Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ của hợp tác xã Thiện Tây, xã Hải Thiện,huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

88 35 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:37

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN TÊ ́H U Ế - - H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC IN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ K CỦA HỢP TÁC XÃ THIỆN TÂY, XÃ HẢI THIỆN, Đ A ̣I H O ̣C HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ Sinh viên thực hiện: Lê Thị Trang Giáo viên hướng dẫn: Ths Lê Anh Quý Lớp: K44 A KHĐT Niên khóa: 2010 – 2014 Huế, tháng năm 2014 Trên thực tế thành công mà không gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập giảng đường đại học đến nay, em Ế nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ quý Thầy Cô, U gia đình bạn bè Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin ́H gửi đến quý Thầy Cô Trường Đại học kinh tế Huế đặc biệt thầy cô môn Kế Hoạch- Đầu Tư Khoa Kinh Tế & TÊ Phát Triển với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em suốt H thời gian học tập trường Và đặc biệt, em xin chân IN thành cảm ơn ThS Lê Anh Quý tận tâm hướng dẫn em hoàn Nếu lời hướng dẫn, dạy bảo K thành khóa luận thầy em nghĩ thu hoạch em khó có ̣C thể hoàn thiện Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn O thầy Bước đầu vào thực tế,đồng thời trình độ lý luận ̣I H kinh nghiệm thực tiễn hạn chế nhiều bỡ ngỡ Do vậy, không tránh khỏi thiếu sót điều Đ A chắn, em mong nhận ý kiến đóng góp quý báu quý Thầy Cô bạn học lớp để kiến thức em lĩnh vực hoàn thiện Sau cùng, em xin kính chúc quý Thầy Cô trường Đại học kinh tế Huế thầy Lê Anh Quý thật dồi sức khỏe, niềm tin để tiếp tục thực sứ mệnh cao đẹp truyền đạt kiến thức cho hệ mai sau Em xin chân thành cảm ơn! Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Anh Quý MỤC LỤC Trang MỤC LỤC i TÓM TẮT NGHIÊN CỨU iv DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU v DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU vii Ế PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ U 1.Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu ́H 2.Mục đích nghiên cứu 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu TÊ 4.Phương pháp nghiên cứu 5.Ý nghĩa thực tiễn đề tài H 6.Bố cục luận văn IN PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU K CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận .4 O ̣C 1.1.1 Một số khái niệm Hợp tác xã hợp tác xã nông nghiệp ̣I H 1.1.1.2 Vai trò hợp tác xã nông nghiệp 1.1.1.3 Nguyên tắc tổ chức hoạt động hợp tác xã nông nghiệp Đ A 1.1.2 Khái niệm hiệu kinh doanh .9 1.1.2.1 Bản chất hiệu sản xuất kinh doanh 10 1.1.2.2 Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh dịch vụ HTXNN 10 1.1.2.3 Các tiêu đánh giá hiệu kinh doanh dịch vụ HTXNN 11 1.1.3 Kinh nghiệm hoạt động HTXNN nước giới 13 1.1.3.1 Kinh nghiệm nước 13 1.1.3.2 Kinh nghiệm quốc tế 15 1.1.3.3 Những học kinh nghiệm áp dụng cho việc tăng cường hiệu hoạt động kinh doanh HTXNN địa bàn xã Hải Thiện 16 SVTH: Lê Thị Trang i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Anh Quý CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH CỦA HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THIỆN TÂY, XÃ HẢI THIỆN, HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ .18 2.1 Tình hình địa bàn xã Hải Thiện HTXNN Thiện Tây 18 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên .18 2.1.1.1 Vị trí địa lý 18 2.1.1.2 Địa hình 19 Ế 2.1.1.3 Thời tiết khí hậu 19 U 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 20 ́H 2.1.2.1 Tình hình dân số, lao động 20 2.1.2.2 Cơ sở hạ tầng 21 TÊ 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý HTX Thiện Tây .22 2.1.4 Tình hình phát triển kinh tế xã hội .25 H 2.1.5 Đánh giá điều kiện tự nhiên kinh tế-xã hội Hải Thiện 26 IN 2.1.5.1 Thuận lợi 26 K 2.1.5.2 Khó khăn 26 2.2 Kết hiệu hoạt động kinh doanh dịch vụ địa bàn xã Hải Thiện27 O ̣C 2.2.1 Tình hình vốn sử dụng kinh doanh dịch vụ HTXN .27 ̣I H 2.3.2 Các loại hình dịch vụ HTX NN Thiện Tây 30 2.3.3 Kết hoạt động kinh doanh dịch vụ HTX năm 2011-2013 35 Đ A 2.3.4 Đánh giá chung kết hiệu hoạt động kinh doanh dịch vụ HTX NN Thiện Tây 40 2.3.5 Đánh giá xã viên chất lượng giá loại hình dịch vụ HTX Thiện Tây 42 2.3.5.1 Tổng quan chung điều tra bảng hỏi 42 2.3.5.2 Đánh giá xã viên giá cả, chất lượng dịch vụ HTX Thiện Tây .45 2.3.3 Những tồn nguyên nhân học kinh nghiệm 53 2.3.3.1 Những tồn 53 2.3.3.2 Nguyên nhân 54 SVTH: Lê Thị Trang ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Anh Quý 2.3.3.4 Bài học kinh nghiệm 54 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH DỊCH VỤ CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HẢI THIỆN .56 3.1 Quan điểm phương hướng phát triển kinh tế HTXNN 56 3.1.1 Quan điểm phát triển kinh tế HTXNN 56 3.1.2 Phương hướng phát triển kinh tế HTX nông nghiệp 58 3.1.3 Mục tiêu phát triển kinh tế HTXNN 59 Ế 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh dịch vụ HTX nông nghiệp U Thiện Tây 59 ́H 3.2.1 Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán HTX 59 3.2.2 Tập trung giải tồn vướng mắc HTX 60 TÊ 3.2.3 Nâng cao chất lượng, mở rộng loại hình dịch vụ 61 PHẦN III: KẾT LUẬNVÀ KIẾN NGHỊ 64 H I.KẾT LUẬN 64 IN II.KIẾN NGHỊ .65 K TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 Đ A ̣I H O ̣C PHỤ LỤC SVTH: Lê Thị Trang iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Anh Quý TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Trong năm gần đây, Hợp tác xã nông nghiệp phát triển theo mô hình sản xuất kinh doanh tổng hợp, mô hình giúp cho Hợp tác xã có điều kiện vươn lên hòa nhập với chế thị trường Nhiều HTX chỗ dựa đáng tin cậy hộ xã viên, không mục đích lợi nhuận mà mục tiêu chất lượng dịch vụ phục vụ cho xã viên trình sản xuất để thực vai trò “Bà đỡ” cho kinh tế hộ phát triển Để đánh giá vai trò HTX phát Ế triển kinh tế hộ trả lời câu hỏi mô hình phát triển HTXNN địa phương phù hợp U hay chưa thực tế có mang lại hiệu theo tiêu chí tinh thần phát triển ́H hay không? Tôi lựa chọn đề tài: “Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh dịch vụ hợp tác xã Thiện Tây, xã Hải Thiện, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị” làm đề tài TÊ nghiên cứu Đề tài sâu vào nghiên cứu đánh giá thực trạng tình hình kinh doanh dịch vụ H hiệu hoạt động kinh doanh dịch vụ HTX Thiện Tây, sở phát IN hạn chế tồn mà HTX mắc phải để có giải pháp nhằm nâng cao hiệu K kinh doanh dich vụ HTX Để làm điều này, sử dụng phương pháp thu thập số liệu, số liệu thứ cấp lấy từ báo cáo tổng kết kinh tế xã hội O ̣C UBND xã Hải Thiện báo cáo toán HTX Thiện Tây, số liệu sơ ̣I H cấp thu thập thông qua 50 bảng hỏi điều tra 50 hộ xã viên thuộc HTX Thiện Tây Bên cạnh có sử dụng thêm phương pháp so sánh, phân tích, thống kê để thu Đ A thập, xử lý, phân tích hiệu hoạt động kinh doanh dịch vụ HTX Thiện Tây Kết bước đầu đánh giá kết hiệu kinh doanh HTX Thiện Tây, đồng thời thấy hạn chế, yếu khó khăn thách thức mà HTX gặp phải cần có biện pháp tháo gỡ để mô hình HTX phát huy tác dụng hiệu SVTH: Lê Thị Trang iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Anh Quý DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Đặc điểm khí hậu xã Hải Thiện 20 Bảng 2.2: Dân số lao động ba HTXNN địa bàn xã hải Thiện (năm 2013) .21 Bảng 3: Trình độ cán bộcủa ban quản lý HTX địa bàn xã Hải Thiện .25 Bảng 2.4: Tổng giá trị thu nhập năm 2013 ba HTX địa bàn xã Hải Thiện .25 Ế Bảng 2.5: Thu nhập bình quân đầu người .25 U Bảng 2.6: Vốn HTX Thiện Tây năm 2011-2013 28 ́H Bảng 2.7: Tình hình sử dụng dịch vụ HTX năm 2011-2013 31 TÊ Bảng 2.8: Doanh thu hoạt động dịch vụ HTX Thiện Tây năm 2011-2013 35 Bảng 2.9: Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh dịch vụ HTX Thiện Tây qua H năm2011-2013 .37 IN Bảng 2.10: Tổng hợp biến động doanh thu, chi phí, lợi nhuận HTXNN Thiện Tây tronng năm 2011-2013 .41 K Bảng 2.11:Cơ cấu đối tượng điều tra nghiên cứu theo đặc điểm dân số 43 ̣C Bảng 2.12: Nhóm mức độ phiếu điều tra .44 O Bảng 2.13: Các nhóm phiếu điều tra 44 ̣I H Bảng 2.14: Đánh giá hộ xã viên chất lượng loại hình dịch vụ 45 Bảng 2.15: Đánh giá xã viên giá dịch vụ mà HTX cung cấp 50 Đ A Bảng 2.16: Đánh giá vai trò HTX nông nghiệp Thiện Tây việc phát triển kinh tế nông nghiệp xã Hải Thiện .52 SVTH: Lê Thị Trang v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Anh Quý DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Sơ đồ 1: Bộ máy tổ chức quản lý HTX NN Thiện Tây .23 SVTH: Lê Thị Trang vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Anh Quý DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Hợp tác xã HTXNN Hợp tác xã nông nghiệp CNH-HĐH Công nghiệp hóa-hiện đại hóa BQL Ban quản lý TNHH Trách nhiệm hữu hạn TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn thành viên BVTV Bảo vệ thực vật Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế HTX SVTH: Lê Thị Trang vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Anh Quý PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Việt Nam nước có truyền thống nông nghiệp với 70% dân cư nông dân Trong công đổi nay, Đảng ta coi trọng hỗ trợ phát triển nông nghiệp hợp tác xã (HTX) với tư cách đã, tiếp tục khu vực kinh tế quan trọng kinh tế nhiều thành phần Việt Nam Sau gần 10 năm Nghị 13 Hội nghị lần thứ BCH Trung ương Đảng Khóa IX về: “Tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu kinh tế tập thể” Ế Luật hợp tác xã năm 2003 Việc chuyển đổi, xây dựng HTX nông nghiệp U hình thức kinh tế hợp tác địa bàn tỉnh Quảng Trị có nhiều chuyển biến tích cực: ́H cố kiện toàn lại máy quản lý, chuyển hướng hoạt động chủ yếu cung cấp TÊ loại hình dịch vụ cho sản xuất nông nghiệp nhằm hỗ trợ cho kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển Trong năm gần đây, hợp tác xã nông nghiệp phát triển theo mô hình sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp Chính loại hình H giúp cho hợp tác xã có điều kiện vươn lên cạnh tranh hòa nhập với chế thị trường, IN chỗ dựa đánh tin cậy bà xã viên, không mục đích lợi nhuận mà K mục tiêu cao chất lượng dịch vụ phục vụ cho xã viên trình sản ̣C xuất để thực vai trò “Bà đỡ” cho phát triển kinh tế hộ, hỗ trợ bà xã viên O trình sản xuất bao tiêu sản phẩm, vừa công cụ phát huy nội lực hiệu ̣I H nghiệp xây dựng nông thôn Tuy nhiên, không HTX tồn mang tính hình thức, hiệu kinh doanh Đ A dịch vụ chưa cao, lực nội hạn chế chưa tương xứng với vai trò, vị trí Chính vậy, tìm khó khăn, vướng mắc đưa giải pháp cụ thể để khắc phục tồn tại, yếu phát triển kinh tế hợp tác xã, nâng cao hiệu kinh doanh dịch vụ để HTX phát huy vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế hộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước, hòa nhịp với phát triển quốc gia khu vực giới Vì vậy, chọn đề tài: “Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh dịch vụ hợp tác xã Thiện Tây, xã Hải Thiện,huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị” Mục đích nghiên cứu Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn hiệu hoạt động kinh doanh dịch vụ HTX Đánh giá thực trạng tình hình kinh doanh dịch vụ hiệu hoạt SVTH: Lê Thị Trang Khóa luận tốt nghiệp II.KIẾN NGHỊ GVHD: ThS Lê Anh Quý  Đối với Nhà nước Để kinh tế tập thể mà đặc biệt HTX phát triển mạnh mẽ thời gian tới có số kiến nghị Nhà nước sau: - Hội đồng Trung ương cần bổ sung hoàn thiện lý luận kinh tế tập thể Việt Nam để làm tang cho thống tư tưởng hành động toàn Đảng toàn dân - CP cần có nghị định riêng HTX lĩnh vực nông nghiệp, HTX lĩnh vực nông nghiệp có đặc thù riêng, giúp Đảng Nhà nước giải nhiều vấn đề xã hội xúc, cần phải quan tâm mức tạo điều kiện Ế nhằm thúc đẩy kinh tế hợp tác – HTX lĩnh vực nông nghiệp phát triển U - Nhà nước cần hoàn thiện sách giá cả, đặc biệt mặt hàng ́H nông dân sản xuất Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, có sách hổ trợ đầu vào TÊ đầu cho sản xuất nông nghiệp, giá đầu vào vật tư, tăng nhanh, giá lúa tăng không đáng kể gây khó khăn cho người nông dân H - Cần hổ trợ chương trình đào tạo nâng cao kỷ kiến thức cho xã viên HTX IN - Các văn pháp luật cần thống từ trung ương đến địa phương tránh chồng chéo văn K  Đối với tỉnh ̣C - Thực đúng, đầy đủ nhanh chóng văn Nhà nước cấp O kinh tế HTX, nhằm đưa văn nhanh chóng vào thực tế ̣I H - Có sách hỗ trợ HTX, đặc biệt HTX khó khăn vốn phương hướng sản xuất kinh doanh Đ A - Cơ quan đại diện HTX mà liên minh HTX tỉnh cần đẩy mạnh phong trào HTX toàn tỉnh kêu gọi giúp đỡ tổ chức quan HTX - Tỉnh cần quan tâm hỗ trợ vùng có HTX gặp hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa  Đối với huyện - Nắm bắt kịp thời chủ trương sách Nhà nước, tỉnh để triển khai chương trình hoạt động, đạo UBND cấp xã việc thực kế hoạch huyện SVTH: Lê Thị Trang 65 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Anh Quý - Mở lớp tập huấn kinh tế hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho HTX nâng cao trình độ quản lý kinh tế, đạo kỹ thuật - Giúp đỡ cán HTX tham quan, học tập mô hình kinh tế có hiệu làm thử nghiệm, tốt tiến hành nhân rộng  Đối với HTX - Hiện HTX kinh doanh chưa đạt hiệu cao, chưa thể sựnăng động so với tình hình kinh tế nay, cần phải khắc phục tư tưởng bảo thủ thiếu ý chí vươn lên, biết chấp nhận - Nâng cao lực quản lý cán chuyên môn, đổi tư hành Ế động theo quy luật kinh tế thị trường U - Xây dựng mục tiêu phấn đấu cụ thể, sửa đối bổ sung điều lệ HTX, xây dựng ́H phương án hoạt động theo tinh thần đổi Bố trí lại máy quản lý đáp ứng yêu TÊ cầu tạo niềm tin cho xã viên - Tận dụng hội phát huy triệt đề sách Nhà nước để sử dụng H tốt nguồn lực HTX IN - Xây dựng mối quan hệ tốt xã viên, tôn trọng đặt lợi ích xã viên lên hàng đầu, làm tiêu chí để hoàn thiện dịch vụ K - Tăng cường liên doanh, liên kết với doanh nghiệp, quan khoa học, ̣C trạm BVTV, công ty phân bón triển khai tiến khoa học kỹ thuật đến hộ dân, O phát triển kinh tế hộ nông dân đôi với phát triển kinh tế xã hội ̣I H - Tìm kiếm mở rộng nhiều hình thức kinh doanh hiệu phục vụ cho hoạt động HTX xã viên Đ A - Cải tạo nâng cao lực phục vụ dịch vụ xã viên số dịch vụ HTX xuống cấp - Tăng cường khả khai thác thông tin nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh  Đối với xã viên - Khi tiến hành đại hội xã viên cần giới thiệu cán có lực trình độ vào ban quản lý HTX - Cố gắng tập trung sản xuất theo vùng chuyên môn hóa, tiết kiệm chi phí, dễ dàng thu gom thu hoạch đưa vào sản xuất SVTH: Lê Thị Trang 66 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Anh Quý - Cần phản ánh hoạt động dịch vụ mà HTX chưa làm tốt để HTX điều chỉnh thực tốt hơn, tránh tư tưởng chủ nghĩa bình quân, cần phấn đấu để trở thành hộ nông dân sản xuất giỏi, góp phần xây dựng HTX phát triển tốt nhất, bước cải cách thói quen lạc hậu - Hợp tác giúp đỡ lẫn trình sản xuất kinh doanh xây dựng rõ quyền nghĩa vụ xã viên theo quy đinh điều lệ HTX, biết thông cảm khó Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế khăn HTX SVTH: Lê Thị Trang 67 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Anh Quý TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật HTX (năm 2003) văn hướng dẫn thi hành, NXB trị quốc gia TS.Phạm Thế Cần - TS Vũ Văn Phúc - PGS TS Nguyễn Văn Kỹ, sách “Kinh tế hợp tác nông nghiệp nước ta nay” Nguyễn Thiện Tâm, Bài giảng kinh tế nông nghiệp, trường Đại học Nông lâm Huế, tài liệu lưu hành nội HTXNN Thiện Tây, “Báo cáo tổng kết sản xuất năm 2011, phương hướng nhiệm vụ sản xuất năm 2012” Báo cáo tổng kết sản xuất năm 2012, phương hướng nhiệm vụ sản xuất năm 2013, Ế HTXNN Thiện Tây U HTXNN Thiện Tây, “Báo cáo tổng kết sản xuất năm 2013, phương hướng nhiệm ́H vụ sản xuất năm 2014” nghiệp Thiện Tây năm 2011, 2012, 2013” TÊ HTXNN Thiện Tây, “Các biểu toán HTX kinh doanh dịch vụ nông Đ A ̣I H O ̣C K IN Thiện Tây năm 2011, 2012, 2013” H HTXNN Thiện Tây, “Các biểu hạch toán HTX kinh doanh dịch vụ nông nghiệp SVTH: Lê Thị Trang 68 GVHD: ThS Lê Anh Quý U Ế Khóa luận tốt nghiệp Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H PHỤ LỤC SVTH: Lê Thị Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Anh Quý PHỤ LỤC 1: PHIẾU ĐIỀU TRA BẢNG THĂM DÒ Ý KIẾN CỦA HỘ GIA ĐÌNH XÃ VIÊN PHẦN : Thông tin người hỏi Họ tên: Giới tính : Địa chỉ: Phần : Đánh giá hộ xã viên chất lượng giá loại hình dịch vụ HTX Ế a Đánh giá hộ xã viên chất lượng loại hình dịch vụ U Dịch vụ vật tư nông nghiệp ́H  Tốt (cung cấp nhanh chóng, thời vụ, chất lượng tốt….) TÊ  Trung bình( cung cấp chậm, chưa đáp ứng nhu cầu…)  Kém (cung cấp không thời vụ, chất lượng chưa đảm bảo…) H Dịch vụ bảo vệ thực vật IN  Tốt (cung cấp kịp thời, yêu cầu, chất lượng tốt , phù hợp với điều kiện phát triển ) K  Trung bình ( cung cấp chậm , chưa đáp ứng nhu cầu…)  Kém (giống không đạt chất lượng, suất thấp, không phù hợp điều kiện địa bàn… ̣C Dịch vụ thủy lợi O  Tốt ( đảm bảo cung cấp nước kip thời,đúng thời vụ, ổn định cho vụ mùa gieo ̣I H sạ thu hoạch…) Đ A  Trung bình (đôi thiếu nước làm ảnh hưởng đến sản xuất, chưa cung cấp nước kịp thời…  Kém ( thiếu nước trầm trọng, ngập úng gây khó khăn cho sản xuất….) Dịch vụ làm đất, điều hành thời vụ  Tốt (Đạt yêu cầu lịch thời vụ, cày sâu, cày đều, cày  Trung bình( chậm làm chậm thời vụ, chưa sâu đều…)  Kém( Chậm thời vụ, cay qua loa chưa đạt yêu cầu…) Dịch vụ thú y  Tốt (Nhiệt tình, liều, bệnh…)  Trung bình (Chưa nhiệt tình, chậm…) SVTH: Lê Thị Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Anh Quý  Kém (Không tin tưởng, gia súc tiêm xong bị ốm…) Dịch vụ bảo vệ đồng  Tốt (Thường xuyên thăm đồng dự báo tình hình sâu bệnh kịp thời, xác, có biện pháp diệt chuột côn trùng, sâu bọ phá hoại)  Trung bình (Thăm dồng chưa thường xuyên ,dự báo chậm gây ảnh hưởng đến sản xuất…)  Kém (Dự báo không không kịp thời gây ảnh hưởng đến sản xuất ) Dịch vụ tiêu thụ sản phẩm  Tốt (Đáng tin cậy, có thị trường tiêu thụ, giá thu mua cao U Ế  Trung bình (Có chưa có tiền trả ngay, thiếu người thu mua) ́H  Kém: (Không giá thị trường, nhân viên thu mua không nhiệt tình) d Đánh giá xã viên giá dịch vụ mà HTX cung cấp TÊ Dịch vụ vật tư nông nghiệp  Cao  Thấp K Dịch vụ bảo vệ đồng  Cao ̣I H O ̣C  Bằng  Thấp IN H  Bằng 10 Dịch vụ thủy lợi Đ A  Cao  Bằng  Thấp 11 Dịch vụ làm đất  Cao  Bằng  Thấp SVTH: Lê Thị Trang Khóa luận tốt nghiệp 12 Dịch vụ tiêm phòng GVHD: ThS Lê Anh Quý  Cao  Bằng  Thấp 13 Dịch vụ bảo vệ thực vật  Cao  Bằng  Thấp 14 Đánh giá hộ nông dân vai trò hợp tác xã U Ế  Rất quan trọng ́H  Quan trọng  Bình thường TÊ  Không quan trọng 15 Nhận xét góp ý bà để phát triển kinh tế Hợp tác xã nông nghiệp H địa phương IN K Đ A ̣I H O ̣C Cảm ơn bà tham gia khảo sát! SVTH: Lê Thị Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Anh Quý PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ XỬ LÝ SPSS Frequency Table gioi tinh Cumulative Frequency Percent nu 20 39.2 40.0 40.0 nam 30 58.8 60.0 100.0 Total 50 98.0 100.0 2.0 51 100.0 System ́H Total Ế Missing Valid Percent U Valid Percent H 2.0 2.0 5.9 6.0 8.0 46 90.2 92.0 100.0 50 98.0 100.0 2.0 51 100.0 trung binh Total Đ A ̣I H O Total ̣C System Valid Missing Cumulative Percent 2.0 kem tot Missing Valid Percent IN Valid Percent K Frequency TÊ chat luong dich vu vat tu nong nghiep chat luong dich vu vat tu nong nghiep Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent kem 2.0 2.0 2.0 trung binh 5.9 6.0 8.0 tot 46 90.2 92.0 100.0 Total 50 98.0 100.0 2.0 51 100.0 System Total SVTH: Lê Thị Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Anh Quý chat luong dich vu thuy loi Cumulative Frequency Valid Missing trung binh Percent Valid Percent Percent 5.9 6.0 6.0 tot 47 92.2 94.0 100.0 Total 50 98.0 100.0 2.0 51 100.0 System Total chat luong dich vu lam dat 2.0 trung binh 2.0 tot 48 94.1 Total 50 System 51 2.0 2.0 4.0 96.0 100.0 100.0 2.0 100.0 IN Total 2.0 98.0 Percent U TÊ Missing kem Valid Percent H Valid Percent ́H Frequency Ế Cumulative K chat luong dich vu thu y Cumulative kem Percent 2.0 2.0 5.9 6.0 8.0 tot 46 90.2 92.0 100.0 Total 50 98.0 100.0 2.0 51 100.0 ̣I H Đ A Valid Percent 2.0 trung binh Missing Percent O Valid ̣C Frequency System Total SVTH: Lê Thị Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Anh Quý gia ca dich vu bao ve dong Frequency THAP HON BANG Total Missing System Percent Percent 47 92.2 94.0 94.0 5.9 6.0 100.0 50 98.0 100.0 2.0 51 100.0 TÊ ́H U Total Cumulative Ế Valid Percent Valid gia ca dich vu thu y THAP HON BANG Missing System Đ A ̣I H O ̣C Total SVTH: Lê Thị Trang Percent 47 92.2 94.0 94.0 5.9 6.0 100.0 50 98.0 100.0 K Total Valid Percent IN Valid Percent H Frequency Cumulative 2.0 100.0 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Anh Quý gia ca dich vu vat tu nong nghiep Cumulative Frequency Valid THAP HON Missing Percent 94.1 96.0 96.0 3.9 4.0 100.0 50 98.0 100.0 2.0 51 100.0 System TÊ gia ca dich vu thuy loi 94.0 94.0 5.9 6.0 100.0 50 98.0 100.0 System 2.0 Đ A ̣I H O ̣C Total 51 100.0 K Missing SVTH: Lê Thị Trang Percent 92.2 BANG Total Valid Percent 47 H THAP HON Percent Cumulative IN Frequency Valid ́H U Ế Total Valid Percent 48 BANG Total Percent Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Anh Quý One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval of the Difference t chat luong dich vu vat tu nong df Sig (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 49 058 -.100 -.20 00 chat luong bao ve thuc vat -1.941 49 058 -.100 -.20 00 chat luong dich vu thuy loi -1.769 49 083 -.060 -.13 01 chat luong dich vu lam dat -1.353 49 182 -.060 -.15 03 chat luong dich vu thu y -1.941 49 058 -.100 -.20 00 -1.769 49 083 -.060 -1.769 49 083 -.060 san pham chat luong dich vu bao ve -.13 01 -.13 01 TÊ ́H dong U chat luong dich vu tieu thu Ế -1.941 nghiep One-Sample Statistics chat luong dich vu thu y O chat luong dich vu lam dat ̣C chat luong dich vu thuy loi Std Error Mean 50 1.90 364 052 50 1.90 364 052 50 1.94 240 034 50 1.94 314 044 50 1.90 364 052 50 1.94 240 034 50 1.94 240 034 K chat luong bao ve thuc vat Std Deviation IN chat luong dich vu vat tu nong nghiep Mean H N ̣I H chat luong dich vu tieu thu san pham Đ A chat luong dich vu bao ve dong SVTH: Lê Thị Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Anh Quý One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval of the Difference t gia ca dich vu vat tu nong df Sig (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 49 159 040 -.02 10 gia ca dich vu bao ve thuc vat 1.429 49 159 040 -.02 10 gia ca dich vu thuy loi 1.769 49 083 060 00 13 gia ca dich vu lam dat 1.429 49 159 040 -.02 10 gia ca dich vu thu y 1.769 49 083 060 00 13 gia ca dich vu bao ve dong 1.769 49 083 060 00 13 Frequency Valid BANG Percent 48 H CAO HON TÊ U ́H gia ca dich vu tieu thu san pham Ế 1.429 nghiep Percent 3.9 4.0 4.0 94.1 96.0 100.0 IN Total Valid Percent Cumulative K danh gia cua nong dan Frequency 24.0 QUAN TRONG 50 33 98.0 64.7 100.0 66.0 90.0 9.8 10.0 100.0 50 98.0 100.0 2.0 51 100.0 2.0 51 100.0 ̣C 24.0 ̣I H Đ A Percent 23.5 Total System Total Missing Valid Percent 12 RAT QUAN TRONG Missing Percent BINH THUONG O Valid Cumulative System Total SVTH: Lê Thị Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Anh Quý gia ca dich vu lam dat Cumulative Frequency THAP HON Missing 94.1 96.0 96.0 3.9 4.0 100.0 50 98.0 100.0 2.0 51 100.0 System Total Percent 48 BANG Total Valid Percent Ế Valid Percent Mean gia ca dich vu vat tu nong Std Deviation Std Error Mean ́H N U One-Sample Statistics 04 gia ca dich vu bao ve thuc vat 50 04 198 028 gia ca dich vu thuy loi 50 06 240 034 gia ca dich vu lam dat 50 04 198 028 gia ca dich vu thu y 50 06 240 034 06 240 034 028 H IN 50 O ̣C K gia ca dich vu bao ve dong 198 TÊ 50 nghiep One-Sample Statistics ̣I H N Mean 50 Đ A danh gia cua nong dan Std Deviation 1.86 Std Error Mean 572 081 One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval of the Difference t danh gia cua nong dan SVTH: Lê Thị Trang -1.731 df Sig (2-tailed) 49 090 Mean Difference -.140 Lower Upper -.30 02
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ của hợp tác xã Thiện Tây, xã Hải Thiện,huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ của hợp tác xã Thiện Tây, xã Hải Thiện,huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ của hợp tác xã Thiện Tây, xã Hải Thiện,huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay