Đánh giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Quân Đội- chi nhánh Huế

70 44 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:42

Khóa luận tốt nghiệp PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài: Trong nằm gần đây, kinh tế giới nói chung, kinh tế Việt nam nói riêng gặp nhiều khó khăn, dư âm khủng hoàng kinh tế tài (2007-2009) chưa kết thúc kinh tế giới đứng trước vấn đề nợ công giới, hàng loạt nước rơi vào khủng hoảng tài Hy lạp, Ireland, Bồ Đào Nha, Ý… Chính phủ nước tuyên bố vỡ nợ, gióng lên hồi chương cảnh báo uế kinh tế khó khăn, thất nghiệp gia tăng, ảnh hưởng đến chất lượng sống Đặc biệt Việt nam năm 2012 hàng loạt vụ việc liên quan đến tài không H ngừng xuất phương tiện truyền thông, từ việc truy tố pháp luật cá nhân làm lũng đoạn kinh tế, đến việc hàng loạt ngân hàng bị thâu thóm hoạt tế động hiệu Vấn đề nợ xấu ngân hàng tăng cao, chất lượng tín dụng ngày xuống, doanh nghiệp ngân hàng tiến nói chung h lãi suất, thiếu niềm tin Dẫn đến vai trò tín dụng việc cung in cấp nguồn vốn đẩy mạnh hoạt động sản xuất phát triển kinh tế không còn, hàng loạt cK doanh nghiệp phá sản, hàng trăm nghìn công dân lao động bị việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống chất lượng sống nhân dân Nguyên nhân nhiều theo chuyên gia kinh tế vấn đề nợ xấu nguyên nhân lớn họ nhất, nợ xấu ngân hàng không ngừng tăng cao năm gần đây, lý dẫn đến nợ xấu quản lý rủi ro tín dụng yếu ngân Đ ại hàng gây ra, chất lượng tín dụng thấp, ngân hàng nhiều rủi ro hoạt động Ngân hàng, đặc biệt hoạt động tín dụng Từ thực tế đó, yêu cầu cấp thiết đặt kinh tế Việt nam nói chung hệ thống ngân hàng phải kiềm hãm tốc độ tăng dư nợ nợ xấu tím biện pháp giảm nợ xấu đến mức thấp có thể, muốn thực điều này,thì hệ thống ngân hàng đặc biệt ngân hàng thương mại cần rà soát, kiểm tra, đánh giá lại chất lượng tín dụng rủi ro tín dụng mà ngân hàng gặp phải Xuất pháp từ yêu cầu thực tế mạnh dạn chọn đề tài: “ Đánh giá rủi ro tín dụng Ngân hàng Quân Đội- chi nhánh Huế ” với thời gian thực tập hạn chế kiến thức nhiều khyết điểm, nên chắn cách nhìn nhận vấn Nguyễn Phước Bảo Quyền-K43A-TCNH Khóa luận tốt nghiệp đề bị hạn chế nhiều mặt, nhiên hội để kiểm tra lại kiến thức tích lũy thời gian học đường Đây hội để tiếp xúc với thực tế, có hội để học hỏi tích lũy kinh nghiệm, làm hành trang bước vào đời, đặt viên đá để xây dựng nhà kiến thức thực tiễn công việc sau Mục tiêu nghiên cứu: Đề tài hướng tới mục tiêu sau: Làm rõ lý thuyết khoa học tín dụng, rủi ro, rủi ro tín dụng uế - tiêu chuẩn hệ thống tiêu định tính, định lượng nhằm đo lường rủi ro Đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng Quân đôi- chi H - nhánh Huế nguyên nhân gây rủi ro tín dụng, biện pháp xử lý cách phòng - tế ngừa Thông qua phân tích số liệu thứ cấp ngân hàng cung cấp, để đánh giá rủi ro h tín dụng, kết hợp với lý thuyết khoa học nhằm đưa cách nhìn riêng cá nhân in thực trạng rủi ro; từ đề xuất giải pháp nhằm hạn chế rủi ro hoạt - cK động tín dụng, ngân hàng Quân Đội- chi nhánh Huế Rút học kinh nghiệm cho thân, tiếp thu ý kiến anh chị phòng: “ Hỗ trợ quan hệ khách hàng- BO ngân hàng Quân Đội- chi nhánh họ Huế ” thầy cô hướng dẫn, để ngày hoàn thiện kiến thức cho thân, hạn chế sai lầm khuyết điểm suy nghĩ Đây Đ ại tiên đề hành trang cho nghiên cứu khoa học công việc sau trường Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: rủi ro tín dụng (nguyên nhân, thực trạng, giải pháp) ngân hàng Quân Đội- chi nhánh Huế - Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu rủi ro tín dung “ Ngân hàng Quân Đội- chi nhánh Huế” - Phạm vi thời gian: Nguyễn Phước Bảo Quyền-K43A-TCNH Khóa luận tốt nghiệp Trong thời gian thực tập ngân hàng từ 18/02/2013 đến 08/05/2013.Tập trung nghiên cứu số liệu thứ cấp ngân hàng có liên quan đến rủi ro tín dụng thời gian năm từ 2010- 2012 Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Là phương pháp tìm hiểu vấn đề liên quan đến đề tài nghiên cứu thông qua tài liệu sách báo, thông tin qua mạng Internet, tài liệu tập huấn ngân hàng, tài liệu liên quan uế - Phương pháp thu thập số liệu: Là phương pháp thu thập thông tin sử dụng cho nghiên cứu Số liệu thu thập trực tiếp từ chi nhánh ngân hàng khoảng H thời gian từ năm 2010 đến năm 2012 - Phương pháp xử lý số liệu: tế + Phương pháp so sánh: So sánh,đối chiếu tiêu qua năm để đánh giá biến động tiêu h + Phương pháp phân tích số liệu: Là phương pháp dựa số liệu thu thập in so sánh, tiến hành đánh giá vấn đề liên quan đến rủi ro tín dụng để lý giải, xác định cK tính hợp lý thông tin cung cấp hoạt động tín dụng ngân hàng + Phương pháp tổng hợp số liệu: Tổng hợp thông tin thu thập để rút kết luận đánh giá cần thiết họ Cấu trúc đề tài: Đề tài chia làm phần với nội dung nghiên cứu sau: Đ ại Phần I Đặt vấn đề Phần II Nội dung nghiên cứu Chương 1: Cơ sở lý luận khoa học tín dụng, rủi ro tín dụng hệ thống số đánh giá rủi ro tín dụng Chương 2: Thực trạng rủi ro tín dụng, biện pháp xử lý cách phòng ngừa Ngân hàng Quân Đội- chi nhánh Huế Chương 3: Kiến nghị đề xuất giải pháp nhằm hạn chế khắc phục rủi ro tín dụng Ngân hàng Quân Đội- chi nhánh Huế Phần III Kết luận kiến nghị Nguyễn Phước Bảo Quyền-K43A-TCNH Khóa luận tốt nghiệp PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VẦN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tín dụng ngân hàng: 1.1.1 Khái niệm: Tín dụng giao dịch tài sản (tiền hàng hóa) bên cho vay (ngân hàng định chế tài khác) bên vay (cá nhân, doanh nghiệp chủ thể khác), bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên vay sử dụng uế thời hạn định theo thỏa thuận, bên vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều H kiện vốn gốc lãi cho bên cho vay đến hạn toán Căn theo khoản 01 Điều 03 Quy chế cho vay Tổ chức Tín dụng tế khách hàng (ban hành kèm theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) “Cho vay hình thức cấp h tín dụng, theo Tổ chức Tín dụng giao cho khách hàng sử dụng khoản tiền để sử in dụng vào mục đích thời gian định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả gốc lãi.” cK Căn theo Điều 20 Luật tổ chức tín dụng số 07/1997/QHX Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ hai thông qua họ ngày 12 tháng 12 năm 1997 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 1998 “Hoạt động tín dụng việc tổ chức tín dụng sử dụng nguồn vốn tự có, vốn huy động để cấp tín dụng” Đ ại Căn theo Điều 49 Luật “Cấp tín dụng” Tổ chức tín dụng cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân hình thức cho vay, chiết khấu thương phiếu giấy tờ có giá khác, bảo lãnh, cho thuê tài hình thức khác theo quy định Ngân hàng Nhà nước 1.1.2 Bản chất tín dụng: Từ khái niệm trên, chất tín dụng giao dịch tài sản sở hoàn trả có đặc trưng sau: - Tài sản giao dịch quan hệ tín dụng ngân hàng bao gồm hai hình thức cho vay (bằng tiền) cho thuê (bất động sản động sản) Nguyễn Phước Bảo Quyền-K43A-TCNH Khóa luận tốt nghiệp - Xuất phát từ nguyên tắc hoàn trả, người cho vay chuyển giao tài sản cho người vay sử dụng phải có sở để tin người vay trả hạn Đây yếu tố quản trị tín dụng - Giá trị hoàn trả thông thường phải lớn giá trị lúc cho vay, hay nói cách khác người vay phải trả thêm phần lãi vốn gốc - Trong quan hệ tín dụng ngân hàng, tiền vay cấp sở bên vay cam kết hoàn trả vô điều kiện cho bên cho vay đến hạn toán uế 1.1.3 Vai trò tín dụng: H - Tín dụng ngân hàng động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, công cụ thúc đẩy trình tái sản xuất tái sản xuất mở rộng, thông qua việc cung ứng vốn tế đầy đủ kịp thời cho tổ chức cá nhân Nguồn vốn phục vụ cho trình tái sản xuất tái sản xuất mở rộng cung ứng từ nhiều nguồn khác tự h tích luỹ, ngân sách Nhà nước cấp phát, liên doanh, vay ngân hàng… Trong vay in ngân hàng đóng vai trò quan trọng Bởi nguồn vốn cung ứng đầy đủ, kịp thời nhanh chóng Mặt khác, sử dụng vốn vay ngân hàng có tác dụng thúc cK đẩy doanh nghiệp nâng cao hiệu sử dụng vốn tính chất nguồn vốn hoàn trả đầy đủ hạn họ - Tín dụng ngân hàng góp phần thay đổi cấu sản xuất, cấu kinh tế Thông qua định hướng đầu tư tín dụng với sách định, tín dụng ngân hàng có tác dụng to lớn đến điều chỉnh cấu kinh tế cho phù hợp với sách định Đ ại hướng phát triển kinh tế xã hội Nhà nước thời kỳ định - Tín dụng ngân hàng góp phần nâng cao hiệu quản lý kinh tế tăng cường chế độ hạch toán kế toán Nguyên tắc hoạt động tín dụng hoàn trả hạn đầy đủ có lãi Vì đơn vị kinh tế xã hội có nhu cầu vay vốn tín dụng, điều họ nghĩ đến phải tính toán hiệu sử dụng vốn vay, đòn bẫy lãi suất có ý nghĩa to lớn động lực thúc đẩy chế độ hạch toán kế toán, nâng cao hiệu quản lý kinh tế - Tín dụng ngân hàng góp phần tiết kiệm chi phí lưu thông toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý điều hoà công tác lưu thông tiền mặt Hoạt động Nguyễn Phước Bảo Quyền-K43A-TCNH Khóa luận tốt nghiệp tín dụng ngân hàng tạo tiền ghi sổ; việc sử dụng tiền ghi sổ thực thông qua việc ghi chép sổ sách kế toán ngân hàng; điều làm giảm lượng tiền mặt đáng kể lưu thông Các chi phí liên quan đến phát hành tiền, quản lý, lưu thông giảm bớt Mặt khác khối lượng tiền có mặt lưu thông làm dễ dàng cho công tác quản lý điều hoà lưu thông tiền mặt - Tín dụng ngân hàng góp phần tăng cường mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại Thông qua nguồn vốn đầu tư tín dụng ngân hàng mà hoạt động ngoại thương uế phát triển, hoạt động liên doanh góp vốn, hoạt động có tính đa quốc gia phát triển,… Đó điều kiện hội để mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế nâng H cao vị quốc gia trường quốc tế 1.2 Rủi ro tín dụng ngân hàng: tế 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng: h Rủi ro tín dụng loại rủi ro phát sinh trình cấp tín dụng ngân hàng, in biểu thực tế qua việc khách hàng không trả nợ trả nợ không hạn cho ngân hàng cK Căn vào khoản 01 Điều 02 Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng (Ban họ hành theo Quyết định số 493 /2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) “Rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng khả xảy tổn thất hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng khách Đ ại hàng không thực khả thực nghĩa vụ theo cam kết.” Như vậy, nói rủi ro tín dụng xuất mối quan hệ mà ngân hàng chủ nợ, mà khách hàng nợ lại không thực không đủ khả thực nghĩa vụ trả nợ đến hạn Nó diễn trình cho vay, chiết khấu công cụ chuyển nhượng giấy tờ có giá, cho thuê tài chính, bảo lãnh, bao toán ngân hàng Đây gọi rủi ro khả chi trả rủi ro sai hẹn, loại rủi ro liên quan đến chất lượng hoạt động tín dụng ngân hàng Nguyễn Phước Bảo Quyền-K43A-TCNH Khóa luận tốt nghiệp 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng: Nếu vào nguyên nhân phát sinh rủi ro, rủi ro tín dụng phân chia thành loại sau: - Rủi ro giao dịch (Transaction risk): hình thức rủi ro tín dụng mà nguyên nhân phát sinh hạn chế trình giao dịch xét duyệt cho vay, đánh giá khách hàng Rủi ro giao dịch có ba phận rủi ro lựa chọn, rủi ro bảo đảm rủi ro nghiệp vụ uế + Rủi ro lựa chọn: rủi ro có liên quan đến trình đánh giá phân tích tín dụng, ngân hàng lựa chọn phương án vay vốn có hiệu để định H cho vay + Rủi ro bảo đảm: rủi ro phát sinh từ tiêu chuẩn đảm bảo điều tế khoản hợp đồng cho vay, loại tài sản đảm bảo, chủ thể đảm bảo, hình thức h đảm bảo mức cho vay giá trị tài sản đảm bảo in + Rủi ro nghiệp vụ: rủi ro liên quan đến công tác quản lý khoản vay hoạt khoản vay có vấn đề cK động cho vay, bao gồm việc sử dụng hệ thống xếp hạng rủi ro kỹ thuật xử lý - Rủi ro danh mục (Porfolio risk): hình thức rủi ro tín dụng mà họ nguyên nhân phát sinh hạn chế quản lý danh mục cho vay ngân hàng, phân chia thành hai loại rủi ro nội (Intrinsic risk) rủi ro tập trung (Concentration risk) Đ ại + Rủi ro nội tại: xuất phát từ yếu tố, đặc điểm riêng có, mang tính riêng biệt bên chủ thể vay ngành, lĩnh vực kinh tế Nó xuất phát từ đặc điểm hoạt động đặc điểm sử dụng vốn khách hàng vay vốn + Rủi ro tập trung: trường hợp ngân hàng tập trung vốn cho vay nhiều số khách hàng, cho vay nhiều doanh nghiệp hoạt động ngành, lĩnh vực kinh tế; vùng địa lý định; loại hình cho vay có rủi ro cao 1.2.3 Nguyên nhân rủi ro tín dụng: Rủi ro tín dụng loại rủi ro phát sinh trình cấp tín dụng ngân hàng, Nguyễn Phước Bảo Quyền-K43A-TCNH Khóa luận tốt nghiệp biểu thực tế qua việc khách hàng không trả nợ trả nợ không hạn cho ngân hàng Rủi ro có nguyên nhân từ nhiều phía: từ phía người cho vay, từ phía người vay từ môi trường bên 1.2.3.1 Nguyên nhân thuộc lực quản trị ngân hàng: Các ngân hàng thiếu sách tín dụng quán, sách tín dụng bao gồm định hướng chung cho việc cho vay, chế độ tín dụng ngắn hạn, trung dài hạn, quy định bảo đảm tiền vay, danh mục lựa chọn khách hàng giai đoạn uế Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng từ phía ngân hàng khái quát sau: - Ngân hàng đủ thông tin số liệu thống kê, tiêu để phân tích H đánh giá khách hàng dẫn đến việc xác định sai hiệu phương án xin vay, xác định thời hạn cho vay trả nợ không phù hợp với phương án kinh doanh tế khách hàng - Sự lơi lỏng trình giám sát sau cho vay nên không phát h kịp thời tượng sử dụng vốn sai mục đích in - Quá tin tưởng vào tài sản chấp, bảo lãnh, bảo hiểm cK - Chạy theo số lượng (hoặc theo kế hoạch) mà lãng việc coi trọng chất lượng khoản vay, tin tưởng vào thành công phương án kinh doanh khách hàng họ - Ngân hàng thiếu phận chuyên trách theo dõi, quản lý rủi ro, quản lý hạn mức tín dụng tối đa cho khách hàng thuộc ngành nghề, sản phẩm địa Đ ại phương khác để phân tán rủi ro, dự báo cần thiết thời kỳ - Năng lực phẩm chất đạo đức số cán tín dụng ngân hàng chưa đủ vấn đề quản lý sử dụng, đãi ngộ cán ngân hàng chưa thỏa đáng - Ngân hàng không giải hợp lý quan hệ nguồn vốn huy động nguồn vốn sử dụng, cụ thể là: dự trữ vốn so với nhu cầu bảo đảm toán, từ dẫn đến khả toán khách hàng có nhu cầu rút vốn nhiều; dự trữ vốn nhiều, gây ứ đọng vốn, lãng phí sử dụng vốn; lấy vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn mức quy định - Việc chạy theo quy mô, bỏ qua tiêu chuẩn, điều kiện cho vay, thiếu quan tâm đến chất lượng khoản vay Nguyễn Phước Bảo Quyền-K43A-TCNH Khóa luận tốt nghiệp 1.2.3.2 Nguyên nhân thuộc phía khách hàng: - Sử dụng vốn sai mục đích, thiện chí việc trả nợ vay - Năng lực quản lý kinh doanh kém, đầu tư nhiều lĩnh vực vượt khả quản lý Khi doanh nghiệp vay tiền ngân hàng để mở rộng quy mô kinh doanh, đa phần tập trung vốn đầu tư vào tài sản vật chất, doanh nghiệp mạnh dạn đổi cung cách quản lý, đầu tư cho máy giám sát kinh doanh, tài chính, kế toán theo chuẩn uế mực - Khách hàng vay vốn nhiều tổ chức tín dụng danh nghĩa hay nhiều H thực thể khác nên thiếu phân tích tổng thể, khó theo dõi dòng tiền dẫn đến việc sử dụng vốn vay chồng chéo khả toán dây chuyền tế - Tình hình tài doanh nghiệp yếu kém, thiếu minh bạch Sổ sách kế toán doanh nghiệp cung cấp cho ngân hàng nhiều mang tính hình thức Do đó, cán h ngân hàng lập phân tích tài doanh nghiệp dựa số liệu in doanh nghiệp cung cấp, thường thiếu tính thực tế xác thực cK - Doanh nghiệp cố tình tham ô, lừa đảo ngân hàng 1.2.3.3 Nguyên nhân khách quan: họ - Sự thay đổi môi trường tự nhiên như: thiên tai, dịch bệnh, bão lụt gây tổn thất cho khách hàng vay vốn kinh doanh Đ ại - Tình hình an ninh, trị nước, khu vực không ổn định dẫn đến biến động nhanh không dự đoán thị trường - Rủi ro môi trường pháp lý chưa thuận lợi hiệu quan pháp luật cấp địa phương việc triển khai - Sự tra, kiểm tra, giám sát chưa hiệu Ngân hàng Nhà nước - Sự thay đổi lãi suất, tỷ giá hối đoái, lạm phát, số giá tăng, nguyên vật liệu đầu vào tăng làm ảnh hưởng đến kết kinh doanh khách hàng, khó khăn tài dẫn đến khả trả nợ Nguyễn Phước Bảo Quyền-K43A-TCNH Khóa luận tốt nghiệp 1.2.4 Hậu rủi ro tín dụng: 1.2.4.1 Ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng: Khi rủi ro tín dụng xảy ra, ngân hàng không thu vốn tín dụng cấp lãi cho vay phải trả vốn lãi cho khoản tiền huy động đến hạn, điều làm ngân hàng cân đối việc thu chi, vòng quay vốn tín dụng giảm làm cho ngân hàng kinh doanh không hiệu quả, chi phí ngân hàng tăng lên so với dự kiến Nếu khoản vay bị khả thu hồi ngân hàng phải sử dụng nguồn uế vốn để trả cho người gửi tiền, đến chừng mực đấy, ngân hàng đủ nguồn vốn để trả cho người gửi tiền ngân hàng rơi vào tình trạng khả H toán, lực tài giảm sút, uy tín, sức cạnh tranh giảm, kết kinh tế doanh ngân hàng ngày xấu dẫn ngân hàng đến thua lỗ đưa đến bờ vực phá sản biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời h 1.2.4.2 Ảnh hưởng đến kinh tế xã hội: in Bắt nguồn từ chất chức ngân hàng tổ chức trung gian tài cK chuyên huy động vốn nhàn rỗi kinh tế tổ chức, doanh nghiệp cá nhân có nhu cầu vay lại Do đó, thực chất quyền sở hữu khoản cho vay quyền sở hữu người gửi tiền vào ngân hàng Bởi vậy, rủi ro tín dụng họ xảy ngân hàng chịu thiệt hại mà quyền lợi người gửi tiền bị ảnh hưởng Đ ại Khi ngân hàng gặp phải rủi ro tín dụng hay bị phá sản người gửi tiền ngân hàng khác hoang mang lo sợ kéo ạt đến rút tiền ngân hàng khác, làm cho toàn hệ thống ngân hàng gặp phải khó khăn Ngân hàng phá sản ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, tiền trả lương dẫn đến đời sống công nhân gặp khó khăn Làm cho kinh tế bị suy thoái, giá tăng, sức mua giảm, thất nghiệp tăng, xã hội ổn định Tóm lại, rủi ro tín dụng ngân hàng xảy mức độ khác nhau: nhẹ ngân hàng bị giảm lợi nhuận không thu hồi lãi cho vay, nặng ngân hàng không thu vốn lãi, nợ thất thu với tỷ lệ cao dẫn đến ngân hàng bị lỗ Nguyễn Phước Bảo Quyền-K43A-TCNH 10 Khóa luận tốt nghiệp Đồng thời, chi nhánh nên yêu cầu doanh nghiệp vay phải có số liệu báo cáo hàng tháng, hàng quý tình hình hoạt động kinh doanh thời hạn vay nhằm phát thay đổi có chiều hướng xấu doanh nghiệp từ có biện pháp xử lý kịp thời Ngoài giai đoạn này, rủi ro xảy chủ quan cố ý đưa nhận định chủ quan cán tín dụng việc nhận xét lực tài khách hàng Do đó, chi nhánh áp dụng phần mềm chấm điểm để uế xếp loại doanh nghiệp cá nhân vay vốn để có sở cho vay Tuy nhiên, phần mềm chưa thực đạt hiệu mong muốn biểu chấm điểm H hẹp, cho kết xếp loại chưa thực thuyết phục Hệ thống chấm điểm tín dụng, xếp loại doanh nghiệp, cá nhân vay vốn cần mở rộng thang điểm, - Giai đoạn định cho vay: tế tăng cường cung cấp thông tin để đạt hiệu sử dụng cao h Việc định cho vay cần phải có kiểm tra kỹ lưỡng thay kiểm tra sơ in sài định theo đề nghị cán tín dụng hiệu phòng ngừa rủi ro cK cao Lãnh đạo chi nhánh trước xét duyệt cho vay cần tập hợp thông tin thị trường, sách kinh tế hành để có nhìn hệ thống rủi ro xảy Ngoài ra, khoản vay phải thông qua hội đồng tín dụng xét duyệt ẩn họ chứa nhiều rủi ro hoạt động hội đồng tín dụng mang tính hình thức Nguyên nhân thành viên đủ thời gian cần thiết để nghiên cứu hồ sơ Đ ại Vì vậy, hoạt động hội đồng tín dụng cần quy định thời gian nghiên cứu hồ sơ cụ thể phải có ý kiến văn tất thành viên hội đồng trước họp để định - Giai đoạn giám sát quản lý sau cho vay: Giai đoạn giám sát quản lý sau cho vay mang ý nghĩa quan trọng việc phòng ngừa rủi ro giảm thiểu rủi ro trước xảy Cần có số kiểm tra định kỳ để đảm bảo khoản vay hoạt động theo dự kiến tình hình không xấu Tuy nhiên, công tác thực cách đối phó cho đủ thủ tục quy định nên hiệu kiểm tra không cao Việc kiểm tra tình hình sử dụng vốn sau cho vay cần phải thực cách nghiệm ngặt cán tín dụng cần Nguyễn Phước Bảo Quyền-K43A-TCNH 56 Khóa luận tốt nghiệp phải thực tốt giai đoạn quy trình để cảm nhận môi trường, hiệu công việc doanh nghiệp Nếu có dấu hiệu bất thường khách hàng ảnh hưởng đến khả toán khoản vay cán tín dụng phải có trách nhiệm báo cáo kịp thời cho lãnh đạo để có hướng giải kịp thời thích hợp Chi nhánh xây dựng thêm phận quản lý khách hàng với trách nhiệm quản lý tình hình khách hàng theo lịch công tác Hàng tuần có báo cáo tổng hợp để đánh giá tình hình tài khách hàng, hiệu kinh doanh, kiểm tra định giá lại uế tài sản chấp kế hoạch trả nợ để phát trước thay đổi có chiều hướng xấu khách hàng làm ảnh hưởng tới khoản vay, gây rủi ro cho chi nhánh H Bên cạnh việc kiểm tra vốn vay, nhân viên tín dụng cần quan tâm đến nguồn tiền toán khách hàng; yêu cầu khách hàng toán sử dụng tài tế khoản khách hàng ngân hàng để trả nợ tiền vay, không cho rút tiền mặt Nhân viên tín dụng nên kiểm soát tiền gởi khách hàng việc chi tiêu từ tài khoản tiền gởi h khách hàng nợ tiền vay, để tránh tượng tiền toán in không trả nợ mà sử dụng vào việc khác, đến hạn khả nợ 3.2.3 Thực tốt công tác kiểm tra, kiểm soát nội ngân hàng: cK Hoạt động kiểm soát nội ngân hàng giúp phát hiện, ngăn ngừa sai sót trình thực hoạt động tín dụng.Ngoài ra, hoạt động kiểm soát họ giúp phát hiện, ngăn chặn rủi ro đạo đức cán tín dụng gây Để nâng cao vai trò công tác kiểm soát nhằm hạn chế rủi ro tín dụng, chi nhánh cần thực số biện pháp sau: Đ ại - Tăng cường cán có trình độ, qua nghiệp vụ tín dụng để bổ sung cho phòng kiểm soát Những tiêu chuẩn cần phải có người làm công tác kiểm toán nội là: có phẩm chất trung thực, ý thức chấp hành pháp luật nhìn nhận khách quan; có kiến thức, hiểu biết chung pháp luật, quản trị kinh doanh nghiệp vụ ngân hàng; có khả thu thập, phân tích, đánh giá tổng hợp thông tin; có kiến thức, kỹ kiểm toán nội - Trao quyền độc lập tự chủ gắn với trách nhiệm cụ thể cho nhân viên kiểm soát quyền tiếp cận thông tin không hạn chế phận tín dụng Cần quy định trách nhiệm cán kiểm soát, có chế độ thưởng phạt để nâng cao tinh thần trách nhiệm hoạt động kiểm soát Nguyễn Phước Bảo Quyền-K43A-TCNH 57 Khóa luận tốt nghiệp - Không ngừng đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán phòng kiểm soát Trong đó, phải đào tạo đạo đức nghề nghiệp để cán kiểm toán nội trình tác nghiệp phải thực đánh giá khách quan, tránh tình trạng nể không góp ý thẳng với sai sót mà cán ngân hàng gặp phải - Luôn hoàn thiện đổi phương pháp kiểm tra, áp dụng linh hoạt biện pháp kiểm tra tùy thuộc vào thời điểm, đối tượng mục đích kiểm tra 3.2.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: uế Đối với hoạt động tín dụng yếu tố người đóng vai trò quan trọng định đến chất lượng tín dụng, chất lượng dịch vụ ngân hàng từ H định đến hiệu tín dụng ngân hàng Chi nhánh cần quan tâm đến việc đào tạo cán từ đến chuyên sâu nghiệp vụ, đối tượng khách tế hàng với đặc điểm cụ thể sản xuất kinh doanh Thường xuyên cập nhật kiến thức nghiệp vụ cho nhân viên, tổ chức buổi hội thảo tập huấn quy định h pháp luật Ngoài ra, cần tổ chức đội ngũ giảng dạy chuyên gia, cán in chuyên viên tín dụng có kinh nghiệm kỹ tốt, giáo trình giảng dạy mang cK tính thực tiễn ứng dụng cao, đầu tư vào phương tiện giảng dạy, khuyến khích tinh thần học tập chế khen thưởng đề bạt nhằm xây dựng đội ngũ cán ngân hàng chuyên nghiệp làm việc hiệu Ngân hàng cần phải họ trọng nhiều hơn, đòi hỏi cao có thái độ rõ ràng cán tín dụng nhằm để hạn chế rủi ro cho vay là: Đ ại - Về kiến thức nghiệp vụ: Đòi hỏi cán có liên quan đến hoạt động cho vay phải thường xuyên nghiên cứu, học tập, thực quy định hành không ngừng nâng cao lực công tác, khả phát hiện, ngăn chặn thủ đoạn lợi dụng khách hàng - Về đạo đức trách nhiệm: Yêu cầu cán ngân hàng phải tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nêu cao ý thức trách nhiệm Cán cương vị cao phải gương mẫu Bên cạnh đó, thực tế cho thấy cường độ làm việc cán tín dụng thời gian qua cao Điều dẫn đến hạn chế hoạt động tiếp xúc với khách hàng, kiểm tra kiểm soát khoản cho vay Vì vậy, để đảm bảo an Nguyễn Phước Bảo Quyền-K43A-TCNH 58 Khóa luận tốt nghiệp toàn tín dụng, đủ nhân lực để đón bắt hội kinh doanh việc tăng cường số lượng chất lượng giúp cho ngân hàng đảm bảo nhịp độ tăng trưởng tín dụng đồng thời đảm bảo chất lượng tín dụng Đồng thời, ngân hàng bỏ qua việc xây dựng sách đãi ngộ nhân nhằm thu hút nhân tài trì đủ nhân lực chất lượng đảm trách hoạt động tín dụng ngân hàng Vì việc tăng trưởng tín dụng hàng ngày không đồng với số lượng chất lượng cán tín dụng phụ trách nên dễ dẫn đến rủi uế ro tiềm ẩn hoạt động tín dụng Số lượng cán tín dụng có kinh nghiệm chi nhánh thiếu Việc xây dựng sách đãi ngộ để thu hút nhân H vấn đề thực cần thiết cấp bách 3.2.5 Thành lập phận phân tích dự báo kinh tế vĩ mô: tế Rủi ro hoạt động tín dụng phần xuất phát từ việc thiếu thông tin tiếp nhận thông tin không xác từ khách hàng, xử lý thông tin thị trường sơ h sài Cán tín dụng đảm trách công việc tử tiếp nhận đến xử lý thông tin nên việc in xảy thiếu sót xử lý sai lệch điều khó tránh khỏi Bên cạnh đó, hệ thống cung cK cấp thông tin tín dụng chi nhánh hoạt động hiệu chưa cao thông tin cung cấp số, thiếu nhận định chuyên môn dự báo đáng tin cậy Để tránh rủi ro từ nguyên nhân này, chi nhánh nên thành lập họ phận nghiên cứu, phân tích dự báo kinh tế vĩ mô, phận dựa tất các nguồn nghiên cứu dự báo khác để tổng hợp thông tin làm định hướng cho hoạt Đ ại động tín dụng, chiến lược quản lý rủi ro tín dụng, chiến lược khách hàng chiến lược đầu tư vốn tín dụng Bộ phận tiến hành phân tích, đánh giá quy mô, cấu hiệu tín dụng ngành kinh tế, thành phần kinh tế để chi nhánh thực giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng 3.2.6 Phối hợp với công ty bảo hiểm để giảm thiểu rủi ro: Về việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho khách hàng chi nhánh làm môi giới cho khách hàng công ty bảo hiểm tư vấn cho khách hàng mua bảo hiểm cho tài sản chấp, cầm cố, chi nhánh cấp mức tín dụng lớn thông thường ưu đãi tài sản đảm bảo mua bảo hiểm để đảm bảo chắn việc thu hồi nợ ngân hàng phải yêu cầu bên vay chuyển nhượng quyền thụ hưởng Nguyễn Phước Bảo Quyền-K43A-TCNH 59 Khóa luận tốt nghiệp bảo hiểm nhận đảm bảo Đối với khách hàng doanh nghiệp ngân hàng tư vấn cho họ mua bảo hiểm tổn thất lợi nhuận, bảo hiểm gián đoạn kinh doanh, bảo hiểm xây dựng lắp đặt, bảo hiểm máy móc Như sản phẩm bảo hiểm ngân hàng sử dụng làm tài sản chấp nhằm giảm thiểu rủi ro Ngoài ra, liên kết với công ty bảo hiểm, ngân hàng có thêm thông tin giá tài sản chấp, cầm cố bên bảo hiểm có nhiều danh mục tài sản định giá sát với thực tế phục vụ tốt cho nghiệp vụ tín dụng định giá tài sản đảm bảo khách uế hàng Ngược lại, ngành bảo hiểm cộng tác với ngân hàng việc sử dụng tiện ích ngân hàng toán, mở quản lý tài khoản, tư vấn để nhận toán H phí bảo hiểm Những hoạt động thường làm tăng mạng lưới khách hàng, giảm thời gian giao dịch, giảm chi phí, tăng tính tiện lợi cho ngân hàng bảo tế hiểm.Ngoài ra, tồn hình thức bảo hiểm tín dụng , hiểu bảo hiểm khoản cho vay, theo người bảo hiểm cam kết bồi thường khoản cho h vay không hoàn trả rủi ro định Đây công cụ hỗ trợ đắc lực Đ ại họ cK in cho ngân hàng phòng chống rủi ro cho vay Nguyễn Phước Bảo Quyền-K43A-TCNH 60 Khóa luận tốt nghiệp Phần III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1.Kết luận: Trong năm kể từ ngày thành lập phát triển, Ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Huế lớn mạnh không ngừng, hình ảnh Ngân hàng ngày biết đến nhiều địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, hoạt động Ngân hàng góp phần quan trọng công phát triển kinh tế toàn tỉnh, nơi uế người an tâm trao gởi tài sản hợp tác kinh doanh lâu dài Trong tương lai MB- Huế hứa hẹn có thay đổi tích cực hoạt động H mình, ngày phục vụ tốt yêu cầu khách hàng tình hình Qua việc phân tích đánh giá rủi ro tín dụng Ngân hàng khoảng thời tế gian 2010-2012 cho thấy: giai đoạn khủng hoảng kinh tế nói chung khủng hoảng ngành tài nói riêng, vấn đề nợ xấu cục máu đông h kinh tế, biện pháp quản lý rủi ro Ngân hàng cho thấy tình in hình quản lý rủi ro kiểm soát tốt Tốc độ phát triển ngân hàng giai cK đoạn tiếp tục trì Tuy nhiên bên cạnh điểm mạnh tồn số hạn chế định, tương lai tới, tin ngân hàng có giải pháp để khắc phục hạn chế, phát huy điểm mạnh, giúp cho ngân họ hàng không ngừng tăng trưởng mặt tín dụng mà quản lý tốt rủi ro để giảm thiểu chi phí tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng lên Đ ại 2.Hạn chế đề tài: Rủi ro tín dụng nguyên nhân dẫn đến thất bại hoạt động ngân hàng Do đó, vấn đề cần ý hoạt động ngân hàng Bởi hạn chế rủi ro tín dụng điều kiện quan trọng giúp ngân hàng tồn phát triển Đề tài tiếp cận vấn đề rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Quân Đội-chi nhánh Huế, tìm hiểu nguyên nhân rủi ro cho vay ngân hàng từ đề xuất biện pháp khắc phục xử lý rủi ro xảy Tuy nhiên đề tài lớn nhiều vấn đề chưa tiếp cận Đề tài đưa nhận xét đánh giá chủ quan người viết rủi ro cho vay ngân hàng TMCP Quân Đội -chi nhánh Huế Nguyễn Phước Bảo Quyền-K43A-TCNH 61 Khóa luận tốt nghiệp sở phân tích tình hình hoạt động cho vay chi nhánh thực tế quản lý rủi ro Trên sở đưa biện pháp kiến nghị để hạn chế rủi ro tín dụng chi nhánh Tuy nhiên, với khả phân tích chưa sâu sắc, thời gian tìm hiểu nghiên cứu chi nhánh không nhiều, đề tài nghiên cứu hoạt động quản lý đánh giá rủi ro tín dụng khoảng thời gian 2010-2012, khoảng thời gian năm tương đối ngắn, nghiên cứu mang tính chất chủ quan người thực nghiên cứu, tính xác chưa cao cần phải có kiểm chứng thực tế Hơn uế số liệu sử dụng hoàn toàn cung cấp phòng Kế toán MB-Huế, đề chưa tiếp cận chưa sát với thực tế Hướng phát triển đề tài: H người nghiên cứu đưa nhận định dựa số lieu nên có vấn tế Hiện vấn đề nợ xấu, làm cách để quản lý sử lý nợ xấu, câu hỏi thảo luận hàng ngày diễn đàn kinh tế Việc quản lý tốt đánh giá h rủi ro tín dụng phương pháp giúp ngân hàng kiểm soát tình trạng hoạt động in Ngân hàng.Vì thời gian tới, hoàn toàn phát triển nghiên cứu mức cK cao cách đánh giá qua số năm nhiều hơn, có kết xác Ngoài ra, song song với việc phân tích số liệu trực tiếp điều tra khảo sát thực tế tình trạng rủi ro ngân hàng để lấy làm đối chiếu với kết họ phân tích số liệu, giúp cho việc đánh giá vấn đề cách xác Một số kiến nghị: Đ ại 4.1 Kiến nghị Ngân hàng nhà nước: - Nâng cao chất lượng quản lý: Tăng tính định hướng quản lý ngân hàng thương mại thông qua việc thường xuyên phân tích thông tin thị trường, đưa nhận định dự báo khoa học để ngân hàng thương mại có sở tham khảo, định hướng việc hoạch định sách tín dụng cho vừa đảm bảo phát triển hợp lý, vừa phòng ngừa rủi ro - Tăng cường công tác tra, kiểm soát: Thường xuyên thực tra, kiểm soát nhiều hình thức nhằm phát ngăn chặn kịp thời vi phạm hoạt động tín dụng ngân hàng Thông tin thu thập trình tra cần phân tích cẩn thận, tránh mang tính hình thức cho chương Nguyễn Phước Bảo Quyền-K43A-TCNH 62 Khóa luận tốt nghiệp trình tra thể tốt vai trò cảnh báo, ngăn chặn phòng ngừa rủi ro Bên cạnh đó, ngân hàng nhà nước cần xây dựng đội ngũ tra, giám sát đạt chuẩn nghiệp vụ tư cách đạo đức, hiểu biết thông tin sách pháp luật thị trường để vừa thực tốt công tác tra, giám sát mình, vừa đưa nhận định hữu ích giúp nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thương mại - Hoàn thiện quy chế cho vay đảm bảo tiền vay: Ngân hàng nhà nước nên hoàn uế thiện quy chế sở bảo đảm an toàn cho hoạt động tín dụng nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp ngân hàng thương mại Cần quy định chặt chẽ trách nhiệm H ngân hàng vấn đề tuân thủ quy chế cho vay bảo đảm tiền vay, hạn chế thủ tục pháp lý rườm rà gây khó khăn cho ngân hàng thương mại tế - Nâng cao chất lượng trung tâm thông tin tín dụng (CIC): Việc nâng cao chất lượng thông tin trung tâm thông tin tín dụng cần thiết rủi ro kinh h doanh ngân hàng thương mại giảm thông tin tín dụng cung cấp in chất lượng Ngân hàng nhà nước cần trọng đổi trang thiết bị cK hệ thống nhằm giúp cho việc cung cấp thông tin tín dụng thông suốt kịp thời Ngoài ra, cần xây dựng đội ngũ cán quản lý mạng CIC am hiểu công nghệ thông tin, có khả khai thác thông tin qua mạng từ tiến hành phân tích, thống kê họ tổng hợp để đưa nhận định cảnh báo thích hợp thay số báo cáo Đ ại 4.2 Kiến nghị Chính phủ: - Hoàn thiện quy định pháp lý liên quan đến đảm bảo tiền vay: Chính phủ cần hoàn thiện quy định pháp lý bảo đảm tiền vay cho ngân hàng thực đầy đủ quy định chấp, cầm cố tài sản toàn quyền việc lý tài sản đảm bảo, khắc phục khó khăn quy trình, thủ tục thời gian xử lý tài sản đảm bảo thu hồi vốn vay - Ban hành thực thi chế sách pháp luật hiệu quả: Chính phủ cần nắm bắt kịp thời biến động kinh tế xã hội, thu thập ý kiến đầy đủ từ quan ban ngành, doanh nghiệp để đảm bảo việc thực thi pháp luật hiệu quả, công phù hợp với điều kiện thực tế Nguyễn Phước Bảo Quyền-K43A-TCNH 63 Khóa luận tốt nghiệp - Nâng cao sở hạ tầng kỹ thuật: Cần nâng cao hệ thống thông tin, kiểm toán, kế toán theo chuẩn mực quốc tế để thúc đẩy kinh tế phát triển ổn định, tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại phát triển an toàn bền vững - Tăng cường thúc đẩy thị trường tài chính: Cần thúc đẩy phát triển thị trường liên ngân hàng thị trường tiền tệ nhằm tạo thêm nhiều hội đầu tư cho ngân hàng, phân tán rủi ro, nâng cao hiệu sử dụng vốn đa dạng hóa công cụ uế toán để giảm thiểu rủi ro hoạt động ngân hàng 4.3 Kiến nghị ngân hàng TMCP Quân Đội-chi nhánh Huế: H - Tăng cường quảng bá uy tín, thương hiệu chi nhánh: Cần giới thiệu, tiếp thị hình ảnh sản phẩm, dịch vụ chi nhánh đến với khách hàng để thu hút tế lôi, kéo khách hàng với chi nhánh, khuếch trương hình ảnh uy tín ngân hàng MB h - Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng: Tạo hình ảnh thân thiện, tận in tâm, chuyên nghiệp chi nhánh giao dịch với khách hàng nhằm thu hút khách cK hàng đến với sản phẩm dịch vụ - Tăng cường hoạt động huy động cho vay: Việc tăng cường hoạt động huy đông cho vay giúp chi nhánh hoàn thành tốt tiêu đề ra, mở rộng thị phần họ địa bàn, tạo tiền đề cho việc mở thêm phòng giao dịch - Xây dựng chương trình nghiên cứu thị trường khách hàng cách khoa Đ ại học: Nhằm xây dựng chiến lược hoạt động phù hợp với tình hình kinh doanh chi nhánh nhu cầu khách hàng - Xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp với trình độ chuyên môn vững vàng: Tuyển dụng nhân viên thực tốt tăng cường công tác đào tạo đào tạo lại đội ngũ nhân viên để giúp chi nhánh tăng cường tính độc lập, tự chủ hoạt động - Kết hợp chặt chẻ với bảo hiểm để quản lý tốt rủi ro Nguyễn Phước Bảo Quyền-K43A-TCNH 64 Khóa luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Trần Huy Hoàng (2010), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Lao động [2] Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống kê [3] Nguyễn Văn Tiến (2010), Tài chính- Tiền tệ ngân hàng, NXB Thống kê [4] Nguyễn Minh Kiều (2008), Tín dụng thẩm định tín dụng, NXB Tài [5] NHTM Cổ phần Quân Đội (2011), Báo cáo thường niên uế [6] Ngân hàng nhà nước (2005), Luật tổ chức tín dụng, NXB Chính trị quốc gia H [7] Ngân hàng nhà nước (2001), Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước việc ban hành “ Quy chế cho vay tổ chức tế tín dụng khách hàng” [8] Ngân hàng nhà nước (2005), Quyết định 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/4/2005 in an toàn hoạt động TCTD” h Thống đốc Ngân hàng Nhà nước việc ban hành “Quy định tỷ lệ bảo đảm [9] Ngân hàng nhà nước (2005), Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 cK NHNN “Ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng TCTD” họ [10] Trang web MB: http://www mbbank.com.vn/ [11] Trang web: http ://www vneconomy.vn/ [12] Trang web: http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/ Đ ại [13] Trang web: http://www sbv.gov.vn/ [14] Trang web: http://www tailieu.vn/ [15] Một số khóa luận: khóa 39,40,41,42 có liên quan đến đề tài Nguyễn Phước Bảo Quyền-K43A-TCNH 65 MỤC LỤC PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ .1 Lý chọn đề tài: .1 Mục tiêu nghiên cứu: Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: Cấu trúc đề tài: uế PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VẦN ĐỀ NGHIÊN CỨU .4 H Chương 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTM CỔ 18 PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH HUẾ 18 Tổng quan Ngân hàng TMCP Quân Đội- Chi nhánh Huế 18 tế 2.1 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Quân Đội: 18 h 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh in Huế: .18 cK 2.1.2.1 Lịch sử hình thành phát triển chi nhánh: .18 2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức, chức nhiệm vụ phòng ban phận: .20 2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng NHTM cổ phần Quân Đội chi nhánh Huế 24 họ 2.2.1 Tình hình hoạt động NHTM cổ phần Quân Đội chi nhánh Huế .24 2.2.1.1 Tình hình huy động vốn NHTM cổ phần Quân Đội chi nhánh Huế 24 Đ ại 2.2.1.2 Tình hình cho vay ngân hàng TMCP cổ phần Quân Đội -chi nhánh Huế: 26 2.2.2 Rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Huế 33 2.2.2.1 Tình hình nợ hạn ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Huế 33 2.2.2.2 Tỷ lệ nợ hạn/ Tổng dư nợ .34 2.2.2.3 Tình hình nợ xấu MB- Huế giai đoạn 2010-2012 35 2.2.2.4 Tỷ lệ nợ xấu/ Tổng dư nợ 36 2.2.2.5 Đánh giá chung hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Quân Đội -chi nhánh Huế: 37 2.2.3 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Quân Đội -chi nhánh Huế: .38 2.2.3.1 Quy trình quản lý tín dụng ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Huế nhằm hạn chế rủi ro tín dụng: 38 2.2.3.2 Công tác quản lý dư nợ NHTM Cổ phần Quân Đội-chi nhánh Huế: 39 2.2.3.3 Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Quân đội-chi nhánh Huế: .42 2.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Quân Đội -chi nhánh Huế: .43 uế 2.3.1 Nguyên nhân rủi ro thuộc phía Ngân hàng: 43 2.3.1.1 Thông tin tín dụng thiếu đầy đủ xác thực 43 H 2.3.1.2 Quá coi trọng tài sản chấp 44 2.3.1.3 Thiếu giám sát quản lý sau cho vay .44 tế 2.3.1.4 Rủi ro ngân hàng chạy theo quy mô, bỏ qua tiêu chuẩn, điều kiện cho vay 45 h 2.3.1.5 Công tác kiểm soát nội ngân hàng chưa chặt chẽ 45 in 2.3.1.6 Năng lực đội ngũ cán tín dụng hạn chế 46 cK 2.3.2 Nguyên nhân rủi ro thuộc phía khách hàng: 46 2.3.2.1 Do lực quản trị điều hành chưa tốt 46 2.3.2.2 Do lực tài khách hàng thấp 47 họ 2.3.2.3 Do khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, thiện chí trả nợ 47 2.3.2.4 Do khách hàng gian lận 48 Đ ại 2.3.3 Nguyên nhân khách quan: 48 2.3.3.1 Sự biến động không dự đoán thị trường nước giới .48 2.3.3.2 Môi trường pháp lý chưa thuận lợi triển khai hiệu quan pháp luật cấp địa phương .49 2.3.3.3 Hệ thống thông tin quản lý chưa hoàn thiện 49 2.3.3.4 Việc kiểm tra, giám sát chưa hiệu Ngân hàng Nhà nước 50 Chương 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTM CỔ PHẦNQUÂN ĐỘI CHI NHÁNH HUẾ .51 3.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng NHTM Cổ phần Quân Đội thời gian tới: 51 3.1.1 Định hướng phát triển kinh doanh thời gian tới .51 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng thời gian tới 51 3.2 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Quân Đội -chi nhánh Huế .52 3.2.1 Xây dựng sách cho vay thích hợp: 53 3.2.2 Hoàn thiện quản lý chặt chẽ quy trình cho vay: .54 3.2.3 Thực tốt công tác kiểm tra, kiểm soát nội ngân hàng: 57 3.2.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: .58 uế 3.2.5 Thành lập phận phân tích dự báo kinh tế vĩ mô: .59 3.2.6 Phối hợp với công ty bảo hiểm để giảm thiểu rủi ro: 59 H 1.Kết luận: .61 2.Hạn chế đề tài: 61 tế Hướng phát triển đề tài: 62 Một số kiến nghị: 62 h 4.1 Kiến nghị Ngân hàng nhà nước: 62 in 4.2 Kiến nghị Chính phủ: 63 cK 4.3 Kiến nghị ngân hàng TMCP Quân Đội-chi nhánh Huế: 64 Đ ại họ TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 DANH MỤC VIẾT TẮT : Ngân hàng Quân Đội DN : Doanh nghiệp CTCP : Công ty cổ phần TNHH : Trách nhiệm hữu hạn DNTN : Doanh nghiệp tư nhân KH : Khách hàng PGD : Phòng giao dịch GD : Giám đốc PGD : Phó giám đốc ĐVT : Đơn vị tính NHNN : Ngân hàng nhà nước TMCP : Thương mại cổ phần NHTM : Ngân hàng thương mại KHCN : Khách hàng cá nhân CN H tế h in : Khách hàng doanh nghiệp : Chi nhánh : Bộ phận họ BP cK KHDN uế MB : Bắc Trường Tiền NTT : Nam Trường Tiền Đ ại BTT NVD : Nam Vĩ Dạ DVKH : Dịch vụ khách hàng QHKH : Quan hệ khách hàng HTNV : Hổ trợ nghiệp vụ KTNB : Kế toán nội HCTH : Hành tổng hợp DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1– Quy định Ngân hàng Nhà nước tỷ lệ giá trị tài sản đảm bảo 17 Bảng 2.1 Tình hình huy động vốn MB- Huế giai đoạn 2010-2012 .24 Bảng 2.2 Tình hình cho vay ngân hàng TMCP cổ phần Quân Đội từ 2010-2012.27 Bảng 2.3 Tình hình thu nợ MB- Huế giai đoạn 2010-2012 30 Bảng 2.4 Tình hình dư nợ Ngân hàng TMCP Quân Đội- chi nhánh Huế .31 uế Bảng 2.5 Tình hình nợ hạn Ngân hàng MB- chi nhánh Huế 2010-2012 33 Bảng 2.6 Tỷ lệ nợ hạn/Tổng dư nợ .34 H Bảng 2.7 Tình hình nợ xấu MB- Huế giai đoạn 2010-2012 35 Bảng 2.8 Tỷ lệ nợ xấu/ Tổng dư nợ 36 tế Bảng 2.9 Tình hình trích lập dự phòng Quân đội chi nhánh Huế giai đoạn 2010- Đ ại họ cK in h 2012 .42
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Quân Đội- chi nhánh Huế, Đánh giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Quân Đội- chi nhánh Huế, Đánh giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Quân Đội- chi nhánh Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay