Đánh giá hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh Thành phố Huế

68 31 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:40

Khóa luận tốt nghiệp H KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC uế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TỐN - TÀI CHÍNH Formatted: Font: 14 pt Đ ại họ cK in h tế ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HUẾ Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Điệp Lớp: K43B TCNH Niên khóa: 2009 - 2013 Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Phan Thị Minh Lý Formatted: Font: pt Formatted: Right: 0" Nguyễn Thị Thanh Điệp - K43B TCNH Khóa luận tốt nghiệp Đ ại họ cK in h tế H uế Huế, tháng 05 năm 2013 Formatted: Right: 0" Nguyễn Thị Thanh Điệp - K43B TCNH Khóa luận tốt nghiệp uế Khóa luận kết năm học tập rèn luyện em, để hồn thành nó, H em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Q thầy giáo truyền đạt kiến thức, giúp tế đỡ em suốt q trình học tập trường Đại học Kinh tế Huế Đặc biệt, h em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giáo in PGS.TS Phan Thị Minh Lý tận tình hướng cK dẫn em hồn thành khóa luận Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ họ phần Đơng Á chi nhánh Thành phố Huế tập thể cán cơng nhân viên, đặc biệt Đ ại anh chị thuộc phòng Khách hàng cá nhân hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt q trình thực tập ngân hàng Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình bạn bè động viên, khích lệ em thời gian qua Nguyễn Thị Thanh Điệp - K43B TCNH Formatted: Right: 0" Khóa luận tốt nghiệp Em xin gửi lời tri ân chân thành sâu sắc đến tất người! Thành phố Huế, tháng 05 năm H Sinh viên thực uế 2013 Nguyễn Thị Thanh Điệp tế MỤC LỤC Trang h Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ 117 in Lý chọn đề tài .117 Mục tiêu nghiên cứu 228 cK Đối tượng phạm vi nghiên cứu 228 Phương pháp nghiên cứu 228 Kết cấu đề tài 339 Phần II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4410 họ Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4410 1.1 Khái niệm nghiệp vụ chủ yếu ngân hàng thương mại 4410 Đ ại 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 4410 1.1.2 Các nghiệp vụ ngân hàng thương mại .5511 1.1.2.1 Nghiệp vụ tài sản nợ - Huy động vốn 5511 1.1.2.2 Nghiệp vụ tài sản có – Sử dụng vốn .6612 1.1.2.3 Nghiệp vụ trung gian 7713 1.2 Hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại .9915 1.2.1 Khái niệm hoạt động huy động vốn 9915 1.2.2 Tầm quan trọng nghiệp vụ huy động vốn .9915 Nguyễn Thị Thanh Điệp - K43B TCNH Formatted: Right: 0" Khóa luận tốt nghiệp 1.2.2.1 Đối với ngân hàng thương mại .9915 1.2.2.2 Đối với khách hàng 101016 1.3 Hệ thống tiêu sử dụng để đánh giá hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại 101016 1.3.1 Cơ cấu vốn huy động theo phân loại ngân hàng thương mại .101016 uế 1.3.1.1 Theo đối tượng khách hàng .111117 1.3.1.2 Theo mục đích huy động vốn 121218 H 1.3.1.3 Theo kỳ hạn .121218 1.3.1.4 Theo loại tiền 131319 1.3.2 Lãi suất bình qn 131319 tế 1.3.3 Tính cân đối việc huy động vốn sử dụng vốn 141420 Chương 2: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP h ĐƠNG Á CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HUẾ GIAI ĐOẠN 2009 - 2012 151521 in 2.1 Khái qt Ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Thành phố Huế 151521 2.1.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Thành phố Huế 151521 cK 2.1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Đơng Á 151521 2.1.1.2 Q trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Thành phố Huế 161622 2.1.1.3 Các hoạt động chủ yếu Ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Thành họ phố Huế 171723 2.1.1.4 Cơ cấu tổ chức nhiệm vụ phòng ban Ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Thành phố Huế 181824 Đ ại 2.1.2 Thực trạng hoạt động Ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Thành phố Huế giai đoạn 2009 - 2012 .191925 2.1.2.1 Tình hình sử dụng lao động Ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Thành phố Huế giai đoạn 2009 - 2012 191925 2.1.2.2 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Thành phố Huế giai đoạn 2009 – 2012 222228 2.2 Thực trạng hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Thành phố Huế giai đoạn 2009 - 2012 252531 Nguyễn Thị Thanh Điệp - K43B TCNH Formatted: Right: 0" Khóa luận tốt nghiệp 2.2.1 Quy mơ vốn huy động Ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Thành phố Huế giai đoạn 2009 – 2012 252531 2.2.2 Cơ cấu vốn huy động Ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Thành phố Huế giai đoạn 2009 - 2012 .282834 2.2.2.1 Cơ cấu vốn huy động phân theo đối tượng khách hàng 282834 uế 2.2.2.2 Cơ cấu vốn huy động phân theo mục đích huy động vốn .303036 2.2.2.3 Cơ cấu vốn huy động phân theo kỳ hạn 323238 H 2.2.2.4 Cơ cấu vốn huy động phân theo loại tiền 343440 2.2.3 Lãi suất bình qn Ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Thành phố Huế giai đoạn 2009 - 2012 353541 tế 2.2.4 Tính cân đối việc huy động vốn sử dụng vốn Ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Thành phố Huế giai đoạn 2009 - 2012 363642 h 2.2.4.1 Doanh số cho vay ngân hàng giai đoạn 2009 - 2012 363642 in 2.2.4.2 Tính cân đối việc huy động vốn sử dụng vốn 383844 2.3 Đánh giá hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Thành cK phố Huế 424248 2.3.1 Những kết đạt hoạt động huy động vốn 424248 2.3.2 Hạn chế hoạt động huy động vốn 434349 2.3.3 Ngun nhân hạn chế 434349 họ Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐƠNG Á CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HUẾ .464652 Đ ại 3.1 Định hướng phát triển Ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Thành phố Huế .464652 3.2 Định hướng phát triển hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Thành phố Huế 474753 3.3 Một số giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Thành phố Huế 474753 3.3.1 Thực tốt sách khách hàng .474753 3.3.2 Củng cố, nâng cao uy tín, tạo lòng tin khách hàng .494955 Nguyễn Thị Thanh Điệp - K43B TCNH Formatted: Right: 0" Khóa luận tốt nghiệp 3.3.3 Đa dạng hóa khách hàng 505056 3.3.4 Mở rộng mạng lưới huy động 515157 3.3.5 Đa dạng hóa hình thức huy động vốn từ dân cư 515157 3.3.6 Tăng cường sở vật chất cơng nghệ đại 545460 3.3.7 Nâng cao hiệu sử dụng vốn .555561 uế Phân III: KẾT LUẬN 565662 Trang in h DANH MỤC BẢNG BIỂU tế H DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 585864 Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh DongA Bank Huế qua năm cK 2009 - 2012 2430 Bảng 2.2: Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động DongA Bank Huế giai đoạn 2009 - 2012 2531 Bảng 2.3: Cơ cấu vốn huy động phân theo đối tượng khách hàng DongA Bank họ Huế giai đoạn 2009 - 2012 2834 Bảng 2.4: Cơ cấu vốn huy động phân theo mục đích huy động vốn DongA Bank Huế giai đoạn 2009 - 2012 306 Đ ại Bảng 2.5: Cơ cấu vốn huy động phân theo kỳ hạn DongA Bank Huế giai đoạn 2009 - 2012 328 Bảng 2.6: Cơ cấu vốn huy động phân theo loại tiền DongA Bank Huế giai đoạn 2009 - 2012 3440 Bảng 2.7: Biến động lãi suất bình qn DongA Bank Huế giai đoạn 2009 - 2012 3642 Bảng 2.8: Tình hình cho vay DongA Bank Huế giai đoạn 2009 -2012 3843 Formatted: Right: 0" Nguyễn Thị Thanh Điệp - K43B TCNH Khóa luận tốt nghiệp Bảng 2.9: Tính cân đối việc huy động vốn sử dụng vốn DongA Bank Huế giai đoạn 2009 - 2012 4438 Bảng 2.10: Tổng hợp tiêu đánh giá hoạt động huy động vốn DongA Đ ại họ cK in h tế H uế Bank Huế giai đoạn 2009 - 2012 4539 Formatted: Right: 0" Nguyễn Thị Thanh Điệp - K43B TCNH Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC HÌNH Trang Hình 2.1: Tổ chức máy Ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Thành phố Huế 1824 Hình 2.2: Số lượng nhân viên DongA Bank Huế qua năm 2009 - 2012 206 Hình 2.3: Cơ cấu nhân DongA Bank Huế phân theo giới tính .206 uế Hình 2.4: Cơ cấu nhân DongA Bank Huế phân theo trình độ 217 Hình 2.5: Cơ cấu vốn huy động phân theo đối tượng khách hàng 2935 H Hình 2.6: Cơ cấu vốn huy động phân theo mục đích huy động vốn 317 Hình 2.7: Cơ cấu vốn huy động phân theo kỳ hạn 339 Đ ại họ cK in h tế Hình 2.8: Cơ cấu vốn huy động phân theo loại tiền 3440 Formatted: Right: 0" Nguyễn Thị Thanh Điệp - K43B TCNH Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT : Ngân hàng thương mại NHNN : Ngân hàng Nhà nước TMCP : Thương mại cổ phần DongA Bank : Ngân hàng Thương mại cổ phần Đơng Á uế NHTM DongA Bank Huế : Ngân hàng Thương mại cổ phần Đơng Á TCKT : Tổ chức kinh tế HĐND : Hội đồng nhân dân UBND : Ủy ban nhân dân tế : Doanh nghiệp Đ ại họ cK in h DN H chi nhánh Thành phố Huế Formatted: Right: 0" Nguyễn Thị Thanh Điệp - K43B TCNH Khóa luận tốt nghiệp lượng vốn huy động từ nhóm khách hàng hạn chế, DN TCKT chủ yếu gửi tiền vào ngân hàng nhằm sử dụng dịch vụ tốn Thứ hai: Phần lớn dân cư DN thích dùng tiền gửi tiết kiệm mua kỳ phiếu giai đoạn tiền gửi tiết kiệm cho thấy linh hoạt việc gửi rút tiền, chuyển từ tiền gửi tiết kiệm sang tiền gửi tốn cách dễ dàng uế Bên cạnh đó, việc người dân thói quen thích dùng tiền mặt, chưa quen với việc dùng sản phẩm thẻ ngân hàng làm cho vốn huy động từ tiền gửi H tốn chưa đạt hiệu cao Thứ ba: Nền kinh tế Việt Nam năm qua ln có biến động mạnh, tỷ lệ lạm phát cao, tỷ giá ngoại tệ giá vàng lên xuống thất thường, lãi suất tế tiền gửi liên tục thay đổi nên đại phận người dân chọn tiền gửi ngắn hạn giải pháp an tồn h Thứ tư: Nền kinh tế biến động mạnh, ngân hàng tham gia vào chạy đua in lãi suất, DongA Bank Huế khơng theo kịp lãi suất thị trường làm giảm nguồn vốn huy động, từ hoạt động kinh doanh gặp khó khăn cK Thứ năm: Trên địa bàn thành phố hiệu có nhiều ngân hàng tổ chức tín dụng nên ngân hàng phải cạnh tranh gay gắt để thu hút người dân doanh nghiệp vay vốn Chính hai năm 2009, 2010 hệ số sử dụng vốn ngân hàng cao để đáp ứng nhu cầu vay khách hàng họ Ngồi ngun nhân trên, sách NHNN gây ảnh hưởng lớn tới việc huy động vốn ngân hàng  Ngun nhân chủ quan: Đ ại Thứ nhất: ngân hàng chưa có sách ưu đãi thích hợp nhóm khách hàng DN TCKT, lượng tiền từ khách hàng gửi vào ngân hàng khơng nhiều Thứ hai: Kỳ phiếu ngân hàng chưa có mức lãi suất hấp dẫn hình thức trả lãi chưa linh hoạt Ngân hàng chưa có sách quản lý, bảo trì hệ thống mạng hệ thống ATM phù hợp, làm cho việc vận hành hệ thống bị lỗi xảy cố khơng sửa chữa kịp thời nên người dân cảm thấy khơng n tâm sử dụng dịch vụ thẻ, lượng vốn huy động từ tiền gửi tốn khơng cao Nguyễn Thị Thanh Điệp - K43B TCNH 44 Formatted: Right: 0" Formatted: Position: Vertical: 0.05", Relative to: Paragraph Khóa luận tốt nghiệp Thứ ba: Lãi suất tiền gửi ngắn hạn từ năm 2011 trở trước cao so với tiền gửi trung dài hạn nên người dân thường chọn gửi ngắn hạn để thu lợi tức cao hơn, đồng thời khách hàng chủ động gửi kỳ hạn thích hợp để cần rút tiền kịp thời Bên cạnh đó, ngân hàng chưa có hình thức phù hợp để huy động vốn dài hạn mà chủ yếu huy động theo hình thức truyền thống, hình thức như: uế Tiết kiệm cho tương lai, Chắp cánh cho u (tiết kiệm tích lũy),… gần triển khai chậm, mức độ thăm dò, thử nghiệm H Thứ tư: Chính sách lãi suất ngân hàng số thời điểm chưa thực hợp lý làm cho lãi suất tăng lên q cao Thứ năm: Trong năm 2009, 2010 ngân hàng trở thành chi nhánh cấp nên tế hoạt động tín dụng chưa giám sát chặt chẽ nhiều thiếu sót, bên cạnh h việc cho vay dàn trải, chưa có sách phù hợp cho nhóm khách hàng Đ ại họ cK in Formatted: Centered Formatted: Right: 0" Formatted: Position: Vertical: 0.05", Relative to: Paragraph Nguyễn Thị Thanh Điệp - K43B TCNH 45 Khóa luận tốt nghiệp Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐƠNG Á CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HUẾ Formatted: Font: pt 3.1 Định hướng phát triển Ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Thành phố Huế Formatted: Normal Kinh tế năm 2013 dự báo tiếp tục nhiều khó khăn, kinh tế giới chưa có dấu hiệu phục hồi, thị trường bất động sản tiếp tục trầm lắng, thị uế trường chứng khốn tiếp tục khó khăn, Chính phủ bắt đầu tái cấu lại tập đồn, doanh nghiệp nhà nước Đối với hệ thống ngân hàng tiến hành tái cấu H bối cảnh nợ xấu có xu hướng tăng Trước tình hình đó, DongA Bank Huế phải đương đầu với nhiều thách thức mới, có việc số ngân hàng khác gia nhập thị tế trường Huế Việc gia tăng đối thủ cạnh tranh số lượng chất lượng tạo áp lực cạnh tranh mạnh mẽ ngân hàng Bên cạnh đó, người dân chưa thực tin tưởng vào NHTM trọng đến nhiều hình thức đầu tư khác h Vì vậy, muốn tồn phát triển DongA Bank Huế phải khơng ngừng nâng cao chất in lượng hoạt động, tăng cường khả cạnh tranh tận dụng tối đa lợi Nhận thức rõ vấn đề này, DongA Bank Huế xây dựng kế hoạch cụ thể cK vào kết kinh doanh năm có tính đến điều kiện thuận lợi khó khăn ngân hàng Mục tiêu phấn đấu ngân hàng sau: - Tổng tài sản tăng 23%, đạt 1000 tỷ đồng họ - Tổng vốn huy động từ tổ chức kinh tế dân cư tăng 31%, đạt 1000 tỷ đồng - Tổng dư nợ cho vay tăng 9%, đạt 370 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế tăng 29%, đạt 18,5 tỷ đồng Đ ại - Tỷ lệ an tồn vốn tối thiểu (CAR) cao 9% - Tỷ lệ nợ xấu 2,5% tổng dư nợ Để đạt tiêu kế hoạch năm 2013, DongA Bank Huế xác định phương hướng, nhiệm vụ cụ thể sau: - Định hướng kinh doanh: ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN - Biến chuyển ngân hàng, xây dựng mơ hình kinh doanh chiến lược - Sắp xếp lại hệ thống ATM Formatted: Right: 0" - Phát triển hoạt động phục vụ khách hàng cá nhân Nguyễn Thị Thanh Điệp - K43B TCNH Formatted: Position: Vertical: 0.05", Relative to: Paragraph 46 Khóa luận tốt nghiệp - Có chiến lược phát triển khách hàng doanh nghiệp đa dạng - Kiểm sốt nợ xấu - Nâng cao nguồn thu phí - Quản lý chi phí hiệu - Làm giàu quan hệ đối tác chiến lược uế 3.2 Định hướng phát triển hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Thành phố Huế H Trên sở phát huy thành tích đạt thời gian qua cơng tác huy động vốn, DongA Bank Huế đề định hướng huy động vốn sau: - Xác định huy động vốn nhiệm vụ tọng tâm hàng đầu cần tích cực đẩy tế mạnh biện pháp huy động vốn Cần trì ổn định khách hàng gửi tiền truyền thống Ngồi cần trọng khai thác nguồn vốn tổ chức kinh tế, trị, h đồn thể xã hội, đơn vị nghiệp có thu, tạo nhiều kênh huy động vốn mới, làm cho in cấu vốn cân đối, ổn định - Giữ vững phát triển nguồn vốn huy động, đẩy mạnh khai thác, tăng trưởng cK nguồn vốn theo hướng đa dạng hóa cấu kỳ hạn lãi suất hợp lý, tăng tỷ trọng nguồn huy động có lãi suất đầu vào thấp để giảm chi phí huy động - Cần tăng cường nguồn huy động có kỳ hạn dài, tạo khả mở rộng cho vay trung dài hạn, đảm bảo cấu loại tiền VNĐ ngoại tệ cách hợp lý, ngân hàng họ kịp thời theo xu hướng biến động thị trường, phù hợp với tình hình hoạt động - Bên cạnh việc mở rộng huy động vốn, DongA Bank Huế cần nâng cao hiệu Đ ại sử dụng vốn, trọng cơng tác cân đối hợp lý tài sản Nợ tài sản Có, đảm bảo ngun tắc vốn khả dụng khơng thừa, khơng bất cập kỳ hạn, đảm bảo tỷ lệ an tồn vốn, khả tốn,… 3.3 Một số giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Thành phố Huế 3.3.1 Thực tốt sách khách hàng Chính sách khách hàng yếu tố quan trọng cơng tác huy động vốn NHTM Hiện ngân hàng ý thức tầm quan trọng sách Nguyễn Thị Thanh Điệp - K43B TCNH 47 Formatted: Right: 0" Formatted: Position: Vertical: 0.05", Relative to: Paragraph Khóa luận tốt nghiệp khách hàng có biện pháp, kế hoạch triển khai tốt như: tổ chức chương trình Tơi u chia sẻ để giao lưu với khách hàng, sẵn sàng đến tận nhà khách hàng để làm sổ tiết kiệm, chương trình tặng q cho khách hàng có số dư tiền gửi lớn dịp Tết, sinh nhật, 8/3, Tuy nhiên, thời gian tới, để giữ chân khách hàng DongA Bank Huế cần áp dụng thêm số biện pháp sau: uế - Ngân hàng nên phân loại khách hàng để có biện pháp chăm sóc phù hợp để trì khách hàng truyền thống, khuyến khích tiếp cận khách hàng Với khách H hàng lâu năm, giao dịch thường xun, có số dư tiền gửi lớn ngân hàng nên có sách ưu đãi lãi suất, kỳ hạn vay,… Còn khách hàng ngân hàng nên ý tới chất lượng dịch vụ phong cách giao dịch để tế mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng, tạo cho họ ấn tượng ban đầu tốt - Ngân hàng cần quan tâm đến dịch vụ hậu như: chương trình h khuyến tặng q, quay số trúng thưởng,… tăng tính hấp dẫn cho sản in phẩm Trên thực tế, nhiều ngân hàng có mức lãi suất thấp họ có sách khách hàng phù hợp, đánh trúng tâm lý khách hàng nên nhiều khách hàng cK ưa thích mà khơng làm tăng chi phí huy động Tuy nhiên, ngân hàng cần ý đến q tặng chất lượng q tặng chương trình, ngân hàng cần tìm hiểu xem khách hàng thích q tặng nào, chương trình quay số trúng thưởng có q tặng mà khách hàng thích kích thích họ tham gia họ - Khi triển khai chương trình chăm sóc khách hàng VIP như: tặng q thiệp chúc mừng Tết hay sinh nhật khách hàng, chất lượng q tặng nên tỷ lệ thuận với số dư tiền gửi khách hàng, tiền gửi khách hàng lớn nên tặng Đ ại q tương xứng, giúp khách hàng gắn bó với ngân hàng hơn, tạo nên tin tưởng, u q khách hàng ngân hàng, xây dựng mối quan hệ bền chặt khách hàng ngân hàng - Thời gian mở cửa ngân hàng trùng với hành tức làm việc quan khác Do đó, viên chức có nhu cầu gửi tiền vào ngân hàng phải ngừng cơng việc thời gian cho cơng việc Đó điều gây khơng rắc tối, phiền hà cơng nhân viên có nhu cầu giao dịch với ngân hàng Bởi vậy, ngân hàng nên đưa hình thức nhận gửi tiền ngồi ngân hàng Nguyễn Thị Thanh Điệp - K43B TCNH 48 Formatted: Right: 0" Formatted: Position: Vertical: 0.05", Relative to: Paragraph Khóa luận tốt nghiệp (ngồi hành chính, ngày lễ, ngày nghỉ…) để thu hút tiền gửi cơng chúng vào thời điểm ngày Ngân hàng bố trí làm việc theo ca để tăng thời gian giao dịch với khách hàng Làm khách hàng ngân hàng có lợi, khách hàng đáp ứng nhu cầu mong muốn mình, ngân hàng tăng nguồn vốn huy động từ dân cư uế - Ngân hàng cần có chương trình ưu đãi thích hợp khách hàng doanh nghiệp tổ chức kinh tế để nhóm khách hàng gửi tiền vào ngân hàng với khách hàng từ thúc đẩy hợp tác vay vốn đầu tư 3.3.2 Củng cố, nâng cao uy tín, tạo lòng tin khách hàng H nhiều hơn, đồng thời thực ưu đãi này, ngân hàng tạo thiện cảm tế Trong năm gần đây, thị trường tài Việt Nam thường xun xảy vụ bắt tạm giam số cán quan chức ngân hàng tội cố ý làm trái h quy định Nhà nước, số ngân hàng tiến hành sáp nhập nhiều tin đồn in vụ sáp nhập khác đặt ra, bên cạnh tình trạng nợ xấu ngân hàng ngày tăng, Nổi bật vụ việc Ngun Phó Chủ tịch Hội đồng sáng cK lập Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Nguyễn Đức Kiên bị bắt giữ tội “kinh doanh trái phép” vào ngày 20/08/2012 Theo Bích Diệp (Báo Dân trí, 2013), vụ việc khơng thổi bay hàng nghìn tỷ đồng thị trường chứng khốn mà làm sụt giảm nghiêm trọng niềm tin đầu tư doanh nghiệp ngoại vào Việt Nam họ Những vụ việc khiến tâm lý người dân hoang mang, lo ngại cho đồng vốn gửi vào ngân hàng, lòng tin người dân vào ngân hàng giảm sút đáng kể Vì vậy, ngồi việc phải nâng cao hoạt động huy động vốn hoạt động sử Đ ại dụng vốn, ngân hàng cần phải xây dựng, củng cố phát huy hình ảnh địa phương, tích cực chủ động việc gắn kết sản phẩm tiền gửi với nhiều loại sản phẩm dịch vụ khác để lấy lại niềm tin từ khách hàng Trong giai đoạn nay, DongA Bank Huế phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm cần phát huy hiệu cơng tác tun truyền quảng bá thơng qua báo chí, phương tiện thơng tin đại chúng để người dân hiểu thêm có nhìn tích cực ngân hàng Formatted: Right: 0" Formatted: Position: Vertical: 0.05", Relative to: Paragraph Nguyễn Thị Thanh Điệp - K43B TCNH 49 Khóa luận tốt nghiệp DongA Bank Huế nên nghiên cứu làm panơ, quảng cáo lớn đặt địa điểm tập trung dân cư, bật để cơng chúng quen thuộc với tên biểu tượng ngân hàng Cập nhật đổi thường xun trang web thơng tin điện tử ngân hàng tạo tiện ích cho khách hàng việc tra cứu thơng tin hiểu biết thêm ngân hàng, qua tiết kiệm chi phí uế Để khách hàng tìm hiểu ngân hàng lựa chọn cho ngân hàng tốt để giao dịch, ngân hàng cần phải thơng báo kết kinh doanh H lực tài thơng qua phương tiện thơng tin đại chúng, tạo điều kiện cho người tìm hiểu ngân hàng Mặt khác, ngân hàng phải biết xây dựng mối quan hệ tốt với quyền địa tế phương cấp uỷ đảng nơi hoạt động Ln hướng hoạt động vào mục tiêu kinh tế xã hội địa phương, qua tranh thủ ủng hộ h cấp, ngành Đồng thời, thơng qua việc thường xun làm việc với HĐND, UBND in xã, phường, thành phố ngân hàng tranh thủ giới thiệu hình thức huy động vốn nghiên cứu địa bàn để có sách tổ chức hợp lý cK 3.3.3 Đa dạng hóa khách hàng Đa dạng hóa khách hàng ngân hàng có tác dụng: - Giúp ngân hàng giảm rủi ro nhóm khách hàng có số đặc điểm chung nguồn vốn có biến động, nhóm khách hàng có họ phản ứng nên trì tỷ trọng q cao nguồn vốn nhóm khách hàng dẫn đến rủi ro - Giúp ngân hàng có cấu vốn hợp lý nhóm khách hàng có Đ ại đặc điểm riêng vốn Nếu ngân hàng tập trung vào loại khách hàng cấu nguồn vốn linh hoạt bất hợp lý Trong tất nguồn vốn mà ngân hàng huy động được, tiền gửi dân cư nguồn vốn có tính ổn định cao Để huy động tối đa nguồn vốn dân, ngân hàng cần sử dụng biện pháp sau: - Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đảm bảo tốn nhanh, rút ngắn thời gian giao dịch, tạo lòng tin cho khách hàng, nâng cao uy tín ngân hàng Formatted: Right: 0" Formatted: Position: Vertical: 0.05", Relative to: Paragraph Nguyễn Thị Thanh Điệp - K43B TCNH 50 Khóa luận tốt nghiệp - Ngân hàng cần làm tốt cơng tác tun truyền, vận động trực tiếp địa bàn gián tiếp qua phương tiện thơng tin đại chúng - Đơn giản hóa thủ tục giao dịch giúp cho người dân dễ dàng thực giao dịch với ngân hàng, rút ngắn thời gian giao dịch - Để đáp ứng nhu cầu tiết kiệm thời gian giao dịch cho khách hàng VIP, ngân uế hàng cần triển khai đội ngũ chăm sóc khách hàng gia Với hình thức này, khách hàng có nhu cầu gửi rút khoản tiền mặt lớn, họ gọi điện u cầu nhân H viên ngân hàng hỗ trợ thay phải thời gian đến ngân hàng mang theo số lượng tiền mặt q lớn, đến máy ATM rút tiền phải rút nhiều lần máy ATM khơng cho phép khách hàng rút lượng tiền mặt lớn lần tế Tuy nhiên, việc triển khai đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng gia chương trình chăm sóc khách hàng VIP khác đòi hỏi ngân hàng phải có h chuẩn bị chu đáo trước triển khai, đặc biệt khâu tuyển chọn nhân viên 3.3.4 Mở rộng mạng lưới huy động in ngân hàng có đủ lực việc phân loại khách hàng cK Mở rộng mạng lưới kinh doanh giải pháp mà chi nhánh cần sớm thực để tăng cường huy động vốn từ khách hàng cá nhân, mạng lưới huy động vốn chi nhánh mỏng, bao gồm trụ sở, phòng giao dịch quỹ tiết kiệm Tuy nhiên, người dân chủ yếu giao dịch trụ sở chi nhánh, họ phạm vi huy động vốn dân cư rộng lớn Để mở rộng mạng lưới huy động, trước hết ngân hàng phải lựa chọn địa điểm cần mở rộng, nơi có tiềm nguồn vốn dân cư, nơi Đ ại thuận tiện giao thơng, gần khu dân cư khơng có q nhiều đối thủ cạnh tranh Bởi vậy, thời gian tới, ngân hàng cần ý tập trung vào khu vực đơng dân cư khác vùng ven thành phố, khu thị mới,… để xây dựng điểm huy động vốn Những địa điểm tiềm kể đến thị xã Hương Thủy, phường Kim Long,… 3.3.5 Đa dạng hóa hình thức huy động vốn Đa dạng hóa hình thức huy động chiến lược mũi nhọn để tăng cường huy động vốn Việc đa dạng hóa hình thức huy động mang lại lợi ích Nguyễn Thị Thanh Điệp - K43B TCNH 51 Formatted: Right: 0" Formatted: Position: Vertical: 0.05", Relative to: Paragraph Khóa luận tốt nghiệp cho người gửi tiền ngân hàng Bởi nhu cầu người dân vơ đa dạng, việc đa dạng hóa hình thức huy động giúp thỏa mãn nhu cầu dân cư, đồng thời qua ngân hàng thu hút nguồn vốn lớn cho Trong thời gian vừa qua, ngân hàng sử dụng nhiều biện pháp huy động vốn có hiệu đa dạng như: nhận tiền gửi, phát hành giấy tờ có giá, thu hộ học phí, thu hộ tiền điện nước, uế phát triển sản phẩm tiết kiệm tích lũy Tiết kiệm cho tương lai Tiết kiệm chắp cánh cho u,… Tuy nhiên, để tăng nhanh nguồn vốn huy động, H ngân hàng xem xét áp dụng thêm số hình thức huy động vốn như: - Chứng khốn hóa khoản tiền gửi, cho phép khách hàng chuyển nhượng chúng Đây biện pháp hữu hiệu giúp ngân hàng phát hành tế thẻ tiết kiệm vơ danh, có thời hạn từ - năm với lãi suất tùy theo thời hạn gửi tiền Ngân hàng khơng phát hành đồng loạt phát hành giấy tờ có phát hành in lợi cho khách hàng DongA Bank Huế: h thẻ khách hàng có nhu cầu gửi tiền vào ngân hàng Cơng cụ đem lại thuận + Đối với khách hàng: Hình thức khắc phục khuyết điểm khoản cK tiền gửi thơng thường chuyển nhượng Khi đến hạn khơng cần đích thân người gửi tiền đến nhận mà nhờ người khác lĩnh tiền hộ + Đối với ngân hàng: Ngân hàng quản lý khoản tiền gửi dài hơn,… họ thơng thường, khơng phải thay đổi cơng nghệ, thu hút tiền gửi có kỳ hạn - Phát triển thêm dịch vụ thu tiền bảo hiểm tốn bảo hiểm cho số đối tượng bảo hiểm tài sản, bảo hiểm nhân thọ,… Điều buộc ngân hàng cần Đ ại phải tiến hành giao dịch, liên kết với cơng ty bảo hiểm Như góp phần tăng vốn huy động đồng thời mở thêm sản phẩm huy động vốn gắn với mục tiêu bảo hiểm nhằm nâng cao lợi ích khách hàng, cơng ty bảo hiểm DongA Bank nói chung chi nhánh Thành phố Huế nói riêng - Ngân hàng xem xét đưa hình thức gửi tiền lần rút Formatted: Line spacing: Multiple 1.46 li phần trước hạn mà khơng phải rút tồn số tiền gửi Phần rút trước hạn tính theo lãi suất khơng kỳ hạn, phần lại tính lãi suất bình thường Hình thức có lợi nay, muốn rút trước hạn khách hàng phải rút tồn Nguyễn Thị Thanh Điệp - K43B TCNH 52 Formatted: Right: 0" Formatted: Position: Vertical: 0.05", Relative to: Paragraph Khóa luận tốt nghiệp số tiền gửi tính lãi khơng kỳ hạn khiến người gửi tiền chia nhỏ số tiền muốn gửi làm nhiều kỳ hạn để đề phòng phải rút trước hạn phần, điều gây khó khăn cho khách hàng ngân hàng: tốn thủ tục, giấy tờ, lãi suất khơng cao, ngân hàng khơng huy động khối lượng vốn lớn nhất,… Vì hình thức giúp ngân hàng tăng lượng tiền gửi có kỳ hạn dài uế - Đối với tiền gửi kỳ hạn, trường hợp khách hàng rút tồn số tiền trước hạn mà số tiền khách hàng gửi 2/3 thời hạn đăng ký, ngân hàng áp dụng mức lãi suất kỳ hạn mà thời gian gửi ngân hàng vượt q H Ví dụ: khách hàng gửi tiền với kỳ hạn năm, nhiên sau tháng khách hàng có việc gấp cần rút tồn tiền gửi, ngân hàng xem xét áp dụng mức lãi suất tế tháng tháng cho khách hàng thay áp dụng lãi suất khơng kỳ hạn Với hình thức khách hàng n tâm lựa chọn kỳ hạn gửi tiền dài, khơng h thiết phải chia nhỏ số tiền gửi làm nhiều kỳ hạn đề phòng cần dùng tới, ngân hàng huy động lượng vốn lớn mà khách hàng có in - Ngân hàng cần có giải pháp tự động chuyển hóa tiền gửi khơng kỳ hạn sang có kỳ hạn cho người dân Ví dụ: người gửi tiền tiết kiệm khơng kỳ hạn cK ngân hàng từ tháng trở lên chuyển cho họ hưởng quyền lợi tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn Ngồi việc đưa hình thức huy động mới, ngân hàng cần làm tốt cơng tác họ huy động vốn thơng qua phát hành giấy tờ có giá Hiện nguồn vốn từ phát hành giấy tờ có giá chiếm tỷ trọng thấp tổng nguồn vốn Vì ngân hàng cần coi trọng hình thức huy động coi biện pháp hữu hiệu phát triển nguồn Đ ại vốn trung dài hạn Để tăng cường cơng tác huy động vốn thơng qua phát hành giấy tờ có giá, DongA Bank Huế cần làm tốt cơng việc sau: - Tun truyền sâu rộng cho người dân biết, nhận thức đầy đủ đắn hình thức huy động - Áp dụng linh hoạt phương thức trả lãi: trả lãi trước, trả lãi sau, trả lãi hàng tháng, đa dạng hóa mệnh giá kỳ hạn giấy tờ có giá Đồng thời, DongA Bank Huế cần triển khai nâng cấp quỹ tiết kiệm lên thành điểm giao dịch để tối đa hóa suất lao động, tăng khách hàng tiềm Formatted: Right: 0" thơng qua sử dụng dịch vụ ngân hàng Formatted: Position: Vertical: 0.05", Relative to: Paragraph Nguyễn Thị Thanh Điệp - K43B TCNH 53 Khóa luận tốt nghiệp 3.3.6 Tăng cường sở vật chất cơng nghệ đại Cơ sở vật chất, kỹ thuật cơng nghệ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dịch vụ ngân hàng, tạo nên hình ảnh, uy tín cho ngân hàng, quan trọng giúp cho quy trình nghiệp vụ ngân hàng ngày nhanh chóng, an tồn, hiệu quả, uế xác, góp phần làm giảm chi phí thời gian, tạo cho khách hàng cảm giác n tâm, tin tưởng hài lòng ngân hàng Trong kinh tế đại, cạnh tranh H dịch vụ ngân hàng cạnh tranh khơng có giới hạn, ngân hàng cạnh tranh với chủ yếu đường Bởi vậy, việc đẩy mạnh đại hóa cơng nghệ ngân hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu phục vụ với số lượng ngày tế lớn đòi hỏi ngày cao khách hàng cơng việc cần thực thường xun ngân hàng h Riêng hoạt động huy động vốn ngân hàng việc ứng dụng cơng in nghệ đại có ý nghĩa quan trọng Hiện nay, tỷ trọng tiền gửi tốn ngân hàng có xu hướng tăng lên, phương thức tốn khơng dùng tiền mặt cK ngày sử dụng rộng rãi DongA Bank Huế thực mở thêm nhiều tài khoản cá nhân cho dân cư, ký nhiều hợp đồng chi trả lương cho cán nhà nước, cán doanh nghiệp qua tài khoản cá nhân, tiến hành dịch vụ trích tiền từ tài khoản thẻ vào tài khoản tiết kiệm, Việc ứng dụng cơng nghệ ngân hàng đại họ tạo điều kiện cho hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt diễn nhanh chóng, an tồn hiệu hơn, qua khuyến khích khách hàng mở tài khoản tốn ngân hàng nhiều hơn, từ đó, DongA Bank Huế huy động nhiều vốn Đ ại Hiện nay, dịch vụ thẻ ATM DongA Bank Huế có thêm nhiều tiện ích số lượng máy ATM nhiều, có khả phục vụ 24/24h, nhiên, ngân hàng cần trọng lắp đặt thêm máy ATM địa điểm thuận tiện cho người sử dụng siêu thị lắp đặt thêm máy nhận nộp tiền mặt trực tiếp vào tài khoản qua máy ATM Ngân hàng cần xây dựng hệ thống thơng tin tư liệu hồn chỉnh, an tồn, tiện lợi để cung cấp cho khách hàng dịch vụ đại SMS Banking, Phone Banking, Internet Banking,… Làm số lượng khách hàng đến Formatted: Right: 0" Formatted: Position: Vertical: 0.05", Relative to: Paragraph Nguyễn Thị Thanh Điệp - K43B TCNH 54 Khóa luận tốt nghiệp mở tài khoản sử dụng dịch vụ ngân hàng DongA Bank Huế ngày nhiều hơn, ngân hàng thu hút khoản tiền gửi lớn Trong thời gian thực tập DongA Bank Huế em nhận thấy rằng, hệ thống máy móc thiết bị hệ thống mạng nội ngân hàng chưa hồn thiện, xảy tình trạng khách phải chờ lâu để rút tiền phải hẹn khách ngày khác uế đến giao dịch, gây ảnh hưởng tới cơng việc khách hàng Hệ thống ATM ngân hàng cần bảo trì thường xun hơn, nhiều khách hàng khơng rút tiền H máy phải đến giao dịch ngân hàng, tốn nhiều thời gian Vì vậy, DongA Bank Huế cần thực số giải pháp cụ thể để cải tiến cơng nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ như: tế - Đẩy mạnh liên doanh, liên kết hợp tác với tổ chức nước nước ngồi nghiên cứu phát triển dịch vụ ngân hàng để nhanh chóng tiếp cận cơng h nghệ mới, phù hợp với thơng lệ chuẩn mực quốc tế in - Nghiên cứu đẩy mạnh việc ứng dụng kỹ thuật cơng nghệ tiên tiến, phù hợp với trình độ phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam, phát triển mạng diện thơng thích hợp cK rộng hệ thống cơng nghệ thơng tin với giải pháp kỹ thuật phương tiện truyền - Thường xun kiểm tra, bảo trì máy móc, thiết bị sửa chữa kịp thời bị lỗi có hư hỏng xảy họ 3.3.7 Nâng cao hiệu sử dụng vốn Để khai thác sử dụng tối đa nguồn vốn huy động ngân hàng cần nâng cao hiệu sử dụng vốn yếu tố định đến hoạt động huy động vốn Sử dụng Đ ại vốn có hiệu kích thích hoạt động huy động vốn, có tạo vốn sử dụng vốn ngược lại Vì vậy, ngân hàng hoạt động tốt sở kết hợp hài hòa huy động vốn sử dụng vốn Để đảm bảo ni dưỡng nguồn vốn cho tương lai ngân hàng cần làm tốt cơng tác tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng giúp cho ngân hàng hạn chế rủi ro, đảm bảo thu hồi vốn thời hạn để tiếp tục cho vay Những thơng tin nhu cầu mở rộng tín dụng cần xác để sở ngân hàng ln có đủ vốn cho kinh doanh, tránh tác động xấu việc ứ đọng vốn thiếu vốn Để thực u cầu chất lượng cơng tác thẩm định Nguyễn Thị Thanh Điệp - K43B TCNH 55 Formatted: Right: 0" Formatted: Position: Vertical: 0.05", Relative to: Paragraph Khóa luận tốt nghiệp phải khơng ngừng nâng cao Như vậy, ngân hàng vận hành tốt tất hoạt động ngân hàng bổ trợ cho phối hợp đồng với Phần III: KẾT LUẬN Hoạt động huy động vốn ngày trở nên quan trọng với ngân hàng nói Formatted: Font: pt Formatted: Normal, Left uế chung Ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Thành phố Huế nói riêng hồn cảnh Đây yếu tố đầu vào tác động trực tiếp đến yếu tố đầu sinh H lời cho ngân hàng, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển Việc nghiên cứu, áp dụng giải pháp huy động vốn NHTM trở nên cần thiết, góp tế phần nâng cao hiệu kinh doanh ngân hàng đảm bảo an tồn vốn Tuy nhiên, nhiều ngun nhân khách quan chủ quan tình hình lạm phát, giá vàng tăng cao, điều hành sách vĩ mơ Nhà nước, khả ngân h hàng,… nên hoạt động huy động vốn gặp khó khăn định Vì vậy, in với kiến thức tổng quan hoạt động huy động vốn giải pháp nêu đề tài dựa thực trạng ngân hàng khơng hồn thiện, cK góp phần nhiều cho việc gia tăng nguồn vốn huy động DongA Bank Huế nhằm nâng cao hiệu kinh doanh, tạo sở phục vụ cho việc định quản trị ban lãnh đạo Kết thúc đợt thực tập với đề tài “Đánh giá hoạt động họ huy động vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đơng Á chi nhánh Thành phố Huế”, khóa luận em hồn thành nội dung sau: Thứ nhất, đưa vấn đề lý luận hoạt động huy động vốn Đ ại NHTM Đây nội dung quan trọng, tạo sở cho phân tích phần khóa luận Thứ hai, cung cấp số liệu, phân tích thực trạng huy động vốn Ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Thành phố Huế dựa vào hệ thống tiêu đưa chương Nội dung gồm có: đặc điểm DongA Bank Huế, thực trạng hoạt động ngân hàng, thực trạng hoạt động huy động vốn ngân hàng, đánh giá hiệu huy động vốn ngân hàng thơng qua tiêu, nêu kết đạt Formatted: Right: 0" Formatted: Position: Vertical: 0.05", Relative to: Paragraph Nguyễn Thị Thanh Điệp - K43B TCNH 56 Khóa luận tốt nghiệp hạn chế ngân hàng hoạt động huy động vốn để từ tìm ngun nhân biện pháp khắc phục hiệu Thứ ba, sở lý luận thực tiễn nghiên cứu đưa biện pháp nhằm nâng cao hiệu huy động vốn ngân hàng Huy động vốn hoạt động chủ yếu NHTM, việc nghiên cứu vấn đề uế chưa thiếu cần thiết việc phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng Do đó, xuất phát từ đề tài có hướng nghiên cứu khác như: đánh giá H hoạt động huy động vốn nghiên cứu ngân hàng khác, nghiên cứu sâu hiệu hoạt động huy động vốn ngân hàng, tìm hiểu, phân tích hình thức huy động vốn, nghiên cứu sản phẩm huy động vốn riêng biệt, Khóa tế luận nguồn liệu quan trọng giúp người quan tâm tìm đọc tham khảo để hiểu thêm hoạt động huy động vốn ý nghĩa NHTM h Huy động vốn vấn đề rộng lớn sinh viên nên em thiếu in kinh nghiệm thực tiễn, kiến thức thời gian nghiên cứu có hạn nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Bên cạnh đó, đề tài chủ yếu sử dụng số liệu cK ngân hàng cung cấp nên chưa đánh giá hết hiệu hoạt động huy động vốn ngân hàng Vì vậy, em mong nhận ý kiến góp ý, bổ sung thầy giáo anh chị cán ngân hàng để viết tốt Đ ại họ Em xin chân thành cảm ơn! Formatted: Right: 0" Formatted: Position: Vertical: 0.05", Relative to: Paragraph Nguyễn Thị Thanh Điệp - K43B TCNH 57 Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê, TP Hồ Chí Minh PGS TS Trần Huy Hồng cộng (2010), Quản trị ngân hàng, Nhà xuất uế Lao động xã hội, TP Hồ Chí Minh PGS TS Nguyễn Văn Tiến (2009), Giáo trình Tài – Tiền tệ Ngân hàng, Nhà H xuất Thống kê, TP Hồ Chí Minh PTS Mai Văn Xn, PTS Nguyễn Văn Tồn, PGS.PTS Hồng Hữu Hòa (1997), Lý thuyết thống kê, Nhà xuất Đại Học Huế tế Nguyễn Thanh Nghĩa (2009), Đánh giá hài lòng khách hàng dịch vụ tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Đơng Á - Chi nhánh Huế, Khóa luận tốt h nghiệp ngành quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế in Giang Thị Lệ Trang (2010), Giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng TMCP Cơng Thương chi nhánh Đơng Hà Nội, Học Viện Ngân hàng, Hà Nội cK Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Thành phố Huế năm 2009, 2010, 2011, 2012 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đơng Á năm 2009, 2010, 2011, 2012 10 Các trang web : họ Báo cáo thường niên Ngân hàng TMCP Đơng Á năm 2009, 2010, 2011, 2012 Formatted: Tab stops: 0.29", List tab + Not at 0.19" - http://www.dongabank.com.vn Đ ại - http://www.sbv.gov.vn - http://vneconomy.vn - http://dantri.com.vn - http://cafef.vn Formatted: Tab stops: 0.29", List tab + Not at 0.19" 11 Một số tài liệu tham khảo khác Formatted: Right: 0" Formatted: Position: Vertical: 0.05", Relative to: Paragraph Nguyễn Thị Thanh Điệp - K43B TCNH 58
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh Thành phố Huế, Đánh giá hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh Thành phố Huế, Đánh giá hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh Thành phố Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay