SO SÁNH HỆ TỌA ĐỘ GAUSS UTM VN2000

18 283 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 05:55

Hướng dẫn: Quang Thắng Mapinfo Pro – So sánh hệ tọa độ SO SÁNH HỆ TỌA ĐỘ GAUSS, UTM, VN2000 Hướng dẫn: Giảng viên Quang Thắng Home: https://www.facebook.com/MR.Thieu Company: www.huytraining.com www.huytaining.com Hướng dẫn: Quang Thắng Mapinfo Pro – So sánh hệ tọa độ I GAUSS: PHÉP CHIẾU HÌNH GAUSS: • Khái niệm: Phép chiếu gauss phép chiếu hình trụ ngang đầu góc Khi sử dụng phép chiếu Gauss, người ta chia đất thành 60 múi theo kinh tuyến, múi có độ rộng 60 Hai kinh tuyến giới hạn múi gọ i kinh tuyến biên, kinh tuyến điqua múi gọi kinh tuyến trục y kinh tuyến Số múi tính kinh tuyến gốc • Tỷ lệ chiếu đồ kinh tuyến 1, nơi khác múi chiếu lớn hơn1, biên múi lớn Bởi vậy, diện tích mảnh đồ lớn diện tích thực địa khu vực Đường kinh tu yến đường xích đạo đường thẳng vuông góc với Đường kinh tuyến hai bên múi đường c ong, đường kinh tuyến hai bên lớn độ dài thực địa, sai số 1:1.000, nghĩa đồ đo 1.000 thực địa 999 www.huytaining.com Hướng dẫn: Quang Thắng Mapinfo Pro – So sánh hệ tọa độ II.Hệ tọa độ UTM: Phép chiếu hình UTM: • Phép chiếu UTM phép chiếu hình trụ ngang đồng góc không tiếp xúc với mặt Ellipsoid kinh tuyến trục phép chiếu Ga uss mà cắt phép chiếu Gauss, cắt theo cát tuyến ki nh tuyến trục 180km • Hệ tọa độ thẳng vuông góc UTM: Trong hệ tọa độ thẳng vuông góc UTM trục tung ký hiệu X N (viết tắt chữ North h ướng Bắc), trục hoành ký hiệu Y E ( viết tắt chữ East hướng Đông) Hệ tọa độ qui ước chuyển trục X bên trái c ách kinh tuyến 500km, trị số qui ước gốc tung độ Bắc bán c ầu 0, nam bán cầu 10.000km, có nghĩa gốc tung độ Nam Bán Cầu dời xuống đỉnh Nam Cực www.huytaining.com Hướng dẫn: Quang Thắng Mapinfo Pro – So sánh hệ tọa độ II.Hệ tọa độ UTM: Phép chiếu hình UTM: • Phép chiếu UTM thực chất dạng phép chiếu Gauss khác đ iểm: Việc chia múi chiếu tương tự phép chiếu hình Gauss mặt hình t rụ ngang không tiếp xúc với đất theo kinh thuyễn mà cắt đất theo cu ng cát tuyến cách kinh tuyến phía 180 km (hình 3) • Phép chiếu hình Gauss dùng kích thước elipsoid Kraxopxki cho toàn cầu Phép chiế u UTM tuỳ theo khu vực đo mà dùng elipsoid khác Đối với khu vực V iệt nam, phép chiếu UTM dùng elipsoid thực dụng WGS 84 (a = 6377276 b = 635 6075 c = 1:300,8) • Phép chiếu hình Gauss số k nhân vào toán, tỷ lệ chiều dài dọc kinh tuyến k=1 Phép chiếu UTM có tỷ lệ biến dạng dài dọc theo kinh tuyến cắt kinh tuyến 0,9996 Vì phép chiếu UTMsố k n hân vào toán tỷ lệ chiều dài dọc theo hinh tuyến múi 60 0,9996 www.huytaining.com Hướng dẫn: Quang Thắng Mapinfo Pro – So sánh hệ tọa độ II.Hệ tọa độ UTM: Phép chiếu hình UTM: • Giảm giá trị sai số biến dạng biên Diện tích múi chiếu nhỏ diện tích the o Gauss cở Ở Việt nam tỷ lệ nhỏ xấp xỉ 0,9995 lần Chỉ áp dụng cho khu vự từ 800 vĩ nam đến 840 vĩ bắc • Để giảm biến dạng chiều dài diện tích, UTM sử dụng hình trụ ngang có bán kí nh nhỏ bán kính trái đất, cất mặt cầu theo hai đường cong đối xứng cách kin h tuyến khoảng ± 180km Kinh tuyến nằm phía mặt trụ hai kinh tu yến biên nằm phía mặt trụ • Chia mảnh đồ theo UTM: Từ 800 vĩ nam đến 840 vĩ bắc chia làm 20 khu, khu có chiều ngang 60 kinh v 80 vĩ Từ nam lên bắc ký hiệu 20 chữ in hoa CDEFGHJKLM NPQRSTUVWX Không dùng chữ A, B, Y, Z, I O Múi kinh tuyến đánh số từ đến 60 1800 phía đông Như nư ớc Đông Dương nằm 48P, 49P, 47Q, 48Q 49Q www.huytaining.com Hướng dẫn: Quang Thắng Mapinfo Pro – So sánh hệ tọa độ III Hệ quy chiếu, hệ tọa độ HN 72: • Ngày 05/9/1972, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 245/QĐTTg việc thống hệ toạ độ độ cao gọi tắt hệ toạ độ HN 72 * Hệ quy chiếu HN - 72 gồm hệ tách rời nhau: - Hệ quy chiếu độ cao: Là mặt Quasigeoid Việt Nam (mặt nước biển TB) qua điểm định nghĩa gốc độ cao có cao độ: 0.0 (điểm đặt đảo Hòn Dấu - Hải Phòng ) - Hệ quy chiếu tọa độ có: + Ellipxoid quy chiếu Ellipxoid Krasovski (bán trục lớn: 6378.245; độ dẹt:1/298.3) + Điểm gốc định vị Ellipxoid quy chiếu: Tại Hà Nội (định vị theo giá trị quy ước tọa độ truyền từ Trung Quốc sang) + Phép chiếu: Lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc Gauss-Kruger www.huytaining.com Hướng dẫn: Quang Thắng Mapinfo Pro – So sánh hệ tọa độ IV Hệ VN- 2000: • * Ngày 12/7/2000 Thủ tướng Chính phủ ban hành định số 83/2000/QĐ-TTg việc sử dụng hệ quy chiếu hệ toạ độ quốc gia gọi tắt Hệ toạ độ VN-2000 a) Ellipxoid quy chiếu: WGS 84 toàn cầu có kích thước sau: Bán trục lớn: a = 6.378.137,000m Độ dẹt: f = 1/298,257223563 b) Điểm gốc tọa độ phẳng quốc gia: Điểm N00 đặt khuôn viên Viện Nghiên cứu Địa chính, đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội; c) Lưới chiếu tọa độ phẳng bản: Lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc UTM quốc tế; - Hệ quy chiếu độ cao: Gốc độ cao có cao độ: 0.0 (Điểm đặt đảo Hòn Dấu - Hải Phòng) www.huytaining.com Hướng dẫn: Quang Thắng Mapinfo Pro – So sánh hệ tọa độ IV Hệ VN- 2000: • *Như hệ quy chiếu VN- 2000 HN -72 khác kích thước, định vị Ellipxoid quy chiếu phép chiếu Đương nhiên dẫn đến khác số liệu tọa độ * Hệ VN - 2000 có nhiều ưu việt HN- 72 thể điểm: - Phép chiếu có hệ số biến dạng chiều dài nhỏ - Ellipxoid quy chiếu định vị phù hợp với lãnh thổ nước ta - Việc Ellipxoid quy chiếu Ellipxoid WGS-84 phù hợp bời Ellipxoid quy chiếu toàn cầu sử dụng cho hệ thống định vị vệ tinh www.huytaining.com Hướng dẫn: Quang Thắng Mapinfo Pro – So sánh hệ tọa độ IV Hệ VN- 2000: • Xét chất hai phép chiếu giống • Hệ quy chiếu WGS84 hệ quy chiếu giới (World Geodetic System) Cơ quan Bản đồ Bộ quốc phòng Mỹ công bố năm 1984 sử dụng hệ quy chiếu thức Mỹ số nước Hệ WGS84 coi hệ chuẩn xác với sai số hai bán trục độ lệch gốc tọa độ so với địa tâm trái đất ± 1m Các số đo thực qua máy thu vệ tinh GPS (Global Positioning System) toàn giới kết xuất hệ tọa độ www.huytaining.com Hướng dẫn: Quang Thắng Mapinfo Pro – So sánh hệ tọa độ IV Hệ VN- 2000: • Định nghĩa 2: Hệ quy chiếu WGS84 hệ quy chiêu cao độ tọa độ trắc địa Cơ quan Bản đồ Bộ quốc phòng Mỹ công bố năm 1984 gồm hai hệ: i) Hệ quy chiếu cao độ WGS84 mặt Geoid toàn cầu xác định việc khai triển hàm điều hoà cầu tới bậc 180 kết hợp với số liệu đo trọng lực biển kết đo từ vệ tinh đo cao… ii) Hệ quy chiếu tọa độ trắc địa WGS84 mặt Ellipsoid kích thước Cơ quan Bản đồ Bộ quốc phòng Mỹ DMA (Defense Mapping Agency) công bố năm 1984 với: bán trục lớn a = 378135 m độ lệch tâm thứ e2 = 0.00669437999013 (hay độ dẹt a (f) = / 298.257223563) vận tốc góc quay quanh trục w = 7292115x10-11rad/s số trọng trường Trái đất fM=3986005.108m3s-2 www.huytaining.com 10 Hướng dẫn: Quang Thắng Mapinfo Pro – So sánh hệ tọa độ Hệ quy chiếu toạ độ cao độ VN-2000 • Hệ quy chiếu tọa độ cao độ VN-2000 bắt đầu thành lập từ 1994 công bố kết vào năm 2000 sở xác định định nghĩa sau đây: Định nghĩa: Hệ quy chiếu VN2000 hệ quy chiếu cao độ tọa độ trắc địa gồm hai hệ: i) Hệ quy chiếu cao độ mặt QuasiGeoid qua điểm định nghĩa gốc có cao độ 0.000 mét Hòn dấu, Hải phòng Sau dùng phương pháp thủy chuẩn truyền dẫn tới nơi cần xác định khác, xa Cao độ điểm mặt đất hệ quy chiếu thể cao độ chuẩn Hg, theo phương dây dọi từ điểm đến mặt QuasiGeoid www.huytaining.com 11 Hướng dẫn: Quang Thắng Mapinfo Pro – So sánh hệ tọa độ Hệ quy chiếu toạ độ cao độ VN-2000 • ii) Hệ quy chiếu tọa độ trắc địa mặt Ellipsoid kích thước WGS-84 định vị phù hợp với lãnh thổ Việt namvới tham số xác định: bán trục lớn a = 378 137 m độ lệch tâm thứ e2 = 0.00669437999013 (hay độ dẹt a (f) = / 298.257223563) vận tốc góc quay quanh trục w = 7292115x10-11rad/s số trọng trường Trái đất fM=3986005.108m3s-2 Điểm gốc toạ độ Quốc gia: Điểm N00 đặt Viện nghiên cứu Địa chính, đường Hoàng Quốc Việt, Hà nội www.huytaining.com 12 Hướng dẫn: Quang Thắng Mapinfo Pro – So sánh hệ tọa độ Tham gia khóa học Mapinfor Hướng dẫn: Giảng viên Quang Thắng Home: https://www.facebook.com/MR.Thieu Company: www.huytraining.com www.huytaining.com 13 Hướng dẫn: Quang Thắng Mapinfo Pro – So sánh hệ tọa độ Giảng viên • Họ tên : Thiều Quang Thắng • Face: https://www.facebook.com/MR.Thieu • Kỹ sư địa chất, có kinh nghiệm 10 năm khảo sát thăm khoáng sản • Kinh nghiệm lâu năm việc ứng dụng phần mềm đồ họa, đồ lĩnh vực địa lý, địa chất, quy hoạch tài nguyên - khoáng sản www.huytaining.com 14 Hướng dẫn: Quang Thắng Mapinfo Pro – So sánh hệ tọa độ Khóa học online MapInfo Pro • MapInfo (Pitney Bowes Software Inc http://www.pbinsight.com): giải pháp phần mềm GIS thân thiện với người sử dụng • Phiên gần MapInfo Professional 2016 trì truyền thống giao diện đơn giản, thân thiện, bố trí thực đơn, công cụ dễ thao tác, chạy hệ điều hành thông thường Windows 7, Windows 2000, Windows 8, 10 • Mapinfo ứng dụng nhiều ngành, lĩnh vực nước ta: Quản lý tài nguyên – khoáng sản, địa chất mỏ, địa chất thủy văn, trắc địa, địa chính… www.huytaining.com 15 Hướng dẫn: Quang Thắng Mapinfo Pro – So sánh hệ tọa độ Nội dung Khóa học online MapInfo Pro • • • • • • • • • • www.huytaining.com Bài Mapinfo Bài Đăng ký đồ quét Bài Số hóa đồ chỉnh sửa vật thể Bài 4.Nạp liệu Bài Xem nạp thông tin từ vật thể Bài Trình bày đồ Bài Kiểm soát lớp Bài Làm việc với cửa sổ Layout in Bài Tạo đồ chủ đề Bài 10 Hệ Quy chiếu số công cụ hỗ trợ 16 Hướng dẫn: Quang Thắng Mapinfo Pro – So sánh hệ tọa độ Khóa học online MapInfo Pro • Khóa học giúp bạn làm chủ phần mềm Mapinfo, thao tác với công cụ, số hóa đồ từ ảnh scan, nhập liệu cho đối tượng đồ, trình bày vẽ in ấn vẽ Các bạn hoàn toàn ứng dụng Mapinfo để giải yêu cầu công việc học tập • Tham gia khóa học link này: • http://www.huytraining.com/course/huong-dan-mapinfoprofessional www.huytaining.com 17 Hướng dẫn: Quang Thắng Mapinfo Pro – So sánh hệ tọa độ CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI Hướng dẫn: Giảng viên Quang Thắng Home: https://www.facebook.com/MR.Thieu Company: www.huytraining.com www.huytaining.com 18 [...]... Pro – So sánh hệ tọa độ Hệ quy chiếu toạ độ và cao độ VN-2000 • Hệ quy chiếu tọa độ và cao độ VN-2000 được bắt đầu thành lập từ 1994 và được công bố kết quả vào năm 2000 trên cơ sở được xác định bởi định nghĩa sau đây: Định nghĩa: Hệ quy chiếu VN2000 là một hệ quy chiếu cao độtọa độ trắc địa gồm hai hệ: i) Hệ quy chiếu cao độ là một mặt QuasiGeoid đi qua một điểm được định nghĩa là gốc có cao độ 0.000... truyền dẫn tới những nơi cần xác định khác, xa hơn Cao độ một điểm mặt đất bất kỳ trong hệ quy chiếu này được thể hiện bằng cao độ chuẩn Hg, theo phương dây dọi từ điểm đó đến mặt QuasiGeoid www.huytaining.com 11 Hướng dẫn: Quang Thắng Mapinfo Pro – So sánh hệ tọa độ Hệ quy chiếu toạ độ và cao độ VN-2000 • ii) Hệ quy chiếu tọa độ trắc địa là một mặt Ellipsoid kích thước do WGS-84 được định vị phù hợp với... Mapinfo Pro – So sánh hệ tọa độ Giảng viên • Họ tên : Thiều Quang Thắng • Face: https://www.facebook.com/MR.Thieu • Kỹ sư địa chất, có kinh nghiệm 10 năm về khảo sát thăm khoáng sản • Kinh nghiệm lâu năm trong việc ứng dụng các phần mềm đồ họa, bản đồ trong lĩnh vực địa lý, địa chất, quy hoạch tài nguyên - khoáng sản www.huytaining.com 14 Hướng dẫn: Quang Thắng Mapinfo Pro – So sánh hệ tọa độ Khóa học... trục lớn a = 6 378 137 m độ lệch tâm thứ nhất e2 = 0.00669437999013 (hay độ dẹt a (f) = 1 / 298.257223563) vận tốc góc quay quanh trục w = 7292115x10-11rad/s hằng số trọng trường Trái đất fM=3986005.108m3s-2 Điểm gốc toạ độ Quốc gia: Điểm N00 đặt tại Viện nghiên cứu Địa chính, đường Hoàng Quốc Việt, Hà nội www.huytaining.com 12 Hướng dẫn: Quang Thắng Mapinfo Pro – So sánh hệ tọa độ Tham gia khóa học Mapinfor... Quang Thắng Mapinfo Pro – So sánh hệ tọa độ Nội dung Khóa học online MapInfo Pro • • • • • • • • • • www.huytaining.com Bài 1 bộ về Mapinfo Bài 2 Đăng ký bản đồ quét Bài 3 Số hóa bản đồ và chỉnh sửa vật thể Bài 4.Nạp dữ liệu Bài 5 Xem và nạp thông tin từ vật thể Bài 6 Trình bày bản đồ Bài 7 Kiểm so t lớp Bài 8 Làm việc với cửa sổ Layout in Bài 9 Tạo bản đồ chủ đề Bài 10 Hệ Quy chiếu và một số công... vật thể Bài 6 Trình bày bản đồ Bài 7 Kiểm so t lớp Bài 8 Làm việc với cửa sổ Layout in Bài 9 Tạo bản đồ chủ đề Bài 10 Hệ Quy chiếu và một số công cụ hỗ trợ 16 Hướng dẫn: Quang Thắng Mapinfo Pro – So sánh hệ tọa độ Khóa học online MapInfo Pro • Khóa học sẽ giúp các bạn làm chủ phần mềm Mapinfo, thao tác với các thanh công cụ, số hóa bản đồ từ ảnh scan, nhập dữ liệu cho các đối tượng bản đồ, trình bày bản... các yêu cầu trong công việc và học tập • Tham gia khóa học ở link này: • http://www.huytraining.com/course/huong-dan-mapinfoprofessional www.huytaining.com 17 Hướng dẫn: Quang Thắng Mapinfo Pro – So sánh hệ tọa độ CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI Hướng dẫn: Giảng viên Quang Thắng Home: https://www.facebook.com/MR.Thieu Company: www.huytraining.com www.huytaining.com 18 ... sánh hệ tọa độ Khóa học online MapInfo Pro • MapInfo (Pitney Bowes Software Inc http://www.pbinsight.com): là một giải pháp phần mềm GIS thân thiện với người sử dụng • Phiên bản gần đây là MapInfo Professional 2016 cũng vẫn duy trì truyền thống giao diện đơn giản, thân thiện, bố trí thực đơn, công cụ dễ thao tác, có thể chạy trên các hệ điều hành thông thường như Windows 7, Windows 2000, Windows 8,
- Xem thêm -

Xem thêm: SO SÁNH HỆ TỌA ĐỘ GAUSS UTM VN2000, SO SÁNH HỆ TỌA ĐỘ GAUSS UTM VN2000, SO SÁNH HỆ TỌA ĐỘ GAUSS UTM VN2000

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay