Đánh Giá Năng Lực Cạnh Tranh Về Marketing Mix Của Dịch Vụ Truyền Hình Cáp - VTV Cab Tại Thành Phố Huế

104 114 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:42

Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: TH.S Hồ Khánh Ngọc Bích Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế phát triển mạnh mẽ nay, đời sống người ngày nâng cao nhu cầu sử dụng dịch vụ nghe, nhìn chất lượng cao người ngày gia tăng doanh nghiệp dịch vụ ngày quan tâm nhiều Với thành tựu đạt 20 năm đổi mới, kinh tế Việt Nam có bước phát triển nhanh chóng thành quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng đầu giới với mức tăng trường bình tế H uế quân hàng năm từ 7%-8% với 1“năm 2003 tăng 7.3%; 2004 tăng 7.7%; năm: 2005 tăng 8.4%; năm: 2006 tăng 8.2%; năm: 2007 tăng 8.5%” Trong xu đó, ngành dịch vụ truyền hình nói chung truyền hình cáp nói riêng ngày thể tầm quan trọng kinh tế quốc dân ại họ cK in h Cạnh tranh chế vận hành chủ yếu kinh tế thị trường Đối với chủ thể kinh doanh, cạnh tranh tạo sức ép kích thích họ ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến sản xuất phương pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng SP, hạ giá thành giá bán hàng hóa Đối với xã hội, cạnh tranh động lực quan trọng để huy động nguồn lực xã hội vào sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiếu qua nâng cao lực sản xuất toàn xã hội Do đó, việc nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp cần thiết, giúp doạnh nghiệp chủ động Đ trình hoạt động sản xuất kinh doanh Huế thành phố có nhiều tiềm việc phát triển dịch vụ truyền hình số lượng KH đăng kí sử dụng dịch vụ không ngừng tăng lên qua năm phát triển rộng khắp địa bàn TP Huế với 12000 KH sau năm hoạt động Bên cạnh năm trở lại dịch vụ truyền hình VTV Cab Huế đối mặt với nhiều cạnh tranh gay gắt đối thủ Để doanh nghiệp vượt qua đối thủ dịch vụ đòi hỏi doanh Theo tạp chí tài http://www.tapchitaichinh.vn/Trao-doi-Binh-luan/Tang-truong-kinh-te-va-lam-phat-o-VietNam/30018.tctc SVTH: Đào Trọng Nghĩa - K44B QTKD -TH Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: TH.S Hồ Khánh Ngọc Bích nghiệp phải có chiến lược cạnh tranh phù hợp cách thức quảng bá phải thực tốt KH đánh giá cao Vì vậy, để tìm hiểu xem VTV Cab Huế làm để đối mặt với sư cạnh tranh gay gắt đối thủ cạnh tranh nên định lựa chọn đề tài: “Đánh Giá Năng Lực Cạnh Tranh Về Marketing Mix Của Dịch Vụ Truyền Hình Cáp - VTV Cab Tại Thành Phố Huế” Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung - Biết sức cạnh tranh Marketing Mix dịch vụ truyền hình cáp VTV 2.2 Mục tiêu cụ thể tế H uế Cab TP Huế Từ nâng cao lực cạnh tranh cho VTV Cab Huế - Hệ thống hóa vấn đề lý luận cạnh tranh, lực cạnh tranh, lực cạnh tranh marketing cần thiết phải cạnh tranh công tyVTV Cab Huế - Xác định phân tích yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn dịch vụ truyền ại họ cK in h hình cáp khách hàng TP Huế - Đánh giá lực cạnh tranh marketing mix VTV Cab Huế thông qua việc so sánh với đối thủ - Đề số chiến lược cạnh tranh thích hợp giải pháp thực hiệu chiến lược Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Đ 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu: Sức cạnh tranh dịch vụ truyền hình cáp - VTV Cab Tại TP Huế 3.1.2 Đối tượng điều tra: Các khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ truyền hình cáp trả tiền địa bàn TP Huế 3.2 Phạm vi nghiên cứu 3.2.1 Phạm vi không gian Đề tài tiến hành nghiên cứu phạm vi địa bàn thành phố Huế 3.2.2 Phạm vi thời gian • Nguồn số liệu thứ cấp: Số liệu thứ cấp thu thập từ các tài liệu trang web liên quan giai đoạn 2011 - 2013 SVTH: Đào Trọng Nghĩa - K44B QTKD -TH Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: TH.S Hồ Khánh Ngọc Bích • Nguồn số liệu sơ cấp: Thu thập số liệu thông qua vấn người dân bảng hỏi khoảng thời gian từ 28/03/2014 đến 10/04/2014 • Các giải pháp đề xuất cho giai đoạn 2014 – 2019 3.2.3 Phạm vi nội dung: Nội dung chủ yếu tập trung phân tích đánh giá sức cạnh tranh dịch vụ truyền hình cáp - VTV Cab TP Huế Phương pháp nghiên cứu 4.1 Thiết kế nghiên cứu Nghiên cứu thực qua giai đoạn chính: 4.1.1 Nghiên cứu định tính tế H uế Mục đích nghiên cứu khảo sát, tìm kiếm thông tin cần thiết tạo tiền đề cho việc thiết kế bảng hỏi định lượng điều tra thử nghiệm Thứ nhất, sử dụng câu hỏi mở số bạn bè, người thân sử dụng dịch vụ truyền hình cáp trả tiền địa bàn thành phố Huế với nội dung nghiên cứu ại họ cK in h vấn xoay quanh đề tài nghiên cứu, bám sát với sở lí thuyết thực tiễn đề tài Thứ hai, nghiên cứu bảng hỏi nghiên cứu trước để bổ sung thêm câu hỏi thiếu xót trình vấn Từ hai nguồn thông tin kết hợp với phần lý thuyết sở để xây dựng bảng hỏi nhằm thu thập ý kiến người dân, phục vụ cho phần nghiên cứu định lượng 4.1.2 Nghiên cứu định lượng Đ Dựa vào kết nghiên cứu định tính thực thiết kế bảng hỏi để thu thập thông tin, đánh giá KH sức cạnh tranh dịch vụ VTV Cab Huế Bảng câu hỏi sơ vấn thử 30 người xem họ có hiểu thông tin, ý nghĩa câu hỏi hay không, để sau tiến hành chỉnh sửa bảng câu hỏi, hiệu chỉnh thang đo nhằm đảm bảo tính tin cậy đề tài Bảng câu hỏi sau điều chỉnh đưa vào vấn thức SVTH: Đào Trọng Nghĩa - K44B QTKD -TH Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: TH.S Hồ Khánh Ngọc Bích 4.2 Phương pháp thu thập liệu 4.2.1 Dữ liệu thứ cấp Dữ liệu thứ cấp thu thập từ sách báo, internet, thông tin từ doanh nghiệp, đề tài nghiên cứu có liên quan trước 4.2.2 Dữ liệu sơ cấp Dữ liệu sơ cấp đươc thu thập thông qua việc sử dụng bảng hỏi để thu thập thông tin, đánh giá KH sức cạnh tranh marketing dịch vụ truyền hình cáp doanh nghiệp địa bàn TP Huế 4.2.2.1 Phương pháp chọn mẫu tế H uế - Đề tài sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên thực địa - Đối tượng điều tra vấn KH cá nhân sử dụng dịch vụ truyền hình cáp trả tiền địa bàn TP Huế - Tiến trình chọn mẫu xác định kích thước mẫu 4.2.2.2 Xác định kích thước mẫu ại họ cK in h Trong phân tích thống kê, mẫu phải đủ lớn để đảm bảo độ tin cậy định Do đó, định kết hợp công thức tính cỡ mẫu Cochran (1977) sau: Trong đó: - n: kích thước mẫu - Z: giá trị ngưỡng phân phối chuẩn; Z = 1,96 tương ứng với độ tin cậy Đ 95%, mức ý nghĩa thống kê - q: độ biến động liệu - P: tỷ lệ xuất phần tử đơn vị lấy mẫu - e: sai số cho phép Trong nghiên cứu này, chọn e = 0,07 (do hạn chế thời gian tiền bạc) - Tính chất p + q =1 p.q lớn p = q = 0,5 nên p.q = 0,25 Như vậy: người dân Để ngừa sai sót trình điều tra, tiến hành vấn 210 người dân Cỡ mẫu đáp ứng yêu cầu đặt SVTH: Đào Trọng Nghĩa - K44B QTKD -TH Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: TH.S Hồ Khánh Ngọc Bích 4.2.2.3 Tiến trình chọn mẫu Bước 1: Phân nhóm tổng thể theo tiêu thức định xác định số mẫu cần điều tra phân nhóm Xác định tổng thể: KH cá nhân TP Huế Phân nhóm tổng thể theo tiêu thức vị trí địa lý (khu vực gần trung tâm thành phố khu vực xa trung tâm thành phố), địa bàn TP Huế có 27 phường Do hạn chế nguồn lực thời gian mà nghiên cứu điều tra tất phường địa bàn TP Huế Với cỡ mẫu nghiên cứu không lớn, thực phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên thực địa có sử dụng công thức tính mẫu theo kỹ thuật phân tầng số lượng đối tượng điều tra phường nhỏ Nghiên cứu tiến hành tế H uế chọn ngẫu nhiên phường, bao gồm: • Phường Vĩ Dạ • Phường An Cựu • Phường Phú Nhuận ại họ cK in h • Phường Trường An • Phường Phú Hòa - Cơ cấu mẫu điều tra: Bảng 1: Cơ cấu mẫu điều tra Vĩ Dạ An Cựu Phú Nhuận Trường An Phú Hòa Dân số (người) Đ Tên phườn g Tỷ trọn g (%) Số mẫ u Nam điều tra Nữ Số mẫu điều tra Nam Nnam= 8429 * 54 =2 18915 Số mẫu điều tra Nữ Nnữ= 10486 * 54 =3 18915 18.915 25.9 54 8429 1048 23.016 31.5 66 1066 1235 31 35 9.043 12.4 26 4110 4933 12 14 16.165 22.1 47 7831 8334 23 24 5.871 8.1 17 2831 3040 N=73.01 100 210 98 112 (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế) SVTH: Đào Trọng Nghĩa - K44B QTKD -TH Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: TH.S Hồ Khánh Ngọc Bích  Phương pháp chọn phần tử mẫu Sau dùng kỹ thuật ngẫu nhiên phân tầng để xác định cỡ mẫu cụ thể cần điều tra phường, nghiên cứu sử dụng phương pháp ngẫu nhiên thực địa để tiếp xúc điều tra đối tượng cần vấn Ở phường, xác định tên đường thuộc phường đó, lựa chọn ngẫu nhiên số đường xác định tiến hành điều tra thành viên hộ gia đình Bắt đầu theo số nhà đánh số theo đường, tiến hành điều tra từ đầu đường đến cuối đường Để tăng độ rộng phạm vi, lựa chọn bước nhảy k = 5, nghĩa số nhà vào nhà để điều tra Trong cỡ mẫu điều tra phường có xác tế H uế định cụ thể số lượng đối tượng nam nữ để tăng tính xác so với tổng thể Do trình điều tra điều tra nam nữ riêng biệt Lựa chọn điều tra dãy nhà số lẻ nữ Mỗi số nhà lựa chọn ngẫu nhiên đối tượng nữ để điều tra Trường hợp nhà vắng đối tượng nữ bất hợp tác điều tra nhà liền ại họ cK in h kề Tiếp tục theo trình đủ số lượng nữ cần thiết Tương tự với trường hợp điều tra dãy nhà số chẵn nam 4.3 Phương pháp xử lý, phân tích số liệu Thông tin thu thập từ kết điều tra xử lý cách sử dụng phần mềm thống kê SPSS 16.0 Kết cấu đề tài Đề tài thực theo kết cấu gồm phần: Đ Phần I – Đặt vấn đề Phần II – Nội dung kết nghiên cứu Chương – Cơ sở lý luận thực tiễn cạnh tranh lực cạnh tranh doanh nghiệp Chương – Thực trạng lực cạnh tranh Cty TNHH truyền hình Cáp Huế Chương – Định hướng giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Cty TNHH truyền hình Cáp Huế - HTC Phần III – Kết luận đề nghị SVTH: Đào Trọng Nghĩa - K44B QTKD -TH Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: TH.S Hồ Khánh Ngọc Bích PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH 1.1 Khái niệm cạnh tranh vai trò cạnh tranh: 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh: Trong kinh tế thị trường, cạnh tranh tượng phổ biến có ý nghĩa quan trọng việc phát triển kinh tế Việc nghiên cứu tượng cạnh tranh từ sớm với trường phái tiếng như: lý thuyết cạnh tranh cổ điển, lý thuyết cạnh tranh tân cổ điển lý thuyết cạnh tranh đại Có thể tóm tắt số nội dung lý thuyết cạnh tranh sau: tế H uế  Với quan điểm cạnh tranh lợi tuyệt đối quốc gia, A.Smith (?-1790) cho rằng: “cạnh tranh quan trọng, cạnh tranh đảm bảo cá nhân hay quốc gia thực công việc mà chúng thực tốt đảm bảo ại họ cK in h cho thành viên thu phần thưởng xứng đáng cho công việc đóng góp tối đa cho phúc lợi chung” Theo Randall (1962): “cạnh tranh khả giành trì thị phần thị trường với lợi nhuận định” Cạnh tranh tượng vốn có kinh tế hàng hóa Theo C.Mac (1818-1883): “cạnh tranh hiểu theo nghĩa đơn giản ganh đua người sản xuất lưu thông hàng hóa hình thức thủ đoạn khác Đ nhau, nhằm giành giật cho điều kiện kinh doanh có lợi Theo kinh tế học P.Samuelson (1915-2009) “cạnh tranh kình địch doanh nghiệp cạnh tranh với để giành KH, thị trường” Trong điều kiện nay, cạnh tranh chuyển từ quan điểm đối kháng sang cạnh tranh cở sở hợp tác, cạnh tranh lúc tiêu diệt nhau, thực tế, thủ pháp cạnh tranh đại dựa cở sở cạnh tranh chất lượng, mẫu mã, giá dịch vụ hỗ trợ Bởi lẽ mà đối thủ cạnh tranh nhiều việc tiêu diệt đối thủ cạnh tranh khác vấn đề không đơn giản SVTH: Đào Trọng Nghĩa - K44B QTKD -TH Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: TH.S Hồ Khánh Ngọc Bích Như nêu trên, quan niệm cạnh tranh nhiều ngày chưa có khái niệm thống cạnh tranh Tuy nhiên quan điểm làm sáng tỏ cạnh tranh Từ quan điểm xin đưa khái niệm cạnh tranh kinh tế, đặc biệt cạnh tranh doanh nghiệp sau: “Cạnh tranh kinh tế ganh đua chủ thể kinh tế, nhằm giành lấy vị tạo nên lợi tương đối sản xuất, tiêu thụ hay tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ hay lợi ích kinh tế, thương mại khác để thu nhiều lợi ích cho Cạnh tranh xảy nhà sản xuất, phân phối với có tế H uế thể xảy người sản xuất với NTD người sản xuất muốn bán hàng hóa, dịch vụ với giá cao, NTD lại muốn mua với giá thấp Cạnh tranh doanh nghiệp chiến lược doanh nghiệp với đối thủ ngành…” 1.1.2 Vai trò cạnh tranh: ại họ cK in h Cạnh tranh có vai trò quan trọng không doanh nghiệp mà NTD kinh tế, cạnh tranh không nhữnG tác động tích cực tiêu cực  Đối với kinh tế: • Tích cực: + Ở tầm vĩ mô, cạnh tranh mang lại động lực thúc đẩy sản xuất phát triển, góp phần vào phát triển kinh tế, giúp đất nước hội nhập tốt với kinh tế toàn cầu + Ở tầm vi mô, doanh nghiệp cạnh tranh xem công cụ Đ hữu dụng để: - Người sản xuất phải tìm cách để tạo SP có chất lượng hơn, đẹp hơn, có chi phí sản xuất rẻ hơn, có tỷ lệ tri thức khoa học, công nghệ cao để đáp ứng với nhu cầu thị hiếu KH - NTD hưởng SP, dịch vụ tốt với giá hợp lý => Cạnh tranh có vai trò đặc biệt quan trọng không doanh nghiệp mà NTD kinh tế http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A1nh_tranh_(kinh_doanh) SVTH: Đào Trọng Nghĩa - K44B QTKD -TH Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: TH.S Hồ Khánh Ngọc Bích • Ngoài mặt tích cực, cạnh tranh đem lại hệ không mong muốn xã hội lẫn kinh tế, làm thay đổi cấu trúc xã hội phương diện sở hữu cải, gây tượng độc quyền, làm phân hóa mạnh mẽ giàu nghèo Vì lý đó, cạnh tranh kinh tế phải điều chỉnh định chế xã hội, có can thiệp nhà nước “Bên cạnh đó, cần thay đổi tư cạnh tranh từ đối đầu sang hợp tác có lợi.”  Đối với doanh nghiệp: Cạnh tranh định tồn phát triển doanh nghiệp khả cạnh tranh tác động đến kết tiêu thụ Cạnh tranh động lực cho phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp tìm biện pháp nâng cao hiệu sản xuất tế H uế kinh doanh Cạnh tranh định vị trí doanh nghiệp thị trường thông qua thị phần so với đối thủ Trong kinh tế thị trường, cạnh tranh điều bất khả kháng doanh nghiệp Cạnh tranh coi đua khốc kiệt mà doanh nghiệp tránh khỏi mà phải tìm cách để vươn lên chiếm ưu ại họ cK in h chiến thắng Cạnh tranh buộc doanh nghiệp phải tìm cách nâng cao chất lượng SP, chất lượng dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu KH Cạnh tranh khuyến khích doanh nghiệp áp dụng công nghệ mới, đại, tạo sức ép buộc doanh nghiệp phải sử dụng hiệu nguồn nhân lực để giảm giá thành, cao chất lượng SP, uy tín doanh nghiệp,… tạo khác biệt nhằm nâng cao sức cạnh tranh  Đối với người tiêu dùng: Nhờ có cạnh tranh doanh nghiệp mà NTD có hội nhận Đ thành cạnh tranh mang lại: SP ngày phong phú đa dạng với chất lượng giá ngày phù hợp với khả họ Đồng thời KH tác động trở lại cạnh tranh với yêu cầu chất lượng hàng hóa, giá cả, chất lượng dịch vụ Khi đòi hỏi NTD cao làm cho cạnh tranh doanh nghiệp ngày gay gắt để dành nhiều KH 1.1.3 Các hình thức cạnh tranh: 1.1.3.1 Cạnh tranh sản phẩm dịch vụ: Để cạnh tranh đòi hỏi SP dịch vụ doanh nghiệp phải thỏa mãn tốt nhu cầu KH mục tiêu Cạnh tranh SP cạnh tranh chất lượng dịch vụ, đa dạng dịch vụ giá trị gia tăng Trong môi trường cạnh tranh gay gắt nay, cạnh SVTH: Đào Trọng Nghĩa - K44B QTKD -TH Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: TH.S Hồ Khánh Ngọc Bích tranh SP dịch vụ cạnh tranh mà doanh nghiệp cần hoàn chỉnh cho SP mình: hình thức bao gói, quảng cáo, tư vấn KH, đặc điểm giao hàng, dịch vụ lưu kho… cạnh tranh SP hoàn thiện SP có cách cải tiến thông số chất lượng SP dịch vụ hay tiến hành nghiên cứu phát triển để đưa SP dịch vụ thỏa mãn tốt nhu cầu KH mục tiêu 1.1.3.2 Cạnh tranh giá Doanh nghiệp nghiên cứu nhu cầu thị trường, giãn nỡ nhu cầu SP cạnh tranh theo giá, giá SP cạnh tranh, giá đối thủ cạnh tranh, so sánh chi phí cho SP để từ có sở hình thành giá Doanh nghiệp áp dụng đổi theo số lượng SP, theo độ tuổi tế H uế sách phân biệt nhằm khai thác triệt để độ co giãn mức nhu cầu giá thay Giảm giá vũ khí lợi hại để doanh nghiệp tiến hành cạnh tranh, để thực hiệu đòi hỏi doanh nghiệp phải có nghiên cứu kỹ lưỡng phản ứng từ ại họ cK in h KH, đối thủ cạnh tranh để tránh xảy chiến giá, sử dụng công cụ đòi hỏi doanh nghiệp phải có nguồn lực lớn chịu quy định nhà nước 1.1.3.3 Cạnh tranh phân phối sản phẩm dịch vụ Để SP đến tay NTD đòi hỏi doanh nghiệp phải có hệ thống phân phối hoạt động đủ mạnh, có hiệu Hai SP có chất lượng, giá tương tự SP thuận tiện với NTD chiếm ưu Hiện nay, bên cạnh trọng hoàn thiện đa dạng hóa SP, cạnh tranh giá doanh nghiệp cạnh tranh với hệ Đ thống phân phối mạng lưới đại lý, hình thức chuyển giao SP tới tận tay KH Chọn kênh phân phối định quan trọng ảnh hưởng lâu dài đến công tác đầu tư, phân đoạn KH toàn chiến lược marketing doanh nghiệp 1.1.3.4 Cạnh tranh xúc tiến bán hàng: Trong xu nay, mà khoa học công nghệ ngày phát triển, nguồn thông tin trở nên đa dạng phong phú xúc tiến quảng cáo có vai trò quan trọng với phát triển doanh nghiệp Để nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp sách marketing đóng vai trò quan trọng bắt đầu thực hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cần phải nghiên cứu thị trường, tìm hiểu nhu cầu KH có xu hướng tiêu dùng SP gì, thu thập thông tin thông qua phân tích đánh giá doanh SVTH: Đào Trọng Nghĩa - K44B QTKD -TH 10 GVHD: TH.S Hồ Khánh Ngọc Bích 617 2.285 84.180 14 570 2.111 86.291 15 513 1.901 88.192 16 435 1.612 89.805 17 390 1.443 91.248 18 370 1.371 92.619 19 342 1.267 93.886 20 321 1.189 95.075 21 266 984 96.059 22 239 886 96.945 23 224 828 97.773 24 205 758 98.531 25 179 662 99.193 26 135 500 99.692 27 083 308 100.000 ại họ cK in h 13 tế H uế Khóa Luận Tốt Nghiệp Structure Matrix VTV Cab "chi phi dau noi hoa mang hop ly" 811 VTV Cab "chi phi thue bao hang thang hop ly" 801 VTV Cab "khach hang co nhieu goi cuoc lua chon" 734 Đ VTV Cab "gia cuoc tuong duong voi cac nha cung cap khac" VTV Cab "nhan vien co chuyen mon tot" VTV Cab "thai nhan vien nhiet tinh" VTV Cab "thac mac cua khach hang duoc giai dap nhanh chong" VTV Cab "nhan vien san sang xu ly kip thoi co su co" VTV Cab "he thong tong dai cham soc khach hang hoat dong tot" VTV Cab "thu tuc lap dat de dang, thuan tien" Component 723 840 816 801 659 602 VTV Cab "tin hieu dam bao" -.938 VTV Cab "thuong xuyen bo sung kenh moi" -.906 VTV Cab "kenh truyen hinh phong phu" -.889 VTV Cab "chat luong thiet bi dam bao" -.727 VTV Cab "khach hang an tam khi su dung dich vu" 843 VTV Cab "co hinh anh nhat dinh tam tri khach hang" 792 SVTH: Đào Trọng Nghĩa - K44B QTKD -TH 90 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: TH.S Hồ Khánh Ngọc Bích VTV Cab "luon giu cam ket cua minh" 754 VTV Cab "he thong phan phoi tot" VTV Cab "chat luong am chan that, song dong" 772 VTV Cab "chat luong hinh anh dep, ro net" 746 VTV Cab "trang thiet bi phuc vu dap ung yeu cau khach hang" anh (chi) tiep tuc su dung dich vu cua VTV Cab 746 -.857 anh (chi) se van su dung dich vu thoi gian VTV Cab ngung de sua chua anh (chi) se gioi thieu cho nguoi than dung dich vu cua VTV Cab VTV Cab "nhieu chinh sach khuyen mai" -.856 -.810 809 799 VTV Cab "linh dong lap dat trang thiet bi" 647 tế H uế VTV Cab "hinh thuc quang cao loi cuon" Structure Matrix Component VTV Cab "chi phi thue bao hang thang hop ly" 799 VTV Cab "khach hang co nhieu goi cuoc lua chon" 732 VTV Cab "gia cuoc tuong duong voi cac nha cung cap khac" 727 857 VTV Cab "thai nhan vien nhiet tinh" 819 VTV Cab "thac mac cua khach hang duoc giai dap nhanh chong" 800 VTV Cab "nhan vien san sang xu ly kip thoi co su co" 693 Đ VTV Cab "nhan vien co chuyen mon tot" VTV Cab "he thong tong dai cham soc khach hang hoat dong tot" 590 VTV Cab "tin hieu dam bao" -.942 VTV Cab "thuong xuyen bo sung kenh moi" -.907 VTV Cab "kenh truyen hinh phong phu" -.888 VTV Cab "chat luong thiet bi dam bao" -.732 VTV Cab "nhieu chinh sach khuyen mai" 822 VTV Cab "hinh thuc quang cao loi cuon" 798 VTV Cab "linh dong lap dat trang thiet bi" 642 VTV Cab "chat luong am chan that, song dong" 777 VTV Cab "chat luong hinh anh dep, ro net" 757 SVTH: Đào Trọng Nghĩa - K44B QTKD -TH 810 ại họ cK in h VTV Cab "chi phi dau noi hoa mang hop ly" 91 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: TH.S Hồ Khánh Ngọc Bích VTV Cab "trang thiet bi phuc vu dap ung yeu cau khach hang" 749 anh (chi) tiep tuc su dung dich vu cua VTV Cab 878 anh (chi) se van su dung dich vu thoi gian VTV Cab ngung de sua chua 845 anh (chi) se gioi thieu cho nguoi than dung dich vu cua VTV Cab 830 VTV Cab "khach hang an tam khi su dung dich vu" -.854 VTV Cab "co hinh anh nhat dinh tam tri khach hang" -.838 VTV Cab "luon giu cam ket cua minh" -.764 Cronbach's Alpha tế H uế Reliability Statistics N of Items 784 Item-Total Statistics Scale Variance if Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation ại họ cK in h Scale Mean if Item Deleted Cronbach's Alpha if Item Deleted 10.2982 4.211 684 686 VTV Cab "chi phi dau noi hoa mang hop ly" 10.4298 3.946 697 674 VTV Cab "gia cuoc tuong duong voi cac nha cung cap khac" 10.2193 4.792 542 757 VTV Cab "khach hang co nhieu goi cuoc lua chon" 10.7105 4.243 477 802 Đ VTV Cab "chi phi thue bao hang thang hop ly" SVTH: Đào Trọng Nghĩa - K44B QTKD -TH 92 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: TH.S Hồ Khánh Ngọc Bích Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 804 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 13.3070 5.206 614 764 VTV Cab "thai nhan vien nhiet tinh" 12.8509 5.774 647 748 VTV Cab "nhan vien co chuyen mon tot" 12.7368 6.231 730 739 VTV Cab "nhan vien san sang xu ly kip thoi co su co" 13.4649 6.410 587 770 VTV Cab "he thong tong dai cham soc khach hang hoat dong tot" 13.0789 6.091 460 811 tế H uế VTV Cab "thac mac cua khach hang duoc giai dap nhanh chong" ại họ cK in h Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 896 Item-Total Statistics Đ Scale Mean if Item Deleted Scale Variance Corrected Itemif Item Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted VTV Cab "chat luong thiet bi dam bao" 10.8070 4.883 573 931 VTV Cab "thuong xuyen bo sung kenh moi" 10.9561 3.830 821 847 VTV Cab "tin hieu dam bao" 10.8684 3.921 892 820 VTV Cab "kenh truyen hinh phong phu" 10.9474 3.980 810 851 SVTH: Đào Trọng Nghĩa - K44B QTKD -TH 93 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: TH.S Hồ Khánh Ngọc Bích Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 630 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 7.9211 693 422 610 VTV Cab "hinh thuc quang cao loi cuon" 7.6579 1.165 465 572 VTV Cab "nhieu chinh sach khuyen mai" 7.7193 770 525 401 tế H uế VTV Cab "linh dong lap dat trang thiet bi" Reliability Statistics N of Items ại họ cK in h Cronbach's Alpha 653 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance Corrected Itemif Item Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 7.4912 1.226 476 574 VTV Cab "chat luong am chan that, song dong" 7.5439 923 503 500 7.7544 859 454 591 Đ VTV Cab "chat luong hinh anh dep, ro net" VTV Cab "trang thiet bi phuc vu dap ung yeu cau khach hang" Reliability Statistics Cronbach's Alpha 817 SVTH: Đào Trọng Nghĩa - K44B QTKD -TH N of Items 94 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: TH.S Hồ Khánh Ngọc Bích Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Cronbach's Alpha if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation 7.2105 1.389 733 696 anh (chi) se gioi thieu cho nguoi than dung dich vu cua VTV Cab 7.3070 1.383 658 760 anh (chi) se van su dung dich vu thoi gian VTV Cab ngung de sua chua 7.5000 1.208 638 795 tế H uế anh (chi) tiep tuc su dung dich vu cua VTV Cab Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 771 ại họ cK in h Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Cronbach's Alpha if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation VTV Cab "luon giu cam ket cua minh" 7.6930 1.507 570 737 VTV Cab "co hinh anh nhat dinh tam tri khach hang" 7.6491 1.168 614 688 VTV Cab "khach hang an tam khi su dung dich vu" 7.6053 1.197 651 639 Đ Coefficients Unstandardized Coefficients Model B (Constant) Std Error -1.146 365 F1 229 037 F2 094 F3 a Standardized Coefficients Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF -3.141 002 354 6.264 000 889 1.125 041 130 2.277 025 872 1.146 254 035 392 7.181 000 953 1.049 F4 143 056 142 2.537 013 902 1.109 F5 246 051 263 4.876 000 971 1.029 F6 163 044 208 3.693 000 894 1.119 F7 205 045 255 4.542 000 898 1.113 SVTH: Đào Trọng Nghĩa - K44B QTKD -TH 95 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: TH.S Hồ Khánh Ngọc Bích b Model Summary Model Std Error R Adjusted R of the Square Square Estimate R 836 a 699 680 24475 Change Statistics R Square Change F Change 699 35.233 df1 df2 Sig F Change 106 DurbinWatson 000 2.039 b ANOVA Sum of Squares Regression Residual Mean Square 14.773 2.110 6.349 106 060 21.123 113 F 35.233 Sig .000 a Đ ại họ cK in h Total df tế H uế Model SVTH: Đào Trọng Nghĩa - K44B QTKD -TH 96 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: TH.S Hồ Khánh Ngọc Bích MỤC LỤC Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 3.1 Đối tượng nghiên cứu: 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu: tế H uế 3.1.2 Đối tượng điều tra: .2 3.2 Phạm vi nghiên cứu 3.2.1 Phạm vi không gian .2 3.2.2 Phạm vi thời gian ại họ cK in h 3.2.3 Phạm vi nội dung: Phương pháp nghiên cứu 4.1 Thiết kế nghiên cứu 4.1.1 Nghiên cứu định tính .3 4.1.2 Nghiên cứu định lượng 4.2 Phương pháp thu thập liệu 4.2.1 Dữ liệu thứ cấp Đ 4.2.2 Dữ liệu sơ cấp 4.2.2.1 Phương pháp chọn mẫu 4.2.2.2 Xác định kích thước mẫu 4.2.2.3 Tiến trình chọn mẫu 4.3 Phương pháp xử lý, phân tích số liệu Kết cấu đề tài .6 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH 1.1 Khái niệm cạnh tranh vai trò cạnh tranh: 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh: 1.1.2 Vai trò cạnh tranh: SVTH: Đào Trọng Nghĩa - K44B QTKD -TH i Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: TH.S Hồ Khánh Ngọc Bích 1.1.3 Các hình thức cạnh tranh: .9 1.1.3.1 Cạnh tranh sản phẩm dịch vụ: 1.1.3.2 Cạnh tranh giá 10 1.1.3.3 Cạnh tranh phân phối sản phẩm dịch vụ 10 1.1.3.4 Cạnh tranh xúc tiến bán hàng: .10 1.1.3.5 Cạnh tranh dựa vào uy tín 11 1.2 Năng lực cạnh tranh: 11 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh: 11 1.2.2 Các chiến lược cạnh tranh: 12 1.2.2.1 Chiến lược chi phí thấp: 12 tế H uế 1.2.2.2 Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm: 13 1.2.2.3 Chiến lược tập trung: 13 1.2.3 Các yếu tố tác động đến lực cạnh tranh 14 1.2.3.1 Nhân tố bên .14 ại họ cK in h 1.2.3.2 Nhóm nhân tố bên 14 1.2.4 Năng lực cạnh tranh Marketing .15 1.2.4.1 Những khái niệm Marketing 15 1.2.4.2 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh Marketing 16 1.2.4.2.1 Sản phẩm .16 1.2.4.2.2 Giá 16 1.2.4.2.3 Phân phối .16 Đ 1.2.4.2.4 Xúc tiến 16 1.2.5 Mô hình lực lượng cạnh tranh Michael Porter 16 1.3 Giới thiệu tổng quan thị trường Truyền Hình Cáp Thành phố Huế 19 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VỀ MARKETING MIX CỦA DỊCH VỤ VTV CAB TẠI THÀNH PHỐ HUẾ .20 2.1 Tổng quan Cty VTV CAB Huế 20 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 20 2.1.2 Chức lĩnh vực hoạt động 21 2.1.2.1 Chức nhiệm vụ 21 2.1.2.2 Lĩnh vực hoạt động 21 2.1.2.3 Mô hình tổ chức quản lý 22 SVTH: Đào Trọng Nghĩa - K44B QTKD -TH ii Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: TH.S Hồ Khánh Ngọc Bích 2.1.2.3.1 Sơ đồ cấu tổ chức công ty 22 2.1.2.3.2 Tình hình lao động công ty qua năm 2011, 2012, 2013 23 2.1.2.3.3 Tình hình thuê bao công ty qua năm 2011-2013: 26 2.1.2.3.4 Tình hình chung kết kinh doanh công ty qua năm 2011-2013 26 2.1.3 Phân tích mô hình áp lực cạnh tranh VTV Cab Huế 29 2.1.3.1 Nguy từ đối thủ cạnh tranh tiềm tàng 29 2.1.3.2 Cường độ cạnh tranh đối thủ cạnh tranh ngành .29 2.1.3.3 Áp lực từ sản phẩm thay .30 2.1.3.4 Áp lực khách hàng .30 2.1.3.5 Áp lực từ nhà cung ứng 30 tế H uế 2.1.4 Đánh giá lực cạnh tranh marketing dịch vụ truyền hình cáp - VTV Cab địa bàn TP Huế 31 2.1.4.1 Đánh giá lực cạnh tranh thông qua mô hình 6P 31 2.1.4.1.1 Năng lực từ sản phẩm dịch vụ 31 ại họ cK in h 2.1.4.1.2 Năng lực cạnh tranh từ giá 32 2.1.4.1.3 Năng lực cạnh tranh từ hệ thống phân phối 32 2.1.4.1.4 Năng lực cạnh tranh từ hoạt động xúc tiến 32 2.1.4.1.5 Năng lực cạnh tranh từ công nghệ hay sở vật chất kỹ thuật 33 2.1.4.1.6 Năng lực cạnh tranh từ nhân tố người 34 2.2 Đánh giá lực cạnh tranh VTV Cab Huế qua điều tra khách hàng 34 2.2.1 Kết thu thập số liệu sơ cấp 34 Đ 2.2.1.1 Cơ cấu mẫu điều tra khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình cáp: 38 2.2.1.2 Lý khách hàng lựa chọn dịch vụ truyền hình cáp doanh nghiệp 39 2.2.2 Đánh giá lực cạnh tranh VTV Cab kiểm định 41 2.2.2.1 Kiểm định One Sample T-Test 41 2.2.2.1.1 Đánh giá khách hàng yếu tố sản phẩm dịch vụ .41 2.2.2.1.2 Đánh giá khách hàng yếu tố giá 42 2.2.2.1.3 Đánh giá khách hàng yếu tố hệ thống phân phối xúc tiến 43 2.2.2.1.4 Đánh giá khách hàng yếu tố công nghệ .45 2.2.2.1.5 Đánh giá khách hàng yếu tố chất lương phục vụ .46 2.2.2.1.6 Đánh giá lực cạnh tranh qua yếu tố uy tín 48 2.2.2.1.7 Đánh giá lực cạnh tranh qua yếu tố lòng trung thành 48 SVTH: Đào Trọng Nghĩa - K44B QTKD -TH iii Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: TH.S Hồ Khánh Ngọc Bích 2.2.2.1.8 Đánh giá lực cạnh tranh thông qua đánh giá chung khách hàng 49 2.2.2.2 Kiểm định Mann-Whitney khác biệt đánh giá khách hàng VTV Cab Huế đối thủ cạnh tranh 51 2.2.2.2.1 Kiểm định Mann-Whitney khác biệt đánh giá khách hàng VTV Cab Huế với K+ 51 2.2.2.2.2 Kiểm định Mann-Whitney khác biệt đánh giá khách hàng VTV Cab Huế với AVG 52 2.2.2.2.3 Kiểm định Mann-Whitney khác biệt đánh giá khách hàng VTV Cab Huế với My TV 53 2.2.2.3 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) biến quan sát cấu thành tế H uế lực cạnh tranh VTV Cab Huế 54 2.2.2.3.1 Phân tích nhân tố khám phá (EFA): 54 2.2.2.3.2 Kiểm tra độ tin cậy thang đo nhân tố cấu thành lực cạnh tranh VTV Cab Huế 57 ại họ cK in h 2.2.2.3.3 Mô hình nghiên cứu: 58 2.2.2.3.4 Ảnh hưởng nhân tố đến lực cạnh tranh VTV Cab Huế .59 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO CÔNG TY VTV CAB HUẾ 61 2.3.1 Định hướng 61 2.3.2 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu hội, thách thức mà thị trường mang lại 61 Đ 2.3.3 Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cho VTV Cab Huế 64 2.3.3.1 Nhóm giải pháp thị trường 64 2.3.3.2 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ .64 2.3.3.3 Nhóm giải pháp sách giá 64 2.3.3.4 Nhóm giải pháp công nghệ 65 2.3.3.5 Nhóm giải pháp truyền thông, quảng bá 65 2.3.3.6 Nhóm giải pháp đội ngũ cán công nhân viên 66 2.3.3.7 Giải pháp huy động vốn nâng cao khả tài 66 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 67 3.1 Kết luận 67 3.2 Hạn chế đề tài đề xuất nghiên cứu .68 SVTH: Đào Trọng Nghĩa - K44B QTKD -TH iv Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: TH.S Hồ Khánh Ngọc Bích 3.3 Kiến Nghị .68 3.3.1 Đối với quan Nhà nước 68 3.3.2 Kiến nghị công ty VTV Cab Huế: 69 Đ ại họ cK in h tế H uế TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 SVTH: Đào Trọng Nghĩa - K44B QTKD -TH v Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: TH.S Hồ Khánh Ngọc Bích DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU : Khách hàng TP : Thành phố Cty : Công ty SP : Sản phẩm NTD : Người tiêu dùng BKS : Ban kiểm soát DN : Doanh nghiệp CSKH : Chăm sóc khách hàng Đ ại họ cK in h tế H uế KH SVTH: Đào Trọng Nghĩa - K44B QTKD -TH vi Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: TH.S Hồ Khánh Ngọc Bích DANH MỤC BIỂU ĐỒ VÀ HÌNH Biểu đồ 2.1: – Cơ cấu giới tính đối tượng điều tra 36 Biểu đồ 2.2: - Cơ cấu độ tuổi đối tượng điều tra 36 Biểu đồ 2.3: – Cơ cấu nghề nghiệp mẫu điều tra 37 Biểu đồ 2.4: Cơ cấu theo thời gian sử dụng mẫu điều tra .37 Biểu đồ 2.5: - Cơ cấu thu nhập đối tượng điều tra 38 Biểu đồ 2.6: Biểu đồ thể lý lựa chọn sản phẩm khách hàng 39 tế H uế Biểu đồ 2.7: Biểu đồ thể nguồn thông tin tham khảo khách hàng .40 Hình 1: Mô hình tác lực cạnh tranh Michael Porter 17 Hình 2: Tổ chức máy quản lý công ty 22 Đ ại họ cK in h Hình : Mô hình nghiên cứu .58 SVTH: Đào Trọng Nghĩa - K44B QTKD -TH vii Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: TH.S Hồ Khánh Ngọc Bích DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Cơ cấu mẫu điều tra Bảng Tình hình lao động qua năm 2011-2013 23 Bảng 3: Số lượng thuê bao qua năm VTV Cab Huế 26 Bảng 4: Kết sản xuất kinh doanh VTV Cab Huế giai đoạn 2011 - 2013 28 Bảng 5: Các kênh dịch vụ doanh nghiệp 31 Bảng 6: Bảng tổng hợp cước thuê bao hàng tháng doanh nghiệp 32 Bảng 7: Bảng sở vật chất công ty VTV Cab Huế năm 2013 .33 tế H uế Bảng 8: Phân loại đội ngũ lao động theo số năm kinh nghiệm năm 2013 34 Bảng - Bảng tổng hợp sơ lược đối tượng điều tra 35 Bảng 10: Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình cáp công ty: 38 Bảng 11: Bảng phân tích nhận định khách hàng yếu tố sản phẩm dịch vụ 41 Bảng 12: Bảng phân tích nhận định khách hàng yếu tố giá .42 ại họ cK in h Bảng 13: Bảng phân tích nhận định khách hàng yếu tố phân phối xúc tiến 43 Bảng 14: Bảng phân tích nhận định khách hàng yếu tố công nghệ 45 Bảng 15: Bảng phân tích nhận định khách hàng yếu tố chất lượng phục vụ .46 Bảng 16: Bảng phân tích nhận định khách hàng yếu tố uy tín 48 Bảng 17: Bảng phân tích nhận định khách hàng yếu tố lòng trung thành 49 Bảng 18: Bảng phân tích đánh giá chung khách hàng VTV Cab Huế .50 Bảng 19: Bảng kiểm định Mann – Whitney khác biệt đánh giá khách Đ hàng VTV Cab Huế với K+ 51 Bảng 20: Bảng kiểm định Mann-Whitney khác biệt đánh giá khách hàng VTV Cab Huế AVG .52 Bảng 21: Kết kiểm định Mann-Whitney khác biệt đánh giá khách hàng VTV Cab Huế My Tv .53 Bảng 22: liệt kê biến tham gia phân tích nhân tố 56 Bảng 23: kiểm tra độ tin cậy thang đo nhân tốt tạo nên sức cạnh tranh VTV Cab Huế 57 Bảng 24: Phân tích điểm mạnh điểm yếu Cty VTV Cab Huế 62 SVTH: Đào Trọng Nghĩa - K44B QTKD -TH viii
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Năng Lực Cạnh Tranh Về Marketing Mix Của Dịch Vụ Truyền Hình Cáp - VTV Cab Tại Thành Phố Huế, Đánh Giá Năng Lực Cạnh Tranh Về Marketing Mix Của Dịch Vụ Truyền Hình Cáp - VTV Cab Tại Thành Phố Huế, Đánh Giá Năng Lực Cạnh Tranh Về Marketing Mix Của Dịch Vụ Truyền Hình Cáp - VTV Cab Tại Thành Phố Huế, Bảng câu hỏi sơ bộ đã phỏng vấn thử 30 người xem họ có hiểu thông tin, ý nghĩa của các câu hỏi hay không, để sau đó tiến hành chỉnh sửa bảng câu hỏi, hiệu chỉnh thang đo nhằm đảm bảo tính tin cậy của đề tài. Bảng câu hỏi sau khi được điều chỉnh sẽ đưa..., Kết cấu đề tài, Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH, Hình 1: Mô hình 5 tác lực cạnh tranh của Michael Porter, Hình 2: Tổ chức bộ máy quản lý của công ty, Bảng 2. Tình hình lao động qua 3 năm 2011-2013, 3F “Ngày 30/4/2014- 15/5/2014, K+ áp dụng chương trình chuyển đổi đầu thu cho KH muốn nâng cấp gói kênh cho các thuê bao K+ sử dụng đầu thu OPENTEL ODS4000V (màu trắng) đã hết hạn hoặc còn hạn thuê bao. Đầu thu SD OPENTEL ODS4000V có thể chuyển đổi lê..., Qua bảng tổng hợp trên ta có thể thấy mỗi doanh nghiệp đều có cho mình những chính sách giá riêng cho từng Cty, nếu như đối thủ lớn nhất của VTV Cab Huế là K+ mà KH muốn xem truyền hình chất lượng cao thì phải trả một phí là 220.000đ còn nếu muốn có ..., Bảng 9 - Bảng tổng hợp sơ lược về đối tượng điều tra, Bảng 10: Số lượng khách hàng đang sử dụng dịch vụ truyền hình cáp của công ty:, Biểu đồ 2.7: Biểu đồ thể hiện nguồn thông tin tham khảo của khách hàng., Bảng 21: Kết quả kiểm định Mann-Whitney về sự khác biệt trong đánh giá của khách hàng giữa VTV Cab Huế và My Tv, Hình 3 : Mô hình nghiên cứu, Bảng 24: Phân tích điểm mạnh và điểm yếu của Cty VTV Cab Huế, PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay