Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến lòng trung thành của nhân viên khu nghỉ mát Ana Mandara Huế

105 159 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:20

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Nhiều doanh nghiệp Việt Nam chưa thật trọng tới nhân tố gắn kết, phát triển người, yếu tố văn hóa doanh nghiệp Vì phát triển họ dừng lại mức đó, tạo dấu ấn riêng cho Muốn phát triển bền vững kinh tế thị trường xu hướng tồn cầu hóa nay, đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng văn hóa đặc trưng cho Chỉ đó, họ phát huy tiềm cá nhân, góp phần thực mục tiêu chung doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực tiêu cực tới phát triển doanh nghiệp Nền văn hóa mạnh nguồn lực quan trọng tạo lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp Nền văn hóa yếu ngun nhân dẫn đến suy yếu Mỗi doanh nghiệp có đặc trưng riêng văn hố doanh nghiệp tạo nên nét khác biệt Các giá trị cốt lõi, tập tục, lễ nghi, thói quen hay cách họp hành, đào tạo, chí đến đồng phục, giao tiếp…đã tạo nên phong cách riêng biệt doanh nghiệp, phân biệt doanh nghiệp với doanh nghiệp khác Nền văn hố tốt giúp doanh nghiệp thu hút giữ nhân tài, củng cố lòng trung thành nhân viên với doanh nghiệp Thật sai lầm cho trả luơng cao giữ nhân tài Nhân viên trung thành, gắn bó với doanh nghiệp doanh nghiệp có mơi trường làm tốt, khuyến khích họ phát triển Trong doanh nghiệp có mơi trường văn hố làm việc tốt, nhân viên ln ln khuyến khích đưa sáng kiến, ý tưởng…Nhân viên trở nên động, sáng tạo gắn bó với doanh nghiệp Ngược lại văn hố yếu gây thiệt hại cho doanh nghiệp Chẳng hạn doanh nghiệp, chế quản lý cứng nhắc, độc đốn, làm nhân viên sợ hãi, thụ động thờ chống đối lại lãnh đạo Nhân viên bỏ doanh nghiệp lúc Quan điểm quản trị đại thay đổi: Con người khơng yếu tố đơn q trình sản xuất kinh doanh mà nguồn tài sản q báu tổ chức, doanh nghiệp Chính từ quan điểm xem nguồn nhân lực tài sản nên doanh SVTH: Hoàng Luân – Lớp K42 Marketing Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc nghiệp cần phải xây dựng trì văn hóa tích cực tạo mơi trường làm việc giúp cho nhân viên phát huy tối đa lực cá nhân, kích thích, động viên nhiều nơi làm việc trung thành, tận tâm với doanh nghiệp Hiện nay, số cơng ty nước ngồi hoạt động Việt Nam Unilever, Pepsi doanh nghiệp lĩnh vực cơng nghệ thơng tin, tài chính, ngân hàng,… tương đối thành cơng lĩnh vực thu hút, sử dụng trì lực lượng nhân viên nhân viên giỏi đồng thời tạo lợi cạnh tranh nhân lực vượt trội so với cơng ty nước Có thể kể vài ngun nhân dẫn đến thành cơng này, yếu tố khuyến khích cải tiến sáng tạo, phát huy lực cá nhân, đánh giá cao tinh thần làm việc nhóm, thừa nhận đóng góp nhân viên tổ chức, tạo nguồn quỹ cho đào tạo phát triển, cơng khai rõ ràng kế hoạch xây dựng phát triển nhân viên đồng thời tâm việc thực chế cơng bằng, v.v… Tất yếu tố khơng ngồi mục đích nhằm tạo mơi trường làm việc tốt nhất, thuận lợi, tạo niềm tin cho nhân viên để họ gắn bó sẵn sàng nỗ lực thành cơng cơng ty Những yếu tố tích cực trì, cải tiến liên tục chia sẻ với thành viên tổ chức, từ dần hình thành nên giá trị văn hóa tác động tích cực đến thái độ, tình cảm nhân viên tổ chức Khu nghỉ mát Ana Mandara Huế - Resort & Spa bắt đầu vào hoạt động chưa năm, ngồi việc tăng cường quảng bá, giới thiệu để thu hút khách hàng việc làm quan trọng phải xây dựng cho hệ thống văn hóa doanh nghiệp tốt, tạo mơi trường làm việc lý tưởng, để đủ sức thu hút giữ chân người lao động có chất lượng Xuất phát từ đó, tơi lựa chọn đề tài: “Ảnh hưởng văn hóa doanh nghiệp đến lòng trung thành nhân viên khu nghỉ mát Ana Mandara Huế” làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Với mục tiêu nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng đến lòng trung thành nhân viên khu nghỉ mát Ana Mandara Huế Resort & Spa, tơi đặt mục tiêu nghiên cứu sau:  Tổng quan vấn đề nghiên cứu SVTH: Hoàng Luân – Lớp K42 Marketing Khóa luận tốt nghiệp - GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Các đặc điểm đối tượng nghiên cứu, đối tượng điều tra địa bàn nghiên cứu  Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng văn hóa doanh nghiệp khu nghỉ mát Ana Mandara Huế đến lòng trung thành nhân viên: - Xác định yếu tố thuộc văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng đến lòng trung thành nhân viên khu nghỉ mát Ana Mandara Huế - Resort & Spa - Đo lường yếu tố thuộc văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng đến lòng trung thành nhân viên khu nghỉ mát Ana Mandara Huế - Resort & Spa - Đánh giá lòng trung thành nhân viên khu nghỉ mát Ana Mandara Huế - Rerort & Spa  Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lòng trung thành nhân viên khu nghỉ mát Ana Mandara Huế - Resort & Spa Phạm vi nghiên cứu Dựa vào giới hạn nguồn lực thời gian, nghiên cứu thực tổng thể mẫu kết rút cho tổng thể nghiên cứu Nội dung nghiên cứu: Sự ảnh hưởng văn hóa doanh nghiệp đến lòng trung thành nhân viên khu nghỉ mát Ana Mandara Huế Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tố thuộc văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng đến lòng trung thành nhân viên khu nghỉ mát Ana Mandara Huế - Resort & Spa Đối tượng điều tra: Nhân viên làm việc khu nghỉ mát Ana Mandara Huế Thời gian nghiên cứu: Kéo dài khoảng tháng 03/2012 Phương pháp nghiên cứu Nhằm giải mục tiêu nghiên cứu đặt với đề tài nghiên cứu “Sự ảnh hưởng văn hóa doanh nghiệp đến lòng trung thành nhân viên khu nghỉ mát Ana Mandara Huế Resort & Spa”, tơi sử dụng kết hợp phương pháp định tính định lượng Phương pháp định tính sử dụng thời kỳ đầu nghiên cứu nhằm thu thập tài liệu tham khảo thơng tin phục vụ cho việc xây dựng sở lý thuyết cho đề tài nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu định lượng nhằm điều tra, đánh giá đo lường yếu tố thuộc văn hóa doanh nghiệp mức độ ảnh SVTH: Hoàng Luân – Lớp K42 Marketing Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc hưởng yếu tố đến lòng trung thành nhân viên khu nghỉ mát Ana Mandara Huế - Resort & Spa Nghiên cứu định tính: Nghiên cứu định tính cách thu thập tài liệu tham khảo kết hợp với kỹ thuật thảo luận nhóm, nhằm điều chỉnh bổ sung biến quan sát đo lường khái niệm nghiên cứu Đầu tiên, tơi tham khảo khóa luận có liên quan, sau sử dụng phương pháp vấn chun gia mà cụ thể Trưởng phòng nhân Ana Mandara Huế Tiếp theo, dựa kết vấn đó, tơi tiến hành thảo luận nhóm tiêu điểm (focus group) bao gồm số nhân viên khu nghỉ mát tơi lựa chọn (mời nhóm nhân viên từ đến 10 người sau tan ca làm việc) từ xác định thơng tin cần thu thập, nội dung cần nghiên cứu để thiết kế bảng hỏi thời kỳ đầu Nghiên cứu định lượng: Nghiên cứu định lượng dùng kỹ thuật thu thập liệu điều tra theo bảng hỏi xác lập theo bước nghiên cứu định tính Kết phân tích liệu thu thập bảng hỏi Nghiên cứu nhằm đánh giá thang đo, kiểm định mơ hình biểu diễn nhóm yếu tố tác động đến lòng trung thành nhân viên khu nghỉ mát Ana Mandara Huế Đối với đề tài nghiên cứu này, tơi sử dụng nguồn liệu thứ cấp sơ cấp để tham khảo phân tích phục vụ cho việc tiến hành nghiên cứu Việc tìm kiếm liệu thứ cấp ưu tiên liệu thứ cấp cung cấp định hướng cho nghiên cứu, làm sở cho việc nghiên cứu Dữ liệu thứ cấp cần thu thập:  Danh sách tồn nhân viên làm việc Ana Mandara Huế  Cơ cấu lao động Ana Mandara Huế  Sơ đồ cấu máy tổ chức Ana Mandara Huế  Các đề tài nghiên cứu có liên quan Thu thập liệu sơ cấp: Đối với liệu sơ cấp, loại liệu thu thập bảng hỏi sử dụng để tiến hành kiểm định cần thiết nhằm trả lời cho câu hỏi nghiên cứu Tơi tiến hành khảo sát nhân viên làm việc khu nghỉ mát Ana Mandara Huế Do giới hạn nhân lực thời gian nên nghiên cứu tiến SVTH: Hoàng Luân – Lớp K42 Marketing Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc hành khảo sát mẫu đại diện suy rộng kết cho tổng thể Tơi định chọn mẫu theo phương pháp ngẫu nhiên phân tầng tỷ lệ Để tính kích cỡ mẫu, tơi sử dụng cơng thức sau: với q = – p Theo thơng tin cấu lao động phòng nhân Ana Mandara cung cấp, số lượng nhân viên nam nhân viên nữ gần Do đó, chọn p=q=0,5 nên p.q = 0,25 Ta tính cỡ mẫu với độ tin cậy 95% sai số cho phép e=10% Lúc mẫu ta cần chọn có kích cỡ mẫu lớn nhất: Làm tròn mẫu ta chọn kích cỡ mẫu 96 nhân viên Dựa vào cấu lao động phòng nhân cung cấp, số lượng nhân viên phận cần điều tra sau loại trừ phận Tổng quản lý, phận có nhân viên, chiếm tỷ trọng khơng đáng kể, phận ln phải giải cơng việc quan trọng nên khơng thể tiếp cận để điều tra Số lượng nhân viên cần điều tra sau: Bảng 1: Phân bố số lượng mẫu cho phận STT Tên phận Số nhân viên Tỷ trọng (%) Số lượng mẫu Nhân 1,64 Kế tốn 16 8,79 Sales – Marketing 3,29 Lễ tân 26 14,28 14 Nhà hàng 24 13,18 13 Bếp 27 14,83 14 Buồng 42 23,07 22 Bào trì 14 7,69 Bảo vệ 14 7,69 10 Spa 10 5,49 182 100 96 (Nguồn: Số liệu điều tra 2012) Tổng SVTH: Hoàng Luân – Lớp K42 Marketing Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Dựa vào số lượng mẫu bảng để tiến hành phát phiếu điều tra Tơi tiếp cận phận để phát phiếu điều tra, dựa vào danh sách nhân viên phòng nhân cung cấp, tơi tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên nhân viên phận để đáp ứng đủ với cấu mẫu Tuy nhiên số lượng phiếu phát 110 phiếu để thay phiếu khơng hợp lệ thu SVTH: Hoàng Luân – Lớp K42 Marketing Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Khái niệm doanh nghiệp 1.1.1 Các quan điểm doanh nghiệp Trong q trình hình thành phát triển kinh tế quốc gia nào, doanh nghiệp đơn vị sở, tế bào kinh tế, nơi trực tiếp tạo cải vật chất cho xã hội, nơi trực tiếp phối hợp yếu tố sản xuất cách hợp lý để tạo sản phẩm dịch vụ cách có hiệu Cùng với phát triển mạnh mẽ khoa học kỹ thuật thơng tin, hình thức tổ chức doanh nghiệp ngày đa dạng, loại sở hữu doanh nghiệp ngày phong phú Do đứng quan điểm khác có định nghĩa khác doanh nghiệp sau:  Theo quan điểm nhà tổ chức: Doanh nghiệp tổng thể phương tiện, máy móc, thiết bị người tổ chức lại nhằm đạt mục đích  Theo quan điểm mục tiêu cho hoạt động doanh nghiệp lợi nhuận: Doanh nghiệp tổ chức sản xuất, thơng qua đó, khn khổ số tài sản định người ta kết hợp nhiều yếu tố sản xuất khác nhằm tạo sản phẩm dịch vụ để bán thị trường nhằm thu khoản chênh lệch giá thành giá bán sản phẩm  Theo quan điểm chức năng: Doanh nghiệp đơn vị sản xuất kinh doanh nhằm thực một, số, tất cơng đoạn q trình đầu tư từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, thực nhiệm vụ nhằm mục đích sinh lãi  Theo quan điểm lý thuyết hệ thống: Doanh nghiệp phận hợp thành hệ thống kinh tế, đơn vị hệ thống phải chịu sức tác động SVTH: Hoàng Luân – Lớp K42 Marketing Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc tương hỗ lẫn nhau, phải tn thủ điều kiện hoạt động mà nhà nước đặt cho hệ thống kinh tế nhằm phục vụ cho mục đích tiêu dùng xã hội Mỗi định nghĩa nêu phát biểu dựa quan điểm khác nhau, tổng hợp định nghĩa quan điểm khác khái niệm tồn diện doanh nghiệp 1.1.2 Khái niệm doanh nghiệp Doanh nghiệp đơn vị sản xuất kinh doanh tổ chức nhằm tạo sản phẩm dịch vụ đáp ứng u cầu tiêu dùng thị trường, thơng qua để tối đa hóa lợi nhuận, sở tơn trọng pháp luật nhà nước quyền lợi đáng người tiêu dùng 1.1.3 Phân loại doanh nghiệp Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định bốn loại hình doanh nghiệp hoạt động Việt Nam Đó là: cơng ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH), cơng ty cổ phần, cơng ty hợp danh doanh nghiệp tư nhân a Doanh nghiệp tư nhân Theo Điều 141 Luật doanh nghiệp năm 2005, doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp cá nhân làm chủ tự chịu trách nhiệm tồn tài sản hoạt động doanh nghiệp Từ quy định thấy doanh nghiệp tư nhân gồm đặc điểm sau: - Một là: Doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp cá nhân đầu tư vốn thành lập làm chủ Chủ sở hữu tài sản doanh nghiệp cá nhân Bởi mà chủ doanh nghiệp tư nhân có tồn quyền định vấn đề liên quan tới quản lý doanh nghiệp, th người khác điều hành ( trường hợp phải khai báo với quan đăng ký kinh doanh phải chịu trách nhiệm hoạt động doanh nghiệp), có quyền cho th tồn doanh nghiệp, bán doanh nghiệp, tạm ngừng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp theo quy định pháp luật - Hai là: Doanh nghiệp tư nhân khơng có tư cách pháp nhân tài sản doanh nghiệp khơng tách bạch rõ ràng với tài sản chủ doanh nghiệp Tài sản SVTH: Hoàng Luân – Lớp K42 Marketing Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc mà chủ doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tư nhân khơng phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp - Ba là: Doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp chịu trách nhiệm vơ hạn khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác doanh nghiệp b Cơng ty Trách nhiệm hữu hạn ( TNHH )  Cơng ty TNHH hai thành viên trở lên Cơng ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên doanh nghiệp có đặc điểm chung sau đây: - Hình thức sở hữu cơng ty thuộc hình thức sở hữu chung thành viên cơng ty - Thành viên cơng ty tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên cơng ty khơng hai khơng vượt q năm mươi - Cơng ty khơng quyền phát hành cổ phần - Cơng ty doanh nghiệp có tư cách pháp nhân chịu trách nhiệm hữu hạn khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác doanh nghiệp  Cơng ty TNHH thành viên Cơng ty TNHH thành viên doanh nghiệp có đặc điểm chung sau đây: - Chủ sở hữu cơng ty phải tổ chức cá nhân là: Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang, pháp nhân tổ chức trị, tổ chức trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, loại doanh nghiệp, tổ chức khác theo quy định pháp luật - Chủ sở hữu cơng ty có quyền chuyển nhượng tồn phần vốn điểu lệ cho tổ chức cá nhân khác theo quy định chuyển đổi doanh nghiệp - Cơng ty khơng phát hành cổ phần - Cơng ty có tư cách pháp nhân chủ sở hữu cơng ty chịu trách nhiệm hữu hạn kết kinh doanh cơng ty phạm vi số vốn điều lệ cơng ty c Cơng ty cổ phần Cơng ty cổ phần doanh nghiệp có đặc điểm chung sau đây: SVTH: Hoàng Luân – Lớp K42 Marketing Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc - Vốn điều lệ chia thành nhiều phần gọi cổ phần - Cổ đơng tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đơng tối thiểu ba khơng hạn chế tối đa - Cơng ty cổ phần có quyền phát hành chứng khốn loại để huy động vốn, theo quy định pháp luật chứng khốn - Cơng ty cổ phần có tư cách pháp nhân doanh nghiệp chịu trách nhiệm hữu hạn, cổ đơng cơng ty chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác doanh nghiệp phạm vi số vốn góp vào doanh nghiệp d Cơng ty hợp danh Cơng ty hợp danh doanh nghiệp có đặc điểm chung sau đây: - Phải có hai thành viên hợp danh; ngồi thành viên hợp danh có thành viên góp vốn - Thành viên hợp danh phải cá nhân có trình độ chun mơn uy tín nghề nghiệp phải chịu trách nhiệm tồn tài sản nghĩa vụ cơng ty ( Trách nhiệm vơ hạn ) - Thành viên góp vốn chịu trách nhiệm khoản nợ cơng ty phạm vi số vốn góp vào cơng ty - Cơng ty hợp danh có tư cách pháp nhân - Cơng ty hợp danh khơng phát hành loại chứng khốn Như vậy, cơng ty hợp danh có hai loại: Cơng ty hợp danh mà tất thành viên thành viên hợp danh cơng ty hợp danh có thành viên hợp danh thành viên góp vốn 1.2 Khái niệm văn hóa vai trò văn hóa 1.2.1 Khái niệm văn hóa Tại hội nghị quốc tế văn hóa Mêhicơ (1982), để bắt đầu thập kỷ văn hố UNESCO Đã thống đưa khái niệm văn hố sau: “Trong ý nghĩa rộng nhất, văn hóa tổng thể nét riêng biệt tinh thần vật chất, trí tuệ xúc cảm định tính cách xã hội hay nhóm người xã hội Văn hóa bao gồm nghệ thuật văn chương, lối sống, quyền người, hệ thống giá trị, tập tục tín ngưỡng” SVTH: Hoàng Luân – Lớp K42 Marketing 10 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Chinh sach khen thuong, thang tien cong ty la cong bang Frequency Valid Khong dong y Percent Cumulative Percent Valid Percent 2.9 2.9 2.9 Trung lap 53 52.0 52.0 54.9 Dong y 39 38.2 38.2 93.1 100.0 Hoan toan dong y Total 6.9 6.9 102 100.0 100.0 Khong ton tai su thien vi viec xet nang luong hay thang chuc Frequency Valid Khong dong y Percent Cumulative Percent Valid Percent 3.9 3.9 3.9 Trung lap 42 41.2 41.2 45.1 Dong y 51 50.0 50.0 95.1 4.9 4.9 100.0 102 100.0 100.0 Hoan toan dong y Total Chinh sach tien luong va phan phoi thu nhap cua cong ty la cong bang Frequency Valid Khong dong y Percent Cumulative Percent Valid Percent 7.8 7.8 7.8 Trung lap 37 36.3 36.3 44.1 Dong y 52 51.0 51.0 95.1 4.9 4.9 100.0 102 100.0 100.0 Hoan toan dong y Total Cap quan ly cua anh chi la luon luon nhat quan thuc thi cac chinh sach doi voi nhan vien Frequency Valid Khong dong y Percent Cumulative Percent Valid Percent 2.9 2.9 2.9 Trung lap 46 45.1 45.1 48.0 Dong y 47 46.1 46.1 94.1 5.9 5.9 100.0 102 100.0 100.0 Hoan toan dong y Total 4.2 Đánh giá nhân viên phần thưởng cơng nhận Statistics Luon nhan duoc su phan hoi ve viec thuc hien cong viec tu cap tren N Valid Missing Mean Khi thuc hien tot cong viec, nhan duoc loi khen ngoi va su cong nhan cua cap tren Tien thuong nhan duoc tuong xung voi dong gop cho cong ty Hieu ro ve cac khoan tien thuong va phuc loi cua cong ty 102 102 102 102 0 0 3.8333 3.7255 3.3725 3.6569 SVTH: Hoàng Luân – Lớp K42 Marketing 91 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Luon nhan duoc su phan hoi ve viec thuc hien cong viec tu cap tren Valid Frequency Percent 7.8 Valid Percent 7.8 Cumulative Percent 7.8 Trung lap 17 16.7 16.7 24.5 Dong y 61 59.8 59.8 84.3 Hoan toan dong y 16 15.7 15.7 100.0 102 100.0 100.0 Khong dong y Total Khi thuc hien tot cong viec, nhan duoc loi khen ngoi va su cong nhan cua cap tren Valid Frequency Percent 4.9 Valid Percent 4.9 Cumulative Percent 4.9 Trung lap 36 35.3 35.3 40.2 Dong y 43 42.2 42.2 82.4 100.0 Khong dong y Hoan toan dong y Total 18 17.6 17.6 102 100.0 100.0 Tien thuong nhan duoc tuong xung voi dong gop cho cong ty Valid Frequency 11 Percent 10.8 Valid Percent 10.8 Cumulative Percent 10.8 Trung lap 53 52.0 52.0 62.7 Dong y 27 26.5 26.5 89.2 100.0 Khong dong y Hoan toan dong y Total 11 10.8 10.8 102 100.0 100.0 Hieu ro ve cac khoan tien thuong va phuc loi cua cong ty Valid Frequency Percent 5.9 Valid Percent 5.9 Cumulative Percent 5.9 Trung lap 41 40.2 40.2 46.1 Dong y 37 36.3 36.3 82.4 Hoan toan dong y 18 17.6 17.6 100.0 102 100.0 100.0 Khong dong y Total 4.3 Đánh giá nhân viên hiệu việc định Statistics N Valid Missing Mean Duoc phep thuc hien cong viec theo nang luc tot nhat cua minh Duoc tham gia vao viec cac quyet dinh quan cua bo phan Cac quyet dinh sang suot luon mang lai loi ich tot nhat cho cong ty dai han Cong ty thu thap nhieu nguon thong tin va y kien phan hoi truoc cac quyet dinh quan 102 102 102 102 0 0 3.8039 3.5000 3.7255 3.6373 SVTH: Hoàng Luân – Lớp K42 Marketing 92 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Duoc phep thuc hien cong viec theo nang luc tot nhat cua minh Valid Frequency Percent 2.9 Valid Percent 2.9 Cumulative Percent 2.9 Trung lap 29 28.4 28.4 31.4 Dong y 55 53.9 53.9 85.3 Hoan toan dong y 15 14.7 14.7 100.0 102 100.0 100.0 Khong dong y Total Duoc tham gia vao viec cac quyet dinh quan cua bo phan Valid Frequency Percent 7.8 Valid Percent 7.8 Cumulative Percent 7.8 Trung lap 47 46.1 46.1 53.9 Dong y 35 34.3 34.3 88.2 100.0 Khong dong y Hoan toan dong y Total 12 11.8 11.8 102 100.0 100.0 Cac quyet dinh sang suot luon mang lai loi ich tot nhat cho cong ty dai han Valid Frequency Percent 3.9 Valid Percent 3.9 Cumulative Percent 3.9 Trung lap 36 35.3 35.3 39.2 Dong y 46 45.1 45.1 84.3 100.0 Khong dong y Hoan toan dong y Total 16 15.7 15.7 102 100.0 100.0 Cong ty thu thap nhieu nguon thong tin va y kien phan hoi truoc cac quyet dinh quan Valid Frequency Percent 2.0 Valid Percent 2.0 Cumulative Percent 2.0 Trung lap 47 46.1 46.1 48.0 Dong y 39 38.2 38.2 86.3 Hoan toan dong y 14 13.7 13.7 100.0 102 100.0 100.0 Khong dong y Total 4.4 Đánh giá nhân viên giao tiếp tổ chức Statistics N Mean Valid Missing Nhung thay doi ve chinh sach lien quan den nhan vien luon duoc thong bao day du 102 3.8431 Luon nhan duoc su huong dan cua cap tren gap kho khan cong viec 102 3.8137 SVTH: Hoàng Luân – Lớp K42 Marketing Su giao tiep giua cac bo phan duoc khuyen khich 102 3.9020 93 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Nhung thay doi ve chinh sach lien quan den nhan vien luon duoc thong bao day du Frequency Valid Khong dong y Percent Cumulative Percent Valid Percent 1.0 1.0 1.0 Trung lap 31 30.4 30.4 31.4 Dong y 53 52.0 52.0 83.3 100.0 Hoan toan dong y Total 17 16.7 16.7 102 100.0 100.0 Luon nhan duoc su huong dan cua cap tren gap kho khan cong viec Frequency Valid Khong dong y Percent Cumulative Percent Valid Percent 3.9 3.9 3.9 Trung lap 24 23.5 23.5 27.5 Dong y 61 59.8 59.8 87.3 Hoan toan dong y 13 12.7 12.7 100.0 102 100.0 100.0 Total Su giao tiep giua cac bo phan duoc khuyen khich Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid Percent Trung lap 26 25.5 25.5 25.5 Dong y 60 58.8 58.8 84.3 100.0 Hoan toan dong y Total 16 15.7 15.7 102 100.0 100.0 4.5 Đánh giá nhân viên chấp nhận rủi ro sáng tạo cải tiến Statistics N Cac y tuong moi luon duoc cong ty danh gia cao 102 3.8529 Valid Missing Mean Duoc lanh dao cong ty tao dieu kien tot de thuc hien cac y tuong moi 102 3.7647 Nhung cai tien co hieu qua duoc khen thuong xung dang 102 3.9608 Cac y tuong moi luon duoc cong ty danh gia cao Frequency Valid Khong dong y Percent Valid Percent Cumulative Percent 1.0 1.0 1.0 Trung lap 30 29.4 29.4 30.4 Dong y 54 52.9 52.9 83.3 Hoan toan dong y 17 16.7 16.7 100.0 102 100.0 100.0 Total SVTH: Hoàng Luân – Lớp K42 Marketing 94 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Duoc lanh dao cong ty tao dieu kien tot de thuc hien cac y tuong moi Frequency Valid Khong dong y Percent Cumulative Percent Valid Percent 2.0 2.0 2.0 Trung lap 36 35.3 35.3 37.3 Dong y 48 47.1 47.1 84.3 100.0 Hoan toan dong y Total 16 15.7 15.7 102 100.0 100.0 Nhung cai tien co hieu qua duoc khen thuong xung dang Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Trung lap 25 24.5 24.5 24.5 Dong y 56 54.9 54.9 79.4 100.0 Hoan toan dong y Total 21 20.6 20.6 102 100.0 100.0 Đánh giá lòng trung thành nhân viên Ana Mandara Huế theo đặc điểm cá nhân 5.1 Đánh giá chung lòng trung thành nhân viên khu nghỉ mát Ana Mandara Huế Statistics N Valid San sang gioi thieu voi moi nguoi ve cong ty cua minh nhu mot noi lam viec tot 102 Missing Mean San long gioi thieu voi moi nguoi ve san pham va dich vu cua cong ty 102 Se gan bo lau dai voi cong ty 102 0 3.5490 4.2059 3.9314 San sang gioi thieu voi moi nguoi ve cong ty cua minh nhu mot noi lam viec tot Valid Cumulative Percent 1.0 Frequency Percent 1.0 Valid Percent 1.0 Trung lap 44 43.1 43.1 44.1 Dong y 57 55.9 55.9 100.0 102 100.0 100.0 Khong dong y Total SVTH: Hoàng Luân – Lớp K42 Marketing 95 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc San long gioi thieu voi moi nguoi ve san pham va dich vu cua cong ty Valid Cumulative Percent 4.9 Frequency Percent 4.9 Valid Percent 4.9 Dong y 71 69.6 69.6 74.5 Hoan toan dong y 26 25.5 25.5 100.0 102 100.0 100.0 Trung lap Total Se gan bo lau dai voi cong ty Valid Frequency Percent 2.0 Valid Percent 2.0 Cumulative Percent 2.0 Trung lap 10 9.8 9.8 11.8 Dong y 83 81.4 81.4 93.1 6.9 6.9 100.0 102 100.0 100.0 Khong dong y Hoan toan dong y Total 5.2 Kiểm định phân phối chuẩn biến “Lòng trung thành” Statistics Long trung N Valid Missing 102 Mean 3.8954 Median 4.0000 Std Deviation 38389 Skewness Std Error of Skewness Kurtosis -.587 239 2.431 Std Error of Kurtosis 474 Minimum 2.33 Maximum 4.67 SVTH: Hoàng Luân – Lớp K42 Marketing 96 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Histogram 40 Frequency 30 20 10 Mean = 3.8954 Std Dev = 0.38389 N = 102 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 Long trung 5.3 Kiểm định khác biệt giới tính đến mức độ lòng trung thành cơng việc nhân viên khu nghỉ mát Ana Mandara Huế Group Statistics Gioi tinh Nam Long trung N Nu 46 Mean 3.8841 Std Deviation 36662 Std Error Mean 05405 56 3.9048 40058 05353 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances Long trung Equal variances assumed Equal variances not assumed F Sig .576 449 t-test for Equality of Means t df Sig (2tailed) Mean Difference Std Error Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -.270 100 788 -.02070 07674 -.17296 13155 -.272 98.798 786 -.02070 07607 -.17166 13025 SVTH: Hoàng Luân – Lớp K42 Marketing 97 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc 5.4 Kiểm định khác biệt độ tuổi đến mức độ lòng trung thành cơng việc nhân viên khu nghỉ mát Ana Mandara Huế ANOVA Long trung Sum of Squares Between Groups df Mean Square 537 F 179 146 Within Groups 14.347 98 Total 14.885 101 Sig 1.224 305 5.5 Kiểm định khác biệt trình độ học vấn đến mức độ lòng trung thành cơng việc nhân viên khu nghỉ mát Ana Mandara Huế ANOVA Long trung Sum of Squares 004 Mean Square 001 Within Groups 14.881 98 152 Total 14.885 101 Between Groups df F Sig .999 009 5.6 Kiểm định khác biệt vị trí làm việc đến mức độ lòng trung thành cơng việc nhân viên khu nghỉ mát Ana Mandara Huế Group Statistics Long trung Vi tri lam viec Cap giam sat tro len Nhan vien N Mean 3.7692 Std Deviation 55083 Std Error Mean 15277 89 3.9139 Independent Samples Test 35365 03749 13 Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the Difference F Long trung Equal variances assumed Equal variances not assumed 765 Sig .384 t df Sig (2tailed) Mean Difference Std Error Difference Lower Upper -1.273 100 206 -.14463 11363 -.37008 08082 -.919 13.482 374 -.14463 15731 -.48324 19398 SVTH: Hoàng Luân – Lớp K42 Marketing 98 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu PHẦN II : NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Khái niệm doanh nghiệp 1.1.1 Các quan điểm doanh nghiệp 1.1.2 Khái niệm doanh nghiệp 1.1.3 Phân loại doanh nghiệp 1.2 Khái niệm văn hóa vai trò văn hóa 10 1.2.1 Khái niệm văn hóa 10 1.2.2 Vai trò Văn hóa phát triển kinh tế 11 1.3 Văn hóa doanh nghiệp 13 1.3.1 Khái niệm văn hóa doanh nghiệp 13 1.3.2 Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp 15 1.3.3 Thực trạng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam 18 1.4 Lòng trung thành 19 1.4.1 Khái niệm lòng trung thành 19 1.4.2 Lợi ích việc xây dựng trì lòng trung thành nhân viên 20 1.4.3 Mối liên hệ văn hóa doanh nghiệp lòng trung thành nhân viên 21 1.5 Mơ hình nghiên cứu 21 1.6 Thiết kế nghiên cứu 23 1.6.1 Xây dựng thang đo 23 1.6.2 Mẫu nghiên cứu phương pháp thu thập thơng tin 24 1.6.3 Phương pháp xử lý phân tích số liệu 25 SVTH: Hoàng Luân – Lớp K42 Marketing 99 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ LỊNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN KHU NGHỈ MÁT ANA MANDARA HUẾ DỰA VÀO VĂN HĨA DOANH NGHIỆP26 2.1 Tổng quan khu nghỉ mát Ana Mandara Huế Resort & Spa 26 2.1.1 Q trình hình thành phát triển Ana Mandara Huế 26 2.1.2 Các lĩnh vực kinh doanh khu nghỉ mát Ana Mandara Huế 27 2.1.3 Sơ đồ cấu tổ chức khu nghỉ mát Ana Mandara Huế Resort & Spa 29 2.1.4 Tình hình nguồn nhân lực khu nghỉ mát 31 2.2 Mối liên hệ văn hố doanh nghiệp lòng trung thành nhân viên khu nghỉ mát Ana Mandara Huế - Resort & Spa 34 2.2.1 Thơng tin chung mẫu nghiên cứu 34 2.2.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo kết hợp với việc xác định yếu tố thuộc văn hóa doanh nghiệp 36 2.2.3 Định lượng vai trò nhân tố rút trích đến lòng trung thành nhân viên khu nghỉ mát Ana Mandara Huế - Resort & Spa 44 2.2.4 Phân tích hồi quy tuyến tính bội 45 2.2.5 Đánh giá cơng nhân viên khía cạnh văn hố doanh nghiệp ảnh hưởng đến lòng trung thành nhân viên 49 2.2.6 Đánh giá lòng trung thành nhân viên Ana Mandara Huế theo đặc điểm cá nhân 56 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO LỊNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN KHU NGHỈ MÁT ANA MANDARA HUẾ 62 3.1 Định hướng nhằm nâng cao lòng trung thành nhân viên khu nghỉ mát Ana Mandara Huế 62 3.2 Giải pháp nâng cao lòng trung thành nhân viên khu nghỉ mát Ana Mandara Huế 63 3.2.1 Giải pháp cải thiện nhân tố “Sự cơng qn sách quản trị” 63 3.2.2 Giải pháp cải thiện nhân tố “Định hướng kế hoạch tương lai” 64 3.2.3 Giải pháp cải thiện nhân tố “Phần thưởng cơng nhận” 64 SVTH: Hoàng Luân – Lớp K42 Marketing 100 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc 3.2.4 Giải pháp cải thiện nhân tố “Đào tạo phát triển” 65 3.2.5 Giải pháp cải thiện nhân tố “Hiệu việc định” 65 3.2.6 Giải pháp cải thiện nhân tố “Làm việc nhóm” 66 3.2.7 Giải pháp cải thiện nhân tố “Giao tiếp tổ chức” 66 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68 I Kết luận 68 II Kiến nghị 69 DANH MỤC TÀI LIÊU THAM KHẢO PHỤ LỤC SVTH: Hoàng Luân – Lớp K42 Marketing 101 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Phân bố số lượng mẫu cho phận Bảng 2: Các loại phòng Ana Mandara Huế 27 Bảng 3: Cơ cấu lao động Ana Mandara Huế .31 Bảng 4: Tình hình lao động năm 2012 32 Bảng 5: Kết kiểm định KMO 37 Bảng 6: Hệ số Cronbach’s Alpha hệ số tải .41 Bảng 7: Kiểm định KMO Bartlett’s Test 43 Bảng 8: Hệ số tải lòng trung thành nhân viên 43 Bảng 9: Các hệ số xác định mơ hình .46 Bảng 10: Kết hồi quy sử dụng phương pháp Enter 46 Bảng 11: Các hệ số xác định mơ hình 47 Bảng 12: Kết hồi quy sử dụng phương pháp Enter 47 Bảng 13: Đánh giá nhân viên cơng qn sách quản trị 49 Bảng 14: Đánh giá nhân viên phần thưởng cơng nhận 51 Bảng 15: Đánh giá nhân viên hiệu việc định .52 Bảng 16: Đánh giá nhân viên giao tiếp tổ chức 54 Bảng 17: Đánh giá nhân viên chấp nhận rủi ro sáng tạo cải tiến .55 Bảng 18: Đánh giá nhân viên lòng trung thành cơng việc 57 Bảng 19: Kết Independent t-test thống kê nhóm theo giới tính 58 Bảng 20: Kết Independent T-test so sánh mức độ lòng trung thành theo giới tính 58 Bảng 21: Kết One-Way ANOVA so sánh mức độ lòng trung thành cơng việc theo tuổi 59 Bảng 22: Kết One-Way ANOVA so sánh mức độ lòng trung thành cơng việc theo trình độ học vấn .59 Bảng 23: Kết Independent t-test thống kê nhóm theo vị trí làm việc 60 Bảng 24: Kết Independent T-test so sánh mức độ lòng trung thành theo vị trí làm việc .60 SVTH: Hoàng Luân – Lớp K42 Marketing 102 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc DANH MỤC BIỂU ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ Biểu đồ 1: Mẫu phân theo giới tính .34 Biểu đồ 2: Mẫu phân theo độ tuổi 35 Biểu đồ 4: Mẫu phân theo vị trí làm việc 36 Biểu đồ 3: Mẫu phân theo trình độ học vấn 35 Sơ đồ 1: Mơ hình nghiên cứu mối tương quan khía cạnh văn hố cơng ty lòng trung thành nhân viên .22 Sơ đồ 2: Cơ cấu tổ chức Ana Mandara Huế 30 SVTH: Hoàng Luân – Lớp K42 Marketing 103 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - Đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HĨA DOANH NGHIỆP ĐẾN LỊNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN KHU NGHỈ MÁT ANA MANDARA HUẾ Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: HỒNG LN PGS.TS NGUYỄN TÀI PHÚC Lớp K42 Marketing Niên khóa 2008 – 2012 Huế, tháng năm 2012 SVTH: Hoàng Luân – Lớp K42 Marketing 104 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Lêi C¶m ¥n Trư c tiên tơi xin gử i lờ i cảm ơn sâu ắ sc nhấ t đế n thầ y giáo, Phó Giáo sư Tiế n sĩ Nguyễ n Tài Phúc tậ n tình hư ng dẫ n, độ ng viên tơi suố t q trình thự c hiệ n khóa luậ n tố t nghiệ p Xin chân thành cám ơn q thầ y Khoa Quả n trịkinh doanh, trư ng Đạ i họ c Kinh tếHuếđã tậ n tình giả ng y tơi suố t4 năm qua, nhữ ng kiế n thứ c mà tơi nhậ n đượ c giả ng đườ ng sẽlà hành trang q giá giúp tơi vữ ng bư c tương lai Tơi xin chân thành m ơn ban ãnh l đạ o nhân viên khu nghỉ mát Ana Mandara Huếđã tạ o điề u kiệ n giúp đỡtơi hồn thành tố t kỳ thự c tậ p, cung cấ p cho tơi nhiề u tài liệ u q giá giúp tơi hồn thiệ n khóa luậ n tố t nghiệ p củ a Và cuố i cùng, tơi xin gử i lờ i cảm ơn sâu ắ sc đế n gia đình bạ n bè, hế t lòng quan tâm, giúp đỡvà tạ o điề u kiệ n tố t nhấ t đểtơi hồn thành đượ c luậ n văn tố t nghiệ p Do kiế n thứ c kinh nghiệ m hạ n chếnên khố luậ n khơng tránh khỏ i nhữ ng hạ n chếvà thiế u sót Kính mong q thầ y giáo góp ý đểkhố luậ n hồn thiệ n Mộ t lầ n nữ a, tơi xin chân thành m ơn! Sinh viên thực Hồng Ln SVTH: Hoàng Luân – Lớp K42 Marketing 105
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến lòng trung thành của nhân viên khu nghỉ mát Ana Mandara Huế, Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến lòng trung thành của nhân viên khu nghỉ mát Ana Mandara Huế, Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến lòng trung thành của nhân viên khu nghỉ mát Ana Mandara Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay