Đánh giá công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Huế

81 37 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:28

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH  H uế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Đ ại họ cK in h tế ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾ Sinh viên thực : Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên hướng dẫn: Lớp : K43A - TCNH Th.S Nguyễn Việt Đức Niên khóa : 2009 - 2013 Huế, tháng năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp công trình nghiên cứu thực cá nhân Xuất phát từ trình làm việc nghiêm túc hướng dẫn Th.S uế Nguyễn Việt Đức anh chị Phòng Khách hàng ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Huế Các số liệu khóa luận có H nguồn gốc rõ ràng, số liệu báo cáo cung cấp từ Phòng Khách hàng Phòng Tổng hợp Vietcombank – CN Huế Số liệu dự án cụ thể lấy từ báo cáo thẩm tế định cán thẩm định chi nhánh Các nhận xét, phương hướng đề xuất phát từ tình hình thực tế ngân hàng Kết khóa luận trung thực chưa Đ ại họ cK in h công bố công trình khác Huế, ngày 12 tháng năm 2013 Sinh viên thực Nguyễn Thị Thu Hương Để hoàn thành tốt khóa luận này, xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Th.S Nguyễn Việt Đức tận tình hướng dẫn, giúp đỡ suốt trình nghiên cứu hoàn thành uế khóa luận H Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Quý Thầy Cô trường Đại học Kinh tế Huế đặc biệt Quý Thầy Cô tế khoa Kế toán Tài truyền đạt kiến thức cho h suốt bốn năm học giảng đường đại học Những kiến thức in giúp ích cho trình hoàn thành khóa luận này, bước vào đời cK hành trang quý báu vững cho họ Qua cho phép gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi Đ ại nhánh Huế tạo điều kiện thuận lợi cho thực tập ngân hàng thời gian qua Tôi xin gửi lời cảm ơn đến cô, chú, anh chị phòng Khách hàng, đặc biệt xin chân thành gửi lời cảm ơn đến anh Nguyễn Vũ Long – cán thẩm định ngân hàng, người tận tình bảo suốt trình thực tập Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân bạn bè tạo điều kiện, giúp đỡ để hoàn thành tốt khóa luận Sinh viên thực Đ ại họ cK in h tế H uế Nguyễn Thị Thu Hương Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức MỤC LỤC Trang PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu uế 3.2 Phạm vi nghiên cứu H Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu .2 tế 4.2 Phương pháp thu thập số liệu 4.3 Phương pháp xử lý số liệu h 4.4 Phương pháp phân tích, tổng hợp in 4.5 Phương pháp đồ thị Cấu trúc đề tài nghiên cứu .3 cK PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ họ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Những vấn đề dự án đầu tư 1.1.1 Khái niệm dự án đầu tư Đ ại 1.1.2 Phân loại dự án đầu tư 1.1.3 Vai trò dự án đầu tư 1.1.4 Mục tiêu dự án đầu tư 1.1.5 Hoạt động dự án đầu tư 1.1.6 Nguồn lực dự án 1.2 Thẩm định tài dự án đầu tư .10 1.2.1 Khái niệm thẩm định tài dự án đầu tư 10 1.2.2 Sự cần thiết phải thẩm định tài dự án đầu tư 10 1.2.3 Ý nghĩa công tác thẩm định tài dự án đầu tư .10 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thu Hương ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức 1.2.4 Mục đích công tác thẩm định tài dự án đầu tư .11 1.2.5 Phương pháp thẩm định tài dự án đầu tư 11 1.2.5.1 Phương pháp so sánh tiêu 12 1.2.5.2 Phương pháp thẩm định theo trình tự 12 1.2.5.3 Phương pháp thẩm định dựa việc phân tích độ nhạy dự án đầu tư 13 1.2.5.4 Phương pháp dự báo .13 1.2.5.5 Phương pháp triệt tiêu rủi ro 14 uế 1.2.6 Chỉ tiêu đánh giá công tác thẩm định tài dự án đầu tư .14 1.2.6.1 Chỉ tiêu định lượng .14 H 1.2.6.2 Chỉ tiêu định tính 16 1.2.7 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác thẩm định tài dự án đầu tư .17 tế 1.2.7.1 Nhân tố chủ quan 17 1.2.7.2 Nhân tố khách quan 18 h CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN in ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI cK NHÁNH HUẾ .21 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi Nhánh Huế 21 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt họ Nam Chi nhánh Huế 21 2.1.2 Tình hình tài sản nguồn vốn Vietcombank – CN Huế 22 Đ ại 2.1.3 Hoạt động huy động vốn .25 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh Vietcombank – CN Huế 27 2.1.5 Kết hoạt động cho vay 29 2.1.6 Nợ hạn 32 2.2 Thực trạng công tác thẩm định tài dự án đầu tư Vietcombank CN -Huế .33 2.2.1 Quy trình thẩm định hồ sơ vay vốn dự án đầu tư Vietcombank – CN Huế 33 2.2.2 Nội dung thẩm định tài dự án đầu tư Vietcombank – CN Huế 34 2.2.2.1 Thẩm định tổng dự toán vốn đầu tư .34 2.2.2.2 Thẩm định nguồn vốn tài trợ cho dự án 34 2.2.2.3 Thẩm định tính hợp lý báo cáo tài dự toán 34 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thu Hương iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức 2.2.2.4 Thẩm định dòng tiền dự án 35 2.2.2.5 Thẩm định lãi suất chiết khấu dòng tiền 36 2.2.2.6 Thẩm định tiêu hiệu tài dự án .36 2.2.2.7 Thẩm định rủi ro dự án 39 2.2.2.8 Thẩm định phương án trả nợ vốn vay 40 2.2.3 Dự án minh họa: Dự án đầu tư mua sắm xe ô tô để đào tạo lái xe hạng B1, B2 Trường Trung học Giao thông vận tải Huế 40 uế 2.2.4 Kết thẩm định tài dự án hoạt động cho vay Vietcombank – Chi nhánh Huế giai đoạn 2009 đến 2012 49 H 2.3 Đánh giá công tác thẩm định tài dự án đầu tư Vietcombank – CN Huế 50 2.3.1 Những kết đạt 50 tế 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân .55 2.3.2.1 Hạn chế 55 h 2.3.2.2 Nguyên nhân 58 in CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH cK TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾ .59 3.1 Định hướng hoạt động cho vay theo dự án đầu tư Ngân hàng TMCP Ngoại họ thương Việt Nam Chi nhánh Huế .59 3.1.1 Định hướng chung Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 59 Đ ại 3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng Vietcombank – CN Huế .60 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định tài dự án đầu tư Vietcombank – CN Huế .60 3.2.1 Đào tạo đội ngũ cán chuyên thẩm định tài dự án đầu tư có phẩm chất đạo đức tốt 60 3.2.2 Xây dựng hệ thống thông tin, nâng cao chất lượng thông tin phục vụ công tác thẩm định tài dự án đầu tư 62 3.2.3 Trang bị đầy đủ loại thiết bị, công nghệ phục vụ công tác thẩm định tài dự án đầu tư 63 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thu Hương iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức 3.2.4 Phân loại chủ đầu tư có quan hệ tín dụng với ngân hàng chủ đầu tư chưa có quan hệ tín dụng với ngân hàng .63 3.2.5 Nâng cao hạn mức xét duyệt cho vay chi nhánh 64 PHẦN III: KẾT LUẬN .65 3.1 Kết luận .65 3.2 Hạn chế đề tài nghiên cứu 66 3.3 Hướng phát triển đề tài tương lai 67 Đ ại họ cK in h tế H uế DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thu Hương v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1 Tình hình tài sản nguồn vốn Vietcombank - CN Huế giai đoạn 2009 – 2012 23 Bảng 2.2 Tình hình huy động vốn từ khách hàng Vietcombank – CN Huế giai đoạn 2009 – 2012 26 Bảng 2.3 Kết hoạt động kinh doanh Vietcombank – CN Huế giai đoạn 2009 – 2012 28 uế Bảng 2.4 Phân tích kết hoạt động cho vay Vietcombank – CN Huế giai đoạn H 2009 đến 2012 .30 Bảng 2.5 Dư nợ nợ hạn Vietcombank – CN Huế giai đoạn 2009 – 2012 32 tế Bảng 2.6 Thống kê số lượng học sinh nguồn thu từ hoạt động đào tạo lái xe trường năm 2010 - 2011 41 h Bảng 2.7 Thống kê nguồn thu học phí hạng B1, B2 giai đoạn 2010 – 2011 in tháng đầu năm 2012 .42 Bảng 2.8 Thống kê phương tiện tập lái Trường Trung học GTVT Huế .43 cK Bảng 2.9 Doanh thu dự án đầu tư mua sắm xe ô tô để đào tạo lái xe hạng B1, B2 44 Bảng 2.10 Chi phí dự án đầu tư mua sắm xe ô tô để đào tạo lái xe hạng B1, B2 45 họ Bảng 2.11 Lợi nhuận dòng tiền dự án đầu tư mua sắm xe ô tô để đào tạo lái xe hạng B1, B2 45 Bảng 2.12 Bảng kế hoạch trả nợ dự án đầu tư mua sắm xe ô tô để đào tạo lái xe hạng Đ ại B1, B2 47 Bảng 2.13 Bảng cân đối nguồn trả nợ vay dự án đầu tư mua sắm xe ô tô để đào tạo lái xe hạng B1, B2 47 Bảng 2.14 Tổng hợp kết thẩm định dự án đầu tư Vietcombank – CN Huế 49 Bảng 2.15 Tỷ lệ dự án hoạt động có hiệu Vietcombank – CN Huế giai đoạn 2009 – 2012 51 Bảng 2.16 Khả mắc phải sai lầm thẩm định dự án đầu tư giai đoạn 2009 - 2012.56 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thu Hương vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức DANH MỤC HÌNH Trang Sơ đồ 2.1 Quy trình thẩm định hồ sơ vay vốn dự án 33 uế Biểu đồ 2.1 Huy động vốn từ khách hàng Vietcombank – CN Huế giai đoạn 2009 – 2012 27 Biểu đồ 2.2 Kết hoạt động cho vay Vietcombank – CN Huế giai đoạn 2009 - 2012.31 H Biểu đồ 2.3 Tỷ lệ nợ hạn 2009 - 2012 Vietcombank – CN Huế .33 tế Biểu đồ 2.3 Tổng hợp kết thẩm định dự án đầu tư Vietcombank – CN Huế giai Đ ại họ cK in h đoạn 2009-2012 .50 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thu Hương vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức vào chi phí dự án chi phí người vay (doanh nghiệp) đầu tư vào dự án, ngân hàng không Nên ngân hàng loại bỏ chi phí lãi vay khỏi dòng tiền dự án Chi phí khấu hao không tính vào dòng tiền dự án thực tế doanh nghiệp bỏ tiền cho khoản chi phí (khi lập dòng tiền quan tâm đến dòng thực thu thực chi, chi phí mua tài sản cố định tính nên tính thêm chi phí khấu hao dòng tiền bị trùng) Theo quan điểm ngân hàng khấu hao nguồn dùng để trả nợ ngân hàng uế - Thẩm định lãi suất chiết khấu dòng tiền chi nhánh tính toán dựa chi phí sử dụng vốn bình quân dự án Việc tính toán hợp lý, chỗ H doanh nghiệp vừa sử dụng vốn tự có, vừa sử dụng vốn vay, phí sử dụng vốn bình quân dự án phải tính toán theo phương pháp bình quân gia quyền lãi tế suất tiền gửi lãi suất cho vay Tại Vietcombank – CN Huế chi phí sử dụng vốn h lấy theo lãi suất tiền gửi (là mức thấp nhất) Mục đích lấy ngân hàng họ chừng tiền lãi in giả định không đầu tư vào dự án họ đem số tiền gửi ngân hàng, kết cK - Thẩm định tiêu hiệu tài dự án đầy đủ (NPV, IRR, Thời gian thu hồi vốn T,…) Đồng thời, ngân hàng đưa so sánh họ tiêu sau tính toán (so sánh IRR với WACC, so sánh NPV > 0) - Thẩm định rủi ro dự án ngân hàng quan tâm Trong báo cáo thẩm định chi nhánh, cán ngân hàng xây dựng trường hợp khác có Đ ại thể xảy trường hợp thay đổi doanh thu, chi phí Đối với dự án lớn, cán thẩm định tiến hành khảo sát độ nhạy chiều khảo sát độ nhạy chiều để tính toán mức độ rủi ro dự án có biến cố bất trắc xảy - Phương án trả nợ vốn vay chi nhánh trọng Vietcombank – CN Huế yêu cầu chủ đầu tư phải cam kết trả nợ cho ngân hàng Theo đó, chủ đầu tư phải cho cán thẩm định biết dự án dùng phần trăm lợi nhuận để trả nợ cho ngân hàng Tùy theo đặc điểm dự án (dự án mở rộng hay dự án đầu tư mới), chủ đầu tư có mức cam kết trả nợ khác Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thu Hương 54 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 2.3.2.1 Hạn chế Có thể nói công tác thẩm định dự án đầu tư nói chung công tác thẩm định tài dự án nói riêng thời gian qua đạt kết đáng khích lệ, đóng góp vào phát triển chung Tỉnh Thừa Thiên Huế Tuy nhiên, công tác thẩm định Vietcombank – CN Huế số hạn chế, cần khắc phục thời gian tới Cụ thể sau: uế  Chi phí thẩm định Chi phí đầu tư cho việc thẩm định dự án đầu tư chưa Vietcombank H – CN Huế quan tâm mức chưa tính toán giá trị cụ thể Ngân tế hàng gần chưa thực ý nhiều đến việc mua thông tin thẩm định, xây dựng hệ thống lưu trữ thông tin phục vụ công tác thẩm định, mua loại phần mềm hỗ trợ h trình thẩm định Trong đó, yếu tố lại cần thiết thẩm in định tài dự án Việc tính toán dừng lại việc sử dụng phần mềm Excel Các thông tin tài chính, phi tài có chủ yếu khách hàng cung cấp, cK mối quan hệ cán thẩm định (từ người thân, bạn bè,…) từ việc tìm kiếm mạng Internet Ngân hàng không tính toán chi phí cụ thể bỏ cho lần họ thẩm định, việc tính toán chi phí thẩm định dừng lại việc trả lương cho cán thẩm định theo tháng Đ ại  Khả mắc phải sai lầm Dựa vào bảng 2.16: Tỷ lệ sai lầm từ chối cho vay dự án tốt ngân hàng Vietcombank – CN Huế xảy Việc từ chối cho vay dự án tốt chiếm tỷ lệ cao giai đoạn từ 2009 đến 2012 Khi ngân hàng từ chối cho vay dự án tốt, điều làm ảnh hưởng nhiều đến uy tín ngân hàng, làm giảm số tiêu doanh số cho vay, doanh số thu nợ dư nợ ngân hàng Nhưng giai đoạn nay, kinh tế nhiều khó khăn, nguồn lực nhiều hạn chế việc từ chối cho vay số dự án điều khó tránh khỏi Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thu Hương 55 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức Bảng 2.16 Khả mắc phải sai lầm thẩm định dự án đầu tư giai đoạn 2009 - 2012 Đvt: Dự án Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 19 16 15 Số dự án duyệt cho vay 11 10 Số dự án từ chối cho vay 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% Chấp thuận cho vay dự án xấu Sai lầm loại 2: Từ chối cho vay dự án tốt 9.09% Tỷ lệ sai lầm loại 25.00% 0.00% tế Tỷ lệ sai lầm loại H Sai lầm loại 1: uế Số dự án thẩm định 16.67% h (Nguồn: Phòng khách hàng Vietcombank – CN Huế) in Thông thường việc từ chối cho vay dự án tốt hai nguyên nhân chủ yếu lãi cK suất cho vay không cạnh tranh ngân hàng khác (tức lãi suất cho vay cao ngân hàng khác) thời gian thẩm định đối thủ cạnh tranh nhanh Để khắc phục tình trạng Chi nhánh liên hệ với Hội sở để xin mức họ lãi suất ưu đãi dành cho khách hàng đồng thời phải chủ động liên lạc với khách hàng để giải trình vướng mắc cấp phê duyệt hỏi, lựa chọn cán có Đ ại lực để làm dự án lớn dự án yêu cầu gấp thời gian Tỷ lệ sai lầm chấp thuận cho vay dự án xấu giảm dần, điều chứng tỏ chất lượng công tác thẩm định ngày nâng cao Mặc dù số dự án chấp thuận cho vay không đạt hiệu chiếm tỷ lệ nhỏ tổng số dự án chấp thuận cho vay, dự án có số vốn vay cao ảnh hưởng lớn đến tình hình nợ hạn, nợ xấu ngân hàng  Giá trị lợi ích mà dự án mang lại cho kinh tế Việc phân tích tiêu tài dự án dừng lại hiệu dự án trực tiếp mang lại cho chủ đầu tư Chứ chưa thực tính toán lợi ích mà dự án mang lại cho kinh tế, cho xã hội sau dự án vào hoạt động Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thu Hương 56 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức  Thời gian thẩm định dự án có tổng mức đầu tư lớn Các dự án có quy mô lớn, phức tạp cần xem xét cẩn thận, thông tin thu thập phải từ nhiều nguồn khác nhau, cần tham khảo thêm ý kiến chuyên gia lĩnh vực Đối với dự án có số vốn vay 10 tỷ đồng thời gian thẩm định thường lớn nhiều so với dự án nhỏ (Vì phải trình Hội sở, Hội sở phê duyệt định cho vay) Điều làm hội cho vay với dự án tốt, NH có thời gian thẩm định nắm bắt hội uế đầu tư  Tính toán khoản mục chi phí H Việc tính toán khoản mục chi phí ngân hàng chủ yếu dựa vào số liệu mà khách hàng cung cấp Đa số khoản mục chi phí mà chủ đầu tư đưa tế đưa vào tính toán Ngân hàng tiến hành việc thẩm định lại giá loại tài sản cố định dựa theo thực tế tình hình thị trường Đối với số dự án có số vốn vay lớn, h việc xem xét hạng mục chi phí đưa vào hợp lý chưa (thừa hay thiếu) cần có in thêm ý kiến chuyên gia lĩnh vực cụ thể cK  Khối lượng công việc phải làm Khối lượng công việc phải làm nhiều làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác thẩm định tài dự án đầu tư Tại ngân hàng Vietcombank – CN Huế cán thẩm họ định vừa phải tiến hành cho vay ngắn hạn, vừa phải thẩm định dự án nên khối lượng công việc lớn, tạo áp lực cho cán thẩm định Đ ại  Việc thẩm định tiêu tài dự án dự án có tổng mức đầu tư nhỏ chưa quan tâm mức Đối với dự án có tổng mức đầu tư nhỏ ngân hàng thường không quan tâm nhiều đến việc so sánh suất đầu tư với dự án loại, trọng đến việc xem xét tiến độ thu xếp nguồn vốn tự có Điều có nghĩa ngân hàng thẩm định tiêu mức độ kỹ lưỡng không dự án lớn Ngân hàng không khảo sát độ nhạy chiều chiều trường hợp dự án nhỏ, mà dừng lại việc tính toán xem doanh thu giảm phần trăm, chi phí tăng phần trăm lúc dự án không đạt hiệu tài Tức không tính toán số cụ thể NPV, IRR, T có rủi ro xảy Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thu Hương 57 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức 2.3.2.2 Nguyên nhân Những hạn chế công tác thẩm định tài dự án đầu tư Vietcombank – CN Huế xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau: a Nguyên nhân chủ quan Các cán thẩm định Vietcombank – CN Huế hầu hết có trình độ đại học đại học đa số cán trẻ tuổi nên kinh nghiệm việc thẩm định hạn chế Cán có kinh nghiệm việc thẩm định nhiều dễ dàng đánh giá cách xác toàn diện tính khả thi, khả uế trả nợ gốc lãi dự án Việc tìm kiếm thông tin để tiến hành hoạt động thẩm định gặp nhiều khó H khăn Do doanh nghiệp Huế đa số doanh nghiệp vừa nhỏ, nên số lượng thông tin thu thập doanh nghiệp nhiều hạn chế Đối với KH tế người chưa có quan hệ tín dụng với ngân hàng từ trước nhiều thời gian cho việc tìm kiếm thông tin lực quản lý, lực tài khách h hàng Dự án đầu tư đa dạng, loại dự án có đặc trưng riêng nên việc tìm in kiếm thông tin mạng địa website cố định Với phát triển nhanh cK chóng thông tin, cán thẩm định gặp phải nhiều thông tin theo hướng trái chiều, gây khó khăn cho công tác thẩm định thiếu nguồn tin đáng tin cậy Vietcombank – CN Huế chưa thực quan tâm đến việc đầu tư loại trang họ thiết bị, công nghệ, máy móc đại phục vụ công tác thẩm định dự án đầu tư nói chung tài dự án đầu tư nói riêng b Nguyên nhân khách quan Đ ại Hệ thống chế sách chưa hoàn thiện Các văn pháp lý, chế độ sách cải tiến liên tục chưa theo kịp thực tế tình tình phát triển kinh tế xã hội đất nước Trong năm qua tình hình lạm phát tăng cao phần ảnh hưởng đến hiệu công tác thẩm định tài dự án đầu tư Lạm phát thay đổi làm ảnh hưởng đến việc thẩm định lãi suất chiết khấu dòng tiền, tác động đến tiêu NPV, IRR, PP Năng lực chủ đầu tư chưa cao Thông tin chủ đầu tư đưa cho ngân hàng không phản ánh tình hình kinh doanh doanh nghiệp, xảy tình trạng bất cân xứng thông tin, gây khó khăn cho công tác thẩm định Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thu Hương 58 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾ 3.1 Định hướng hoạt động cho vay theo dự án đầu tư Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Huế uế 3.1.1 Định hướng chung Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam H Trong bối cảnh tình hình kinh tế nhiều khó khăn, cạnh tranh gay gắt ngân hàng diễn ra, Vietcombank tập trung hướng tới mục tiêu phát tế triển bền vững lâu dài, nhằm củng cố phát huy giá trị cốt lõi dựa tảng nội lực vững mà Vietcombank xây dựng suốt 50 năm qua Với phương h châm hoạt động Vietcombank “Đổi – Chất lượng – An toàn – Hiệu quả”, in quan điểm đạo điều hành “Nhạy bén, linh hoạt, liệt”, định hướng chủ đạo cK năm 2013: - Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng Linh hoạt công tác huy động vốn, vừa đảm bảo đáp ứng yêu cầu sử dụng vốn, vừa họ đảm bảo đạt hiệu đầu tư tối ưu - Duy trì tốt hoạt động kinh doanh ngoại tệ, củng cố thị phần toán, thị Đ ại phần thẻ Tiếp tục đẩy mạnh phát triển dịch vụ ngân hàng đại - Nâng cao vai trò máy kiểm tra, kiểm soát nội Quản trị tốt tỷ lệ an toàn theo quy định Ngân hàng Nhà nước, xây dựng mô hình đo lường rủi ro theo chuẩn mực quốc tế - Tiếp tục đẩy mạnh việc quan hệ trì chế thông tin cổ đông, nhà đầu tư Duy trì sách chi trả cổ tức tiền mặt - Tăng cường công tác đào tạo cán nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Tăng cường công tác luân chuyển sử dụng cán bộ, đặc biệt vị trí quy hoạch cho chức danh quản lý cấp cao Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thu Hương 59 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức 3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng Vietcombank – CN Huế Định hướng hoạt động tín dụng năm 2013 năm tiếp tục thực đồng có hiệu giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, phân tán rủi ro, quy định giới hạn phê duyệt cấp tín dụng, kiểm tra, giám sát chặt chẽ trình cấp tín dụng nhằm phát sớm ngăn chặn rủi ro tín dụng, giảm thiểu nợ xấu Đảm bảo mục tiêu tăng trưởng tín dụng mức độ hợp lý đôi với đảm bảo chất lượng đạt hiệu Tăng trưởng tín dụng phải có trọng tâm, trọng điểm vào uế khách hàng mang lại lợi ích tổng thể tốt, có chất lượng tín dụng tốt Nâng cao chất lượng công tác tín dụng với phương châm “phát triển tín dụng bền H vững, an toàn, hiệu quả, tuân thủ quy trình tín dụng” Nghiên cứu quán triệt nâng cao tính chủ động, phối hợp việc triển khai quy trình tín dụng tế Tiếp tục củng cố báo cáo phân tích ngành, phát triển sách cho vay xây dựng hạn mức cho vay theo ngành nhằm ứng dụng xây dựng kế hoạch tín dụng, h thẩm định phê duyệt tín dụng, phát triển công cụ quản lý danh mục tín dụng in Rà soát chỉnh sửa hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh cK nghiệp đảm bảo phù hợp với thực tế phản ánh rủi ro khách hàng 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định tài dự án đầu tư Vietcombank – CN Huế họ Để thực mục tiêu định hướng hoạt động Vietcombank – CN Huế cần phải thực loạt giải pháp khác nhau, việc nâng cao chất lượng Đ ại công tác thẩm định tài dự án đầu tư - nhân tố giữ vai trò định Sau tiến hành phân tích thực trạng thẩm định tài dự án, số giải pháp đề xuất sau: 3.2.1 Đào tạo đội ngũ cán chuyên thẩm định tài dự án đầu tư có phẩm chất đạo đức tốt Con người nhân tố quan trọng định thành công hay thất bại trình hoạt động Xã hội ngày phát triển đòi hỏi cán thẩm định phải có khả phân tích, tổng hợp tốt, nhạy bén với công việc phải có hiểu biết rộng nhiều lĩnh vực khác Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thu Hương 60 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức Cán thẩm định người tiếp xúc trực tiếp với chủ đầu tư, người trực tiếp thẩm định dự án người tư vấn cho ban giám đốc việc đưa định đầu tư Tính khách quan, xác toàn diện báo cáo thẩm định phụ thuộc vào nhiều yếu tố kiến thức chuyên môn, trình độ, lực, kinh nghiệm phẩm chất đạo đức cán thẩm định Cán thẩm định phải người nắm rõ quy trình nghiệp vụ phương pháp thẩm định ngân hàng Cán thẩm định cần tăng cường hiểu biết kiến thức pháp uế luật luật dân sự, luật đất đai, luật phá sản, luật tổ chức tín dụng tránh trường hợp bị khách hàng lợi dụng H Cán thẩm định phải nhận thức công tác thẩm định tài dự án tế trình lựa chọn, sàng lọc dự án tốt để đầu tư, góp phần mang lại hiệu kinh tế xã hội cho đất nước h Ngoài ra, điều quan trọng cán thẩm định phải người có in phẩm chất đạo đức tốt, trung thực khách quan, có ý thức trách nhiệm công việc làm Đồng thời phải có lĩnh để vượt qua cám dỗ cK trường hợp khách hàng dùng lợi ích kinh tế để mua chuộc cán tín dụng để ngân hàng chấp nhận đầu tư vào dự án họ Ngân hàng cần tăng cường thêm lực lượng cán thẩm định dự án đầu tư Ngày nay, khối lượng công việc ngày tăng lên, số lượng cán thẩm định Đ ại gây nên tình trạng tải với cán thẩm định Điều ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng báo cáo thẩm định tiềm ẩn rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng Để nâng cao trình độ cho cán thẩm định, Vietcombank nói chung Vietcombank – CN Huế nói riêng cần tổ chức nhiều khóa đào tạo nghiệp vụ thẩm định Do dự án đầu tư đa dạng, nên tổ chức hết tất khóa học thẩm định loại dự án riêng lẻ Nhưng ngân hàng tổ chức khóa đào tạo cho loại dự án phổ biến phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, thành phố Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thu Hương 61 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức 3.2.2 Xây dựng hệ thống thông tin, nâng cao chất lượng thông tin phục vụ công tác thẩm định tài dự án đầu tư Việc thẩm định tài dự án đầu tư phụ thuộc nhiều vào số lượng chất lượng thông tin thu thập Thông tin yếu tố quan trọng giúp cán thẩm định có sở xem xét, đối chiếu, đánh giá tính khả thi hiệu dự án xin vay vốn Để có đủ thông tin cần thiết cho việc đánh giá dự án đầu tư, cán thẩm định cần tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau: thu thập thông tin trực tiếp từ uế khách hàng, khảo sát thực tế doanh nghiệp, thông tin từ nguồn có uy tín chất lượng CIC, thông tin từ quan nhà nước tổ chức khác,… H Số liệu đánh giá công ty kiểm toán quan trọng để đánh giá khách hàng Do điều kiện tiếp xúc với số liệu kế toán từ doanh tế nghiệp nên ngân hàng sử dụng thông tin tài từ kiểm toán viên (những người quyền tiếp cận, soát xét mức độ tuân thủ chuẩn mực kế toán, tài h doanh nghiệp) Nếu báo cáo tài kiểm toán phải xem công ty in kiểm toán công ty nào, kiểm toán nhiều doanh nghiệp chưa, uy tín cK thị trường Kiểm toán viên thực kiểm toán báo cáo tài có nhiều kinh nghiệm chưa, có vướng mắc, rủi ro trình hành nghề không… Ngân hàng cần phải tham khảo ý kiến cán kỹ thuật, chuyên họ gia lĩnh vực để có thông tin xác mức độ đầy đủ loại máy móc thiết bị Tránh trường hợp khách hàng tự ý tăng thêm số lượng loại máy Đ ại móc thiết bị để vay vốn nhiều Ngoài ra, ngân hàng cần phải xây dựng hệ thống sở liệu thẩm định chi nhánh Có hệ thống thông tin thẩm định nội bộ, làm sở để tra cứu cách dễ dàng nhanh chóng Cùng với việc lưu trữ thông tin nội bộ, ngân hàng phải thường xuyên cập nhật thông tin, so sánh kết hoạt động dự án với kết thẩm định ban đầu để rút kinh nghiệm, học hữu ích cho lần thẩm định Bên cạnh nguồn thông tin nội ngành ngân hàng, thông tin từ báo, Internet đóng vai trò quan trọng việc hỗ trợ tìm kiếm thông tin phục vụ công tác thẩm định tài dự án đầu tư Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thu Hương 62 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức 3.2.3 Trang bị đầy đủ loại thiết bị, công nghệ phục vụ công tác thẩm định tài dự án đầu tư Hệ thống trang thiết bị công nghệ cần cung cấp đồng toàn hệ thống, để tránh tình trạng chênh lệch chi nhánh lớn chi nhánh nhỏ Thực việc nối mạng nội hệ thống ngân hàng Vietcombank để tạo điều kiện cung cấp thông tin đa dạng, nhiều chiều cho toàn hệ thống Có thể nói thẩm định tài dự án đầu tư công việc phức tạp, khối uế lượng công việc lớn đòi hỏi nhiều thời gian công sức cán thẩm định Bởi cần ứng dụng khoa học kỹ thuật, trang bị phần mềm chuyên dụng phục vụ cho H công tác thẩm định tài dự án Qua giúp cho cán thẩm định cách xác, nhanh chóng toàn diện hơn, tiết kiệm thời gian sức lực tế cán thẩm định, đáp ứng yêu cầu ngày cao khách hàng Đồng thời giúp ngân hàng có hội đầu tư vào dự án tốt, giúp khách hàng không h bỏ lỡ hội kinh doanh Hiện nay, Vietcombank – CN Huế chưa có phần in mềm chuyên dụng hỗ trợ cho việc thẩm định tài dự án đầu tư, việc đánh giá cK tiêu tài dự án dừng lại việc sử dụng phần mềm Excel Do vậy, thời gian tới, ngân hàng cần phải nâng cấp hệ thống trang thiết bị, phầm mềm đại để đánh giá xác lực tài họ rủi ro khách hàng 3.2.4 Phân loại chủ đầu tư có quan hệ tín dụng với ngân hàng chủ đầu Đ ại tư chưa có quan hệ tín dụng với ngân hàng Việc phân loại chủ đầu tư giúp cán thẩm định giảm bớt thời gian chi phí thẩm định Với khách hàng có quan hệ tín dụng với ngân hàng, có uy tín tốt (trong trình đầu tư có ý thức trả nợ vay hạn; gặp khó khăn trình thực dự án, chủ đầu tư tìm cách giải báo cáo lại với ngân hàng) khách hàng tốt, ngân hàng nên bỏ vốn đầu tư, tạo điều kiện cho họ thực dự án Ngược lại, với chủ đầu tư có quan hệ tín dụng với ngân hàng, uy tín không tốt, ngân hàng cần phải thẩm định kỹ lưỡng để định xem có nên tiếp tục cho vay vốn để đầu tư vào dự án khác hay không Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thu Hương 63 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức Với chủ đầu tư người chưa có quan hệ tín dụng với ngân hàng cán thẩm định thời gian nhiều cho việc thẩm định khách hàng Cán thẩm định phải tìm hiểu kỹ lịch sử vay vốn khách hàng ngân hàng hay tổ chức tín dụng khác Chẳng hạn như: Trước khách hàng vay vốn ngân hàng khác chưa? Uy tín khách hàng nào? Có trả nợ đầy đủ hạn hay không? Việc tính toán hạng mục chi phí, hiệu dự án chủ đầu tư cung cấp cần xem xét cách thận trọng uế Tuy nhiên, dù khách hàng nữa, việc thẩm định nội dung quy trình thẩm định cần phải thực nghiêm túc, đầy đủ, H đảm bảo tính khoa học, chặt chẽ 3.2.5 Nâng cao hạn mức xét duyệt cho vay chi nhánh tế Hiện nay, hạn mức xét duyệt cho vay Vietcombank – CN Huế 10 tỷ đồng Nếu dự án đầu tư có số vốn vay 10 tỷ đồng phải trình Hội sở phê h duyệt phép cho vay Khoảng thời gian từ lúc nhận hồ sơ thẩm định đến in lúc trình Hội sở phê duyệt vay thường lớn, điều làm hội cK kinh doanh khách hàng Hơn nữa, ngân hàng bị khách hàng tốt, hội đầu tư vào dự án tốt thời gian thẩm định lâu ngân hàng khác Một hạn mức xét duyệt cho vay dự án tăng Vietcombank – CN Huế chủ động họ thời gian thẩm định cấp vốn cho chủ đầu tư, tiết kiệm thời gian thẩm định, tạo Đ ại hội đầu tư cho khách hàng lẫn ngân hàng Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thu Hương 64 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức PHẦN III: KẾT LUẬN 3.1 Kết luận Trong giai đoạn nay, kinh tế nước giới dự báo nhiều biến động khó lường không khó khăn thách thức Điều ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động kinh doanh NHTM nói chung Vietcombank – CN Huế nói riêng Trước áp lực cạnh tranh gay gắt từ NHTM nước uế ngân hàng nước ngoài, Vietcombank – CN Huế cố gắng nỗ lực để trì đà H tăng trưởng, đảm bảo cho phát triển ngân hàng Nâng cao chất lượng thẩm định tài dự án đầu tư yêu cầu cấp bách đặt Vietcombank – CN tế Huế góp phần mang lại thành công cho dự án, chủ đầu tư, ngân hàng đóng góp vào phát triển kinh tế h Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp, in đề tài giải mục tiêu đặt ban đầu: - Hệ thống số lý luận thẩm định tài dự án đầu tư ngân cK hàng thương mại Đồng thời nêu lên cần thiết, ý nghĩa, mục đích, phương pháp thẩm định tiêu đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến công tác họ thẩm định tài dự án đầu tư - Thông qua việc phân tích thực trạng để đánh giá công tác thẩm định tài dự án hoạt động cho vay Vietcombank – CN Huế Từ rút Đ ại kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế - Đưa giải pháp có tính thực tiễn để khắc phục hạn chế, vấn đề tồn công tác thẩm định tài dự án đầu tư Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng công tác thẩm định tài dự án đầu tư Qua trình nghiên cứu cho thấy công tác thẩm định tài dự án đầu tư Vietcombank – CN Huế đạt nhiều kết đáng khích lệ như: Thời gian thẩm định bố trí phù hợp, tỷ lệ nợ hạn mức 1% tổng dư nợ chi nhánh, tỷ lệ dự án hoạt động có hiệu mức cao có xu hướng ngày Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thu Hương 65 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức tăng, quy trình thẩm định đổi theo hướng đơn giản hóa cho khách hàng, trình độ chuyên môn cán thẩm định ngày nâng cao,… Tuy nhiên, số mặt hạn chế công tác thẩm định chi nhánh cần khắc phục như: chưa quan tâm mức đến chi phí thẩm định tài dự án đầu tư, có tồn sai lầm chấp thuận cho vay dự án xấu, từ chối cho vay dự án tốt, thời gian thẩm định dự án có số vốn vay lớn thường kéo dài, khối lượng công việc phải làm cán thẩm định lớn gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công uế tác thẩm định công tác thẩm định chi nhánh thời gian tới H Em hy vọng khóa luận góp phần nhỏ vào việc nâng cao chất lượng tế Trong trình nghiên cứu đề tài, kiến thức kinh nghiệm hạn chế nên viết có sai sót điều khó tránh khỏi Em mong nhận góp ý, in 3.2 Hạn chế đề tài nghiên cứu h dẫn Quý Thầy cô để luận văn hoàn chỉnh - Thời gian thực tập ngân hàng Vietcombank – CN Huế tương đối ngắn nên cK chưa có đủ thời gian để giải hết tất vấn đề thắc mắc - Chỉ dừng lại việc phân tích thực trạng thẩm định tài dự án đầu tư họ ngân hàng Vietcombank – CN Huế, chưa có so sánh với ngân hàng khác địa bàn tỉnh, chưa có so sánh với tình hình chung toàn ngành Đ ại - Khi đánh giá công tác thẩm định dựa vào số liệu thông tin ngân hàng cung cấp để phân tích, chưa thu thập ý kiến khách hàng chất lượng công tác thẩm định ngân hàng - Chỉ đánh giá khía cạnh tài dự án, không phản ánh tất nội dung thẩm định dự án đầu tư - Việc đánh giá công tác thẩm định khía cạnh tài dự án dựa vào dự án cụ thể chưa bao quát hết thực trạng thẩm định tài dự án ngân hàng Phải chọn dự án có tổng mức vốn đầu tư khác để có so sánh chất lượng công tác thẩm định dự án lớn so với dự án nhỏ Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thu Hương 66 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức 3.3 Hướng phát triển đề tài tương lai - Tiến hành thẩm định tất nội dung thẩm định dự án đầu tư để có nhìn bao quát đầy đủ dự án - Nên tiến hành phân tích nhiều dự án đầu tư với tổng mức đầu tư khác (dưới tỷ đồng, từ đến 10 tỷ đồng, 10 tỷ đồng) để đánh giá mức độ kỹ lưỡng, chất lượng báo cáo thẩm định Điều giúp cho người phân tích có nhìn nhận đa chiều dự án uế - Sau sử dụng đề tài làm đề tài cấp Thạc sỹ nên có so sánh với ngân hàng khác địa bàn so sánh với mức trung bình chung H toàn ngành - Khi đánh giá công tác thẩm định ngân hàng nên khảo sát ý kiến Đ ại họ cK in h tế khách hàng chất lượng công tác thẩm định ngân hàng Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thu Hương 67 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Nguyễn Minh Kiều (2008), Tín dụng thẩm định tín dụng, NXB Tài PGS TS Lưu Thị Hương (2004), Thẩm định tài dự án, NXB Tài chính, Hà Nội Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (2004), Cẩm nang tín dụng, Phần 9.1 Quy trình cho vay đầu tư dự án, Hà Nội Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2012), Quy định Quy chế bảo lãnh vay uế cho vay - Thẩm định tín dụng - Phân tích tài chính, NXB Tài H Phạm Xuân Giang (2010), Lập – thẩm định quản trị dự án đầu tư, NXB Tài Th.S Nguyễn Quốc Ấn, TS Phạm Thị Hà, Th.S Phan Thị Thu Hương, PGS TS tế Nguyễn Quang Thu (2009), Giáo trình Thiết lập thẩm định dự án đầu tư, NXB Thống kê h TS Nguyễn Đức Thắng (2009), Nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư in ngân hàng thương mại, NXB Chính trị Quốc gia Quốc hội (2005) Luật đầu tư, NXB Chính trị Quốc gia cK Phước Minh Hiệp, Lê Thị Vân Đan (2007), Thiết lập thẩm định dự án đầu tư, NXB Thống kê, Hà Nội họ 10.Cao Thị Minh Duyên (2008), Luận văn: Nâng cao chất lượng thẩm định tài Đ ại dự án đầu tư chi nhánh Ngân hàng Đầu tư phát triển Thừa Thiên Huế Website tham khảo Vietcombank.com.vn Scholar.google.com Vcbs.com.vn Tailieu.vn Vneconomy.vn Saga.vn Sbv.gov.vn Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thu Hương 68
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Huế, Đánh giá công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Huế, Đánh giá công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay