Ảnh hưởng của lãi suất, tỷ giá hối đoái và lợi nhuận thị trường đối với lợi nhuận cổ phiếu ngân hàng

87 162 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:20

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Tô Minh Tân LỜI CAM ĐOAN Đ ại họ cK in h tế H uế Tôi xin cam đoan: Bản khóa luận tốt nghiệp công trình nghiên cứu thực cá nhân, thực dựa sở nghiên cứu lý thuyết, kiến thức chuyên ngành, đề tài nghiên cứu nước hướng dẫn khoa học thầy Lê Tô Minh Tân Các số liệu thu thập được, bảng biểu kết phân tích khóa luận trung thực, nhận xét, định hướng đưa xuất phát từ thực tiễn Đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa hay khóa luận tốt nghiệp Một lần xin khẳng định trung thực lời cam đoan Người thực Nguyễn Thị Ngọc Tiên SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Tiên – K43A TCNH Page i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Tô Minh Tân uế Lời Cảm Ơn Đ ại họ cK in h tế H Để hoàn thành đề tài này, xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến ban giám hiệu Trường Đại Học Kinh Tế Huế, thầy cô khoa Kế toán tài hướng dẫn, giảng dạy, cung cấp kiến thức phương pháp năm học vừa qua.Với vốn kiến thức tiếp thu trình học tập, không tảng cho trình nghiên cứu đề tài mà hành trang quý báu để bước vào đời cách vững tự tin Bên cạnh đó, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Huế, đặc biệt anh chị công tác phòng Khách hàng thể nhân tạo điều kiện giúp đỡ, cung cấp số liệu kinh nghiệm thực tế để hoàn thành tốt đề tài Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến Thầy giáo Lê Tô Minh Tân người dành nhiều thời gian công sức trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ hoàn thành tốt đề tài SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Tiên – K43A TCNH Page ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Tô Minh Tân Đ ại họ cK in h tế H uế Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè, người thân theo sát, giúp đỡ ủng hộ mặt tinh thần Mặc dù có nhiều cố gắng hạn chế mặt thời gian kinh nghiệm thực tế nên đề tài không tránh khỏi thiếu sót định Kính mong quý thầy cô tiếp tục, bổ sung góp ý để đề tài hoàn thiện Một lần xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng năm 2013 Sinh viên thực đề tài Nguyễn Thị Ngọc Tiên SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Tiên – K43A TCNH Page iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Tô Minh Tân MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 10 1.Lí thực đề tài 10 2.Mục tiêu nghiên cứu 3.Phạm vi, đối tượng nghiên cứu 4.Phương pháp nghiên cứu: 5.Kết cấu đề tài: uế PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LÃI SUẤT VÀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI H 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Những vấn đề lãi suất tỷ giá hối đoái tế 1.1.2 Tác động lãi suất, tỉ giá thị trường đến cổ phiếu: 1.1.3 Các mô hình kinh tế mối quan hệ lãi suất, tỷ giá lợi nhuận cổ phiếu: 11 h 1.2 Cơ sở thực tiễn 14 in 1.2.1 Thực tiễn nghiên cứu ảnh hưởng lãi suất, tỷ giá hối đoái, lợi nhuận cK thịtrường với lợi nhuận cổ phiếu ngân hàng nước 14 1.2.2 Thực tiễn nghiên cứu ảnh hưởng lãi suất, tỷ giá hối đoái, lợi nhuận thị trường với lợi nhuận cổ phiếu ngân hàng Việt Nam: 19 họ 1.3 Mô hình sử dụng nghiên cứu: 20 1.3.1 Hồi quy OLS: 20 Đ ại 1.3.2 Mô hình hồi quy GARCH (p, q)-M: 21 CHƯƠNG 2: NGUỒN DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 2.1 Dữ liệu nghiên cứu: 24 2.2 Phương pháp nghiên cứu: 25 2.2.1 Hồi quy OLS hồi quy có biến giả: 25 2.2.2 Tính dừng kiểm định tính dừng chuỗi thời gian 26 2.2.2.1 Chuỗi thời gian mô hình ARMA: 26 2.2.2.2 Tính dừng (Stationary): 27 2.2.3 Mô hình phương sai sai số thay đổi theo thời gian: 28 2.2.3.1 Mô hình ARCH (AutoRegressive Conditional Heteroshedasticity): 28 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Tiên – K43A TCNH Page iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Tô Minh Tân 2.2.3.2 Mô hình GARCH (Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity): 30 CHƯƠNG 3: TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG LÃI SUẤT, TỶ GIÁ VÀ HOẠT ĐỘNG NIÊM YẾT CỦA CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG TRÊN TTCK VIỆT NAM 32 3.1 Tình hình biến động lãi suất: 32 3.2 Tình hình biến động tỷ giá hối đoái: 37 3.3 Hoạt động niêm yết cổ phiếu ngân hàng TTCK Việt Nam: 40 uế CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 43 4.1 Ảnh hưởng lãi suất cho vay, lãi suất tiền gửi lãi suất chiết khấu đến lợi H nhuận cổ phiếu ngân hàng: 43 4.1.1 Dữ liệu hồi quy: 43 tế 4.1.2 Mô hình hồi quy (OLS): 44 4.2 Ảnh hưởng lợi nhuận thị trường, lãi suất qua đêm liên ngân hàng, lãi suất h TPCP năm tỷ giá USD/VND đến lợi nhuận cổ phiếu ngân hàng: 45 in 4.2.1 Dữ liệu hồi quy: 45 cK 4.2.2 Hồi quy OLS: 46 4.2.3 Hồi quy mô hình theo phương pháp ARCH/GARCH: 47 PHẦN 3: KẾT LUẬN, NHỮNG MẶT HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA họ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 53 Kết luận: 53 Đ ại Khuyến nghị 54 Hạn chế đề tài: 55 Hướng phát triển đề tài: 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 PHỤ LỤC 64 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Tiên – K43A TCNH Page v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Tô Minh Tân DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT h tế H uế Ngân hàng thương mại Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà đầu tư Doanh nghiệp Doanh nghiệp Nhà nước Tổ chức tín dụng Sản suất kinh doanh Bất động sản Doanh nghiệp xuất Vốn chủ sỡ hữu Doanh nghiệp nhập Nguyên vật liệu Trái phiếu phủ Lãi suất tiền gửi Mức thay đổi lãi suất tiền gửi (%) Cổ phiếu Lãi suất Thông tư Thị trường chứng khoán Đồng Việt Nam Đồng đô la Mỹ Danh mục đầu tư Ngân hàng thương mại cổ phần Tỉ suất sinh lợi Lãi suất chiết khấu Mức thay đổi lãi suất chiết khấu (%) Lợi nhuận cổ phiếu ngân hàng (%) Lợi nhuận thị trường (%) Lãi suất trái phiếu phủ năm Mức thay đổi ls TPCP năm (%) Lãi suất qua đêm liên ngân hàng Mức thay đổi ls qua đêm liên NH (%) Tỷ giá USD/VND Mức thay đổi tỷ giá (%) Lãi suất cho vay Mức thay đổi lãi suất cho vay (%) Hệ số hồi quy in Đ ại họ cK NHTM NHNN NH NĐT DN DNNN TCTD SXKD BĐS DNXK VCSH DNNK NVL TPCP DR DRC Cp Ls TT TTCK VND USD DMĐT NHTMCP TSSL DCR DCRC Rb Rm GR5 GR5C OIR OIRC EX EXC LR LRC HSHQ SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Tiên – K43A TCNH Page vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Tô Minh Tân DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Các biến sử dụng mô hình (đơn vị: %) 24 Bảng 3.2: Diễn biến lãi suất điều hành năm 2010 NHNN 34 Bảng 4.3: Các hệ số thống kê biến Rb, DRC, DCRC LRC 43 Bảng 4.4: Kiểm định tính dừng biến Rb, LRC, DRC DCRC 44 Bảng 4.5: Kết hồi quy ảnh hưởng lãi suất cho vay, lãi suất tiền gửi lãi suất chiết khấu đến lợi nhuận cổ phiếu ngân hàng 44 Các hệ số thống kê Rb, Rm, EXC, GR5C OIRC 45 Bảng 4.7: Kiểm định tính dừng biến Rm, Rb, EXC, OIRC GR5C 46 Bảng 4.8: Kết hồi quy OLS ảnh hưởng lãi suất qua đêm liên ngân hàng, lãi H uế Bảng 4.6: suất TPCP năm tỷ giá hối đoái, lợi nhuận thị trường đến lợi nhuận cổ tế phiếu ngân hàng 47 Kết hồi quy phương trình phương sai nhân tố tác động 48 Bảng 4.10: Hồi quy mô hình AR (1)-GARCH (p, q)-M 58 Bảng 4.11: Kết hồi quy mô hình AR (1) – GARCH (1, 1)-M 49 Bảng 12: Hồi quy phương trình lợi nhuận cổ phiếu ngân hàng biến LRC, cK in h Bảng 4.9: DRC, DCRC 68 Lựa chọn mô hình hồi quy ARMA 69 Bảng 14: Ma trận tương quan biến số 69 Bảng 15: Hồi quy phương trình theo phương pháp OLS 70 Kiểm định phần dư mô hình AR (1) 71 Đ ại Bảng 16: họ Bảng 13: Bảng 17: Kiểm định tính ARCH mô hình AR (1) 72 Bảng 18: Lựa chọn phương trình hồi qui phương sai cho nhân tố ls qua đêm liên ngân hàng 73 Bảng 19: Lựa chọn phương trinh hồi qui phương sai cho nhân tố lãi suất TPCP năm 73 Bảng 20: Lựa chọn phương trinh hồi qui phương sai cho nhân tố tỷ giá USD/VND74 Bảng 21: Mô hình hồi quy theo phương pháp Maximum Likelihood 75 Bảng 22: Kiểm tra tính ARCH mô hình AR (1)-GARCH (1,1)-M 76 Bảng 23: Kiểm định thừa biến mô hình AR (1) 77 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Tiên – K43A TCNH Page vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Tô Minh Tân DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Mô hình nghiên cứu mối quan hệ lợi nhuận cổ phiếu ngân hàng biến 23 Hình 2.2: Phương trình hồi quy tổng thể mẫu 25 Hình 2.3: Chuỗi thời gian 26 uế Hình 3.4: Lãi suất huy động vốn năm 2008 32 Hình 3.5: Lãi suất huy động, cho vay VND TCTD năm 2009 33 H Hình 3.6: Biến động loại lãi suất thị trường liên ngân hàng 35 Hình 3.7: Diễn biến lãi suất qua đêm liên ngân hàng năm 2012 36 tế Hình 3.8: Biến động lãi suất trái phiếu phủ năm 36 Hình 3.9: Diễn biến tỷ giá USD/VND năm 2008 năm 2009 38 h Hình 3.10: Tỷ giá thức tỷ giá thị trường tự VND/USD năm 2009 38 in Hình 3.11: Tỷ giá VND/USD biên độ dao động, năm 2008-2009 38 cK Hình 3.12: Tỷ giá USD/VND bình quân liên ngân hàng 2009-2013 48 Hình 3.13: Mức độ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2012 41 Hình 3.14: Biến động giá khối lượng giao dịch số nhóm cổ phiếu họ ngân hàng 42 Hình 15: Biểu đồ biểu thị biến LR, DCR, DR Rb 65 Đ ại Hình 16: Biểu đồ phân phối chuỗi thời gian Rb, GR5C, EXC, Rm OIRC 67 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Tiên – K43A TCNH Page viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Tô Minh Tân TÓM TẮT ĐỀ TÀI Hiện nay, cổ phiếu ngành ngân hàng cổ phiếu thu hút nhà đầu tư thị trường chứng khoán Việt Nam Mặc dù, có nhiều nghiên cứu nước thị trường khác cho thấy lợi nhuận cổ phiếu ngân hàng bị ảnh hưởng nhân tố, như: lợi nhuận thị trường, lãi suất tỷ giá hối đoái, đề tài nước đề cập đến tác động biến số vĩ mô (CPI, GDP, sản lượng uế sản xuất công nghiệp, lạm phát, lãi suất…) đến thị trường chứng khoán Bên cạnh đó, H kết nghiên cứu thực nghiệm giới tác động lãi suất tỷ giá đến lợi nhuận cổ phiếu nhóm ngân hàng có khác biệt thị trường, chí trái tế ngược Do đó, mục tiêu đề tài tập trung nghiên cứu đánh giá tác động mức độ thay đổi lãi suất tỷ giá lợi nhuận nhóm cổ phiếu ngân hàng h niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam, cách sử dụng phương pháp OLS in mô hình GARCH-M Dựa vào phương pháp hồi quy OLS, nghiên cứu cho thấy thay cK đổi lãi suất cho vay có tác động chiều lãi suất chiết khấu có tác động ngược chiều, thay đổi lãi suất tiền gửi ảnh hưởng đến lợi nhuận cổ phiếu ngân hàng Kết nghiên cứu cho thấy mức thay đối tỷ giá hối đoái USD/VND, họ lợi nhuận thị trường có tác động chiều lãi suất trái phiếu phủ năm có tác động ngược chiều với lợi nhuận cổ phiếu ngân hàng, lãi suất qua đêm liên Đ ại ngân hàng ảnh hưởng dựa vào mô hình AR (1)-GARCH (1, 1)-M Phương trình phương sai có điều kiện cho thấy độ biến động lãi suất qua đêm liên ngân hàng, lãi suất trái phiếu phủ tỷ giá hối đoái USD/VND có tác động đến biến động lợi nhuận cổ phiếu ngân hàng Tuy nhiên, lợi nhuận cổ phiếu ngân hàng nhạy cảm với lợi nhuận thị trường, đóng vai trò quan trọng phương trình trung bình có điều kiện xác định lợi nhuận cổ phiếu ngân hàng Trên sở kết nghiên cứu, nghiên cứu đưa khuyến nghị cho nhà đầu tư, nhà quản lí ngân hàng quan quản lí Nhà nước nhằm hạn chế tác động biến động lãi suất tỷ giá đến lợi nhuận nhóm cổ phiếu ngân hàng thị trường chứng khoán Việt Nam SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Tiên – K43A TCNH Page ix Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Tô Minh Tân PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lí thực đề tài Cuộc khủng hoảng tài suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2008 – 2009 ảnh hưởng hầu giới, có Việt Nam Mặc dù năm vừa qua, phủ thực hiện, ban hành nhiều sách cải thiện kinh uế tế Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: nhiều doanh nghiệp phá sản, hàng tồn kho tăng cao, bất động sản nằm tình trạng “đóng băng”, H thị trường chứng khoán “ảm đạm”, niềm tin nhà đầu tư sụt giảm khoản thị trường xuống thấp Cùng với đó, năm 2012 năm đánh dấu năm đầy tế biến động ngành ngân hàng, bật vấn đề nợ xấu tăng cao, vụ mua bán sáp nhập ngân hàng (M&A) Đặc biệt vấn đề tốc độ tăng trưởng tín dụng h thấp đồng nghĩa với lợi nhuận kinh doanh ngân hàng bị giảm sút, phần in lớn thu nhập ngân hàng đến từ hoạt động tín dụng Bên cạnh đó, cạnh tranh cK ngân hàng thương mại ngày diễn khốc liệt, ngân hàng phải đổi mới, cải thiện chất lượng dịch vụ, cải tiến công nghệ mà phải trang bị cho nguồn lực tài mạnh Niêm yết cổ phiếu mang lại cho ngân họ hàng nhiều lợi ích: huy động vốn, uy tín, giúp ngân hàng nâng cao lực cạnh tranh, mở rộng thị phần tăng trưởng lợi nhuận Với khoản giá Đ ại tăng 2012, cổ phiếu ngành ngân hàng cổ phiếu giới đầu tư đánh giá cổ phiếu có tiềm đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư thị trường chứng khoán năm tới Theo báo cáo triển vọng ngành 2013 công ty chứng khoán BSC, kết thúc năm 2012 cổ phiếu ngân hàng tăng 18% VNindex tăng trưởng 10%, HN-index tăng trưởng âm 10% Không thế, theo báo Nhịp cầu đầu tư1, năm 2012 năm đột biến khối lượng giao dịch cổ phiếu ngân hàng, tổng khối lượng giao dịch ngân hàng niêm yết lên đến 2,4 tỷ cổ phiếu; gấp 2,1 lần so với năm 2011 Đây thông tin tốt ngân hàng cổ phần muốn huy động vốn từ thị trường chứng khoán- thị trường có dấu hiệu hồi http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/chung-khoan/2013/02/co-phieu-ngan-hang-trong-cho-m-amp-a/ SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Tiên – K43A TCNH Page x Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Tô Minh Tân PHỤ LỤC Nội dung thông tư: Theo quy định, TCTD NHTM cổ phần, Công ty tài cổ phần, Công ty cho thuê tài cổ phần phải có đủ điều kiện sau NHNN chấp thuận niêm yết TTCK:  Có thời gian hoạt động tối thiểu 02 năm tính đến thời điểm đề nghị;  Giá trị thực vốn điều lệ đến thời điểm đề nghị không thấp mức vốn pháp định theo quy định hành; uế  Hoạt động kinh doanh có lãi sở báo cáo tài hợp có kiểm H toán báo cáo tài riêng lẻ có kiểm toán 02 năm liền kề trước năm đề nghị; tế  Tuân thủ hạn chế để đảm bảo an toàn hoạt động TCTD theo quy định hành liên tục tháng liền kề trước thời điểm đề nghị; h  Tỷ lệ nợ xấu 3% so với tổng dư nợ thời điểm cuối quý thời gian in 02 quý liền kề trước quý đề nghị; cK  Thực phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro theo quy định NHNN thời điểm cuối quý liền kề trước quý đề nghị;  Trong thời gian 12 tháng liền kề trước thời điểm đề nghị TCTD không bị xử họ phạt vi phạm hành lĩnh vực tiền tệ ngân hàng hình thức phạt tiền từ 30 triệu đồng trở lên; Đ ại  Tại thời điểm đề nghị, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát TCTD có số lượng cấu đảm bảo quy định pháp luật hành; SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Tiên – K43A TCNH Page 64 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Tô Minh Tân Nguồn: Kết xử lí Eviews họ cK in h tế H uế Biểu đồ biến: Đ ại Hình 15: Biểu đồ biểu thị biến LR, DCR, DR Rb SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Tiên – K43A TCNH Page 65 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Tô Minh Tân Đ ại họ cK in h tế H uế Biểu đồ phân phối chuỗi thời gian: SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Tiên – K43A TCNH Page 66 GVHD: Lê Tô Minh Tân cK in h tế H uế Khóa luận tốt nghiệp Hình 16: Biểu đồ phân phối chuỗi thời gian Rb, GR5C, EXC, Nguồn: Kết xử lí Eviews Đ ại họ Rm OIRC SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Tiên – K43A TCNH Page 67 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Tô Minh Tân Kết hồi quy mô hình lợi nhuận cổ phiếu ngân hàng với biến giải thích LRC DCRC DRC: Bảng 12: Hồi quy phương trình lợi nhuận cổ phiếu ngân hàng biến LRC, DRC, DCRC Dependent Variable: RB Method: Least Squares Sample (adjusted): 2009M02 2012M07 Included observations: 42 after adjustments R-squared Adjusted Rsquared uế 1.409284 0.325368 0.252257 0.289616 0.421578 2.412890 -2.469786 0.018507 H 0.594124 0.785078 -0.623022 0.005360 0.6757 0.0208 0.0181 0.9853 tế C LRC DCRC DRC Prob 0.204527 Mean dependent var 0.665685 0.141727 9.734975 in Variable Coefficie nt Std Error t-Statistic 7.326887 7.492379 7.387546 1.432751 Nguồn: Kết xử lí Eviews Đ ại họ cK h S.D dependent var Akaike info S.E of regression 9.018775 criterion Sum squared resid 3090.856 Schwarz criterion Hannan-Quinn Log likelihood -149.8646 criter F-statistic 3.256783 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.031983 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Tiên – K43A TCNH Page 68 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Tô Minh Tân Lựa chọn mô hình hồi quy ARMA: Bảng 13: Lựa chọn mô hình hồi quy ARMA Mô hình AIC SIC Kiểm định phần dư Arch LM test ARMA(1, 1) 3.6890 3.7388 Không bị tự tương quan Bác bỏ H0 AR (1) 3.6869 3.7295 Không bị tự tương quan Bác bỏ H0 ARMA (2,1) 3.6926 3.7496 Không bị tự tương quan Bác bỏ H0 ARMA(1,2) 3.6909 3.7478 Không bị tự tương quan Bác bỏ H0 uế Nguồn: Kết xử lí Eviews H Trong đó, H0: Mô hình không bị ảnh hưởng tính ARCH tế Ma trận tương quan biến số mô hình hồi quy 4.2 4.3: Bảng 14: Ma trận tương quan biến số DRC 0.311147 1.000000 0.537355 in h DCRC 1.000000 0.311147 0.409979 LRC 0.409979 0.537355 1.000000 cK DCRC DRC LRC Đ ại họ RM EXC OIRC GR5C(-1) RM 1.000000 0.195067 0.063568 -0.097069 EXC 0.195067 1.000000 0.137351 -0.163945 OIRC 0.063568 0.137351 1.000000 -0.059381 GR5C(-1) -0.097069 -0.163945 -0.059381 1.000000 Nguồn: Kết xử lí Eviews SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Tiên – K43A TCNH Page 69 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Tô Minh Tân Hồi quy kiểm định mô hình AR (1): Bảng 15: Hồi quy phương trình theo phương pháp OLS Dependent Variable: RB Method: Least Squares Sample (adjusted): 627 Included observations: 624 after adjustments Convergence achieved after iterations R-squared Adjusted Rsquared uế -1.651004 36.66204 11.97718 -4.315371 1.296062 4.193865 H 0.073670 0.030071 0.145220 0.059673 0.004046 0.040683 tế -0.121629 1.102453 1.739325 -0.257510 0.005243 0.170619 Prob 0.0992 0.0000 0.0000 0.0000 0.1954 0.0000 h C RM EXC GR5C(-1) OIRC AR(1) 0.746664 Mean dependent var 0.041177 0.744615 3.010809 in Variable Coefficie nt Std Error t-Statistic Đ ại họ cK S.D dependent var Akaike info S.E of regression 1.521532 criterion Sum squared resid 1430.707 Schwarz criterion Hannan-Quinn Log likelihood -1144.307 criter F-statistic 364.2905 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000000 Inverted AR Roots 17 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Tiên – K43A TCNH 3.686881 3.729536 3.703457 1.994693 Nguồn: Kết xử lí Eviews Page 70 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Tô Minh Tân Kiểm định phần dư mô hình AR (1): Bảng 16: Kiểm định phần dư mô hình AR (1) Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 1.478836 10.39597 Prob F(7,611) Prob Chi-Square(7) 0.1718 0.1672 H uế Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Sample: 627 Included observations: 624 Presample missing value lagged residuals set to zero 0.083267 0.048335 -0.045743 -0.283071 -0.003548 -0.508648 0.503216 0.599000 0.438467 -2.060055 -0.628036 -1.682926 -0.218467 0.9337 0.9615 0.9635 0.7772 0.9972 0.6112 0.6150 0.5494 0.6612 0.0398 0.5302 0.0929 0.8271 họ Đ ại R-squared Adjusted Rsquared Mean dependent var -2.36E14 tế 0.006127 0.001461 -0.006643 -0.001150 -0.000212 -1.265598 1.252191 0.255493 0.036472 -0.087986 -0.025874 -0.069167 -0.009037 0.073578 0.030225 0.145220 0.004063 0.059754 2.488160 2.488379 0.426532 0.083181 0.042710 0.041199 0.041099 0.041365 h cK C RM EXC OIRC GR5C(-1) AR(1) RESID(-1) RESID(-2) RESID(-3) RESID(-4) RESID(-5) RESID(-6) RESID(-7) Prob in Variable Coefficien t Std Error t-Statistic 0.016660 -0.002653 S.D dependent var Akaike info S.E of regression 1.517422criterion Sum squared resid 1406.871 Schwarz criterion Hannan-Quinn Log likelihood -1139.065criter F-statistic 0.862655 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.585384 1.515414 3.692517 3.784936 3.728430 1.981682 Nguồn: Kết xử lí Eviews SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Tiên – K43A TCNH Page 71 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Tô Minh Tân *Kiểm định tính ARCH mô hình AR (1): Bảng 17: Kiểm định tính ARCH mô hình AR (1) Heteroskedasticity Test: ARCH 6.322393 41.80419 Prob F(7,610) Prob Chi-Square(7) Đ ại họ R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) tế t-Statistic Prob 0.323804 0.040873 0.041854 0.041877 0.041985 0.042023 0.042015 0.041011 4.434301 5.572823 0.403778 0.986297 1.160956 -0.018177 1.528104 -0.273633 0.0000 0.0000 0.6865 0.3244 0.2461 0.9855 0.1270 0.7845 0.067644 0.056945 6.723526 27575.54 -2050.547 6.322393 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 2.312572 6.923547 6.661963 6.719264 6.684240 1.980740 h 1.435845 0.227779 0.016900 0.041303 0.048743 -0.000764 0.064203 -0.011222 cK C RESID^2(-1) RESID^2(-2) RESID^2(-3) RESID^2(-4) RESID^2(-5) RESID^2(-6) RESID^2(-7) Coefficie nt Std Error in Variable H Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Sample (adjusted): 10 627 Included observations: 618 after adjustments 0.0000 0.0000 uế F-statistic Obs*R-squared SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Tiên – K43A TCNH Nguồn: Kết xử lí Eviews Page 72 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Tô Minh Tân Lựa chọn mô hình hồi quy phương sai có điều kiện cho nhân tố lãi suất qua đêm liên ngân hàng, lãi suất TPCP năm tỷ giá USD/VND:  Lãi suất qua đêm liên ngân hàng: Bảng 18: Lựa chọn phương trình hồi qui phương sai cho nhân tố ls qua đêm liên ngân hàng Mô hình AIC SIC Arch LM test 7.4154 7.4438 Không ảnh hưởng tính ARCH GARCH (2, 1) 7.3860 7.4215 Bị ARCH GARCH (1, 2) 7.4075 7.4429 Bị ARCH ARCH (1) 8.0847 8.1059 Bị ARCH GARCH (2, 2) 7.3732 7.4158 tế H uế GARCH (1, 1) h Bị ARCH Nguồn: Kết xử lí Eviews in  Lãi suất TPCP năm: Bảng 19: Lựa chọn phương trinh hồi qui phương sai cho nhân tố lãi suất cK TPCP năm Không ảnh hưởng tính ARCH GARCH (2, 1) 2.3315 2.3669 Không ảnh hưởng tính ARCH GARCH (1, 2) 2.3244 2.3598 Không ảnh hưởng tính ARCH Mô hình 2.3339 Đ ại họ GARCH (1, 1) AIC SIC 2.3623 Arch LM test ARCH (1) 2.5559 2.5773 Bị arch GARCH (2, 2) 2.3269 2.3695 Không ảnh hưởng tính ARCH SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Tiên – K43A TCNH Nguồn: Kết xử lí Eviews Page 73 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Tô Minh Tân  Tỷ giá hối đoái USD/VND: Bảng 20: Lựa chọn phương trinh hồi qui phương sai cho nhân tố tỷ giá USD/VND AIC SIC Arch LM test GARCH (1, 1) 0.2999 0.3284 Không ảnh hưởng tính ARCH GARCH (2, 1) 0.4265 0.0.4619 Không ảnh hưởng tính ARCH GARCH (1, 2) 0.5698 0.6052 Không ảnh hưởng tính ARCH ARCH (1) -1.2713 -1.2500 Không ảnh hưởng tính ARCH GARCH (2, 2) 0.5353 0.5778 Không ảnh hưởng tính ARCH H uế Mô hình Đ ại họ cK in h tế Nguồn: Kết xử lí Eviews SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Tiên – K43A TCNH Page 74 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Tô Minh Tân Kết hồi quy kiểm tra tính ARCH mô hình AR (1)-GARCH (1, 1)-M: Bảng 21: Mô hình hồi quy theo phương pháp Maximum Likelihood Dependent Variable: RB Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution Sample (adjusted): 627 Included observations: 624 after adjustments Convergence achieved after 49 iterations GARCH = C(8) + C(9)*RESID(-1)^2 + C(10)*GARCH(-1) + C(11)*HGR5C + C(12)*HOIRC + C(13)*HEXC + C(14)*D 0.000417 -0.071917 1.047954 0.300207 -0.069846 0.004320 0.257679 0.010373 -0.964246 47.27127 5.545306 -2.469954 1.443577 5.385737 0.9917 0.3349 0.0000 0.0000 0.0135 0.1489 0.0000 6.877336 4.365947 8.851296 -2.059370 -4.053397 2.381439 -2.832563 0.0000 0.0000 0.0000 0.0395 0.0001 0.0172 0.0046 H 0.040167 0.074584 0.022169 0.054137 0.028278 0.002992 0.047845 uế Prob h GARCH C RM EXC GR5C(-1) OIRC AR(1) z-Statistic tế Variable Coefficien t Std Error 0.540186 0.263979 0.508449 -0.025934 -4.25E-05 0.022879 -0.181887 0.078546 0.060463 0.057443 0.012593 1.05E-05 0.009607 0.064213 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.674534 0.667598 1.735862 1838.062 -1033.444 97.24890 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat Inverted AR Roots 26 Đ ại họ cK C RESID(-1)^2 GARCH(-1) HGR5C HOIRC HEXC D in Variance Equation 0.041177 3.010809 3.357191 3.456720 3.395867 2.417001 Nguồn: Kết xử lí Eviews SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Tiên – K43A TCNH Page 75 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Tô Minh Tân Bảng 22: Kiểm tra tính ARCH mô hình AR (1)-GARCH (1,1)-M Heteroskedasticity Test: ARCH Prob F(7,610) Prob Chi-Square(7) Test Equation: Dependent Variable: WGT_RESID^2 Method: Least Squares Sample (adjusted): 10 627 Included observations: 618 after adjustments Đ ại họ R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) t-Statistic Prob 7.150368 -1.111229 0.209083 1.064568 -0.401505 0.416264 1.036806 -0.138084 0.0000 0.2669 0.8345 0.2875 0.6882 0.6774 0.3002 0.8902 0.136939 0.041442 0.041432 0.041423 0.041772 0.041775 0.041787 0.041802 0.006319 -0.005083 2.003001 2447.327 -1302.169 0.554197 0.793160 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat h tế 0.979165 -0.046052 0.008663 0.044098 -0.016772 0.017389 0.043325 -0.005772 cK C WGT_RESID^2(-1) WGT_RESID^2(-2) WGT_RESID^2(-3) WGT_RESID^2(-4) WGT_RESID^2(-5) WGT_RESID^2(-6) WGT_RESID^2(-7) in Variable Coefficien t Std Error SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Tiên – K43A TCNH 0.7932 0.7906 uế 0.554197 3.905422 H F-statistic Obs*R-squared 1.023826 1.997929 4.240030 4.297331 4.262307 1.955142 Nguồn: Kết xử lí Eviews Page 76 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Tô Minh Tân Kiểm định thừa biến biến phương trình trung bình: Bảng 23: Kiểm định thừa biến mô hình AR (1) Redundant Variables: OIRC 52.92923 Prob F(1,610) 1101.636 tế Redundant Variables: RM Prob F(1,610) h 699.2638 Prob Chi-Square(1) 0.0000 0.0000 in F-statistic Log likelihood ratio 0.3508 uế 0.870581 Prob Chi-Square(1) 0.0000 H F-statistic Log likelihood ratio cK Redundant Variables: GR5C(-1) NA 0.0000 họ F-statistic -26.57188 Prob F(1,610) Log likelihood ratio 47.14621 Prob Chi-Square(1) Đ ại Redundant Variables: EXC F-statistic Log likelihood ratio 209.8248 Prob F(1,610) 131.5437 Prob Chi-Square(1) 0.0000 0.0000 Redundant Variables: AR(1) F-statistic Log likelihood ratio 21.46739 Prob F(1,610) 26.11535 Prob Chi-Square(1) 0.0000 0.0000 Nguồn: Kết xử lí Eviews SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Tiên – K43A TCNH Page 77 GVHD: Lê Tô Minh Tân Đ ại họ cK in h tế H uế Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Tiên – K43A TCNH Page 78
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của lãi suất, tỷ giá hối đoái và lợi nhuận thị trường đối với lợi nhuận cổ phiếu ngân hàng, Ảnh hưởng của lãi suất, tỷ giá hối đoái và lợi nhuận thị trường đối với lợi nhuận cổ phiếu ngân hàng, Ảnh hưởng của lãi suất, tỷ giá hối đoái và lợi nhuận thị trường đối với lợi nhuận cổ phiếu ngân hàng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay