Đánh giá tình hình sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Ngọc Anh

63 171 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:45

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN TÊ ́H U Ế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Đ A ̣I H O ̣C K IN H ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH NGỌC ANH Sinh viên thực hiên: Nguyễn Thị Bảo Tiên Lớp: K44B Kế hoạh - Đầu tư Niên khóa: 2010 - 2014 Giáo viên hướng dẫn: Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Châu Huế, tháng 05 năm 2014 SVTH: Nguyễn Thị Bảo Tiên ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Châu Lời Cảm Ơn Sau thời gian thực tập công ty TNHH Ngọc Anh, em hoàn thành đề tài “Đánh giá tình hình sử dụng vốn sản xuất kinh doanh công ty TNHH Ngọc Anh” Để hoàn thành tốt đề tài này, nỗ lực thân, U Ế em nhận nhiều giúp đỡ chân tình thầy cô giáo ́H môn nhân viên hoạt động công ty TNHH Ngọc Anh TÊ Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS.Nguyễn Ngọc Châu – H Giảng viên Khoa Kinh tế Phát triển – Người thầy giáo dành nhiều thời IN gian tâm huyết, tận tình hướng dẫn bảo cho em suốt trình ̣C K nghiên cứu thực đề tài O Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các cô, chú, anh, chị ̣I H công ty TNHH Ngọc Anh tạo điều kiện để em tiếp cận, học hỏi Đ A thời gian thực tập thu thập số liệu để hoàn thành đề tài em Mặc dù cố gắng học hỏi, tìm hiểu nghiên cứu tài liệu hướng dẫn tận tình thầy giáo hướng dẫn, anh chị, bạn bè khả kinh nghiệm hạn chế nên tránh khỏi sai sót, em mong nhận góp ý quý thầy cô cho khoá luận tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Bảo Tiên ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Châu Em Xin chân thành cảm ơn ! Huế, tháng năm 2014 Sinh viên Nguyễn Thị Bảo Tiên U Ế MỤC LỤC ́H LỜI CẢM ƠN ii TÊ MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v H DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .vi IN DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ vii K TÓM TẮT NGHIÊN CỨU viii ̣C PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ O Lí chọn đề tài ̣I H Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Đ A Phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: 5.1 Phương pháp thu thập số liệu 5.2 Phương pháp phân tích xử lý số liệu 5.3 Phương pháp so sánh PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận SVTH: Nguyễn Thị Bảo Tiên iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Châu 1.1.1 Khái niệm loại vốn kinh doanh doanh nghiệp 1.1.2 Khái niệm loại nguồn vốn sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.1.3 Lý luận hiệu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh .7 1.2 Cơ sở thực tiễn 13 1.2.1 Khái quát chung ngành chế biến gỗ Việt Nam 13 1.2.2 Khái quát chung ngành chế biến gỗ Thừa Thiên Huế 14 Ế CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA Đặc điểm doanh nghiệp Công ty TNHH Ngọc Anh 15 ́H 2.1 U CÔNG TY 15 Quá trình hình thành phát triển 15 2.1.2 Đặc điểm, sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Ngọc Anh .16 2.1.3 Đặc điểm máy quản lý tổ chức: 19 2.1.4 Thuận lợi khó khăn Công ty TNHH Ngọc Anh 20 H IN Thực trạng sử dụng vốn công ty TNHH Ngọc Anh năm 2011-2013 21 K 2.2 TÊ 2.1.1 Phân tích tình hình vốn sản xuất kinh doanh công ty qua năm .21 2.2.2 Phân tích tình hìnhnguồn vốn sản xuất kinh doanh công ty .26 2.2.3 Đánh giá hiệu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh công ty 29 O Quản lý sử dụng vốn cố định 32 Quản lý sử dụng vốn lưu động .37 Đ A 2.2.5 ̣I H 2.2.4 ̣C 2.2.1 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH 44 3.1 Định hướng chiến lược phát triển công ty thời gian tới: 44 3.2 Dự báo nhu cầu vốn năm 2014: 45 3.3 Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty 46 3.3.1 Đối với vốn cố định 46 3.3.2 Đối với vốn lưu động 47 3.3.3 Đối với nguồn vốn sản xuất kinh doanh: 49 SVTH: Nguyễn Thị Bảo Tiên iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Châu PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 49 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 SVTH: Nguyễn Thị Bảo Tiên v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Châu DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BQ : Bình quân ĐTDH : Đầu tư dài hạn ĐTTCDH : Đầu tư tài dài hạn KPT : Khoản phải thu : Nguyên vật liệu trực tiếp PP : Phân phối SXKD : Sản xuất kinh doanh TSCĐ : Tài sản cố định TSCĐBQ : Tài sản cố định bình quân VCSH : Vốn chủ sở hữu VLĐ : Vốn lưu động XDCBDD : Xây dựng dở dang Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế NVLTT SVTH: Nguyễn Thị Bảo Tiên vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Châu DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tình hình phân bổ vốn SXKD 24 Bảng 2.2: Tình hình phân bố nguồn vốn SXKD công ty qua năm 28 Bảng 2.3: Hiệu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh 31 Bảng 2.4: Kết cấu vốn cố định qua ba năm 2011-2013 33 U Ế Bảng 2.5: Hiệu sử dụng vốn cố định công ty từ năm 2011-2013 36 ́H Bảng 2.6: Kết cấu biến động vốn lưu động 40 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ Bảng 2.7: Đánh giá hiệu sử dụng vốn lưuđộng công ty từ 2011-2013 43 SVTH: Nguyễn Thị Bảo Tiên vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Châu DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ Sơ đồ 2.1: Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất 17 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ máy quản lý Công ty 19 Biểu đồ 2.1: Kết cấu tài sản công ty năm 2011-2013 25 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Biểu đồ 2.2:Kết cấu nguồn vốn năm 2011-2013 29 SVTH: Nguyễn Thị Bảo Tiên viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Châu TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Đề tài “Đánh giá tình hình sử dụng vốn sản xuất kinh doanh công ty TNHH Ngọc Anh”, với mục đích nghiên cứu thực trạng sử dụng vốn SXKD công ty, từ kết đạt được, hạn chế, nguyên nhân hạn chế đồng thời đưa giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn SXKD Đề tài sử dụng kết hợp phương pháp luận chứng, phân tích, thống kê, tổng hợp so sánh, nguồn số Ế liệu chủ yếu số liệu sơ cấp thu thập từ Phòng Kế toán- tài vụ thông qua báo cáo U kinh doanh, bảng cân đối kế toán qua năm 2011, 2012, 2013 tìm hiểu thông qua ́H báo chí, internet TÊ Kết đề tài cho thấy tình hình biến động tài sản, phân bổ nguồn vốn SXKD giai đoạn 2011-2013, đánh giá hiệu sử dụng vốn cố định vốn lưu động, vốn H SXKD Từ đưa số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn SXKD công IN ty TNHH Ngọc Anh Nghiên cứu thực trạng sử dụng vốn SXKD công ty với việc K tìm hiểu nội dung, kết đạt hạn chế tồn tại, giúp em có nhìn tổng thể thực tế công tác nâng cao hiệu sử ̣C dụng vốn SXKD Bên cạnh đó, góp phần giúp công ty có ý kiến tham khảo để O phát huy thành tựu đạt có giải pháp khắc phục Đ A ̣I H hạn chế khó khăn phải đối mặt SVTH: Nguyễn Thị Bảo Tiên ix Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Châu PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lí chọn đề tài Với sách đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế thu hút vốn đầu tư trình hội nhập nay, nước ta phấn đấu thực công nghiệp hóa, đại hóa để biến nước ta thành nước công nghiệp Vì thế, xu hướng đầu tư người dân tăng lên nhanh chóng dẫn đến xuất công ty U Ế ngày nhiều ́H Trong điều kiện kinh tế thị trường nước ta nay, với tồn nhiều thành phần kinh tế khác nhau, mà quy luật cạnh tranh xem động lực phát triển TÊ kinh tế quan trọng, hiệu kinh tế đánh giá thước đo kinh tế quan trọng kết SXKD, mục tiêu trước mắt lâu dài doanh nghiệp tồn H đứng vững thị trường vốn hai yếu tố quan trọng IN việc sản xuất lưu thông hàng hóa Vốn đặt lên hàng đầu định sống K doanh nghiệp trình SXKD.Nhưng có vốn điều kiện cần, chưa đủ để đạt mục tiêu tăng trưởng Vấn đề đặt có ý nghĩa đến vấn đề tạo ̣C lập vốn, quản lý đồng vốn cho có hiệu quả, nhằm mang lại lợi nhuận cao cho O doanh nghiệp sở tôn trọng nguyên tắc quản lý tài chính, tín dụng chấp ̣I H hành pháp luật nhà nước Đ A Việc sử dụng vốn câu hỏi đặt cho ngành sản xuất chế biến gỗ Việt Nam nói chung công ty TNHH Ngọc Anh nói riêng Việc sử dụng vốn cần phân tích để sử dụng cho phù hợp Nhận thấy tính cấp thiết đề tài, trình thực tập tốt nghiệp em chọn đề tài “Đánh giá tình hình sử dụng vốn sản xuất kinh doanh công ty TNHH Ngọc Anh” để làm khóa luận tốt nghiệp cho Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến hiệu sử dụng vốn SXKD - Phân tích đánh giá tình hình sử dụng vốn kinh doanh công ty SVTH: Nguyễn Thị Bảo Tiên Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Châu Bảng 2.6: Kết cấu biến động vốn lưu động Năm 2013 U Năm 2012 % Giá trị % 961.400 6,04 880.333 2.Đầu tư TCNH _ _ _ 10.478.987 65,85 10.532.261 3.765.214 23,66 3.551.585 707.167 4,44 5.Tài sản ngắn hạn khác 6.Tổng tài sản 15.912.768 Đ ngắn hạn SVTH: Nguyễn Thị Bảo Tiên ̣C O 4.Hàng tồn kho 1.001.333 5,96 (81.067) (8,43) 121.000 13,74 _ _ _ _ _ 10.997.311 65,50 53.274 0,51 465.050 4,42 22.18 4.016.359 23,92 (213.629) (5,67) 464.774 13,09 _ 65.78 _ % ±∆ % 1.046.861 6.54 773.765 4,61 339.694 48,04 (273.096) (26,09) 16.011.040 100 16.788.768 100 98.272 0,62 777.728 4,86 ̣I H thu ngắn hạn 100 A 3.Các khoản phải % 5.50 ±∆ 13/12 K 1.Vốn tiền 12/11 Giá trị H Giá trị So sánh IN Chỉ tiêu TÊ ́H Năm 2011 Ế Đơn vị tính:1000 đồng (Nguồn: Phòng kế toán - tài vụ) 40 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Châu 2.2.5.2 Phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động Trong trình SXKD doanh nghiệp, VLĐ không ngừng vận động Nó mang nhiều hình thái khác như: tiền, nguyên vật liệu, sản phẩm dở dang, thành phẩm qua tiêu thụ sản phẩm, lại trở hình thái tiền tệ Cùng với trình lưu thông vật chất SXKD, VLĐ biến đổi liên tục, theo chu kỳ qua giai đoạn dự trữ - sản xuất - tiêu thụ Một chu kỳ vận động VLĐ xác định kể từ lúc bắt đầu bỏ tiền mua Ế nguyên vật liệu yếu tố sản xuất khác (tư liệu lao động) toàn số vốn U thu hồi lại tiền bán sản phẩm hàng hóa Vì vậy, việc sử dụng VLĐ ́H hiệu cao hay thấp có ảnh hưởng lớn đến phát triển doanh nghiệp Việc TÊ đánh giá hiệu sử dụng vốn công ty thể qua bảng sau: Qua bảng cho thấy: H - Số vòng quay VLĐ: gọi hiệu sử dụng VLĐ Chỉ tiêu phản ánh IN đồng VLĐ bỏ vào hoạt động SXKD mang lại đồng doanh thu K hay nói cách khác đồng VLĐ công ty luân chuyển vòng kỳ Số vòng luân chuyển VLĐ năm 2012 3,15 vòng, giảm 2,35% so với năm ̣C 2011 tốc độ tăng VLĐ bình quân (tăng 5,09%) nhanh tốc độ tăng O doanh thu ( tăng 2,61%) Năm 2013 tốc độ luân chuyển giảm thêm 0,01 vòng tương ̣I H ứng với tỷ lệ 0,44% so với năm 2012 Qua năm phân tích cho thấy hiệu sử dụng VLĐ năm sau thấp Đ A năm trước VLĐ luân chuyển nhanh tạo điều kiện thận lợi cho công ty nắm bắt hội thị trường công ty cần có sách sử dụng quản lý VLĐ tốt - Kỳ luân chuyển BQVLĐ: Do số vòng quay VLĐ ảnh hưởng đến thời gian kỳ luân chuyển, số vòng quay liên tục giảm làm cho kỳ luân chuyển tăng lên tương ứng Cụ thể, năm 2012 số ngày tăng 2,41% so với năm 2011 đến năm 2013 tiếp tục tăng 0,45% so với năm 2012 Qua số liệu bảng cho thấy, số ngày vòng luân chuyển năm, điều cho thấy thời gian quay vòng VLĐ nhanh tốt cho công ty SVTH: Nguyễn Thị Bảo Tiên 41 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Châu - Hệ số đảm nhiệm VLĐ: tiêu phản ánh tạo đồng doanh thu cần đồng VLĐ Hệ số nhỏ chứng tỏ hiệu sử dụng VLĐ cao, số vốn tiết kiệm nhiều ngược lại Năm 2011 để thu 100 đồng doanh thu công ty phải bỏ 31,1 đồng VLĐ, năm 2012 31,76 đồng năm 2013 công ty phải bỏ 31,90 đồng Như năm 2012 để đạt 100 đồng doanh thu công ty tăng 2,41% cho phần VLĐ so với năm 2011 Ế - Tỷ lệ sinh lời VLĐ: tiêu cho biết đồng VLĐ tạo đồng U lợi nhuận kỳ ́H Trong năm 2012 tỷ lệ sinh lời VLĐ 45,72%, giảm 6,90% so với năm 2011 Đến TÊ năm 2013 lại tăng với tỷ suất VLĐ 48,11%, tăng 2,39% Điều cho thấy năm 2011 100 đồng VLĐ tạo 52,63 đồng lợi nhuận, năm 2012 45,72 đồng H năm 2013 48,11 đồng Mức sinh lời mức thấp IN Như vậy, năm 2011-2013 việc sử dụng VLĐ công ty chưa mang lại hiệu kinh doanh cao, nguyên nhân chủ yếu công tác quản lý thu hồi K KPT hiệu Trong công tác thu nợ, cần tích cực giải nợ khó đòi, cần có ̣C sách bán trả chậm phù hợp cho đối tượng khách hàng đồng thời có O quy định chặt chẽ phương thức bán hàng trả chậm ̣I H - Tỷ lệ KPT VLĐ: tiêu phản ánh tình hình VLĐ doanh nghiệp bị doanh nghiệp khác chiếm dụng Đ A Tỷ lệ ổn địnhqua năm Năm 2011 65,85%, năm 2012 65,78%, năm 2013 65,50% Các KPT có chiều hướng tăng công ty cần có hoạt động tốt việc quản lý KPT tạo thuận lợi cho hoạt động SXKD doanh nghiệp Tóm lại, qua hệ thống tiêu đánh giá cho thấy qua năm hoạt động kinh doanh (2011-2013) phản ánh hiệu sử dụng VLĐ công ty có chiều hướng tốt qua năm Và cho thấy công ty cần nổ lực việc kiểm soát quản lý tốt KPT, để có nguồn vốn lưu thông nhiều hơn, nâng cao khả toán, tạo điều kiện hoạt động tốt cho công ty SVTH: Nguyễn Thị Bảo Tiên 42 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Châu ĐVT Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 TÊ ́H Chỉ tiêu U Ế Bảng 7: Đánh giá hiệu sử dụng vốn lưu động công ty từ 2011-2013 So sánh 12/11 ±∆ 13/12 % ±∆ % ng.đ 48.986.256 50.265.120 51.415.610 1.278.864 2,61 1.150.490 2,29 2.Lợi nhuận ng.đ 7.994.010 7.298.472 7.890.597 (695.538) (8,70) 592.125 8,11 3.Tổng vốn lưu động ng.đ 15.912.768 16.011.040 16.788.768 98.272 0,62 777.728 4,86 4.Vốn lưu động BQ ng.đ 15.189.460 15.961.904 16.399.904 772.444 5,09 438.000 2,74 -Đầu kỳ ng.đ 14.466.152 15.912.768 16.011.040 1.446.616 10,00 98.272 0,62 -Cuối kỳ ng.đ 15.912.768 16.011.040 16.788.768 98.272 0,62 777.728 4,86 5.Tổng giá trị KPT ng.đ 53.274 0,51 465.050 4,42 O ̣C K IN H 1.Doanh thu % 52,63 45,72 48,11 (6,90) (13,12) 2,39 5,23 % 31,01 31,76 31,90 0,75 2,41 0,14 0,45 vòng 3,23 3,15 3,14 (0,08) (2,35) (0,01) (0,44) Ngày 111.63 114,32 114,83 2,69 2,41 0,51 0,45 % 65,85 65,78 65,50 (0,07) (0,11) (0,28) (0,42) ̣I H 6.Tỷ lệ sinh lời VLĐ (2/4) 7.Hệ số đảm nhiệm vốn lưu động (4/1) A 8.Số vòng quay VLĐ (1/4) Đ 9.Kỳ luân chuyển BQ VLĐ (360/7) 10.Tỷ lệ KPT VLĐ (5/3) 10.478.987 10.532.261 10.997.311 (Nguồn: Phòng kế toán - tài vụ) SVTH: Nguyễn Thị Bảo Tiên 43 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Châu CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH 3.1 Định hướng chiến lược phát triển công ty thời gian tới Để theo kịp với đà phát triển chung kinh tế, xu hướng phát triển ngành chế biến gỗ, công ty xây dựng cho chiến lược kinh doanh Ế thời gian tới với mục tiêu nâng cao doanh thu, mở rộng thị trường, giảm U bớt KPT, phải trả nhằm nâng cao lợi nhuận công ty Đẩy mạnh đồng ́H lĩnh vực sản xuất kinh doanh, phấn đấu nâng cao doanh số, chất lượng sản phẩm đảm bảo chi phí hợp lý, giữ vững uy tính hình ảnh Công ty với thị trường TÊ nước Củng cố mở rộng thị trường nước, bước phát triển thị trường quốc H tế với phương châm: ”đa dạng hóa chức năng, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa thị IN trường” Từ mục tiêu trên, Công ty định hướng chiến lược SXKD sau: K - Công ty tiếp tục phát triển mạng lưới kinh doanh tăng cường khâu sản xuất ̣C gỗ mở rộng, sở để tăng cường xuất khẩu, tăng kinh doanh xuất đặc O biệt coi trọng công tác tiếp cận thị trường tạo nguồn hàng xuất khẩu, có chế độ ̣I H ưu tiên vốn xuất - Công ty giao cho phân xưởng sản xuất phải sức phát huy hiệu sản xuất, Đ A tiết kiệm chi phí để từ giảm giá thành, giảm giá bán nâng cao lực cạnh tranh - Tiếp tục nghiên cứu, đầu tư chiều sâu để sản xuất sản phẩm phù hợp thị hiếu xu hướng tiêu dùng người dân Giữ vữngvị thế, uy tín với khách hàng Ngày củng cố uy tín, chất lượng sản phẩm dịch vụ - Tinh giảm nâng cao lực máy quản lý đội ngũ lao động, đồng thời ứng dụng ngày nhiều thành tựu khoa học, kỹ thuật vào SXKD - Duy trì phát triển thị trường có, đồng thời bước mở rộng thị trường khu vực toàn Quốc tế SVTH: Nguyễn Thị Bảo Tiên 44 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Châu - Tăng cường nâng cao công tác lập thực kế hoạch SXKD Đặc biệt, trình SXKD cần nâng cao hiệu năm sau cao năm trước, từ làm cho doanh thu, lợi nhuận có mức tăng trưởng cao, đạt vượt mức tiêu kế hoạch đề - Quản lí chất lượng giảm thiểu sai hỏng trình sản xuất Chất lượng sản phẩm yếu tố sống tồn phát triển đơn vị SXKD nên ngày phải quan tâm thực tốt Ế =>Để đạt mục tiêu trên, công ty xác định vốn vấn đề trung tâm U công ty Do yêu cầu đặt đưa giải pháp nhằm phát huy công ́H tác sử dụng tài sản dựa hạn chế nguyên nhân với định 3.2 Dự báo nhu cầu vốn năm 2014 TÊ hướng phát triển công ty Vốn điều kiện tiên thiếu doanh nghiệp hoạt động H kinh tế thị trường, việc chủ động xây dựng kế hoạch huy động sử IN dụng VLĐ biện pháp cần thiết, nhằm nâng cao hiệu sử dụng VLĐ công ty K Để đảm bảo cho việc sử dụng vốn đạt hiệu cao lập kế hoạch huy động ̣C sử dụng VLĐ công ty cần quan tâm, ý số vấn đề sau: O - Công ty cần xác định xác nhu cầu VLĐ thường xuyên cần thiết tối thiểu, ̣I H từ có biện pháp phù hợp huy động vốn đáp ứng cho nhu cầu này,tránh tình trạng thừa vốn gây lãng phí thiếu vốn ảnh hưởng xấu đến hoạt động SXKD chi Đ A nhánh, đồng thời đảm bảo vốn huy động quyền kiểm soát - Sau xác định nhu cầu VLĐ, công ty cần xác định số VLĐ thực có mình, số vốn thừa (thiếu) từ có biện pháp huy động đủ số vốn hợp lý từ giảm thấp chi phí sử dụng VLĐ, mặt khác đưa số vốn thừa vào sử dụng, từ nâng cao hiệu sử dụng VLĐ - Mỗi khoản vốn cần có định hướng sử dụng hợp lý - Căn vào kế hoạch huy động sử dụng vốn cần điều chỉnh cho phù hợp với thực tế công ty Trong thực tế công ty phát sinh nghiệp vụ gây thừa vốn thiếu vốn, công ty cần phải chủ động cung ứng kịp thời, sử dụng vốn thừa hợp lý để đảm bảo SXKD liên tục, hiệu SVTH: Nguyễn Thị Bảo Tiên 45 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Châu - Việc lập kế hoạch huy động sử dụng vốn thiết phải dựa vào phân tích tiêu kinh tế tài kỳ trước kết hợp với dự tính tình hình hoạt động SXKD, khả tăng trưởng kỳ tới dự đoán nhu cầu thị trường 3.3 Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty 3.3.1 Đối với vốn cố định Do công ty đơn vị SXKD nên vốn cố định chủ yếu biểu hình thức TSCĐ Do cần phải: Ế 3.3.1.1 Quản lý tài sản cố định ́H hình sử dụng nhằm khai thác hết khả TSCĐ U - Công ty cần phải phân loại TSCĐ thường kỳ để nắm bắt kịp thời đầy đủ tình TÊ - Phải đánh giá giá trị TSCĐ để xác định mức khấu hao thích hợp, không để vốn hạn chế tối đa ảnh hưởng bất lợi hao mòn vô hình H - Bố trí dây chuyền sản xuất hợp lý, khai thác hết công suất nâng cao hiệu suất IN hoạt động máy móc thiết bị, xử lý dứt điểm TSCĐ không cần dùng, lỗi thời không phù hợp với quy mô sản xuất nhằm thu hồi vốn cố định, đầu tư thêm máy K móc thiết bị nâng cao chất lượng sản phẩm ̣C - Để sử dụng có hiệu vốn cố định hoạt động SXKD, thường xuyên cần O thực biện pháp để không bảo toàn mà phát triển vốn cố định ̣I H doanh nghiệp sau chu kỳ kinh doanh Thực chất phải đảm bảo lượng vốn tiền tệ để kết thúc vòng tuần hoàn, số vốn doanh nghiệp Đ A thu hồi hay mở rộng số vốn mà doanh nghiệp bỏ ban đầu để đầu tư mua sắm TSCĐ tính theo giá 3.3.1.2 Nâng cao hiệu sử dụng tài sản cố định có doanh nghiệp công ty - Kịp thời lý TSCĐ không cần dùng hư hỏng, không dự trữ mức TSCĐ chưa cần dùng - Thực tốt chế độ bảo dưỡng, sửa chữa, dự phòng TSCĐ không để xảy tình trạng TSCĐ hư hỏng trước thời hạn hư hỏng bất thường gây thiệt hại ngừng sản xuất Trong trường hợp TSCĐ phải tiến hành sửa chữa lớn, cần cân nhắc, tính toán kỹ hiệu Tức xem xét chi phí cần bỏ với việc đầu tư mua sắm TSCĐ để có định cho phù hợp SVTH: Nguyễn Thị Bảo Tiên 46 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Châu - Doanh nghiệp phải chủ động thực biện pháp phòng ngừa rủi ro kinh doanh để hạn chế tổn thất vốn cố định nguyên nhân khách quan như: mua bảo hiểm tài sản, lập quỹ dự phòng tài chính,… - Để nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ, công ty cần lựa chọn đào tạo lao động có kỹ thuật cao, có tay nghề, đủ trình độ chuyên môn, giao trách nhiệm quản lý đến cá nhân, phận cụ thể 3.3.2 Đối với vốn lưu động Ế 3.3.2.1 Xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên doanh nghiệp U Tăng cường công tác đầu tư để nâng cao lực SXKD công ty ́H Để nâng cao hiệu sử dụng VLĐ, giảm thấp tương đối nhu cầu VLĐ không TÊ cần thiết công ty nên có biện pháp sau để tác động đến nhân tố ảnh hưởng cho có hiệu quả: H - Qua tổng kết đánh giá phải xác định quy mô kinh doanh dự IN đoán quy mô kinh doanh năm tới cách xác thực K - Đánh giá biến động giá thị trường năm qua năm tới nước ̣C sở biến động tình hình tài khu vực giới, tình hình trị O - Hàng quý, phải cập nhật thông tin sơ tình hình kinh doanh, ̣I H nguồn vốn vận động nguồn vốn ứ đọng để từ đưa Đ A giải pháp phù hợp công tác quản lý sử dụng VLĐ công ty khâu hoạt động kinh doanh - Việc lập kế hoạch huy động VLĐ hoạt động để hình thành nên dự định tổ chức nguồn VLĐtrên sở dự toán quy mô số lượng VLĐcần thiết, lựa chọn nguồn tài trợ quy mô thích hợp nguồn tài trợ tổ chức sử dụng VLĐsao cho đạt hiệu cao 3.3.2.2 Nâng cao hiệu quản lý hàng tồn kho Để cấu hàng tồn kho hợp lí cần dựa vào số sau: - Đối với tồn kho dự trữ nguyên vật liệu, nhiên liệu thường phụ thuộc vào: SVTH: Nguyễn Thị Bảo Tiên 47 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Châu  Quy mô sản xuất nhu cầu dự trữ thường xuyên nguyên vật liệu  Khả cung ứng nguyên vật liệu thị trường  Chu kì giao hàng quy định hợp đồng công ty với nhà cung cấp nguyên vật liệu  Thời gian vận chuyển nguyên vật liệu từ nơi cung ứng đến công ty  Giá nguyên vật liệu cung ứng Ế - Đối với tồn kho thành phẩm hàng hóa chờ tiêu thụ phụ thuộc: U  Sự phối hợp khâu mua hàng với khâu tiêu thụ, sản xuất với tiêu thụ ́H  Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp với khách hàng TÊ  Khả xâm nhập mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty Cần phải có sách tốt để tiêu thụ hàng tồn kho, làm tăng chi phí H dự trữ, bảo quản IN 3.3.2.3 Nâng cao hiệu công tác thu hồi công nợ: K Để giúp công ty nhanh chóng thu hồi KPT, hạn chế phát sinh chi phí không cần thiết, công ty tiến hành biện pháp chủ yếu sau: ̣I H O thu hồi nợ hạn ̣C - Phải mở sổ theo dõi chi tiết KPT công ty, thường xuyên đôn đốc - Có sách bán chịu đắn khách hàng cụ thể Khi bán chịu cho Đ A khách hàng phải xem xét kỹ khả toán sở hợp đồng kinh tế ký kết - Phân loại khoản nợ hạn, tìm nguyên nhân khoản nợ (khách quan, chủ quan) để có biện pháp xử lý thích hợp, gia hạn nợ thỏa ước xử lý 3.3.2.4 Hoàn thiện chế độ, quy trình, hệ thống thông tin quản lý - Công ty cần chuẩn hóa chế độ, quy trình làm việc đến phận liên quan Xây dựng hệ thống thông tin quản lý đầy đủ cập nhật để phục vụ công tác quản lý VLĐ hoạt động kinh doanh SVTH: Nguyễn Thị Bảo Tiên 48 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Châu - Xây dựng quy trình làm việc khoa học phù hợp cho phận nhằm chuẩn hóa chuyên nghiệp hóa khâu hoạt động doanh nghiệp, tạo hiệu tối đa công việc - Xây dựng hệ thống liệu, thông tin quản lý để cần dễ dàng truy cập để phục vụ công tác nghiệp vụ công tác quản lý - Việc xây dựng yếu tố đem lại cho công ty môi trường làm việc khoa học tận dụng hiệu VLĐ hoạt động kinh doanh Hoàn thiện, chế độ, Ế quy trình, hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp nhân tố quan U trọng ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển lâu dài doanh nghiệp Nó góp ́H phần định hướng phát triển doanh nghiệp Vì cần quan tâm TÊ cách sâu sát công tác hoạch định chiến lược phát triển công ty 3.3.3 Đối với nguồn vốn sản xuất kinh doanh: H - Sử dụng triệt để nguồn vốn tự có làm giảm chi phí lãi vay IN - Thu hút huy động vốn đầu tư có hiệu điều kiện trực tiếp ảnh hưởng tới Đ A ̣I H O ̣C K việc nâng cao hiệu sử dụng vốn SVTH: Nguyễn Thị Bảo Tiên 49 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Châu PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Vốn thực cần thiết để công ty bắt dầu trì hoạt động kinh doanh Muốn tồn phát triển hoạt động công ty phải tiến hành cách có hiệu Vì việc quản lý vốn thiếu được, vấn đề sống cho doanh nghiệp, đảm bảo cho doanh nghiệp đạt mục Ế tiêu đề Đặc biệt với cạnh tranh gay gắt nay, công ty muốn tồn U phát triển cách phải sử dụng đồng vốn cách hiệu quả: ́H hiệu kinh tế hay hiệu xã hội Do đòi hỏi nhà tài phải tìm TÊ phương sách nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn nói riêng hiệu SXKD nói chung, nhiệm vụ thường xuyên mục tiêu lâu dài công ty H Là công ty TNHH chế biến gỗ, Công ty TNHH Ngọc Anh có phát IN triển vượt bậc chất lượng lẫn quy mô Với tiềm Công ty nói riêng ngành chế biến gỗ nói chung, Công ty TNHH Ngọc Anh hoàn toàn K bước khẳng định vị thị trường nước bắt kịp vòng xoáy hội nhập quốc tế Vì vậy, đề tài “Đánh giá tình hình sử dụng vốn sản xuất O ̣C kinh doanh công ty TNHH Ngọc Anh” nghiên cứu nhằm mục đích tìm ̣I H tồn công tác tổ chức quản lý sử dụng vốn SXKD công ty nguyên nhân tồn Đ A Qua thời gian thực tập, tìm hiểu phân tích công ty, em có số kết luận sau: - Nguồn vốn SXKD công ty tăng, cụ thể năm 2012 tăng so với năm 2011 8,55%, năm 2013 tăng so với năm 2012 14,59% Trong đó, nguồn VCSH chiếm tỷ trọng lớn liên tục tăng qua năm - Tổng tài sản tăng liên tục qua năm - Doanh thu, lợi nhuận công ty có chiều hướng tăng Doanh thu năm 2012 tăng so với năm 2011 2,61%, năm 2013 so với năm 2012 2,29% Và lợi nhuận năm 2012 giảm 8,7% so với năm 2011 công ty có sách giảm giá thu hút khách hàng nhằm mở rộng thị trường, đến năm 2013 lợi nhuận tăng lên tăng so với năm 2012 8,11% SVTH: Nguyễn Thị Bảo Tiên 50 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Châu - Các khoản người mua trả trước có chiều hướng tăng qua năm, điều chứng tỏ uy tín công ty ngày nâng cao Chính nhờ quản lý sử dụng vốn có hiệu mà lợi nhuận công ty tăng, công ty hoạt động đạt kết cao Nhưng bên cạnh mặt đạt công ty mặt hạn chế sau: - Các KPT qua năm tăng công tác thu hồi công nợ chưa quan tâm mức thực chưa nghiêm ngặt, công ty cần đề sách thu hồi Ế công nợ tốt U - Khả toán, phương thức toán chưa đủ đáp ứng VLĐ làm ́H cho tốc độ luân chuyển VLĐ chậm TÊ - Vốn cố định công ty chưa đáp ứng trình độ trang thiết bị kỹ thuật đại, nhiều TSCĐ dư thừa cần phải lý H - Sự chênh lệch doanh thu lợi nhuận lớn chi phí hoạt động lớn IN quản lý chi phí chưa hiệu - Tình hình quản lý sử dụng vốn lưu động công ty giai đoạn 2011- 2013 K chưa cao, hiệu sử dụng VLĐ, hàng tồn kho khoản phải thu chiếm tỷ ̣C trọng cao nên làm cho khả chi trả khoản nợ đến hạn công ty O thấp ̣I H Do vậy, để vốn SXKD sử dụng cách hiệu hơn, thời gian tới bên cạnh việc trì phát huy mặt tích cực, công ty cần sớm khắc phục Đ A hạn chế Kiến nghị: Để khắc phục mặt tồn hoạt động SXKD công ty, em xin đưa số đề xuất sau: 2.1 Về phía công ty: - Phát huy tối đa tiềm lực sẵn có TSCĐ, sở vật chất nguồn lao động dồi địa phương - Cần phân loại TSCĐ để đánh giá hiệu sử dụng loại tài sản nhằm nâng cao hiệu hoạt động chúng, quản lý dự trữ định mức hàng hoá SVTH: Nguyễn Thị Bảo Tiên 51 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Châu - Cần phải kiểm tra chất lượng sản phẩm cách kĩ nhằm đảm bảo uy tín công ty thị trường - Chú trọng đến việc chủ động nguồn vốn kinh doanh, kế hoạch hoá việc sử dụng vốn, thường xuyên đánh giá hiệu sử dụng vốn - Để tăng tốc độ luân chuyển vốn, cần phải áp dụng đồng biện pháp nhằm rút bớt vốn tiết kiệm vốn, nâng cao hiệu sử dụng vốn - Tăng cường công tác tự kiểm tra giám sát, kết hợp chặt chẽ đảm bảo chế thành sản phẩm, tăng hiệu SXKD ́H - Sử dụng công nhân viên phù hợp với lực U Ế độ tài Nhà nước thực chế khoán chi tiêu nội để giảm tối đa giá TÊ - Đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao nhận thức chuyên môn cán công nhân viên, đảm bảo nguồn nhân lực thực trở thành lợi cạnh tranh dài H hạn doanh nghiệp IN - Cần thực liên doanh liên kết với đơn vị khác ngành để K có thông tin giúp đỡ SXKD - Cần phải nhanh chóng có chủ trương sách tìm kiếm nguồn hàng ̣C thị trường tiêu thụ Bên cạnh trì phát triển thị trường có ̣I H O 2.2 Về phía nhà nước: Thứ nhất: Hoàn thiện đầy đủ đồng chế pháp luật Đ A - Hoàn thiện sách tín dụng: Lãi suất ngân hàng nhiều bất hợp lý, hành lang pháp chế chưa rõ ràng, gây không khó khăn cho ngân hàng doanh nghiệp Các sách tín dụng cần sửa đổi đảm bảo tăng trưởng vững cho ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vay vốn - Tạo điều kiện cho công ty vay vốn cách dễ dàng, tránh thủ tục rườm rà gây chậm trễ bỏ lỡ hội kinh doanh - Cán ngành thuế cần nghiên cứu theo mục đích sử dụng sản phẩm để quy định thuế suất cho phù hợp SVTH: Nguyễn Thị Bảo Tiên 52 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Châu - Môi trường pháp lý nghiêm minh công tạo bình đẳng kinh doanh, xóa bỏ tiêu cực, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh Vì nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý theo hướng đồng thống Thứ hai: Phát triển mạnh hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp - Quan tâm đến doanh nghiệp vừa nhỏ, đồng thời tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp lớn: Tạo bình đẳng khu vực kinh tế, tránh tình trạng ưu tiên đến doanh nghiệp lớn, tạo ỷ lại cho doanh nghiệp lớn đặc biệt Ế doanh nghiệp Nhà nước U - Tập trung tháo gỡ rào cản hành Doanh nghiệp, điều góp ́H phần đẩy nhanh phát triển doanh nghiệp, gián tiếp hỗ trợ doanh TÊ nghiệp nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm - Tạo thuận lợi cho dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, xã hội hoá dịch vụ H công IN - Phát triển phát huy mạnh vai trò hiệp hội doanh nghiệp, đặc biệt đại diện bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp, hỗ trợ, xúc tiến thương mại Điều đặc biệt K cần thiết thời buổi cạnh tranh gay gắt nay, doanh nghiệp Việt Nam ̣C phải đứng trước cạnh tranh ạt, lấn sân từ công ty nước Vì vậy, yêu O cầu phải có hiệp hội doanh nghiệp ngành đứng liên kết để Đ A ̣I H bảo vệ lợi ích doanh nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Bảo Tiên 53 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Châu TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TS Bùi Đức Tuân (2005), Giáo trình Kế hoạch kinh doanh, NXB Lao động- xã hội [2] Giáo sư Phan Thức Huân (2006), Bài giảng Kinh tế phát triển [3] Phan Thị Minh Lý, Giáo trình nguyên lý kế toán, NXB Đại học kinh tế Huế (2008) [4] Sinh viên Nguyễn Thị Thủy, Đánh giá hiệu sử dụng vốn công ty TNHH bia Ế Huế, Khóa luận tốt nghiệp (2009-2013), trường Đại học kinh tế Huế U [5] Sinh viên Nguyễn Thị Hằng, Đáng giá hiệu sử dụng vốn công ty Cổ phần ́H tư vấn thiết kế giao thông vận tải, Khóa luận tốt nghiệp (2006-2010), trường Đại TÊ học kinh tế Huế H WEBSITE THAM KHẢO IN http://luanvan.com http://www.dankinhte.vn K http://www.dankinhte.vn Đ A ̣I H O ̣C http://thuathienhue.vietnamnay.com/ho-so/cong-ty-tnhh-xnk-ngoc-anh-330369.html SVTH: Nguyễn Thị Bảo Tiên 54
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tình hình sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Ngọc Anh, Đánh giá tình hình sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Ngọc Anh, Đánh giá tình hình sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Ngọc Anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay