TIEU LUAN cao học mối quan hệ giữa dư luận xã hội và truyền thông đại chúng

12 701 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 00:03

A. LỜI MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài Trong xã hội hiện đại, truyền thông đại chúng có vai trò rất quan trọng đối với đời sông xã hội. Quá trình truyền thông đại chúng không chỉ đơn giản là quá trình truyền tin mà thông qua các hoạt động của nó, hệ thống chân lý, giá trị, chuẩn mực xã hội được xây dựng và duy trì.Dư luận xã hội là sự thể hiện tâm trạng xã hội, phản ánh sự đánh giá của các nhóm xã hội lớn, của nhân dân nói chung về các hiện tượng đại diện cho lợi ích xã hội cấp bách trên cơ sở các quan hệ xã hội đang tồn tại. Đối với dư luận xã hội, truyền thông đại chúng cú vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hình thành và thể hiện. Mối quan hệ giữa truyền thông đại chúng và dư luận xã hội là mối có quan hệ có tính chất hai mặt. Dư luận xã hội là sản phẩm, là nguồn cung cấp sự kiện, nguyên liệu phong phú cho hoạt động của thông tin đại chúng. Thông tin đại chúng lại là cơ sở để tạo ra dư luận xã hội. chính vì vậy em đã chọn vấn đề về “ Mối quan hệ giữa dư luận xã hội và truyền thông đại chúng” làm nội dung nghiên cứu môn Dư luận xã hội.2. Phạm vi và giới hạn nghiên cứu Tập trung nghiên cứu về khái niệm, mối quan hệ giữa dư luận xã hội và thông tin đại chúng.3. Tình hình nghiên cứu có liên quan Trên thực tế vấn đề về khái niệm, mối quan hệ giữa dư luận xã hội và thông tin đại chúng đã được đề cập tại các bài viết của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Trên nhiều phương diện và mục tiêu, mục đích A LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong xã hội đại, truyền thông đại chúng có vai trò quan trọng đời sông xã hội Quá trình truyền thông đại chúng không đơn giản trình truyền tin mà thông qua hoạt động nó, hệ thống chân lý, giá trị, chuẩn mực xã hội xây dựng trì Dư luận xã hội thể tâm trạng xã hội, phản ánh đánh giá nhóm xã hội lớn, nhân dân nói chung tượng đại diện cho lợi ích xã hội cấp bách sở quan hệ xã hội tồn Đối với dư luận xã hội, truyền thông đại chúng cú vai trò đặc biệt quan trọng việc hình thành thể Mối quan hệ truyền thông đại chúng dư luận xã hội mối có quan hệ có tính chất hai mặt Dư luận xã hội sản phẩm, nguồn cung cấp kiện, nguyên liệu phong phú cho hoạt động thông tin đại chúng Thông tin đại chúng lại sở để tạo dư luận xã hội em chọn vấn đề “ Mối quan hệ dư luận xã hội truyền thông đại chúng” làm nội dung nghiên cứu môn Dư luận xã hội Phạm vi giới hạn nghiên cứu Tập trung nghiên cứu khái niệm, mối quan hệ dư luận xã hội thông tin đại chúng Tình hình nghiên cứu có liên quan Trên thực tế vấn đề khái niệm, mối quan hệ dư luận xã hội thông tin đại chúng đề cập viết chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu nước Trên nhiều phương diện mục tiêu, mục đích nghiên cứu khác nhà khoa học, nhà nghiên cứu xem xét nhận định, đánh giá qua đưa giải pháp cụ thể Trên sở tiếp thu nội dung từ viết, qua tài liệu tham khảo, tác giả nghiên cứu vào tìm hiểu làm rõ mối quan hệ dư luận xã hội thông tin đại chúng 4.Nhiệm vụ, mục đích: Làm rõ mối quan hệ dư luận xã hội thông tin đại chúng Từ đưa số giải pháp nhằm nâng cao vai trò dư luận xã hội thông tin đại chúng Đóng góp đề tài: Nội dung đề tài giúp cho người có nhận thức đắn mối quan hệ dư luận xã hội thông tin đại chúng Đồng thời giúp cho nhà lãnh đạo, nhà quản lý có biện pháp để nâng cao hiệu việc nắm bắt dư luận xã hội thông qua thông tin đại chúng Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích, đánh giá để làm rõ nội dung đề tài Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu mục tài liệu tham khảo Đề tài gồm chương tiết B NỘI DUNG CHƯƠNG I NHỮNG KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CƠ BẢN CỦA TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG , DƯ LUẬN TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 1.1 Khái niệm vai trò truyền thông đại chúng 1.1.1 Khái niệm truyền thông đại chúng Truyền thông đại chúng hiểu trình truyền đạt thông tin đến nhóm cộng đồng đông đảo xã hội thông qua phương tiện truyền thông đại chúng Các phương tiện truyền thông đại chúng đại bao gồm: báo tạp chí phát thanh, truyền hình, sách phimvà video, phương tiện truyền thông mới.Các phương tiện truyền thông khái niệm đời sau hiểu bao gồm việc truyền đạt thông tin thông qua internet bao gồm loại hình như: web, báo điện tử 1.1.2 Vai trò truyền thông đại chúng Truyền thông đại chúng tác động đến trước hết lĩnh vực tư tưởng Truyền thông đại chúng giáo dục cách hệ thống tri thức sở, quan trọng như: triết học, kinh tế trị học, học thuyết xã hội quy luật lịch sử, học mang tính quy luật tiến trình vận động xã hội… Đây tri thức làm sở, điều kiện cho hình thành giới quan, nhân sinh quan khoa học, tính tích cực cho sinh viên, lý tưởng sống, giá trị thực Truyền thông đại chúng phương tiện quan trọng việc hình thành ý thức lịch sử - văn hóa xã hội cho người Truyền thông có khả to lớn việc thẩm định cho giá trị lịch sử - văn hóa, tạo môi trường thuận lợi cho việc hình thành ý thức lịch sử - văn hóa người dân.Mặt khác truyền thông đại chúng khơi dậy truyền thống hiếu học dân tộc ta, hướng đến xây dựng xã hội thành xã hội có tri thức phát triển theo xu chung thời đại Với phát triển khoa học kỹ thuật công nghệ thông tin, đặc biệt xuất mạng Internet, giới dường thu nhỏ lại Toàn cầu hóa truyền thông đại chúng tạo hội để dân tộc gần gũi, hiểu biết Trong số thành tựu quan trọng mà loài người đạt thời gian gần đây, phát triển nhảy vọt kỹ thuật truyền thông tượng gây kinh ngạc có ảnh hưởng mạnh mẽ Bên cạnh cải tiến không ngừng tốc độ, dung lượng tính đa dạng, phương tiện truyền thông tăng nhanh khả chuyển tải lẫn chất lượng kỹ thuật chúng Những thay đổi làm cho phương tiện truyền thông có khả lan xa thấm sâu, làm thay đổi chất xã hội đời sống tâm lý, chuẩn mực văn hoá thói quen người Có thể nói nhiều phương tiện truyền thông mẻ len lỏi khắp nơi lúc đem lại cho người hội để có sống tốt hơn, chúng đặt nhiều thách đố cho người Những khoảng cách không gian thời gian bị thu hẹp trở nên tương đối Một giới ảo đầy hấp dẫn mở rộng đan xen với giới thực, gây nên ảo tưởng dẫn đến nhiều đổ vỡ vấn đề chưa có trước Các mối giao tiếp người với vấn đề liên quan đến tình bạn, tình yêu hay quan hệ xã hội thời có nhiều gắn kết với phương tiện truyền thông đại, khiến chúng trở thành loại kỹ thuật công nghệ có tầm ảnh hưởng lớn từ loài người xuất 1.2 Khái niệm vai trò dư luận xã hội 1.2.1 Khái niệm: Về mặt thuật ngữ: dư luận xã hội xuất từ sớm, đến tận kỷ thứ 12 nhà văn – nhà hoạt động người Anh tên Solsbery đưa thuật ngữ “dư luận xã hội”, ghép từ: Opinion (ý kiến) Public (cộng đồng).Nhưng phải kể từ năm 1744 thuật ngữ “dư luận xã hội” sử dụng phổ biến, VN thường dung cụm từ sau: ý kiến công luận, ý kiến cộng đồng, ý kiến công chung, ý kiến quần chung,… Dư luận xã hội tượng xã hội đặc biệt biểu thị thái độ đánh giá, phán xét nhận xét số đông người vấn đề mang tính thời có liên quan đến họ (xã hội) họ dành cho quan tâm định 1.2.2 Vai trò dư luận xã hội Tham mưu cho quan lãnh đạo, quản lý việc soạn thảo, ban hành, tổ chức thực định; thông tin, tuyên truyền định hướng dư luận xã hội Nhờ phản ánh khách quan, trung thực khả dự báo xác tình hình tâm trạng, tư tưởng, thái độ, nguyện vọng tầng lớp xã hội trước kiện, tượng, vấn đề xã hội, vấn đề có liên quan đến lãnh đạo, quản lý đất nước, báo cáo tổng hợp, phân tích tình hình dư luận xã hội thông tin quan trọng phục vụ trình soạn thảo, ban hành, tổ chức thực chủ trương, sách quan lãnh đạo, quản lý đất nước Trên sở lý luận chế hình thành dư luận xã hội thông tin cụ thể băn khoăn, thắc mắc nhân dân, công tác nghiên cứu dư luận xã hội có khả đề xuất giải pháp thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội có hiệu Góp phần củng cố mở rộng dân chủ Đảng, xã hội Tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên nhân dân đóng góp ý kiến, tham gia vào công việc Đảng, Nhà nước: việc tiếp xúc cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội với người dân để nắm bắt ý kiến họ, điều tra, thăm dò dư luận xã hội hội để người dân bày tỏ kiến, tham gia ý kiến công việc điều hành, quản lý đất nước cấp ủy đảng quyền, nâng cao ý thức làm chủ đất nước, làm chủ xã hội họ; Phát huy vai trò phản biện xã hội, vai trò kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên nhân dân: người dân cảm thấy ý kiến lắng nghe, coi trọng trách nhiệm phản biện, kiểm tra, giám sát xã hội họ nâng cao Nhân dân có “trăm tai, nghìn mắt” nên nhìn rõ vấn đề, vật nhiều góc độ Sự phản biện, kiểm tra, giám sát xã hội nhân dân giúp quan lãnh đạo, quản lý kịp thời phát sơ hở, hạn chế, yếu công tác lãnh đạo, quản lý mình, sở đó, kịp thời đề giải pháp khắc phục Góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nắm bắt tâm trạng, tư tưởng cán bộ, đảng viên nhân dân cấp ủy đảng Cách nắm bắt tâm trạng, tư tưởng cán bộ, đảng viên nhân dân mang tính truyền thống lâu cấp ủy đảng thường là: tổng hợp phản ánh cấp dưới, tổ chức trị - xã hội; trao đổi, tọa đàm, đối thoại trực tiếp với đối tượng; hội thảo CHƯƠNG II THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỐI QUAN HỆ GIỮA TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG VÀ DƯ LUẬN XÃ HỘI 2.1 Thực trạng mối quan hệ truyền thông đại chúng dư luận xã hội 2.1.1 Ảnh hưởng dư luận xã hội đến truyền thông đại chúng Dư luận xã hội có ảnh hưởng tới truyền thông đại chúng thông qua số nội dung sau: Dư luận xã hội nguồn kiện truyền thông Dư luận xã hội nguồn tạo nội dung thông tin đại chúng Thông tin đại chúng phản ánh kiện , vấn đề, biến từ biết thành vấn đề mang tính xã hội Khi dư luận xã hội hình thành thái độ với nội dung đó, trở lại thành kiện mà từ phương tiện truyền thông dựa vào để xây dựng nội dung Việc phản ánh dư luận xã hội vấn đề mà phương tiện thông tin đại chúng đăng tải hành động tiếp nối kỹ thuật truyền thông để giữ cho chủ thể không bị cạn nguồn thông tin Sức mạnh dư luận xã hội khiến xa so với dự toán nhà truyền thông, làm cho thông tin đại chúng phải chạy theo dư luận xã hội để khống chế thông tin dư luận xã hội Sự thay đổi thông tin dư luận xã hội dẫn tới thay đổi, điều chỉnh, chí nhiều lúc phải đính nội dung phát, thông báo, công bố 2.1.2 Ảnh hưởng truyền thông đại chúng đến dư luận xã hội truyền thông đại chúng có ảnh hưởng tới dư luận xã hội thông qua số nội dung sau: Truyền thông đại chúng tạo dư luận xã hội có thông tin đại chúng tốt tăng cường phát triển dân chủ hóa mặt đời sống xã hội; tổ chức động viên nhân dân tham gia hoạt động quản lý xã hội, thông tin cho người dân tình trạng dư luận xã hội việc lựa chọn, nhấn mạnh, giải thích kiện đặc biệt, cung cấp thông tin tới đối tượng tiếp nhận kênh, khuyến khích dư luận đóng góp ý kiến vấn đề đưa ra, thông tin đại chúng tác động vào dư luận xã hội nhằm thúc đẩy hạn chế phát triển thực tế vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm Dư luận xã hội cầu nối ý thức xã hội hành động xã hội Vì vậy, với việc hình thành thể dư luận xã hội, phương tiện truyền thông làm tốt chức “tổ chức tập thể, cổ động tập thể” theo quan điểm Mr Lenin, từ góp phần tạo nên động lực tinh thần, tạo nên sức mạnh cho hành động xã hội 2.2 Giải pháp nâng cao mối quan hệ dư luận xã hội với thông tin đại chúng Cơ chế hình thành thể dư luận xã hội thông qua tác động phương tiện truyền thông đại chúng phụ thuộc vào đặc thù phương tiện truyền thông Bên cạnh yếu tố loại hình báo chí, phạm vi tác động (vật lý) có yếu tố dân số – xã hội địa lý lấy làm sở cho hoạt động xuất phát hành báo chí Các phương tiện truyền thông đại chúng hướng đến việc hình thành dư luận xã hội tất vấn đề đời sống xã hội mục đích định Hình thành dư luận xã hội thể dư luận xã hội phương tiện truyền thông đại chúng hình thành song song, có mối quan hệ hữu lẫn 2.2.1 Để phát huy mối quan hệ hệ thống truyền thông đại chúng với dư luận xã hội hệ thống thông tin đại chúng cần phải Tăng cường phát triển dân chủ hóa mặt đời sống xã hội Tổ chức động viên nhân dân tham gia vào hoạt động quản lý xã hội Thông tin tới công chúng tình trạng dư luận xã hội vấn đề tạo nên mối quan tâm chung toàn thể xã hội, vấn đề có tính chất cấp thiết Tác động lên thiết chế xã hội đề xuất phương án hành động Làm hình thành dư luận xã hội vấn đề nhằm thúc đẩy hạn chế phát Xây dựng lòng tin, giới quan ý thức quần chúng Điều chỉnh hành vi cá nhân xã hội làm tăng cường tính tích cực trị quần chúng 2.2.2 Để phát huy mối quan hệ dư luận xã hội với hệ thống truyền thông đại chúng dư luận xã hội cần phải Việc hình thành thể dư luận xã hội phương tiện truyền thông đại chúng có mối quan hệ chặt chẽ với Hình thành dư luận xã hội để thể dư luận xã hội thể dư luận xã hội nhằm tăng cường cường độ, phạm vi, định hướng dư luận xã hội Báo chí nói riêng, phương tiện truyền thông đại chúng thời gian qua có nhiều cách thể dư luận xã hội sáng tạo Tăng cường hình thức thể dư luận xã hội chủ yếu sau: Phản ánh trực tiếp: Bằng cách cho đăng phát ý kiến người đọc, người nghe, xem lời phát biểu đại diện tầng lớp công chúng trêntruyền thông; Đăng tải phát biểu đại diện tầng lớp nhân dân tổ chức đoàn thể xã hội chủ đề đó, kèm theo lời bình luận quan báo chí; Trên sở nghiên cứu, tập hợp, phân tích ý kiến vấn đề đó, nhà báo viết cho phát hành C KẾT LUẬN Nếu dư luận xã hội tích cực điều kiện dẫn đến ổn định trị xã hội Từ dư luận xã hội dẫn tới hành vi xã hội rộng lớn, tạo sức ép thúc đẩy tạo khuôn khổ bắt buộc nhận thức giải vấn đề trị, kinh tế, văn hóa, xã hội Còn truyền thông đại chúng nhân tố kiểm soát xã hội, Đảng nhà nước sử dụng để hợp pháp hóa sách, ổn định hóa hệ thống trị, văn hóa xã hội đất nước Chính vậy, Đảng Nhà nước cần phát huy tốt mối quan hệ khăng khít dư luận xã hội truyền thông đại chúng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Xã hội học dư luận xã hội - Nguyễn Quý Thanh – NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Dư luận xã hội nghiệp đổi – PGS Lương Khắc Hiếu (chủ biên) – NXB Chính trị Quốc gia – Hà Nội, 1999 Một số tài liệu mạng Internet Môn: Dư luận xã hội Tên đề tài: “ Mối quan hệ dư luận xã hội truyền thông đại chúng” Họ tên: Lê Chí Thức Khoa Tuyên truyền Anh chỉnh làm bìa, phụ lục cho em [...]... LIỆU THAM KHẢO 1 Xã hội học về dư luận xã hội - Nguyễn Quý Thanh – NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 2 Dư luận xã hội trong sự nghiệp đổi mới – PGS Lương Khắc Hiếu (chủ biên) – NXB Chính trị Quốc gia – Hà Nội, 1999 3 Một số tài liệu trên mạng Internet Môn: Dư luận xã hội Tên đề tài: “ Mối quan hệ giữa dư luận xã hội và truyền thông đại chúng Họ và tên: Lê Chí Thức Khoa Tuyên truyền Anh chỉnh và làm bìa, phụ
- Xem thêm -

Xem thêm: TIEU LUAN cao học mối quan hệ giữa dư luận xã hội và truyền thông đại chúng, TIEU LUAN cao học mối quan hệ giữa dư luận xã hội và truyền thông đại chúng, TIEU LUAN cao học mối quan hệ giữa dư luận xã hội và truyền thông đại chúng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay