Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư dệt may Thiên An Phát

93 52 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:40

́H U Ế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN  IN H TÊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Đ A ̣I H O ̣C K ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY THIÊN AN PHÁT TRỊNH THỊ MỸ Khóa học: 2010 - 2014 U Ế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN  TÊ ́H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Đ A ̣I H O ̣C K IN H ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY THIÊN AN PHÁT Sinh viên thực hiện: Trịnh thị Mỹ Lớp: K44B KHĐT Niên khóa: 2010-2014 Giáo viên hướng dẫn: TS Lê Nữ Minh Phương Huế, 05/2014 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương LỜI CẢM ƠN Sau thời gian thực tập Công ty Cổ phần Đầu tư dệt may Thiên An Phát Em hoàn thành khóa luận:”Đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư dệt may Thiên An Phát” Để hoàn thành tốt khóa luận này, trước hết, em xin gởi lời cảm ơn Ế đến quý thầy cô giáo khoa Kinh tế Phát triển, trường Đại học Kinh U tế Huế trang bị kiến thức cho em suốt thời gian học tập vừa qua ́H Đặc biệt, em xin gởi lời cám ơn chân thành sâu sắc tới cô giáo TS.Lê Nữ Minh Phương trực tiếp hướng dẫn, tận tình giúp đỡ em hoàn thành khóa TÊ luận H Em xin gởi lời cám ơn chân thành đến Ban lãnh đạo, cán công ty Cổ IN phần Dệt may Thiên An Phát Đặc biệt anh, chị phòng Tài chính-Kế toán nhiệt tình giúp đỡ em việc cung cấp số liệu, tài liệu, góp ý K giải đáp thắc mắc, tạo điều kiện thuận lợi giúp em hoàn thành ̣C tập hoàn thành khóa luận tốt nghiệp O Cuối cùng, em muốn gửi lời cám ơn đến gia đình bạn bè sát ̣I H cánh, động viên giúp đỡ em suốt thời gian qua Đ A Mặc dù cố gắng học hỏi nghiên cứu khả kinh nghiệm hạn chế nên tránh khỏi sai sót, em mong nhận góp ý quý thầy cô bạn Em xin chân thành cám ơn! Huế, tháng năm 2014 Sinh viên thực Trịnh Thị Mỹ SVTH: Trịnh Thị Mỹ - K44B KHĐT ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN II DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VI DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ VII DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .VIII TÓM TẮT NGHIÊN CỨU IX PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .1 Ế Tính cấp thiết đề tài .1 U Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .2 TÊ ́H Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 1.1 Cơ sở lý luận H 1.1.1 Khái niệm hiệu sản xuất kinh doanh IN 1.1.2 Bản chất hiệu sản xuất kinh doanh .5 K 1.1.3 Nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh tất yếu khách quan ̣C 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sản xuất kinh doanh 1.1.4.1 Các nhân tố khách quan .7 O 1.1.4.2 Các nhân tố chủ quan .10 ̣I H 1.1.5 Hệ thống tiêu đánh giá kết quả, hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 11 Đ A 1.1.5.1 Cơ cấu nguồn vốn doanh nghiệp .11 1.1.5.2 Nhóm tiêu phản ánh kết hoạt động sản xuất kinh doanh 12 1.1.5.3 Nhóm tiêu phản ánh hiệu sản xuất kinh doanh .12 1.1.6 Phân tích độ nhạy hoạt động sản xuất kinh doanh 18 1.2 Cơ sở thực tiễn 18 1.2.1 Khái quát chung ngành dệt may Việt Nam 18 1.2.2 Khái quát chung thị trường ngành dệt may 20 1.2.2.1 Thị trường xuất 20 1.2.2.2 Thị trường nội địa 22 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY THIÊN AN PHÁT 24 SVTH: Trịnh Thị Mỹ - K44B KHĐT iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương 2.1 Tổng quan Công ty cổ phần đầu tư dệt may Thiên An Phát .24 2.1.1 Khái quát chung Công ty 24 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển Công ty .24 2.1.3 Nhiệm vụ Công ty .25 2.1.4 Sứ mệnh chiến lược Công ty 26 2.1.4.1 Sứ mệnh .26 2.1.4.2 Chiến lược 26 2.1.5 Cơ cấu tổ chức Công ty 27 Ế 2.1.5.1 Sơ đồ tổ chức máy Công ty 27 U 2.1.5.2 Tổ chức máy quản lý Công ty .28 2.1.6 Tình hình lao động Công ty .29 TÊ ́H 2.1.7 Tình hình sở vật chất kỹ thuật Công ty 32 2.1.8 Tình hình tài Công ty .33 2.1.9 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động SXKD Công ty 37 2.1.9.1 Nhân tố khách quan 37 H 2.1.9.2 Các nhân tố chủ quan .40 IN 2.2 Đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh Công ty giai đoạn 2011-2013 40 2.2.1 Tình hình sản lượng tiêu thụ Công ty giai đoạn 2011-2013 40 K 2.2.2 Phân tích kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 42 O ̣C 2.2.2.1 Phân tích doanh thu Công ty .42 2.2.2.2 Phân tích chi phí Công ty 49 ̣I H 2.2.2.3 Phân tích kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 52 2.2.3 Phân tích hiệu sản xuất kinh doanh Công ty 54 2.2.3.1 Phân tích hiệu sử dụng vốn 54 Đ A 2.2.3.2 Hiệu sử dụng lao động 64 2.2.3.3 Một số tiêu phản ánh hiệu sản xuất kinh doanh khác 67 2.2.4 Phân tích độ nhạy hoạt động sản xuất kinh doanh 71 doanh thu chi phí 72 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 73 3.1 Những thuận lợi khó khăn Công ty thời gian qua .73 3.1.1 Thuận lợi Công ty 73 3.1.2 Khó khăn Công ty 74 3.2 Định hướng phát triển Công ty thời gian tới 75 SVTH: Trịnh Thị Mỹ - K44B KHĐT iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương 3.3 Một số giải pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty 76 3.3.1 Tăng cường công tác quản lý khoản phải thu, hạn chế tối đa lượng vốn bị chiếm dụng 76 3.3.2 Tăng cường công tác quản lý HTK 76 3.3.3 Nâng cao khả toán nhanh 77 3.3.4 Gia tăng việc huy động vốn .77 3.3.5 Quản lý chặt chẽ tiết kiệm chi phí .77 3.3.6 Đẩy mạnh doanh thu tiêu thụ Công ty .78 Ế 3.3.7 Chuyển đổi hình thức gia công sản phẩm 79 U 3.3.8 Nâng cao chất lượng lao động 79 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 80 TÊ ́H Kết luận 80 Kiến nghị 81 2.1 Kiến nghị quyền địa phương .81 2.2 Kiến nghị Công ty 82 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÀI LIỆU THAM KHẢO .83 SVTH: Trịnh Thị Mỹ - K44B KHĐT v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương Bán hàng CCDV Cung cấp dịch vụ CP Cổ phần CPTL Chi phí tiền lương CSVCKT Cơ sở vật chất kỹ thuật DT Doanh thu ĐVT Đơn vị tính HĐKD Hoạt động kinh doanh HTK Hàng tồn kho KĐTTC Khoản đầu tư tài KNTT Khả toán KPT Khoản phải thu KTĐT ̣I H O ̣C Lợi nhuận trước thuế Nguồn kinh phí Năng suất lao động NVL Nguyên vật liệu SXKD Sản xuất kinh doanh Đ A U K Lợi nhuận sau thuế LNTT NSLĐ ́H TÊ H Khoản tương đương tiền LNST NKP Ế BH IN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định TSLĐ Tài sản lưu động TSLN Tỷ suất lợi nhuận VCĐ Vốn cố định VCSH Vốn chủ sở hữu VLĐ Vốn lưu động SVTH: Trịnh Thị Mỹ - K44B KHĐT vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1: Tổ chức máy công ty cổ phần dệt may thiên an phát .27 Biểu đồ 1: Biến động tài sản, nguồn vốn công ty giai đoạn 2011-2013 36 Biểu đồ 2: Biến động tổng doanh thu, chi phí lợi nhuận sau thuế công ty giai Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế đoạn 2011-2013 .53 SVTH: Trịnh Thị Mỹ - K44B KHĐT vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Mười mặt hàng có kim ngạch xuất lớn việt nam năm 2012 21 Bảng 2: Nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất 10 tỷ usd năm 2013 22 Bảng 3: Tình hình lao động công ty giai đoạn 2011-2013 .30 Bảng 4: Tình hình tài công ty giai đoạn 2011-2013 .35 Bảng 5: Tình hình tiêu thụ sản phẩm sản xuất công ty giai đoạn 2011-2013 41 Ế Bảng 6: Tình hình doanh thu công ty 43 U Bảng 7: Doanh thu tiêu thụ theo mặt hàng công ty .46 ́H Bảng 8: Doanh thu theo khu vực thị trường công ty .47 Bảng 9: Tình hình chi phí công ty giai đoạn 2011-2013 .50 TÊ Bảng 10: Kết hoạt động sxkd công ty .53 Bảng 11: Hiệu sử dụng vốn cố định công ty giai đoạn 57 H Bảng 12: Hiệu sử dụng vốn lưu động công ty giai đoạn 2011-1013 .61 IN Bảng 13 : Tình hình vốn dự phòng công ty giai đoạn 2011-2013 62 Bảng 14: Hiệu sử dụng lao động công ty giai đoạn 2011-2013 66 K Bảng 15: Hiệu sản xuất kinh doanh công ty 69 ̣C Bảng 16: Phân tích độ nhạy lợi nhuận trước thuế với biến động .72 doanh thu chi phí 72 Đ A ̣I H O Bảng 17: Mục tiêu công ty năm 2014 75 SVTH: Trịnh Thị Mỹ - K44B KHĐT viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Qua thời gian thực tập Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may Thiên An Phát với đề tài: “Đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư dệt may Thiên An Phát” với số liệu thu thập Em nhận thấy vai trò quan trọng hiệu sản xuất kinh doanh đến tồn phát triển Công ty, góp phần tạo thu nhập nâng cao đời sống cán nhân viên Công ty Mục tiêu đề tài: Ế - Hệ thống hoá vấn đề lý luận hiệu sản xuất kinh doanh làm sở U để phân tích, đánh giá ́H - Tìm hiểu, phân tích đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh; phân may Thiên An giai đoạn năm 2011-2013 TÊ tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư dệt H - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh IN Công ty cổ phần đầu tư dệt may Thiên An Phát Dữ liệu phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài: Thu thập tài liệu, số liệu từ K phòng ban Công ty; thông tin internet, sách báo đề tài nghiên cứu ̣C khoa học, luận văn có liên quan O Phương pháp sử dụng: Sử dụng phương pháp như: phương pháp thống kê so ̣I H sánh, phương pháp phân tích chi tiết, phương pháp phân tích độ nhạy, phương pháp phân tích kinh tế Ngoài sử dụng biểu đồ, bảng biểu đề làm rõ nội dung nghiên cứu Đ A Kết nghiên cứu: - Khái quát lý luận chung liên quan đến hiệu hoạt động kinh doanh Công ty - Phân tích biến động doanh thu, chi phí lợi nhuận Công ty - Đánh giá tiêu hiệu sản xuất kinh doanh tiêu biểu Công ty - Đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty SVTH: Trịnh Thị Mỹ - K44B KHĐT ix Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương Bảng 15: Hiệu sản xuất kinh doanh Công ty ĐVT: triệu đồng Giá trị Giá trị Giá trị Năm 2012/Năm 2011 Ế 2013 U ĐVT 2012 Tăng, giảm Tổng chi phí triệu đồng 54.209,45 73.022,45 79.446,88 18.813,00 Tổng doanh thu triệu đồng 61.294,38 78.852,14 89.939,44 Tổng tài sản Năm 2013/Năm 2012 % tăng, Tăng, % tăng, giảm giảm giảm 6.424,43 8,8 17.557,76 28,64 11.087,30 14,06 triệu đồng 60.544,76 77.544,42 85.260,46 16.999,66 28,08 7.716,04 9,95 Vốn chủ sở hữu triệu đồng 20.520,64 23.046,09 27.848,34 2.525,45 12,31 4.802,25 20,84 Lợi nhuận sau thuế triệu đồng H TÊ ́H Chỉ tiêu 2011 5.246,66 8.394,05 -1.129,78 -17,72 3.147,39 59,99 Hàng tồn kho triệu đồng 10.053,68 13.212,35 9.864,10 3.158,67 31,42 -3.348,25 -25,34 Nợ ngắn hạn triệu đồng 16.941,12 27.574,23 32.941,70 10.633,11 62,77 5.367,47 19,47 Vốn lưu động triệu đồng 24.146,27 32.957,08 36.121,69 8.810,81 36,49 3.164,61 9,6 lần 10 TSLN doanh thu (5/2) lần ̣I H O TSLN chi phí (5/1) ̣C K IN 6.376,44 34,7 0,12 0,07 0,11 -0,05 -41,67 0,04 57,14 0,1 0,07 0,09 -0,03 -30 0,02 28,57 lần 0,11 0,07 0,1 -0,04 -36,36 0,03 42,86 12 TSLN VCSH (5/4) lần 0,31 0,23 0,3 -0,08 -25,81 0,07 30,43 lần 1,43 1,2 1,1 -0,23 -16,08 -0,1 -8,33 lần 0,83 0,72 0,8 -0,11 -13,25 0,08 11,11 Đ 13 KNTT thời (8/7) A 11 TSLN tổng tài sản (5/3) 14 KNTT nhanh ((8-6)/7) (Nguồn: Tổng hợp từ phòng Tài chính-Kế toán) SVTH: Trịnh Thị Mỹ - K44B KHĐT 69 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương - Các tiêu khả toán  Khả toán thời Khả toán thời công cụ đo lường khả toán nợ ngắn hạn Công ty Trong năm qua, số lớn chứng tỏ Công ty đủ khả toán khoản nợ ngắn hạn tới hạn Tuy nhiên, số thấp có xu hướng giảm dần Năm 2011, khả toán thời Công ty 1,43 lần, có nghĩa Công ty có 1,43 đồng vốn lưu động có khả Ế chuyển đổi thành tiền mặt để toán đồng nợ ngắn hạn Năm 2012, số U giảm 16,08% tương ứng với giảm 0,23 lần so với năm 2011 năm 2013 giảm ́H 8,33% so với năm 2012 Là năm qua tốc độ tăng nợ ngắn hạn TÊ cao tốc độ tăng vốn lưu động nên làm giảm khả toán thời Điều phản ánh khả tài Công ty ngày giảm Vì vậy, thời gian tới Công ty cần nâng cao tốc độ tăng tiêu khả H toán thời để nâng cao khả tài đảm bảo khả toán IN khoản nợ ngắn hạn đồng thời nâng cao uy tín Công ty thương trường K  Khả toán nhanh ̣C Chỉ số phản ánh khả toán khoản nợ ngắn hạn Công ty O mà không cần dùng tới hàng tồn kho Trong năm qua, Công ty chưa đủ khả ̣I H toán nhanh khoản nợ tiêu năm nhỏ Khả toán nhanh năm 2011 0,83 lần, đến năm 2012 0,72 lần năm 2013 Đ A 0,8 lần cho biết 0,83, 0,72, 0,8 đồng tài sản lưu động khoản cao đảm bảo trả cho đồng nợ ngắn hạn Kết tính toán cho thấy hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn làm giảm khả toán nhanh Công ty, giảm hiệu luân chuyển vốn lưu động Tuy nhiên, đặc thù chung Công ty dệt may nên Công ty cần có sách nhằm nâng cao khả toán nhanh cho Công ty, giúp Công ty linh hoạt hoạt động SXKD Nhìn chung, khả toán khoản nợ ngắn hạn thấp, đặc biệt khả toán nhanh Công ty chưa đảm bảo sẵn sang chi trả cho khoản nợ đến hạn Vì vậy, Công ty cần có giải pháp kiểm soát khoản nợ huy SVTH: Trịnh Thị Mỹ - K44B KHĐT 70 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương động thêm tài sản có tính khoản cao nhằm nâng cao khả toán, tăng khả tài cho Công ty 2.2.4 Phân tích độ nhạy hoạt động sản xuất kinh doanh Trong kết SXKD Công ty doanh thu chi phí yếu tố ảnh hưởng quan trọng đến lợi nhuận trước thuế Công ty Để dự phòng rủi ro xảy công ty có biện pháp phòng ngừa kịp thời em xin phân tích theo hướng nhân tố khách quan làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động SXKD Ế Công ty làm cho chi phí tăng lên doanh thu giảm xuống Giả sử cho doanh U thu biến động giảm khoảng 5% đến 20% đồng thời Chi phí biến động tăng ́H khoảng 5% đến 20% ta xem xét ảnh hưởng yếu tố làm cho lợi nhuận Công ty biến động qua bảng 16 TÊ Qua bảng 16, ta thấy lợi nhuận Công ty nhạy cảm với biến động doanh thu chi phí Sự biến động nhẹ biến số theo hướng bất lợi cho H Công ty lợi nhuận giảm mạnh chí âm liên tục IN Trong năm 2011 năm 2013, doanh thu giảm 5% chi phí tăng lên 5% K lợi nhuận Công ty đạt giảm mạnh so với giá trị ban đầu (Năm 2011 đạt 1.309,74 triệu đồng giảm 5.775,19 triệu đồng năm 2013 đạt O ̣C 2.023,24 triệu đồng giảm 8.469,32 triệu đồng) Nhưng doanh thu chi phí biến ̣I H động 10% lợi nhuận mang lại năm 2011 2013 giá trị âm Còn năm 2012, biến động doanh thu chi phí giá trị lợi nhuận mang lại Đ A âm Điều cho thấy, lợi nhuận Công ty nhiều rủi ro có biến động yếu tố liên quan, đồng thời cho thấy doanh thu chi phí yếu tố ảnh hưởng lớn mang tính định đến kết SXKD Công ty Do đó, Công ty nên quản lý, kiểm soát sử dụng tốt nguồn chi phí, đồng thời cần có giải pháp nhằm tăng doanh thu nhằm mang lại kết tốt cho hoạt động SXKD Công ty SVTH: Trịnh Thị Mỹ - K44B KHĐT 71 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương Bảng 16: Phân tích độ nhạy lợi nhuận trước thuế với biến động doanh thu chi phí ĐVT: triệu đồng Năm 2011 CP tăng CP tăng CP tăng CP tăng 5% 10% 15% 20% 56919,92 59630,4 62340,87 65051,34 DT giảm 5% 58229,66 1309,74 -4382,25 -13774,04 -28174,78 DT giảm 10% 55164,94 -38317,97 -47390,44 -62360,01 -85313,35 DT giảm 15% 52100,22 -100060,35 -114520,96 -138380,95 -174966,28 DT giảm 20% 49035,5 -194851,02 -217899,78 -255930,23 -314243,58 CP tăng CP tăng CP tăng 10% 15% 20% CP tăng 5% U ́H TÊ Năm 2012 Ế 7084,93 76673,65 80324,77 83975,9 87627,02 DT giảm 5% 74909,53 -1764,11 -9431,48 -22082,62 -41481,06 DT giảm 10% 70966,93 -54791,55 -67012,56 -87177,23 -118096,39 DT giảm 15% 67024,32 -137484,92 -156964 -189104,46 -238386,52 DT giảm 20% 63081,71 -264632,29 -295679,98 -346908,67 -425459,34 ̣I H O ̣C K IN H 5829,62 Năm 2013 CP tăng CP tăng CP tăng CP tăng 5% 10% 15% 20% 83419,22 87391,57 91363,91 95336,26 DT giảm 5% 85442,47 2023,24 -6318,68 -20082,85 -41187,91 DT giảm 10% 80945,5 -56063,68 -69359,87 -91298,58 -124937,94 DT giảm 15% 76448,52 -146564,49 -167757,28 -202725,4 -256343,18 DT giảm 20% 71951,55 -285501,21 -319280,41 -375016,09 -460477,46 Đ A 10492,56 (Nguồn: Tính toán từ liệu bảng trước) SVTH: Trịnh Thị Mỹ - K44B KHĐT 72 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 3.1 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI Ế GIAN QUA U 3.1.1 Thuận lợi Công ty ́H - Hoạt động SXKD Công ty có lãi năm qua giúp Công ty có thêm nguồn lực tài để đầu tư phát triển, bổ sung nguồn vốn kinh doanh góp TÊ phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán công nhân viên Công ty Đồng thời, tạo động lực đầu tư, liên doanh tổ chức, cá nhân bên có H nguồn lực tài mạnh IN - Các sản phẩm Công ty đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001-2008 Bên K cạnh đó, sản phẩm Công ty người tiêu dùng bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao nhiều năm liền chứng nhận trách nhiệm tuân thủ tiêu ̣C chuẩn xã hội sản xuất hàng may mặc (SA-8000) khách hàng lớn O Mỹ như: Perry Ellis, Sears, Regatta Điều tạo nên danh tiếng uy tín ̣I H Công ty thương trường Nhờ đó, Công ty giữ chân nhiều khách hàng Đ A thân thiết có thêm nhiều khách hàng - Công ty có môi trường làm việc tốt, đầu tư thiết bị, máy móc đại, đổi tiếp cận với khoa học công nghệ đại - Thị trường tiêu thụ Công ty ngày mở rộng phát triển giúp Công ty gia tăng nhiều đơn đặt hàng lớn có giá trị - Lao động Công ty ngày nâng cao trình độ tay nghề, góp phần nâng cao suất lao động cho Công ty - Thực đơn hàng may mặc xuất cho nước tiên tiến giúp Công ty học hỏi nhiều kỹ năng, kinh nghiệm thiết kế, mở rộng thị SVTH: Trịnh Thị Mỹ - K44B KHĐT 73 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương trường nguyên vật liệu có điều kiện tiết cận với khoa học công nghệ đại điều kiện thuận lợi cho Công ty phát triển mặt hàng FOB sau - Những năm qua Công ty quan tâm, hỗ trợ từ phía quan Nhà nước như: sách miễn thuế xuất khẩu, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, hỗ trợ vay vốn nhiều ưu đãi khác cho ngành dệt may nhằm tạo điều kiện cho Công ty hoạt động hiệu 3.1.2 Khó khăn Công ty Ế - Nguyên vật liệu nước không đủ cung cấp, nên chủ yếu Công ty phải nhập U nguyên vật liệu từ bên Do biến động giá NVL giới tác ́H động trực tiếp đến chi phí sản xuất, qua ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận Công ty TÊ - Tốc độ thu hồi KPT chậm, khả toán Công ty thấp hàng tồn kho cao H - Nguồn vốn vay Công ty lớn nên biến động lãi suất bên IN tiềm ẩn rủi ro cho Công ty, đồng thời ảnh hưởng đến tính chủ động Công ty K hoạt động SXKD - Khả tự thiết kế Công ty thấp, phần lớn Công ty may gia công O ̣I H chưa cao ̣C theo hợp đồng, đơn đặt hàng nước xuất nên giá trị mang lại - Số lao động đông lao động có tay nghề cao, giàu kinh nghiệm Đ A thấp Bên cạnh đó, mức độ ổn định nguồn lao động Công ty may mặc không cao khiến cho Công ty thường xuyên phải quan tâm đến việc tuyển dụng lao động - Quá trình hội nhập hợp tác diễn ngày sâu rộng tạo hội đem lại nhiều thách thức, khó khăn cho Công ty Tạo môi trường cạnh tranh gay gắt,Công ty không cạnh tranh với doanh nghiệp ngành sản xuất nước mà với đối tác liên doanh nước vốn có tiềm lực kinh tế mạnh để chiếm lĩnh thị trường SVTH: Trịnh Thị Mỹ - K44B KHĐT 74 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương - Cuộc khủng hoảng tài kéo dài với gia nhập tràn lan tổ chức mặt hàng may mặc, mặt hàng khác từ Trung Quốc làm cho kinh tế nước ta gặp nhiều bất lợi, doanh nghiệp bị ảnh hưởng theo 3.2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI - Phấn đấu ngày nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, với mức tăng trưởng ổn định hoàn thành tiêu, kế hoạch đề Ế - Công ty tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, mở rộng quy mô hoạt động nhằm tối đa U sản lượng, doanh thu lợi nhuận ́H - Chủ động nguồn nguyên vật liệu sản xuất, đồng thời tìm kiếm TÊ nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào với giá rẻ, đảm bảo chất lượng - Đẩy mạnh hình thức sản xuất hàng FOB nhằm mang lại giá trị cao cho Công ty H - Không ngừng tăng suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản IN phẩm nâng cao lực cạnh tranh sản xuất kinh doanh K - Thực tốt chế quản lý, xây dựng thực tốt nội quy, quy chế ̣C - Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, tay nghề trình độ cho người lao O động Đồng thời phải cải thiện, nâng cao đời sống vật vật tinh thần cho người lao ̣I H động tạo động lực kích thích sản xuất phát triển - Tăng cường cải tiến công nghệ kỹ thuật, đổi máy móc thiết bị để đáp Đ A ứng nhu cầu ngày tăng khách hàng Để thực định hướng, Công ty đưa mục tiêu sau năm 2014: STT Bảng 17: Mục tiêu Công ty năm 2014 ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu ĐVT nghìn sản phẩm Giá trị Tổng sản lượng 8.200 Tổng doanh thu tiêu thụ triệu đồng 120.550,10 Tổng lợi nhuận triệu đồng 10.460,20 (Nguồn: Phòng kế hoạch thị trường) SVTH: Trịnh Thị Mỹ - K44B KHĐT 75 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY Trong năm qua, Công ty không ngừng nổ lực khắc phục khó khăn phát huy thuận lợi để đạt kết định SXKD Tuy nhiên, Công ty nhiều tồn cần giải nhằm đưa Công ty phát triển nữa, tiếp tục đạt nhiều kết tốt không ngừng nâng cao hiệu kinh doanh thời gian tới em xin nêu số giải pháp chủ yếu sau: Ế 3.3.1 Tăng cường công tác quản lý khoản phải thu, hạn chế tối đa lượng U vốn bị chiếm dụng ́H Khoản phải thu chiếm cao vốn lưu động Công ty, cho thấy TÊ khách hàng chiếm dụng vốn Công ty tương đối nhiều, điều trở ngại Công ty, làm cho Công ty thiếu vốn kinh doanh Để khắc phục tình H trạng Công ty cần có kế hoạch như: IN - Với khách hàng mua lẻ với khối lượng nhỏ, công ty tiếp tục thực sách “mua đứt bán đoạn”, không để nợ cung cấp chiết khấu mức K thấp với khách hàng nhỏ thường xuyên ̣C - Với khách hàng lớn, trước ký hợp đồng, công ty cần phân loại O khách hàng, tìm hiểu kỹ khả toán họ Hợp đồng phải quy ̣I H định chặt chẽ thời gian, phương thức toán hình thức phạt vi phạm hợp đồng Đ A - Mở sổ theo dõi chi tiết khoản nợ, tiến hành xếp khoản phải thu theo thời gian Như vậy, công ty biết cách dễ dàng khoản đến hạn để có biện pháp hối thúc khách hàng trả tiền Định kỳ, công ty cần tổng kết công tác tiêu thụ, kiểm tra khách hàng nợ số lượng thời gian toán, tránh tình trạng để khoản thu rơi vào tình trạng nợ khó đòi - Công ty nên áp dụng biện pháp tài thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm hạn chế vốn bị chiếm dụng chiết khấu toán phạt vi phạm thời hạn toán SVTH: Trịnh Thị Mỹ - K44B KHĐT 76 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương 3.3.2 Tăng cường công tác quản lý HTK Do đặc thù kinh doanh Công ty nên HTK chiếm tỷ lệ lớn nguồn vốn lưu động HTK nhiều làm tăng chi phí bảo quản, lưu kho, thất thoát, hư hỏng, ứ đọng vốn kinh doanh…Nhưng HTK thiếu hàng cung ứng cho thị trường nhu cầu tăng Vì vậy, Công ty cần theo dõi thường xuyên biến động giá nhu cầu thị trường để đưa mức tồn kho tối ưu Bên cạnh đó, Công ty cần tổ chức tốt công tác quản lý, giám sát chặt chẽ việc kiểm kê Ế HTK định kỳ thực tốt công tác tiêu thụ nhằm hạn chế tối đa tình ́H 3.3.3 Nâng cao khả toán nhanh U trạng hư hao hay mát TÊ Khả ảnh hưởng lớn đến uy tín Công ty thương trường, Công ty không đủ khả toán nợ ngắn hạn làm giảm lòng tin H khách hàng, nhà đầu tư nội công nhân viên Công ty Vì vậy, IN Công ty cần cải thiện tình hình cách: Định kỳ kiểm tra lượng tiền mặt quỹ, kết hợp so sánh thu chi kỳ trước để lập kế hoạch dự đoán trước lượng K tiền mặt cần sử dụng, đồng thời cần trì lượng tiền hợp lý để toán ̣C khoản bất ngờ…Song song với hoạt động Công ty O tìm cách gia tăng doanh số bán ra, thu lợi nhuận nhiều bù đắp ̣I H khoản thiếu hụt, xác định nhu cầu cần thiết để kịp huy động bổ sung vốn kịp thời Đ A 3.3.4 Gia tăng việc huy động vốn Công ty cần huy động nhiều vốn để đáp ứng nhu cầu kinh doanh, mở rộng sản xuất Và để hạn chế huy động vốn từ ngân hàng với lãi suất cao, mạo hiểm cho Công ty việc tăng nguồn VCSH phương án đơn giản tốn chi phí, huy động từ cổ đông Công ty phát huy nội lực Công ty tốt Ngoài ra, Công ty huy động việc tham gia thị trường chứng khoán; liên doanh, liên kết với Công ty khác, nhà đầu tư có tiềm lực tài để có thêm nguồn vốn cho hoạt động SXKD SVTH: Trịnh Thị Mỹ - K44B KHĐT 77 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương 3.3.5 Quản lý chặt chẽ tiết kiệm chi phí Chi phí Công ty tăng lên liên tục qua năm làm ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh Công ty, ta cần có biện pháp nhằm giảm thiểu chi phí SXKD như: - Quản lý tốt tài sản, trang thiết bị nhằm giảm bớt chi phí mua sắm, sửa chữa Tận dụng tối đa công suất máy móc, phương tiện vận tải để đẩy nhanh tốc độ thực Ế công việc, tiết kiệm phần chi phí U - Sắp xếp, bố trí lại máy làm việc quản lý cho giảm thiểu ́H chi phí, phân công người việc Cần xây dựng sách thưởng phạt tiết kiệm hay lãng phí tài sản Công ty để nâng cao ý thức nhân viên TÊ việc sử dụng tiết kiệm, hạn chế sử dụng tài sản chung vào công việc riêng H - Tăng cường kiểm tra chất lượng sản phẩm công đoạn để sản phẩm IN làm đạt chất lượng cao hạn chế tối đa phế phẩm K - Tìm kiếm nhà cung ứng ổn định với mức giá cạnh tranh đảm bảo chất lượng quy cách theo yêu cầu Thương lượng với nhà cung O ̣C ứng giá hàng hóa nhập để góp phần giảm giá thành sản phẩm ̣I H - Đối với khoản chi phí bất thường, Công ty cần thường xuyên kiểm tra tình hình chi phí nhằm phát nguyên nhân tìm biện pháp giảm thiểu Đ A khoản chi phí không cần thiết 3.3.6 Đẩy mạnh doanh thu tiêu thụ Công ty Công tác tiêu thụ sản phẩm coi trọng hàng đầu tiêu thụ sản phẩm Công ty có doanh thu, lợi nhuận Đây doanh thu Công ty nên Công ty cần gia tăng doanh thu tiêu thụ cách: - Tăng cường đầu tư cho công tác khảo sát, điều tra, nghiên cứu thị trường giúp Công ty nắm bắt nhu cầu thị trường, thay đổi thị trường để từ lập kế hoạch dự kiến phát triển, tiềm thị trường, đưa biện pháp nhằm mở rộng hay thu hẹp mặt hàng sản xuất tiêu thụ SVTH: Trịnh Thị Mỹ - K44B KHĐT 78 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương - Chất lượng sản phẩm hàng hóa nâng cao ảnh hưởng đến giá bán sản phẩm, làm tăng khối lượng sản phẩm tiêu thụ, tác động lớn đến doanh thu Do đó, Công ty cần phát huy vai trò vào việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ nguồn nguyên vật liệu, huy động vốn để tập trung mua sắm máy móc thiết bị đại, sản xuất sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã đẹp phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng - Đẩy mạnh công tác xúc tiến bán hàng hoạt động quảng cáo Ế phương tiện thông tin đại chúng để giới thiệu sản phẩm đến khách hàng hay tham U gia hoạt động triển lãm, hội chợ nước Ngoài ra, áp dụng TÊ 3.3.7 Chuyển đổi hình thức gia công sản phẩm ́H hình thức chiết khấu , giảm giá cho khách hàng nhằm kích thích hành vi mua hàng Hình thức gia công Công ty chưa mang lại giá trị cao cho Công ty H chưa chủ động khâu thiết kế NVL nên thời gian tới Công ty nên IN đầu tư, tuyển dụng chuyên gia thiết kê giỏi, mở rộng thị trường NVL để chuyển K sang hình thức sản xuất hàng FOB nhằm mang lại lợi nhuận cao tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm Công ty ̣C 3.3.8 Nâng cao chất lượng lao động O Người lao động cần phải kiểm tra trình độ chuyên môn, tay nghề để có ̣I H phân công, bố trí nhân hợp lý Đối với lao động chưa có trình độ phải tiến Đ A hành đào tạo để người lao động làm quen với công việc Công ty Trình độ, tay nghề lao động ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu SXKD doanh nghiệp Bởi cần thực phân tích đánh giá nhu cầu đào tạo nhân viên, tạo hội cho nhân viên học tập nâng cao lực làm việc Đồng thời, ban lãnh đạo cập nhật kỹ năng, kiến thức cho nhân viên Ngoài công tác đào tạo, Công ty nên tổ chức cho cán bộ, công nhân viên tham quan nhà máy khác để học hỏi kinh nghiệm SXKD SVTH: Trịnh Thị Mỹ - K44B KHĐT 79 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Thiên An Phát doanh nghiệp dệt may lớn tỉnh Thừa Thiên Huế, chuyên sản xuất, gia công sản phẩm may mặc nước giới, sản phẩm Công ty nhiều khách hàng chấp nhận tin dùng mang lại chất lượng cao Trong năm Ế qua, hoạt động điều kiện kinh tế nước giới có nhiều U biến động, sức ép hội nhập ngày tăng cao, môi trường cạnh tranh gay gắt ́H doanh nghiệp ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh Công ty TÊ với nổ lực vượt qua khó khăn cán công nhân viên Công ty đưa Công ty đạt kết định, hoạt động kinh doanh Công ty H năm qua có lãi, tạo lợi nhuận cho cổ đông,tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, góp phần hoàn thành kế hoạch mục tiêu đề Công IN ty, từ có đóng góp định cho kinh tế toàn xã hội K Trong năm qua (2011-2013) hoạt động SXKD Công ty mang lại hiệu ̣C Tuy nhiên, hiệu mang lại chưa cao vào năm 2012 với biến động O tiêu theo hướng bất lợi sang năm 2013, tình hình chuyển biến theo ̣I H hướng tốt lên mang lại hiệu cao SXKD, dấu hiệu tốt cho phục hồi phát triển Công ty, phản ánh lực quản lý sử dụng hiệu Đ A nguồn lực vào SXKD.Công ty không ngừng phát huy hiệu hoạt động, mở rộng quy mô, mua sắm nhiều máy móc, trang thiết bị đại, với sản phẩm có chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng Bên cạnh đó, Công ty tồn số hạn chế tốc độ thu hồi KPT chậm, hàng tồn kho lớn, khả toán thấp, đặc biệt khả toán nhanh chưa đảm bảo cho Công ty toán khoản mục bất ngờ Nên thời gian tới Công ty nên xem xét đưa giải pháp phù hợp nhằm khắc phục hạn chế, đồng thời góp phần nâng cao hiệu SXKD cho Công ty SVTH: Trịnh Thị Mỹ - K44B KHĐT 80 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương KIẾN NGHỊ 2.1 Kiến nghị quyền địa phương  Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh - Nhà nước cần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp bình đẳng trình SXKD Việc tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh giúp cho doanh nghiệp phát huy lực hoạt động cạnh tranh điều kiện hội nhập - Để đẩy mạnh cạnh tranh lành mạnh, ngành dệt may cần tăng cường khả Ế phối hợp đầy đủ đồng đơn vị thành viên Tổng Công ty Dệt U may Việt Nam, xóa bỏ phân biệt đối xử doanh nghiệp quốc ́H doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển đổi TÊ quy chế để hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài, tạo môi trường cạnh tranh phong phú đa dạng Nhờ đó, doanh nghiệp dệt may học hỏi kinh nghiệm sản H xuất, quản lý thực chuyển giao công nghệ với đối tác nước IN - Nhà nước cần hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm xử phạt, kiểm soát chặt chẽ tình trạng buôn lậu qua biên giới làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh K doanh doanh nghiệp nước việc làm hàng giả khiến người tiêu dùng nhầm lẫn bị thiệt hại, gây uy tín doanh nghiệp ̣C  Hỗ trợ hoạt động xuất nhập O - Nhà Nước nên hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để Công ty có nhập máy ̣I H móc, thiết bị công nghệ đại từ nước nhằm nâng cao suất, hạ giá thành sản phẩm Đ A - Thực sách ưu đãi hoạt động xuất nhập như: miễn giảm thuế xuất nhập khẩu, khuyến khích xuất khẩu, Đồng thời, Nhà nước cần cải cách thủ tục hành đơn giản, hiệu quả, chấn chỉnh máy hoạt động hoàn thiện hệ thống luật pháp nhằm thu hút đầu tư từ bên góp phần nâng cao kim ngạch xuất nhập cho nước - Hiện nay, nhu cầu vốn đáp ứng cho hoạt động SXKD doanh nghiệp tăng lên Bên cạnh việc huy động tối đa nguồn lực doanh nghiệp, Nhà nước cần có sách hỗ trợ vốn tạo điều kiện vay vốn cho doanh nghiệp tổ chức tín dụng với lãi suất ưu đãi, linh hoạt nhằm giúp cho daonh nghiệp có đủ nguồn vốn để phát triển sản xuất SVTH: Trịnh Thị Mỹ - K44B KHĐT 81 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương - Thường xuyên tổ chức hội chợ dệt may thiết lập mạng lưới xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia có nhiều hội đêt tìm kiếm thị trường, đối tác đầu tư ký kết hợp đồng xuất 2.2 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG TY - Công ty cần quan tâm đến việc bố trí trình sản xuất cách hợp lý để sử dụng tốt nguồn lực nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh - Cần nâng cao tốc độ thu hồi KPT, dự trữ HTK mức hợp lý, tăng khả Ế khoản cho Công ty U - Không ngừng nâng cấp, mua sắm số máy móc thiết bị nhằm nâng ́H cao chất lượng sản phẩm khả cạnh tranh cho sản phẩm thị trường - Không ngừng phát huy lực khả tiềm ẩn người lao TÊ động, cải thiện đời sống vật chất tinh thần, đảm bảo an toàn lao động Đồng thời, thực chế độ thưởng phạt tạo hội thăng tiến để kích thích người lao H động nâng cao suất lao động IN - Đẩy mạnh công tác tìm kiếm vùng thị trường, tăng cường đầu tư hoạt động K markting để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, qua làm tăng sản lượng tiêu thụ sản phẩm, đồng thời tìm kiếm hội kinh doanh O ̣C - Để tồn phát triển bên cạnh nỗ lực thân Công ty cần có ̣I H hỗ trợ quan, ban ngành khác như: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, tổ chức tín dụng, nhà cung cấp, cổ đông sáng lập Công ty Dệt may Đ A Huế, Do vậy, đòi hỏi Công ty củng cố trì mối quan hệ tốt đẹp với tổ chức mục tiêu phát triển Công ty thời gian tới SVTH: Trịnh Thị Mỹ - K44B KHĐT 82 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương TÀI LIỆU THAM KHẢO Các tài liệu, số liệu thu thập từ Công ty ThS Bùi Đức Tuân (2005) Giáo trình Kế hoạch kinh doanh, Trường Đại học kinh tế quốc dân GS.TS Phan Thức Huân (2006) Bài giảng Kinh tế phát triển, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Ế TS Võ Văn Nhị (2007) Giáo trình nguyên lý kế toán U TS Nguyễn Ngọc Quang (2006) Giáo trình phân tích kinh tế doanh nghiệp ́H Các báo cáo, luận văn khác Trường Đại học Kinh Tế Huế TÊ Các trang web: http://thianco.com.vn H http://doanhnhanhanoi.net/39608/dac-diem-rieng-cua-san-xuat-va-buon-ban- IN hang-det-may-tren-thi-truong-the-gioi.html http://www.customs.gov.vn/Lists/ThongKeHaiQuan/ViewDetails.aspx?List=8 K 443d105-ffda-415f-bbb2-4a0beab0593f&ID=532&Web=c00daeed-988b-468d- ̣C b27c-717ca31ae3ff O http://kinhtevadubao.com.vn/dinh-huong-phat-trien/kinh-te-viet-nam-giai- ̣I H doan-2011-2013-va-trien-vong-2014-20151971.htmlhttp://learning.stockbiz.vn/knowledge/investopedia/terms/ACCOUNTRE Đ A CEIVABLETURNOVER.aspx http://www.vinatex.com/Portal/Detail.aspx?Organization=vinatex&MenuID=7 1&ContentID=10712 http://voer.edu.vn/m/he-thong-cac-chi-tieu-danh-gia-hieu-qua-kinh-doanhcua-doanh-nghiep/14abdd40#.U0wpqlV_te8 http://tailieu.vn http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.asp x?ItemID=16455 SVTH: Trịnh Thị Mỹ - K44B KHĐT 83
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư dệt may Thiên An Phát, Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư dệt may Thiên An Phát, Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư dệt may Thiên An Phát

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay