Báo cáo thực tập chuyên nghành kinh tế biển _ VOSCO

50 632 6
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 00:09

Vận tải biển là ngành quan trọng trong thời đại hiện nay. Một quốc gia có nền vận tải biển phát triển là một quốc gia chiếm nhiều ưu thế. Không những tạo ra thế chủ động trong quan hệ kinh tế đối ngoại, vận tải biển cũn làm tăng nguồn thu ngoại tệ nhờ việc phát triển mạng lưới vận tải. Bên cạnh đó, vận tải biển cũng đẩy mạnh quá trình xuất nhập khẩu, tạo động lực thúc đẩy quan hệ sản xuất phát triển… Đặc biệt đối với nước ta, với hơn 3200 km đường bờ biển kéo dài và nhiều vịnh vũng thuận lợi nên vận tải biển giữ vai trò then chốt trong mạng lưới vận tải quốc gia. Cùng với sự phát triển như vũ bão của của nền kinh tế thế giới, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao kéo theo sự gia tăng nhu cầu về vận chuyển hàng hoá cũng như đi lại. Trước tình hình đó đòi hỏi ngành vận tải phải không ngừng đổi mới, phát triển và hoàn thiện về mọi mặt: qui mô, tổ chức, số lượng, chủng loại phương tiện, năng suất, hiệu quả hoạt động... để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thị trường. Trong xu thế đó, Công ty vận tải biển Việt Nam (VOSCO) đó nhanh chúng nắm bắt cơ hội, đổi mới cơ cấu tổ chức và hoạt động, nhờ đó đó phát triển ngày càng lớn mạnh, có những đóng góp không nhỏ cho ngành vận tải biển nói riêng và nền kinh tế quốc dân nói chung.Những năm vừa qua là những năm đầy biến động của nghành vận tải biển nói riêng và Công ty vận tải biển Việt Nam (VOSCO) nói riêng. Tuy gặp phải nhiều khó khan thách thức nhưng công ty vẫn luôn cố gắng hết sức để vươn lên, để đóng góp một phần sức lực của mình vào việc phục hồi và phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế vận tải biển nước nhàTrong thời gian thực tập nghiệp vụ tại Công ty cổ phẩn vận tải biển Việt Nam (Vosco) , em có cơ hội được tìm hiểu rõ hơn về công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam ( VOSCO). Trong bài báo cáo thực tập này, em xin được trình bày một số vấn đề đã tìm hiểu được trong quá trình thực tập tại Công ty. LỜI MỞ ĐẦU Vận tải biển ngành quan trọng thời đại Một quốc gia có vận tải biển phát triển quốc gia chiếm nhiều ưu Không tạo chủ động quan hệ kinh tế đối ngoại, vận tải biển cũn làm tăng nguồn thu ngoại tệ nhờ việc phát triển mạng lưới vận tải Bên cạnh đó, vận tải biển đẩy mạnh trình xuất nhập khẩu, tạo động lực thúc đẩy quan hệ sản xuất phát triển… Đặc biệt nước ta, với 3200 km đường bờ biển kéo dài nhiều vịnh vũng thuận lợi nên vận tải biển giữ vai trò then chốt mạng lưới vận tải quốc gia Cùng với phát triển vũ bão của kinh tế giới, đời sống người dân ngày nâng cao kéo theo gia tăng nhu cầu vận chuyển hàng hoá lại Trước tình hình đòi hỏi ngành vận tải phải không ngừng đổi mới, phát triển hoàn thiện mặt: qui mô, tổ chức, số lượng, chủng loại phương tiện, suất, hiệu hoạt động để đáp ứng ngày tốt nhu cầu thị trường Trong xu đó, Công ty vận tải biển Việt Nam (VOSCO) nhanh chúng nắm bắt hội, đổi cấu tổ chức hoạt động, nhờ đó phát triển ngày lớn mạnh, có đóng góp không nhỏ cho ngành vận tải biển nói riêng kinh tế quốc dân nói chung Những năm vừa qua năm đầy biến động nghành vận tải biển nói riêng Công ty vận tải biển Việt Nam (VOSCO) nói riêng Tuy gặp phải nhiều khó khan thách thức công ty cố gắng để vươn lên, để đóng góp phần sức lực vào việc phục hồi phát triển kinh tế, đặc biệt kinh tế vận tải biển nước nhà Trong thời gian thực tập nghiệp vụ Công ty cổ phẩn vận tải biển Việt Nam (Vosco) , em có hội tìm hiểu rõ công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam ( VOSCO) Trong báo cáo thực tập này, em xin trình bày số vấn đề tìm hiểu trình thực tập Công ty HOÀNG VĂN DŨNG 11 LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VOSCO I Tổng quan chung Công ty Cổ phần vận tải biển Việt Nam (VOSCO) II Cơ cấu tổ chức, máy quản lý công ty III Chức nhiệm vụ phòng ban IV Cơ sở vật chất kỹ thuật công ty V Các lĩnh vực hoạt động công ty CHƯƠNG II TỔNG QUAN PHÒNG KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ I.Chức nhiệm vụ phòng kế hoạc đầu tư II.Mối quan hệ công tác CHƯƠNG III PHÒNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG I.Chức năng- nhiệm vụ phòng tổ chức lao động tiền lương II.Mối quan hệ công tác CHƯƠNG IV TỔNG QUAN PHÒNG VẬN TẢI CONTAINER VOSCO I TỔNG QUAN CÁC BỘ PHẬN II QUY TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG VIỆC GIỮA CÁC BỘ PHẬN5 CHƯƠNG V TỔNG QUAN PHÒNG KHAI THÁC TÀU DẦU VOSCO I.Sơ lược hình thành phát triển phận vận tải dầu - Vosco II.Phòng vận tải dầu khí Vosco III.Đội tàu dầu VOSCO IV.Loại hàng tuyến vận chuyển tàu dầu: V.Nghiệp vụ khai thác tàu dầu VOSCO Chương VI NGHIỆP VỤ KHAI THÁC TÀU HÀNG KHÔ CỦA VOSCO I.Thống kê đội tàu VOSCO năm 2016 II.Tình hình thị trường thuê tàu hàng khô III Quy trình nghiệp vụ tổ chức vận chuyển cho đội tàu hàng khô IV Các loại giấy tờ liên quan tới nghiệp vụ khai thác tàu hang khô KẾT LUẬN HOÀNG VĂN DŨNG 22 CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VOSCO I Tổng quan chung Công ty Cổ phần vận tải biển Việt Nam (VOSCO) Sơ lược hình thành phát triển công ty vận tải biển Việt Nam Tiền thân công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam công ty vận tải biển Việt Nam Quá trình hình thành công ty tóm lược sau: Tên đơn vị: Công ty vận tải biển Việt Nam Ngày thành lập 1-7-1970, sở hợp đội tàu Tự lực, Giải phóng Quyết thắng làm nhiệm vụ vận tải thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nước Chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động: Kinh doanh vận tải đường biển Dịch vụ, đại lý, môi giới, xuất nhập đại lý vật tư, thiết bị phụ tùng, dầu mỡ, hoá chất, sơn loại Dịch vụ vận tải đa phương thức, cung ứng lao động ngành hàng hải trong, nước • Năm 1956: Thành lập quốc doanh vận tải biển • Năm 1964: Tách phận đường sông thành công ty 1-2 Bộ phận đường biển thành Công ty Vận tải Đường biển Việt Nam (công ty 101) Tiếp • quản đoàn đánh cá Quảng Bình, loại tàu cá sắt thành công ty 103 Ngày 4/10/1966: giải thể công ty vận tải đường biển Việt Nam để thành lập: Đội tàu Giải Phóng Đội tàu Quyết Thắng • Ngày 28/10/1967: Cục đường biển định giải thể công ty 103, • thành lập đội tàu tự lực đảm nhận vận tải tuyến khu Ngày 1/7/1970: Bộ Giao Thông Vận Tải (BGTVT) định giải thể • đội tàu thành lập Công ty Vận Tải Biển Việt Nam (VOSCO) Ngày 1/4/1975: BGTVT định thành lập Công ty Vận tải ven biển Việt Nam (VIETCOSHIP) quản lý toàn khối tàu nhỏ Công ty Vận tải biển Việt Nam gồm VTB, B, tàu DWT 1000T, tàu Giải Phóng, khối vận tải xăng dầu đường sông, với số người 3200 người VOSCO quản lý tàu lớn 600 người HOÀNG VĂN DŨNG 33 • Công ty vận tải biển Việt Nam doanh nghiệp nhà nước thành lập lại, tổ chức hoạt động kinh doanh theo Quyết định số 29 – TTg ngày 26/01/1993 Thủ tướng Chính Phủ Kể từ sau trở thành doanh nghiệp Việt Nam hạch toán độc lập Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) theo Quyết điịnh số 250/TTg ngày 29/04/1994 Thủ tướng Chính Phủ, Công tu Vận Tải biển Việt Nam tổ chức hoạt động sở “Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Vận tải biển Việt Nam” Ban hành kèm theo Quyết định số 622/QĐ-HĐQT ngày 05/07/1996 • Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Năm 2007, theo định số 1367 QĐ/BGTVT ngày 26/06/2006 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thực cổ phần hóa năm 2006, Quyết định số 687 QĐ/BGTVT ngày 29/03/2007 Bộ giai thông vận tải giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, Biên họp Đại hội công nhân viên chức bất thường ngày 06/06/2007 góp ý hoàn thiện phương án cổ phần hóa, phương án xếp lao động dự thảo điều lệ hoạt động Công ty cổ phần hóa, phương án xếp lao động dự thảo điều lệ hoạt động Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam, năm 2008, công ty vận tải biển Việt Nam thức đổi tên thành Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Tên tiếng việt: Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Tên viết tắt: VOSCO Trụ sở chính: 215 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng II Cơ cấu tổ chức, máy quản lý công ty HOÀNG VĂN DŨNG 44 Ban giám đốc Công ty Vận tải biển Việt Nam bao gồm: ·Tổng giám đốc: Cao Minh Tuấn ·Phó tổng giám đốc thường trực: Lê Việt Tiến HOÀNG VĂN DŨNG 55 ·Phó tổng giám đốc: Lâm Phúc Tú ·Phó tổng giám đốc: Nguyễn Quang Minh Phó tổng giám đốc: Nguyễn Hoàng Dũng 2.1.Tổng giám đốc: Chức nhiệm vụ: Điều hành chung Tổng giám đốc Chủ tịch Hội đồng quản trị định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Tổng giám đốc người đại diện pháp nhân tổ chức điều hành hoạt động công ty, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam pháp luật điều hành công ty 2.2.Phó tổng giám đốc: Số người:04 a)Phó tổng giám đốc khai thác Chức nhiệm vụ: giúp Tổng giám đốc quản lý điều hành sản xuất khai thác kinh doanh, nghiên cứu thị trường, điều phối, nắm bắt nguồn hàng, xây dựng phương án kinh doanh, đề xuất với Tổng giám đốc công ty kí kết hợp đồng vận tải hàng hóa phương án cải tiến tổ chức sản xuất công ty, theo dừi hoạt động đội tàu b)Phó tổng giám đốc kĩ thuật Chức nhiệm vụ: giúp Tổng giám đốc quản lý điều hành công việc kĩ thuật, vật tư, sửa chữa, công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học sáng kiến, hợp lý húa sản xuất cỏc hoạt động liên quan khác, tiến hành theo dừi hoạt động đội tàu, đảm bảo cho tàu hoạt động an toàn c)Phó tổng giám đốc phía Nam Chức nhiệm vụ: phụ trách toàn hoạt động chi nhánh phía Nam III Chức nhiệm vụ phòng ban Phòng kinh doanh – khai thác HOÀNG VĂN DŨNG 66 Là phòng nghiệp vụ tham mưu giúp cho Tổng giám đốc quản lý khai thác đội tàu có hiệu nhất, chịu đạo trực tiếp Phó tổng giám đốc khai thác Phòng có chức nhiệm vụ chủ yếu sau: + Tổ chức kinh doanh khai thác đội tàu hàng khô công ty, đạo đôn đốc hệ thống đại lý nước thực kế hoạch sản xuất + Khai thác nguồn hàng, tham mưu ký kết hợp đồng vận tải tổ chức thực hợp đồng + Tổ chức đánh giá, phân tích hoạt động kinh tế đội tàu hàng khô + Xây dựng kế hoạch sản xuất, báo cáo thống kê sản lượng vận tải, doanh thu theo định kỳ, kế hoạch trung dài hạn kinh doanh khai thác vận tải + Điều hành toàn hoạt động tàu theo hợp đồng, đạo lựa chọn định phương án quản lý tàu + Điều động tàu theo kế hoach sản xuất hợp đồng vận tải kí kết Đề xuất phương án thưởng giải phóng tàu nhanh, thưởng tàu, đơn vị kinh doanh có đóng góp hợp tác, hỗ trợ tàu công ty có hiệu 2.Phòng pháp chế Hàng hải Là phòng nghiệp vụ tham mưu cho Tổng giám đốc công tác pháp chế, an toàn hàng hải tàu, theo dõi vấn đề pháp lý công ty Phòng có nhiệm vụ chủ yếu sau: + Quản lý hướng dẫn thực công tác pháp chế hàng hải Tổ chức tra việc thực quy định công ty, luật pháp quốc tế Việt Nam tàu Quản lý, hướng dẫn việc thực công tác an toàn hàng hải, an toàn lao động sản xuất hoạt động khai thác vận tải toàn công ty + Thực nghiệp vụ bảo hiểm công ty + Yêu cầu phòng ban, tàu, đơn vị công ty cung cấp số liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến hoạt động khai thác kinh doanh vận tải, khai thác kĩ thuật cần cho nghiệp vụ phòng + Có quyền đề nghị khen thưởng kỉ luật cá nhân, tập thể thể an toàn hàng hải, an toàn lao động chấp hành luật lệ, luật pháp quốc tế, Việt Nam quy chế công ty Phòng kế hoạch đầu tư Huớng dẫn đội thi công phòng ban công ty, xây dựng kế hoạch thi công kinh doanh toàn công ty, báo cáo tổng hợp tình hình thực tế sở kế hoạch tháng đề ra, lên kế hoạch kinh doanh cho tổ xây lắp HOÀNG VĂN DŨNG 77 Phòng tổng hợp – lao động tiền lương Là phòng nghiệp vụ tham mưu cho Tổng giám đốc công tác tổ chức lao động tiền lương hoạt động khai thác kinh doanh công ty Phòng có chức chủ yếu sau: + Tổng hợp cân đối kế hoạch sản xuất kinh doan h vận tải, kết sản xuất kinh doanh toàn công ty, theo dõi diễn biến thị trường, sách xã hội nước ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh + Tham mưu cho lãnh đạo để có biện pháp điều động phù hợp + Quản lý khai thác sử dụng lực lượng lao động công ty, tổ chức tái đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn + Xây dựng định mức lao động, lập kế hoạch lao động tiền lương phù hợp Phòng tài kế toán Là phòng nghiệp vụ tham mưu cho Tổng giám đốc quản lý hoạt động tài chính, hạch toán kinh tế hạch toán kế toán toàn công ty, quản lý kiểm soát thủ tục toán, đề xuất biện pháp giúp cho công ty thực tiêu tài Phòng có nhiệm vụ chủ yếu sau: + Tổng hợp số liệu, báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình sử dụng tài sản vật tư, tiền vốn đảm bảo quyền chủ động kinh doanh tự chủ tài Phân tích đánh giá hoạt động tài khai thác đội tàu để tìm biện pháp nhằm đạt hiệu kinh tế cao + Đề nghị biện pháp điều chỉnh, xử ký kịp thời sai lệch hoạt động kinh doanh quản lý tài chính, có quyến tham gia tổ chức kiểm tra việc thực chế độ kế toán tài phạm vi toàn công ty Phòng đại lý giao nhận – vận tải Phòng giao nhận vận tải nhận làm đại lý giao nhận - vận chuyển quốc tế hàng từ Việt Nam cảng giới loại hàng dự án khác từ cảng Việt nam với giá cạnh tranh dịch vụ tốt Luôn đảm bảo chất lượng thời gian vận chuyển, tất điều khoản điều kiện đựơc trao đổi đàm phán cụ thể IV Cơ sở vật chất kỹ thuật công ty Công ty Cổ Phần Vận Tải Biển Việt Nam có trụ sở làm việc khang trang trang bị đầy đủ thiết bị văn phòng cần thiết ,có đội tàu viễn dương lớn HOÀNG VĂN DŨNG 88 nước, có xưởng, xí nghiệp sửa chữa lớn nhỏ phục vụ cho đội tàu Công ty Cơ sở vật chất kỹ thuật Công ty bao gồm: Nhà cửa ,vật kiến trúc ; Máy móc thiết bị phục vụ trình làm việc Các chi nhánh ,các đại lý ,các xí nghiệp sửa chữa tàu ; Đội tàu gồm 23 ; Đội ca nô đưa đón người tàu ,từ tàu vào bờ chuyên trực bến phục vụ tàu ; Đội ca nô chuyên cung cấp nước dịch vụ cho tàu ; Một số phương tiện vận tải phục cụ cho công tác hành ; Danh sách đội tàu Vosco 1, Đội tàu hàng khô Đội tàu hàng khô hàng rời chuyên dụng gồm 19 với trọng tải từ 6.500 DWT đến 56.000 DWT (Supramax) Đây đội tàu cốt lõi Vosco, phần lớn đóng xưởng đóng tàu Nhật Bản hoạt động phạm vi toàn giới TT Tên tàu Quốc gia SÔNG NGÂN tịch VIỆT VĨNH THUẬN VIỆT NAM VĨNH AN VIỆT NAM VĨNH HƯNG VIỆT NAM TIÊN YÊN VIỆT NAM VĨNH HÒA VIỆT NAM VĨNH PHƯỚC VIỆT NAM LAN HẠ VIỆT NAM OCEAN STAR VIỆT NAM NAM HOÀNG VĂN DŨNG Năm Đăng đóng Nơi đóng kiểm 1999 NHẬT BẢN 2000 VIỆT NK-VR 6.205 4.726 2.085 VIỆT 2001 NAM NAM 2002 VIỆT NK-VR 6.500 4.089 2.448 NHẬT 1989 NAM BẢN 1989 NHẬT VR 7.060 4.565 2.829 VR 7.371 5.506 2.273 NHẬT 1988 BẢN BẢN 2006 VIỆT VR 12.300 7.166 3.322 HÀN 2000 NAM QUỐC NK-VR 18.366 11.376 6.331 DWT GRT NRT NK-VR 6.500 4.143 2.504 NK-VR 6.500 4.089 2.448 NK-VR 13.316 8.216 5.295 99 10 SILVER STAR VIỆT 11 VEGA STAR VIỆT NAM 12 LUCKY STAR VIỆT NAM 13 BLUE STAR VOSCO VIỆT NAM 14 VIỆT NAM 16 VIỆT SUNRISE NEPTUNE STAR NAM NAM DIAMOND STAR VIỆT 17 VOSCO STAR VIỆT NAM 18 VOSCO SKY VIỆT NAM 19 NAM VOSCO UNITY VIỆT NAM 15 1995 NHẬT BẢN 1994 NHẬT NK-VR 21.967 13.865 7.738 VIỆT 2009 BẢN NAM 2010 VIỆT NK-VR 22.777 14.851 7.158 VIỆT 2012 NAM NAM 1996 NHẬT NK-VR 56.472 NHẬT 1990 BẢN BẢN 1999 NHẬT NK-VR 27.000 17.130 9.499 BẢN 2001 NHẬT BẢN 2004 NHẬT NK-VR 52.520 29.367 17.651 NK-VR 22.035 13.713 7.721 NK-VR 22.704 14.851 7.158 NK-VR 25.398 15.073 8.964 NK-VR 46.671 27.003 15.619 LR-VR 53.552 29.963 18.486 BẢN 2, Đội tàu dầu sản phẩm Đội tàu dầu gồm 02 tàu đại, hai vỏ hệ với trọng tải 47.000 DWT chiếc, chủ yếu vận chuyển loại dầu sản phẩm giai đoạn tiếp tục đầu tư mở rộng TT 20 21 Năm Tên tàu Quốc tịch đóng Nơi đóng ĐẠI NAM VIỆT NAM 2000 NHẬT ĐẠI MINH VIỆT NAM 2004 NHẬT Đăng CBM (M3) kiểm DWT ABS - 47.102 53.617,50 LR - VR 47.148 52.536,70 BẢN 3, Đội tàu container Vận chuyển container theo lịch trình chuyến tuần nối liền Hải Phòng TP Hồ Chí Minh thực tàu đại có lực vận chuyển 560 TEUs/chiếc Năm TT Tên tàu Quốc tịch đóng Đăng Nơi đóng kiểm DWT Sức chở FORTUNE 22 NAVIGATO VIỆT NAM 1998 NHẬT VR 8.515 560 TEUS BẢN HOÀNG VĂN DŨNG 10 10 tùy vào thị trường thời điểm ký chi phí hội mà chủ tàu phải bỏ ký hợp đồng Có thể nói, ký hợp đồng theo cách tính cước chủ tàu phải xét đến nhiều yếu tố không vào tiền cước vận chuyển Có trường hợp chuyến cho lãi cao chủ tàu không chấp nhận cảng dỡ hàng để chở tàu bị chạy rỗng dài ngày để Nhưng có trường hợp cước thấp chủ tàu ký hợp đồng cảng dỡ có hàng tàu chạy ballast Ngoài chủ tàu phải xét đến vấn đề tàu cảng thuận tiện ký hợp đồng Trong qua trình lựa chọn tìm kiếm chủ hàng tìm tàu phù hợp với yêu cầu loại hàng cẩn chở chủ hàng tiến hành giao dịch với chủ tàu Hai bên thống số điều khoản laycan xếp dỡ, giá cước…Bước thường thực nhanh qua điện thoại sau đến đàm phán điều khoản cụ thể sở hợp đồng người thuê tàu đưa Vì mong muốn điều kiện hợp đồng chủ tàu chủ hàng trái ngược quyền lợi trách nhiệm nên: - Đầu tiên chủ hàng gửi cho tàu counter (đây ghi số điều khoản mà chủ hàng muốn thương lượng sửa đổi) - Sau chủ tàu xem xét Counter chủ hàng gửi lại counter ghi lại điều mà chấp nhận đề xuất điều khoản chưa thông qua - Sau điều khoảntrong offer chủ hàng chấp nhận không vào counter Hai bên trao đổi thống điều kiện hợp đồng vận chuyển Bước 3: Xác nhận đồng ý Sau thống điều khoản hai bên gửi cho confirm để xác nhận đồng ý với điều khoản thỏa thuận lập lên bảng Main Terms - văn ghi lại điều khoản gồm điều khoản sửa đổi trình giao dịch Sau Main Term lập có khoảng thời gian gọi “on subs” kéo dài 24h làm việc, khoảng thời gian mà chủ hàng làm việc với người cung cấp hàng, với người nhận hàng Để thống HOÀNG VĂN DŨNG 36 36 lại với họ điều khoản sửa đổi Nếu bên thống chuyển sang ký kết hợp đồng không hủy bỏ Vậy từ đặc điểm thấy rằng, hãng tàu muốn tham gia khai thác tàu dầu không đơn giản Điều mà thị trường vận tải dầu sản phẩm dầu yêu cầu hãng tàu có uy tín lớn, có chủ hàng yên tâm ký kết hợp đồng vận chuyển Yêu cầu chủ hàng hợp lý dầu sản phẩm dầu mặt hàng có giá trị cao việc vận chuyển vô nguy hiểm, dễ xảy tổn thất để xảy sai sót dù nhỏ Trong trình vận chuyển, với hãng tàu lớn có uy tín việc xảy cầm giữ tàu hàng hải vi phạm luật lệ nước cảng, đâm va dường không có, chủ hàng bị thiệt hại Có thể nói nâng cao uy tín thị trường điểm mà VOSCO đã, quan tâm .1.2 Triển khai thực hợp đồng vận chuyển  Thu xếp cấp nhiên liệu, nước ngọt, hải đồ, ấn phẩm hàng hải, phụ tùng vật tư, thay thuyền viên vv… (nếu cần)  Phối hợp chặt chẽ với bên liên quan để đảm bảo hoạt động khai thác tàu thuận lợi, hiệu suốt hành trình  Thu cước giải khiếu nại (nếu có) phát sinh trình thực hợp đồng  Thu hồi hồ sơ tồn đọng chuyến Các công cụ hỗ trợ quản lý tàu:       Hệ thống tài liệu quy trình quản lý tàu Phần mềm quản lý khai thác tàu Operation checklist Phần mềm quản lý phụ tùng vật tư SMMS Phần mềm quản lý thuyền viên vv… Một số mẫu hợp đồng tàu dầu thông dụng nhất:       Asbatankvoy Shellvoy6 BPVoy3, BPVoy4 ExxonMobil Voy 2005 Shelltime4 etc … HOÀNG VĂN DŨNG 37 37 Hồ sơ hàng hóa tàu dầu:            Notice of Readiness Statement of Facts Cleanliness Certificate Vessel’s Port Log Ullage Report Letter of protest for shore’s delay / restriction Pumping Log Receipt Of Cargo Sample Dry Tank Certificate Certificate Of Slop Etc … Các loại khiếu nại tàu dầu:           Demurrage Claim Detention Claim Shifting fee Claim Discharge / Backload Claim Interim port Claim Internal Tank Transfer Claim Cargo shortage claim Cargo contermination Claim Freight Tax Reimbursement Claim Etc … Chương VI NGHIỆP VỤ KHAI THÁC TÀU HÀNG KHÔ CỦA VOSCO I.Thống kê đội tàu VOSCO năm 2016 VOSCO khai thác đội tàu hàng khô hàng rời chuyên dụng gồm 19 với trọng tải từ 6.500 DWT đến 56.472 DWT (Supramax) Đây đội tàu cốt lõi VOSCO bao gồm tàu cỡ Supramax, tàu Handysize phần lớn đóng xưởng đóng tàu Nhật Bản hoạt động phạm vi toàn giới Nhằm tối ưu hóa lực vận chuyển nâng cao tính cạnh tranh thị trường, chiến lược đầu tư, phát triển, tái cấu đỗi tàu hàng rời theo hướng HOÀNG VĂN DŨNG 38 38 đồng hóa, đại hóa trẻ hóa, tăng kích cỡ loại bỏ tàu không phù hợp với thị trường Công ty đặc biệt coi trọng Đội tàu hàng khô công ty chia thành nhóm chính: Nhóm tàu cỡ nhỏ từ 4.500 DWT đến 7.300 DWT tàu nhỏ chuyên chạy tuyến Đông Nam Á, Đông Bắc Á có khả quay vòng nhanh Nhóm cỡ vừa từ 10.000 đến 17.000 cỡ tàu động chạy tuyến gần tuyến xa Nhóm tàu chủ yếu chạy tuyến Trung Đông, Châu Á với mặt hàng chủ yếu gạo bao, đường, clanke, phân bón… Nhóm tàu cỡ lớn từ 18.000 đến 52.000 tàu hệ mới, trọng tải lớn chạy tuyến xa, chuyên chở loại hàng nông sản thực phẩm, quặng, sắt thép… chuyên chạy tuyến châu Âu, Châu Phi, Châu mĩ khu vực khác Đội tàu hàng rời hàng khô TT Tên tàu Quốc gia SÔNG NGÂN tịch VIỆT VĨNH THUẬN VIỆT NAM VĨNH AN VIỆT NAM VĨNH HƯNG VIỆT NAM TIÊN YÊN VIỆT NAM VĨNH HÒA VIỆT NAM NAM HOÀNG VĂN DŨNG Năm Đăng đóng Nơi đóng kiểm 1999 NHẬT BẢN 2000 VIỆT NK-VR 6.205 4.726 2.085 NAM 2001 VIỆT NAM 2002 VIỆT NK-VR 6.500 4.089 2.448 NHẬT 1989 NAM BẢN 1989 NHẬT VR 7.060 4.565 2.829 VR 7.371 5.506 2.273 BẢN DWT GRT NRT NK-VR 6.500 4.143 2.504 NK-VR 6.500 4.089 2.448 39 39 VĨNH PHƯỚC VIỆT 1988 NHẬT BẢN 2006 VIỆT VR LAN HẠ VIỆT NAM OCEAN STAR VIỆT NAM HÀN 2000 NAM QUỐC 1995 NHẬT NK-VR 18.366 11.376 6.331 10 SILVER STAR VIỆT NAM 11 VEGA STAR VIỆT NAM NHẬT 1994 BẢN BẢN 2009 VIỆT NK-VR 22.035 13.713 7.721 12 LUCKY STAR VIỆT NAM 13 BLUE STAR VOSCO VIỆT NAM VIỆT 2010 NAM NAM 2012 VIỆT NK-VR 22.704 14.851 7.158 NAM 1996 NHẬT BẢN 1990 NHẬT NK-VR 25.398 15.073 8.964 16 SUNRISE STAR VIỆT NAM NEPTUNE NAM DIAMOND STAR VIỆT 17 VOSCO STAR VIỆT NAM NK-VR 46.671 27.003 15.619 18 VOSCO SKY VIỆT NAM NHẬT 1999 BẢN BẢN 2001 NHẬT 19 VIỆT VOSCO UNITY NAM NAM NHẬT 2004 BẢN BẢN LR-VR 14 15 VIỆT NAM 12.300 7.166 3.322 NK-VR 13.316 8.216 5.295 NK-VR 21.967 13.865 7.738 NK-VR 22.777 14.851 7.158 NK-VR 56.472 NK-VR 27.000 17.130 9.499 NK-VR 52.520 29.367 17.651 53.552 29.963 18.486 II.Tình hình thị trường thuê tàu hàng khô Bảng tham khảo cước số khu vực giới tuần 38 (2016) Mức thấp năm 2016 (cập nhật tới tuần 38) Mức cao năm 2016 (cập nhật tới tuần 38) Rates/Panamax (usd/day, usd/ton) Tuần 38 Tuần 37 Transatlantic RV 4,400 5,000 1,400 8,500 TCT cont/F.East TCT F.East/cont TCT F.East RV 9,750 900 5,300 10,000 1,000 5,500 5,000 250 1,925 11,500 800 6,900 HOÀNG VĂN DŨNG 40 40 Rates/Handysize (usd/day) Atlantic RV Pacific Rv TCT cont/F.East 7,000 6,500 10,000 7,550 6,800 10,200 2,510 2,000 1,100 10,000 6,750 11,000 GIÁ THUÊ TÀU HÀNG KHÔ NGÀY 20/09/2016 Phân khúc US$/ngày / Capesize 11,971 2,762 Panamax 5,264 Supramax 6,904 111 Small Handy 6,018 29 (sự tăng / giảm so sánh với giá trị tuần kế trước) HOÀNG VĂN DŨNG 41 41 HOÀNG VĂN DŨNG 42 42 III Quy trình nghiệp vụ tổ chức vận chuyển cho đội tàu hàng khô 1, Chào tàu(Tunnage offer) tiếp nhận yêu cầu vận chuyển (Đơn hàngCargo ofer) Để quảng bá dịch vụ người khai thác tàu gửi chào tàu( thông tin tàu) tói nhà mô giới, đại lý, chủ hàng,… (Send tonnage ofer to Broker, Charterers) thông qua phương tiện truyền thông ( tạp chí, tivi,radio,website…) mail, fax, telex với nội dung chủ yếu chào tàu sau: + Tên tàu, quốc tịch,năm đóng nơi đăng kiểm, thông số đặc trưng kỹ thuật tàu, tổ chức bảo hiểm tàu Người khai thác tàu thu thập nhu cầu vận chuyển( Cargo offer) từ chủ hàng người mô giới gửi tói mail, fax hặc qua website, qua tìm kiếm hội kinh doanh phù hợp với điều kiện khai thác Các đơn chào hàng thường có nội dung sau: Tên hàng; khối lượng hàng cần vận chuyển; dung sai lượng quyền lựa chọn dung sai; cảng đến, cảng hàng; mức xếp dỡ; giá cước; điều kiện chi phí xếp dỡ; mức hoa hồng mô giới 2,Lập phương án bố trí tàu theo đơn chào hàng Sau lựa chọn đơn chào hàng hợp lý, người khai thác tàu phải lập phương án bố trí tàu sơ sở tàu phù hợp, sau ước tính hiệu phương án chọn phương án có lợi để tiến hành ký kết hợp đồng cho thuê tàu chuyến Phương án bố trí tàu có lợi phương án bố trí tàu thỏa mãn yêu cầu người thuê tàu , mặt khác thỏa mãn tiêu chuẩn tối ưu người khai thác tàu Cơ sở lập phương án bố trí tàu: Việc bố trí tàu phải đòng thời thỏa mãn điều kiện sau Tàu phải đủ diều kiện biển theo tuyến vận chuyển( Cấp tàu phải phù hợp với tuyến đường vận chuyển theo đơn chào hàng, thỏa mãn yêu cầu kiểm tra quyền hành cảng biển) Đặc trưng khai thác tàu phải phù hợp với hàng hóa: Loại tàu phải phù hợp với loại hàng cần vận chuyển HOÀNG VĂN DŨNG 43 43 Sức nâng cần trục tàu phù hợp với trọng lượng mã hàng Dung tích chứa hàng tàu đủ để xếp hết lô hàng hóa yêu cầu( Wt ≥ Wh) xét đến khả xếp hàng boong tàu cho phép Trọng tải thực chở tàu không nhỏ khối lượng hàng cần vận chuyển Tàu đến cảng xếp hàng theo yêu cầu quy định thời gian ( LAYCAN) người thuê vận chuyển 3, Lập sơ đồ công nghệ chuyến Sơ đồ công nghệ chuyến thể trình tác nghiệp tàu đường cảng theo phương án bố trí tàu, dựa vào theo phương án bố trí tàu, dựa vào sơ đồ công nghệ chuyến để xác định hao phí thời gian chi phí khai tác cho chuyến tàu tuyến 4, Ước tính hiệu kinh tế chuyến chọn phương án bố trí tàu hợp lý Tính toán chi phí thu nhập chuyến Chi phí chuyến tàu bao gồm hai nhóm chi phí cố định chi phí biến đổi Mục đích việc tính tổng chi phí chuyến để xây dựng mức cước hợp lý(BEP- Break even point) chủ tàu quyền định cước Chi phí cố định tàu phải tính sẵn thành bảng cho tàu theo thời gian để nhanh chóng so sánh với mức cho thuê định hạn sở để xác định lãi ròng cho ngày khai thác Chi phí biến đỏi tàu phụ thuốc vào nhiều yếu tố khác như: lượng tiêu thụ nhiên liệu, giá nhiên liệu, số lượng cầu bến mà tàu phải ghé vào, biểu giá công ty cảng, cự ly hành trình, điều kiện tuyến đường, thời hạn làm hàng, chi phí đại lý mô giới,… Thu nhập chủ yếu từ tàu chuyến tổng số tiền cước vận chuyển hàng hóa, phụ thuộc vào mức cước, lượng hàng chuyên chở mức dung sai lượng hàng ho lựa chọn quy định đơn chào hàng Đối với tàu chở hàng khô mức cước thường xác định tiền đơn vị chuyên chở( thường USD/MT), cho dù cước thỏa thuận ấn định trước bới người thuê tàu Riêng cước tàu dầu sản phẩm dầu mức cước HOÀNG VĂN DŨNG 44 44 biểu thị số WS chuyến cụ thể Thu nhập chủ tàu gồm loại: tổng thu nhập( Gross freight) chưa trù hoa hồng mô giới thu nhập tịnh( Net freight) trừ hoa hồng mô giới Trong số trường hợp, thu nhập tàu tính theo cước Lumpsum( tính theo DWT tàu) Tại Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam( VOSCO) tiến hành tổ chức khai thác đội tàu hàng khô theo hình thức tàu chuyến phòng Khai thác – Thương vụ, người khai thác tính đến chi phí biến đổi mà không đề cập đến cho phí cố định Chọn phương án Để định chọn phương án có lợi số phương án bố trí tàu sơ lập, chủ tàu cần xem xét vấn đề sau: Nếu thu nhập tàu tương ứng điểm treo tàu lạo bỏ phương án Trường hợp doanh thu thu hình thức cho thuê tàu chuyến nhỏ doanh thu từ cho thuê định hạn định thực phương án cho thuê định hạn Nếu ngược lại định khai thác theo hình thức cho thuê tàu chuyến Sau dự tính chi phí doanh thu thu từ phương án bố trí tàu theo hình thức cho thuê tàu chuyến, người khai thác tiếp tục tính mức cước ngày tương đương ( Time Charter Rate Equivalent- TCE) phương án bố trí tàu so sánh để chọn phương án có TCE lớn Tuy nhiên số trường hợp việc lựa chọ ký kết hợp đồng tín toán dựa hội tìm kiếm đơn hàng kế tiếp, tình hình trị cảng đến phương án, điều kiện hành hải tuyến đường thực đơn hàng hay việc cân nhắc với đối tác lâu năm có ảnh hưởng tới việc định lựa chọn định có chấp nhận ký kết thực hợp đồng vận chuyển hay không - Ký kết hợp đồng Sau lựa chọn phương án có lợi, chủ tàu phải nhanh chóng đàm phán ký kết hợp đồng với người thuê tàu với tất điều khoản chủ yếu HOÀNG VĂN DŨNG 45 45 hợp đồng chuyên chở cước phí, chi phí xếp dỡ , toán Sauk hi bên đồng ý điều khoản tiến hành ký kết hợp đòng vận chuyển theo hai dạng: – Hợp đồng rút gọn (Fixture note): Các fixture note đa dạng tùy thuộc vào tập quán khu vực loại hàng Fixture note dùng để tổ chức thực chuyến hợp đồng thức chưa ký kết Hợp đồng thức văn đầy đủ điền khoản hai bên thỏa thuận, để đơn giản hóa trình tự lập hợp đồng bên thường dùng mẫu hợp đồng cho loại hàng theo khu vực thị trường sử dụng rộng rãi dùng cho hàng thông dụng không yêu cầu mẫu riêng Trước kết thúc chuyến phải hoàn thành hợp đồng thức Thực hợp đồng: Để hoàn thành thực Voyage C/P ký người khai thác tàu phải triển khai công việc sau đây: Lập hướng dẫn chuyến đi( Sailing Instuction) triển khai hợp đồng xuống tàu dựa hương dẫn chuyến lập chuyển xuống tàu cho thuyền trưởng để thuyền trưởng bố trí tàu thực hợp đồng Gửi điện định đại lý cảng xếp/dỡ Thông báo tàu đến( NOA cảng xếp cảng dỡ) Lập sơ đồ xếp hàng cảng xếp gửi cho bên liên quan Trao thông báo sẵn sàng (NOR) Nhận hàng để chở( Take the cargo in his charge for carriage) Cấp biên lai thuyền phó(M/R) cảng xếp Cấp vận đơn đường biển( Issue B/L) cảng xếp cho Shipper Lập lược khai hàng hóa( Cargo manifest) cảng xếp/ dỡ Cấp lệnh giao hàng (D/O) cảng dỡ trả hàng cho người nhận Quyết toán chuyến đi( biên liên quan đến tàu hàng ROROC, COR, CSC, SOF Sevey report, Laytime calculation…) Lập hóa đơn thu cước(Freight Invoice) HOÀNG VĂN DŨNG 46 46 Thanh lý hợp đồng: Sau kết thúc việc dỡ trả hàng bên liên quan tiến hành lý hợp đồng Việc lý hợp đồng thực cách gặp gỡ trực tiếp bên quy định tự động kết thúc sau số ngày định kể từ thời điểm kết thúc việc dỡ trả hàng IV Các loại giấy tờ liên quan tới nghiệp vụ khai thác tàu hàng khô a) Hợp đồng sơ bộ.(Fixture Note) Đàm phán thương lượng người thuê tàu người chuyên chở chủ yếu thông qua Telex Fax Thông thường sau đạt thỏa thuận điều kiện vận chuyển bản, hai bên đương lập trao đổi cho thư xác định ghi tóm tắt điều khoản yếu chờ đợi kí kết hợp đồng thuê tàu thức với đầy đủ chi tiết b) Bản hướng dẫn chuyến (Sailing Instruction) Là văn phòng khai thác thương vụ gửi đến tàu nhằm thông báo, dẫn cho thuyền trưởng tàu thông tin liên quan tới hợp đồng vận chuyển công việc cần thiết để thực hợp đồng vận chuyển c) Điện định đại lý Là văn theo người ủy thác ủy thác cho đại lý tàu thực dịch vụ đại lý tàu tàu đến cảng d) Sơ đồ xếp hàng (Cargo Plan) Là sơ đồ bố trí hàng hóa tàu, có tác dụng giúp nắm vị trí, tạo thuận lợi cho việc làm hàng, giao nhận hàng an toàn, nhanh chóng, tránh nhầm lẫn Sơ đồ hình vẽ mặt cắt dọc tàu, lô hàng xếp chung nơi chứa hầm, có đánh dấu theo vận đơn tô màu khác để tiện theo dõi e) Thông báo sẵn sàng (Notice of Readiness) Là văn Thuyền trưởng/Đại lý lập gửi cho người gửi hay nhận hàng để thông báo việc tàu sẵn sàng xếp hay dỡ hàng Việc trao NOR làm HOÀNG VĂN DŨNG 47 47 sở để xác đinh mốc thời gian bắt đầu làm hàng theo quy định hợp đồng vận chuyển, nhằm xác định thời gian tiết kiệm hay kéo dài để tính thưởng phạt xếp dỡ f) Biên lai thuyền phó (Mate’s Receift) Là chứng từ tàu cấp( thường đại phó ký cấp) cho người gửi hàng (sau hàng xếp xong lên tàu) xác nhận hàng nhận lên tàu g) Vận đơn đường biển (Issue Bills of Lading) Là chứng từ chuyên chở hàng hóa đướng biển người chuyên chở đại diện họ cấp cho người gửi hàng sau xếp hàng lên tàu sau nhận hàng để xếp h) Bản lược khai hàng hóa (Cargo Manifest) Là lược kê loại hàng xếp tàu để vận chuyển đến cảng khác đại lý cảng xếp hàng vào vận đơn lập nên i) Lệnh giao hàng (Diliver order) Là chứng từ đại lý lập theo mẫu Số liệu lệnh giao hàng phù hợp với số liệu vận đơn gốc giấy tờ quy định( giấy giới thiệu quan, giấy tờ tùy thân người đến nhận lệnh giao hàng) đại lý kiểm tra sau cấp phát lệnh cho người nhận hàng Lệnh giao hàng thường lập thành để người nhận hàng tiến hành làm thủ tục nhận hàng hóa: thủ tục hải quan, kho cảng… j) Các biên liên quan đến tàu hàng - Bản liệt kê thời gian làm hàng(Statement of fact – SOF) Là liệt kê thời gian hoạt động tàu cảng từ tàu đến địa điểm đón trả hoa tiêu, vào cảng làm hàng đến tàu khỏi cảng SOF thường lập theo bảng với cột thể rõ thời gian tàu cảng ca xếp dỡ thời tiết ca, ngày cảng liên quan đến có làm hàng hay không Đây chứng từ để làm lập Time sheet nhằm tính thưởng phạt thời gian giải phóng tàu - Laytime Calculation HOÀNG VĂN DŨNG 48 48 Là bảng tính thời hạn làm hàng tàu cảng( tính gộp thời gian cảng tính riêng rẽ) từ xác định thời gian tiết kiệm kéo dài so với thời hạn làm hàng cho phép hợp đồng - Biên kết toán giao hàng nhận với tàu(Report on receipt of cargo – ROROC) Sau hoàn thành việc xếp dỡ hàng hóa nhân viên giao nhận với đại diện tàu ký biên xác nhận hàng giao nhận gọi Biên kết toán giao nhận hàng với tàu ROROC lập sở tờ phơi giao nhận hàng theo máng tàu theo ca, ngày làm hàng tàu; làm sở để chứng minh thừa thiếu hàng so với vận đơn tàu giao hàng, sở làm khiếu nại hãng tàu hay người bán hàng - Giấy chứng nhận hàng hư hỏng đổ vỡ (Cargo outturn report – COR) Trong trình xếp dỡ hàng hóa cảng, thấy hàng bị hư hỏng , đổ vỡ bên( tàu, cảng, giao nhận, kho hàng) lập biên tình trạng hàng hóa gọi COR - Phiếu giao hàng (Certificate of shorlanded – CSC) Khi hoàn thành việc dỡ hàng nhập khẩu, số lượng hàng hóa chênh lệch so với lược khai hàng hóa người nhận hàng phải yêu cầu lập biên hàng thừa thiếu CSC lập sở ROROC lược khai hàng hóa ( Cargo Manifest) k) Hợp đồng vận chuyển (Time Charter Party ) Là văn có tính pháp lý thể cam kết, thỏa thuận người vận chuyển người thuê vận chuyển liên quan đến việc cho thuê, thuê tàu thuê toàn dung tích chứa hàng phần dung tích chứa hàng theo điều khoản điều kiện ghi hợp đồng l) Hóa đơn thu cước (Freight Invoice) HOÀNG VĂN DŨNG 49 49 KẾT LUẬN Việc thực tập thực tế thời gian vừa qua Công ty vận tải biển Việt Nam ( VOSCO) mang lại cho em nhiều kiến thức bổ ích, hiểu biết quy trình nghiệp vụ phòng ban công ty vận tải biển Đây mục tiêu đào tạo trường nhằm gắn lý thuyết với thực tế gắn kết nhà trường công ty mang lại cho chúng em nhiều kiến thúc thực tế cần thiết cho ngành học cho công việc sau em Sau thời gian thục tập VOSCO , em tìm hiểu học tập nhiều điều, hiểu rõ cách thức tổ chức hoạt động phòng ban, quy trình nghiệp vụ ban doanh nghiệp vận tải biển cách thức khai thác tàu cách có hiệu Em xin chân thành cảm thầy cô toàn thể cô công ty Vận Tải Biển Việt Nam giúp đỡ em hoàn thành thực tập chuyên nghành HOÀNG VĂN DŨNG 50 50 [...]... thức  Dịch vụ bốc dỡ hàng hóa tại cảng biển, khai thác kho bãi và dịch vụ giao nhận, kho vận HOÀNG VĂN DŨNG  Kinh doanh tài chính và kinh doanh bất động sản  Dịch vụ đại lý tàu biển  Dịch vụ đại lý vận tải  Dịch vụ môi giới hàng hải  Dịch vụ cung ứng tàu biển  Dịch vụ sửa chữa tàu biển, sửa chữa container  Đại lý phụ tùng, thiết bị chuyên ngành hàng hải  Kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa  Đại... kinh doanh Phòng Kế hoạch Đầu nghiên cứu và thực hiện việc mua bán, đóng mới tàu; lập các kế hoạch sản xuất kinh doanh và tập hợp các số liệu báo cáo của các phòng, ban, chi nhánh của Công ty; làm báo cáo quản trị doanh nghiệp theo định kỳ tháng, quý, năm; phân tích, tổng hợp kịp thời, chính xác thực trạng của các đơn vị theo yêu cầu của Tổng giám đốc và phục vụ các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng... các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn; + Chủ trì tham mưu xây dựng các khung giá, phí, lệ phí + Thực hiện công tác quảng bá xúc tiến đầu tư và tham gia các hoạt động đối ngoại có liên quan; + Tham mưu cho công ty về việc mua ,bán , đóng mới, thuê tàu biển + Tổng hợp thông tin, báo cáo định kỳ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh về xây dựng và phát triển Khu Kinh tế +Phối hợp với các Phòng,... khẩu lao động  Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, cho thuê văn phòng  Dich vụ vui chơi, giải trí CHƯƠNG II TỔNG QUAN PHÒNG KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ I.Chức năng và nhiệm vụ phòng kế hoạc và đầu tư 1 Chức năng : Là phòng tham mưu cho Tổng giám đốc về công tác kế hoạch, đầu tư trong sản xuất kinh doanh; quan hệ kinh tế đối ngoại trong các hoạt động kinh doanh Phòng Kế hoạch Đầu nghiên cứu và thực hiện việc mua... lao động… của Tổng công ty; Thực hiện công tác thống kê thường xuyên và định kỳ về nhân sự, lao động tiền lương và báo cáo cấp trên theo quy định Thực hiện công tác quản lý hồ sơ CBCNV theo quy định, phân cấp quản lý của Tổng công ty 2.3 Công tác tiền lương và thực hiện chế độ chính sách cho người lao động: • • • • • • Xây dựng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch và thực hiện hàng năm đối với... Marketing, chính sách Marketing • Phối hợp thực hiện các báo cáo (Reports), thăm dò (Surveys), dự báo (Forecast) • Lập các bản dự báo (Forecast) về lượng vỏ cần thiết để bộ phận EQC chủ động điều phối vỏ nếu cần thiết c Sales Support / Indoor sales • Phối hợp và hỗ trợ đội ngũ Outdoor Sales trong việc bán hàng • Lập, gửi Booking Note HOÀNG VĂN DŨNG 18 18 • Thông báo cho khách hàng các loại phụ phí (nếu... làm hàng nhập • Kiểm tra, ký, đóng dấu xác nhận lệnh giao hàng (D/O) cho khách hàng • Báo cáo thông tin về container giao cho khách trong ngày cho bộ phận EQC • Kiểm tra quyết toán phí lưu bãi hàng tháng trước khi chuyển cho bộ phận thương vụ • Lưu trữ tài liệu, hồ sơ liên quan đến hàng nhập • Lập báo cáo chuyến, báo cáo tháng với hàng nhập - Chiều xuất (Outbound) • Cấp vỏ cho khách hàng HOÀNG VĂN DŨNG... sản phẩm theo nghiệp vụ chuyên môn về lao động, tiền lương; HOÀNG VĂN DŨNG 15 15 .2.6 Tổ chức kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức cán bộ, lao động – tiền lương và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động của các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty; 2.7 Thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc Tổng công ty theo thẩm quyền 2.8 Thực hiện các nhiệm vụ khác... nghiệp vụ chuyên môn + Xây dựng các định mức lao động, lập kế hoạch về lao động tiền lương phù hợp 2 Nhiệm vụ, quyền hạn 2.1 Công tác tổ chức bộ máy Xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, phương án, kế hoạch liên quan theo yêu cầu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; Quản trị nguồn nhân lực, sắp xếp bộ máy quản lý điều hành theo yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; Thực hiện các... vực hoạt động của công ty Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam ( VOSCO ) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 105598 do Sở kế hoạch đầu tư Hải Phòng cấp, đăng ký lần đầu ngày 05/03/1993 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 15/03/2002 và có thay đổi sau khi cổ phần hóa Các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty là :  Kinh doanh vận tải biển : hàng khô, hàng container, dầu thô, dầu sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập chuyên nghành kinh tế biển _ VOSCO, Báo cáo thực tập chuyên nghành kinh tế biển _ VOSCO, Báo cáo thực tập chuyên nghành kinh tế biển _ VOSCO, I. Tổng quan chung về Công ty Cổ phần vận tải biển Việt Nam (VOSCO), IV. Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty, PHÒNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG, I.Chức năng- nhiệm vụ của phòng tổ chức lao động tiền lương, TỔNG QUAN PHÒNG VẬN TẢI CONTAINER VOSCO, I. TỔNG QUAN CÁC BỘ PHẬN, II. QUY TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG VIỆC GIỮA CÁC BỘ PHẬN, TỔNG QUAN PHÒNG KHAI THÁC TÀU DẦU VOSCO, III.Đội tàu dầu của VOSCO, V.Nghiệp vụ khai thác tàu dầu ở VOSCO, NGHIỆP VỤ KHAI THÁC TÀU HÀNG KHÔ CỦA VOSCO, II.Tình hình thị trường thuê tàu hàng khô, III. Quy trình nghiệp vụ tổ chức vận chuyển cho đội tàu hàng khô, 1, Chào tàu(Tunnage offer) và tiếp nhận các yêu cầu vận chuyển (Đơn hàng- Cargo ofer), IV. Các loại giấy tờ liên quan tới nghiệp vụ khai thác tàu hàng khô

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay