bai giang bai 15 sinh hoc 11

27 271 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 05:03

B – CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT Bài 15 TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT I Khái niệm tiêu hóa II Tiêu hóa nhóm động vật Tiêu hóa động vật chưa có quan tiêu hóa Tiêu hóa động vật có quan tiêu hóa a Tiêu hóa động vật có túi tiêu hóa b Tiêu hóa động vật có ống tiêu hóa I Tiêu hóa gì? A Chọn câu trả lời Tiêu hóa trình biến đổi thứcvề ăn thành chất hữu khái niệm tiêu hóa: B Tiêu hóa trình tạo chất dinh dưỡng lượng, hình thành phân thải thể C Tiêu hóa trình biến đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng tạo lượng D Tiêu hóa trình biến đổi chất dinh dưỡng có thức ăn thành chất đơn giản mà thể hấp thụ I Tiêu hóa gì? Khái niệm tiêu hóa: Tiêu hóa trình biến đổi chất dinh dưỡng có thức ăn thành chất đơn giản mà thể hấp thụ Tiêu Tiêu hóa hóa diễn diễn ra theo theo  Gồm hình thức: hình hình thức??? + Tiêu hóa nội bào: Diễn thức??? bên tế bào không bào tiêu hóa + Tiêu hóa ngoại bào: Diễn bên tế bào, túi tiêu hóa ống tiêu hóa II Tiêu hóa nhóm động vật Nội dung Đại diện Hình thức tiêu hóa Quá trình tiêu hóa ĐV chưa có quan tiêu hóa ĐV có túi tiêu hóa ĐV có ống tiêu hóa II Tiêu hóa nhóm động vật Tiêu hóa động vật chưa có quan tiêu hóa Trùng biến hình Trùng roi xanh Trùng amip Trùng đế giày * Ví dụ tiêu hóa trùng đế giày: Trùng đế giày Chất dinh dưỡng đơn giản vào tế bào chất Enzim từ lizoxom vào không bào tiêu hóa Lizoxom gắn vào không bào tiêu hóa Chất thải Hình thành không bào tiêu hóa * Ví dụ tiêu hóa trùng đế giày: Trùng đế giày Chất dinh dưỡng đơn giản vào tế bào chất Enzim từ lizoxom vào không bào tiêu hóa Lizoxom gắn vào không bào tiêu hóa Chất thải Hình thành không bào tiêu hóa Thủy tức San hô Sứa Hải quỳ Enzim tiêu hoá Tiêu hóa thức ăn túi tiêu hóa thủy tức Enzim tiêu hoá Tiêu hóa thức ăn túi tiêu hóa thủy tức Tại Tạisao saotrong trongtúi túi tiêu tiêuhóa, hóa,thức thứcăn ăn sau saukhi khiđược đượctiêu tiêu hóa hóangoại ngoại bào bàolại lại tiếp tiếptục tụcđược đượctiêu tiêu hóa hóa nội nộibào??? bào??? Bảng 15 Tiêu hóa thức ăn phận ống tiêu hóa người Bộ phận Miệng Thực quản Dạ dày Ruột non Ruột già Tiêu hoá học Tiêu hoá hoá học Bảng 15 Tiêu hóa thức ăn phận ống tiêu hóa người Bộ phận Miệng Thực quản Dạ dày Ruột non Ruột già Tiêu hoá học X Tiêu hoá hoá học X X X X X X X X Tại gà ăn sỏi? Ưu điểm tiêu hoá thức ăn ống tiêu hoá: • Thức ăn theo chiều ống tiêu hoá -> thức ăn không bị trộn lẫn với chất thải • Dịch tiêu hoá không bị hoà loãng -> hiệu tiêu hoá cao • Sự chuyên hoá phận ống tiêu hoá -> tăng hiệu tiêu hoá thức ăn Nhận xét tiến hóa hệ tiêu hóa động vật? Ống tiêu hóa Túi tiêu hóa Ngoại bào Ngoại bào + nội bào Chưa có quan tiêu hóa Nội bào Có quan tiêu hóa CÂU CÂU HỎI HỎI TRẮC TRẮCNGHIỆM NGHIỆM Chọn câu trả lời nhất: Ở động vật chưa có quan tiêu hóa, thức ăn tiêu hóa nào? A Tiêu hóa ngoại bào B Tiêu hóa nội bào C Tiêu hóa ngoại bào nội bào D Một số tiêu hóa nội bào, lại tiêu hóa ngoại bào Thế tiêu hóa ngoại bào ? A Sự tiêu hóa xảy bên tế bào B Sự tiêu hóa mặt thể động vật C Sự tiêu hóa xảy khoang miệng động vật bậc cao D Cả B C Động vật sau có hai hình thức tiêu hóa nội bào ngoại bào? A Trùng giày C Châu chấu B Giun đất D Thuỷ tức BÀI TẬP VỀ NHÀ Hoàn thành nội dung bảng sau Nội dung Đại diện Cơ quan tiêu hóa Cơ chế tiêu hóa ĐV chưa có quan tiêu hóa ĐV có túi tiêu hóa ĐV có ống tiêu hóa [...]... khiđược đượctiêu tiêu hóa hóangoại ngoại bào bàolại lại tiếp tiếptục tụcđược đượctiêu tiêu hóa hóa nội nộibào??? bào??? Bảng 15 Tiêu hóa thức ăn trong các bộ phận của ống tiêu hóa ở người Bộ phận Miệng Thực quản Dạ dày Ruột non Ruột già Tiêu hoá cơ học Tiêu hoá hoá học Bảng 15 Tiêu hóa thức ăn trong các bộ phận của ống tiêu hóa ở người Bộ phận Miệng Thực quản Dạ dày Ruột non Ruột già Tiêu hoá cơ học
- Xem thêm -

Xem thêm: bai giang bai 15 sinh hoc 11, bai giang bai 15 sinh hoc 11, bai giang bai 15 sinh hoc 11, II. Tiêu hóa ở các nhóm động vật, Thế nào là tiêu hóa ngoại bào ?

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay