Đánh giá hiệu quả họat động cho vay tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

84 189 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:35

Khóa luận tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp công trình nghiên cứu thực cá nhân Các phương hướng số liệu có nguồn gốc rõ ràng, lấy Phòng kinh doanh chi nhánh ngân hàng No&PTNT T.X Hương Thủy Các nhận xét đánh giá dựa kinh nghiệm thân, góp ý anh Hoàng Văn Hà- Phòng kinh doanh chi nhánh ngân hàng No&PTNT T.X Hương Thủy hướng dẫn cô NCS Phạm Thị Thanh Xuân Kết khóa luận trung thực chưa công bố công trình khác Huế, ngày 12 tháng năm 2013 Sinh viên thực Phan Thị Thanh Thúy SVTH: Phan Thị Thanh Thúy i Khóa luận tốt nghiệp Để hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp này, cố gắng thân, Tôi nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ tận tình từ phía thầy cô giáo, từ đơn vị thực tập từ phía gia đình, bạn bè Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, xin gửi lời cám ơn chân thành đến quý thầy cô khoa Kế toán Tài Trường Đại học Kinh tế- Đại học Huế dạy bảo tận tình, trang bị cho kiến thức hữu ích năm học vừa qua Đặc biệt xin gửi lời cám ơn chân thành đến cô NCS Phạm Thị Thanh Xuân nhiệt tình hướng dẫn góp ý để hoàn thành khóa luận Qua đây, Tôi xin gửi lời cám ơn đến Ban lãnh đạo ngân hàng, anh chị công tác Phòng kinh doanh chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thị xã Hương Thủy, đặc biệt anh Hoàng Văn Hà giúp đỡ nhiệt tình, tạo điều kiện thuận lợi cho Tôi suốt thời gian thực tập đơn vị Cuối Tôi xin gửi lời tri ân tới người thân gia đình toàn thể bạn bè động viên, khích lệ động lực để hoàn thành Khóa luận cách tốt Tuy nhiên hạn chế mặt thời gian khả thân nên khóa luận không tránh khỏi thiếu sót Kính mong quý thầy cô đóng góp ý kiến để khóa luận hoàn thiện Một lần nữa, xin chân thành cám ơn! Huế, tháng năm 2013 Sinh viên Phan Thị Thanh Thúy SVTH: Phan Thị Thanh Thúy ii Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ vii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ix TÓM TẮT NGHIÊN CỨU xi PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5 Kết cấu luận văn PHẦN NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1.1 Tổng quan tín dụng ngân hàng 1.1.1.1 Khái niệm NHTM 1.1.1.2 Hoạt động tín dụng NHTM 1.1.2 Những vấn đề liên quan đến hoạt động cho vay NHTM 1.1.2.1 Khái niệm cho vay 1.1.2.2 Nguyên tắc cho vay 1.1.2.3 Điều kiện vay vốn 1.1.2.4 Quy trình cho vay 1.1.2.5 Bảo đảm tiền vay 1.1.2.6 Một số lý luận hoạt động cho vay 10 1.1.3 Các tiêu định lượng đánh giá hiệu hoạt động cho vay NHTM 10 1.1.3.1 Khái niệm hiệu 10 SVTH: Phan Thị Thanh Thúy iii Khóa luận tốt nghiệp 1.1.3.2 Các tiêu định lượng đánh giá hiệu HĐKD NHTM 12 1.1.3.3.Các tiêu định lượng đánh giá hiệu HĐCV NHTM 15 1.1.4 Phân tích SWOT 17 1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN 18 1.2.1 Tình hình kinh tế xã hội T.X Hương Thủy 18 1.2.2 Các nghiên cứu trước 20 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỊ XÃ HƯƠNG THỦY 22 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 22 2.2 GIỚI THIỆU CHI NHÁNH NGÂN HÀNG No&PTNT THỊ XÃ HƯƠNG THỦY 23 2.2.1 Khái quát chi nhánh NH No&PTNT Tỉnh Thừa Thiên Huế 23 2.2.2 Khái quát chi nhánh NH No&PTNT T.X Hương Thủy 25 2.2.3 Các sản phẩm, dịch vụ chi nhánh ngân hàng No&PTNT thị xã Hương Thủy 25 2.2.4 Thị phần HĐTD chi nhánh NH No&PTNT thị xã Hương Thủy 26 2.3 CÁC CHỈ TIÊU ĐỊNH LƯỢNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI CN NH No&PTNT T.X HƯƠNG THỦY 27 2.3.1 Lựa chọn tiêu định lượng đánh giá hiệu HĐKD CN NH No&PTNT T.X Hương Thủy 27 2.3.2 Lựa chọn tiêu định lượng đánh giá hiệu HĐCV CN NH No&PTNT T.X Hương Thủy 28 2.4 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HĐCV CỦA CN NH No&PTNT T.X HƯƠNG THỦY GIAI ĐOẠN 2008-2012 30 2.4.1 Đánh giá hiệu HĐKD chi nhánh NH No&PTNT T.X Hương Thủy 30 2.4.1.1 Nhóm sinh lời 30 2.4.1.2 Nhóm khoản 36 SVTH: Phan Thị Thanh Thúy iv Khóa luận tốt nghiệp 2.4.2 Các tiêu định lượng đánh giá hiệu hoạt động cho vay chi nhánh NH No&PTNT Thị xã Hương Thủy 40 2.4.2.1 Quy mô, cấu tốc độ tăng trưởng HĐCV 40 2.4.2.2 Dư nợ tổng nguồn vốn huy động, hệ số thu nợ vòng quay vốn 46 2.4.2.3 Tỷ lệ nợ hạn 48 2.4.2.4 Nợ xấu 52 2.5 PHÂN TÍCH SWOT VỀ MẢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA CHI NHÁNH NH No&PTNT T.X HƯƠNG THỦY 57 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 58 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NH No&PTNT 58 3.2 MỘT SỐ GIÁI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 59 3.2.1 Triển khai chiến lược khai thác SO 59 3.2.1.1 Phát triển gìn giữ mối quan hệ với khách hàng 59 3.2.1.2 Mở rộng mạng lưới, tiếp cận khách hàng tiềm 60 3.2.1.3 Sử dụng nguồn vốn giải ngân phủ linh hoạt 61 3.2.2 Xây dựng chiến lược khắc phục WT 61 3.2.2.1 Nâng cao chất lượng phục vụ 61 3.2.2.2 Phát triển sản phẩm 62 3.2.2.3 Cơ chế quản lý điều hành linh hoạt 63 PHẦN III KẾT LUẬN 65 Kết đạt đề tài 65 Hạn chế đề tài 66 Hướng phát triển đề tài 67 DANH LIỆU MỤC TÀI THAM KHẢO PHỤ LỤC SVTH: Phan Thị Thanh Thúy v Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1: Thị phần HĐTD NH địa bàn T.X Hương Thủy năm 2012 26 Bảng 2.2: Các tiêu định lượng đánh giá hiệu HĐKD CN NH No&PTNT T.X Hương Thủy 28 Bảng 2.3: Các tiêu định lượng đánh giá hiệu HĐCV CN NH No&PTNT Thị xã Hương Thủy 29 Bảng 2.4: Kết hoạt động kinh doanh chi nhánh NH NN&PTNT T X Hương Thủy giai đoạn 2008-2012 30 Bảng 2.5: Cơ cấu tốc độ tăng trưởng hoạt động kinh doanh chi nhánh ngân hàng No&PTNT Thị xã Hương Thủy 31 Bảng 2.6: Tỷ lệ chi phí thu nhập, lợi nhuận thu nhập chi nhánh giai đoạn 2008-2012 35 Bảng 2.7: Tình hình vốn huy động chi nhánh NH No&PTNT T.X Hương Thủy giai đoạn 2008-2012 36 Bảng 2.8: Cơ cấu tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động vốn chi nhánh ngân hàng No&PTNT Thị xã Hương Thủy giai đoạn 2008- 2012 37 Bảng 2.9: Độ lệch tài trợ chi nhánh giai đoạn 2008-2012 39 Bảng 2.10: Tốc độ tăng dư nợ cho vay, vốn huy động chi nhánh giai đoạn 2008-2012 39 Bảng 2.11 : Tình hình cho vay chi nhánh giai đoạn 2008-2012 40 Bảng 2.12: Tình hình hoạt động cho vay phân theo thời gian chi nhánh ngân hàng No&PTNT Thị xã Hương Thủy giai đoạn 2008- 2012 42 Bảng 2.13: Tình hình hoạt động cho vay phân theo ngành kinh tế ngân hàng No&PTNT Thị xã Hương Thủy giai đoạn 2008- 2012 43 Bảng 2.14: Tình hình hoạt động cho vay phân theo thời hạn ngân hàng No&PTNT Thị xã Hương Thủy giai đoạn 2008- 2012 44 Bảng 2.15: Tình hình hoạt động cho vay phân theo ngành kinh tế ngân hàng No&PTNT Thị xã Hương Thủy giai đoạn 2008- 2012 45 SVTH: Phan Thị Thanh Thúy vi Khóa luận tốt nghiệp Bảng 2.16: Hệ số thu nợ, vòng quay vốn dư nợ cho vay tổng nguồn vốn huy độngcủa chi nhánh giai đoạn 2008-2012 47 Bảng 2.17: Tình hình nợ hạn phân theo thời gian theo ngành chi nhánh giai đoạn 2008-2012 48 Bảng 2.18: Cơ cấu tăng trưởng nợ hạn theo ngành kinh tế theo thời gian ngân hàng No&PTNT Thị xã Hương Thủy giai đoạn 20082012 50 Bảng 2.19: Tỷ lệ nợ hạn chi nhánh giai đoạn 2008-2012 51 Bảng 2.20: Tình hình nợ xấu phân theo thời gian theo ngành chi nhánh giai đoạn 2008-2012 52 Bảng 2.21: Tỷ lệ nợ xấu theo ngành kinh tế thời gian ngân hàng 54 SVTH: Phan Thị Thanh Thúy vii Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ Trang SƠ ĐỒ: Sơ đồ 1: Quy trình cho vay chi nhánh NH No&PTNT T.X Hương Thủy BIỂU ĐỒ: Biểu đồ 2.1: Kết hoạt động kinh doanh hoạt động tín dụng chi nhánh NH No&PTNT T.X Hương Thủy giai đoạn 2008-2012 30 Biểu đổ 2.2: Tình hình huy động vốn chi nhánh ngân hàng No&PTNT Thị xã Hương Thủy giai đoạn 2008-2012 36 Biểu đồ 2.3: DSCV dư nợ CN NH No&PTNH T.X Hương Thủy 20082012 41 Biểu đồ 2.4: Tình hình nợ hạn theo thời gian, theo ngành kinh tế chi nhánh NH No&PTNT T.X Hương Thủy giai đoạn 2008-2012 49 Biều đồ 2.5: Tình hình nợ xấu phân theo thời gian, theo ngành kinh tế chi nhánh NH No&PTNT T.X Hương Thủy giai đoạn 2008-2012 53 SVTH: Phan Thị Thanh Thúy viii Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT TNHHMTV : Trách nhiệm hữu hạn thành viên TNHH : Trách nhiệm hữu hạn CTCP : Công ty cổ phần DN : Doanh nghiệp DNNN : Doanh nghiệp nhà nước NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần NH : Ngân hàng PGD : Phòng giao dịch TCTD : Tổ chức tín dụng SXKD : Sản xuất kinh doanh SX&KDXNK : Sản xuất kinh doanh xuất nhập No&PTNT : Nông nghiệp Phát triển nông thôn T.X : Thị xã CP : Chính phủ Đ/c : Địa CBTD : Cán tín dụng TCKT : Tổ chức kinh tế CCTG : Chứng tiền gửi NHNN : CN : Chi nhánh TG : Tiền gửi HĐTD : Hoạt động tín dụng HĐCV : Hoạt động cho vay Ngân hàng nhà nước SVTH: Phan Thị Thanh Thúy ix Khóa luận tốt nghiệp TD : Tín dụng HĐKDNH : Hoạt động kinh doanh ngoại hối DSCV : Doanh số cho vay DSTN : Doanh số thu nợ No-LN-NN : Nông nghiệp- lâm nghiệp- ngư nghiệp CN-TTCN : Công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp TM-DV : Thương mại- dịch vụ T-T-Huế : Thừa Thiên Huế Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn Việt Nam Vietinbank : Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam WTO : Tổ chức Thương mại quốc tế KH : Khách hàng SVTH: Phan Thị Thanh Thúy x Khóa luận tốt nghiệp o Tỷ lệ thu tín dụng tăng 10% so với năm 2012 o Hệ số an toàn vốn (CAR) theo chuẩn quốc tế Chi nhánh ngân hàng No&PTNT T.X Hương Thủy đặt mục tiêu cụ thể năm 2013 sau: o Tổng nguồn vốn huy động tăng 12-14% so với năm 2012, tiền gửi tiết kiệm tăng từ 8-10% so với năm 2012 o Tỷ lệ nợ hạn 3%, tỷ lệ nợ xấu 1% o Dư nợ cho vay tăng 8-10% so với năm 2012 o Phát hành thêm khoảng 1000 thẻ ATM 3.2 MỘT SỐ GIÁI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 3.2.1 Triển khai chiến lược khai thác SO 3.2.1.1 Phát triển gìn giữ mối quan hệ với khách hàng Chi nhánh NH No&PTNT T.X Hương Thủy hoạt động địa bàn từ năm 1988, đến 25 năm Vì vậy, ngân hàng xây dựng thị phần đáng kể, có lượng lớn khách hàng trung thành với Tạo dựng nhiều mối quan hệ tín dụng giúp chi nhánh chiếm ưu NH khác công tác thẩm định Do đó, để phát huy lợi cạnh tranh mình, chi nhánh cần thực số biện pháp sau: o Nghiên cứu phân loại khách hàng vay vốn thành nhóm dựa đặc điểm đối tượng Từ đó, đề xuất sách chăm sóc khách hàng hiệu o Thành lập tổ chuyên trách nhằm tạo tính hiệu quả, chuyên nghiệp việc, đáp ứng yêu cầu KH o Áp dụng sách lãi suất cho vay linh hoạt, mức lãi suất cho vay không giống khoản cho vay khác tuỳ thuộc vào kỳ hạn, loại tiền, dự án vay vốn khách hàng vay vốn cụ thể o Điều tra, tìm hiểu nguyên nhân khách hàng ngừng vay vốn, chuyển sang giao dịch NH khác Nếu thực mục tiêu trên, giúp NH trì mối quan hệ tín dụng lâu năm, giữ chân khách hàng trung thành mà giúp NH nâng cao lợi cạnh tranh so với ngân hàng khác, môi trường cạnh tranh vùng ngày gay gắt SVTH: Phan Thị Thanh Thúy 59 Khóa luận tốt nghiệp 3.2.1.2 Mở rộng mạng lưới, tiếp cận khách hàng tiềm Năm 2010, Hương Thủy từ huyện lên thị xã, mặt kinh tế vùng dần đổi thay, xuất đô thị khu đô thị Đông Nam Thủy An, Phú Bài, công trình công cộng điện, đường, trường, trạm xây lại, xây Nhiều DN, xưởng sản xuất đời KCN, nhu cầu việc làm tăng lên, đời sống người dân cải thiện Đây năm thứ Hương Thủy lên thị xã, kinh tế vùng đà phát triển Do đó, với lợi NH có mạng lưới bao phủ rộng, chi nhánh PGD nằm địa bàn, NH cần mở rộng mạng lưới nhằm tiếp cận với khách hàng tiềm năng, đón đầu dự án đầu tư địa bàn thông qua số giải pháp o Xác định đối tượng khách hàng tiềm đề xuất chiến lược xúc tiến cụ thể o Tăng cường tiếp cận, hợp tác với công ty, DN, trường học T.X để trả lương cho nhân viên hay tạo thẻ ATM… từ giúp khách hàng nhận biết NH o Chủ động phối hợp với quyền địa phương nhằm quảng bá hình ảnh chi nhánh thông qua công tác từ thiện, xây dựng nhà tình thương, trường mầm non… o Tổ chức tốt công tác phát hành tờ rơi với khoản vay ưu đãi, quảng bá tiếp thị điểm giao dịch, nơi đông dân chợ, khu vui chơi thiếu nhi… Tư vấn, hỗ trợ khách hàng đường dây điện thoại, địa email… o Mở thêm quầy ATM, PGD nơi có tiềm phát triển kinh tế khu đô thị, khu công nghiệp o Phối hợp với UBND Tỉnh, Thị xã, phòng kế hoạch đầu tư ban ngành có liên quan nhằm đón đầu hội đầu tư thị xã o Có sách phát triển khách hàng phù hợp với đặt điểm vùng, xã, phường thị xã Nếu thực mục tiêu trên, mạng lưới hoạt động NH ngày bao phủ, quy mô hoạt động cho vay ngày mở rộng Thương hiệu NH nhiều người biết đến, khách hàng tìm đến NH thay ngược lại, điều giúp hạn chế yếu điểm thụ động CBTD công tác tìm kiếm KH Không thế, thông qua nhu cầu KH, chi nhánh nghiên cứu phát triển sản phẩm phù hợp tình hình địa phương, nhằm khắc phục yếu điểm sản phẩm cho vay chưa phong phú giải thách thức nhu cầu đa dạng KH SVTH: Phan Thị Thanh Thúy 60 Khóa luận tốt nghiệp 3.2.1.3 Sử dụng nguồn vốn giải ngân phủ linh hoạt Theo phương hướng hoạt động ngân hàng, ưu tiên cho đầu tư nông nghiệp, nông thôn, tăng tỷ lệ dư nợ cho vay nông lâm ngư nghiệp lên 70%/ tổng dư nợ Bên cạnh đó, phủ, nhà nước chủ trương ưu tiên phát triển tam nông thông qua văn Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn nhằm phát triển kinh tế- xã hội, trị an ninh, quốc phòng địa bàn khu vực nông thôn… Dưới đạo cấp, quyền, chi nhánh nơi tiếp nhận giải ngân vốn vay cho hộ nông dân Do đó, NH cần o Phối hợp với cấp quyền địa phương, ban ngành liên quan công tác tiếp nhận, điều chuyển vốn o Xây dựng kế hoạch giải ngân vốn linh hoạt, hiệu Sử dụng vốn giải ngân nhà nước linh hoạt, hiệu thực chủ trương, sách nhà nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương mà giúp tăng kết kinh doanh NH, góp phần quảng bá hình ảnh “Vì nông thôn ngày ấm no hạnh phúc” mà chi nhánh xây dựng năm qua 3.2.2 Xây dựng chiến lược khắc phục WT 3.2.2.1 Nâng cao chất lượng phục vụ Là doanh nghiệp nhà nước, hoạt động lâu năm nên CBTD am hiểu khách hàng, đặc điểm văn hóa- xã hội vùng Họ nhiều chậm trễ công tác phục vụ khách hàng thụ động tìm kiếm khách hàng Trong đó, đối thủ cạnh tranh NH thành lập, có đội ngũ cán trẻ, động, nhiệt tình, thu hút nhiều khách hàng Do đó, NH cần thực giải pháp sau o Có kế hoạch phát triển, đào tạo cán chuyên sâu, chuyên nghiệp kỹ nghiệp vụ thông qua việc cử học Sự điều chỉnh cán phải không làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc chi nhánh o Giao dịch cửa giảm thiểu thủ tục hành chính, cải tiến quy trình, điều kiện cho vay tránh gây phiền hà không đáng có cho khách hàng o Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh thái độ, tác phong giao dịch, tổ chức học tập, trao đổi nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn cho CBTD o Cần dành quỹ thời gian để hướng dẫn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ marketing, kỹ bán hàng, thương thảo hợp đồng văn hoá kinh doanh SVTH: Phan Thị Thanh Thúy 61 Khóa luận tốt nghiệp cho CBTD, nhân viên phòng ban khác o NH nên tiêu chuẩn hoá CBTD kiên loại bỏ, thuyên chuyển sang phận khác cán yếu tư cách đạo đức, thiếu trung thực, cán tín dụng thiếu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ o Phải thường xuyên tổ chức, kiểm tra trình độ cho nhân viên phòng, nhằm củng cố kiến thức, nghiệp vụ cho CBTD Đi kèm với hoạt động phương thức thưởng phạt chế độ lương hay chức vụ nhằm động viên cố gắng, trao dồi kinh nghiệm CBTD o Thường xuyên tổ chức buối giao lưu nhằm đúc rút kinh nghiệm cán tín dụng làm công tác tín dụng việc xét duyệt cho vay, quản lý thu hồi nợ Nếu thực biện pháp trên, chi nhánh khắc phục nhược điểm chất lượng phục vụ khách hàng, đồng thời tạo lợi cạnh tranh với ngân hàng trẻ vùng Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng phục vụ giúp NH gìn giữ mối quan hệ với khách hàng trung thành với 3.2.2.2 Phát triển sản phẩm Mặc dù chi nhánh có mạng lưới phân bố rộng so với ngân hàng vùng sản phẩm, dịch vụ nói chung, sản phẩm cho vay nói riêng chưa đa dạng Điều bất lợi cho chi nhánh mà nhu cầu KH ngày phong phú Do đó, chi nhánh cần o Nghiên cứu thị trường, tìm hiểu nhu cầu nhóm khách hàng để phát triển sản phẩm phù hợp đối tượng khách hàng cụ thể o Đăng ký quyền cho sản phẩm NH nhằm tránh bắt chước, hạn chế tính cạnh tranh o Chú trọng phát triển sản phẩm, dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao, kết hợp sản phẩm tín dụng với sản phẩm tiện ích khác lĩnh vực huy động vốn, tài trợ thương mại, dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử o Đối với khách hàng có quan hệ tín dụng lâu năm Khi triển khai cung cấp sản phẩm trọn gói, cần có sách khuyến khích mở tài khoản thực dịch vụ toán dịch vụ khác, nhằm quảng cáo sản phẩm thăm dò hài lòng KH sản phẩm SVTH: Phan Thị Thanh Thúy 62 Khóa luận tốt nghiệp o Tổ chức buổi thăm dò, điều tra thông tin thị trường, thông tin công nghệ nhằm theo kịp nhu cầu đa dạng khách hàng Nếu chi nhánh thành công việc phát triển sản phẩm phù hợp nhu cầu đối tượng, giúp NH chủ động tiếp cận với khách hàng tiềm năng, nắm bắt hội đầu tư thực thị xã 3.2.2.3 Cơ chế quản lý điều hành linh hoạt Đóng vai trò chủ đạo thị trường tài chính, tiền tệ, ngân hàng No&PTNT chịu chi phối sách quản lý NN, CP Do đó, chi nhánh nói riêng ngân hàng No&PTNT Việt Nam nói chung không hoàn toàn chủ động việc điều hành hoạt động Bên cạnh đó, sách kinh tế thường có độ trễ việc thực thi, thực hiện, yếu tố lãi suất, thị trường lại biến động liên tục Điều làm cho công tác điều hành, quản lý trở nên khó khăn Vì vậy, chi nhánh nên thực số giải pháp o Điều chỉnh sách tín dụng hấp dẫn, linh hoạt đảm bảo cạnh tranh với NH khác đạt mục tiêu cân tối đa hoá lợi nhuận giảm thiểu rủi ro o Hoạt động quản lý tín dụng phải bảo đảm tỷ lệ an toàn, cấu tín dụng phải phù hợp với chiến lược khách hàng, ngành hàng, sách quản lý rủi ro, cấu nguồn vốn, đảm bảo mức tăng trưởng tín dụng phù hợp với lực, quản lý, điều hành trình độ nghiệp vụ cán tín dụng o Tách bạch chức tiếp thị, quan hệ khách hàng, thẩm định rủi ro độc lập, định tín dụng quản lý nợ với việc phân rõ trách nhiệm, quyền hạn, đảm bảo tính độc lập, khách quan o Phối hợp kịp thời, đắn với UBND Tỉnh, Thị xã, ban ngành có điều chỉnh sách, công tác xử lý, thu hồi nợ  So sánh chi phí thực chiến lược lợi ích mà chiến lược mang lại Chiến lược SO đòi hỏi chi nhánh đầu tư vào hoạt động marketing ưu đãi cho khách hàng vip, chiến lược WT đòi hỏi chi nhánh phải đầu tư vào hoạt động nghiên cứu sản phẩm nâng cao chất lượng phục vụ CBTD Lợi ích mà chiến lược SO mang lại khách hàng giữ chân khách SVTH: Phan Thị Thanh Thúy 63 Khóa luận tốt nghiệp hàng Vip, chiến lược WT mạng lại khả cạnh tranh với ngân hàng trẻ vùng Xem xét khả năng, nguồn lực chi nhánh, môi trường cạnh tranh, xu hướng phát triển kinh tế thị xã để lựa chọn chiến lược phù hợp Thông thường, chiến lược triển khai song song với chúng tương tác bổ sung cho nhau, hiệu mang lại cao SVTH: Phan Thị Thanh Thúy 64 Khóa luận tốt nghiệp PHẦN III KẾT LUẬN Kết đạt đề tài Nhìn chung, đề tài đạt mục tiêu đề ban đầu gồm o Hệ thống tiêu định lượng nhằm đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh nói chung hoạt động cho vay nói riêng NHTM o Lựa chọn tiêu định lượng thích hợp để áp dụng vào chi nhánh NH No&PTNT Hương Thủy, nhằm đánh giá hiệu hoạt động cho vay hoạt động kinh doanh NH thời gian năm 2008-2012 Những tiêu lựa chọn bao gồm:  Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh: gồm nhóm  Nhóm sinh lời - Quy mô, cấu tốc độ tăng trưởng lợi nhuận - Lợi nhuận/ Thu nhập - Chi phí/ Thu nhập  Nhóm khoản - Quy mô, cấu tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động - Độ lệch tài trợ  Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động cho vay - Quy mô, cấu tốc độ tăng trưởng DSCV, DSTN dư nợ - Dư nợ cho vay/Nguồn vốn huy động - Hệ số thu nợ - Vòng quay vốn - Tỷ lệ nợ hạn - Tỷ lệ nợ xấu o Đánh giá hiệu hoạt động cho vay chi nhánh dựa so sánh tiêu ngân hàng với chi nhánh NHTMCP Công Thương Nam Thừa Thiên Huế Trên sở phân tích SWOT hoạt động cho vay chi nhánh để đề xuất SVTH: Phan Thị Thanh Thúy 65 Khóa luận tốt nghiệp các chiến lược nhằm nâng cao hiệu hoạt động cho vay chi nhánh ngân hàng N0&PTNT T.X Hương Thủy Hạn chế đề tài Mặc dù có cố gắng trình nghiên cứu đề tài số hạn chế sau o Nhận định đưa kết luận, nhận xét mang tính chủ quan nên chưa đạt tính chuẩn xác cao o Đánh giá hiệu hoạt động không dựa yếu tố định lượng, mà có yếu tố định tính o Các tiêu định lượng đánh giá hiệu hoạt động cho vay nói chung hiệu hoạt động kinh doanh nói chung không dựa tiêu đề cập đề tài o Trên lý thuyết, thị phần tính toán, tiêu định lượng Tuy nhiên, đề tài lại ước lượng dựa đánh giá chủ quan chuyên gia số tiêu phụ đề cập nghiên cứu o Mặc dù HĐCV chi nhánh chiểm đến 90% HĐTD, không mà HĐCV xem HĐTD Vì vây, dựa thị phần HĐTD để xem xét đối thủ cạnh tranh ngân hàng HĐCV o Chiến lược SWOT không triển khai chiến lược SO chiến lược WT, mà có chiến lược ST chiến lược OW o Hạn chế thời gian kiến thức o Hạn chế số liệu thu thập Đề tài đánh giá dựa việc phân tích số liệu mà tính xác phân tích lại phụ thuộc vào chất lượng số liệu CN NH No&PTNT T.X Hương Thủy cung cấp o Sự so sánh tiêu ngân hàng với chi nhánh NH TMCP Công Thương Nam Thừa Thiên Huế không đủ để đánh giá hiệu quả, chi nhánh dù thương hiệu, tên gọi có đặc thù riêng hoạt động, chi chi nhánh khác phân cấp, hình ảnh, tên gọi Bên cạnh đó, ba đơn vị trực thuộc hạch toán vào chi nhánh NH TMCP Công Thương Nam Thừa Thiên Huế SVTH: Phan Thị Thanh Thúy 66 Khóa luận tốt nghiệp không nằm địa bàn T.X Hương Thủy, nhu cầu vay vốn thị trường, vùng miền khác giá trị khoản vay, mục đích sử dụng…Chính làm lệch kết so sánh Hướng phát triển đề tài Đề tài “Đánh giá hiệu hoạt động cho vay ngân hàng” đề tài quen thuộc, hướng phát triển đề tài không nhiều, phát triển theo hướng o Thực so sánh hay số chi nhánh NH có nhiều tương quan hơn, nhằm đánh giá tốt hiệu hoạt động chi nhánh nghiên cứu o Tìm hiểu, nghiên cứu tiêu định tính, nhằm phản ánh đầy đủ tính hiệu hoạt động cho vay chi nhánh NH nghiên cứu SVTH: Phan Thị Thanh Thúy 67 Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Quốc hội (2010), Quyết định số 47/2010/QH12, Luật TCTD Việt Nam năm 2010, Hà Nội NHNN (2001), Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN, việc ban hành Quy chế cho vay TCTD khách hàng CP (1999), Nghị định 178/1999/NĐ-CP Bảo đảm tiền vay TCTD NHNN (2008), Quyết định 06/2008/QĐ-NHNN Ban hành quy định xếp loại ngân hàng thương mại cổ phần BTC (2004), Thông tư 49/2004/TT-BTC Hướng dẫn tiêu đánh giá hiệu hoạt động tài Tổ chức tín dụng NHNN (2010), Thông tư 13/2010/TT-NHNN Các tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động Tổ chức tín dụng UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế (2012), Văn báo cáo số 156/BC-UBND Tổng kết tình hình kinh tế xã hội Tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2012 (2012), Báo cáo phân tích ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) http://investor.vietinbank.vn/ (2012), Báo cáo phân tích ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ( STB) http://investor.vietinbank.vn/ 10 (2012), Báo cáo phân tích ngân hàng TMCP Á Châu( ACB), http://investor.vietinbank.vn/ 11 (2012), Báo cáo phân tích ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam (EIB), http://investor.vietinbank.vn/ 12 (2012), Báo cáo phân tích ngân hàng TMCP Quân Đội (MB), http://investor.vietinbank.vn/ 13 Website Agribank (2013), Agribank phát triển bền vững thịnh vượng cộng đồng, http://www.agribank.com.vn/ 14 Diễn đàn học liệu mở Việt Nam (2011), Khái niệm hiệu tín dụng http://www.voer.edu.vn/ 15 GVC-TS Nguyễn Thái Sinh, Khoa Giáo dục Thể chất – ĐH Huế (2008), Phương SVTH: Phan Thị Thanh Thúy 68 Khóa luận tốt nghiệp pháp vấn nghiên cứu khoa học giáo dục, http://baigiang.violet.vn/ 16 Thị xã Hương Thủy http://vi.wikipedia.org/ 17 (2012), Chuyển dịch cấu lao động thị xã Hương Thủy http://tailieu.vn/ 18 (2012), Một số giải pháp tăng trưởng huy động vốn sản phẩm, dịch vụ ngân hàng Chi nhánh Vietinbank Phú Bài www.vietinbank.vn/ 19 (2012) Nâng cao hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại trình hội nhập WTO http://www.vietinbank.vn/ 20 Trần Thị Thanh Thảo (2011), Phân tích tình hình hoạt động tín dụng ngân hàng Phát triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long chi nhánh Trà Vinh, http://thuvien.tvu.edu.vn/ 21 Website Ngân hàng No&PTNT Việt Nam www.agribank.com.vn 22 Website Ngân hàng Agribank Bình Định www.agribankbinhdinh.com.vn 23 Website Trang kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế www1.thuathienhue.gov.vn/ 24 Website UBND T X Hương Thủy http://huongthuy.hue.gov.vn/ 25 Website Khu công nghiệp Phú Bài http://iz.thuathienhue.gov.vn/ 26 Nguyễn Minh Kiều (2008), Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng Nhà xuất tài 27 Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê 28 Nguyễn Đăng Dờn (2010), Quản trị ngân hàng thương mại đại, Nhà xuất Phương Đông Tp Hồ Chí Minh 29 Võ Trần Kiều Nhi (2012), Phân tích tình hình tài ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Huế, Đại học kinh tế Huế 30 Đào Thị Như Nguyện (2011), Đánh giá hiệu cho vay tiêu dùng NHTMCP Á Châu- Chi nhánh Huế, Đại học Kinh tế Huế 31 Agribank, Số tay tín dụng ngân hàng No&PTNT Việt Nam SVTH: Phan Thị Thanh Thúy 69 Khóa luận tốt nghiệp PHỤ LỤC 1.1 CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ Bảng Chi phí/ Tổng thu nhập, Lợi nhuận/Tổng thu nhập chi nhánh ngân hàng No&PTNT T.X Hương Thủy giai đoạn 2008-2012 ĐVT: triệu đồng 2008 2009 2010 2011 2012 Tổng thu nhập 25,060 28,288 35,847 53,969 56,813 Tổng chi phí 18,675 22,824 27,187 40,077 43,890 Lợi nhuận 6,385 5,464 8,660 13,892 12,923 Chi phí/Tổng thu nhập 74.52% 80.68% 75.84% 74.26% 77.25% Lợi nhuận/Tổng thu nhập 25.48% 19.32% 24.16% 25.74% 22.75% Nguồn Phòng kinh doanh chi nhánh Agribank T.X Hương Thủy Bảng 2: Chi phí/ Tổng thu nhập, Lợi nhuận/Tổng thu nhập chi nhánh NHTMCP Công Thương Nam Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008-2012 ĐVT: triệu đồng 2008 2009 2010 2011 2012 Tổng thu nhập 26,499 29,445 35,836 43,091 54,707 Tổng chi phí 22,949 25,537 31,537 38,255 48,948 Lợi nhuận 3,550 3,908 4,299 4,836 5,759 Chi phí/Tổng thu nhập 86.60% 86.73% 88.00% 88.78% 89.47% Lợi nhuận/Tổng thu nhập 13.40% 13.27% 12.00% 11.22% 10.53% Nguồn Phòng khách hàng chi nhánh Vietinbank Nam T-T-Huế SVTH: Phan Thị Thanh Thúy Khóa luận tốt nghiệp PHỤ LỤC 1.2 CHỈ TIÊU HỆ SỐ THU NỢ, VÒNG QUAY VỐN, DƯ NỢ CHO VAY TRÊN NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG Bảng 1: Hệ số thu nợ vòng quay vốn theo thời gian chi nhánh ngân hàng No&PTNT T.X Hương Thủy giai đoạn 2008-2012 ĐVT: triệu đồng 2007 DSCV Ngắn hạn 2008 2009 2010 2011 2012 150,795 175,957 225,530 347,970 393,823 140,049 159,735 195,990 285,383 316,103 Trung dài hạn 10,746 DSTN Ngắn hạn 128,699 152,712 204,019 339,690 378,185 119,012 139,038 179,667 280,729 305,900 Trung dài hạn 9,687 16,222 13,674 29,540 24,352 62,587 58,961 77,720 72,285 Dư nợ Ngắn hạn Trung dài hạn 97,432 119,528 142,773 164,284 172,564 188,202 88,219 109,256 129,953 146,276 150,930 161,133 9,213 10,272 12,820 18,008 21,634 27,069 Hệ số thu nợ -Ngắn hạn -Trung dài hạn 85.35% 86.79% 90.46% 97.62% 96.03% 84.98% 87.04% 91.67% 98.37% 96.77% 90.15% 84.29% 82.44% 94.21% 93.01% 1.19 1.16 1.33 2.02 2.10 1.21 1.16 1.30 1.89 1.96 0.99 1.18 1.58 2.97 2.97 Vòng quay vốn (vòng) -Ngắn hạn -Trung dài hạn Nguồn Phòng kinh doanh chi nhánh Agribank T.X Hương Thủy SVTH: Phan Thị Thanh Thúy Khóa luận tốt nghiệp Bảng 2: Hệ số thu nợ vòng quay vốn theo ngành kinh tế chi nhánh ngân hàng No&PTNT T.X Hương Thủy giai đoạn 2008-2012 ĐVT: triệu đồng 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Doanh số cho vay 150,795 175,957 225,530 347,970 393,823 1.NN-LN-NN 95,515 105,903 130,580 191,224 216,220 2.CN-TTCN 20,100 29,026 40,700 65,396 79,570 3.TM-DV, ngành khác 35,180 41,028 54,250 91,350 98,033 Doanh số thu nợ 128,699 152,712 204,019 339,690 378,185 1.NN-LN-NN 81,678 90,810 121,335 184,260 205,820 2.CN-TTCN 15994 24172 35,334 61,283 75,141 3.TM-DV, ngành khác 31,027 37,730 47,350 94,147 97,224 Dư nợ cho vay 97,432 119,528 142,773 164,284 172,564 188,202 1.NN-LN-NN 60,646 74,483 89,576 98,821 105,785 116,185 2.CN-TTCN 10,516 14,622 19,476 24,842 28,955 33,384 3.TM-DV, ngành khác 26,270 30,423 33,721 40,621 37,824 38,633 Hệ số thu nợ 85.35% 86.79% 90.46% 97.62% 96.03% - NN-LN-NN 85.51% 85.75% 92.92% 96.36% 95.19% - CN-TTCN 79.57% 83.28% 86.82% 93.71% 94.43% - TM-DV, ngành khác 88.19% 1.19 91.96% 1.16 87.28% 103.06% 1.33 2.02 99.17% 2.10 - NN-LN-NN 1.21 1.11 1.29 1.80 1.85 - CN-TTCN 1.27 1.42 1.59 2.28 2.41 - TM-DV, ngành khác 1.09 1.18 1.27 2.40 2.54 Vòng quay vốn (vòng) Nguồn Phòng kinh doanh chi nhánh Agribank T.X Hương Thủy SVTH: Phan Thị Thanh Thúy Khóa luận tốt nghiệp Bảng 3: Hệ số thu nợ, vòng quay vốn, dư nợ cho vay nguồn vốn huy động chi nhánh NHTMCP Công Thương Nam Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008-2012 ĐVT: triệu đồng 2008 2009 2010 2011 2012 Tổng dư nợ cho vay 112,470 132,550 163,480 178,510 242,990 Dư nợ cho vay bình quân 101,180 122,510 148,015 170,995 210,750 Doanh số thu nợ 202,880 241,630 310,490 357,420 430,730 Doanh số cho vay 225,460 261,710 341,420 372,450 495,210 Nguồn vốn huy động 157,810 189,230 341,710 422,230 562,480 Dư nợ cho vay tổng nguồn vốn huy động (% ) 71.27% 70.05% 47.84% 42.28% 43.20% 2.01 1.97 2.1 2.09 2.04 89.98% 92.33% 90.94% 95.96% 86.98% Vòng quay vốn (vòng) Hệ số thu nợ (%) Nguồn Phòng khách hàng chi nhánh Vietinbank Nam T-T-Huế Bảng 4: Dư nợ cho vay nguồn vốn huy động chi nhánh ngân hàng No&PTNT T.X Hương Thủy giai đoạn 2008-2012 ĐVT: triệu đồng 2008 2009 2010 2011 2012 Dư nợ cho vay 119,528 142,773 164,284 172,564 188,202 Nguồn vốn huy động 101,543 138,911 158,236 169,294 187,141 Dư nợ cho vay tổng nguồn vốn huy động (% ) 117.71% 102.78% 103.82% 101.93% 100.57% Nguồn Phòng kinh doanh chi nhánh Agribank T.X Hương Thủy SVTH: Phan Thị Thanh Thúy
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả họat động cho vay tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, Đánh giá hiệu quả họat động cho vay tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, Đánh giá hiệu quả họat động cho vay tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay