Đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu Huda của công ty bia Huế trên địa bàn thành phố Vinh- Nghệ An

70 211 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:41

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Hoàng Thị Diệu Thúy LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình thực tập hoàn thành khóa luận em nhận nhiều động viên, giúp đỡ quý báu Đầu tiên em xin chân thành gửi lời cảm ơn tới toàn thể thầy cô giáo trường Đại Học Kinh Tế Huế giảng dạy thời gian em học tập trường khoa Quản Trị Kinh Doanh tạo điều kiện em có thời gian thực tập bổ ích, giúp em có kiến thức thực tế công việc Đặc biệt cho em gửi lời cảm ơn chân thành đến Thạc sỹ Hoàng Thị Diệu Thúy nhi ệt tình giúp đỡ em thời gian thực đề tài khóa luận tốt nghiệp Bên cạnh đó, em g ửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban giám đốc công ty TNHH Bia Huế riêng anh, chị phòng Marketing- Tiếp thị giúp đ ỡ thời gian thực tập công ty Ngoài em cảm ơn gia đình, bạn bè tạo điệu kiện tốt nhất, động viên thời gian qua, giúp em hoàn thành luận văn Một lần em xin chân thânh cảm ơn! Huế, ngày 15/5/2012 Sinh viên thực Lang Thanh Quý MỤC LỤC Sinh viên: Lang Thanh Quý – Lớp K42QTKDTH Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Hoàng Thị Diệu Thúy PHẦN I - ĐẶT VẤN ĐỀ .1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu .7 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Phương pháp phân tích xử lý số liệu PHẦN II - NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 11 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 11 1.1 Khái niệm, đặc điểm chức thương hiệu .11 1.1.1 Khái niệm thương hiệu 11 1.1.2 Khái niệm thương hiệu cá biệt 12 1.1.3 Cấu tạo thương hiệu .12 1.1.4 Thành phần thương hiệu 13 1.1.5 Các chức thương hiệu 14 1.1.5.1 Chức nhận biết phân biệt 14 1.1.5.2 Chức thông tin dẫn 14 1.1.5.3 Chức tạo cảm nhận tin cậy 15 1.1.5.4 Chức kinh tế 15 1.2 Vai trò thương hiệu 16 1.2.1 Vai trò người tiêu dùng 16 1.2.2 Vai trò đ ối với doanh nghiệp 17 1.3 Nhận biết thương hiệu 18 1.4 Các cấp độ nhận biết thương hiệu 18 1.5 Thực trạng phát triển thương hiệu Việt Nam 19 1.6 Đặc điểm thị trường bia Việt Nam .22 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ VỀ MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT THƯƠNG HIỆU HUDA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH 24 2.1 Tổng quan công ty TNHH Bia Huế 24 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 24 Sinh viên: Lang Thanh Quý – Lớp K42QTKDTH Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Hoàng Thị Diệu Thúy 2.1.2 Cơ cấu tổ chức chức nhiệm vụ 25 2.1.2.1 Mô hình cấu tổ chức công ty 25 2.1.2.2 Chức nhiệm vụ phòng ban Tổng công ty .26 2.1.3 Giới thiệu chung sản phẩm bia Huda .26 2.1.3.1 Đặc điểm sản phẩm Huda 26 2.1.3.2 Hệ thống phân phối bia Huda thị trường Vinh 27 2.1.3.3 Các hoạt động cộng đồng công ty Bia Huế 27 2.1.4 Đặc điểm nguồn nhân lực công ty TNHH Bia Huế .28 2.1.5 Tình hình tài sản, nguồn vốn công ty TNHH Bia Huế 30 2.1.6 Kết sản xuất kinh doanh Công ty Bia Huế giai đoạn 2009-2011 32 2.2 Đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu bia Huda thị trường Vinh- Nghệ An 31 2.2.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 31 2.2.2 Mức độ quan trọng yếu tố lựa chọn bia .33 2.2.3 Địa điểm khách hàng thường sử dụng bia Huda 35 2.2.4 Loại bia khách hàng nghĩ đ ến thị trường Vinh 35 2.2.5 Kiểm định mối quan hệ nhãn hiệu bia khách hàng nhớ đến thu nhập khách hàng sử dụng bia 37 2.2.6 Mức độ nhận biết thương hiệu bia Huda 38 2.2.7 Kênh thông tin giúp khách hàng nhận biết tới thương hiệu Huda 40 2.2.8 Đánh giá khách hàng tên gọi “Huda” 41 2.2.9 Đánh giá khách hàng Logo sản phẩm bia Huda 42 2.2.10 Đánh giá khách hàng mẫu mã chai bia Huda 43 2.2.11 Đánh giá khách hàng chương trình hỗ trợ bán hàng công ty TNHH bia huế sản phẩm Huda 44 2.2.12 Kiểm định đánh giá khách hàng mức độ yêu thích thương hiệu Huda 45 2.2.13 Lựa chọn khách hàng loại bia mức giá 46 2.2.14 Kiểm định mối quan hệ tiêu thu nhập trung bình lựa chọn khách hàng loại bia có mức giá 47 Sinh viên: Lang Thanh Quý – Lớp K42QTKDTH Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Hoàng Thị Diệu Thúy 2.2.15 Ý kiến đánh giá khách hàng biện pháp giúp thương hiệu Huda nhận biết dễ dàng 49 2.2.16 Tiêu chí khách hàng lựa chọn để giới thiệu bia Huda 49 2.2.17 Kiểm định ANOVA tiêu chí thu nhập trung bình mức độ quan trọng kiểu dáng chai lựa chọn bia 50 2.2.18 Kiểm định ANOVA hai tiêu chí độ tuổi khách hàng mức độ quan trọng yếu tố có khuyến hấp dẫn 52 CHƯƠNG 3- ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP 55 3.1 Định hướng 55 3.2 Một số giải pháp tăng cường nhận biết thương hiệu Huda thị trường Vinh 56 PHẦN III - KẾT LUẬN 58 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 Sinh viên: Lang Thanh Quý – Lớp K42QTKDTH Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Hoàng Thị Diệu Thúy PHẦN I - ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Thương hiệu dấu hiệu để người tiêu dùng lựa chọn hàng hóa dịch vụ doanh nghiệp muôn vàn hàng hóa loại khác Thương hiệu góp phần trì mở rộng thị trường cho doanh nghiệp, nâng cao văn minh thương mại chống cạnh tranh không lành mạnh doanh nghiệp (Bùi Hữu Đạo, 2005) Hình ảnh thương hiệu “con tem cầu chứng” cho sản phẩm thâm nhập vào thị trường giới Giữa muôn vàn thông tin chờ nuốt chửng người tiêu dùng, thương hiệu mang lại cho người yêu dùng an tâm, thước đo, tiêu chuẩn để định (Đoàn Đình Hoàng, 2004) Theo Tiến sĩ Bùi Hữu Đạo (1993), "Thương hiệu nhân tố quan trọng góp phần trì, mở rộng, phát triển thị trường nước cho doanh nghiệp, nâng cao văn minh thương mại, góp phần chống cạnh tranh không lành mạnh Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nước ta, doanh nghiệp đứng trước việc cạnh tranh gay gắt, có nhiều hàng hóa nước thâm nhập vào thị trường Việt Nam Vì vậy, điều cần thiết doanh nghiệp phải xây dựng thương hiệu cho hàng hóa mình" Trước xu hướng toàn cầu hóa hội nhập kinh tế khu vực giới, đặc biệt Việt Nam cam kết cắt giảm thuế quan xuống mức 0-5% vấn đề cạnh tranh đặt thách thức to lớn doanh nghiệp Việt Nam không thị trường quốc tế mà thị trường nước Chính vậy, để thâm nhập đứng vững thị trường, song hành chiến lược cạnh tranh phát triển bền vững, doanh nghiệp, đặc biệt người chủ thương hiệu, cần phải có tư thương hiệu để từ đầu tư xây dựng, bảo vệ phát triển phù hợp với chiến lược kinh doanh doanh nghiệp trình hội nhập Hiện thị trường bia Việt Nam có nhiều công ty tham gia vào sản xuất loại thức uống với nhiều sản phẩm bia khác nhau, sản xuất nước nhập từ nước Trong nước, nhiều doanh nghiệp xuất từ sớm tham gia Sinh viên: Lang Thanh Quý – Lớp K42QTKDTH Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Hoàng Thị Diệu Thúy vào lĩnh v ực có đư ợc thị trường rộng lớn, tạo uy tín tâm trí người tiêu dùng như: tổng công ty Rượu- Bia- NGK Hà Nội (Habeco) thành lập 1890 chiếm giữ 13.9% thị phần bia toàn quốc, tổng công ty Rượu- Bia- NGK Sài Gòn (Sabeco) chiếm 51,40%, Công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam (VBL) chiếm 29,70% (Số liệu điều tra Sabeco, 2010) Tốc độ phát triển thị trường tiếp tục dẫn đầu với mức tăng trưởng cao, Với mức tiêu thụ 2,7 tỷ lít bia năm 2010 cộng với mức tăng trưởng 15%/năm, thị trường bia Việt Nam xếp thứ ba châu Á sản lượng tiêu thụ (Hồng Nga & Bích Loan, 2011) Ngoài thương hiệu bia nội địa không thiếu nhãn hiệu bia nước xuất hiện, nhiều người tiêu dùng ưu chuộng cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm nước Các loại bia Corona, Budweiser, Bit Burger, Leffe Brown, Hoegaarden White, MOA, Cooper, Bavaria xuất xứ Mexico, Đức, Bỉ, Hà Lan tr nên quen thuộc với nhiều người, cho dù giá loại bia cao gấp 2-3 lần so với bia sản xuất nước Công ty TNHH bia Huế đời sau có phát triển vượt bậc thời gian qua Năm 1990, Nhà máy Bia Huế thành lập Từ sản lượng triệu lít/năm ban đầu, đến năm 2009 bia Huế tăng s ản lượng lên 170 triệu lít/năm; theo kế hoạch, năm 2012 220 triệu lít/năm, với sản phẩm truyền thống bia Huda Festival Mặc dù có phát triển lớn mạnh sản lượng thị trường tiêu thụ chủ yếu số tỉnh Miền Trung không ổn định, việc mở rộng thị trường khác câu hỏi khó cho nhà quản lý công ty Tại khu vực bắc Miền Trung thương hiệu lâu đời Huda Bia Huế không chiếm vị trí số thị trường Thừa Thiên - Huế (98%) mà dẫn đầu khu vực bắc miền Trung: 95% Quảng Trị, 65% Quảng Bình, 55% Hà Tĩnh, 20% Nghệ An (Tuổi trẻ.vn – Chuyên mục Kinh tế,2011) Nghệ An nói chung thành phố Vinh nói riêng thị trường có phát triển động, thu nhập người dân ngày tăng, nhịp độ tăng trưởng GDP thành phố Vinh giai đoạn 2004 - 2010 đạt bình quân 14%/năm Như vậỵ, với khu vực rộng lớn nước, tất nhiên thị trường tiêu thụ đầy tiềm mà nhà sản xuất bia mu ốn hướng tới Mặt Sinh viên: Lang Thanh Quý – Lớp K42QTKDTH Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Hoàng Thị Diệu Thúy khác, công ty Bia Huế chưa có nghiên cứu đánh giá khách hàng cách thức thị trường thời gian tiêu thụ sản phẩm Và thương hiệu bia Huda thực có m ột dấu ấn thị trường hay chưa? Có người tiêu dùng biết hay không nằm vị trí tâm trí khách hàng thương hiệu bia khác, câu hỏi mà công ty Bia Huế chưa thể trả lời Quan trọng hơn, phát triển bia Huda nói riêng Bia Huế nói chung thị trường giúp công ty tăng doanh thu bước đệm để thương hiệu bia Huda Công Ty TNHH Bia Huế vươn xa thị trường Bắc Trung Bộ Xuất phát từ lý trên, trình thực tập công ty TNHH Bia Huế em ch ọn đề tài “Đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu Huda công ty bia Huế địa bàn thành phố Vinh- Nghệ An” để làm khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá mức độ nhận biết khách hàng dành cho thương hiệu bia Huda cấp độ nào: Nhận biết đầu tiên, nhận biết nhắc nhở, nhận biết có nhắc nhở hay hoàn toàn không nhận biết thương hiệu - Đánh giá, nhận xét khách hàng tiêu chí: tên gọi, logo, kiểu dáng chai sản phẩm bia Huda - Từ kết điều tra, đưa ý kiến đóng góp để tăng cường nhận biết người tiêu dùng thương hiệu Bia Huda thị trường Vinh Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi thời gian Dữ liệu thứ cấp: tài liệu từ năm 2009 đến năm 2011 Số liệu sơ cấp: Thu thập từ ý kiến đánh giá người tiêu dùng bia khoảng thời gian thực tập từ tháng 02/2012 đến 05/2012 - Phạm vi không gian: địa bàn thành phố Vinh (Nghệ An) Phương pháp nghiên cứu a Dữ liệu thứ cấp - Tài liệu thu thập từ công ty TNHH bia Huế số 243 Nguyễn Sinh Cung - Thông tin tổ chức, nguồn vốn, tình hình lao động công ty - Thông tin tình hình nguồn nhân lực công ty qua năm 2009-2011 Sinh viên: Lang Thanh Quý – Lớp K42QTKDTH Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Hoàng Thị Diệu Thúy - Kiến thức thương hiệu trang website: http://www.lantabrand.com - Thông tin tình hình phát triển, chiến lược phát triển của công ty TNHH Bia Huế website: www.huda.com.vn b Dữ liệu sơ cấp Số liệu thu thập theo phương pháp vấn trực tiếp khách hàng bảng hỏi thiết kế sẵn câu trả lời - Số lượng mẫu điều tra xác định theo công thức : n  Z 21a / p(1 p) e2 Trong đó: n = kích thước mẫu Z giá trị liên quan đến mức độ tin cậy (chọn mức độ tin cậy 95%) ta có Z =1,96 P xác suất xuất dấu hiệu phần tử nghiên cứu (tỷ lệ 93,3% kết điều tra thử có 30 bảng hỏi không nhận biết sản phẩm Huda ) =0,933 q=1-p e= 5% (sai số cho phép) Từ giá trị ta có tính cỡ mẫu 101 - Phương pháp chọn mẫu điều tra Chọn mẫu nhiều giai đoạn (multi-stage sampling): Việc chọn mẫu phải trải qua nhiều giai đoạn (nhiều cấp) Trước tiên phân chia tổng thể chung thành đơn vị cấp I, chọn đơn vị mẫu cấp I Tiếp đến phân chia đơn vị mẫu cấp I thành đơn vị cấp II, chọn đơn vị mẫu cấp II…Trong cấp áp dụng cách chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản, chọn mẫu hệ thống, chọn mẫu phân tầng, chọn mẫu khối…để chọn đơn vị mẫu Cụ thể sau: - Từ tổng thể thành phố Vinh (bao gồm 25 phường, xã) bốc thăm ngẫu nhiên chọn phường (xã) - Thực chọn mẫu ngẫu nhiên thuận tiện nhà hàng, quán ăn, quán nhậu bình dân phường Sinh viên: Lang Thanh Quý – Lớp K42QTKDTH Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Hoàng Thị Diệu Thúy Phương pháp phân tích xử lý số liệu Sử dụng phần mềm SPSS 16.0 để tiến hành phân tích số liệu điều tra  Thống kê tần số Frequencies, thông kê mô tả (Descriptives), dùng bảng kết hợp biến số nhằm mô tả mối quan hệ (Crostabulation)  Kiểm định giá trị trung bình dụng One- Sample T Test Các giá trị trung bình kiểm định xem có ý nghĩa thống kê hay không Cặp giả thuyết thống kê: Ho: Mức độ yêu thích thương hiệu Huda mức (mức đồng ý) H1: Mức độ yêu thích thương hiệu Huda khác mức Nguyên tắc chấp nhận giả thiết : Nếu Sig ≥ 0,05 chưa đ ủ sở bác bỏ giả thiết H0 với mức ý nghĩa 0,05 Nếu Sig < 0,05 bác bỏ giả thiết Ho với mức ý nghĩa b ằng 0,05  Kiểm định mối quan hệ hai biến định tính Kiểm định Chi – bình phương ki ểm định mối quan hệ hai biến định danh thứ bậc Cặp giả thuyết thống kê 1: H0: Hai biến thu nhập trung bình loại bia nhớ đến mối liên hệ với H1: Hai biến thu nhập trung bình loại bia nhớ đến có mối liên hệ với Cặp giả thuyết thống kê 2: H0: Hai biến thu nhập trung bình lựa chọn khách hàng loại bia có mức giá mối liên hệ với H1: Hai biến thu nhập trung bình lựa chọn khách hàng loại bia có mức giá có mối liên hệ với Nguyên tắc chấp nhận giả thuyết: Nếu Sig ≥ 0,05 chưa đủ sở bác bỏ giả thuyết H0 với mức ý nghĩa 0,05 Nếu Sig < 0,05 bác bỏ giả thuyết H0 với mức ý nghĩa b ằng 0,05 Sinh viên: Lang Thanh Quý – Lớp K42QTKDTH Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Hoàng Thị Diệu Thúy  Kiểm định phương sai ANOVA đánh giá khác biệt nhóm khách hàng Giả thuyết 1: H0: Không có khác biệt đánh giá mức độ quan trọng yếu tố kiểu dáng chai bia theo thu nhập H1; Có khác biệt đánh giá mức độ quan trọng yếu tố kiểu dáng chai bia theo thu nhập Giả thuyết 2: H0: Không có khác biệt đánh giá mức độ quan trọng yếu tố có khuyến hấp theo độ tuổi H1; Có khác biệt vê đánh giá mức độ quan trọng yếu tố có khuyến hấp dẫn theo độ tuổi Nguyên tắc chấp nhận giả thuyết: Nếu Sig ≥ 0,05 chưa đ ủ sở bác bỏ giả thuyết H0 với mức ý nghĩa 0,05 Nếu Sig < 0,05 bác bỏ giả thuyết H0 với mức ý nghĩa 0,05 Sinh viên: Lang Thanh Quý – Lớp K42QTKDTH 10 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Hoàng Thị Diệu Thúy Bảng 21: Kết phân tích sâu ANOVA (I) Thu nhập trung bình (J) Thu nhập trung bình Chưa có thu nhập Trên triệu Dưới triệu Mean Difference 95% Confidence Interval Std Error Sig -1,33333* ,42336 ,010 -2,4227 -,2440 Trên triệu -,46667 ,45400 ,776 -1,6348 ,7015 Từ 1-2 triệu Trên triệu -1,66667* ,29936 ,000 -2,4369 -,8964 Từ 2- triệu Trên triệu -,94667* ,27761 ,004 -1,6610 -,2323 Từ 3- triệu Trên triệu -,52874 ,26948 ,200 -1,2221 ,1647 (I-J) Lower Bound Upper Bound (Nguồn: Theo số liệu xử lý) Dựa vào bảng ta thấy kết kiểm định t cho cặp nhóm (chưa có thu nhập với thu nhập triệu; triệu với thu nhập triệu; từ 1-2 triệu với thu nhập triệu; từ 2- triệu với triệu; từ 3-4 triệu với triệu) Chúng ta thấy có khác biệt ba nhóm thu nhập có mức ý nghĩa quan sát (giá trị Sig) nhỏ 0,05 bao gồm : Chưa có thu nhập- triệu; từ 1-2 triệu với triệu; từ 2- triệu với triệu Do đó, công ty cần ý mẫu mã chai sản xuất sản phẩm (ví dụ Festival, Huda Extra) mà định vị thị trường mục tiêu sản phẩm có phân khúc thu nhập cao Không chất lượng sản phẩm phải cao mà hình ảnh chai bia ảnh hưởng đến tâm lý tiêu dùng khách hàng 2.2.18 Kiểm định ANOVA hai tiêu chí độ tuổi khách hàng mức độ quan trọng yếu tố có khuyến hấp dẫn Bảng 22: Kết kiểm định hai tiêu chí độ tuổi mức độ quan trọng yếu tố khuyến hấp dẫn Chỉ tiêu Levene Statistic df1 df2 Sig ,531 97 ,662 Từ 18-24 tuổi Từ 24-30 tuổi Sinh viên: Lang Thanh Quý- Lớp K42 QTKDTH Từ 30-45 tuổi Trên 45 tuổi 52 Khóa luận tốt nghiệp N Giá trị trung bình GVHD: Th.s Hoàng Thị Diệu Thúy 21 31 39 10 2,95 3,58 2,89 3,90 (Mean) ANOVA Sum of Squares Df Mean Square F Sig Between Groups 14,217 4,739 3,045 ,032 Within Groups 150,991 97 1,557 Total 165,208 100 (Nguồn: Theo số liệu xử lý) Ghi chú: - Dữ liệu thu có phân phối xấp xỉ chuẩn - Thang đo sử dụng có mức độ từ 1-rất không đồng ý đến 5-rất đồng ý - Giả thuyết Ho: H0: Không có khác biệt đánh giá mức độ quan trọng yếu tố có khuyến hấp theo độ tuổi H1; Có khác biệt vê đánh giá mức độ quan trọng yếu tố có khuyến hấp dẫn theo độ tuổi Kết kiểm định ANOVA ta có kết giá trị Sig = 0,351 bảng Levene lớn 0,05 nên chưa có sở bác bỏ Ho, hay phương sai nhóm tuổi không khác cách có ý nghĩa thống kê Vì vậy, đọc giá trị bảng thứ ba trình bày kết phân tích ANOVA: Với mức ý nghĩa quan sát Sig 0,032 nhỏ 0,05 Do đó, đủ sở để bác bỏ giả thiết H0, chấp nhận giả thiết H1 có khác biệt việc đánh giá tầm quan trọng yếu tố khuyến nhóm tuổi khác Để thấy rõ khác việc đánh giá mức độ quan trọng yếu tố khuyến theo thu nhập, thực phân tích sâu ANOVA Sinh viên: Lang Thanh Quý- Lớp K42 QTKDTH 53 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Hoàng Thị Diệu Thúy Bảng 23: Kết phân tích sâu ANOVA Mean (I) Độ tuổi (J) Độ tuổi Difference (IJ) Std Error Sig 95% Confidence Interval Lower Upper Bound Bound Từ 24- 30 tuổi -,62826 ,35261 ,078 -1,3281 ,0716 Từ 30 - 45 tuổi ,05495 ,33769 ,871 -,6153 ,7252 Trên 45 tuổi -,94762 ,47936 ,051 -1,8990 ,0038 Từ 24-30 tuổi Từ 30 - 45 tuổi ,68321* ,30021 ,025 ,0874 1,2790 Trên 45 tuổi Từ 30 - 45 tuổi 1,00256* ,44224 ,026 ,1248 1,8803 Từ 18- 24 tuổi (Nguồn: Theo số liệu xử lý) Từ kết phân tích sâu ANOVA, thấy yếu tố khuyến hấp dẫn độ tuổi làm lập gia đình (từ 30-45 tuổi) có khác với hai nhóm từ 24- 30 tuổi 45 tuổi Như vậy, từ kết phân tích, tùy vào đối tượng khách hàng mục tiêu độ tuổi khác mà công ty đưa chương trình khuyến khác Có thể, tăng số lần tăng giá trị lần khuyến để khích thích tiêu thụ sản phẩm Như vậy, qua trình phân tích thương hiệu bia Huda có đạt nhiều yếu tố để sớm trở thành thương hiệu mạnh thị trường Vinh Hiện mức độ nhận biết thương hiệu cao Các đặc điểm thương hiệu tên gọi đơn giản, dễ đọc, dễ nhớ; logo dễ dàng nhận biết từ xa Huda đặc điểm mà thiết kế thương hiệu doanh nghiệp quan tâm Tuy nhiên, thương hiêu nhiều vấn đề chưa đạt Cụ thể, kiểu dáng chai Huda nhược điểm sản phẩm kiểu dáng mẫu mã bao bì yếu tố trình nhận biết thương hiệu; khách hàng chưa nhận thấy rõ ý nghĩa việc đặt tên, thiết kế logo hạn chế Ngoài ra, yếu tố nhân viên tiếp thị, quảng cáo, sản phẩm khuyến c ần phải có điều chỉnh để giúp làm tăng mức độ nhận biết thương hiệu Huda Sinh viên: Lang Thanh Quý- Lớp K42 QTKDTH 54 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Hoàng Thị Diệu Thúy CHƯƠNG 3- ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP 3.1 Định hướng Năm 1990, Nhà Máy bia Huế thành lập, theo định UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm đáp ứng nhu cầu bia khu vực, với công suất ban đầu triệu lít/năm Năm 1994, nhà máy bia Huế liên doanh với tập đoàn Carlsberg để trở thành Công ty TNHH Bia Huế ngày Sản phẩm nhà máy bia Huế-bia Huda đời vào cuối tháng 11 năm 1990 Năm 2008, Công ty TNHH Bia Huế đưa vào hoạt động thêm nhà máy khu công nghiệp Phú Bài- Huế Năm 2011, công ty sản xuất, tiêu thụ 166,5 triệu lít bia, doanh thu đạt 2.050 tỷ đồng, tăng 0,7%; nộp ngân sách 877 tỷ đồng, tăng 14,6% so với năm trước; lợi nhuận đạt 375 tỷ đồng Năm 2012, công ty Bia Huế phấn đấu đạt sản lượng khoảng 220 triệu lít, tăng 32% so với năm 2011, nộp ngân sách nhà nước khoảng 1.000 tỷ đồng Để đạt mục tiêu đặt năm nay, Bia Huế nỗ lực đầu xây dựng thương hiệu cách tiếp tục giữ vững thị trường truyền thống, mở rộng phát triển thị trường tiềm Nghệ An tỉnh Tây Nguyên, xây dựng thương bia Huế thành thương hiệu bia mang tầm quốc gia khẳng định vị bia Huế thị trường bia nước Đồng thời, công ty đưa thị trường (ngoài Huế Quảng Trị) sản phẩm bia Festival lon cao cấp để đáp ứng nhu cầu đa dạng ngày cao thị trường Trong năm 2012 năm tới, Bia Huế tăng cường đầu tư quảng bá thương hiệu, bao bì chất lượng sản phẩm chủ lự c Huda chai, Huda lon, Festival chai, bia lon Festival… Các sản phẩm người tiêu dùng ưa chuộng Công ty Bia Huế thức chuyển đổi thành Công ty 100% vốn nước ngoài, cho tập đoàn bia tiếng Carlsberg sở hữu Với đầu tư mạnh mẽ từ tập đoàn Carlsberg, máy lãnh đạo cán nhân viên người Việt Công ty Bia Huế hoàn toàn chủ động tập trung nguồn lực để phát triển thương hiệu, mở rộng Sinh viên: Lang Thanh Quý- Lớp K42 QTKDTH 55 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Hoàng Thị Diệu Thúy sản xuất, gia tăng thị phần…Điều đ ồng nghĩa v ới việc tăng thêm hội việc làm cho người lao động, môi trường làm việc chế độ đãi ngộ, thu nhập tốt Bia Huế đặt lợi ích doanh nghiệp song song với lợi ích cộng đồng, công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tài trợ, từ thiện năm 2012 sau 3.2 Một số giải pháp tăng cường nhận biết thươnng hiệu Huda thị trường Vinh Ðể có thương hiệu mạnh, mang tầm quốc gia đòi hỏi phải có trình xây dựng với chiến lược dài hạn Yếu tố tăng cường diện thương hiệu phạm vi quố c gia tham gia vào kiện lớn mang tầm vóc quốc gia, quốc tế Tiếp tục đăng ký thương hiệu quốc gia có mặt sản phẩm bia Huda xuất khẩu, tham dự tài trợ cho lĩnh vực khuôn khổ giải bóng đá vô địch quốc gia Ðông Nam Á (AFF 2012), hội chợ thương mại quốc tế VIETNAM EXPO 2013… Hiện công ty chuyển đổi màu sắc bia Huda lon từ trắng xanh sang vàng xanh, màu sắc nhãn chai từ trắng xanh chuyển thành xanh bạc, điều làm hình ảnh sản phẩm bia Huda mắt người tiêu dùng Trong tương lai tiếp tục đổi bao bì cách thể thương hiệu bao bì để tránh sản phẩm bị lạc hậu, hấp dẫn Duy trì thương hiệu thị trường Vinh, để tránh đối đầu với công ty có tiềm lực tài mạnh Habeco, Sabeco, việc cạnh tranh để nhà hàng lớn, có địa điểm đẹp quảng cáo hình ảnh sản phẩm thương hiệu biển hiệu, ưu tiên bán sản phẩm Công ty nên sử dụng chiến lược “bao vây” đầu tư vào nhà hàng, quán bình dân xung quanh với chi phí chi trả chi họ tháng nhỏ nhiều so với nhà hàng lớn Dựa vào đặc điểm khách hàng mục tiêu nên lựa chọn phương tiện quảng cáo nhằm hỗ trợ việc quảng cáo qua truyền hình với chi phí cao Công ty áp áp dụng quảng cáo băng rôn, pano, nên áp dụng quảng xe buýt, có lượng xe lớn chưa có doanh nghiệp tham gia quảng cáo loại phương tiện này, xe buýt không di chuyển khu vực nội thành huyện tỉnh Nghệ An mà tới thành phố Hà Tĩnh Ngoài ra, có nhiều chuyến xe chạy Sinh viên: Lang Thanh Quý- Lớp K42 QTKDTH 56 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Hoàng Thị Diệu Thúy dọc khu vực miền trung từ Huế Nghệ An, công ty liên hệ để đặt quảng cáo phương tiện Vẫn trì lượng nhân viên tiếp thị thị trường Vinh, xuất họ s ẽ tăng cường khả nhận biết trì trung thành với thương hiệu khách hàng Đây rào cản chống xâm nhập thương hiệu, họ nhận thông tin phản ánh kịp thời khách hàng hàng nhái, hàng giả Hiện công ty TNHH Bia Huế phải chở bia đến cho đại lý lớn, khó khăn lợi cho việc quảng cáo sản phẩm Hiện Logo công ty biểu tượng chữ Huda cách điệu xanh (màu chủ đạo Bia Huế) Công ty nên sơn xe chở hàng mình, yêu cầu xe đại lý màu đặc trưng với dòng chữ Huda, xe chạy suốt khu vực Miền Trung Tây Nguyên Sài Gòn, xe với màu xanh định vị tâm trí người tiêu dùng hiệu ứng lan tỏa “spill over effect” Công ty TNHH Bia Huế chưa có phận chuyên trách thương hiệu Phòng tiếp thị công ty lúc đảm nhiệm hai công việc phụ trách mảng thương hiệu Hiện nay, công ty thuộc tập đoàn Caslberg có tiềm lực tài mạnh, nên đề xuất tách thành lập phận riêng để đảm bảo xây dựng hình ảnh thương hiệu ngày thành công Mẫu mã chai Huda không đẹp, điều không đánh giá khách hàng mà ngày công ty có nhận xét tương tự, chi phí để chuyển đổi mẫu mã chai lớn khó thực Hiện nay, Huda bước vào giai đoạn bão hòa, sản phẩm Huda Extra phát triển định vị mức thu nhập cao đòi hỏi phải có nghiên cứu kỹ lưỡng mẫu mã chai để đáp ứng thị hiếu khách hàng Trong hoạt động xã hội, Bia Huế chi 5,5 tỷ đồng tham gia tài trợ Festival Huế 2012 tổ chức kiện lễ hội bia đây; gần tỷ đồng cho Giải Bóng đá Sinh viên tranh Cúp Huda lần thứ VI – 2012; tiếp tục tài trợ kiện trước chương trình giàu ý nghĩa nhân vă n Ngôi nhà mơ ước, Quỹ học bổng Niềm hy vọng, ủng hộ gia đình sách, bệnh nhân ng hèo, trẻ mồ côi, nạn nhân chấ t độc màu da cam…sắp tới hội đua thuyền Quảng Nam, giả i bóng đá sinh viên miền Trung Tây Nguyên, kỷ niệm sinh nhật chủ tịch Hồ Chí Minh tới vào 19 -5… tiếp tục tài trợ cho đội bóng đá hạng mang tên Huda Huế Sinh viên: Lang Thanh Quý- Lớp K42 QTKDTH 57 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Hoàng Thị Diệu Thúy PHẦN III - KẾT LUẬN Qua trình tìm hiểu nghiên cứu đề tài đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu bia Huda công ty TNHH Bia Huế thị trường Vinh (Nghệ An) nhìn chung sản phẩm Huda có khách hàng ưu chuộng, có thành công định, song thiếu sót trình phát triển thương hiệu Số lượng khách hàng nhớ tới thương hiệu Huda cao, điều chứng tỏ Công ty TNHH Bia Huế xây dựng chiến lược truyền thông, PR tốt thị trường Vinh Thương hiệu Huda có lợi định việc xây dựng thương hiệu tên logo có khả phân biệt cao dễ nhận biết, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thể nhiều chất liệu Đặc biệt tên gọi bia Huda mang tính quốc tế, dễ dàng gọi tên thị trường nước Tuy nhiên, đa số khách hàng không hiểu ý nghĩa hai yếu tố (tên gọi logo) Các yếu tố làm bên giúp tăng cường nhận biết thấy nhân viên tiếp thị, sản phẩm khuyến mãi… h ạn chế Slogan bia Huda chuy ển đổi để phù hợp với mục tiêu công ty cho sản phẩm Huda từ “Đậm đà hương vị cố đô” hiệu mang đến cảm giác sản phẩm mang tính địa phương chuy ển thành “Huda- Thổi hồn vào vui”, hiểu dễ hiểu, với định vị nhu cầu sản phẩm Hiên tại, công ty TNHH Bia Huế gặp phải cạnh trạnh liệt từ Sabeco, Habeco hai công ty bia xây d ựng chi nhánh tỉnh Nghệ An, từ giảm nhiều chi phí vận chuyển nên có nhiều điều kiện để đầu tư vào thương hiệu thị trường Trong đó, Bia Huế phải vận chuyển bia đến đại lý lớn nước mà trì mức giá chung Do đó, ảnh hưởng nhiều đến ngân sách cho hoạt động thương hiệu nói riêng hoạt động Marketing nói chung Nguồn nhân lực chuyên trách thương hiệu công ty thiếu, việc xây dựng hình ảnh sản phẩm, thương hiệu công ty TNHH Bia Huế phải thuê nguồn lực từ bên ngoài, điều gây khó khăn cho việc quản lý Mặt khác, nguồn lực không hiểu rõ trình sản xuất, người, chiến lược công ty th́ khó xây dựng h́ nh ảnh thương hiệu thành công Sinh viên: Lang Thanh Quý- Lớp K42 QTKDTH 58 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Hoàng Thị Diệu Thúy DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đỗ sơn(2012), “Bia Huế: Lợi ích doanh nghiệp gắn với lợi ích cộng đồng”, http://vccinews.vn/?page=detail&folder=85&Id=5550 T.hs Hoàng Thị Diệu Thúy – Trường Đại học Kinh tế Huế(2009), Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh doanh Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng(2008), Phân tích liệu SPSS, nhà xuất Hồng Đức, Thành phố Hồ Chí Minh Hồi Vũ(2008), “Chi ến lược xây dựng thương hiệu sản phẩm tiếng”, http://www.doanhnhan360.com/Desktop.aspx/Kinh-doanh-360/Thuong-hieu360/Hoivu-Chien_luoc_xay_dung_thuong_hieu_san_pham_noi_tieng/ Lê Ngọc Thúy Vũ(2011), Đo lường mức độ nhận biết thương hiệu phấn nụ bà Tùng địa bàn Thành phố Huế, khóa luận tốt nghiệp trường Đại Học Kinh Tế Huế- Đại Học Huế Nguyễn Đình Thiêm(2006), Thương hiệu phát triển doanh nghiệp, nhà xuất Lao động –Xã hội, Hà Nội Nguyến Quốc Thịnh & Nguyễn Thành Trung(2004), Thương hiệu với nhà quản lý, nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội Như Quách(2009), “Tại Doanh nghiệp cần phải xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu?”, http://www.congtytruyenthong.com.vn/he-thong-nhan-dien- thuong-hieu/129-tai-sao-doanh-nghiep-can-phai-xay-dung-he-thong-nhan-dienthuong-hieu.html Nguyễn Trường(2009), “Lợi ích chiến lược sắc nhận diện thương hiệu ”, http://vnbrand.net/Thiet-ke/loi-ich-chien-luoc-cua-ban-sac-nhan-dien-thuong-hieu.html 10 Ngô Hữu Điền Chi(2009), Đánh giá mức độ nhận biết khách hàng thương hiệu Huebeer công ty bia Huế , khóa luận tốt nghiệp trường đại học Kinh Tế Huế- Đại học Huế 11 Phan Thị Thanh Thủy – Trường Đại học Kinh tế Huế(2010), Bài giảng quản trị thương hiệu 12 Sabeco(2010), “10 loại bia tiêu thụ nhiều Việt Nam”, http://biz.cafef.vn/20110703091649783CA47/10-loai-bia-duoc-tieu-thu-nhieu-nhattai-viet-nam.chn 13 Việt Hùng(2010),“20 năm thăng trầm thị trường bia Huế”, http://www.doanhnghiephue.com.vn/News.aspx?ArticleID=349 Sinh viên: Lang Thanh Quý- Lớp K42 QTKDTH 59 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Hoàng Thị Diệu Thúy MỤC LỤC PHẦN I - ĐẶT VẤN ĐỀ .1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu .7 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Phương pháp phân tích xử lý số liệu PHẦN II - NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 11 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 11 1.1 Khái niệm, đặc điểm chức thương hiệu .11 1.1.1 Khái niệm thương hiệu 11 1.1.2 Khái niệm thương hiệu cá biệt 12 1.1.3 Cấu tạo thương hiệu .12 1.1.4 Thành phần thương hiệu 13 1.1.5 Các chức thương hiệu 14 1.1.5.1 Chức nhận biết phân biệt 14 1.1.5.2 Chức thông tin dẫn 14 1.1.5.3 Chức tạo cảm nhận tin cậy 15 1.1.5.4 Chức kinh tế 15 1.2 Vai trò thương hiệu 16 1.2.1 Vai trò đ ối với người tiêu dùng 16 1.2.2 Vai trò doanh nghiệp 17 1.3 Nhận biết thương hiệu 18 1.4 Các cấp độ nhận biết thương hiệu 18 1.5 Thực trạng phát triển thương hiệu Việt Nam 19 1.6 Đặc điểm thị trường bia Việt Nam .22 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ VỀ MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT THƯƠNG HIỆU HUDA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH 24 2.1 Tổng quan công ty TNHH Bia Huế 24 Sinh viên: Lang Thanh Quý- Lớp K42 QTKDTH 60 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Hoàng Thị Diệu Thúy 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 24 2.1.2 Cơ cấu tổ chức chức nhiệm vụ 25 2.1.2.1 Mô hình c ấu tổ chức công ty 25 2.1.2.2 Chức nhiệm vụ phòng ban Tổng công ty .26 2.1.3 Giới thiệu chung sản phẩm bia Huda .26 2.1.3.1 Đặc điểm sản phẩm Huda 26 2.1.3.2 Hệ thống phân phối bia Huda thị trường Vinh 27 2.1.3.3 Các hoạt động cộng đồng công ty Bia Huế 27 2.1.4 Đặc điểm nguồn nhân lực công ty TNHH Bia Huế .28 2.1.5 Tình hình tài sản, nguồn vốn công ty TNHH Bia Huế 30 2.1.6 Kết sản xuất kinh doanh Công ty Bia Huế giai đoạn 2009-2011 32 2.2 Đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu bia Huda thị trường Vinh- Nghệ An 31 2.2.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 31 2.2.2 Mức độ quan trọng yếu tố lựa chọn bia .33 2.2.3 Địa điểm khách hàng thường sử dụng bia Huda 35 2.2.4 Loại bia khách hàng nghĩ đ ến thị trường Vinh 35 2.2.5 Kiểm định mối quan hệ nhãn hiệu bia khách hàng nhớ đến thu nhập khách hàng sử dụng bia 37 2.2.6 Mức độ nhận biết thương hiệu bia Huda 38 2.2.7 Kênh thông tin giúp khách hàng nhận biết tới thương hiệu Huda 40 2.2.8 Đánh giá khách hàng tên gọi “Huda” 41 2.2.9 Đánh giá khách hàng Logo sản phẩm bia Huda 42 2.2.10 Đánh giá khách hàng mẫu mã chai bia Huda 43 2.2.11 Đánh giá khách hàng chương trình hỗ trợ bán hàng công ty TNHH bia huế sản phẩm Huda 44 2.2.12 Kiểm định đánh giá khách hàng mức độ yêu thích thương hiệu Huda 45 2.2.13 Lựa chọn khách hàng loại bia mức giá 46 2.2.14 Kiểm định mối quan hệ tiêu thu nhập trung bình lựa chọn khách hàng loại bia có mức giá 47 Sinh viên: Lang Thanh Quý- Lớp K42 QTKDTH 61 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Hoàng Thị Diệu Thúy 2.2.15 Ý kiến đánh giá khách hàng biện pháp giúp thương hiệu Huda nhận biết dễ dàng 49 2.2.16 Tiêu chí khách hàng lựa chọn để giới thiệu bia Huda 49 2.2.17 Kiểm định ANOVA tiêu chí thu nhập trung bình mức độ quan trọng kiểu dáng chai lựa chọn bia 50 2.2.18 Kiểm định ANOVA hai tiêu chí độ tuổi khách hàng mức độ quan trọng yếu tố có khuyến hấp dẫn 52 CHƯƠNG 3- ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP 55 3.1 Định hướng 55 3.2 Một số giải pháp tăng cường nhận biết thương hiệu Huda thị trường Vinh 56 PHẦN III - KẾT LUẬN 58 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 Sinh viên: Lang Thanh Quý- Lớp K42 QTKDTH 62 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Hoàng Thị Diệu Thúy DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỐ Sơ đồ 1: Mô hình cấu tổ chức công ty Bia Huế 25 Biểu đồ 1: Thị phần 10 sản phẩm bia dẫn đầu thị trường Việt Nam .22 Biểu đồ 2: Thị phần sản lượng nhà sản xuất bia Việt Nam 22 Biểu đồ 3: Cơ cấu mẫu điều tra theo độ tuổi 31 Biểu đồ 4: Cơ cấu mẫu theo trình độ học vấn 31 Biểu đồ 5: Cơ cấu mẫu theo nghề nghiệp 32 Biểu đồ 6: Cơ cấu mẫu theo thu nhập 32 Biểu đồ 7: Mức độ đánh giá quan trọng yếu tố 34 Biểu đồ 8: Địa điểm khách hàng thường sử dụng bia 35 Biểu đồ 9: Loại bia khách hàng nhận biết 36 Biểu đồ 10: Các mức độ nhận biết thương hiệu bia Huda 38 Biểu đồ 11: Loại bia khách hàng lựa chọn 46 Hình 1: Logo Huda Huế 28 Sinh viên: Lang Thanh Quý- Lớp K42 QTKDTH 63 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Hoàng Thị Diệu Thúy DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1:Tổng kinh phí cho hoạt động cộng đồng qua năm 2005-2010 .28 Bảng 2: Tình hình lao động công ty qua năm 2009-2011 29 Bảng 3.1: Tình hình tài sản công ty TNHH Bia Huế .31 Bảng 3.2: Tình hình nguồn vốn công ty TNHH Bia Huế 32 Bảng 4: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Bia Huế 34 Bảng 5: Đánh giá tầm quan trọng yếu tố khách hàng lựa chọn bia .33 Bảng 6: Kết kiểm định Chi-bình phương đánh giá mối quan hệ thu nhập nhãn hiệu bia khách hàng nghĩ đến 37 Bảng 7: Bảng kết hợp hai biến số thu nhập nhãn hiệu bia nhận biết .38 Bảng 8: Kết kiểm định Binomial mức độ nhận biết bia Huda 40 Bảng 9: Thống kê kênh thông tin giúp khách hàng biết tới Huda 40 Bảng 10: Mức độ đánh giá khách hàng tên gọi Huda 41 Bảng 11:Kết kiểm định Binomial Test tỷ lệ tổng thể 42 Bảng 12: Mức độ đánh giá khách hàng logo Huda .42 Bảng 13: Mức độ đánh giá khách hàng mẫu mã chai Huda .43 Bảng 14: Đánh giá khách hàng chương trình hỗ trợ bán hàng 44 Bảng 15: Kiểm định One- Sample T- Test với tiêu chí đánh giá yêu thích thương hiệu Huda 45 Bảng 16: Kết kiểm định Chi-bình phương đánh giá mối quan hệ thu nhập trung bình lựa chọn loại bia khách hàng 47 Bảng 17: Bảng kết hợp hai biến thu nhập lựa chọn khách hàng 48 loại bia có mức giá .48 Bảng 18: Biện pháp giúp khách hàng dễ dàng nhận biết đến sản phẩm Huda .49 Bảng 19: Tiêu chí khách hàng lựa chọn để giới thiệu bia Huda đến người khác 50 Bảng 20: Kết kiểm định ANOVA với tiêu chí thu nhập đánh giá 50 mức độ quan trọng kiểu dáng chai bia 50 Bảng 21: Kết phân tích sâu ANOVA 52 Sinh viên: Lang Thanh Quý- Lớp K42 QTKDTH 64 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Hoàng Thị Diệu Thúy Bảng 22: Kết kiểm định hai tiêu chí độ tuổi mức độ quan trọng yếu tố khuyến hấp dẫn .52 Bảng 23: Kết phân tích sâu ANOVA 54 Sinh viên: Lang Thanh Quý- Lớp K42 QTKDTH 65 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Hoàng Thị Diệu Thúy DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT CTCP: Công ty cổ phần THPT: Trung học phổ thông NGK: Nước giải khát TNHH: Trách nhiệm hữu hạn HABECO: Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK – Hà Nội VBL: Công ty TNHH Nhà máy Bia Việt Nam UBND: Ủy Ban Nhân Dân PR: Public relations - Quan hệ công chúng VBL: Công ty TNHH Nhà máy Bia Việt Nam SABECO: Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK – Sài Gòn Sinh viên: Lang Thanh Quý- Lớp K42 QTKDTH 66
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu Huda của công ty bia Huế trên địa bàn thành phố Vinh- Nghệ An, Đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu Huda của công ty bia Huế trên địa bàn thành phố Vinh- Nghệ An, Đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu Huda của công ty bia Huế trên địa bàn thành phố Vinh- Nghệ An

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay