Đánh giá hiệu quả nghiệp vụ huy động vốn Tiền gửi tiết kiệm tại NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh TTH

78 80 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:40

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ HCE Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Nhật Minh Lớp: K43B TCNH Giáo viên hướng dẫn: TS Trần Thị Bích Ngọc Niên khóa: 2009 - 2013 Huế, tháng 05 năm 2013 Tôi xin cam đoan khóa luận công trình nghiên cứu thân, giúp đỡ Cô giáo TS Trần Thị Bích Ngọc tham khảo số tài liệu thể cụ thể đầy đủ mục tài liệu tham khảo Không chép công trình người khác làm sản phẩm cho riêng Các thông tin thứ cấp sử dụng khóa luận có nguồn gốc xác nhận ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế Nếu phát gian lận nào, xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Hội đồng Huế, tháng năm 2013 Sinh viên, Nguyễn Ngọc Nhật Minh Trong trình hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới Cô giáo TS.Trần Thị Bích Ngọc - người trực tiếp hướng dẫn quan tâm, đưa bảo quý báu giúp đỡ mặt để hoàn thành khóa luận Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn Thầy, Cô giáo khoa Kế toán – Tài chính, trường Đại học Kinh tế Huế tận tình dạy dỗ tạo điều kiện giúp hoàn thành khóa học Xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới Ban lãnh đạo, anh, chị công tác ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ nhiệt tình, tạo hội để tiếp xúc với môi trường hoàn toàn chuyên nghiệp Xin bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình bạn bè quan tâm, động viên, tạo điều kiện cho suốt thời gian qua Xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng năm 2013 Sinh viên, Nguyễn Ngọc Nhật Minh MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ ĐỒ THỊ PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lí chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Nghiệp vụ huy động vốn Ngân hàng thương mại: 1.1.1 Phân loại theo thời gian 1.1.2 Phân loại theo đối tượng huy động 1.1.3 Phân loại theo chất nghiệp vụ huy động vốn 1.1.3.1 Nghiệp vụ huy động tiền gửi NHTM 1.1.3.2 Nghiệp vụ huy động vốn qua khoản vay 1.1.3.3 Nghiệp vụ huy động khoản vốn khác 1.1.4 Vai trò nghiệp vụ huy động vốn NHTM 10 1.1.5 Khái niệm hiệu huy động vốn 10 1.2 Nghiệp vụ huy động vốn Tiền gửi tiết kiệm 11 1.2.1 Khái niệm Tiền gửi tiết kiệm 11 1.2.2 Hình thức Tiền gửi tiết kiệm 11 1.2.2.1 Tiết kiệm không kỳ hạn 12 1.2.2.2 Tiết kiệm có kỳ hạn 12 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu huy động vốn TGTK 13 1.2.3.1 Các nhân tố khách quan (mô hình PEST) 13 1.2.3.2 Các nhân tố chủ quan 15 1.2.4 Mô hình SWOT nghiệp vụ huy động vốn TGTK 17 1.2.5 Các tiêu đánh giá hiệu huy động vốn TGTK 18 1.2.5.1 Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn TGTK 18 1.2.5.2 Tỷ lệ TGTK bình quân đầu người 18 1.2.5.3 Cơ cấu vốn TGTK 19 1.2.5.4 Lãi suất huy động vốn TGTK bình quân 19 1.2.5.5 Chênh lệch thu chi lãi TGTK / Chi phí trả lãi TGTK 20 1.2.5.6 Sự phù hợp nghiệp vụ huy động vốn Tiền gửi tiết kiệm nghiệp vụ sử dụng vốn 20 Chương 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: 21 2.1 Tổng quan NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế 21 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển NHNo&PTNT tỉnh TTH 21 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý chi nhánh 22 2.1.3 Đánh giá kết hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh TTH giai đoạn 2008 – 2012 23 2.1.3.1 Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh TTH giai đoạn 2008 – 2012 23 2.1.3.2 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2008 – 2012 24 2.2 Đánh giá thực trạng hiệu huy động vốn TGTK NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh TTH giai đoạn 2008 – 2012 38 2.2.1 Các sản phẩm TGTK chi nhánh 38 2.2.1.1 Những sản phẩm TGTK giống ngân hàng khác 38 2.2.1.2 Những sản phẩm TGTK đặc thù chi nhánh 38 2.2.2 Tình hình huy động vốn TGTK chi nhánh 39 2.2.3 Phân tích, đánh giá hiệu huy động vốn TGTK NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh TTH giai đoạn 2008 – 2012 41 2.2.3.1 Cơ cấu nguồn vốn TGTK 41 2.2.3.2 Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn TGTK 42 2.2.3.3 Tỷ lệ TGTK bình quân đầu người 45 2.2.3.4 Lãi suất huy động vốn TGTK bình quân 46 2.2.3.5 Chênh lệch thu chi lãi / Chi phí trả lãi 51 2.2.3.6 Sự phù hợp nghiệp vụ huy động vốn Tiền gửi tiết kiệm nghiệp vụ sử dụng vốn 52 2.2.3.7 Đánh giá chung hiệu huy động vốn TGTK NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh TTH 2008 – 2012 53 Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: 57 3.1 Định hướng hoạt động NHNo&PTNT tỉnh TTH thời gian tới 57 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn TGTK NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh TTH 58 3.2.1 Chú trọng sách phát triển sản phẩm dịch vụ 58 3.2.1.1 Đối với sản phẩm TGTK có 58 3.2.1.2 Phát triển sản phẩm TGTK 58 3.2.2 Duy trì sách giá 59 3.2.3 Không ngừng mở rộng, phát triển kênh phân phối 59 3.2.3.1 Kênh phân phối truyền thống 60 3.2.3.2 Kênh phân phối đại 60 3.2.4 Xây dựng, hoàn thiện sách xúc tiến hỗ trợ kinh doanh 61 3.2.5 Chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 62 3.2.6 Xây dựng sách tiếp cận, chăm sóc khách hàng hiệu 63 3.2.6.1 Tiếp cận khách hàng 63 3.2.6.2 Chăm sóc khách hàng 63 PHẦN III KẾT LUẬN 65 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC VIẾT TẮT ATM : Automated teller machine – Máy rút tiền tự động BacABank : Ngân hàng Bắc Á Việt Nam BQ : Bình quân CKH : Có kỳ hạn CTCP : Công ty cổ phần EVM : Europay – Mastercard – Visa EximBank : Ngân hàng Xuất Nhập Việt Nam IPCAS : Interbank Payment and Customer Accounting System KKH : Không kỳ hạn MaritimeBank : Ngân hàng Hàng hải Việt Nam NĐ-CP : Nghị định – Chính phủ NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHNo&PTNT : Ngân hàng Nông nghiệp Phát Triển Nông thôn NHTM : Ngân hàng thương mại NHTW : Ngân hàng Trung Ương OTP SMS : Onetime Password Short Message Services OTP Token : Onetime Password Token PGD : Phòng giao dịch SHB : Ngân hàng Sài gòn – Hà Nội Việt Nam TCTD : Tổ chức tín dụng TGTK : Tiền gửi tiết kiệm TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TT-NHNN : Thông tư – Ngân hàng Nhà nước TTH : Thừa Thiên Huế VietcomBank : Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam VietinBank : Ngân hàng Công thương Việt Nam VND : Việt Nam đồng DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ ĐỒ THỊ Tên bảng đồ thị Trang Bảng 2.1: Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh TTH giai đoạn 2008 – 2012 23 Bảng 2.2: Thị phần vốn huy động chi nhánh địa bàn tỉnh TTH 25 Bảng 2.3: Tình hình huy động vốn chi nhánh 2008 – 2012 25 Bảng 2.4: Cơ cấu vốn huy động chi nhánh 2008 – 2012 26 Bảng 2.5: Tốc độ tăng trưởng vốn huy động chi nhánh 2008 – 2012 27 Bảng 2.6: Tình hình huy động vốn Tiền gửi chi nhánh 2008 – 2012 29 Bảng 2.7: Tốc độ tăng trưởng vốn Tiền gửi chi nhánh 2008 – 2012 29 Bảng 2.8: Cơ cấu vốn Tiền gửi chi nhánh 2008 – 2012 30 Bảng 2.9: Thị phần Dư nợ chi nhánh địa bàn tỉnh TTH 30 Bảng 2.10: Tình hình Dư nợ chi nhánh 2008 – 2012 31 Bảng 2.11: Cơ cấu Dư nợ chi nhánh 2008 – 2012 32 Bảng 2.12 Tốc độ tăng trưởng Dư nợ chi nhánh 2008 – 2012 33 Bảng 2.13 Kết hoạt động kinh doanh chi nhánh 2008 – 2012 36 Bảng 2.14 Tốc độ tăng trưởng kết kinh doanh chi nhánh 2008 – 2012 37 Bảng 2.15 Tình hình huy động vốn TGTK chi nhánh 2008 – 2012 40 Bảng 2.16 Tình hình huy động vốn TGTK theo sản phẩm 2008 – 2012 40 Bảng 2.17 Cơ cấu vốn TGTK chi nhánh 2008 – 2012 41 Bảng 2.18 Tốc độ tăng trưởng vốn TGTK chi nhánh 2008 – 2012 44 Bảng 2.19 Tỷ lệ TGTK BQ đầu người chi nhánh 2008 – 2012 45 Bảng 2.20 Lãi suất huy động vốn TGTK BQ chi nhánh 2008 – 2012 46 Bảng 2.21 Chênh lệch thu chi lãi / Chi phí trả lãi chi nhánh 2008 – 2012 51 Bảng 2.22 Dư nợ BQ / TGTK BQ chi nhánh 2008 – 2012 52 Đồ thị 2.1: So sánh TGTK huy động số chi nhánh NHTM địa bàn tỉnh TTH năm 2011, 2012 39 Đồ thị 2.2: Diễn biến lãi suất huy động TGTK chi nhánh 2008 – 2012 50 TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Nguồn vốn đóng vai trò quan trọng trình tồn phát triển ngân hàng thương mại, nguồn vốn huy động có ý nghĩa định mà vốn điều lệ thường chiếm tỷ trọng nhỏ (10 – 15%) tổng vốn kinh doanh Để có nguồn vốn này, ngân hàng cần phải tiến hành nghiệp vụ huy động vốn, huy động vốn Tiền gửi tiết kiệm đóng vai trò chủ chốt nhằm thu hút lượng tiền tạm thời nhàn rỗi từ dân cư Tuy nhiên, hiệu nghiệp huy động vốn Tiền gửi tiết kiệm chưa nhận quan tâm mực NHTM gặp nhiều khó khăn tình hình kinh tế ảm đạm giai đoạn 2008 – 2012 Do đó, việc nghiên cứu, đánh giá hiệu nghiệp vụ huy động vốn Tiền gửi tiết kiệm cần thiết Mục tiêu quan trọng đề tài đánh giá hiệu nghiệp vụ huy động vốn Tiền gửi tiết kiệm NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh TTH Trên sở hệ thống số tiêu đánh giá hiệu huy động vốn TGTK để tiến hành phân tích, đánh giá, rút mặt chưa nghiệp vụ huy động vốn TGTK chi nhánh Từ đó, đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu nghiệp vụ huy động vốn Tiền gửi tiết kiệm cho chi nhánh Kết phân tích cho thấy : Từ năm 2008 đến năm 2012, nghiệp vụ huy động vốn TGTK chi nhánh đạt kết khả quan như: Tổng vốn TGTK huy động liên tục tăng qua năm; cấu TGTK có dịch chuyển theo hướng tích cực, tỷ lệ TGTK BQ đầu người tăng, kiểm soát chi phí huy động vốn TGTK tốt,… Tuy nhiên, nghiệp vụ huy động vốn TGTK chi nhánh tồn hạn chế : Tốc độ tăng trưởng tổng nguồn vốn TGTK huy động không ổn định, TGTK có kỳ hạn 12 tháng có xu hướng tăng giai đoạn gây rủi ro cho hoạt động tín dụng ngân hàng, mức lợi nhuận tạo đồng chi phí huy động vốn TGTK thấp, Sau thời gian nghiên cứu, xin đề xuất số biện pháp : Chú trọng sách phát triển sản phẩm dịch vụ; trì sách giá cả; không ngừng mở rộng, phát triển kênh phân phối; xây dựng, hoàn thiện sách xúc tiến hỗ trợ kinh doanh; trọng xây dựng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xây dựng sách tiếp cận, chăm sóc khách hàng hiệu Như vậy, đề tài đạt mục tiêu đề phần đặt vấn đề song tồn số hạn chế sau: Một là, đề tài chưa tiến hành thu thập thông tin sơ cấp thông qua điều tra khách hàng để từ phân tích, đánh giá hiệu khách hàng Hai là, thu thập số liệu thứ cấp gặp nhiều khó khăn, phạm vi nghiên cứu thời gian dài – năm nên đủ nguồn liệu cần thiết để nghiên cứu sâu Không có nhiều số liệu để so sánh với NHTM khác địa bàn Ba là, nhiều hạn chế lực, kinh nghiệm, thời gian tài liệu nghiên cứu nên có nhiều vấn đề không giải cách triệt để Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc Hai là, tỷ lệ TGTK bình quân đầu người tăng từ 967.965 đồng/người vào năm 2008 lên đến 2.435.156 đồng/người vào năm 2012 Tỷ lệ cao chứng tỏ lượng TGTK bình quân đầu người cao, khả huy động vốn ngân hàng ngày tốt hơn, thuận lợi cho việc phục vụ cho nghiệp vụ sử dụng vốn ngân hàng với thị phần lớn Bên cạnh đó, từ năm 2008 đến năm 2012, tỷ lệ Dư nợ bình quân / TGTK bình quân ngân hàng có xu hướng giảm từ 193,6 % xuống 139,8%, rủi ro khoản giảm Ba là, lãi suất huy động vốn điều chỉnh cách linh hoạt, vào tình hình cung cầu vốn thị trường, mặt lãi suất huy động NHTM khác địa bàn tuân thủ đạo Thống đốc NHNN Việt Nam, ngân hàng kiểm soát chi phí huy động vốn tốt Bốn là, triển khai đầy đủ chương trình huy động vốn NHNo&PTNT Việt Nam phát động năm nói chung NHNo&PTNT tỉnh TTH nói riêng, trọng đa dạng hóa sản phẩm TGTK, mở rộng mạng lưới, tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến mãi, tổ chức Hội nghị khách hàng,… nhằm thu hút, đáp ứng nhu cầu nhiều khách hàng Năm là, dành nhiều thời gian quan tâm ứng dụng công nghệ mới: triển khai phần mềm quản lý liệu thông minh IPCAS từ năm 2008, đào tạo IPCAS cho toàn cán nghiệp vụ, nâng cấp đường truyền, sở phát triển mạnh dịch vụ đại SMS Banking, kết nối liên minh thẻ Banknet với Smartline,… b) Những mặt chưa được: Một là, tổng vốn TGTK huy động tăng qua năm song tốc độ tăng trưởng không ổn định Tiền gửi có kỳ hạn ngắn có xu hướng tăng giai đoạn trên, gây rủi ro cho hoạt động tín dụng ngân hàng tỷ trọng dư nợ trung dài hạn cao dư nợ ngắn hạn Hai là, đa dạng hóa sản phẩm TGTK sách đắn song số sản phẩm TGTK khác tiết kiệm gửi góp, tiết kiệm học đường, tiết kiệm dự thưởng,… có quy mô thấp, chiếm tỷ trọng nhỏ cấu vốn TGTK huy động được, chứng tỏ sức hút loại hình chưa cao 54 Nguyễn Ngọc Nhật Minh – K43B Tài Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc Ba là, mức lợi nhuận tạo đồng chi phí huy động vốn TGTK dương song thấp (< 1) tốc độ tăng trưởng không ổn định Như vậy, nhìn chung nghiệp vụ huy động vốn Tiền gửi tiết kiệm chi nhánh hiệu tốc độ tăng trưởng không ổn định Do đó, ngân hàng cần phải quản lý chi phí thu nhập cách chặt chẽ nữa, tìm biện pháp để tăng trưởng ổn định, giảm chi phí huy động, phần làm tăng lợi nhuận cho ngân hàng năm mà kinh tế đà hồi phục, mở nhiều hội cho tăng trưởng nguồn vốn nói riêng hoạt động ngân hàng nói chung c) Phân tích mô hình SWOT nghiệp vụ huy động vốn Tiền gửi tiết kiệm NHNo&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế: Điểm mạnh (S) Điểm yếu (W) - Đến nay,NHNo&PTNT tỉnh TTH - Tuy số lượng sản phẩm TGTK khẳng định thương hiệu nhiều song tập trung huy động NHTM hàng đầu giữ vai trò chủ đạo vào số sản phẩm định chủ lực phát triển kinh tế tỉnh TGTK có kỳ hạn, tiết kiệm bậc thang nhà, đặc biệt đầu tư cho nông Các sản phẩm lại chưa thu hút nghiệp, nông dân, nông thôn, lấy được quan tâm nhiều khách niềm tin nhiều khách hàng hàng - Chú trọng đầu tư đổi ứng - Nhân viên lớn tuổi nhiều, có dụng công nghệ ngân hàng phục vụ đắc nhiều kinh nghiệm song khó thay đổi, lực cho công tác quản trị kinh doanh điều chỉnh hành động, thói quen, suy phát triển mạng lưới dịch vụ ngân hàng nghĩ cho phù hợp với ngân hàng tiên tiến NHNo&PTNT ngân hàng đại hoàn thành Dự án Hiện đại hóa hệ thống toán kế toán khách hàng (IPCAS) Ngân hàng Thế giới tài trợ Với hệ thống IPCAS hoàn thiện, NHNo&PTNT đủ lực cung ứng sản phẩm, dịch 55 Nguyễn Ngọc Nhật Minh – K43B Tài Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc vụ ngân hàng đại, với độ an toàn xác cao đến đối tượng khách hàng nước - Mạng lưới không ngừng mở rộng, từ chi nhánh ban đầu, phủ rộng khắp tỉnh với 12 chi nhánh, 16 phòng giao dịch, 24 điểm đặt ATM đưa ngân hàng ngày đến gần với khách hàng chiếm lĩnh thị phần lớn địa bàn tỉnh TTH Thách thức (T) Cơ hội (O) - Nền kinh tế đà hồi phục, - Tuy kinh tế có dấu hiệu hồi dần thoát khủng hoảng kinh tế phục tiềm ẩn rủi ro kéo dài từ năm 2008 gây bất ổn kinh tế vĩ mô tồn - Tốc độ tăng trưởng, thu nhập bình vấn đề nội hệ thống tài quân đầu người tổng vốn đầu tư ngân hàng (nợ xấu cao), toàn Tỉnh tăng qua năm trình cấu lại hệ thống ngân hàng chưa có dấu hiệu giảm sút mà tỉnh chưa đủ rõ ràng mạnh mẽ TTH phấn đấu để trở thành Đô thị - Đầu năm 2013, diễn biến lạm phát loại I trực thuộc trung ương với nhiều ổn tăng trưởng tín dụng hội phát triển chậm chạp nhiều khả lãi - Dân số ngày tăng, mở nhiều hội tìm kiếm khách hàng cho ngân hàng suất tiếp tục giảm, huy động vốn TGTK gặp khó khăn - Thiếu bảo vệ mới, dịch vụ dễ bị chép - Chịu can thiệp, quản lý chặt chẽ Chính phủ Ngân hàng Nhà nước: lãi suất, thiết lập công nhận dịch vụ mới, 56 Nguyễn Ngọc Nhật Minh – K43B Tài Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: 3.1 Định hướng hoạt động Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian tới: NHNo&PTNT Việt Nam từ thành lập đến khẳng định vai trò trụ cột đầu tư vốn cho kinh tế, chủ lực thị trường tài chính, tiền tệ nông thôn, kiên trì bám trụ mục tiêu hoạt động cho “Tam nông” Căn vào định hướng kinh doanh năm tới NHNo&PTNT Việt Nam, chi nhánh tỉnh TTH nêu định hướng phát triển thời gian tới sau: Các chi nhánh tỉnh TTH tập trung huy động vốn thừa vốn để chuyển tải vốn cho nông nghiệp; đẩy mạnh công tác huy động vốn, nguồn vốn ổn định để đáp ứng nhu cầu cho vay, đa dạng hóa hình thức huy động, vừa đánh giá hiệu sản phẩm dịch vụ thực hiện, vừa tiếp tục triển khai dịch vụ sản phẩm như: dịch vụ thu thuế, tiền điện, dịch vụ hỗ trợ tự động qua hệ thống Banknet,… Phải có tăng trưởng nguồn vốn ổn định tăng trưởng tín dụng, giao tiêu huy động vốn, tăng trưởng tín dụng cho nhân viên, tùy thuộc vào tình hình thực tế địa phương, chi nhánh, vị trí công việc Thực nghiêm túc quy định quản lý rủi ro, đảm bảo ổn định an toàn hoạt động tín dụng Chọn lọc dự án hiệu để đầu tư, gắn liền với nâng cao chất lượng tín dụng, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu, Tăng cường giải ngân vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 41/2010/NĐ-CP “cho vay nông nghiệp nông thôn”, bám sát định hướng, giải pháp NHNo&PTNT Việt Nam để kịp thời đạo thực tốt kế hoạch kinh doanh năm Chủ động thực phân loại khách hàng với sách khác khách hàng có tiền gửi lớn, khách hàng truyền thống, khách hàng tiềm năng, đặc biệt khách hàng nhằm củng cố nâng cao hoạt động kinh doanh ngân hàng Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ, chuyên môn, đặc biệt trọng đến rèn luyện phẩm chất đạo đức cán Thực phân cấp, phân quyền rõ ràng, minh bạch, tạo điều kiện cho chi nhánh trực thuộc hoạt động hiệu 57 Nguyễn Ngọc Nhật Minh – K43B Tài Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc Trong năm 2013, phấn đấu tăng nguồn vốn huy động từ 22 – 23% so với năm 2012; dư nợ tăng 18 – 19% tỷ lệ cho vay Nông nghiệp Nông thôn 65%/ tổng dư nợ nợ xấu / tổng dư nợ 2% 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu nghiệp vụ huy động vốn Tiền gửi tiết kiệm NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh TTH: 3.2.1 Chú trọng sách phát triển sản phẩm dịch vụ: 3.2.1.1 Đối với sản phẩm TGTK có: Ngân hàng cần tiếp tục hoàn thiện sản phẩm TGTK có theo hướng tăng tiện ích sử dụng cho khách hàng như:  Đa dạng hóa kỳ hạn tiền gửi tiết kiệm  Điều chỉnh, thay đổi số thuộc tính chu kỳ sống sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu khách hàng ngày có nhiều lựa chọn  Xây dựng hệ thống Gói sản phẩm – kết hợp loại hình sản phẩm có liên quan với cách khoa học Tiền gửi tiết kiệm với cho vay tiêu dùng, Tiết kiệm học đường với cho vay hỗ trợ du học, Tiết kiệm ngoại tệ với cho vay lãi suất ưu đãi,… 3.2.1.2 Phát triển sản phẩm TGTK mới: Đa dạng hóa sản phẩm TGTK công việc cần thiết song định cung cấp sản phẩm định quan trọng, góp phần tăng cường vị cạnh tranh, đáp ứng khuyến khích đổi nhu cầu khách hàng  Tiết kiệm có kỳ hạn với lãi suất tự điều chỉnh tăng theo lãi suất NHNN: Lãi suất TGTK tự động điều chỉnh tăng lên tương ứng mức lãi suất đồng Việt Nam NHNN Việt Nam điều chỉnh tăng lên theo công thức Lãi suất = Lãi suất + x% (x% phụ thuộc vào kỳ hạn gửi) không bị giảm xuống mức lãi suất giảm Lãi suất ban đầu thấp so với lãi suất TGTK có kỳ hạn tương ứng song mang lại cảm giác an tâm, tránh rủi ro lãi suất cho khách hàng Tuy nhiên, để hạn chế rủi ro lãi suất cho ngân hàng, nên áp dụng kỳ hạn ngắn, từ tháng đến tháng không nên cho rút gốc trước hạn 58 Nguyễn Ngọc Nhật Minh – K43B Tài Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc  Tiết kiệm rút gốc phần linh hoạt: sản phẩm cho phép khách hàng rút phần tiền gốc kỳ hạn gửi mà hưởng nguyên lãi suất xác định đầu kỳ phần gốc lại Phần rút trước hạn phải bội số x triệu đồng, tính theo lãi suất rút trước hạn tương ứng với thời gian thực gửi phải thông báo trước cho ngân hàng khoảng thời gian định Khách hàng linh hoạt rút phần gốc kỳ để đáp ứng nhu cầu vốn đột xuất mà tất toán tài khoản  Tiết kiệm định kỳ có thưởng: sản phẩm mà thời hạn gửi tiền tiết kiệm lâu khách hàng nhận nhiều lần phần quà có giá trị tương ứng với số vốn gửi vào ban đầu vào thời điểm định  Tiết kiệm có mục đích cụ thể với tên gọi hấp dẫn Tiết kiệm cho Ngôi nhà Mơ Ước, Tương lai tươi sáng, Đây hình thức tiết kiệm nhằm thu hút nguồn vốn trung dài hạn cho ngân hàng, giảm rủi ro khoản cho ngân hàng Người gửi tiền thoả thuận với ngân hàng hàng tháng gửi vào tài khoản tiết kiệm số tiền định Bản chất hình thức giống với tiết kiệm gửi góp song khách hàng ngân hàng cho vay tiền có nhu cầu để đạt mục đích cách nhanh số tiền tiết kiệm đạt tới x% giá trị tài sản mà khách hàng muốn sở hữu 3.2.2 Duy trì sách giá cả: Các sản phẩm TGTK cung cấp cho khách hàng thông qua lãi suất phí Tuy nhiên, ngân hàng phải tuân thủ quy định mang tính bắt buộc Chính phủ, NHNN phải cạnh tranh gay gắt với ngân hàng khác nên giai đoạn này, ngân hàng tiếp tục bám sát diễn biến lãi suất thị trường để định mức lãi suất Do khác biệt lớn ngân hàng với nên ngân hàng nên trọng nâng cao hiệu huy động vốn TGTK giải pháp khác 3.2.3 Không ngừng mở rộng, phát triển kênh phân phối: Mở rộng kênh phân phối đòi hỏi khách quan trình phát triển ngân hàng Các kênh phân phối – công cụ tăng tiếp cận khách hàng khách hàng mà thông suốt, thuận tiện tạo yên tâm, thoải mái cho khách hàng 59 Nguyễn Ngọc Nhật Minh – K43B Tài Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc 3.2.3.1 Kênh phân phối truyền thống (trực tiếp): Kênh phân phối qua chi nhánh, phòng giao dịch kênh phân phối truyền thống gắn với trụ sở hệ thống sở vật chất địa điểm định Mạng lưới chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh TTH phủ khắp toàn tỉnh nên cần trọng vào nâng cao chất lượng sở vật chất lẫn phận giao dịch viên Xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc khang trang, sẽ, xếp khu vực cách khoa học, thoải mái, tăng không gian dành cho khách hàng Với hệ thống camera đội ngũ bảo vệ có trang bị vũ khí, ngân hàng xem xét tháo kiếng chống trộm dùng làm vách ngăn nhân viên ngân hàng KH chắn cảm thấy khó khăn, chí bực bội phải giao tiếp qua kiếng Thay vào đó, ngân hàng thiết kế ngăn đựng tiền xa tầm với khách hàng, trang bị thiết bị phun cay cho nhân viên giao dịch thay đổi chiều cao kiếng, tránh ngang tầm mắt khách hàng, gây khó khăn giao tiếp Đội ngũ nhân viên giao dịch đào tạo tác phong, thái độ với kiến thức chuyên môn vững, yêu cầu hiểu rõ sản phẩm TGTK sách khách hàng để phục vụ, tư vấn cách thân thiện, nhiệt tình, chuyên nghiệp nhìn thẳng không quên nở nụ cười với khách hàng 3.2.3.2 Kênh phân phối đại: Kênh phân phối đại kênh phân phối dựa tảng khoa học kỹ thuật, đặc biệt thành tựu công nghệ thông tin vào lĩnh vực ngân hàng Việc giao tiếp với khách hàng thông qua kênh phân phối đại giảm thiểu thời gian chi phí lại Hiện nay, ngân hàng xây dựng hệ thống gồm 24 điểm đặt ATM, triển khai Mobile Banking, Internet Banking giúp khách hàng giao dịch với ngân hàng lúc nơi Kênh phân phối đại, đặc biệt Internet Banking giúp ngân hàng thực chiến lược “toàn cầu hóa” với chi phí thấp nhiều so với việc mở chi nhánh nước Trong đó, vấn đề an toàn, bảo mật đặt lên hàng đầu với kênh phân phối đại Hiện nay, NHNo&PTNT sử dụng phương pháp xác thực giao dịch OTP Token6 - phương pháp sử dụng phổ biến Tuy OTP Token thiết bị phát sinh mật dùng lần Trên thiết bị có nút nhỏ dùng để tạo mật dùng lần dãy 06 số 60 Nguyễn Ngọc Nhật Minh – K43B Tài Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc nhiên, so với số ngân hàng khác ngân hàng Ngoại thương (sử dụng OTP SMS, EVM), Đông Á (sử dụng OTP SMS, OTP Token, bàn phím ảo), Á Châu (sử dụng OTP Token, chứng thư điện tử Smartcard), vấn đề an toàn bảo mật thông tin cho khách hàng chưa ngân hàng trọng, cần sử dụng kết hợp với phương pháp bảo mật để mang lại an tâm cho khách hàng 3.2.4 Xây dựng, hoàn thiện sách xúc tiến hỗ trợ kinh doanh: Là tập hợp biện pháp tác động vào thị trường nhằm khuyến khích việc sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng, đồng thời làm tăng mức độ trung thành khách hàng thời thu hút khách hàng tương lai, đặc biệt tăng uy tín, hình ảnh ngân hàng thị trường Chi nhánh cần phải xây dựng, trì phát huy hình ảnh tốt đẹp cách tích cực chủ động Một cách thường dùng cho việc thu hút khách hàng quảng cáo Quảng cáo phải nêu cách ngắn gọn, chân thực đặc trưng sản phẩm dịch vụ, sản phẩm mới, nên quảng cáo tập trung vào thời điểm định ngày lễ, Tết, ngày kỷ niệm thành lập,… Trong thời kỳ ngân hàng không nên nhấn mạnh đến yếu tố lãi suất để thu hút khách hàng mà đề cập đến tiện ích sản phẩm, an toàn vốn để khách hàng biết quyền lợi khách hàng bảo vệ sử dụng sản phẩm ngân hàng Bên cạnh đó, chi nhánh tăng cường quảng cáo trang báo điện tử có uy tín, lập trang Facebook Fanpage riêng cho NHNo&PTNT tỉnh TTH,… Tiến hành song song chiến dịch quảng cáo với chương trình khuyến Tiếp tục đẩy mạnh bán hàng cá nhân, nhân viên trở thành người bán sản phẩm ngân hàng khoán tiêu huy động vốn TGTK trực tiếp đến người Hằng năm, tiếp tục trì Hội nghị khách hàng, tạo điều kiện tiếp xúc, thảo luận, nhận phản hồi phản hồi khách hàng ngân hàng; tham gia ủng hộ số chương trình từ thiện (Nối nhịp nghĩa tình,…), ủng hộ cho sinh viên nghèo vượt khó số trường Đại học hay tài trợ cho Festival Huế,…; gửi thư Cảm ơn, tờ rơi, lời giới thiệu ngân hàng sản phẩm,…tới khách hàng cách thường xuyên, đầy đủ tạo hình ảnh tích cực cho ngân hàng 61 Nguyễn Ngọc Nhật Minh – K43B Tài Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc 3.2.5 Chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Ngân hàng tiếp tục trọng công tác tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, đạo đức, chuyên môn nhân viên Tiến hành tuyển chọn cách công khai, thông báo cách rộng rãi với điều kiện dự tuyển cụ thể Bố trí nhân viên vị trí, giúp họ phát huy điểm mạnh Hằng năm tổ chức tập huấn sử dụng chương trình IPCAS – chương trình quản lý thông minh song phức tạp, tập huấn văn hóa ứng xử, đạo đức tác phong cho toàn nhân viên Không quên thúc đẩy cố gắng, nỗ lực thông qua biện pháp khen thưởng động viên thỏa đáng Bên cạnh hoạt động mang tính cá nhân, hình thức làm việc theo nhóm cần quan tâm, trọng Do giới hạn thời gian lực nhà quản trị việc kiểm tra, đốc thúc nhân viên, việc tăng cường giám sát, nhắc nhở lẫn trình thực nhiệm vụ nhóm quan trọng Hơn việc tổ chức theo nhóm kích thích thúc ép nhân viên hỗ trợ với nhau, chia sẻ kiến thức kinh nghiệm cho nhau, mang lại tiến chung cho nhóm Xây dựng phong cách lãnh đạo quản trị mới: nghiêm túc song cởi mở, tạo môi trường bầu không khí thuận lợi, tăng cường giao tiếp cá nhân lãnh đạo nhân viên Tổ chức tham quan vào dịp lễ lớn để tăng cường tình đoàn kết, giúp nhân viên tạm thời quên áp lực công việc, thấy quan tâm lãnh đạo Phát động đợt thi đua huy động vốn TGTK với phần thưởng hấp dẫn, đa dạng dành cho khách hàng mà dành cho cá nhân, chi nhánh xuất sắc Xây dựng Hòm thư góp ý, tổ chức thi viết kỉ niệm, tình cảm, suy nghĩ,… NHNo&PTNT tỉnh TTH dành cho nhân viên khách hàng để hiểu rõ, nắm bắt tâm tư, nhu cầu, nguyện vọng người Trong mối quan hệ Hội sở với chi nhánh trực thuộc cần thực phân cấp, phân quyền rõ ràng, minh bạch, tạo điều kiện cho chi nhánh trực thuộc hoạt động an toàn hiệu Giao tiêu huy động vốn TGTK sở tình hình kinh tế, tổng hợp đề xuất chi nhánh trực thuộc phân lại cho chi nhánh, đảm bảo cho khả thực kế hoạch đề 62 Nguyễn Ngọc Nhật Minh – K43B Tài Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc 3.2.6 Xây dựng sách tiếp cận, chăm sóc khách hàng khoa học, hiệu 3.2.6.1 Tiếp cận khách hàng: Phân loại đánh giá khách hàng công việc quan trọng, có ý nghĩa định đến thành công chiến lược huy động vốn TGTK trước tiến hành tiếp cận khách hàng Dựa vào việc phân nhóm khách hàng, phân tích nhu cầu, đặc điểm, khác biệt nhóm ngân hàng xây dựng phương án tiếp cận, sách tiếp cận nhóm khách hàng khách hàng Theo mức độ tầm quan trọng NH phân thành nhóm KH sau:  Khách hàng đặc biệt: số dư tài khoản TGTK từ z triệu đồng trở lên;  Khách hàng lớn: số dư tài khoản TGTK từ y đến z triệu đồng;  Khách hàng thông thường: số dư tài khoản TGTK từ x đến y triệu đồng;  Khách hàng nhỏ: số dư tài khoản TGTK x triệu đồng; (x < y < z quy định tùy chi nhánh)  Khách hàng tiềm năng: khách hàng chưa sử dụng sản phẩm TGTK ngân hàng bước đầu tiếp xúc có nhu cầu giao dịch  Khách hàng trung thành: người sử dụng sản phẩm TGTK dịch vụ liên quan khoảng thời gian định Những khách hàng thường giao dịch thường xuyên với quy mô lớn họ dành niềm tin cho ngân hàng Bên cạnh đó, Chi nhánh nên quan tâm đến đối tượng khách hàng sinh viên với hoạt động ủng hộ cho sinh viên nghèo vượt khó, làm thẻ liên kết với thẻ sinh viên số trường đại học, có sách chiêu mộ học sinh xuất sắc vừa tốt nghiệp chuyên ngành có liên quan,… 3.2.6.2 Chăm sóc khách hàng: a) Chăm sóc khách hàng trước bán hàng: Ngân hàng phải điều tra, xem xét mức độ chấp nhận khách hàng sản phẩm cách:  Điều tra khảo sát nhu cầu thị trường;  Phân tích, so sánh kết nghiên cứu thị trường với dự báo thị trường; 63 Nguyễn Ngọc Nhật Minh – K43B Tài Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc  Tuyên truyền, quảng cáo, giới thiệu, tư vấn, sản phẩm cho khách hàng Đảm bảo cung cấp sản phẩm cách xác với mà ngân hàng cam kết với khách hàng Khách hàng cảm thấy không chắn với định tính trừu tượng không tồn dịch vụ trước giao dịch, chăm sóc khách hàng trước giao dịch quan trọng Đối với khách hàng có, cần chăm sóc ưu đãi phận khách hàng có khách hàng trung thành ngân hàng (có thể gọi điện, gửi thư mời trân trọng, giới thiệu sản phẩm TGTK mà khách hàng chưa sử dụng trước đó) Cung cấp thẻ VIP khách hàng đặc biệt trung thành với quyền lợi định hướng dẫn, hỗ trợ thực dịch vụ thời gian nhanh nhất, địa điểm giao dịch thuận tiện,… b) Chăm sóc khách hàng sau bán hàng: Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin liên quan, quan tâm phản hồi khách hàng, mức độ hài lòng, mong muốn sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng giải đáp thắc mắc, khiếu nại, hỗ trợ khách hàng cách kịp thời, xác Thay lời cảm ơn ngân hàng đến với khách hàng, thực số hành động sau:  Gửi thiệp Cảm ơn khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng  Gửi tin nhắn, thiệp chúc mừng sinh nhật cho khách hàng có, thiệp + hoa cho khách hàng cấp thẻ VIP Đối với khách hàng gửi TGTK trung dài hạn, ngân hàng nên có sách ưu đãi, quan tâm mực  Trực tiếp đến thăm tặng quà đối tượng khách hàng đặc biệt Tết, quốc lễ, ngày kỷ niệm lớn,…  Phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ khác như, dùng thẻ mua hàng, giảm giá,… mua hàng sử dụng dịch vụ làm quà tặng,  Đặc biệt trước dịp Tết, bố trí cán thường xuyên trực theo dõi hoạt động hệ thống ATM để kịp thời tiếp quỹ cho máy ATM, giải cố, thắc mắc khách hàng cách nhanh chóng, kịp thời; khuyến khích khách hàng đến rút trực tiếp chi nhánh, phòng giao dịch, tránh tình trạng tải cho điểm đặt ATM 64 Nguyễn Ngọc Nhật Minh – K43B Tài Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc PHẦN III: KẾT LUẬN Nghiệp vụ huy động vốn nghiệp vụ chủ yếu quan trọng ngân hàng thương mại – góp phần mang lại nguồn vốn để ngân hàng thực nghiệp vụ kinh doanh Hay nói cách khác, nghiệp vụ huy động vốn góp phần giải “đầu vào” ngân hàng cần nghiên cứu, nhận quan tâm nhiều từ phía ngân hàng Trong nghiệp vụ huy động vốn, nghiệp vụ huy động vốn TGTK ngân hàng đặc biệt quan tâm mà chiếm tỷ trọng chủ yếu cấu vốn huy động Tuy nhiên, từ năm 2008 đến năm 2012 nghiệp vụ huy động vốn TGTK NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế tồn hạn chế Do đó, việc đánh giá hiệu từ tình hình thực tế, từ đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu huy động vốn TGTK chi nhánh vô cần thiết  Kết đạt được: Một là, đề tài hệ thống hóa số vấn đề lý luận nghiệp vụ huy động vốn nói chung huy động vốn TGTK nói riêng, hệ thống tiêu đánh giá hiệu huy động vốn TGTK, làm sở để tiến hành đánh giá, phân tích hiệu huy động vốn TGTK chi nhánh giai đoạn 2008 – 2012 Hai là, đề tài tiến hành phân tích kết hoạt động kinh doanh năm gần thông qua phân tích nguồn vốn, dư nợ kết tài chi nhánh từ năm 2008 đến năm 2012, phân tích thực trạng đánh giá hiệu nghiệp vụ huy động vốn TGTK NHNo&PTNT tỉnh TTH Từ mặt được, mặt chưa tồn tại chi nhánh sử dụng mô hình SWOT để điểm mạnh, điểm yếu, hội lẫn thách thức nghiệp vụ huy động vốn TGTK NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh TTH Ba là, đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu nghiệp vụ huy động vốn TGTK chi nhánh, dựa tình hình thực tiễn hiệu nghiệp vụ huy động vốn TGTK phân tích nên có tính khả thi cao Như vậy, đề tài bám sát đạt mục tiêu đề ban đầu 65 Nguyễn Ngọc Nhật Minh – K43B Tài Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc  Hạn chế, thiếu sót đề tài: Tuy đạt mục tiêu đề phần đặt vấn đề đề tài tồn số hạn chế sau: Một là, đề tài dừng lại việc thu thập, phân tích số liệu thứ cấp, không sử dụng số liệu sơ cấp thông qua điều tra khách hàng Do đó, đánh giá hiệu nghiệp vụ huy động vốn TGTK ngân hàng – dựa số tiêu ngân hàng chưa đánh giá hiệu khách hàng xã hội Hai là, tính bảo mật thông tin nên trình tiếp cận, thu thập số liệu gặp nhiều khó khăn, phạm vi nghiên cứu thời gian dài (2008 – 2012) nên đủ nguồn liệu cần thiết để nghiên cứu sâu hơn, giải thích cách xác, cụ thể Không có nhiều số liệu để so sánh với chi nhánh NHTM khác địa bàn Ba là, nhiều hạn chế lực, kinh nghiệm, tài liệu nghiên cứu nên giải số vấn đề không cách xác thấu đáo  Hướng phát triển đề tài tương lai: Tôi xin đề xuất hướng phát triển đề tài tương lai sau: So sánh số tiêu quy mô huy động vốn TGTK, tỷ lệ tiền gửi tiết kiệm bình quân đầu người, lãi suất huy động vốn tiền gửi tiết kiệm bình quân chi nhánh với chi nhánh số NHTM khác địa bàn tỉnh TTH Tiến hành thu thập, xử lý số liệu sơ cấp thông qua điều tra khách hàng, đánh giá hiệu dựa mức độ hài lòng khách hàng, từ đề số biện pháp cụ thể, phù hợp với nhu cầu khách hàng 66 Nguyễn Ngọc Nhật Minh – K43B Tài Ngân hàng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh TTH năm 2008, 2009, 2010, 2011 2012 [2] Bảng cân đối kế toán chi tiết NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh TTH năm 2008, 2009, 2010, 2011 2012 [3] Hệ thống công văn lãi suất NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh TTH năm 2008, 2009, 2010, 2011 2012 [4] NHNo&PTNT Việt Nam (2012), Cẩm nang huy động vốn NHNo&PTNT Việt Nam, phiên – 2012 [5] Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam (2004), Quy chế tiền gửi tiết kiệm (Ban hành kèm theo định số 1160/2004/QĐ-NHNN ngày 13 tháng năm 2004) [6] PGS TS Nguyễn Văn Tiến (2009), “Giáo trình Tài – Tiền tệ Ngân hàng”, nhà xuất Thống kê [7] TS Nguyễn Minh Kiều (2011), “Nghiệp vụ ngân hàng thương mại”, nhà xuất Lao động xã hội [8] PGS TS Lê Văn Tề (2009), “Nghiệp vụ ngân hàng thương mại”, nhà xuất Thống kê [9] PGS TS Trần Huy Hoàng – chủ biên (2010), “Quản trị Ngân hàng”, nhà xuất Lao động xã hội [10] TS Trịnh Quốc Trung (2008), “Marketing Ngân hàng”, nhà xuất Thống kê [11] TS Phương Kỳ Sơn (2001), “Phương pháp nghiên cứu khoa học”, nhà xuất Chính trị Quốc gia [12] Đỗ Thị Ngọc Trang (2011), “Nâng cao hiệu huy động vốn ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội – Habubank”, Luận văn thạc sĩ khoa học Kinh tế, Trường Đại học kinh tế, Hà Nội [13] Nguyễn Văn Bình (2009), “Giải pháp nâng cao thu nhập Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế”, Luận văn thạc sĩ khoa học Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội [14] Trần Hoa Linh (2008), “Nâng cao hiệu huy động vốn ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Thanh Trì”, Khóa luận tốt nghiệp đại học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội [15] Giang Thị Lệ Trang (2010), “Giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn ngân hàng thương mại cổ phần Công thương chi nhánh Đông Hà Nội”, Khóa luận tốt nghiệp đại học, Học viện Ngân hàng, Hà Nội [16] Phan Nguyễn Huy Phương (2011), “Phân tích tình hình tiền gửi khách hàng Á Châu – chi nhánh Huế”, Khóa luận tốt nghiệp đại học, Trường Đại học Kinh tế, Huế [17] Nguyễn Thị Mai Tâm (2012), “Nâng cao hiệu huy động vốn Tiền gửi tiết kiệm ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Huế”, Khóa luận tốt nghiệp đại học, Trường Đại học Kinh tế, Huế Website: [18] Ngân hàng nhà nước Việt Nam, www.sbv.gov.vn [19] Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế, http://www1.thuathienhue.gov.vn [20] Tài nguyên Giáo dục Mở Việt Nam, http://www.voer.edu.vn [21] Tổng cục Thống kê, http://www.gso.gov.vn [22] Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, http://www.agribank.com.vn [23] Ngân hàng Công Thương Việt Nam, www.vietinbank.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả nghiệp vụ huy động vốn Tiền gửi tiết kiệm tại NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh TTH, Đánh giá hiệu quả nghiệp vụ huy động vốn Tiền gửi tiết kiệm tại NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh TTH, Đánh giá hiệu quả nghiệp vụ huy động vốn Tiền gửi tiết kiệm tại NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh TTH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay