xúc tiến công ty TNHH MTV Thực phẩm Huế 75 ng Bảng 2.45 – Đánh giá khách hàng hoạt động bán hàng .75 Bảng2.46 - Kiểm định One –Sample T – test đánh giá chung khách hàng công ườ ty TNHH MTV Thực phẩm Huế 76 Bảng 2.47 - Tỉ lệ người sử dụng chưa sử dụng sản phẩm 77 Tr Bảng 2.48 - Lý chưa sử dụng 77 Bảng 2.49 - Kênh thông tin 78 Bảng 2.50 - Mức giá sẵn sàng chi trả 81 Bảng 2.51 -Địa điểm mua sản phẩm .81 Bảng 2.52 - Đánh giá lòng trung thành khách hàng .82 SV: NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH – K43 QTKDTM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS HOÀNG QUANG THÀNH nguoi ban gioi thieu day du thong tin ve san pham cong ty thuong tham gia cac hoat dong xa hoi, tu thien cong ty thuong to chuc cac gian hang trung bay san pham doi ngu nhan vien tiep thi cua cong ty nhiet tinh ,634 ,718 ,695 ,689 cong ty co nhieu kenh phan phoi de nguoi tieu dung tiep can chat luong phu hop voi gia ,657 duoc nguoi ban trung bay o noi de nhin thay tế H ,636 uế ,717 gia canh tranh so voi doi thu ,789 gia linh hoat ,591 co nhieu muc gia de lua chon ,556 h Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in 12 iterations in KMO and Bartlett's Test ,861 907,282 cK Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df 171 Sig ,000 Rotated Component Matrix a họ Component co mau nuoc an tuong ,771 ,695 Đ ại co nhieu cach uong khac ,652 mau ma thu hut khach hang ,629 co hinh dang chai dep ,596 la loai ruou khong chua doc to ,557 shochu la loai ruou ngon ,528 ng shochu co huong vi dam da ,737 ,712 ,695 Tr ườ cong ty thuong tham gia cac hoat dong xa hoi, tu thien cong ty thuong to chuc cac gian hang trung bay san pham doi ngu nhan vien tiep thi cua cong ty nhiet tinh nguoi ban quan tam den nhu cau cua khach hang dia diem mua san pham thuan tien nguoi ban gioi thieu day du thong tin ve san pham cong ty co nhieu kenh phan phoi de nguoi tieu dung tiep can chat luong phu hop voi gia SV: NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH – K43 QTKDTM ,748 ,402 ,718 ,660 ,734 ,673 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS HOÀNG QUANG THÀNH duoc nguoi ban trung bay o noi de nhin thay gia canh tranh so voi doi thu ,591 ,798 gia linh hoat ,604 co nhieu muc gia de lua chon ,564 uế Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in 12 iterations PHÂN TÍCH NHÂN TỐ VỚI BIẾN PHỤ THUỘC Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square ,773 90,987 df 10 Sig ,000 a in h Component Matrix tế H KMO and Bartlett's Test ,743 ,692 ,663 ,660 ,607 cK nhin chung shochu dap ung duoc su mong doi ve chat luong nhin chung, ruou shochu de tim kiem tren thi truong nhin chung, cong ty co nhieu chinh sach xuc tien hieu qua nhin chung, gia san pham ruou shochu duoc nguoi tieu dung chap nhan cong ty ruou sake da lam hai long va de lai an tuong tot cho anh chi Component họ Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted PHỤ LỤC 2.3: PHÂN TÍCH HỒI QUY TYẾN TÍNH KIỂM TRA PHÂN PHỐI CHUẨN Đ ại Statistics F1 N Valid ng Missing Skewness Std Error of Skewness Kurtosis Std Error of Kurtosis F2 F3 F4 F5 F 125 125 125 125 125 125 20 -1,236 20 -,878 20 -1,015 20 -,509 20 -,482 20 -1,365 ,217 ,217 2,363 ,430 ,217 1,284 ,430 ,217 2,189 ,884 ,430 ,430 ,217 ,908 ,430 ,217 4,233 ,430 Tr ườ XEM XÉT MỐI TƯƠNG QUAN F1 Correlations F1 Pearson Correlation ,571 Sig (2-tailed) 125 Pearson Correlation ,571 Sig (2-tailed) ,000 N F3 F4 F5 ** ** ** ,496 ,000 N F2 F2 ** ** ,575 ,000 ,000 125 ** ,000 125 125 SV: NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH – K43 QTKDTM ** 125 ,423 ,000 125 ,000 125 ,460 ,692 ,000 125 ,421 ,455 F ** 125 ,618 ,000 125 ** ** ,000 125 125 Pearson Correlation ,496 Sig (2-tailed) ,000 ** ,575 Sig (2-tailed) ,000 ** ** ,455 Sig (2-tailed) ,000 ** ** ,000 ,692 Sig (2-tailed) ,000 ** ,000 N 125 ,000 ,000 125 125 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) F3 F5 F2 F4 a b Dependent Variable: F 125 ,000 125 125 125 Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter = ,100) Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter = ,100) Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter = ,100) Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter = ,100) Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter = ,100) in F1 Method ** họ Variables Removed 125 ,590 cK Variables Entered Model a ** h Variables Entered/Removed ** ,000 125 ,627 125 ,590 ,000 ** ** 125 ** 125 ,629 125 ,627 ,000 125 ,446 ,000 ** ** ,000 ** ** 125 ,446 125 ,618 ,629 ,000 125 125 ,404 ** ,000 ,000 125 Pearson Correlation ,404 ** 125 ,423 ** 125 ,478 ,000 N F 125 ,460 125 Pearson Correlation ,478 ,000 125 Pearson Correlation N F5 ** ,000 N F4 ,421 tế H F3 GVHD: TS HOÀNG QUANG THÀNH uế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Model R ,692 a ,479 ,475 Change Statistics R Square Change F Change df1 df2 Sig F Change ,44110 ,479 113,191 123 ,000 ,580 ,39442 ,108 31,838 122 ,000 ,645 ,636 ,36742 ,058 19,591 121 ,000 ,673 ,663 ,35361 ,029 10,634 120 ,001 ,691 ,679 ,34517 ,018 6,938 119 ,010 ,766 b ,587 ,803 c ,821 d ,832 e ườ Adjust ed R R Squar Std Error of Square e the Estimate ng Đ ại f Model Summary a Predictors: (Constant), F1 Tr b Predictors: (Constant), F1, F3 c Predictors: (Constant), F1, F3, F5 d Predictors: (Constant), F1, F3, F5, F2 e Predictors: (Constant), F1, F3, F5, F2, F4 f Dependent Variable: F SV: NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH – K43 QTKDTM Durbin-Watson 1,829 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS HOÀNG QUANG THÀNH f ANOVA 22,024 Residual 23,933 123 ,195 Total 45,956 124 Regression 26,977 Residual 18,980 122 ,156 Total 45,956 124 Regression 29,622 Residual 16,335 121 ,135 Total 45,956 124 Regression 30,951 Residual 15,005 120 ,125 Total 45,956 124 Regression 31,778 Residual 14,178 119 ,119 Total 45,956 124 Sig 22,024 113,191 ,000 a 13,488 86,703 ,000 b 9,874 7,738 uế Regression F tế H Mean Square 73,141 ,000 c 61,882 ,000 d in df 6,356 53,343 ,000 e cK Sum of Squares h Model a Predictors: (Constant), F1 họ b Predictors: (Constant), F1, F3 c Predictors: (Constant), F1, F3, F5 d Predictors: (Constant), F1, F3, F5, F2 Đ ại e Predictors: (Constant), F1, F3, F5, F2, F4 f Dependent Variable: F Coefficients Standardized Coefficients Unstandardized Coefficients (Constant) F1 Tr Std Error Beta 1,405 ,220 Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF 6,378 ,000 ,648 ,061 (Constant) ,854 ,220 F1 ,473 ,063 ,505 7,527 ,000 ,754 1,327 F3 ,312 ,055 ,378 5,642 ,000 ,754 1,327 (Constant) ,518 ,218 F1 ,385 ,062 ,411 6,231 ,000 ,676 1,480 F3 ,259 ,053 ,313 4,878 ,000 ,714 1,401 F5 ,240 ,054 ,277 4,426 ,000 ,751 1,332 (Constant) ,378 ,215 F1 ,300 ,065 ,320 4,625 ,000 ,567 1,763 F3 ,233 ,052 ,282 4,523 ,000 ,698 1,433 F5 ,208 ,053 ,240 3,909 ,000 ,725 1,380 ườ B ng Model a ,692 10,639 ,000 1,000 1,000 3,883 ,000 2,372 ,019 1,761 ,020 SV: NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH – K43 QTKDTM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ,180 ,055 (Constant) ,273 ,215 ,213 F1 ,245 ,067 ,261 F3 ,205 ,051 ,248 F5 ,183 ,053 F2 ,163 ,054 F4 ,158 ,060 3,261 ,001 ,627 1,596 3,669 ,000 ,511 1,956 3,984 ,000 ,668 1,498 ,211 3,465 ,001 ,701 1,426 ,195 3,004 ,003 ,618 1,619 ,175 2,634 ,010 ,586 1,706 1,281 ,023 uế F2 GVHD: TS HOÀNG QUANG THÀNH PHỤ LỤC 2.4: DÒ TÌM VI PHẠM PHƯỚNG SAI SAI SỐ KHÔNG ĐỔI Correlations F1 Correlation Coefficient 1,000 ,508 Sig (2-tailed) ,508 Sig (2-tailed) ,000 Sig (2-tailed) ,000 ,000 Correlation Coefficient ,272 Sig (2-tailed) ,002 Đ ại F5 N TTD 125 ,306 ** ** ,372 ,018 Sig (2-tailed) ,839 N ** ,000 125 ** ,310 ,000 125 ,321 ** 125 ng ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Tr ườ PHÂN PHỐI CHUẨN CỦA PHẦN DƯ SV: NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH – K43 QTKDTM 125 ** 125 ,278 -,040 ,002 ,656 125 125 125 ,372 ,002 ** -,040 ,656 -,034 125 1,000 -,043 ,633 -,034 125 ,704 125 125 ,704 125 ** 125 ,000 125 125 ** ,000 ** 125 -,063 ,488 125 1,000 ,372 125 -,063 ** ,000 ,000 ,278 ,839 125 ,310 ,000 125 ,488 ** TTD ,018 ,002 ,000 1,000 ,321 125 ** ,272 ** 125 ,372 125 125 125 Correlation Coefficient ** ,001 họ ,503 Sig (2-tailed) N ** F5 ** ,000 ,001 125 Correlation Coefficient ,503 125 1,000 ,306 cK ,321 N F4 125 ** 125 Correlation Coefficient ,000 F4 ** h 125 Correlation Coefficient N F3 ,321 ,000 N F2 F3 ** in Spearman's rho F1 F2 tế H a Dependent Variable: F 125 125 -,043 1,000 ,633 125 125 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS HOÀNG QUANG THÀNH PHỤ LỤC 2.5: SO SÁNH ĐÁNH GIÁ GIỮA CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG ĐỘ TUỔI Test of Homogeneity of Variances df2 2,964 3,050 1,111 3 3 ,189 2,300 Sig 121 121 121 121 121 ,035 ,031 ,347 ,904 ,081 uế F1 F2 F3 F4 F5 df1 ANOVA Between Groups Within Groups 50,289 121 ,416 Total 52,376 124 1,639 ,546 Within Groups 63,636 121 ,526 Total 65,275 124 Between Groups Within Groups 63,869 121 ,528 Total 67,339 124 Between Groups ,282 Within Groups Total Between Groups ,030 56,532 121 ,467 56,814 124 61,007 121 ,504 Total 61,036 124 Test Statistics F2 5,001 ng Chi-Square Df Asymp Sig ,172 a,b F3 1,562 ,668 F4 5,631 ,638 ,131 ,888 F5 ,292 ườ a Kruskal Wallis Test c Grouping Variable: tuoi Tr NGHỀ NGHIỆP F1 F2 F3 F4 F5 Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic 3,265 1,029 ,889 ,719 1,182 1,157 ,010 Within Groups F1 1,039 ,378 ,094 Đ ại F5 df1 df2 4 4 Sig 119 119 119 119 119 Sig 1,674 ,176 họ F4 3,470 F in Between Groups F3 Mean Square ,696 cK F2 df 2,087 h Sum of Squares F1 tế H Levene Statistic ,014 ,395 ,473 ,580 ,322 SV: NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH – K43 QTKDTM ,961 2,191 ,093 ,201 ,895 ,020 ,996 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS HOÀNG QUANG THÀNH ANOVA Between Groups 1,793 ,359 Within Groups 50,583 119 ,425 Total 52,376 124 Between Groups ,550 62,525 119 ,525 Total 65,275 124 F4 ,502 66,837 119 ,562 Total 67,339 124 Between Groups F5 1,606 ,321 Within Groups 55,208 119 ,464 Total 56,814 124 Between Groups 2,157 ,431 Within Groups 58,879 119 ,495 Total 61,036 124 ,521 1,047 ,394 ,100 Within Groups Sig ,179 ,970 ,692 ,630 tế H Between Groups ,844 h F3 2,750 Within Groups F ,872 ,502 in F2 Mean Square cK F1 df uế Sum of Squares a,b Test Statistics F1 3,658 ,600 8,176 ,147 a Kruskal Wallis Test F4 1,624 ,898 2,667 ,751 Đ ại b Grouping Variable: nghe nghiep THU NHẬP F3 họ Chi-Square Df Asymp Sig F2 F5 3,830 ,574 Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic 1,743 ng ,988 ,576 ,532 ,749 ườ F1 F2 F3 F4 F5 Tr F1 F2 F3 Between Groups df1 df2 4 4 Sig 120 120 120 120 120 ,145 ,417 ,680 ,712 ,560 ANOVA Sum of Squares 4,293 df Mean Square Within Groups 48,084 120 ,401 Total 52,376 124 Between Groups 3,187 ,797 Within Groups 62,088 120 ,517 Total 65,275 124 Between Groups 2,400 ,600 SV: NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH – K43 QTKDTM 1,073 F Sig 2,678 ,035 1,540 ,195 1,109 ,356 Within Groups 64,938 120 ,541 Total 67,339 124 Between Groups F5 3,008 ,752 Within Groups 53,807 120 ,448 Total 56,814 124 Between Groups 1,441 ,360 Within Groups 59,595 120 ,497 Total 61,036 124 Test Statistics F1 Chi-Square Df Asymp Sig F2 5,248 ,263 ,726 ,576 a,b F3 4,701 ,319 1,677 ,160 F4 5,564 ,234 F5 5,467 ,243 tế H F4 GVHD: TS HOÀNG QUANG THÀNH uế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 4,719 ,317 b Grouping Variable: thu nhap in One-Sample Test h a Kruskal Wallis Test Test Value = 124 ,000 cK ,56800 ,3891 11,352 124 ,000 ,91200 ,7530 7,606 124 ,000 ,64800 ,4794 ,8166 8,456 124 ,000 ,64000 ,4902 ,7898 11,111 124 ,000 ,78400 ,6443 ,9237 t 6,283 Đ ại ng ườ Mean Difference Lower Upper ,7469 1,0710 One-Sample Statistics nhin chung shochu dap ung duoc su mong doi ve chat luong nhin chung, gia san pham ruou shochu duoc nguoi tieu dung chap nhan nhin chung, ruou shochu de tim kiem tren thi truong nhin chung, cong ty co nhieu chinh sach xuc tien hieu qua cong ty ruou sake da lam hai long va de lai an tuong tot cho anh chi Tr Sig (2tailed) Df họ nhin chung shochu dap ung duoc su mong doi ve chat luong nhin chung, gia san pham ruou shochu duoc nguoi tieu dung chap nhan nhin chung, ruou shochu de tim kiem tren thi truong nhin chung, cong ty co nhieu chinh sach xuc tien hieu qua cong ty ruou sake da lam hai long va de lai an tuong tot cho anh chi 95% Confidence Interval of the Difference N Mean Std Deviation Std Error Mean 125 3,5680 125 3,9120 ,89817 ,08033 125 3,6480 ,95255 ,08520 125 3,6400 ,84624 ,07569 125 3,7840 ,78887 ,07056 SV: NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH – K43 QTKDTM 1,01072 ,09040 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS HOÀNG QUANG THÀNH Descriptive Statistics Mean 125 shochu la loai ruou ngon Frequency Cumulative Percent 2,8 3,2 khong dong y 1,4 1,6 4,8 khong co y kien 20 13,8 16,0 20,8 dong y 84 57,9 rat dong y 15 10,3 System 86,2 20 13,8 145 100,0 họ Total 125 3,2 in h rat khong dong y Total Missing Valid Percent cK Valid Percent 3,8320 3,7280 3,5360 3,6320 3,2000 3,4560 3,5040 tế H 125 125 125 125 125 125 125 uế N shochu la loai ruou ngon shochu co huong vi dam da co nhieu cach uong khac la loai ruou khong chua doc to co hinh dang chai dep co mau nuoc an tuong mau ma thu hut khach hang Valid N (listwise) 67,2 88,0 12,0 100,0 100,0 shochu co huong vi dam da Frequency rat khong dong y 3,2 3,4 4,0 7,2 khong co y kien 35 24,1 28,0 35,2 dong y 58 40,0 46,4 81,6 rat dong y 23 15,9 18,4 100,0 125 86,2 100,0 20 13,8 145 100,0 ng Total System Tr ườ Total Valid co nhieu cach uong khac Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent rat khong dong y 2,1 2,4 2,4 khong dong y 4,8 5,6 8,0 khong co y kien 49 33,8 39,2 47,2 dong y 52 35,9 41,6 88,8 rat dong y 14 9,7 11,2 100,0 125 86,2 100,0 20 13,8 Total Missing Cumulative Percent 3,2 khong dong y Missing Valid Percent 2,8 Đ ại Valid Percent System SV: NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH – K43 QTKDTM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS HOÀNG QUANG THÀNH co nhieu cach uong khac Frequency rat khong dong y 2,4 4,8 5,6 8,0 49 33,8 39,2 47,2 dong y 52 35,9 41,6 88,8 rat dong y 14 9,7 11,2 100,0 125 86,2 100,0 20 13,8 145 100,0 System Total la loai ruou khong chua doc to Frequency 1,4 1,6 khong dong y 10 6,9 8,0 khong co y kien 35 24,1 dong y 63 43,4 rat dong y 15 10,3 125 86,2 20 13,8 145 100,0 System Total Cumulative Percent 1,6 9,6 h Total Missing Valid Percent 28,0 37,6 50,4 88,0 12,0 100,0 in rat khong dong y Percent cK Valid 2,4 khong co y kien Total Missing 2,1 Cumulative Percent uế khong dong y Valid Percent tế H Valid Percent 100,0 họ co hinh dang chai dep Frequency Valid rat khong dong y 4,8 5,6 5,6 9,0 10,4 16,0 khong co y kien 61 42,1 48,8 64,8 dong y 36 24,8 28,8 93,6 5,5 6,4 100,0 125 86,2 100,0 20 13,8 145 100,0 Đ ại Total ng System ườ Total Tr rat khong dong y Total co mau nuoc an tuong Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 2,1 2,4 2,4 khong dong y 15 10,3 12,0 14,4 khong co y kien 46 31,7 36,8 51,2 dong y 44 30,3 35,2 86,4 rat dong y 17 11,7 13,6 100,0 125 86,2 100,0 20 13,8 145 100,0 Total Missing Cumulative Percent rat dong y Valid Valid Percent 13 khong dong y Missing Percent System SV: NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH – K43 QTKDTM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS HOÀNG QUANG THÀNH mau ma thu hut khach hang Frequency 4,1 4,8 4,8 khong dong y 15 10,3 12,0 16,8 khong co y kien 33 22,8 26,4 43,2 dong y 52 35,9 41,6 84,8 rat dong y 19 13,1 15,2 100,0 125 86,2 100,0 20 13,8 145 100,0 Total Missing Cumulative Percent System Total chat luong phu hop voi gia 10 6,9 khong co y kien 44 30,3 dong y 59 40,7 rat dong y 12 8,3 125 86,2 System Total 20 145 Cumulative Percent 8,0 8,0 h khong dong y Total Missing Valid Percent 35,2 43,2 47,2 90,4 9,6 100,0 100,0 cK Valid Percent in Frequency uế rat khong dong y Valid Percent tế H Valid Percent 13,8 100,0 họ gia linh hoat Frequency Valid rat khong dong y Percent 2,4 2,4 3,4 4,0 6,4 khong co y kien 45 31,0 36,0 42,4 dong y 53 36,6 42,4 84,8 rat dong y 19 13,1 15,2 100,0 125 86,2 100,0 20 13,8 145 100,0 Đ ại ng Total System ườ Total Tr Valid rat khong dong y co nhieu muc gia de lua chon Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 2,8 3,2 3,2 khong dong y 17 11,7 13,6 16,8 khong co y kien 50 34,5 40,0 56,8 dong y 40 27,6 32,0 88,8 rat dong y 14 9,7 11,2 100,0 125 86,2 100,0 20 13,8 Total Missing Cumulative Percent 2,1 khong dong y Missing Valid Percent System SV: NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH – K43 QTKDTM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS HOÀNG QUANG THÀNH co nhieu muc gia de lua chon Frequency 2,8 3,2 3,2 khong dong y 17 11,7 13,6 16,8 khong co y kien 50 34,5 40,0 56,8 dong y 40 27,6 32,0 88,8 rat dong y 14 9,7 11,2 100,0 125 86,2 100,0 20 13,8 145 100,0 Total Missing System Total gia canh tranh so voi doi thu 2,8 khong dong y 5,5 khong co y kien 35 24,1 dong y 60 41,4 rat dong y 18 12,4 125 86,2 20 13,8 145 100,0 3,2 System họ Total Cumulative Percent 3,2 h Valid Percent cK rat khong dong y Total Missing Percent 6,4 9,6 28,0 37,6 in Frequency Valid Cumulative Percent uế rat khong dong y Valid Percent tế H Valid Percent 48,0 85,6 14,4 100,0 100,0 Descriptive Statistics N ườ ng Đ ại chat luong phu hop voi gia gia linh hoat co nhieu muc gia de lua chon gia canh tranh so voi doi thu Valid N (listwise) Tr Valid Missing Total Mean 125 125 125 125 3,5840 3,6400 3,3440 3,6400 125 dia diem mua san pham thuan tien Frequency Percent rat khong dong y khong dong y ,7 Valid Percent 2,8 3,2 ,8 Cumulative Percent 3,2 4,0 khong co y kien 22 15,2 17,6 21,6 dong y 61 42,1 48,8 70,4 rat dong y 37 25,5 29,6 100,0 125 86,2 100,0 20 13,8 145 100,0 Total System SV: NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH – K43 QTKDTM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS HOÀNG QUANG THÀNH nguoi ban gioi thieu day du thong tin ve san pham Frequency rat khong dong y 2,4 4,8 5,6 8,0 39 26,9 31,2 39,2 dong y 53 36,6 42,4 81,6 rat dong y 23 15,9 18,4 100,0 125 86,2 100,0 20 13,8 145 100,0 System Total duoc nguoi ban trung bay o noi de nhin thay Cumulative Percent 1,4 khong dong y 11 7,6 khong co y kien 46 31,7 dong y 46 31,7 36,8 84,0 rat dong y 20 13,8 16,0 100,0 125 86,2 100,0 20 13,8 System 1,6 8,8 10,4 36,8 47,2 họ Total 1,6 in Total Missing Valid Percent cK rat khong dong y Percent h Frequency Valid 2,4 khong co y kien Total Missing 2,1 Cumulative Percent uế khong dong y Valid Percent tế H Valid Percent 145 100,0 nguoi ban quan tam den nhu cau cua khach hang Đ ại Frequency rat khong dong y 4,0 khong dong y 10 6,9 8,0 12,0 khong co y kien 33 22,8 26,4 38,4 dong y 59 40,7 47,2 85,6 18 12,4 14,4 100,0 125 86,2 100,0 20 13,8 145 100,0 ườ System Total Tr Cumulative Percent 4,0 Total Valid Valid Percent 3,4 rat dong y Missing Percent ng Valid cong ty co nhieu kenh phan phoi de nguoi tieu dung tiep can rat khong dong y Frequency Percent Valid Percent 2,1 Cumulative Percent 2,4 2,4 khong dong y 10 6,9 8,0 10,4 khong co y kien 50 34,5 40,0 50,4 dong y 49 33,8 39,2 89,6 rat dong y 13 9,0 10,4 100,0 125 86,2 100,0 Total SV: NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH – K43 QTKDTM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Missing System Total GVHD: TS HOÀNG QUANG THÀNH 20 13,8 145 100,0 Descriptive Statistics 125 125 125 125 4,0080 3,6880 3,5680 3,6000 125 3,4720 125 tế H dia diem mua san pham thuan tien nguoi ban gioi thieu day du thong tin ve san pham duoc nguoi ban trung bay o noi de nhin thay nguoi ban quan tam den nhu cau cua khach hang cong ty co nhieu kenh phan phoi de nguoi tieu dung tiep can Valid N (listwise) Mean uế N cong ty thuong tham gia cac hoat dong xa hoi, tu thien Frequency Valid Percent 2,1 2,4 khong dong y 6,2 7,2 khong co y kien 35 24,1 dong y 58 40,0 rat dong y 20 13,8 125 86,2 20 13,8 145 100,0 System Total Cumulative Percent 2,4 9,6 h 28,0 37,6 46,4 84,0 16,0 100,0 in Total Missing Percent rat khong dong y cK Valid 100,0 họ doi ngu nhan vien tiep thi cua cong ty nhiet tinh Valid rat khong dong y Valid Percent Cumulative Percent 2,1 2,4 2,4 15 10,3 12,0 14,4 khong co y kien 44 30,3 35,2 49,6 dong y 54 37,2 43,2 92,8 6,2 7,2 100,0 125 86,2 100,0 20 13,8 145 100,0 khong dong y rat dong y Total System ng Missing Percent Đ ại Frequency Tr ườ Total SV: NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH – K43 QTKDTM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS HOÀNG QUANG THÀNH cong ty thuong to chuc cac gian hang trung bay san pham Frequency rat khong dong y 1,4 Cumulative Percent 1,6 1,6 10 6,9 8,0 9,6 khong co y kien 27 18,6 21,6 31,2 dong y 63 43,4 50,4 81,6 rat dong y 23 15,9 18,4 100,0 125 86,2 100,0 20 13,8 145 100,0 System Total Descriptive Statistics N Mean in h 125 125 Tr ườ ng Đ ại họ cK cong ty thuong tham gia cac hoat dong xa hoi, tu thien doi ngu nhan vien tiep thi cua cong ty nhiet tinh cong ty thuong to chuc cac gian hang trung bay san pham Valid N (listwise) uế khong dong y Total Missing Valid Percent tế H Valid Percent SV: NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH – K43 QTKDTM 125 125 3,6640 3,4080 3,7600
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện chính sách Marketing-mix đối với sản phẩm rượu Shochu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thực phẩm Huế, Hoàn thiện chính sách Marketing-mix đối với sản phẩm rượu Shochu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thực phẩm Huế, Hoàn thiện chính sách Marketing-mix đối với sản phẩm rượu Shochu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thực phẩm Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay