Xây dựng cơ bản có vị thế hết sức quan trọng trong nền kinh tế của mỗi quốc gia

1 182 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 00:55

Xây dựng có vị quan trọng kinh tế quốc gia Vai trò ý nghĩa xây dựng nhìn thấy rõ từ đóng góp lĩnh vực trình tái sản xuất tài sản cố định cho kinh tế quốc dân thông qua hình thức xây dựng mới, cải tạo sửa chữa lớn khôi phục công trình Xây dựng ngành sản xuất vật chất tạo sở vật hạ tầng cho kinh tế quốc dân Sản phẩm công trình xây dựng tiến hành sản xuất liên tục: từ khâu thăm dò, khảo sát đến thiết kế, thi công, nghiệm thu, toán công trình hoàn thành Các khâu trình diễn có quan hệ chặt chẽ với Sản phẩm ngành không đơn công trình có giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài, có ý nghĩa quan trọng mặt kinh tế mà công trình có tính thẩm mỹ cao Trong thời gian qua, Việt Nam tiến hành cách nhanh chóng việc cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng sở hạ tầng làm thay đổi mặt đất nước ngày góp phần quan trọng thực mục tiêu kinh tế, trị, xã hội mà Đảng Nhà nước đề Để khắc phục tình trạng nêu công ty xây dựng cần nâng cao hiệu quản lý, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm Vì vậy, quản lý chi phí xây dựng phần vận hành công tác quản lý lại có ý nghĩa với công ty xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng cơ bản có vị thế hết sức quan trọng trong nền kinh tế của mỗi quốc gia, Xây dựng cơ bản có vị thế hết sức quan trọng trong nền kinh tế của mỗi quốc gia, Xây dựng cơ bản có vị thế hết sức quan trọng trong nền kinh tế của mỗi quốc gia

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay