Đánh giá thực trạng tổ chức và quản lý hệ thống kênh phân phối tại Công ty cổ phần Dược TW Medipharco – Tenamyd

96 168 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:44

Đ ại họ cK in h tế H uế Lời cám ơn Để hoàn thành khóa luận này, xin trân trọng cám ơn Thầy Cô khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Huế hướng dẫn, giảng dạy, cung cấp kiến thức phương pháp năm học qua Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc cô Th.s Trần Hà Uyên, người trực tiếp hướng dẫn, góp ý, giúp đỡ kiến thức phương pháp để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp tế H uế Trong suốt thời gian nghiên cứu thực khóa luận tốt nghiệp, xin chân thành cám ơn đội ngũ cán nhân viên phòng Kinh Doanh – Thị trường nhiệt tình giúp đỡ trình thu thập số liệu Tôi không quên gởi lời cám ơn chân thành tới gia đình, bạn bè động ại họ cK in h viên, đóng góp ý kiến giúp đỡ trình học tập, nghiên cứu hoàn thành khóa luận Do kiến thức hạn chế thời gian có hạn nên chắn không tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận góp ý dẫn Thầy Cô Đ Tôi xin chân thành cám ơn! Huế, tháng 05 năm 2012 Sinh viên thực Lê Hà Phương Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC Lời cám ơn Mục lục Danh mục từ viết tắt ký hiệu Danh mục sơ đồ, biểu đồ Danh mục bảng biểu PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài tế H uế Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu ại họ cK in h Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập phân tích liệu thứ cấp 4.2 Phương pháp thu thập phân tích liệu sơ cấp 4.2.1 Nghiên cứu định tính 4.2.2 Nghiên cứu định lượng 5 Kết cấu đề tài Đ PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Những vấn đề hệ thống kênh phân phối 1.1.1.1 Khái niệm kênh phân phối 1.1.1.2 Vai trò chức kênh phân phối 1.1.1.3 Các thành viên tham gia kênh phân phối 11 1.1.1.4 Các loại kênh phân phối 12 1.1.1.5 Các dòng chảy kênh phân phối 13 1.1.2 Tổ chức (thiết kế) hệ thống kênh phân phối 15 SVTH: Lê Hà Phương – K44B QTKDTH Khóa luận tốt nghiệp 1.1.2.1 Các hình thức tổ chức kênh phân phối 15 1.1.2.2 Thiết lập mục tiêu ràng buộc kênh 16 1.1.2.3 Xác định cấu trúc kênh thay 17 1.1.2.4 Tuyển chọn thành viên tham gia kênh 18 1.1.3 Quản lý hệ thống kênh phân phối 19 1.1.3.1 Khuyến khích thành viên kênh hoạt động 19 1.1.3.2 Đánh giá hoạt động thành viên 19 1.1.4 Quản lý hậu cần kênh phân phối 20 1.1.4.1 Xử lý đơn đặt hàng 20 tế H uế 1.1.4.2 Quản lý kho bãi 20 1.1.4.3 Vận chuyển hàng hóa 20 1.1.5 Mối quan hệ kênh phân phối sách Marketing mix 20 1.1.5.1 Phân phối với sách sản phẩm 21 ại họ cK in h 1.1.5.2 Phân phối với sách giá 21 1.1.5.3 Phân phối với sách xúc tiến 21 1.2 Cơ sở thực tiễn 21 1.2.1 Thực trạng ngành dược Việt Nam 21 1.2.2 Thực trạng ngành dược Thừa Thiên Huế 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPHARCO – TENAMYD 24 Đ 2.1 Tổng quan Công ty cổ phấn Dược TW Medipharco – Tenamyd 24 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 24 2.1.2 Chức nhiệm vụ công ty 26 2.1.3 Đặc điểm cấu tổ chức 27 2.1.4 Các nguồn lực kinh doanh công ty 30 2.1.4.1 Tình hình lao động 30 2.1.4.2 Tình hình tài sản 32 2.1.4.3 Tình hình nguồn vốn 34 2.1.5 Môi trường kinh doanh công ty 36 2.1.5.1 .Môi trường vĩ mô 36 SVTH: Lê Hà Phương – K44B QTKDTH Khóa luận tốt nghiệp 2.1.5.2 .Môi trường vi mô 37 2.1.6 Đặc điểm, chủng loại dược phẩm công ty 39 2.1.7 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 40 2.2 Thực trạng tổ chức quản lý hệ thống kênh phân phối công ty 42 2.2.1 Đặc điểm hệ thống kênh phân phối 42 2.2.2 Thực trạng tổ chức kênh phân phối 44 2.2.2.1 Các hình thức kênh phân phối 44 2.2.2.2 Tuyển chọn thành viên tham gia kênh 51 2.2.3 Thực trạng quản lý kênh phân phối 51 tế H uế 2.2.3.1 Khuyến khích thành viên kênh hoạt động 51 2.2.3.2 Đánh giá hoạt động thành viên kênh 52 2.2.4 Thực trạng quản lý hậu cần 52 2.2.5 Đánh giá chung thực trạng tổ chức quản lý kênh phân phối 53 ại họ cK in h 2.3.Đánh giá hài lòng nhà thuốc địa bàn TP Huế sách phân phối củ 2.3.1 Mô tả mẫu điều tra 54 2.3.1.1 .Theo số năm kinh doanh dược phẩm công ty 55 2.3.1.2 Theo nhóm thuốc kinh doanh 56 2.3.1.3 Theo doanh thu kinh doanh dược phẩm 57 2.3.2.Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng nhà thuốc sách phân ph CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG Đ TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI 63 3.1 .Định hướng phát triển công ty 63 3.1.1 Phương hướng phát triển chung toàn công ty 63 3.1.2 Định hướng cho kênh phân phối công ty 63 3.2 Phân tích ma trận SWOT 64 3.3.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản lý hệ thống kênh phân phối 3.3.1 .Củng cố, hoàn thiện công tác nghiên cứu phát triển thị trường 66 3.3.2 Giải pháp mở rộng kênh phân phối 66 3.3.3 Giải pháp sách phân phối 68 3.3.3.1 Giải pháp sách cung cấp hàng hóa 68 SVTH: Lê Hà Phương – K44B QTKDTH Khóa luận tốt nghiệp 3.3.3.2 Giải pháp sách bán hàng 69 3.3.3.3 Giải pháp sách nghiệp vụ bán hàng 69 3.3.3.4 Giải pháp sách hỗ trợ sở vật chất trang thiết bị 70 3.3.3.5 Giải pháp tạo mối quan hệ với khách hàng 70 3.3.4 Nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh phận kinh doanh 71 3.3.5 Giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin kênh 71 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 73 Kết luận 73 .Kiến nghị 74 tế H uế 2.1 Đối với Nhà nước 74 2.2 Đối với quan chức quản lý dược 74 2.3 Đối với công ty 75 Tài liệu tham khảo Đ ại họ cK in h Phụ lục SVTH: Lê Hà Phương – K44B QTKDTH Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT WTO Tổ chức thương mại giới GSP Thực hành tốt bảo quản thuốc GPP Thực hành tốt phân phối thuốc GLP Thực hành phòng thí nghiệm tốt GMP-WHO Thực hành tốt sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn tổ GMP-ASEAN tế H uế chức y tế giới Thực hành tốt sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn Hiệp hội nước Đông Nam Á Các tiêu chuẩn thực hành thuốc tốt TW Trung Ương TP CN CP TNHH FDI HĐQT Đ SXKD ại họ cK in h GPs Thành phố Chi nhánh Cổ phần Trách nhiệm hữu hạn Các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước Hội đồng quản trị Sản xuất kinh doanh TSCĐ Tài sản cố định TNDN Thu nhập doanh nghiệp SVTH: Lê Hà Phương – K44B QTKDTH Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1: Quy trình nghiên cứu liệu sơ cấp Sơ đồ 2: Nhà phân phối ảnh hưởng đến việc tiết kiệm công sức 10 Sơ đồ 3: Các kênh phân phối hàng tiêu dùng 12 Sơ đồ 4: Dòng vật chất 14 Sơ đồ 5: Dòng quyền sở hữu 14 Sơ đồ 6: Dòng toán 14 tế H uế Sơ đồ 7: Dòng thông tin 14 Sơ đồ 8: Dòng khuyến 15 Sơ đồ 9: Cơ cấu tổ chức Công ty CP Dược TW Medipharco – Tenamyd .27 Sơ đồ 10: Hệ thống kênh phân phối Công ty CP Dược TW Medipharco – Tenamyd43 ại họ cK in h Sơ đồ 11: Kênh phân phối trực tiếp công ty 44 Sơ đồ 12: Kênh phân phối gián tiếp công ty 44 Biểu đồ 1: Thống kê số nhà thuốc số năm kinh doanh dược phẩm công ty 55 Biểu đồ 2: Thống kê số nhà thuốc theo nhóm dược phẩm kinh doanh 56 Biểu đồ 3: Thống kê số nhà thuốc theo doanh thu bán dược phẩm công ty hàng Đ tháng 57 SVTH: Lê Hà Phương – K44B QTKDTH Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Tình hình lao động Công ty CP Dược TW Medipharco – Tenamyd giai đoạn 2011 - 2013 31 Bảng 2: Tình hình tài sản Công ty CP Dược TW Medipharco – Tenamyd giai đoạn 2011 – 2013 33 Bảng 3: Tình hình nguồn vốn Công ty CP Dược TW Medipharco – Tenamyd giai đoạn 2011 – 2013 35 Bảng 4: Kết hoạt động kinh doanh Công ty CP Dược TW Medipharco – tế H uế Tenamyd giai đoạn 2011 – 2013 41 Bảng 5: Doanh thu Công ty CP Dược TW Medipharco – Tenamyd theo hình thức phân phối giai đoạn 2011 - 2013 47 Bảng 6: Doanh thu Công ty CP Dược TW Medipharco – Tenamyd theo thị ại họ cK in h trường giai đoạn 2011 – 2013 50 Bảng 7: Thống kê số nhà thuốc số năm kinh doanh dược phẩm công ty 55 Bảng 8: Thống kê số lượng nhà thuốc kinh doanh nhóm thuốc 56 Bảng 10: Kết kiểm định One-sample T-test việc cung cấp hàng hóa 59 Bảng 11: Kết kiểm định One-sample T-test sách bán hàng 59 Bảng 12: Kết kiểm định One-sample T-test nghiệp vụ bán hàng 60 Bảng 13: Kết kiểm định One-sample T-test việc hỗ trợ sở vật chất trang Đ thiết bị 60 Bảng 14: Kết kiểm định One-sample T-test việc tạo dựng quan hệ cá nhân 61 Bảng 15: Kết kiểm định One-sample T-test hài lòng chung nhà thuốc sách phân phối công ty 61 SVTH: Lê Hà Phương – K44B QTKDTH Khóa luận tốt nghiệp PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Khi kinh tế phát triển, đời sống người dân ngày cải thiện, người có thêm nhiều hội tiếp cận với sản phẩm dịch vụ khác Trên thị trường nay, số lượng doanh nghiệp xuất ngày nhiều mức độ cạnh tranh doanh nghiệp cao Để tồn lâu dài doanh nghiệp phải phải hiểu rõ nhu cầu thị trường, cố gắng đáp ứng kịp thời Marketing công cụ hiệu giúp doanh nghiệp thực tế H uế điều Theo quan điểm Hiệp hội Marketing Mỹ “Marketing trình hoạt động tổ chức nhằm tạo giao tiếp, phân phối, trao đổi dịch vụ có giá trị cho khách hàng, đối tác xã hội rộng lớn” Nếu doanh nghiệp giống thân hệ thống phân phối rễ ại họ cK in h nuôi sống phát triển doanh nghiệp Điều cho thấy việc xây dựng nên hệ thống phân phối sản phẩm vấn đề quan trọng Bởi lẽ, doanh nghiệp tồn sản phẩm họ tiêu thụ thị trường Và muốn sản phẩm tiêu thụ tốt cần xây dựng hệ thống kênh phân phối có hiệu Ngày nay, nhà sản xuất không bán sản phẩm trực tiếp cho người tiêu dùng cuối mà thông qua trung gian phân phối Nhờ có hệ thống mà nhà sản xuất tiết kiệm chi phí, thời gian đồng thời tăng nhanh doanh số bán hàng Để tạo dựng hệ thống kênh phân phối có hiệu Đ người lãnh đạo cần phải lựa chọn mô hình tổ chức quản lý kênh phân phối hợp lý Nếu doanh nghiệp có hệ thống phân phối sản phẩm thông suốt tiền đề để tạo nên lợi cạnh tranh thị trường Từ hàng ngàn năm nay, việc sử dụng thuốc trở thành nhu cầu thiết yếu người Với dân số 92 triệu dân phát triển ngành dược phẩm điều tất yếu thị trường Việt Nam Trong năm gần đây, ngành dược nước ta có bước tăng trưởng đáng kể Thuốc từ nhà sản xuất nước chiếm 50% thị phần dược phẩm Từ sở sản xuất, cung ứng nhỏ bé, đến ngành dược xây dựng hệ thống tương đối hoàn chỉnh từ sản xuất, xuất nhập khẩu, lưu thông phân phối thuốc tới tận người bệnh SVTH: Lê Hà Phương – K44B QTKDTH Khóa luận tốt nghiệp PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Để tồn đứng vững thị trường cạnh tranh ngày khốc liệt ngày doanh nghiệp phải biết tìm hướng đắn cho riêng điều quan trọng phải làm công tác Marketing cho thật tốt Một hoạt động Marketing mà doanh nghiệp cần thực tốt phân phối sản phẩm Xây dựng hệ thống kênh phân phối tốt kết hợp với sách marketing khác uế giúp sản phẩm công ty đến với người tiêu dùng nhanh chóng hiệu tế H Trải qua 35 năm hình thành, hoạt động phát triển, công ty CP Dược TW Medipharco – Tenamyd xây dựng hệ thống kênh phân phối rộng khắp phạm vi nước với độ bao phủ 62 tỉnh, thành phố Mạng lưới cung ứng thuốc công ty ngày h củng cố phát triển, đáp ứng nhu cầu thuốc cho phòng khám chữa bệnh in TW địa phương, tham gia đấu thầu, chào giá, hợp đồng cung ứng thuốc cho K bệnh viện toàn quốc Mỗi chi nhánh công ty tổ chức cho hệ thông ọc phân phối mạng lưới bán hàng bên hiệu quả, đảm bảo cho sản phẩm công ty đến lúc, kịp thời chất lượng đến người tiêu dùng Các chi nhánh ại h có nhân viên bán hàng để thực hoạt động bán lẻ trình dược viên công ty thực hoạt động bán buôn, đấu thầu thuốc đế bán cho nhà phân phối bệnh Đ viện, trung tâm y tế, khu vực phòng khám đa khoa, khu vực trạm xá xã đại lý Có thể nói công ty phủ kín khắp thị trường nội địa, xây dựng hình ảnh tâm trí người tiêu dùng Công ty liên doanh với công ty CP Dược Mỹ phẩm Tenamyd công ty TNHH Bruschettni – Italia tiến hành sản xuất sản phẩm nhượng quyền xuất sang thị trường nước Canada, Mỹ, Italia, Cuba,… Danh mục chủng loại sản phẩm hàng hóa công ty ngày mở rộng phục vụ nhu cầu ngày tăng khách hàng, có nhiều sản phẩm chiếm lĩnh thị trường thay phần thuốc ngoại nhập, góp phần bình ổn giá thuốc SVTH: Lê Hà Phương – K44B QTKDTH 73 Khóa luận tốt nghiệp Tuy nhiên bên cạnh thành công đạt công ty tồn hạn chế định: - Mạng lưới phân phối bao phủ trải dài nước chưa phủ sóng vùng sâu, vùng xa - Thời gian đầu quầy thuốc trực thuộc có nhiều cố gắng bán đạt doanh số khoán, nhân viên thị trường triển khai nhận đơn hàng giao vào đầu tháng Tuy nhiên sau, dân dần chi nhánh nhận hàng không theo quy định công ty, nhận hàng không tập trung, không phân theo quầy mà nhận toàn chi nhánh Vì nhân viên thị trường không hỗ trợ giao hàng gây tình trạng lộn xộn ảnh hưởng đến hoạt động uế phân phối tế H - Giá thuốc thường xuyên biến động, tăng giảm thất thường - Việc tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với trung gian chưa thực công ty trọng in h Với tốc độ tăng trưởng công ty với nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân tăng cao hoạt động hiệu doanh nghiệp hi vọng mở cho công K ty CP Dược TW Medipharco – Tenamyd tương lai tốt đẹp với quy mô sản xuất mở ọc rộng, hệ thống kênh phân phối bao phủ rộng rãi uy tín thương hiệu ngày Kiến nghị ại h nâng cao thị trường tâm trí người tiêu dùng Đ 2.1 Đối với Nhà nước Nhà nước cần sớm sửa đổi hệ thống pháp luật, quy định tài chính, tín dụng, đầu tư, nhập khẩu…một cách rõ ràng nhằm xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh Thiết lập hành lang pháp lý thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp tăng trưởng phát triển tương lai 2.2 Đối với quan chức quản lý dược - Bộ Y tế, Cục quản lý Dược Sở Y tế địa phương cần có chế kiểm soát biến động giá có hiệu thông qua công tác tra giám sát sản xuất kinh doanh thuốc thị trường để đảm bảo giá thuốc ổn định tránh thiệt hại cho người tiêu dùng ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh dược phẩm SVTH: Lê Hà Phương – K44B QTKDTH 74 Khóa luận tốt nghiệp - Chỉ đạo nghiêm túc, liệt việc niêm yết giá thuốc ổn định tránh thiệt hại cho người tiêu dùng ảnh hưởng đến SXKD dược phẩm - Có sách hỗ trợ vốn vay với lãi suất ưu đãi dành cho doanh nghiệp mở rộng hoạt động SXKD phục vụ cho nghiên cứu sản xuất thuốc mới, nâng cao hiệu công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân 2.3 Đối với công ty - Công ty nên nhanh chóng thành lập phòng Marketing để thực tham mưu cho Ban giám đốc quản lý điều hành công tác nhiệm vụ chuyên trách - Thiết lập trì mối quan hệ tốt đẹp, gắn bó lâu dài với khách hàng, đặc biệt uế khách hàng lớn, khách hàng lâu năm, kịp thời nắm bắt thông tin cần thiết tế H khách hàng, thị trường, từ đề sách phù hợp nhằm hoàn thiện kênh phân phối - Công ty cần định vị riêng cho thị trường nét đặc trưng dựa in h loại sản sản phẩm Xác định riêng cho mạnh SXKD dược phẩm so với công ty khác giúp công ty có chỗ đứng vứng thị trường K - Công ty phải nắm bắt khoa học, công nghệ thị trường, tiến ọc nghiên cứu sinh học, hóa học, dược học… để ứng dụng vào sản xuất sản phẩm cho Đ ại h công ty SVTH: Lê Hà Phương – K44B QTKDTH 75 Khóa luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Hoàng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS tập 1, NXB Hồng Đức, Hà Nội Nguyễn Viết Lâm (2007), Giáo trình nghiên cứu Marketing, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội Philip Kortler (2003), Quản trị Marketing, NXB Giáo dục, Hà Nội GS.TS Trần Minh Đạo (2006), Giáo trình Marketing bản, NXB Đại học Kinh uế tế Quốc dân, Hà Nội tế H TS Trương Đình Chiến (2002), Quản trị kênh Marketing (kênh phân phối), NXB Thống kê, Hà Nội in www.medipharco.com.vn Đ ại h ọc K www.doc.edu.vn www.dav.gov.vn h Các trang web: SVTH: Lê Hà Phương – K44B QTKDTH Khóa luận tốt nghiệp PHỤ LỤC Phụ lục 1: Danh sách 10 nhà thuốc nhân viên phụ trách kênh phân phối công ty tham gia vấn định tính STT Địa Tên Nhà thuốc Bến Ngự 41 Phan Bội Châu – TP Huế Nhà thuốc Phùng Hưng 35 Phùng Hưng – TP Huế Nhà thuốc Hương Bình 119 Hùng Vương – TP Huế Nhà thuốc Nhật Thịnh 38 Hồ Dắc Di – TP Huế Nhà thuốc Khang Châu 336 Phan Chu Trinh – TP Huế Nhà thuốc Phú Đức Ngự Bình – TP Huế Nhà thuốc Thượng Tứ 15 Đinh Tiên Hoàng – TP Huế Nhà thuốc Ngô Quyền Nhà thuốc Quỳ Dung 10 Nhà thuốc Vân Thành 56 Phan Bội Châu – TP Huế 11 Lê Tùng Lâm Phòng Kinh doanh – Thị trường in h tế H uế K 84 Ngô Quyền – TP Huế Đ ại h ọc 90 Trần Phú – TP Huế SVTH: Lê Hà Phương – K44B QTKDTH Khóa luận tốt nghiệp Phụ lục 2: Phiếu điều tra Mã số phiếu: _ _ _ PHIẾU ĐIỀU TRA Xin chào Quý nhà thuốc! Tôi sinh viên khoa Quản trị kinh doanh - Đại học Kinh tế - Đại học Huế, thực khóa luận tốt nghiệp “Đánh giá thực trạng tổ chức quản lý hệ thống kênh phân phối Công ty cổ phần Dược Trung Ương Medipharco – Tenamyd” Kính mong Quý nhà thuốc dành chút thời gian giúp hoàn thành phiếu điều tra Sự giúp đỡ uế Quý nhà thuốc điều kiện quan trọng để có thề hoàn thành khóa luận Tôi xin cam đoan thông tin mà Quý nhà thuốc cung cấp phục vụ cho mục đích nghiên tế H cứu bảo mật Tôi mong nhận hợp tác Quý nhà thuốc! Xin chân thành cảm ơn! h PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG in Câu 1: Nhà thuốc kinh doanh dược phẩm công ty năm? 2-4 >4 K triệu Khóa luận tốt nghiệp PHẦN II: THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ CỦA NHÀ THUỐC Câu 4: Xin Quý nhà thuốc vui lòng chọn mức độ mà Quý nhà thuốc cho thấy nhận định sau việc phân phối sách phân phối công ty? (Đánh dấu X vào ô lựa chọn) Rất không đồng ý Không đồng ý Trung bình Đồng ý Rất đồng ý Đánh giá nhà thuốc STT Các phát biểu uế CUNG CẤP HÀNG HÓA Sản phẩm đa dạng, nhiều chủng loại (2) Giao hàng kịp thời quy định (3) Giao hàng đầy đủ theo số lượng ghi hóa đơn Hàng hóa giao đảm bảo chất lượng h (4) in quy định Thực tốt việc thu hồi hàng hóa hư K (5) tế H (1) ọc hỏng CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG Tỷ lệ chiết khấu hóa đơn hợp lý (7) Phương thức toán thuận tiện (8) Đảm bảo giá theo hợp đồng quy Đ ại h (6) định (9) Mức giá bán đảm bảo lợi nhuận cao cho nhà thuốc NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG (10) Trình dược viên có kiến thức tốt (11) Trình dược viên có thái độ thân thiện, nhiệt tình (12) Trình dược viên triển khai kịp thời chương trình khuyến SVTH: Lê Hà Phương – K44B QTKDTH Khóa luận tốt nghiệp (13) Trình dược viên cập nhật nhanh chóng thông tin loại sản phẩm HỖ TRỢ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ (14) Hỗ trợ đầy đủ phương tiện bán hàng (15) Nhà thuốc nhận phương tiên quảng cáo (áp phích, pano, biển hiệu) (16) Công ty thường tặng quà vào dịp lễ tết (17) Tổ chức tốt sách khen thưởng bán vượt doanh số Mọi thắc mắc khiếu nại giải tế H (18) nhanh chóng SỰ HÀI LÒNG CHUNG Hài lòng chung sách h (19) uế QUAN HỆ CÁ NHÂN K in phân phối công ty phối công ty không? ọc Quý nhà thuốc có đề xuất hay kiến nghị để hoàn thiện sách phân ại h ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Đ ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Xin chân thành cám ơn hợp tác Quý nhà thuốc! SVTH: Lê Hà Phương – K44B QTKDTH Khóa luận tốt nghiệp Phụ lục 3: Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu Statistics nha thuoc da nha thuoc kinh kinh doanh nha thuoc kinh duoc pham cua doanh nhom cong ty may Missing doanh nhom thuoc kem mo vien com bot khong nam N Valid nha thuoc kinh doanh thu ban doanhnhom thuoc thuoc khang sinh nuoc betalactam nha thuoc cac loai duoc vien com bot kinh doanh pham cua cong cephalosporin nhom khac ty 50 50 50 50 50 50 0 0 0 uế Phụ lục 3.1: Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu theo số năm kinh doanh dược phẩm công ty 4 nam 11 22.0 22.0 100.0 Total 50 in nha thuoc da kinh doanh duoc pham cua cong ty may nam 100.0 100.0 Valid Percent K Cumulative Percent ọc Valid Percent h Frequency ại h Phụ lục 3.2: Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu theo nhóm thuốc kinh doanh nha thuoc kinh doanh nhom thuoc kem mo nuoc Valid co Đ Frequency Percent 50 Valid Percent 100.0 Cumulative Percent 100.0 100.0 nha thuoc kinh doanhnhom thuoc vien com bot khong betalactam Frequency Valid co Percent Valid Percent Cumulative Percent 18.0 18.0 18.0 khong 41 82.0 82.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 SVTH: Lê Hà Phương – K44B QTKDTH Khóa luận tốt nghiệp nha thuoc kinh doanh nhom thuoc khang sinh vien com bot cephalosporin Frequency Valid Percent co Valid Percent Cumulative Percent 4.0 4.0 4.0 khong 48 96.0 96.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 nha thuoc kinh doanh nhom khac khong 50 Valid Percent 100.0 Cumulative Percent 100.0 100.0 tế H Valid Percent uế Frequency Phụ lục 3.3: Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu theo doanh thu kinh doanh dược phẩm h doanh thu ban cac loai duoc pham cua cong ty in 38 > 2tr Total Cumulative Percent 76.0 76.0 76.0 12 24.0 24.0 100.0 50 100.0 100.0 ọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng tổ chức và quản lý hệ thống kênh phân phối tại Công ty cổ phần Dược TW Medipharco – Tenamyd, Đánh giá thực trạng tổ chức và quản lý hệ thống kênh phân phối tại Công ty cổ phần Dược TW Medipharco – Tenamyd, Đánh giá thực trạng tổ chức và quản lý hệ thống kênh phân phối tại Công ty cổ phần Dược TW Medipharco – Tenamyd

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay