Dự án khu chung cư Bãi Dâu và tác động của nó đến người dân vạn đò Thành phố Huế

75 44 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:47

Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương Lời Cảm Ơn Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Hoàn thành khóa luận tốt nghiệp tổng hợp kết học tập, nghiên cứu suốt năm học giảng đường trường Đại học Kinh tế Huế Trong trình thực tập nghiên cứu viết báo cáo nhận quan tâm giúp đỡ tận tình nhiều tập thể, cá nhân, thầy cô giáo trường Đại học Kinh tế Huế Trước hết xin chân thành cám ơn quý thầy cô giáo giảng dạy năm học Đại học Đặc biệt xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến TS Lê Nữ Minh Phương hết lòng giúp đỡ hướng dẫn tận tình suốt thời gian nghiên cứu hoàn thành báo cáo Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến phòng Kế Hoạch – Tài Chính Ủy ban nhân dân Thành phố Huế tạo điều kiện cho thời gian thực tập vừa qua, cung cấp kinh nghiệm, kiến thức thực tế quý báu tư liệu cần thiết cho việc nghiên cứu hoàn thành báo cáo Cuối xin cảm ơn tập thể lớp K44A Kế hoạch – Đầu tư, cảm ơn già đình bạn bè hết lòng động viên, giúp đỡ thực khóa luận Mặc dù cố gắng nỗ lực hoàn thành khóa luận tốt nghiệp điều kiện thời gian hạn chế, kiến thức có SVTH: Phạm Thị Phương Hảo – K44A_KHĐT i Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương hạn, kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều nên báo cáo tốt nghiệp không tránh khỏi sai sót, mong nhận đóng góp quý thầy cô giáo để đề tài hoàn thiện Huế, tháng năm 2014 Sinh viên thực Ế Phạm Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Phương Hảo Thị SVTH: Phạm Thị Phương Hảo – K44A_KHĐT ii Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ vi TÓM TẮT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU viii PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Ế Tính cấp thiết đề tài U Mục tiêu nghiên cứu ́H Đối tượng, phạm vi nghiên cứu TÊ Phương pháp nghiên cứu PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU H CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU IN 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Lý thuyết biến đổi xã hội K 1.1.2 Lý thuyết phát triển bền vững ̣C 1.1.3 Lý thuyết hệ thống áp dụng cho việc tái định cư O 1.1.4 Một số thuật ngữ khái niệm nghiên cứu ̣I H 1.1.4.1 Khái niệm thu nhập 1.1.4.2 Thuật ngữ “Tác động” Đ A 1.1.4.3 Đời sống xã hội 1.1.4.4 Đời sống vật chất 1.1.4.5 Đời sống tinh thần 1.1.4.6 Môi trường 1.1.4.7 Tái định cư bắt buộc 10 1.1.4.8 Lợi ích kinh tế xã hội dự án đầu tư 10 1.2 Tác động tái định cư đến sống người dân 11 1.3 Cơ sở thực tiễn vấn đề cần nghiên cứu 12 1.3.1 Kinh nghiệm xử lý vấn đề tái định cư số tỉnh, thành phố nước 13 1.3.2 Kinh nghiệm xử lý vấn đề tái định cư số nước giới 14 SVTH: Phạm Thị Phương Hảo – K44A_KHĐT iii Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương CHƯƠNG 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 19 2.1 Hiện trạng khu tái định cư vạn đò Bãi Dâu phường Phú Hậu, Tp Huế 19 2.1.1 Thực trạng công tác xây dựng 19 2.1.2 Công tác di dân vạn đò đến khu tái định cư 20 2.1.3 Một số sách hỗ trợ cho việc tái định cư hộ dân vạn đò 20 2.2 Vai trò ý nghĩa việc tái định cư hộ dân vạn đò khu tái định cư đến phát triển Tp Huế 21 Ế 2.2.1 Hiệu xã hội 21 U 2.2.2 Hiệu kinh tế 22 ́H 2.2.3 Hiệu môi trường 22 2.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến đời sống hộ dân vạn đò khu tái định TÊ cư Bãi Dâu, phường Phú Mậu, Tp Huế 25 2.3.1 Thống kê mô tả đặc điểm mẫu nghiên cứu 25 H 2.3.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng 26 IN 2.3.2.1 Yếu tố việc làm, thu nhập, điều kiện làm ăn 26 K 2.3.2.2 Yếu tố nhà điều kiện sinh hoạt 31 2.3.2.3 Yếu tố giáo dục đào tạo 35 O ̣C 2.3.3 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội dự án xây dựng khu tái định cư Bãi Dâu ̣I H nhà nước tiến hành đầu tư 39 2.3.3.1 So sánh cảm nhận, mức độ thỏa mãn hộ gia đình trước sau tái Đ A định cư 39 2.3.3.2 Đánh giá lợi ích, chi phí kinh tế mà dự án xây dựng khu định cư Bãi Dâu cho dân vạn đò đạt 39 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP 42 3.1 Định hướng việc quy hoạch xây dựng khu định cư cho người dân vạn đò 42 3.2 Các giải pháp hỗ trợ 43 3.2.1 Giải pháp cải thiện thu nhập 43 3.2.1.1 Mô hình tín dụng nhỏ 43 3.2.1.2 Vấn đề đào tạo nghề cho người tái định cư 46 3.2.2 Nhóm giải pháp môi trường 47 SVTH: Phạm Thị Phương Hảo – K44A_KHĐT iv Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương 3.2.3 Giải pháp y tế việc gia tăng dân số 48 3.2.4 Giải pháp văn hóa, giáo dục 48 3.2.5 Giải pháp hỗ trợ tín dụng, xóa đói giảm nghèo 48 3.2.6 Nhóm giải pháp nâng cao lực cán quản lý 49 3.2.7 Nhóm giải pháp hạn chế tâm lý ỷ lại, trông chờ vào hỗ trợ quyền tổ chức xã hội người dân vạn đò 49 3.2.8 Nhóm giải pháp vai trò cộng đồng tham gia vào trình ổn định đời sống, Ế trật tự an ninh xã hội 50 U 3.2.9 Nhóm giải pháp hướng nghiệp, đào tạo nghề, giải việc làm 51 ́H PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 53 Kết luận 53 TÊ Kiến nghị 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đ A ̣I H O ̣C K IN H PHỤ LỤC SVTH: Phạm Thị Phương Hảo – K44A_KHĐT v Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU : Đơn vị tính NXH : Công tác xã hội Tp : Thành phố Tp HCM : Thành phố Hồ Chí Minh Q.7 : Quận TDTK : Tín dụng tiết kiệm VNĐ : Việt Nam Đồng UBND : Uỷ ban nhân dân CN-TTCN-XD : Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp – Xây dựng HCSN : TĐC : IN H TÊ ́H U Ế ĐVT Hành nghiệp Đ A ̣I H O ̣C K Tái định cư SVTH: Phạm Thị Phương Hảo – K44A_KHĐT vi Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương DANH MỤC CÁC BẢNG Cơ cấu giới tính hộ gia đình điều tra 23 Bảng 2.2: Trình độ học vấn người dân vạn đò theo giới tính 25 Bảng 2.3: Trình độ học vấn thành viên hộ gia đình theo độ tuổi 26 Bảng 2.4: Thay đổi việc làm theo giới tính 28 Bảng 2.5: Thay đổi việc làm theo độ tuổi 28 Bảng 2.6: Thay đổi việc làm theo trình độ học vấn 29 Bảng 2.7: Việc làm trước sau tái định cư người làm việc có thay Ế Bảng 2.1: U đổi việc làm 30 Thu nhập hộ gia đình trước sau tái định cư 31 Bảng 2.9: Tình trạng nhà trước sau tái định cư 34 TÊ ́H Bảng 2.8: Bảng 2.10: Vấn đề điện, nước, vệ sinh trước sau tái định cư 34 H Bảng 2.11: Ý kiến hộ gia đình việc học hành em sau TĐC 36 IN Bảng 2.12: Số hộ có người học nghề (theo nhóm thu nhập hộ) 38 Đ A ̣I H O ̣C K Bảng 2.13: Cảm nhận hộ gia đình sống sau tái định cư 39 SVTH: Phạm Thị Phương Hảo – K44A_KHĐT vii Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Cơ cấu dân cư nhóm tuổi theo giới tính 24 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Biểu đồ 2: Tình trạng hoạt động thành viên hộ gia đình 13 tuổi 27 SVTH: Phạm Thị Phương Hảo – K44A_KHĐT viii Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương TÓM TẮT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Đề tài: “Dự án khu chung cư Bãi Dâu tác động đến người dân vạn đò Thành phố Huế.” Tính cấp thiết: Trong sống đô thị hóa, xã hội ngày phát triển nay, việc tồn cộng đồng dân cư vạn đò có điều kiện sống bất bình đẳng với môi trường xung quanh, thiệt thòi nơi ở, việc làm, văn hoá giáo dục, y tế dịch vụ xã hội khác người dân vạn đò so với đối tượng khác địa Ế bàn Thành phố Huế vấn đề bất cập Các dự án tái định cư cho đối tượng U đời, đó, dự án khu tái định cư Bãi Dâu - phường Phú Hậu - Thành phố Huế ́H đưa vào sử dụng vào cuối năm 2009, dù định cư chưa đảm TÊ bảo chất lượng sống tình trạng thất nghiệp cao nên việc tìm hiểu tác động dự án đến người dân, đưa giải pháp nhằm cải thiện sống H thu nhập vấn đề quan trọng cấp thiết IN Mục đích nghiên cứu: Dựa sở lý thuyết tái định cư, thông tin từ việc khảo sát trực tiếp người dân khu tái định cư Bãi Dâu để tìm K hiểu cảm nhận họ, xem xét ảnh hưởng, tác động việc tái định cư đến ̣C sống thay đổi thu nhập hộ dân vạn đò, từ đưa O giải pháp phù hợp để giải vần đề tồn đọng ̣I H Phương pháp nghiên cứu: Tìm hiểu, tham khảo số tài liệu liên quan, điều tra vấn trực tiếp phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống Đ A hộ dân vùng nghiên cứu, cụ thể khu tái định cư Bãi Dâu Dữ liệu thu thập gồm 40 bảng hỏi, xử lý bảng tính Excel phương pháp khác phân tích số liệu; phân tích so sánh; thống kê mô tả; phương pháp tổng hợp để hoàn thành viết cho đề tài đặt Kết nghiên cứu: Kết điều tra cho thấy yếu tố tác động đến sống, thu nhập cảm nhận người dân vạn đò sau tái định cư Có số thay đổi tích cực nhìn chung chưa cải thiện nhiều, đặc biệt mặt thu nhập công ăn việc làm Do quan ban ngành cần có sách hợp lý để cải thiện sống cho đối tượng SVTH: Phạm Thị Phương Hảo – K44A_KHĐT ix Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Huế đẹp thơ phần nhờ vào hệ thống sông hồ rộng lớn Sông Hương coi phần “hồn” Huế thiếu tổng thể cấu trúc đô thị Huế hôm ngày mai Nói đến Huế nói đến Sông Hương, nói đến đò làm đẹp cho dòng Ế sông, cho Huế Nhưng đò với bao trôi nỗi chòng chành số phận U người trở thành nỗi băng khoăn, nhức nhối cho Huế ́H Theo số liệu điều tra ngày 01/04/2009, cộng đồng dân cư vạn đò sinh sống TÊ sông thành phố Huế 6.075 người (791 hộ), sinh sống đoạn sông thuộc địa bàn phường (Phường Đúc, Kim Long, Vĩ Dạ, Phú Hiệp, Phú Bình, Phú Cát, H Hương Sơ) thành phố Huế IN Nghề nghiệp chủ yếu đánh bắt thuỷ sản, khai thác vật liệu xây dựng, vận tải, lao động đơn giản, kinh doanh buôn bán nhỏ Một phần không nhỏ số K hộ chưa có nhà ở, lấy đò làm nhà nhà lụp xụp dựng ̣C lên vài miếng tôn, tre, mảnh ván dọc hai bên bờ sông, hay chỗ nước cạn O sát bên đò, phần nối dài đò gọi “Chồ” Mức sống trình ̣I H độ văn hoá cộng đồng dân vạn đò thấp, sinh hoạt tuỳ tiện, toàn chất thải sinh hoạt (phân, rác ) thải trực tiếp xuống sông, không qua xử lý, gây ô nhiễm Đ A môi trường, cảnh quan bị xâm hại nghiêm trọng đầu mối cho ổ dịch bùng phát Hơn tồn cộng đồng dân cư mầm mống xuất tệ nạn xã hội, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự Dưới chế độ cũ, cư dân vạn đò không quan tâm giúp đỡ mà bị miệt thị, phân biệt, sống họ gần bị tách khỏi cộng đồng cư dân đất liền Mặt khác, cảnh hàng trăm thuyền cũ nát đậu san sát khúc sông gây mỹ quan, tạo ấn tượng không đẹp cho du khách, cản trở dòng chảy, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường thuỷ tính mạng người dân vạn đò xảy bão lụt bị đe doạ sống tạm bợ sông nước SVTH: Phạm Thị Phương Hảo – K44A_KHĐT Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương đẳng đại học Người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ tham gia học nghề sở dạy nghề đào tạo nghề doanh nghiệp (dưới 12 tháng), trung học chuyên nghiệp giới thiệu việc làm Vay vốn tự sản xuất – kinh doanh tạo việc làm * Nội dung hỗ trợ Quỹ 1) Hỗ trợ đào tạo (không hoàn lại)  Giáo dục: Ế - Học sinh từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông (từ lớp đến lớp 12), U học trường công lập công lập quỹ hỗ trợ học phí tiền sở vật ́H chất trường học thời gian không năm - Đối tượng theo học cao đẳng, đại học theo quy định giáo dục TÊ đào tạo quỹ hỗ trợ 50% học phí cho thời gian học lại không năm hỗ trợ cho ngành học bậc cao đẳng đại học học Nhận giấy H đề nghị hỗ trợ học phí Ủy ban nhân dân phường xã để hướng dẫn cụ thể IN  Học nghề: K Đối tượng học nghề trung học chuyên nghiệp sở dạy nghề quỹ hỗ trợ O ̣C Đối tượng học nghề doanh nghiệp sản xuất ký hợp đồng sau ̣I H đào tạo: 2) Cho vay vốn giải việc làm: Đ A  Điều kiện cho vay: Có nhu cầu vay, có tay nghề phù hợp sức lao động để thực vốn vay  Thủ tục vay: vay theo hộ theo nhóm hộ; làm đơn đề nghị vay (theo mẫu) Nhận đơn phòng lao động thương binh xã hội, nơi người dân đăng ký thường trú tạm trú sau bị thu hồi đất để hướng dẫn cụ thể Những giải pháp sách hỗ trợ sau tái định cư không đầy đủ, mà vấn đề tổ chức thực hiện, đưa biện pháp hỗ trợ thật đến người dân cần thiết Việc cầm tay việc vậy, đòi hỏi đội ngũ nhân viên xã hội để hỗ trợ người dân với thời gian từ 2-3 năm nơi SVTH: Phạm Thị Phương Hảo – K44A_KHĐT 52 Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Mặc dù tái định cư tượng mẻ, diễn vài năm gần Thành phố Huế nói riêng Việt Nam nói chung, có số công trình nghiên cứu khoa học tìm hiểu vấn đề Tương tự đề Ế tài nghiên cứu trước, công trình nghiên cứu “Dự án khu chung cư Bãi Dâu tác U động đến người dân vạn đò Thành phố Huế” nghiên cứu đời sống ́H “hậu tái định cư” hộ gia đình chịu ảnh hưởng hoàn toàn dự án, theo TÊ diện tái định cư theo chương trình Nhà nước Đề tài tìm hiểu tất vấn đề liên quan đến sống người dân như: việc làm thu nhập người H dân, việc học hành em hộ tái định cư, điều kiện nhà điều kiện sinh IN hoạt khác, mối quan hệ với cộng đồng dân cư nơi hỗ trợ quyền địa phương K Đề tài nghiên cứu có nhiều điểm khác so với công trình ̣C nghiên cứu trước Đề tài không dừng lại việc khảo sát thực trạng sống, thu O nhập người dân tái định cư câu hỏi cảm nhận chủ quan người trả lời ̣I H thay đổi sống họ sau tái định cư, mà đề tài cố gắng đặt câu hỏi mang tính định lượng khách quan để khảo sát sâu Đ A xác thay đổi Đề tài cố gắng tìm hiểu hầu hết tất nguyên nhân biến đổi đời sống người dân, phân tích cặn kẽ nguyên nhân để đưa giải pháp cụ thể thích hợp cho vấn đề cụ thể Các kết thu thập đề tài nhằm đóng góp vào hiểu biết chung thay đổi sống người dân tái định cư khu tái định cư vạn đò Phú Hậu Việc di dân chưa phát huy tất mặc tích cực kỳ vọng đồng thời lại vô tình tạo điều kiện cho gia tăng tác động không tốt đến số mặt đời sống người dân tái định cư mức giá đền bù chưa thỏa đáng, chưa tạo nhiều điều kiện cho họ việc tiếp cận dịch vụ sở hạ tầng nguồn vốn, y tế, giáo dục hòa nhập với cộng đồng dân cư địa phương Thực tiễn tái định cư khu vực SVTH: Phạm Thị Phương Hảo – K44A_KHĐT 53 Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương đô thị chưa có kết hợp cân phát triển kinh tế phát triển xã hội cách bền vững phát triển bền vững khái niệm mang tính học thuật phức tạp, gây nhiều tranh luận Một điều chắn khái niệm chứa đựng nhiều khía cạnh thành tố Có bốn thành tố vậy: bền vững mặt kinh tế, bền vững mặt xã hội, bền vững mặt văn hóa, bền vững mặt môi trường Mục tiêu đa dạng phát triển bền vững, khía cạnh sinh thái môi trường, Hiến chương Liên hợp quốc quyền người “đảm bảo cho người có quyền có điều kiện sống thích hợp cho sức khỏe phúc lợi bao gồm đồ ăn, áo U Ế quần, nhà ở, y tế dịch vụ xã hội cần thiết khác” Người dân tái định cư ́H đảm bảo sống mức tối thiểu họ sống giai đoạn khó khăn ban đầu nơi mới, hòa nhập với cộng đồng tiếp nhận, phát triển kinh TÊ tế hộ gia đình bối cảnh Kết điều tra hộ gia đình tái định cư cho thấy tái định cư không H đơn việc đưa phận, hay cộng đồng dân cư từ nơi đến nơi IN khác, không việc chăm lo chỗ cho phận dân cư bị di dời mà liên quan đến nhiều yếu tố, đặc biệt yếu tố liên quan đến sống “hậu tái K định cư” họ ̣C Quá trình đánh giá tác động tái định cư tới đời sống người dân bỏ O qua yếu tố đánh giá mức độ hài lòng người dân, kỳ vọng họ vấn ̣I H đề phục hồi sống Nhìn chung người dân hài lòng với sở hạ tầng điều kiện sinh hoạt nơi tái định cư, họ không hài lòng với nhiều yếu tố Đ A khác giá đền bù, tình trạng việc làm nơi mới, vấn đề thu nhập khó khăn chưa cải thiện Đa số người có thu nhập từ thấp đến trung bình, mức sống không cao Đặc điểm lớn họ họ thực trình di dời, tái định cư theo kế hoạch tổ chức Nhà nước, định hướng sau tái định cư Chính vậy, họ đối tượng cần hỗ trợ nhiều cộng đồng dân di dời tái định cư Kiến nghị Đề tài “Dự án khu chung cư Bãi Dâu tác động đến người dân vạn đò Thành phố Huế” thực số kết nêu góp phần vào việc tìm hiểu sinh kế thu nhập “hậu tái định cư” hộ dân Qua đó, nghiên cứu SVTH: Phạm Thị Phương Hảo – K44A_KHĐT 54 Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương xin đưa số kiến nghị sau: Đối với Ban quản lý khu tái định cư vạn đò phường Phú Hậu, Thành phố Huế: Khu tái định cư vào hoạt động, đồng nghĩa với hàng ngàn cá nhân sinh sống thể nhu cầu mình, không nhà ở, điều kiện sinh hoạt mà vấn đề việc làm, hỗ trợ, ban quản lý khu tái định cư cần lắng nghe ý kiến người dân kịp thời, khắc phục nhanh chóng hư hỏng, khó khăn điều kiện sinh hoạt, đề đạt lên cấp ý kiến việc làm cải thiện việc làm cho Ế người dân Cần sâu vào sống người dân để nắm bắt, nhận điểm yếu, U chưa tốt sống mà đặc biệt vấn đề cải thiện sống thu nhập để ́H báo cáo kịp thời cho quan ban ngành Đối với quyền địa phương: Liên kết, tìm hội, nhà tài trợ TÊ chương trình đào tạo nghề đảm bảo việc làm sau học nghề cho người dân, thực đầy đủ có ưu đãi riêng sách vay vốn cho hộ nghèo, cận nghèo khu H tái định cư vạn đò Phú Hậu Khắc phục nhanh chóng hư hỏng công trình, IN tránh trường hợp hộ dân tự ý sửa chữa, gây an toàn tốn Chính quyền K địa phương cần tăng cường hoạt động văn hoá, thể dục thể thao để kết nối người dân khu tái định cư người dân định cư phường Phú Hậu trước Đảm Đ A ̣I H O ̣C bảo ưu đãi vấn đề giáo dục cho em hộ dân tái định cư SVTH: Phạm Thị Phương Hảo – K44A_KHĐT 55 Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương TÀI LIỆU THAM KHẢO Khúc Thị Thanh Vân (2008), Ảnh hưởng sách tái định cư đến đời sống người dân sau tái định cư Trần Thị Lê Tâm (2012), Tác động việc tái định cư đến đời sống người dân vùng dự án dự án ADB Cải thiện môi trường đô thị miền Trung Việt Nam ( Dự án ADB) Báo cáo đầu tư: Dự án “ Định cư cải thiện sống dân vạn đò Thành phố Ế Huế” U Thủ tướng Chính phủ (2004), Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày tháng 12 năm ́H 2004 Chính phủ Bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất TÊ http://phamloc120893.blogspot.com/2012/10/huong-dan-cai-at-va-thuc-hien-phantich.html - “Hướng dẫn cài đặt, phân tích mô hình hồi quy excel” H http://cadn.com.vn/news/99_55274_doi-thay-cac-xom-van-do-o-tt-hue-tren-nha- www.thuathienhue.gov.vn IN duoi-thuyen.aspx - “Sự đổi thay xóm vạn đò Thừa Thiên Huế” K http://www1.thuathienhue.gov.vn – “Kế hoạch triển khai thực chương trình ̣C trọng điểm định cư dân vạn đò sông Hương đầm phá Tam Giang – Cầu Hai” Đ A ̣I H O http://www.moj.gov.vn – “Quyết định sách hỗ trợ hộ nghèo nhà ở” SVTH: Phạm Thị Phương Hảo – K44A_KHĐT Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT ĐẠI HỌC KINH TẾ Mã số bảng hỏi:…………… ĐẠI HỌC HUẾ BẢNG HỎI CÁ NHÂN Kính chào Ông (Bà) Tôi sinh viên năm cuối đến từ lớp K44A – Kế Hoạch Ế Đầu Tư - Trường Đại học Kinh Tế Huế Hiện nay, thực tập Phòng Tài U Chính – Kế Hoạch Ủy ban Nhân Dân Thành Phố Huế với đề tài: “Dự án khu chung ́H cư Bãi Dâu tác động đến người dân vạn đò Thành phố Huế” Đề tài TÊ thực nhằm mục đích so sánh tình trạng sống người dân trước sau xây dựng khu tái định cư Vạn Đò Bãi Dâu phường Phú Hậu, Thành phố Huế H Qua đó, nêu lên thực trạng giải pháp cải thiện sống, thu nhập cho đối IN tượng Tôi mong nhận ý kiến đóng góp Ông (Bà) theo mẫu bên Tôi xin cam kết thông tin Ông (Bà) bảo mật phục vụ cho mục K đích nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn! ̣C Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết: ̣I H O PHẦN I: THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNH Câu 01: Thông tin tất người chung sống hộ gia đình Đ A (Khoanh tròn số thứ tự người vấn, người vấn phải người nắm thông tin gia đình) SVTH: Phạm Thị Phương Hảo – K44A_KHĐT Giới tính Nam (ghi Nữ số) Trình độ học vấn Lớp Đối tượng học sinh từ xong năm 1988 trở sau bỏ học do: TĐC Khác 1.4 1.6 TÊ ́H Chủ hộ (bắt đầu ghi từ Vợ chồng người Con chủ hộ) Cha mẹ Ông bà Cháu Khác Không 1.1 Chỉ hỏi người sinh từ 2000 trở trước (13 tuổi trở lên) Trình độ Tình trạng Việc làm chuyên môn hoạt động (1) Không có VL ổn định (ghi theo mã CNKT VL bấp bênh ngành nghề cột bên TH/CĐ Không có VL dưới) ĐH Đi học Trên ĐH Nội trợ Mất sức/già Năm sinh 1.2 1.3 O Đ A ̣I H Ghi chú: 1.8 ̣C 1.7 K 1.5 IN Ế Tên Quan hệ với chủ hộ H Số TT GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương U Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học Nông nghiệp ; CN, TTCN3 Xây dựng ; Buôn bán ; Vận chuyển ; Dịch vụ ; HC nghiệp ; Ghi cụ thể SVTH: Phạm Thị Phương Hảo – K44A_KHĐT Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương Câu 02: Tổng số nhân hộ là: Câu 03: Gia đình Ông (Bà) sinh sống khu vực trước đây: Câu 04: Nơi cách bao xa nơi cũ: .km) Câu 05: Xin Ông/bà cho biết lí Gia đình Ông/bà chọn nơi để chuyển về:  Do chương trình tái định cư bố trí Ế  Do người xóm cũ rủ chung U  Do có bà con, bạn bè nơi ́H  Do kinh tế (nhà đất rẻ)  Lý khác: TÊ Câu 06: Nếu nhà mua lại từ chương trình TĐC : H  Tiền bồi thường bao nhiêu: IN  Tiền mua nhà/xây nhà bao nhiêu: K Câu 07: Có hàng xóm khu với gia đình không?  Có số hộ (từ hộ đến 10 hộ) O  Không có ̣C  Có vài hộ (
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự án khu chung cư Bãi Dâu và tác động của nó đến người dân vạn đò Thành phố Huế, Dự án khu chung cư Bãi Dâu và tác động của nó đến người dân vạn đò Thành phố Huế, Dự án khu chung cư Bãi Dâu và tác động của nó đến người dân vạn đò Thành phố Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay