VIP bài tập TRẮC NGHIỆM địa lý 12 PHẦN THỰC HÀNH

30 921 1
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 00:22

TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 12 PHẦN THỰC HÀNH (Gồm 76 câu trắc nghiệm đọc atlat, 15 câu trắc nghiệm phần biểu đồ, 45 trắc nghiệm đọc bảng số liệu) Tp Hồ Chí Minh, ngày 20/11/2016 Xem thêm tài liệu môn tại: http://tailieuonthi123.blogspot.com/ http://khotailieutonghop247.blogspot.com/ http://khotailieuonthi247.blogspot.com/ UPDATE LIÊN TỤC TRÊN PAGE VÀ BLOGSPOT HƯỚNG DẪN: Giữ phím CTRL click chuột trái vào link cần xem để đến trang chi tiết Fanpages tài liệu full môn: Xem chi tiết Kho tài liệu ôn thi thpt quốc gia năm 2017 môn Toán: Xem chi tiết Kho tài liệu ôn thi thpt quốc gia năm 2017 môn Vật Lý: Xem chi tiết Kho tài liệu ôn thi thpt quốc gia năm 2017 môn Hóa Học: Xem chi tiết Kho tài liệu ôn thi thpt quốc gia năm 2017 môn Ngữ Văn: Xem chi tiết Kho tài liệu ôn thi thpt quốc gia năm 2017 môn Tiếng Anh: Xem chi tiết Kho tài liệu ôn thi thpt quốc gia năm 2017 môn Sinh Học: Xem chi tiết Kho tài liệu ôn thi thpt quốc gia năm 2017 môn Lịch Sử: Xem chi tiết Kho tài liệu ôn thi thpt quốc gia năm 2017 môn Địa Lý: Xem chi tiết Dưới số tài liệu kho tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn A BIỂN ĐÔNG Câu 1: Biển Đông cầu nối giũa hai đại dương A Thái Bình Dương Đại Tây Dương B Đại Tây Dương Ấn Độ Dương C Thái Bình Dương Ấn Độ Dương D Thái Bình Dương Bắc Băng Dương Câu 2: loại khoàng sản mang lại giá trị kinh tế cao mà khai thác vùng biển Đông A vàng B sa khoáng C titan D dầu – khí Câu 3: ảnh hưởng sâu sắc biển Đông nước ta A làm giảm tính chất khắc nghiệt thời tiết lạnh, khô mùa đông B làm dịu bớt thời tiết nóng mùa hạ C khí hậu nước ta mang nhiều tính chất khí hậu hải dương, điều hòa D tất ý Câu 4: hệ sinh thái rừng ngập mặn điển hình nước ta tập trung chủ yếu A Bắc Bộ B Bắc Trung Bộ C Nam Trung Bộ D Nam Bộ Câu 5: tỉnh sau nước ta đơn vị hành biển đảo A Kiên Giang Ngãi B Quảng Ninh C Bến Tre D Quảng Câu 6: hai bể dầu khí có trữ lượng lớn nước ta A Nam Côn Sơn Cửu Long B Thổ Chu – Mã Lai sông Hồng C Nam Côn Sơn sông Hồng D Thổ Chu – Mã Lai Cửu Long Câu 7: vùng thuận lợi cho nghề làm muối nước ta A Bắc Bộ B Bắc Trung Bộ C Nam Trung Bộ D Nam Bộ Câu 8: số lượng loài cá vùng biển nước ta A khoảng 1500 2500 B khoảng 2000 C khoảng 2200 D khoảng Câu 9: số lượng bão năm đỗ vào nước ta A từ đến B từ đến C từ đến Câu 10: tượng sạt lở bờ biển xảy nhanh khu vực ven biển D từ đến A Bắc Bộ B Trung Bộ C Nam Bộ D Vịnh Thái Lan Câu 11: đặc điểm biển Đông ảnh hưởng đến thiên nhiên nước ta A vùng biển rộng, có tính nhiệt đới ẩm, chịu ảnh hưởng gió mùa B hình dạng tương đối khép kín C giàu tài nguyên khoáng sản hải sản D đặc điểm hải văn thể rõ đặc tính vùng biển nhiệt đới ẩm gió mùa Câu 12: Biển Đông vùng biển A không rộng B mở rộng Thái Bình Dương C có đặc tính nóng ẩm D chịu ảnh hưởng gió mùa Câu 13: tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa Biển Đông thể qua yếu tố A nhiệt độ B diện tích C hải lưu D A C Câu 14: nhiệt độ trung bình nước biển đông (oC) A 21 B 22 C 23 D 24 Câu 15: độ mặn trung bình nước biển nước ta (o/oo) A 30 - 31 B 31 – 32 C 32 – 33 D 33 – 34 Câu 16: sóng biển đông ảnh hưởng mạnh vùng bờ biển A Bắc Bộ B Trung Bộ C Nam Bộ D A C Câu 17: thủy triều lên cao lấn sâu A đồng sông Hồng B đồng ven biển miền Trung C đồng sông Cửu Long D A C Câu 18: biểu theo mùa yếu tố hải văn A nhiệt độ nước biển khác mùa mưa mùa khô B độ mặn trung bình nước thay đổi tăng giảm theo mùa mưa, mùa khô C sóng biển Đông mạnh vào thời kì gió mùa Đông Bắc D tất điều Câu 19: nguyên nhân chủ yếu làm cho biển Đông có ảnh hưởng đến thiên nhiên nước ta A phần đất liền lanh4tho63 nước ta bị hẹp ngang B đặc điểm hải văn biển Đông có tình chất nhiệt đới gió mùa C nước ta tiếp giáp vùng biển Đông rộng có hình dạng tương đối khép kín D đường bờ biển dài ( 3260 km) Câu 20: vị trí nội tuyến khu vực gió mùa nên biển đông có đặc điểm A vùng biển rộng B có đặc tính nhiệt đới ẩm C chịu ảnh hưởng gió mùa D câu B C Câu 21: ảnh hưởng biển đông dến thiên nhiên nước ta A mang lại độ ẩm cho khí hậu biển C vùng biển giàu tài nguyên B tạo nên cảnh quan độc đáo cho bờ D tất điều Câu 22: đặc điểm sinh vật nhiệt đới vùng Biển Dông A thành phần loài đa dạng B suất sinh vật cao C loài quý D câu A B Câu 23: đặc điểm sau không nói ảnh hưởng biển Đông khí hậu nước ta A Biển Đông làm tăng độ ẩm tương đối không khí B Biển Đông mang lại ượng mưa lớn C Biển Đông làm giảm độ lục địa vùng phía tây đất nước D Biển Đông làm tăng độ lạnh gió mùa Đông Bắc Câu 24: vùng ven biển, dạng địa hình sau thuận lợi cho xây dựng cảng biển A vịnh cửa sông B bờ biển mài mòn C vũng, vịnh nước sâu D câu A B Câu 25: vùng ven biển, dạng địa hình sau thuận lợi cho nuôi trồng thủy hải sản A tam giác châu với bãi triều rộng lớn B vịnh cửa sông C đảo ven bờ D rạn san hô Câu 26: điểm sau không với địa hình hệ sinh thái rừng ngập mặn A cho suất sinh vật cao B có nhiều loài gồ quý C giàu tài nguyên độngvật D phân bố ven biển Câu 27: rừng ngập mặn nước ta phát triển mạnh A Bắc Bộ B Bắc Trung Bộ C Nam Trung Bộ Câu 28: rừng ngập mặn bị thu hẹp chủ yếu D Nam Bộ A phá để nuôi tôm B khai thác gỗ củi C chiến tranh D tất điều Câu 29: khoáng sản có trữ lượng lớn giá trị vùng biển nước ta A muối B sa khoáng C dầu khí D cát Câu 30: dọc ven biển, nơi có nhiệt độ cao, nhiều nắng, có sông đổ biển thuận lợi cho nghề A khai thác thủy sản B nuôi trồng thủy sản C làm muối D chế biến thủy sản Câu 31: tài nguyên quý giá ven đảo, hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa A 2000 loài cá B 100 loài tôm C rạn san hô D nhiều loài sinh vật phù du Câu 32: Biển Đông nằ vùng nội chí tuyến, nên có đặc tính A độ mặn không lớn B nóng ẩm C có nhiều dòng hải lưu D biển tương đối lớn -B THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA 0001: Độ ẩm không khí nước ta dao động khoảng ( % ) A 60 – 100 90 – 100 B 70 – 100 C 80 – 100 D 0002: Thời gian gió mùa mùa đông thổi vào nước ta từ tháng A 10 – –4 B 11 – C 12 – D 0003: Gió thổi vào nước ta vào mùa đông A gió mùa Đông Bắc B gió mâu dịch nửa cầu Bắc C gió Tây Nam D câu A + B 0004: Gió thổi vào nước ta mang thời tiết lạnh, khô vào mùa đông lạnh ẩm vào cuối mùa đông cho miền Bắc A gió Đông Bắc C gió mậu dịch nửa cầu Nam Bengan B gió mậu dịch nửa cầu Bắc D gió Tây Nam từ vịnh Tây 0005: Nguyên nhân gây mưa phùn cho vùng ven biển đồng Bắc Bộ A gió mậu dịch nửa cầu Nam B gió mậu dịch nửa cầu Bắc C gió Đông Bắc D gió Tây Nam từ vịnh Bengan 0006: Đặc diểm sau không với gió mùa Đông Bắc nước ta A thổi liên tục suốt mùa đông B hoạt động miền Bắc C kết thúc chắn dãy Bạch Mã D tạo nên mùa đông có – tháng lạnh miền Bắc 0007: Bản chất gió mùa Đông Bắc A khối khí cực lục địa B khối khí xích đạo ẩm C khối khí vịnh Tây Bengan Nam D khối khí chí tuyến nửa cầu 0008: Nửa sau mùa đông, gió mùa Đông Bắc thổi vào nước ta có tính chất lạnh ẩm, A gió thổi qua lục địa Trung Hoa rộng lớn B gió thổi qua biển Nhật Bản biển Hoàng Hải C gió di chuyển phía đông D gió di chuyển phía nam 0009: Gió mùa Tây Nam xuất phát từ vịnh Tây Bengan xâm nhập trực tiếp vào nước ta, thông thường vào thời gian A tháng – tháng – 10 B tháng – C tháng – 0010: Điểm sau không với mạng lưới sông ngòi nước ta A nhiều sông B phần lớn sông nhỏ C phụ lưu D mật độ sông lớn 0011: Chế độ nước sông ngòi theo mùa A độ dốc địa hình lớn, mưa nhiều B mưa nhiều địa hình đồi núi có độ dốc lớn C năm có hai mùa khô mưa D diện tích đồi núi thấp chủ yếu mưa nhiều 0012: Đặc điềm sau không với mạng lưới sông ngòi nước ta A mạng lưới sông ngòi dày đặc B sông nước C giàu phù sa D thủy chế theo mùa D 0013: Hệ trình xâm thực mạnh miền núi A dòng chảy mạnh B tổng lượng cát bùn lớn C hệ số bào mòn nhỏ D tạo thành nhiều phụ lưu 0014: Feralit loại đất Việt Nam nước ta A có diện tích đồi núi lớn B có khí hậu nhiệt đới ẩm C chủ yếu đồi núi thấp khô D năm có mùa mưa 0015: Trong điều kiện nhiệt ẩm cao, trình phong hóa diễn với cường độ mạnh, tạo nên lớp đất dày Mưa nhiều rửa trôi chất bazo dễ tan làm chua, đồng thời có tích tụ oxit sắt oxit nhôm Đó trình hình thành vùng có khí hậu A nhiệt đới khô B nhiệt đới ẩm C ôn đới hải dương D ôn đới lục địa 0016: Nguyên nhân làm cho đất nước ta dễ bị suy thoái A khí hậu nhiệt ẩm cao, mưa theo mùa, địa hình nhiều đồi núi B khí hậu nhiệt ẩm cao, mưa theo mùa, địa hình nhiều đồi núi thấp C mưa theo mùa, xói mòn nhiều, địa hình nhiều đồi núi D địa hình nhiều đồi núi, mưa lớn tập trung vào mùa 0017: Quá trình feralit diễn mạnh mẽ vùng A ven biển đồi B đồng C vùng núi D 0018: Hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng cho khí hậu nóng ẩm A rừng nhiệt đới gió mùa thường xanh rụng C rừng nhiệt đới ẩm rộng thường xanh B rừng nhiệt đới gió mùa nửa D rừng thưa nhiệt đới khô 0019: Thành phần loài sau thuộc họ nhiệt đới A đỗ quyên dầu B đậu C dâu tằm D 0020: Loài động vật sau không thuộc loài nhiệt đới A chim trĩ khỉ B gà lôi C gấu D 0021: Nền nhiệt ẩm cao tác động đến sản xuất nông nghiệp khía cạnh A đa dạng hóa trồng, vật nuôi B tính mùa vụ sản xuất C phòng trừ dịch bệnh D câu A + B 0022: Các hoạt động giao thông, vận tải, du lịch, công nghiệp khai thác chịu ảnh hưởng chủ yếu trực tiếp A phân mùa khí hậu B độ ẩm cao khí hậu C tượng: dông, lốc, mưa đá, D tính thất thường chế độ nhiệt ẩm 0023: Hoạt động gió mùa với tính thất thường chế độ nhiệt ẩm gây trở ngại cho sản xuất nông nghiệp A mùa mưa thừa nước mùa khô thiếu nước B năm rét sớm, năm rét muộn C năm ngập úng, năm hạn hán D tất điều 0024: Đặc điểm thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa nước ta biểu A trình feralit hình thành đất diễn mạnh mẽ B rừng nhiệt đới ẩm gió mùa với thành phần nhiệt đới ẩm chiếm ưu C trình xâm thực – bồi tụ diễn với cường độ lớn D sông ngòi có nhiều ghềnh thác 0025: Thủy chế theo mùa hệ chế độ A nhiệt ẩm B mưa mùa C gió mùa D câu A + B 0026: Đồng sông Hồng đồng sông Cửu Long năm tiến biển gần trăm mét A nằm hạ lưu hệ thống sông lớn B sông ngòi có lưu lượng nước lớn C tốc độ dòng chảy chậm, thuận lợi cho lắng động phù sa D xâm thực, bào mòn mạnh mẽ miền thượng lưu bồi tụ nhanh chóng vùng hạ lưu 0027: Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, tính sông dài 10km trở lên có A 2360 sông 2036 sông B 3260 sông C 2630 sông D 0028: Sông ngòi nước ta có tổng lượng cát bùn vận chuyển biển năm khoảng A 150 triệu 300 triệu B 200 triệu C 250 triệu D -C ATLAT 1: Dựa vào atlat địa lí Việt Nam trang – cho biết số thành phố trực thuộc tỉnh vùng Đồng sông Hồng A B 10 C 11 D 12 2: Dựa vào atlat địa lí Việt Nam trang – cho biết biết số thành phố trực thuộc tỉnh vùng Đồng sông Cửu Long A B C D 3: Dựa vào atlat địa lí Việt Nam trang – cho biết biết số thành phố trực thuộc tỉnh vùng Bắc Trung Bộ Duyên hải miền Trung A 12 B 13 C 14 D 15 4: Dựa vào atlat địa lí Việt Nam trang – cho biết biết số thành phố trực thuộc tỉnh vùng Tây Nguyên A B C D 5: Dựa vào atlat địa lí Việt Nam trang – cho biết biết số thành phố trực thuộc tỉnh vùng Trung du Miền núi phía Bắc A B C D 6: Dựa vào atlat địa lí Việt Nam trang – cho biết biết số thành phố trực thuộc tỉnh vùng Đông Nam Bộ A B C D 7: Dựa vào atlat địa lí Việt Nam trang – cho biết tỉnh có diện tích lớn nước ta A Thanh Hóa Nghệ An B Sơn La C Gia Lai D 8: Dựa vào atlat địa lí Việt Nam trang – cho biết tỉnh có diện tích nhỏ nước ta A Hà Nam Nẵng B Bắc Ninh C Hưng Yên D Đà 9: Dựa vào atlat địa lí Việt Nam trang – cho biết tỉnh, thành phố có số dân đông NGUYỄN TRƯỜNG THÁI Câu 10 Cho biểu đồ sau Dựa vào biểu đồ trên, nhận xét sau không đúng? A Trong giai đoạn từ 1990 đến 2000 sản xuất lúa nước ta tăng nhanh diện tích, sản lượng suất B Sản lượng lúa tăng nhanh diện tích lúa, cao nhiều lần so với diện tích C Năng suất lúa tăng nhanh tăng liên tục, năm 2000 tăng gấp 1,333 lần so với năm 1990 D Sản lượng lúa định mức tăng suất lúa nước ta Câu 11 Cho biểu đồ sau Dựa vào biểu đồ trên, cho nhận xét sau (1) Sản lượng lúa Đồng sông Cửu Long gấp lần Đồng sông Hồng (2) Sản lượng lúa Duyên hải miền trung chiếm tỉ lệ nhỏ (3) Sản lượng lúa Đồng sông Cửu Long chiếm 50% sản lượng lúa nước (4) Sản lượng lúa vùng khác có xu hướng tăng nhanh Số nhận xét sai A B C D Trang 5/7 - Mã đề thi 001 NGUYỄN TRƯỜNG THÁI Câu 12 Cho biểu đồ sau Dựa vào biểu đồ trên, nhận xét sau không đúng? A Diện tích công nghiệp năm tăng chậm không đều, có thời gian suy giảm B Năm 2001, diện tích công nghiệp lâu năm gấp lần so với năm 1990 C Diện tích công nghiệp lâu năm tăng nhanh nhiều lần so với công nghiệp năm D Diện tích công nghiệp năm năm 2001 tăng gấp 1,457 lần so với năm 1990 Câu 13 Cho biểu đồ sau Biểu đồ thể nội dung sau đây? A Biểu đồ thể tốc độ tăng trưởng diện tích sản lượng lạc nước ta giai đoạn 1980 – 2001 B Biểu đồ thể diện tích sản lượng lạc nước ta giai đoạn 1980 – 2001 C Biểu đồ thể tình hình phát triển diện tích sản lượng lạc nước ta giai đoạn 1980 – 2001 D Biểu đồ thể giá trị sả lượng diện tích lạc nước ta giai đoạn 1980 – 2001 Trang 6/7 - Mã đề thi 001 NGUYỄN TRƯỜNG THÁI Câu 14 Cho biểu đồ sau Biểu đồ thể nội dung sau đây? A Biểu đồ thể tình hình phát triển công nghiệp nước ta giai đoạn 1980 – 1999 B Biểu đồ thể chuyển dịch cấu công nghiệp theo nhóm ngành nước ta giai đoạn 1980 – 1999 C Biểu đồ thể thay đổi tỉ cấu nhóm ngành công nghiệp nước ta giai đoạn 1980 – 1999 D Biểu đồ thể tăng trưởng cấu GDP nhóm ngành công nghiệp nước ta giai đoạn 1980 – 1999 Câu 15 Cho biểu đồ sau Dựa vào biểu đồ trên, nhận xét sau không đúng? A Sản lượng khai thác chiếm tỉ trọng cao cấu ngành thủy sản nước ta B Sản lượng nuôi trồng chiếm tỉ trọng thấp có xu hướng tăng nhanh C Sản lượng khai thác có xu hướng tăng, sản lượng nuôi trọng có xu hướng giảm D Năm 2007, sản lượng thùy sản khai thác giảm đáng kể, giảm 16,4% HẾT Trang 7/7 - Mã đề thi 001 Biên Soạn Bởi Góc Học Tập 45 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ PHẦN BẢNG SỐ LIỆU Cho bảng số liệu sau NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH TẠI MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM Địa điểm Lạng Sơn Hà Nội Vinh Huế Quy Nhơn TP Hồ Chí Minh Nhiệt độ trung bình Nhiệt độ trung bình Nhiệt độ trung bình tháng I (°C) tháng VII (°C) năm (°C) 13,3 27,0 21,2 16,4 28,9 23,5 17,6 29,6 23,9 19,7 29,4 25,1 23,0 29,7 26,8 25,8 27,1 27,1 (Nguồn: Niên giám thống kê 2015, NXB Thống kê 2016) Dựa vào bảng số liệu trả lời từ Câu đến Câu 5: Câu Biên độ nhiệt năm cao thuộc địa điểm nào? A Hà Nội B Lạng Sơn C Huế D TP Hồ Chí Minh Câu Nhiệt độ trung bình năm có xu hướng A tăng dần từ Bắc vào Nam B giảm dần từ Bắc vào Nam C tăng giảm không ổn định D không tăng không giảm Câu Biên độ nhiệt năm thấp A Vinh B Hà Nội C Huế D TP Hồ Chì Minh Câu Nhiệt độ trung bình tháng I Lạng Sơn TP Hồ Chí Minh chênh °C? A 11,5°C B 12,5°C C 13,5°C D 14,5°C Câu Nhận xét sau sai thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam? A B C D Nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam Biên độ nhiệt giảm dần từ Bắc vào Nam Từ Vinh vào Quy Nhơn nhiệt độ có cao chút ảnh hưởng gió Lào Nhiệt độ trung bình tháng VII có thay đổi đáng kể từ Bắc vào Nam Cho bảng số liệu sau: LƯỢNG MƯA, LƯỢNG BỐC HƠI VÀ CÂN BẰNG ẨM CỦA MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM Địa điểm Hà Nội Huế TP Hồ Chí Minh Lượng mưa (mm) Lượng bốc (mm) Cân ẩm (mm) 1676 989 2868 1000 1931 1686 (Nguồn: Niên giám thống kê 2015, NXB Thống kế, 2016) Dựa vào bảng số liệu trả lời từ Câu đến Câu 1/12 Biên Soạn Bởi Góc Học Tập Câu Cân ẩm ba địa điểm theo thứ tự từ Bắc vào Nam A B C D +687, +245, +1868 +687, +1688, +245 +687, +1868, +245 +687, +1866, +245 Câu Nhận xét sau nói lượng mưa, lượng bốc cân ẩm ba địa điểm trên? A B C D Lượng mưa nhiều thuộc Huế dải hội tụ nội chí tuyến hoạt động Càng vào phía Nam lượng bốc tăng mạnh Cân ẩm cao TP Hồ Chí Minh Hà Nội có lượng mưa cao TP Hồ Chí Minh Cho bảng số liệu sau: GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ (Đơn vị: tỉ đồng) Năm Tổng số 2006 2010 458 844 811 182 Chia Kinh tế nhà Kinh tế Nhà Khu vực có vốn đầu tư nước nước nước 147 994 151 515 186 335 188 959 287 729 334 494 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2011, NXB Thống kê, 2012) Dựa vào bảng số liệu trả lời từ Câu đến Câu Câu Biểu đồ thích hợp thể quy mô cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 2006 năm 2010 A Biểu đồ cột đơn B Biểu đồ cột đôi C Biểu đồ tròn D Biểu đồ đường Câu Nhận xét sau sai nói quy mô giá trị sản xuất công nghiệp cấu phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 2006 năm 2010? A B C D Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2010 tăng gấp 1,7 lần năm 2006 Tỉ trọng thấp thuộc khu vực kinh tế Nhà nước Tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước tăng Tỉ trọng khu vực kinh tế nhà nước khu vực kinh tế nhà nước giảm Cho bảng số liệu sau SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT THỬ SẢN CỦA NƯỚC TA (2005-2010) Năm Sản lượng (nghìn tấn) - Khai thác - Nuôi trồng Giá trị sản xuất (tỉ đồng) 2005 467 988 479 38 784 2007 200 075 125 47 014 2/12 2009 870 280 590 53 654 2010 128 421 707 56 966 Biên Soạn Bởi Góc Học Tập (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2010, NXB Thống kê, 2011) Dựa vào bảng số liệu trả lời từ Câu 10 đến Câu 12: Câu 10 Để thể sản lượng giá trị sản xuất thủy sản nước ta giai đoạn 2005-2010 biểu đồ thích hợp A Biểu đồ tròn B Biểu đồ miền C Biểu đồ đường kết hợp D Biểu đồ cột đơn Câu 11 Nhận xét sau nói sản lượng giá trị sản xuất thủy sản nước ta giai đoạn 2005-2010? A B C D Sản lượng giá trị sản xuất thủy sản qua năm giảm Sản lượng nuôi trồng tăng chậm sản lượng khai thác Sản lượng khai thác tăng chậm sản lượng nuôi trồng Sản lượng khai thác lớn sản lượng nuôi trồng Câu 12 Nguyên nhân chủ yếu làm tăng sản lượng giá trị sản xuất thủy sản nước ta giai đoạn 2005-2010? A B C D Thị trường nước quốc tế mở rộng Nguồn lao động nước ta dồi Chính sách khuyến khích phát triển nhà nước Tất ý Cho bảng số liệu sau: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DÂN SỐ CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1995-2003 Năm 1995 1998 2000 2001 2003 Tổng số dân (nghìn Số dân thành thị (nghìn Tốc độ gia tăng dân số người) người) (%) 71 995,5 14 938,1 1,65 75 456,3 17 464,6 1,55 77 635,4 18 771,9 1,36 78 685,8 19 469,3 1,35 80 902,4 20 869,5 1,47 (Nguồn: Niên giám thống kê năm 2004, NXB Thống kê, 2005, tr.41) Dựa vào bảng số liệu trả lời từ Câu 13 đến Câu 15: Câu 13 Biểu đồ thích hợp thể tình hình phát triển dân số Việt Nam giai đoạn 1995-2003 A Biểu đồ đường kết hợp B Biểu đồ cột chồng C Biểu đồ đường D Biểu đồ miền Câu 14 Từ năm 1995 đến năm 2003 dân số nước ta tăng trung bình A 1,1 triệu người B 1,2 triệu người C 1,3 triệu người D 1,5 triệu người Câu 15 Nhận xét sau sai nói dân số nước ta từ năm 1995 đến năm 2003? 3/12 Biên Soạn Bởi Góc Học Tập A B C D Dân số thành thị nước ta ngày tăng, nhiên chưa cao Tốc độ gia tăng dân số có xu hướng giảm dần giai đoạn 1995 đến 2002 Từ năm 1995 đến 2003 dân số nước ta tăng thêm 906,9 nghìn người Năm 2003 dân số nước ta tăng 1,6% Cho bảng số liệu sau HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT Ở TÂY NGUYÊN VÀ ĐBSCL NĂM 2002 (Đơn vị: nghìn ha) Tổng diện tích Đất nông nghiệp Đất lâm nghiệp 5447,5 1287,9 3016,3 Đất chuyên dùng đất 182,7 3973,4 2961,5 361,0 336,7 Tây Nguyên Đồng sông Cửu Long Đất chưa sử dụng 960,6 314,2 (Nguồn: Niên giám thống kê 2003, NXB Thống kê, 2004, tr.15) Dựa vào bảng số liệu trả lời từ Câu 16 đến Câu 18: Câu 16 Biểu đồ thích hợp thể quy mô cấu sử dụng đất Tây Nguyên Đồng sông Cửu Long A Biểu đồ miền B Biểu đồ tròn C Biểu đồ đường D Biểu đồ cột Câu 17 Nhận xét sau nói cấu sử dụng đất Đồng sông Cửu Long Tây Nguyên? A Đất nông nghiệp Tây Nguyên chiếm tỉ trọng lớn vùng trọng điểm công nghiệp B Đất lâm nghiệp Đồng sông Cửu Long chiếm tỉ trọng lớn diện tích rừng nhiều C Đất chưa sử dụng Tây Nguyên chiếm tỉ trọng lớn đất chưa sử dụng Đồng sông Cửu Long D Đất chuyên dùng đất ở Đồng sông Cửu Long chiếm tỉ trọng thấp Câu 18 Đất nông nghiệp Đồng sông Cửu Long Tây Nguyên chiếm phần trăm tổng cấu sử dụng đất? A 73,5 23,7 B 74,5 23,6 C 75,5 23,5 D 74,5 23,7 Câu 19 Cho bảng số liệu sau TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GDP) PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ (Đơn vị: nghìn tỉ đồng, giá thực tế) Năm Tổng số Phân theo thành phần kinh tế 4/12 Biên Soạn Bởi Góc Học Tập Khu vực nhà nước Khu vực nhà nước Khu vực có vốn đầu tư nước 1990 41,9 13,3 27,1 1,5 1995 228,9 92,0 122,5 14,4 2000 441,7 170,2 212,9 58,6 2010 157,7 722,0 054,0 381,7 (Nguồn: Niên giám thống kê 2015, NXB Thống kê, 2016) Biểu đồ thích hợp thể thay đổi cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta giai đoạn 1990 – 2010 A Biểu đồ miền B Biểu đồ tròn C Biểu đồ cột D Biểu đồ đường Câu 20 Cho bảng số liệu sau SẢN LƯỢNG THAN, DẦU THÔ VÀ ĐIỆN CỦA VIỆT NAM Sản phẩm 1995 2000 2006 2010 Than (triệu tấn) 8,4 11,6 38,9 44,8 Dầu thô (triệu tấn) 7,6 16,3 17,2 15,0 (Nguồn: Niên giám thống kê 2015, NXB Thống kê, 2016) Biểu đồ thích hợp thể tốc độ tăng trưởng sản lượng than, dầu thô, điện nước ta giai đoạn 1995 – 2010 A Biểu đồ tròn B Biểu đồ cột C Biểu đồ đường D Biểu đồ miền Câu 21 Cho bảng số liệu sau SẢN LƯỢNG THỦY SẢN PHÂN THEO HOẠT ĐỘNG CỦA DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ (Đơn vị: nghìn tấn) Hoạt động 2005 2010 Đánh bắt 574,9 685,0 Nuôi trồng 48,9 77,9 (Nguồn: Niên giám thống kê 2015, NXB Thống kê, 2016) Bảng số liệu thể nội dung sau đây? A Quy mô sản lượng thủy sản cấu phân theo hoạt động Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2005 năm 2010 B Quy mô sản lượng thủy sản phân theo hoạt động Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2005 năm 2010 5/12 Biên Soạn Bởi Góc Học Tập C Cơ cấu sản lượng thủy sản phân theo hoạt động Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2005 năm 2010 D Tốc độ tăng trưởng ngành thủy sản phân theo hoạt động Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2005 năm 2010 Câu 22 Cho bảng số liệu sau SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ NHÂN VÀ KHỐI LƯỢNG CÀ PHÊ XUẤT KHẨU QUA MỘT SỐ NĂM (Đơn vị: nghìn tấn) Năm 1980 1985 1990 1995 2000 2005 Sản lượng 8,4 12,3 92 218 802,5 752,1 Khối lượng xuất 4,0 9,2 89,6 248,1 733,9 912,7 (Nguồn: Niên giám thống kê 2015, NXB Thống kê, 2016) Nhận xét sau không với bảng số liệu trên? A B C D Sản lượng cà phê nhân khối lượng cà phê xuất tăng Sản lượng cà phê nhân tăng khối lượng cà phê xuất không tăng Sản lượng cà phê nhân khối lượng cà phê xuất Sản lượng cà phê nhân tăng khối lượng cà phê xuất Cho bảng số liệu sau DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ MỘT SỐ VÙNG NƯỚC TA NĂM 2006 Vùng Dân số (nghìn người) Diện tích (km²) Đồng sông Hồng Tây Nguyên Đông Nam Bộ 18208 4869 12068 14863 54660 23608 (Nguồn: Niên giám thống kê 2015, NXB Thống kế, 2016) Dựa vào bảng số liệu trả lời từ Câu 23 đến Câu 24 Câu 23 Mật độ dân số theo thứ tự giảm dần A Đông Nam Bộ, Đồng sông Hồng, Tây Nguyên B Đồng sông Hồng, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên C Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Đồng sông Hồng D Đồng sông Hồng, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ Câu 24 Mật độ dân số là: A Tích số dân diện tích B Thương số dân diện tích 6/12 Biên Soạn Bởi Góc Học Tập C Tổng số dân diện tích D Thương diện tích số dân Cho bảng số liệu sau TỈ SUẤT SINH VÀ TỦ SUẤT TỬ Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1979-2006 (Đơn vị: ‰) Năm Tỉ suất sinh Tỉ suất tử 1979 32,2 7,2 1989 1999 2006 31,3 23,6 19,0 8,4 7,3 5,0 (Nguồn: Niên giám thống kê 2015, NXB Thống kê, 2016) Dựa vào bảng số liệu trả lời từ Câu 25 đến Câu 27 Câu 25 Biểu đồ phù hợp thể tỉ suất sinh, tỉ suất tử tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên nước ta giai đoạn 1979-2006 A Biểu đồ tròn B Biểu đồ cột C Biểu đồ đường D Biểu đồ miền Câu 26 Nhận xét không nói tỉ suất sinh, tỉ suất tử tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên nước ta giai đoạn 1979-2006? A B C D Tỉ suất sinh tỉ suất tử giảm Tỉ suất sinh giảm nhanh tỉ suất tử Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên giảm đáng kể cao (trên 1%) Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên khác nhiều giai đoạn Câu 27 Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên (‰) tính A B C D Hiệu tỉ suất sinh tỉ suất tử Hiệu tỉ suất tử tỉ suất sinh Tích tỉ suất sinh tỉ suất tử Thương tỉ suất sinh tỉ suất tử Cho bảng số liệu sau TỈ LỆ GIA TĂNG DÂN SỐ TRUNG BÌNH NĂM QUA GIAI ĐOẠN 1954-2005 (Đơn vị: %) Giai đoạn Tỉ lệ gia tăng 19541960 19601965 19651970 19701976 19761979 19791989 19891999 19992002 20022005 3,93 2,93 3,24 3,00 2,16 2,10 1,70 1,32 1,32 (Nguồn: Niên giám thống kê 2015, NXB Thống kê, 2016) Dựa vào bảng số liệu trả lời từ Câu 28 đến Câu 29 Câu 28 Để thể tỉ lệ gia tăng dân số trung bình năm qua giai đoạn 1954-2005, biểu đồ thích hợp A Biểu đồ miền B Biểu đồ đường 7/12 C Biểu đồ cột đơn D Biểu đồ cột đôi Biên Soạn Bởi Góc Học Tập Câu 29 Nhận xét sau không nói tỉ lệ gia tăng dân số trung bình nước ta qua bảng trên? A Tỉ lệ gia tăng dân số nước ta tăng giảm không ổn định B Tỉ lệ gia tăng dân số có xu hướng giảm nhanh C Mỗi năm nước dân số nước ta tăng triệu người hậu việc bùng nổ dân số năm trước D Quy mô dân số nước ta tăng có xu hướng trẻ hóa Câu 30 Cho bảng số liệu sau SỐ THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN 1991-2005 Số thuê bao điện thoại (nghìn thuê bao) Số thuê bao/100 Chia dân Tổng số Cố định Di động 126,4 126,4 0,2 758,6 746,5 12,1 1,1 3286,3 2503,7 782,6 4,2 4308,7 3022,1 1286,6 5,5 10296,5 5481,1 4815,4 12,6 15845,0 7126,9 8718,1 19,1 (Nguồn: Niên giám thống kê 2015, NXB Thống kê, 2016) Năm 1991 1995 2000 2001 2004 2005 Để thể tình hình phát triển mạng điện thoại nước ta giai đoạn 1991-2005, biểu đồ thích hợp A Biểu đồ cột đôi B Biểu đồ miền C Biểu đổ đường kết hợp D Biểu đồ cột chồng Câu 31 Cho bảng số liệu sau MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ DÂN SỐ VÀ LƯƠNG THỰC Ở ĐBSH Chỉ tiêu 1995 2000 2004 2005 Dân số (nghìn người) 16137 17039 17836 18028 Diện tích gieo trồng lương thực có hạt 1117 1306 1246 1221 (nghìn ha) Sản lượng lương thực có hat (nghìn tấn) 5340 6868 7054 6518 Bình quân lương thực có hạt theo đầu người (kg) 331 403 396 362 (Nguồn: Niên giám thống kê 2015, NXB Thống kê 2016) Bảng số liệu thể nội dung sau đây? A Quy mô cấu dân số, diện tích gieo trồng lương thực có hạt, sản lượng lương thực có hạt bình quân lương thực có hạt theo đầu người thời kì 1995-2005 B Tốc độ tăng trưởng dân số, diện tích gieo trồng lương thực có hạt, sản lượng lương thực có hạt bình quân lương thực có hạt theo đầu người thời kì 1995-2005 C Tình hình dân số, diện tích gieo trồng lương thực có hạt, sản lượng lương thực có hạt bình quân lương thực có hạt theo đầu người thời kì 1995-2005 D Cơ cấu dân số, diện tích gieo trồng lương thực có hạt, sản lượng lương thực có hạt bình quân lương thực có hạt theo đầu người thời kì 1995-2005 8/12 Biên Soạn Bởi Góc Học Tập Cho bảng số liệu sau ĐÀN TRÂU, ĐÀN BÒ Ở CÁC VÙNG NƯỚC TA NĂM 2005 (Đơn vị: nghìn con) Vùng Cả nước Đồng sông Hồng Trung du miền núi Bắc Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng sông Cửu Long Đàn trâu Đàn bò 2922,2 5540,4 145,9 685,8 1679,5 899,8 743,3 1110,9 139,5 1007,3 71,9 616,9 103,3 628,1 38,8 537,9 (Nguồn: Niên giám thống kê 2015, NXB Thống kê, 2016) Dựa vào bảng số liệu trả lời từ Câu 32 đến Câu 33 Câu 32 Biểu đồ thích hợp thể cấu quy mô đàn trâu, đàn bò theo vùng nước ta năm 2005 A Biểu đồ tròn B Biểu đồ miền C Biểu đồ cột D Biểu đồ đường Câu 33 Nhận xét sau không nói quy mô cấu đàn trâu, đàn bò vùng nước ta năm 2005? A B C D Đàn trâu chủ yếu tập trung Trung du miền núi Bắc Bộ Đàn bò có quy mô lớn đàn trâu Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ hai nơi có đàn bò lớn nước Đàn bò Tây Nguyên chiếm tỉ trọng tương đối lớn, lớn Đông Nam Bộ Câu 34 Cho bảng số liệu sau MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ CÔNG NGHIỆP CỦA BẮC TRUNG BỘ Năm 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Giá trị sản xuất công nghiệp có vốn đầu tư nước Tỉ trọng vùng nước (%) Tỉ trọng vùng nước (%) 3,58 0,6 3,38 0,6 3,27 0,7 3,21 0,9 3,13 1,0 3,61 2,0 3,67 2,8 3,79 2,9 3,90 3,0 3,80 2,8 3,70 2,4 (Nguồn: Niên giám thống kê 2015, NXB Thống kê, 2016) Giá trị sản xuất công nghiệp 9/12 Biên Soạn Bởi Góc Học Tập Đề thể tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp giá trị sản xuất công nghiệp có vốn đầu tư nước vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 1995-2005, biểu đồ thích hợp A Biểu đồ cột đơn B Biểu đồ đường C Biểu đồ cột đôi D Biểu đồ miền Cho bảng số liệu sau MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ DÂN SỐ, DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC CÓ HẠT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG Chỉ tiêu 1995 2000 2004 2005 Diện tích gieo trồng lương thực có hạt (nghìn ha) 1117 1306 1246 1221 Sản lượng lương thực có hạt (nghìn tấn) 5340 6868 7054 6518 (Nguồn: Niên giám thống kê 2015, NXB Thống kê, 2016) Dựa vào bảng số liệu trả lời từ Câu 35 đến Câu 38 Câu 35 Năng suất lương thực có hạt tính A B C D Thương diện tích so với sản lượng lương thực có hạt Tích diện tích so với sản lượng lương thực có hạt Thương sản lượng so với diện tích lương thực có hạt Hiệu sản lượng so với diện tích lương thực có hạt Câu 36 Năng suất lương thực có hạt lớn vào năm A 1995 B 2000 C 2004 D 2005 Câu 37 Bảng số liệu thể nội dung sau đây? A Tốc độ tăng trưởng diện tích, suất sản lượng lương thực có hạt thời kì 1995-2005 B Tình hình phát triển diện tích, suất sản lượng lương thực có hạt thời kì 1995-2005 C Cơ cấu diện tích, suất sản lượng lương thực có hạt thời kì 1995-2005 D Tỉ trọng giá trị diện tích, suất sản lượng lương thực có hạt thời kì 19952005 Câu 38 Nhận xét nhận xét sau? A Trong giai đoạn 1995-2005, diện tích, suất sản lượng lương thực có hạt tăng nhanh liên tục B Sau năm 2000, diện tích lương thực có hạt có xu hướng tăng C Năm 2005, sản lượng suất lương thực có hạt bắt đầu giảm D Trong giai đoạn 1995-2005, sản lượng lương thực có hạt tăng chậm Câu 39 Cho bảng số liệu sau CƠ CẤU XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA NƯỚC TA THỜI KỲ 1990-2005 (Đơn vị :%) Năm Xuất Nhập 1990 46,6 53,4 1992 1995 1999 2005 50,4 40,1 49,6 46,9 49,6 59,9 50,4 53,1 (Nguồn: Niên giám thống kê 2015, NXB Thống kê 2016) 10/12 Biên Soạn Bởi Góc Học Tập Dựa vào bảng số liệu trên, để thể thay đổi cấu xuất nhập thời kỳ 19902005 biểu đồ thích hợp A Biểu đồ tròn B Biểu đồ miền C Biểu đồ cột đơn D Biểu đồ cột đôi Cho bảng số liệu sau TỔNG GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CÁN CÂN XUẤT KHẨU CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1988-2005 (Đơn vị: triệu Rúp- USD) Năm 1988 1990 1992 1995 1999 2002 2005 Tổng giá trị xuất nhập Cán cân xuất nhập 379,5 -1718,3 5156,4 -348,4 5121,4 +40,0 13604,3 -2706,5 23162,0 -82,0 35830,0 -2770,0 69114,0 -4648,0 (Nguồn: Niên giám thống kê 2015, NXB Thống kê, 2016) Dựa vào bảng số liệu trả lời từ Câu 40 đến Câu 42 Câu 40 Để thể tình hình phát triển ngành ngoại thương nước ta giai đoạn 19882005, biểu đồ thích hợp A Biểu đồ cột chồng B Biểu đồ cột đôi C Biểu đồ đường kết hợp D Biểu đồ cột đơn (hai trục tung) Câu 41 Tổng giá trị xuất nhập tính A B C D Tổng giá trị xuất giá trị nhập Tích giá trị xuất giá trị nhập Thương giá trị xuất giá trị nhập Hiệu giá trị xuất giá trị nhập Câu 42 Cán cân xuất nhập tính A B C D Hiệu giá trị xuất giá trị nhập Tổng giá trị xuất giá trị nhập Thương giá trị xuất giá trị nhập Tích giá trị xuất giá trị nhập Cho bảng số liệu sau CƠ CÂU KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA LUÂN CHUYỂN CỦA NƯỚC TA PHÂN THEO NGÀNH VẬN TẢI (Đơn vị: %) Năm 1996 2004 Đường sắt 5,8 3,7 Đường ô tô 12,0 14,1 Đường sông 8,5 7,0 11/12 Đường biển 73,3 74,9 Đường hàng không 0,4 0,3 Biên Soạn Bởi Góc Học Tập (Nguồn: Niên giám thống kê 2015, NXB Thống kê, 2016) Dựa vào bảng số liệu trả lời từ Câu 43 đến Câu 45 Câu 43 Biểu đồ thích hợp thể cấu khối lượng hàng hóa luân chuyển nước ta phân theo ngành vận tải năm 1996 2004 A Biểu đồ tròn B Biểu đồ miền C Biểu đồ đường D Biểu đồ đường kết hợp Câu 44 Nhận xét sau không nói cấu khối lượng hàng hóa luân chuyển nước ta phân theo ngành vận tải? A Đường hàng cấu khối lượng hàng hóa luân chuyển nhỏ B Đường biển có cấu khối lượng hàng hóa luân chuyển lớn C So với năm 1996, năm 2004 cấu khối lượng hàng hóa luân chuyển đường sắt giảm nhanh D Năm 2004, cấu khối lượng hàng hóa luân chuyển đường sông giảm 2,5% Câu 45 Đường biển có cấu khối lượng hàng hóa luân chuyển lớn A B C D Nước ta đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại Cự li vận chuyển đường biển tương đối lớn Nhu cầu vận chuyển nước tăng nhanh Tất ý HẾT 12/12
- Xem thêm -

Xem thêm: VIP bài tập TRẮC NGHIỆM địa lý 12 PHẦN THỰC HÀNH, VIP bài tập TRẮC NGHIỆM địa lý 12 PHẦN THỰC HÀNH, VIP bài tập TRẮC NGHIỆM địa lý 12 PHẦN THỰC HÀNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay