Đánh giá ảnh hưởng dự án hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng trong chương trình 135 trên địa bàn huyện Tuyên Hoá

91 36 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:22

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN ́H U Ế -   - TÊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC H ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG IN CƠ SỞ HẠ TẦNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH 135 Đ A ̣I H O ̣C K TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUYÊN HÓA Sinh viên thực Nguyễn Thị Hoài Phương Giáo viên hướng dẫn Th.S Phạm Thị Thanh Xuân Lớp: K44B – KHĐT Niên khoá: 2010 – 2014 Huế, 05/2014 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Thanh Xuân Lời Cảm Ơn Lời em xin chân thành cảm ơn đến quý Thầy, Cô trường Đại học kinh tế Huế, người trực tiếp giảng dạy, truyền đạt kiến thức bổ ích cho em, tảng bản, hành trang vô quý giá, bước đầu cho em bước vào nghiệp sau tương lai Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Cô giáo, Thạc sỹ Phạm Thị Thanh Xuân tận tình quan tâm giúp đỡ em bốn tháng qua, giải đáp thắc mắc em trình thực tập Nhờ U Ế em hoàn thành khoá luận tốt nghiệp ́H Bên cạnh em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Trưởng phòng anh chị Phòng tài - kế hoạch huyện Tuyên Hoá tạo hội cho em TÊ tìm hiểu rõ môi trường làm việc thực tế mà ngồi ghế nhà trường em chưa biết Em xin chân thành cảm ơn Phạm Thanh Hồng - Phó phòng Tài H - kế hoạch dù bận rộn với công việc dành thời gian bảo, K vụ cho khoá luận tốt nghiệp IN hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để em tìm hiểu, thu thập thông tin phục Trong trình thực tập làm chưa có kinh nghiệm thực tế dựa vào ̣C lý thuyết học với thời gian hạn hẹp nên khoá luận không tránh khỏi O sai sót Kính mong nhận nhận xét, góp ý Quý Thầy, Cô Chú, ̣I H anh chị Phòng tài - kế hoạch huyện Tuyên Hoá để kiến thức em ngày hoàn thiện rút kinh nghiệm bổ ích áp dụng vào thực Đ A tiễn cách hiệu Một lần em xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng năm 2014 Sinh viên Nguyễn Thị Hoài Phương SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương – Lớp: K44B KHĐT ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Thanh Xuân MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ TỰ vii DANH MỤC CÁC BẢNG vii TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ix PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Ế Lý chọn đề tài U Mục tiêu nghiên cứu .2 ́H Phương pháp nghiên cứu TÊ Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu H 4.2 Phạm vi nghiên cứu IN 4.2.1 Phạm vi thời gian 4.2.2 Phạm vi không gian K PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ̣C CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .4 O 1.1 Cơ sở lý luận ̣I H 1.1.1 Khái niệm dự án 1.1.2 Khái quát chương trình 135 .6 Đ A 1.1.2.1 Quan điểm 1.1.2.2 Mục tiêu chương trình .7 1.1.2.3 Nhiệm vụ chương trình 135 1.1.2.4 Quy trình thực dự án hỗ trợ xây dựng CSHT Chương trình 135 .9 1.1.3 Đầu tư xây dựng CSHT 13 1.1.3.1 Các khái niệm 13 1.1.3.2 Nội dung đầu tư phát triển CSHT .14 1.1.3.3 Đặc điểm đầu tư phát triển CSHT 15 1.1.3.4 Vai trò đầu tư phát triển CSHT phát triển KTXH 16 SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương – Lớp: K44B KHĐT iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Thanh Xuân 1.1.4 Hiệu đầu tư xây dựng CSHT 18 1.2 Cơ sở thực tiễn 20 1.2.1 Tình hình thực chương trình 135 số tỉnh nước .20 1.2.2 Tình hình thực chương trình 135 địa bàn huyện Tuyên Hoá 23 1.2.3 Tình hình tổ chức quản lý công trình xây dựng CSHT chương trình 135 địa bàn huyện Tuyên Hoá .24 CHƯƠNG II TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG CƠ SỞ Ế HẠ TẦNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH 135 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUYÊN U HOÁ 25 ́H 2.1 Giới thiệu chung địa bàn nghiên cứu 25 2.1.1 Điều kiện tự nhiên .25 TÊ 2.1.1.1 Vị trí địa lý 25 2.1.1.2 Địa hình .25 H 2.1.1.3 Khí hậu, thời tiết thủy văn 26 IN 2.1.2 Điều kiện KT-XH 26 K 2.1.2.1 Dân số Lao động .26 2.1.2.2 Đất đai 27 O ̣C 2.1.2.3 Tình hình phát triển kinh tế 29 ̣I H 2.1.2.4 Tình hình CSHT 31 2.1.3 Đánh giá chung điều kiện phát triển huyện Tuyên Hoá 32 Đ A 2.1.3.1 Thuận lợi 32 2.1.3.2 Khó khăn 32 2.2 Tình hình thực dự án hỗ trợ đầu tư CSHT chương trình 135 huyện Tuyên Hoá 33 2.2.1 Tình hình thực chương trình 135 địa bàn huyện Tuyên Hoá 33 2.2.1.1 Theo nội dung 33 2.2.1.2 Theo địa bàn .35 2.2.2 Công tác triển khai thực dự án hỗ trợ xây dựng CSHT địa bàn huyện Tuyên Hoá 36 2.2.3 Tình hình thực dự án xây dựng CSHT huyện Tuyên Hoá 37 SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương – Lớp: K44B KHĐT iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Thanh Xuân 2.2.4 Kết thực tiêu dự án hỗ trợ xây dựng CSHT địa bàn huyện Tuyên Hoá giai đoạn 2006 – 2013 .41 2.2.5 Kết giải ngân vốn đầu tư xây dựng CSHT giai đoạn 2006 - 2013 42 2.3 Ảnh hưởng dự án đến KT – XH huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình 43 2.3.1 Dự án hỗ trợ xây dựng CSHT ảnh hưởng tích cực đến sản xuất nông nghiệp địa bàn huyên Tuyên Hoá 43 2.3.2 Ảnh hưởng dự án đến đời sống sinh hoạt sức khoẻ nhân dân Ế huyện Tuyên Hoá 45 U 2.3.3 Ảnh hưởng dự án đến lĩnh vực giáo dục địa phương .46 ́H 2.3.4 Dự án hỗ trợ xây dựng CSHT góp phần cải thiện vấn đề chăm sóc sức khoẻ người dân địa bàn huyện 47 TÊ 2.4 Đánh giá người dân dự án xây dựng CSHT .47 2.4.1 Đánh giá người dân tình hình CSHT địa bàn huyện Tuyên Hoá 48 H 2.4.2 Đánh giá chung người dân dự án hỗ trợ xây dựng CSHT Chương IN trình 135 50 K 2.5 Những thuận lợi, khó khăn việc thực chương trình 135 địa bàn huyện Tuyên Hoá .54 O ̣C 2.5.1 Thuận lợi; .54 ̣I H 2.5.2 Khó khăn 55 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN DỰ Đ A ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH 135 56 3.1 Những tồn vướng mắc 56 3.1.1 Về chế sách .56 3.1.2 Trong công tác tổ chức, triển khai cấp địa phương 56 3.1.3 Về xác định mục tiêu, cấu đầu tư 57 3.1.4 Các bước chuẩn bị đầu tư chưa tốt .58 3.1.5 Năng lực trình độ thi công tư vấn nhà thầu yếu 58 3.1.6 Quy chế dân chủ công khai, minh bạch chưa phát huy 59 3.1.7 Công tác kiểm tra, giám sát cấp, ngành chưa sâu sát 60 SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương – Lớp: K44B KHĐT v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Thanh Xuân 3.1.8 Công tác quản lý, khai thác sử dụng tu, bảo dưỡng chưa có chế thực hiệu 60 3.1.9 Huy động đóng góp nhân dân ít, mục tiêu việc làm chưa tạo 61 3.1.10 Lồng ghép chương trình dự án khác bất cập 62 3.1.11 Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá chưa xây dựng đầy đủ, có khoa học đáng tin cậy 62 Ế 3.2 Một số giải pháp 62 U 3.2.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý, đạo điều hành 63 ́H 3.2.2 Phát huy nguồn lực chỗ 63 3.2.3 Tăng cường việc phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cho cấp huyện, xã, phù TÊ hợp với tính chất dự án điều kiện cụ thể xã 64 3.2.4 Phân bổ nguồn vốn hiệu .64 H 3.2.5 Công tác quản lý chất lượng thi công 65 IN 3.2.6 Việc lồng ghép chương trình, dự án 66 K 3.2.7 Tổ chức thực quản lý sau dự án 66 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 67 O ̣C Kết luận 67 ̣I H Kiến nghị 68 2.1 Đối với Trung ương 68 Đ A 2.2 Đối với quan địa phương .69 2.3 Đối với người dân .69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương – Lớp: K44B KHĐT vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Thanh Xuân DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ TỰ CSHT ĐBKK ĐBKK KT-XH KT-XH KTKT Kinh tế - Kỹ thuật UBND Ủy ban nhân dân NSTW Ngân sách trung ương KHHGĐ Kế hoạch hoá gia đình CTMTQG Chương trình mục tiêu quốc gia BCĐ Ban đạo HĐND Hội đồng nhân dân CN-TCN Công nghiệp – thủ công nghiệp TM – DV Thương mại – dịch vụ U ́H TÊ H IN Trung học sở K THCS Ngân sách nhà nước Văn hóa thông tin Đ A ̣I H O ̣C NSNN VHTT Ế CSHT SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương – Lớp: K44B KHĐT vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Thanh Xuân DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Tình hình sử dụng đất huyện Tuyên Hoá qua năm 2011 - 2013 28 Bảng 2: Cơ cấu kinh tế huyện Tuyên Hoá giai đoạn 2011-2013 30 Bảng 3: Chương trình 135 theo nội dung 34 Bảng 4: Tình hình thực chương trình 135 theo địa bàn .35 Bảng 5: Tình hình thực dự án xây dựng CSHT giai đoạn 2006 -2013 38 Bảng 6: Kết thực tiêu dự án hỗ trợ xây dựng CSHT huyện Tuyên Ế Hoá giai đoạn 2006 - 2013 .42 U Bảng 7: Kết giải ngân vốn đầu tư năm 2006 - 2013 .42 ́H Bảng 8: Diện tích đất nông nghiệp tưới tiêu hàng năm huyện Tuyên Hoá giai TÊ đoạn 2011-2013 44 Bảng 9: Năng suất lương thực - thực phẩm huyện Tuyên Hoá 2011 - 2013 44 Bảng 10: Các tiêu đời sống xã hội người dân địa bàn huyện Tuyên H Hoá giai đoạn 2011 – 2013 45 IN Bảng 11: Kết thực tiêu ngành giáo dục đào tạo huyện Tuyên Hoá giai K đoạn 2011-2013 46 ̣C Bảng 12: Kết thực tiêu ngành Y tế huyện Tuyên Hoá giai đoạn 2011 O - 2013 47 ̣I H Bảng 13: Đánh giá người dân tình hình CSHT địa bàn huyện 48 Bảng 14: Ý kiến người dân dự án hỗ trợ xây dựng CSHT 51 Đ A Bảng 15: Kết kiểm định One sample T-test công trình dự án hỗ trợ xây dựng CSHT 52 Bảng 16: Ý kiến người dân Chương trình 135 53 Bảng 17: Kết kiểm định One sample T-test đánh giá người dân Chương trình 135 54 SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương – Lớp: K44B KHĐT viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Thanh Xuân TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Qua đề tài “Đánh giá ảnh hưởng dự án hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng chương trình 135 địa bàn huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình”: Mục tiêu nghiên cứu: Xem xét tình hình triển khai thực công trình xây dựng CSHT Chương trình 135 địa bàn huyện Đánh giá hiệu quả, hạn chế khó khăn thực dự án ảnh hưởng dự án đến kinh tế xã hội huyện Từ đưa Ế số giải pháp, nhằm nâng cao hiệu thực dự án thời gian tới U Dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu: ́H Thông qua tạp chí, sách báo, báo cáo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, địa bàn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình H Phương pháp nghiên cứu: TÊ báo cáo tình hình thực hiện….liên quan đến nội dung thực chương trình 135 IN - Phương pháp thu thập phân tích số liệu - Phương pháp điều tra, vấn người dân K - Phương pháp nghiên cứu thực tế trường - Phương pháp chuyên gia chuyên khảo O ̣C Kết nghiên cứu đạt ̣I H Dự án hỗ trợ xây dựng CSHT Chương trình 135 thực từ năm 2006 – 2013 với hạng mục xây dựng bản: Điện; đường; trường; trạm; thuỷ lợi; công Đ A trình sinh hoạt cộng đồng nước sinh hoạt mang lại hiệu kinh tế - xã hội lớn cho thôn, xã nhận hỗ trợ Từ khu vực có hệ thống CSHT thiếu yếu nghiêm trọng, sau năm triển khai dự án, hệ thống CSHT dần hoàn thiện Từ thúc đẩy phát KTXH cải thiện đời sống người dân nơi Tuy nhiên trình thực dự án gặp nhiều khó khăn, hạn chế BQL dự án cần thực số giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế để thực dự án cách hiệu năm SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương – Lớp: K44B KHĐT ix Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Thanh Xuân PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Đảng Nhà nước ta dành quan tâm đặc biệt phát triển KT-XH miền núi, ban hành nhiều chủ trương, sách, chương trình, dự án tổ chức triển khai thực lĩnh vực nhiều năm qua, góp phần phát triển hệ thống CSHT, làm thay đổi mặt nông thôn miền núi, tạo sở cho phát triển KTXH vùng Ế Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/07/1998 Thủ tướng Chính Phủ phê U duyệt Chương trình phát triển KT-XH xã ĐBKK miền núi vùng sâu, vùng xa ́H (gọi tắt Chương trình 135), định số 1232/QĐ-TTg ngày 24/12/1999 Thủ TÊ tướng Chính Phủ phê duyệt danh sách xã khó khăn biên giới thuộc phạm vi Chương trình 135 nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển KT-XH cho xã ĐBKK Với tiêu chí xã ĐBKK xã nằm vùng sâu, vùng xa; có cấu hạ tầng H thấp chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất sinh hoạt nhân dân; trình độ văn IN hoá thấp; điều kiện sản xuất khó khăn thiếu thốn, sản xuất giản đơn, tự cấp tự túc K chủ yếu; số hộ nghèo 60% Từ đó, xác định khu vực ưu tiên tập trung ̣C nguồn lực nước để hỗ trợ, thúc đẩy phát triển KT-XH khu vực O Chương trình 135 trải qua trình hoạt động tương đối dài với dự án xây ̣I H dựng CSHT, xây dựng trung tâm cụm xã, đào tạo cán bộ, quy hoạch dân cư … thực lồng ghép chương trình mục tiêu quốc gia khác địa bàn xã Đ A ĐBKK Chương trình 135 chủ trương sách đắn phù hợp Đảng Chính Phủ, mang lại thành tựu to lớn việc phát triển kinh tế - xã hội địa bàn xã ĐBKK Huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình nằm vùng có địa lý phức tạp vùng trung du miền núi, đồng nhỏ hẹp xen lẫn với núi đá vôi Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ nghèo đói mức cao 23,92% (năm 2009), trình độ dân trí thấp, sản xuất mang tính nhỏ lẻ, manh mún, phụ thuộc nhiều vào tự nhiên Trên địa bàn huyện tập trung chủ yếu xã ĐBKK, với hệ thống CSHT nhiều hạn chế Chính vậy, Đảng Chính phủ ưu tiên nguồn vốn từ chương trình 135 để thực dự án hỗ trợ đầu tư CSHT, hỗ trợ phát SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương – Lớp: K44B KHĐT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Thanh Xuân Với ý nghĩa, CT 135 thực CT dân, dân dân, từ thực tế kinh nghiệm 15 năm tổ chức thực – khẳng định rằng: Được quan tâm sâu sát, đạo trực tiếp Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Quảng Bình, Ban đạo CT với ngành cấp quyền địa phương tiếp tục tăng cường đạo sát thực tốt nhiệm vụ CT 135 từ mục tiêu kế hoạch cho giai đoạn III tiếp sau Kiến nghị Ế Để thực tốt việc triển khai dự án hỗ trợ xây dựng CSHT năm lại U chương trình 135 giai đoạn III xin mạnh dạn đề xuất số kiến nghị sau: ́H 2.1 Đối với Trung ương Dự án hỗ trợ xây dựng CSHT chương trình 135 tạo điều kiện cho xã TÊ miền núi rẻo cao vùng đồng bào dân tộc có điều kiện để xóa đói giảm nghèo, vươn lên Tuy thực trạng xã nghèo, thôn nghèo còn; đặc biệt vùng đồng bào dân H tộc thiểu số nhiều khó khăn, đề nghị Trung ương: K CSHT phù hợp với địa bàn IN - Cần bổ sung, hoàn thiện điều chỉnh kịp thời quy mô vốn đầu tư xây dựng - Tăng mức đầu tư dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; dự án xây dựng CSHT để O ̣C đủ vốn xây dựng công trình ̣I H - Ban hành kịp thời văn hướng dẫn để thực có hiệu chương trình 135 - Đề nghị tiếp tục đầu tư vốn để xây dựng Trung tâm cụm xã thành trung Đ A tâm kinh tế văn hoá vùng, làm vệ tinh cho phát triển toàn vùng - Để đảm bảo phát triển giáo dục em dân tộc thiểu số - Đối với huyện miền núi, có đồng bào dân tộc nên có máy làm công tác dân tộc miền núi cấp huyện để tham mưu cho huyện thực tốt sách dân tộc miền núi - Các cấp cần dành phần ngân sách thích hợp cho địa phương tập huấn quản lý bảo hành tu bảo dưỡng hàng năm để kéo dài tuổi thọ công trình phát huy tốt hiệu đầu tư công trình như: Thủy lợi, nước sinh hoạt, đường giao thông nông thôn SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương – Lớp: K44B KHĐT 68 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Thanh Xuân 2.2 Đối với quan địa phương - Tăng mức kinh phí hỗ trợ hoạt động cho BCĐ chương trình 135 việc kiểm tra giám sát công trình - Tổ chức lớp tập huấn cho cán lãnh đạo xã, thôn trực tiếp tham gia thực chương trình - Thường xuyên vận động, tuyên truyền cho người dân nắm rõ lợi ích từ chương trình 135, để người dân tự giác, chủ động tham gia đóng góp xây dựng hỗ trợ Ế từ Chính phủ U 2.3 Đối với người dân ́H - Các công trình CSHT mang lại lợi ích lớn cho người dân địa bàn nhận hỗ trợ, phục vụ cho sinh hoạt sản xuất người dân Các công trình hạ tầng TÊ có nguồn vốn lớn tài sản chung người, đề nghị người dân phải có trách nhiệm chăm lo, bảo dưởng tu bổ theo thời kỳ H - Thực phương châm Đảng, Nhà nước nhân dân làm Đối với dự án IN xây dựng CSHT dự án xây dựng TTCX người dân cần phải đóng góp ngày công Đ A ̣I H O ̣C K bảo vệ công trình trình sử dụng SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương – Lớp: K44B KHĐT 69 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Thanh Xuân PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH 135 Để có sở, số liệu phục vụ khoá luận tốt nghiệp, tiến hành điều tra “Đánh giá người dân dự án hỗ trợ xây dựng CSHT chương trình 135 Ế địa bàn huyện Tuyên Hoá” Mong Ông/Bà dành chút thời gian trả lời vài cứu phục vụ cho điều tra nói TÊ Người điều tra: Nguyễn Thị Hoài Phương ́H U câu hỏi Những ý kiến Ông/Bà có ý nghĩa quan trọng nghiên Lớp: K44B Kế hoạch – Đầu tư H Trường Đại học Kinh Tế Huế IN Thông tin hộ điều tra Mã số phiếu:………………………………………… K Họ tên chủ hộ:………………………………………… ̣C Giới tính:………………… Tuổi:…………………… ̣I H O Địa chỉ: Xã ……………………… Huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình Câu 1: Ngành nghề gia đình Ông/Bà là: Đ A □ Trồng trọt □ Chăn nuôi □ Buôn bán □ Ngành nghề khác Câu 2: Đánh giá khả tài hộ gia đình Ông/Bà so với hộ gia đình khác □ Giàu □ Trung bình □ Khá □ Nghèo □ Rất nghèo Câu Ông/Bà phổ biến sách Chương trình 135 thông qua: □ Thông qua họp dân □ Thông qua văn đạo SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương – Lớp: K44B KHĐT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Thanh Xuân □ Thông qua phương tiện thông tin đại chúng □ Hình thức khác Câu Ông/Bà có đóng góp cho dự án: □ Ngày công lao động □ Đóng góp tiền mặt □ Đóng góp ngày công tiền mặt □ Không đóng góp Ế Xin cho biết mức độ đồng ý ông (bà) phát biểu U cách đánh dấu vào ô mà ông (bà) cho phản ánh sát với ý kiến ́H tương ứng với mức độ sau: (4) Đồng ý (2) Không đồng ý (5) Hoàn toàn đồng ý TÊ (1) Hoàn toàn không đồng ý (3) Trung lập H Câu 5: Đánh giá hạng mục công trình IN ĐÁNH GIÁ CỦA ÔNG/BÀ K CÁC PHÁT BIỂU Có nhiều tuyến đường giao thông nông thôn xây dựng □ □ □ □ □ Chất lượng hệ thống đường liên thôn, liên xã tốt □ □ □ □ □ Đường giao thông lại tốt quanh năm □ □ □ □ □ Số trường học đáp ứng nhu cầu học tập học sinh □ □ □ □ □ Phòng học kiên cố, đảm bảo chất lượng □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Đ A ̣I H O A Đường giao thông ̣C B Trường học Chất lượng cở sở vật chất hệ thống trường học đầy đủ đảm bảo chất lượng SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương – Lớp: K44B KHĐT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Thanh Xuân Trạm xá xây dựng địa điểm phù hợp □ □ □ □ □ Hệ thống sở vật chất trạm xá đầy đủ □ □ □ □ □ Thái độ phục vụ cán y bác sĩ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ U C Y tế □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Hệ thống lưới điện địa phương an toàn □ □ □ □ □ Sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt □ □ □ □ □ Đài phát cung cấp tin tức liên tục □ □ □ □ □ Đài truyền hình phát sóng liên tục □ □ □ □ □ Chất lượng truyền hình, truyền tốt □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ D Thủy lợi Ế Đáp ứng đầy đủ nhu cầu tưới tiêu ́H Chất lượng hệ thống thủy lợi tốt TÊ E Nước sinh hoạt IN Chất lượng hệ thống nước sinh hoạt tốt H Đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt K F Hệ thống lưới điện ̣I H O ̣C Hộ gia đình sử dụng hệ thống lưới điện quốc gia Đ A G Thông tin liên lạc Nhà văn hoá xã đáp ứng nhu cầu thời gian phục vụ số lượng sách, báo SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương – Lớp: K44B KHĐT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Thanh Xuân Câu 6: Đánh giá chung dự án hỗ trợ xây dựng CSHT Chương trình 135 ĐÁNH GIÁ CỦA ÔNG/BÀ CÁC PHÁT BIỂU Chất lượng công trình tốt □ □ □ □ □ Địa điểm bố trí phù hợp □ □ □ □ □ Thực quy hoạch giải phóng mặt nhanh chóng □ □ □ □ □ Ế □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ́H U Vốn đầu tư hợp lý TÊ Thực tiến độ H Nên tiếp tục triển khai dự án vào năm IN Câu Đánh giá chung Chương trình 135 ̣C K CÁC PHÁT BIỂU O Chương trình 135 mang lại hiệu thiết thực, đáp ứng ̣I H nguyện vọng nhân dân Đ A Chương trình 135 đầu tư nhiều vào dự án xây dựng CSHT Nên tiếp tục thực chương trình 135 vào năm SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương – Lớp: K44B KHĐT ĐÁNH GIÁ CỦA ÔNG/BÀ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Thanh Xuân PHỤ LỤC XỬ LÝ SPSS ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI DÂN DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG Statistics thuc hien quy Chat hoach va giai luong cac phong 60 0 3.67 3.82 3.90 107 100 099 111 825 774 770 858 60 0 3.83 3.88 3.88 107 092 Std Deviation 827 715 O ̣C Mean IN Std Error of K Mean TÊ 60 Missing Ế U 60 60 ́H 60 chong Valid nhanh von dau dung tien khai an phu hop ̣I H Chat luong cac cong trinh tot Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent khong dong y 5.0 5.0 5.0 trung lap 17 28.3 28.3 33.3 dong y 27 45.0 45.0 78.3 hoan toan dong y 13 21.7 21.7 100.0 Total 60 100.0 100.0 Đ A Valid SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương – Lớp: K44B KHĐT tiep thuc hien tuc trien tu hop ly tot N mat H cong trinh dia diem bo tri bang nen du Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Thanh Xuân dia diem bo tri phu hop Cumulative Valid Percent Percent khong dong y 3.3 3.3 3.3 trung lap 13 21.7 21.7 25.0 dong y 35 58.3 58.3 83.3 hoan toan dong y 10 16.7 16.7 Total 60 100.0 100.0 Ế Percent ́H U 100.0 TÊ Valid Frequency trung lap 18 25 O dong y K khong dong y ̣C Valid Valid Percent Percent 3.3 3.3 3.3 30.0 30.0 33.3 41.7 41.7 75.0 100.0 hoan toan dong y 15 25.0 25.0 Total 60 100.0 100.0 Đ A ̣I H Cumulative Percent IN Frequency H thuc hien quy hoach va giai phong mat bang nhanh chong SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương – Lớp: K44B KHĐT GVHD: Th.S Phạm Thị Thanh Xuân Ế Khóa luận tốt nghiệp khong dong y 3.3 trung lap 25 dong y 24 hoan toan dong y Total 60 Percent 3.3 41.7 41.7 45.0 40.0 40.0 85.0 15.0 15.0 100.0 100.0 100.0 H 3.3 IN K Valid Percent TÊ Percent Cumulative ̣C Valid Frequency ́H U von dau tu hop ly ̣I H O thuc hien dung tien Frequency Percent Valid Percent Percent khong dong y 3.3 3.3 3.3 trung lap 18 30.0 30.0 33.3 dong y 29 48.3 48.3 81.7 hoan toan dong y 11 18.3 18.3 100.0 Total 60 100.0 100.0 Đ A Valid Cumulative SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương – Lớp: K44B KHĐT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Thanh Xuân nen tiep tuc trien khai du an Valid Percent Percent khong dong y 5.0 5.0 5.0 trung lap 16 26.7 26.7 31.7 dong y 25 41.7 41.7 73.3 hoan toan dong y 16 26.7 26.7 100.0 Total 60 100.0 100.0 N U Ế Percent TÊ ́H Valid Frequency H Cumulative One-Sample Statistics Std Deviation Std Error Mean 3.83 827 107 60 3.85 709 092 nhanh 60 3.88 825 107 von dau tu hop ly 60 3.67 774 100 thuc hien dung tien 60 3.82 770 099 nen tiep tuc trien khai du an 60 3.90 858 111 60 K Chat luong cac cong trinh IN Mean O dia diem bo tri phu hop ̣C tot phong mat bang Đ A chong ̣I H thuc hien quy hoach va giai SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương – Lớp: K44B KHĐT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Thanh Xuân One-Sample Test Test Value = of Difference tailed) Difference Lower Upper -1.561 59 124 -.167 05 -1.639 59 107 -.150 va giai phong mat -1.095 59 278 cac cong trinh tot dia diem bo tri phu hop -.33 03 -.117 -.33 10 -.333 -.53 -.13 070 -.183 -.38 02 370 -.100 -.32 12 H thuc hien quy hoach thuc hien dung tien -1.844 59 O nen tiep tuc trien 001 K -3.336 59 ̣C von dau tu hop ly IN bang nhanh chong 59 ̣I H -.903 Đ A khai du an -.38 Ế luong U Chat df Interval ́H t (2- Mean Confidence TÊ Sig 95% SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương – Lớp: K44B KHĐT the Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Thanh Xuân PHỤ LỤC XỬ LÝ SPSS ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI DÂN VỀ CHƯƠNG TRÌNH 135 Statistics chuong trinh 135 dau tu nhieu nhat mang lai hieu qua vao du an xay nen tiep tuc thuc dung CSHT Valid 60 60 Missing 0 Mean 4.08 3.85 4.15 Std Error of Mean 083 108 092 Std Deviation 645 840 709 H TÊ ́H U 60 IN N hien chuong trinh Ế thiet thuc K chuong trinh 135 mang lai hieu qua thiet thuc Percent Valid Percent Percent 1.7 1.7 1.7 11.7 11.7 13.3 38 63.3 63.3 76.7 hoan toan dong y 14 23.3 23.3 100.0 Total 100.0 100.0 khong dong y ̣I H trung lap ̣C Frequency O Valid Cumulative Đ A dong y 60 SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương – Lớp: K44B KHĐT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Thanh Xuân dau tu nhieu nhat vao du an xay dung CSHT Cumulative Frequency Percent Percent Percent khong dong y 5.0 5.0 5.0 trung lap 17 28.3 28.3 33.3 dong y 26 43.3 43.3 76.7 14 23.3 U Valid Valid Ế hoan toan dong y 100.0 Total TÊ ́H 23.3 60 100.0 Frequency Percent Valid Percent Percent K 1.7 1.7 1.7 13.3 13.3 15.0 32 53.3 53.3 68.3 hoan toan dong y 19 31.7 31.7 100.0 Total 60 100.0 100.0 khong dong y trung lap Đ A ̣I H dong y O Valid Cumulative ̣C IN H nen tiep tuc thuc hien chuong trinh 100.0 SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương – Lớp: K44B KHĐT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Thanh Xuân One-Sample Statistics hieu qua thiet thuc dau tu nhieu nhat vao du an xay dung CSHT nen tiep tuc thuc hien Std Deviation Std Error Mean 60 4.08 645 083 60 3.82 833 108 60 4.15 709 092 ́H U chuong trinh Mean Ế chuong trinh 135 mang lai N TÊ One-Sample Test IN H Test Value = K Sig Interval of Difference tailed) Difference Lower Upper 59 321 083 -.08 25 vao du an xay dung -1.704 59 094 -.183 -.40 03 107 150 -.03 33 O chuong trinh 135 df Confidence ̣C t (2- Mean 95% thiet thuc ̣I H mang lai hieu qua 1.000 Đ A dau tu nhieu nhat CSHT nen tiep tuc thuc hien chuong trinh 1.639 59 SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương – Lớp: K44B KHĐT the Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Thanh Xuân TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Quang Dong (2003), Bài giảng Kinh tế lượng NXB Thống kê TS Từ Quang Phương (2012), Giáo trình Quản lý dự án đầu tư Trường Đại học Kinh tế quốc dân (1998), Kinh tế đầu tư NXB Giáo dục, Hà nội Ths Hồ Tú Linh (2011), Giáo trình Kinh tế đầu tư Phòng Thống kê UBND huyện Tuyên Hóa (2008-2012), Niên giám Thống kê Ế huyện Minh Hóa U Phòng Tài – Kế hoạch UBND huyện Tuyên Hóa (2008-2012), Báo cáo Văn phòng UBND huyện Tuyên Hóa (2008-2012), Báo cáo tổng kết thực TÊ ́H quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Minh Hóa đến năm 2020 chương trình 135 giai đoạn II H TS Đỗ Bá Khang (2002), Chương trình phát triển quản lý AITCV IN Ủy ban Dân tộc (2004), Tài liệu tập huấn đào tạo bồi dưỡng cán sở thuộc chương trình 135 K 10 Ban dân tộc miền núi tỉnh Quảng Bình (2011), Báo cáo kết thực ̣C CT 135 giai đoạn I giai đoạn II năm O 11.Đại học KTQD (1998),Giáo trình Kinh tế phát triển NXB Lao động xã hội ̣I H 12 Đinh Nữ Hà Phương, Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu chương trình 135 Đ A địa bàn huyên Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình Khoá luận Trường đại học kinh tế Huế SVTH: Nguyễn Thị Hoài Phương – Lớp: K44B KHĐT
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá ảnh hưởng dự án hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng trong chương trình 135 trên địa bàn huyện Tuyên Hoá, Đánh giá ảnh hưởng dự án hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng trong chương trình 135 trên địa bàn huyện Tuyên Hoá, Đánh giá ảnh hưởng dự án hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng trong chương trình 135 trên địa bàn huyện Tuyên Hoá

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay