tiểu luận cao học môn chính trị gia tiêu biểu một số vấn đề về đại đoàn kết và tuyên truyền cách mạng trong tư tưởng của chủ tịch tôn đức thắng

30 646 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 00:03

A. PHẦN MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiBác Tôn Đức Thắng, một nhà yêu nước vĩ đại, người chiến sĩ cộng sản kiên cường mẫu mực, lãnh tụ kính mến của GCCN và nhân dân các dân tộc Việt Nam. Bác Tôn là hình mẫu phong phú, hoàn chỉnh về lối sống, lẽ sống, nhân cách, đạo đức cách mạng cần kiệm, liêm chính, suốt đời hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Cuộc đời sự nghiệp của Bác Tôn mãi mãi là tấm gương sáng cho lớp lớp các thế hệ người Việt nam nói chung, cho các thế hệ GCCN Việt Nam nói riêng noi theo. Bác Tôn Đức Thắng đã có những cống hiến to lớn, quan trọng đối với GCCN và tổ chức Công đoàn Việt NamCuộc đời hoạt động của Bác Tôn rất phong phú, đa dạng, từ học nghề, làm thợ, làm lính đến tổ chức đấu tranh, từ tù đày Côn đảo đến tham gia kháng chiến, tham gia các chức vụ quan trọng trong bộ máy lănh đạo Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị. Từ trực tiếp tham gia hoạt động trong phong trào công nhân, công đoàn ở nước ngoài, đến tham gia hoạt động ở trong nước. Dù ở đâu, Bác Tôn cũng luôn thể hiện rỏ một người yêu nước, thương dân nhất mực, người có tinh thần đoàn kết, cố kết cộng đồng, chia sẻ ngọt bùi, tương thân tương ái, trọng nghĩa khí, ghét áp bức bất công, cần cù sáng tạo, bao dung, độ lượng.Khi bị bắt giam, đày đọa hơn 15 năm trời trong ngục tù Côn Đảo, với những cực hình hết sức dã man, nhốt vào hầm xay lúa, nhốt vào hầm tối, tay chân bị xiềng xích, kềm kẹp, bị đánh đập tàn bạo, bị bỏ đói, khát, Bác Tôn vẫn giữ vững tinh thần cách mạng kiên cường và sự trung thành vô hạn đối với Đảng, luôn tin tưởng ở tương lai tươi sáng của dân tộc, luôn vui vẻ, không bao giờ sao nhãng công tác cách mạng, chịu khó nghiên cứu, học tập lý luận. Bản lĩnh và hành động của Bác Tôn làm kẻ thù phải, kính nể, đồng chí, bạn bè càng quư trọng, kính phục. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng dù ở đâu, với những cương vị quan trọng khác nhau của Đảng, Nhà nước, Bác Tôn vẫn giữ vững những đức tính vốn có của mình, ăn những món ăn giản dị, như những món ăn của quê nhà,vẫn mặc như những người bình thường, ghét sự xa hoa, lãng phí, ham lao động trí óc và chân tay.Bác Tôn luôn chăm lo, giữ gìn, củng cố tình đoàn kết đồng chí, đồng bào, đoàn kết với các nước anh em và bè bạn quốc tế vì độc lập thống nhất tổ quốc, vì chủ nghĩa xă hội, vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc. Trong công tác cũng như trong sinh hoạt, Bác Tôn Đức Thắng luôn nêu tấm gương mẫu mực, sáng ngời về tính nguyên tắc, tính tổ chức, dù làm việc lớn, việc nhỏ đều phấn đấu không mệt mỏi, đều tuân thủ quyết định của tổ chức.Cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Bác Tôn là tấm gương sáng về lòng trung thành, tận tụy, về tinh thần anh dũng, bất khuất, về đức tính khiêm tốn, giản dị. Như cố Thủ tưởng Phạm Văn Đồng đă viết di sản quý báu nhất mà đồng chí Tôn Đức Thắng để lại cho nhân dân là chất người Tôn Đức Thắng..., tinh túy của chất người ấy là lòng thương nước, yêu dân, niềm ưu ái với đồng bào, đồng chí, niềm tin sắt đá vào thắng lợi của cách mạng, mặc dù khó khăn, gian khổ, nhưng tinh thần một lòng một dạ phục vụ nhân dân, đức chí công vô tư, quên mình, sự khiêm tốn giản dị, hồn nhiên trong sáng. Đó là chất cách mạng tinh khiết, không gì làm phai nhạt được, từ thưở thanh niên đến cuối đời, vượt qua muôn trùng thử thách ngày càng ngời lên đẹp đẽ và cao quý.Phẩm chất đạo đức, ý chí phấn đấu bền bỉ, kiên cường của Bác Tôn Đức Thắng tượng trưng cho tinh hoa phẩm chất cách mạng của GCCN và nhân dân Việt nam. Đạo đức của Bác Tôn là kiểu mẫu phong phú, hoàn chỉnh về lối sống, nhân cách của một người cách mạng suốt đời hoạt động vì nước, vì dân, về tấm lòng trung thành, dũng cảm, thể hiện ý chí sức mạnh phi thường không gì lay chuyển nổi. Bác Tôn mãi mãi là tấm gương sáng, là hình mẫu cho các thế hệ công nhân Việt Nam noi theo.Là nhà lãnh đạo kiệt xuất, nhà lý luận sắc bén, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam, người chiến sĩ quốc tế trong sáng được kính trọng trong phong trào cộng sản và quốc tế và là một tấm gương sáng ngời ý chí đấu tranh của một nhà yêu nước lớn, đồng chí Tôn Đức Thắng đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.Đó là lý do em chọn đề tài “ Một số vấn đề về đại đoàn kết và tuyên truyền cách mạng trong tư tưởng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng” làm tiểu luận kết thúc học phần môn Chính trị gia tiêu biểu thế kỷ XX đầu thể kỷ XXI. A PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Bác Tôn Đức Thắng, nhà yêu nước vĩ đại, người chiến sĩ cộng sản kiên cường mẫu mực, lãnh tụ kính mến GCCN nhân dân dân tộc Việt Nam Bác Tôn hình mẫu phong phú, hoàn chỉnh lối sống, lẽ sống, nhân cách, đạo đức cách mạng cần kiệm, liêm chính, suốt đời hết lòng, phục vụ nhân dân Cuộc đời nghiệp Bác Tôn mãi gương sáng cho lớp lớp hệ người Việt nam nói chung, cho hệ GCCN Việt Nam nói riêng noi theo Bác Tôn Đức Thắng có cống hiến to lớn, quan trọng GCCN tổ chức Công đoàn Việt Nam Cuộc đời hoạt động Bác Tôn phong phú, đa dạng, từ học nghề, làm thợ, làm lính đến tổ chức đấu tranh, từ tù đày Côn đảo đến tham gia kháng chiến, tham gia chức vụ quan trọng máy lănh đạo Đảng, Nhà nước, hệ thống trị Từ trực tiếp tham gia hoạt động phong trào công nhân, công đoàn nước ngoài, đến tham gia hoạt động nước Dù đâu, Bác Tôn thể rỏ người yêu nước, thương dân mực, người có tinh thần đoàn kết, cố kết cộng đồng, chia sẻ bùi, tương thân tương ái, trọng nghĩa khí, ghét áp bất công, cần cù sáng tạo, bao dung, độ lượng Khi bị bắt giam, đày đọa 15 năm trời ngục tù Côn Đảo, với cực hình dã man, nhốt vào hầm xay lúa, nhốt vào hầm tối, tay chân bị xiềng xích, kềm kẹp, bị đánh đập tàn bạo, bị bỏ đói, khát, Bác Tôn giữ vững tinh thần cách mạng kiên cường trung thành vô hạn Đảng, tin tưởng tương lai tươi sáng dân tộc, vui vẻ, không nhãng công tác cách mạng, chịu khó nghiên cứu, học tập lý luận Bản lĩnh hành động Bác Tôn làm kẻ thù phải, kính nể, đồng chí, bạn bè quư trọng, kính phục Trong suốt đời hoạt động cách mạng dù đâu, với cương vị quan trọng khác Đảng, Nhà nước, Bác Tôn giữ vững đức tính vốn có mình, ăn ăn giản dị, ăn quê nhà,vẫn mặc người bình thường, ghét xa hoa, lãng phí, ham lao động trí óc chân tay Bác Tôn chăm lo, giữ gìn, củng cố tình đoàn kết đồng chí, đồng bào, đoàn kết với nước anh em bè bạn quốc tế độc lập thống tổ quốc, chủ nghĩa xă hội, hòa bình hữu nghị dân tộc Trong công tác sinh hoạt, Bác Tôn Đức Thắng nêu gương mẫu mực, sáng ngời tính nguyên tắc, tính tổ chức, dù làm việc lớn, việc nhỏ phấn đấu không mệt mỏi, tuân thủ định tổ chức Cuộc đời, nghiệp hoạt động cách mạng Bác Tôn gương sáng lòng trung thành, tận tụy, tinh thần anh dũng, bất khuất, đức tính khiêm tốn, giản dị Như cố Thủ tưởng Phạm Văn Đồng đă viết "di sản quý báu mà đồng chí Tôn Đức Thắng để lại cho nhân dân chất người Tôn Đức Thắng , tinh túy chất người lòng thương nước, yêu dân, niềm ưu với đồng bào, đồng chí, niềm tin sắt đá vào thắng lợi cách mạng, khó khăn, gian khổ, tinh thần lòng phục vụ nhân dân, đức chí công vô tư, quên mình, khiêm tốn giản dị, hồn nhiên sáng Đó chất cách mạng tinh khiết, không làm phai nhạt được, từ thưở niên đến cuối đời, vượt qua muôn trùng thử thách ngày ngời lên đẹp đẽ cao quý" Phẩm chất đạo đức, ý chí phấn đấu bền bỉ, kiên cường Bác Tôn Đức Thắng tượng trưng cho tinh hoa phẩm chất cách mạng GCCN nhân dân Việt nam Đạo đức Bác Tôn kiểu mẫu phong phú, hoàn chỉnh lối sống, nhân cách người cách mạng suốt đời hoạt động nước, dân, lòng trung thành, dũng cảm, thể ý chí sức mạnh phi thường không lay chuyển Bác Tôn mãi gương sáng, hình mẫu cho hệ công nhân Việt Nam noi theo Là nhà lãnh đạo kiệt xuất, nhà lý luận sắc bén, tư sáng tạo lớn cách mạng Việt Nam, người chiến sĩ quốc tế sáng kính trọng phong trào cộng sản quốc tế gương sáng ngời ý chí đấu tranh nhà yêu nước lớn, đồng chí Tôn Đức Thắng có nhiều cống hiến to lớn cho nghiệp cách mạng dân tộc hạnh phúc nhân dân Đó lý em chọn đề tài “ Một số vấn đề đại đoàn kết tuyên truyền cách mạng tư tưởng Chủ tịch Tôn Đức Thắng” làm tiểu luận kết thúc học phần môn Chính trị gia tiêu biểu kỷ XX đầu thể kỷ XXI Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Đề tài tìm hiểu đồng chí Tôn Đức Thắng, phân tích quan điểm lý luận đại đoàn kết Đảng, đại đoàn kết toàn dân ý nghĩa quan điểm với cách mạng Việt Nam giai đoạn Nhiệm vụ nghiên cứu Tiểu luận trình bày khái quát thân thế, nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng làm rõ số đóng góp lý luận thực tiễn Chủ tịch Tôn Đức Thắng cách mạng Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Quan điểm Chủ tịch Tôn Đức Thắng đại đoàn kết, tuyên truyền cách mạng Đảng Phạm vi nghiên cứu: Trải dài theo suốt trình hoạt động cách mạng Chủ tịch Tôn Đức Thắng ( từ năm 1888 - 1980) Phương pháp nghiên cứu Đề tài dựa phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử chủ nghĩa Mác – Lê nin, phương pháp lý luận gắn liền thực tiễn, phương pháp nghiên cứu, phân tích, tổng hợp tài liệu Kết cấu tiểu luận Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phần nội dung tiểu luận gồm chương: Chương 1: HOÀN CẢNH LỊCH SỬ, THÂN THẾ SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC TÔN ĐỨC THẮNG 1.1 Hoàn cảnh lịch sử 1.1.1 Bối cảnh giới đầu kỷ XX Từ nửa sau kỷ XIX, chủ nghĩa tư phương Tây chuyển nhanh từ giai đoạn tự cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền (giai đoạn đế quốc chủ nghĩa) Nền kinh tế hàng hóa phát triển mạnh, đặt yêu cầu thiết thị trường Đóchính nguyên nhân sâu xa dẫn tới chiến tranh xâm lược quốc gia phong kiến phương Đông, biến quốc gia thành thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, mua bán nguyên vật liệu, khai thác sức lao động xuất tư nước đế quốc Đến năm 1914, nước đế quốc Anh, Nga, Pháp, Đức, Mỹ, Nhật chiếm khu vực thuộc địa rộng 65 triệu km2 với số dân 523,4 triệu người (so với diện tích nước 16,5 triệu km2 dân số 437,2 triệu) Riêng diện tích thuộc địa Pháp 10,6 triệu km2 với số dân 55,5 triệu (so với diện tích nước Pháp 0,5 triệu km2 dân số 39,6 triệu người) Chủ nghĩa đế quốc xuất tư bản, đầu tư khai thác thuộc địa đem lại lợi nhuận tối đa cho tư quốc, trước hết tư lũng đoạn; làm cho quan hệ xã hội nước thuộc địa biến đổi cách Các nước thuộc địa bị lôi vào đường tư thực dân Sự áp thôn tính dân tộc chủ nghĩa đế quốc tăng mâu thuẫn dân tộc thuộc địa thực dân gay gắt, phản ứng dân tộc nhân dân thuộc địa liệt Và thân chủ nghĩa đế quốc xâm lược, thống trị thuộc địa lại tạo cho dân tộc bị chinh phục phương tiện phương pháp để tự giải phóng Sự thức tỉnh ý thức dân tộc phong trào đấu tranh dân tộc để tự giải phóng khỏi ách thực dân, lập lại quốc gia dân tộc độc lập giới chịu tác động sâu sắc sách xâm lược, thống trị chủ nghĩa đế quốc thực dân Đầu kỷ XX, phạm vi quốc tế, thức tỉnh dân tộc châu Á với phong trào dân chủ tư sản Đông Âu Cách mạng 1905 Nga tạo thành cao trào thức tỉnh dân tộc phương Đông Hàng trăm triệu người hướng sống với ánh sáng tự Năm 1917, Cách mạng Tháng Mười Nga thành công Đối với nước Nga, cách mạng vô sản, dân tộc thuộc địa đế quốc Nga cách mạng giải phóng dân tộc, trước cách mạng "nước Nga nhà tù dân tộc" Cuộc cách mạng vô sản nước Nga thành công, dân tộc thuộc địa đế quốc Nga giải phóng hưởng quyền dân tộc tự quyết, kể quyền phân lập, hình thành nên quốc gia độc lập quyền liên hợp, dẫn đến đời Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xôviết (1922) Cách mạng Tháng Mười nêu gương sáng giải phóng dân tộc bị áp "mở trước mắt họ thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc" Nó làm cho phong trào cách mạng vô sản nước tư chủ nghĩa phương Tây phong trào giải phóng dân tộc nước thuộc địa phương Đông có quan hệ mật thiết với đấu tranh chống kẻ thù chung chủ nghĩa đế quốc Tháng 3-1919, Quốc tế Cộng sản thành lập Tại Đại hội II Quốc tế Cộng sản (1920), Sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc vấn đề thuộc địa V.I Lênin công bố Luận cương tiếng phương hướng đấu tranh giải phóng dân tộc bị áp Với thắng lợi Cách mạng Tháng Mười Nga đời Quốc tế Cộng sản, nhiều đảng cộng sản giới thành lập Tình hình giới đầy biến động ảnh hưởng mạnh mẽ đến Việt Nam 1.1.2 Bối cảnh lịch sử Việt Nam đầu kỷ XX Cuối kỷ XIX, kiện lịch sử tác động mạnh mẽ đến tình hình trị, kinh tế, xã hội Việt Nam; làm thay đổi kết cấu giai cấp, ảnh hưởng nhiều đến sống người dân thực dân Pháp xâm lược Việt Nam Sau thời kỳ "bình định", thực dân Pháp thi hành sách "khai thác thuộc địa" - thực chất tăng cường bóc lột, vơ vét thuộc địa Vì vậy, đời sống nhân dân lao động khó khăn, thêm khốn đốn Hậu Việt Nam từ nước phong kiến độc lập trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến Sang đầu kỷ XX, đời sống tầng lớp nhân dân bị bần hoá Mâu thuẫn toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược chế độ thuộc địa ngày gay gắt, trở thành mâu thuẫn vừa bản, vừa chủ yếu Bên cạnh đó, mâu thuẫn nông dân địa chủ gay gắt Đây trở lực lớn, kìm hãm phát triển xã hội Việt Nam Vì vậy, có giải thành công mâu thuẫn - đồng nghĩa với việc tìm đường cứu nước, giành lại độc lập dân tộc xã hội Việt Nam tiếp tục phát triển Đó đòi hỏi khách quan, cấp bách cách mạng Việt Nam từ đầu kỷ XX Để giải mâu thuẫn trên, nhiều phong trào đấu tranh diễn sôi với mục tiêu "Phen chống Triều lẫn Tây" Đó phong trào Đông Du, Đông Kinh nghĩa thục sỹ phu yêu nước chịu ảnh hưởng tư tưởng dân chủ tư sản như: Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh lãnh đạo hay khởi nghĩa Yên Bái Việt Nam Quốc Dân đảng lãnh đạo Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài khởi nghĩa nông dân Yên Thế lãnh đạo Hoàng Hoa Thám kéo dài 30 năm Đó trang sử đấu tranh vẻ vang dân tộc đường đấu tranh giành độc lập Mặc dù diễn sôi nổi, rộng khắp vùng miền, tất đấu tranh cuối thất bại Bối cảnh lịch sử này, sau này, Hồ Chí Minh viết Con đường cứu nước giải phóng dân tộc thời đại ngày nay: "Trong suốt gần kỷ thống trị thực dân Pháp, phong trào cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam không ngừng phát triển, kẻ trước ngã, người sau đứng dậy Nhưng tất khởi nghĩa yêu nước bị dìm máu Những đám mây đen lại bao phủ đất nước Việt Nam" Năm 1911, Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc) tìm đường cứu nước Người tìm hiểu cách mạng điển hình giới, Người khẳng định đường cách mạnh tư sản đưa lại độc lập hạnh phúc thực cho nhân dân nước nói chung nhân dân Việt Nam nói riêng Mùa xuân năm 1930, Hương Cảng (Trung Quốc), diễn Hội nghị thống tổ chức cộng sản Việt Nam chủ trì lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – đại biểu Quốc tế Cộng sản Đi đến thống tổ chức cộng sản, thành lập đảng cộng sản lấy tên Đảng Cộng sản Việt Nam Tháng 10/1930, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ họp đề “Luận cương trị” bầu đồng chí Trần Phú làm Tổng Bí thư Đảng Từ đây, cách mạng Việt Nam chuyến sang giai đoạn Tuy bị địch khủng bố ác liệt, Đảng quần chúng cách mạng bị tổn thất nặng nề, song thành lớn phong trào cách mạng 1930 – 1931 mà quân thù xóa bỏ : Đã khẳng định thực tế quyền lãnh đạo lực lãnh đạo cách mạng giai cấp công nhân thông qua Đảng tiền phong mình; đem lại cho nông dân niềm tin vững vào lãnh đạo Đảng Nhờ tinh thần nghị lực phi thường rèn luyện qua thực tiễn đấu tranh cách mạng vượt qua thử thách khó khăn, bước khôi phục tổ chức đảng phong trào cách mạng Tháng 3/1935, Đại hội đại biểu lần thứ Đảng Ma Cao (Trung Quốc) Đại hội khẳng định thắng lợi đấu tranh khôi phục phong trào cách mạng hệ thống tổ chức Đảng, đề đường lối cách mạng cho giai đoạn Trong năm 1936 – 1939, chủ trương Đảng giải đắn mối quan hệ mục tiêu chiến lược mục tiêu cụ thể trước mắt cách mạng, mối quan hệ liên minh công – nông mặt trận đoàn kết dân tộc rộng rãi, vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp, phong trào cách mạng Đông Dương phong trào cách mạng Pháp giới; đề hình thức tổ chức đấu tranh giành quyền lợi hàng ngày, chuẩn bị cho đấu tranh đỉnh cao độc lập dân tộc tự Chiến tranh giới thứ hai bùng nổ ảnh hưởng mạnh mẽ trực tiếp đến Đông Dương Việt Nam Lợi dụng lúc Pháp thua Đức, ngày 22-9-1940 phát xít Nhật tiến vào Lạng Sơn đổ vào Hải Phòng Ngày 23- 9- 1940, Hà Nội, Pháp ký hiệp định đầu hàng Nhật Từ đó, nhân dân ta chịu cảnh cổ bị hai tròng áp bức, bóc lột Pháp – Nhật Mâu thuẫn dân tộc ta với đế quốc, phát xít Pháp – Nhật trở nên gay gắt hết Thực Nghị Đảng lời kêu gọi Nguyến Ái Quốc, cấp đảng Mặt trận Việt Minh tích cực xây dựng tổ chức cứu quốc quần chúng nhân dân, đẩy nhanh việc phát triển lực lượng trị phong trào đấu tranh quần chúng Ngày 25- 10- 1941, Mặt trận Việt Minh tuyên bố đời Công việc chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang diễn sôi khu khắp địa phương nước, cổ vũ thúc đẩy mạnh mẽ phong trào cách mạng quần chúng vùng lên đấu tranh giành quyền Đêm – 3- 1945, NHật đảo Pháp để độc chiếm Đông Dương Quân Pháp nhanh chóng đầu hàng quân Nhật Ngay đêm 9-3- 1945, Ban thường vụ Trung ương Đảng họp Hội nghị mở rộng, ngày 12- 3-1945, Ban thường vụ Trung ương Đảng thị “ Nhật – Pháp bắn hành động chúng ta” Chỉ thị nêu rõ phương châm đấu tranh lúc phát động chiến tranh du kích, giải phóng vùng, mở rộng địa Hội nghị toàn quốc Đảng Tân Trào(Tuyên Quang) từ 13- 15/8/1945 Hội nghị nhận định: Cơ hội tốt cho ta giành quyền độc lập tới định phát động toàn dân Tổng khởi nghĩa, giành quyền từ tay phát xít Nhật tay sai, trước quân đồng minh vào Đông Dương Chỉ vòng 15 ngày Tổng khởi nghĩa thành công nước, quyền tay nhân dân Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám đập tan xiềng xích nô lệ thực dân Pháp gần kỷ, lật nhào chế độ quân chủ hàng ngàn năm ách thống trị phát xít Nhật, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân Đông Nam Á Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân nước độc lập tự do, làm chủ vận mệnh Ngày 2- – 1945, Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào, với toàn thể giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đời Đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập dân tộc tự chủ nghĩa xã hội Dưới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đưa đất nước ta từ thắng lợi đến thắng lợi khác, đặc biệt chiến thắng trước hai đế quốc lớn giới: thực dân Pháp đế quốc Mỹ, mở giai đoạn đưa nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, thực thắng lợi công đổi chặng đường 1.2 Thân nghiệp Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người chiến sỹ cộng sản kiên cường, mẫu mực, cống hiến trọn đời cho cách mạng, cho dân tộc; người bạn chiến đấu thân thiết Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời nhà lãnh đạo xuất sắc Đảng, Nhà nước Mặt trận dân tộc thống Việt Nam Trong suốt đời hoạt động cách mạng, hoàn cảnh nào, dù khó khăn, gian khổ đến mấy, Chủ tịch Tôn Đức Thắng tỏ rõ mực trung thành, tận tụy Đảng, nhân dân, nêu cao tinh thần anh dũng, bất khuất, phẩm chất đạo đức: cần, khiệm, liêm chính, chí công, vô tư Chủ tịch Tôn Đức Thắng sinh ngày 20 tháng năm 1888 gia đình nông dân Cù Lao Ông Hổ, tổng Bình Thành, tỉnh Long Xuyên, xã Mỹ Hòa Hưng, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang Năm 1910, sau tốt nghiệp Trường Bách nghệ Sài Gòn với điểm tối ưu (20/20), Bác gia nhập hàng ngũ giai cấp công nhân Việt Nam làm việc xưởng sửa chữa tàu thuỷ Ba Son thực dân Pháp Sài Gòn Truyền thống yêu nước, quật cường quê hương, đất nước sống giai cấp công nhân sớm thức tỉnh tinh thần yêu nước Bác -Từ 1906-1909: Học Trường Kĩ nghệ Viễn Đông, làm công nhân Nhà máy Ba Son Hải quân Pháp Sài Gòn; - Năm 1912: Tổ chức bãi công công nhân xưởng Ba Son - Từ 1914 đến 1918: Tham gia hoạt động cách mạng từ chiến tranh giới, làm công nhân quân giới quân cảng Toulon (miền Nam nước Pháp) làm thợ máy chiến hạm France - 20/4/1919: Dưới lãnh đạo Công hội Pháp tham gia phản chiến treo cờ đỏ chiến hạm để ủng hộ Cách mạng Tháng Mười Nga, tham gia binh biến binh sĩ Pháp mặt bể Hắc Hải, sau bị trục xuất khỏi nước Pháp - Năm 1920: Lập Công hội bí mật Sài Gòn, tổ chức Công hội giai cấp công nhân Việt Nam - Năm 1927: Tham gia Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội trực tiếp lãnh đạo phong trào công nhân Sài Gòn – Chợ Lớn - Tháng 12/1928: Bị địch bắt Sài Gòn - Ngày 26/7/1929: Bị kết án 20 năm khổ sai Đêm ngày rạng sáng ngày 3/7/1930, tàu Armand Roussean thực dân Pháp lặng lẽ rời Sài gòn đưa đồng chí Tôn Đức Thắng số cán bộ, quần chúng yêu nước đày Côn Đảo Kể từ ngày 18/8/1945, Côn Đảo giải phóng, người tù mang số tù 5289-TF với lời ghi phiếu quản lý “Phần tử nguy hiểm” chứng tỏ nghị lực phi thường, ý chí kiên cường lòng trung thành vô hạn với cách mạng 15 năm địa ngục trần gian Côn Đảo quãng thời gian thử thách lớn đời hoạt động cách mạng đồng chí Tôn Đức Thắng quãng đời đầy vinh quanh đồng chí thực biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng - Năm 1930: Lập chi nhà tù lãnh đạo anh em tù đấu tranh, Xứ ủy 10 Liên Việt từ sở đến trung ương theo chủ trương Ðồng chí Tôn Ðức Thắng đạo sát công việc Do chuẩn bị tốt, tổ chức chu đáo, có kế hoạch cụ thể, đến tháng 8-1950, hai tổ chức Mặt trận hợp từ cấp sở tới cấp tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để tiến hành thành công Ðại hội hợp cấp trung ương từ ngày 3- 3-1951 đến ngày 7-3-1951 Ðại hội bầu đồng chí Tôn Ðức Thắng Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Mặt trận Liên Việt Ðồng chí Tôn Ðức Thắngđã đem lực trí tuệ để thực tốt đường lối Mặt trận Ðảng, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngày vững Sau thắng lợi năm 1954, đất nước tạm chia cắt, đấu tranh thống đất nước, đồng chí Tôn Ðức Thắng người yêu quý miền Nam ruột thịt, đại diện cho khát vọng thống độc lập tự miền Nam trước sau, tiếp tục có nhiều đóng góp to lớn cho nghiệp đoàn kết toàn dân đấu tranh Trong hoạt động quốc tế phong phú mình, đồng chí Tôn Ðức Thắng thể tinh thần đoàn kết quốc tế sâu sắc có nhiều đóng góp việc xây dựng, vun đắp tình hữu nghị dân tộc Ðồng chí người Việt Nam hoạt động phong trào công nhân Pháp, đặt viên gạch xây dựng tình đoàn kết chiến đấu giai cấp công nhân hai nước Ðồng chí số người Việt Nam tham gia bảo vệ thành Cách mạng tháng Mười Nga 1917 hành động cách mạng cụ thể thiết thực Là người đứng đầu Mặt trận Liên Việt, đồng chí Tôn Ðức Thắng tham gia Hội nghị đoàn kết nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia tổ chức ngày 11- 3- 1951 Khối đoàn kết chiến đấu ba tổ chức: Mặt trận Liên Việt; Mặt trận Lào Ítxala; Mặt trận Khme Ítxarắc tăng cường góp phần tăng thêm sức mạnh liên minh chiến đấu chống kẻ thù chung nhân dân ba nước Ðông Dương, đẩy mạnh kháng chiến ba dân tộc tiến nhanh đến thắng lợi 16 Ðồng chí Tôn Ðức Thắng giữ nhiều trọng trách: Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Xô; Chủ tịch danh dự Ủy ban bảo vệ hòa bình giới Việt Nam; Ủy viên Hội đồng hòa bình giới v.v Ðồng chí lên án chủ nghĩa sô vanh nước lớn, chủ nghĩa vị kỷ dân tộc, kêu gọi xây dựng quan hệ hòa bình hữu nghị dân tộc dựa nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, tương trợ tôn trọng chủ quyền nước Suốt đời hoạt động cách mạng gần 70 năm không ngừng nghỉ mình, đồng chí Tôn Ðức Thắng có nhiều đóng góp quan trọng cho nghiệp đại đoàn kết toàn dân tăng cường tình hữu nghị đoàn kết dân tộc Tấm gương suốt đời tận tuỵ, phấn đấu hy sinh cho Tổ quốc, cho nhân dân; phẩm chất đạo đức cách mạng sáng, tình cảm chân thành tốt đẹp dành cho đồng bào, chiến sĩ điều làm nên sức cảm hóa, thu hút, tập hợp quần chúng Chủ tịch Tôn Ðức Thắng "Ðồng chí người tiêu biểu cho sách đại đoàn kết Ðảng ta Hồ Chủ tịch", Tôn Đức Thắng - biểu tượng sức mạnh đại đoàn kết dân tộc Hoạt động nhiều cương vị khác nhau, Chủ tịch Tôn quan tâm chăm lo việc tăng cường, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh Sau thắng lợi Cách mạng Tháng Tám, từ Côn Đảo trở về, với cương vị trọng trách to lớn Đảng giao phó, Bác Tôn góp phần xây dựng Nhà nước dân, dân, dân; tập hợp toàn dân tộc đoàn kết lòng đưa kháng chiến đến thắng lợi vẻ vang; góp phần vào nghiệp bảo vệ xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội; đưa cách mạng Việt Nam hoà dòng thác cách mạng giới đấu tranh cho độc lập, tự do, hoà bình, hạnh phúc, tiến nhân văn Hoạt động nhiều cương vị khác nhau, Bác Tôn quan tâm chăm lo việc tăng cường, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh Góp phần quan trọng vào việc thu hút trí lực toàn dân 17 tham gia nghiệp giải phóng dân tộc, thống đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ Quốc Tình hình đất nước ta vào đầu năm 1946 khó khăn Vận mệnh Tổ quốc “nghìn cân treo sợi tóc” Đảng ta chủ trương mặt hoà để tiến, mặt khác sức củng cố khối đoàn kết làm hậu thuẫn trị cho quyền nhân dân non trẻ chuẩn bị điều kiện kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp xâm lược Chủ tịch Hồ Chí Minh giao cho Bác Tôn nhiệm vụ quan trọng vận động, xây dựng tổ chức đoàn kết rộng rãi tầng lớp nhân dân Việt Nam nhằm tăng thêm lực lượng cho cách mạng Sau gần nửa tháng nỗ lực chuẩn bị, ngày 2/5/1946, Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam (gọi tắt Liên Việt) thành lập Trên cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng Bác làm rõ: nhận thức đại đoàn kết sách liên minh giai cấp để kháng chiến, mẫu thuẫn quyền lợi giai cấp phải điều hoà hợp lý, trọng quyền lợi đông đảo quần chúng họ tảng Mặt trận dân tộc thống Trực tiếp bàn bạc, trao đổi với cán Hội, đối thoại với người đảng phái, giai cấp, dân tộc, tôn giáo khác nhau, làm cho họ nhận rõ ý nghĩa việc thành lập Hội Liên Việt, vai lại truyền thống vẻ vang dân tộc, ôn lại đời cách mạng người cộng sản tiền bối Chủ tịch Tôn Đức Thắng để hiểu giá trị thắng lợi nghiệp cách mạng đạt được, tiếp nối truyền thống ông cha thắng lợi cách mạng hôm nay; học tập gương đạo đức sáng ngời lớp người trước, tự tu rèn đạo đức cách mạng để phụng cách mạng, phụng nhân dân tốt hơn./trò sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kháng chiến chống xâm lược Do thống nhận thức, hoạt động tổ chức góp phần tăng sức mạnh cho quyền cách mạng non trẻ đóng góp to lớn kháng chiến kiến quốc Cùng với đời Hội, tổ chức giai đoạn này, hoạt động Bác Tôn góp phần tích cực, tạo điều kiện cho tổ chức hoạt động có hiệu 18 Không có vậy, Tôn Đức Thắng đóng góp tích cực việc thống Việt Minh – Liên Việt (3 – 7/3/1951) Thắng lợi Đại hội toàn quốc thống Việt Minh – Liên Việt làm cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc tăng cường phát triển thêm bước Cuộc hợp thành công tăng sức mạnh cho kháng chiến, khẳng định ý chí quật cường toàn dân trước xâm lược thực dân Pháp can thiệp Mỹ bọn tay sai Đại hội Mặt trận dân tộc thống toàn quốc (từ – 10/9/1955) kiện trọng đại tranh thủ đồng tình ủng hộ rộng rãi nhân dân yêu chuộng hoà bình giới Đại hội thảo luận thông qua dự thảo Cương lĩnh, Điều lệ định tên Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Cương lĩnh Mặt trận Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao Tôn Đức Thắng bầu làm Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam giữ trọng trách đến năm 1977 Trên cương vị lãnh đạo Mặt trận, Bác đem lực, nhiệt tình trí tuệ mình, cống hiến cho nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc Trong hoạt động cụ thể mình, Bác làm sáng tỏ chủ trương đoàn kết toàn dân tộc Chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng, phá tan âm mưu lực thù địch chia rẽ đoàn kết lương giáo, nhắc nhở thành viên Mặt trận phải tôn trọng tự tín ngưỡng nhân dân, thực đời sống mới, bảo vệ quyền lợi người lao động, bảo vệ người già yếu, tàn tật, phụ nữ trẻ em, gìn giữ văn hoá truyền thống tiếp thu văn hoá nhân loại làm phong phú phát triển văn hoá dân tộc, mặt công tác Mặt trận nhằm phục vụ cho thắng lợi cách mạng Việt Nam… Mặt trận góp phần quan trọng việc xây dựng Đảng, xây dựng bảo vệ quyền nhân dân, củng cố khối liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân tầng lớp trí thức, xây dựng phát triển lực lượng vũ trang nhân dân Nhờ đoàn kết nước, mở rộng phát triển đoàn kết quốc tế, tranh thủ đồng tình ủng hộ hợp tác bạn bè giới Có thể nói Mặt trận trở thành nhân tố quan trọng định thắng lợi cách mạng Việt Nam 19 Phẩm chất đạo đức người chiến sĩ cộng sản gắn liền với nghiệp cách mạng Bác Tôn kết hợp nhuần nhuyễn phẩm chất cách mạng người cộng sản với phong cách giai cấp công nhân Việt Nam Giữ nhiều cương vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước Bác Tôn, sống bình dị, nêu gương sáng trung thành, lòng tận tuỵ phục vụ nhân dân Mẫu mực đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, khiêm tốn, giản dị Sự nghiệp cách mạng Chủ tịch Tôn Đức Thắng để lại học việc xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên thống hệ thống trị, đồng thuận tầng lớp nhân dân thực mục tiêu cách mạng nguyên giá trị công đổi nay, nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc nhằm thực thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh 2.2 Về công tác tuyên truyền cách mạng Đảng Đồng chí Tôn Đức Thắng - nhà tuyên truyền tổ chức, vận động, tập hợp quần chúng trí tuệ lòng cộng sản Đồng chí Tôn Đức Thắng bộc lộ khiếu tổ chức, vận động, tập hợp quần chúng từ sớm Khả đứng mũi chịu sào đồng chí tiếng từ học trường Bách Nghệ, người thợ học việc, thuỷ thủ tàu Pháp, đoàn kết công nhân thành lập Công hội Công hội đồng chí sáng lập nhịp cầu đưa chủ nghĩa Mác-Lênin đến với giai cấp công nhân Việt Nam, đóng góp quan trọng vào tiến trình lịch sử phong trào công nhân Việt Nam, dấu mốc khẳng định đồng chí Tôn Đức Thắng trở thành nhà tuyên truyền giai cấp vô sản Tài tổ chức, thuyết phục đồng chí toả sáng đồng chí Trưởng ban Thường trực Quốc hội trực tiếp điều hành kỳ họp đại biểu Quốc hội thảo luận vấn đề quan trọng đất nước, đạt thống cao Công tác tuyên truyền Bầu cử đại biểu Quốc hội hoạt động trọng yếu kiện trị diễn Với tư cách người lãnh đạo, đồng chí Tôn Đức Thắng tham gia đạo công tác tuyên truyền làm nhân dân 20 nhận thức rõ trách nhiệm công dân để tham gia tích cực Đồng chí đóng góp quan trọng vào thắng lợi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa II, khoá III Lòng yêu nước, lý tưởng cộng sản trải nghiệm đời hoạt động cách mạng hoà quyện vào nhau, tạo nên nhuần nhuyễn sâu sắc phong cách tuyên truyền Tôn Đức Thắng Đồng chí Tôn Đức Thắng có khả cảm hoá nhiều đối tượng chuyển hoá nhận thức họ lòng chân thành, ngôn ngữ chân thực, lý lẽ thấu đáo, đạo lý sâu xa, nghệ thuật thuyết phục, hiểu biết rộng rãi người trải Đó công nhân lao động lầm than, đảng viên tù Côn Đảo, nhân sĩ, trí thức, người đảng phái, tôn giáo khác nhau, kiều bào, khách nước ngoài, chí niên hư hỏng, người tù hãn, bất trị Đó nghệ thuật giải mối quan hệ người với người không mệnh lệnh, cưỡng can thiệp thô bạo mà dân chủ, thuyết phục hiểu biết lẫn nhau; nghệ thuật hoá giải mâu thuẫn không đối kháng để đạt thông cảm nhận thức chung, từ tạo nên gắn kết tập thể Khi nhà tù Côn Đảo sau giữ cương vị lãnh đạo cấp cao, đồng chí Tôn Đức Thắng tìm cách thuyết phục người phương pháp vừa có tính nguyên tắc, tính khoa học, vừa có tình cảm nhân ái, bao dung Phương pháp tuyên truyền, giáo dục không tác động làm thay đổi nhận thức mà cảm hoá trái tim người Nó tạo giá trị quy tụ lòng người, làm cho nhân dân tin vào Đảng, tự nguyện theo Đảng hoạt động đặt lãnh đạo Đảng Đây nguyên nhân giúp đồng chí Tôn Đức Thắng thành công công tác vận động quần chúng, điều làm nên kỳ diệu nghệ thuật tuyên truyền, giáo dục đồng chí Phẩm chất quan trọng cần có người làm công tác tuyên truyền, tình cảm niềm tin vào nghiệp cách mạng, yếu tố định chất lượng hoạt động tuyên truyền, làm tăng nghệ thuật truyền cảm, sức hấp dẫn lay động lòng người Niềm tin trị kết trình nhận thức sâu 21 sắc, đắn tri thức trị lý tưởng trị Niềm tin trị hình thành sở khoa học giúp người làm công tác tuyên truyền vững vàng có định hướng trước quan hệ trị phức tạp, thường xuyên biến đổi, có hành động phù hợp với lý tưởng trị lựa chọn chuẩn mực trị xã hội đặt Niềm tin trị giúp cho người làm công tác tuyên truyền cách mạng rèn luyện lĩnh, sẵn sàng thực bảo vệ mục tiêu, lý tưởng Đồng chí Tôn Đức Thắng nhà tuyên truyền Khi đảng viên trung kiên chi đảng nhà tù Côn Đảo thực chủ trương “biến nhà tù thành trường học cách mạng”, đồng chí Tôn Đức Thắng tham gia học tập lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin góp phần quan trọng vào việc truyền bá kiến thức Khi biết tin phát xít Đức điên cuồng công Liên Xô, nội chi đảng nhà tù Côn Đảo diễn đấu tranh tư tưởng gay gắt vai trò Liên Xô chiến thứ II Bằng kiến thức lý luận vững chắc, sắc sảo tầm hiểu biết thực tiễn, đồng chí lý giải truyền niềm tin vào nghiệp cách mạng cho người, góp phần làm ổn định tư tưởng đảng viên chi Khi phát xít Nhật đảo thực dân Pháp, nội tù nhân có phân hoá, đồng chí đảng viên chi vạch rõ thất bại tất yếu chủ nghĩa phát xít, khẳng định cách mạng Việt Nam phong trào cách mạng giới định thắng lợi Vận dụng sáng tạo thuyết đấu tranh giai cấp chủ nghĩa Mác-Lênin phù hợp với bối cảnh lịch sử, đồng chí tham gia đánh bại luận điệu phản động số tù nhân theo quan điểm Quốc dân đảng họ cố tình vu khống, xuyên tạc chủ nghĩa cộng sản, gieo rắc tư tưởng học thuyết “đấu tranh sinh tồn”, giúp họ nhận rõ sai lầm tư tưởng hành động Đó nghệ thuật giành chủ động, thái độ tích cực đấu tranh chống quan điểm sai trái người làm công tác tuyên truyền Tài tuyên truyền, thuyết phục đồng chí Tôn Đức Thắng trình tổ chức, vận động đồng bào nước mà thể sinh động hoạt động đối ngoại Khi tham gia Đoàn đại biểu 22 Quốc hội Việt Nam sang làm việc Pháp, với đồng chí khác, đồng chí tiếp xúc, tuyên truyền, vận động, cảm hoá nhiều nghị sĩ Quốc hội Pháp, đại diện đoàn thể quần chúng, tầng lớp nhân dân Pháp, làm cho họ hiểu đấu tranh nghĩa nhân dân Việt Nam, ủng hộ Việt Nam thắt chặt thêm hiểu biết lẫn nhân dân hai nước Đồng chí tiếp xúc với nhiều nhân sĩ, trí thức, đối thoại với số người đảng phái, giai cấp, dân tộc, tôn giáo khác nhau, làm cho họ nhận rõ ý nghĩa, vai trò định sức mạnh đại đoàn kết dân tộc Đồng chí Tôn Đức Thắng quan tâm đến công tác tuyên truyền đối ngoại Đồng chí nhận trình quốc thư, tiếp xúc với đại sứ nhiều nước, gửi thư, điện chúc mừng quốc khánh, viết kỷ niệm kiện quốc tế trọng đại…Tranh thủ điều kiện, thời điểm lịch sử, đồng chí làm cho nhân dân tiến giới thấy rõ chất xâm lược chủ nghĩa đế quốc, thể khát vọng hoà bình, hạnh phúc nhân dân Việt Nam, kêu gọi nhân dân tiến giới giúp đỡ Việt Nam nghiệp bảo vệ xây dựng đất nước Đồng chí đặc biệt quan tâm đến việc phát huy vai trò bà kiều bào công tác tuyên truyền đối ngoại Đồng chí kêu gọi: “Các kiều bào hải ngoại lần phải tích cực hoạt động tìm đủ cách tuyên truyền chiến tranh nghĩa ta, gây thiện cảm với nhân dân yêu chuộng hoà bình giới đánh tan luận điệu bọn phản động quốc tế mong lừa bịp dư luận hoàn cầu để đè nén, bóc lột dân tộc nhược tiểu” Người thợ máy Việt Nam kéo cờ đỏ chiến hạm Pháp Biển Đen ủng hộ Nhà nước Xô Viết năm thể sinh động quan điểm Đảng, Nhà nước ta tinh thần quốc tế vô sản, ngoại giao nhân dân, thông tin đối ngoại nhiều diễn đàn khác nhau, nước nước Sức thu phục cảm hoá đồng chí toả ra, trước hết, từ trí tuệ người suốt đời lăn lộn học tập, phấn đấu, lao động, sáng tạo dân, nước, thế, từ lòng yêu nước, thương dân người cộng sản chân 23 Đồng chí Tôn Đức Thắng -người thực hành xuất sắc công tác tuyên truyền, giáo dục theo quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh Mục đích công tác tuyên truyền chuyển tải quan điểm, đường lối Đảng sách, pháp luật Nhà nước đến tầng lớp nhân dân; giác ngộ lý tưởng, tư tưởng, tình cảm cách mạng, đường đấu tranh cách mạng; tập hợp, đoàn kết, tổ chức, vận động lực lượng quần chúng hành động cách mạng Để đạt mục tiêu trên, trước hết, cán tuyên truyền phải dùng lời lẽ giản dị, thiết thực, gần gũi với quần chúng, làm cho dân hiểu, dân tin, dân tâm làm theo Cũng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Tôn Đức Thắng nói viết tất nhiệt thành người chiến sĩ cách mạng, lòng người lãnh đạo, ngôn từ mộc mạc, giản dị người lao động Những vấn đề mà đồng chí nêu phản ánh tâm tư nguyện vọng quần chúng Nguyên lý công tác tuyên truyền: Viết cho xem? Nói cho nghe? Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng chí Tôn Đức Thắng thể xuất sắc Thông qua ngôn ngữ, tác phong gần gũi, tự nhiên mà buổi nói chuyện hay qua viết đồng chí, người nói với người nghe, người viết với người đọc hoàn toàn bình đẳng đồng cảm Ví dụ, ngày 26-3-1961, phát biểu với niên, đồng chí nói cách giản dị đầy thuyết phục: “Nếu hệ trước nêu cao tinh thần bất khuất trước quân thù, dám đứng lên đương đầu với kẻ thù tàn bạo chiến thắng chúng ngày nay, phát huy truyền thống ấy, đồng chí tỏ bất khuất trước khó khăn, gian khổ, chiến thắng chúng mà hoàn thành nhiệm vụ” Khoảng cách chủ thể tuyên truyền đối tượng tuyên truyền dường rút ngắn lại, thấy không khí chan hoà, ấm cúng, ân cần thấu hiểu Người cán tuyên truyền muốn đạt hiệu cao công tác phải hiểu quy luật tư tưởng, tâm lý trình truyền bá quan điểm, đường lối cho nhân dân; quy luật tiếp nhận thông tin giai tầng khác xã hội; quy luật chuyển hoá tri thức khoa học trở thành niềm tin hành động cách 24 mạng quần chúng Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc nhở: công tác dân vận phải phải khéo, không bỏ sót người nào, làm cho đường lối, sách Đảng Chính phủ thông qua giáo dục, tuyên truyền vận động trở thành tư tưởng, ý thức hành động sáng tạo quần chúng Đồng chí Tôn Đức Thắng người có phương thức tuyên truyền miệng đạt tới trình độ nghệ thuật độc đáo Khi truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, quan điểm, chủ trương Đảng, đạo triển khai sách quan trọng, làm công tác ngoại giao hay đấu tranh phê phán tiêu cực, đồng chí đánh giá đối tượng để lựa chọn phương thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp Trong cách thức tuyên truyền, đồng chí trình bày nội dung cụ thể, thiết thực, rõ ràng, người nghe hồ hởi đón nhận Cách truyền đạt chủ trương, sách đồng chí giản dị, rành mạch thực tiễn Đó nghệ thuật khêu gợi vấn đề để đối tượng tuyên truyền hướng tới chân lý; nghệ thuật dẫn giải mục tiêu đường lối, sách đến biện pháp để đạt mục tiêu đó, giúp cho quần chúng thẩm thấu, lĩnh hội hành động dễ dàng Đồng chí Tôn Đức Thắng làm công tác tuyên truyền nhiều hình thức khác nhau: nói, viết, đối thoại, diễn đàn… vận dụng linh hoạt văn phong hội thoại với câu hỏi, câu kể, câu cảm thán, câu mệnh lệnh… Câu hỏi mà đồng chí nêu thường gắn với băn khoăn, thắc mắc thực tế khơi dậy nghĩa vụ, trách nhiệm công dân người, đưa giải thích, chứng minh ngắn gọn hướng dẫn họ làm theo đường lối cách mạng Đảng Đây nghệ thuật chinh phục lòng người phương pháp tuyên truyền đồng chí Tôn Đức Thắng Tính cổ động ngôn ngữ tuyên truyền đồng chí có sức mạnh hiệu triệu, thúc hành động cao, thể đậm nét nói, viết bầu cử đại biểu Quốc hội, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết dân tộc hay giao nhiệm vụ cho niên Đồng chí dặn: “Phải đề phòng chủ nghĩa mệnh lệnh: lợi dụng uy tín Đảng quần chúng mà hạ lệnh làm bừa, không chịu khó thuyết phục, giải thích, làm cho quần chúng tự giác, tự động thi hành sách Đảng” Lối tuyên truyền, giáo dục áp đặt, chiều tạo nên phản cảm, làm 25 cho đối tượng tuyên truyền không muốn nghe, không muốn tiếp thu nguy hại mối quan hệ Đảng nhân dân, cán quần chúng Đồng chí Tôn Đức Thắng người có công việc góp phần xây dựng đạo đức người xã hội chủ nghĩa Đồng chí giáo dục đạo đức lý luận cao xa mà gương mẫu mực, lời nói đôi với việc làm, khiêm tốn, giản dị Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở: giáo dục người khác, phải có tinh thần thân thái độ mực, không nên lấy làm tiêu chí để đánh giá hay phê bình người khác Cách thức giáo dục đồng chí Tôn Đức Thắng thấm đậm tình người cách thức giáo dục Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôn trọng nhân cách người, biểu cao văn hoá dân chủ, văn hoá giao tiếp, đối thoại, tranh luận Phương châm ứng xử với mình, với người, với công việc Chủ tịch Hồ Chí Minh thể rõ cách giáo dục cán bộ, đảng viên đồng chí Tôn Đức Thắng: “Chỉ trích vạch xấu người để mong vùi người ta xuống mình, trái lại, phải âu yếm phê bình điều hay lẽ trái người khác, tìm nêu khuyết điểm cho người khác thấy để sửa chữa” Đối với quần chúng, đồng chí dặn: “Chúng ta cần bàn bạc dân chủ với người Đảng, lắng nghe ý kiến họ, ý kiến hoan nghênh, ý kiến sai giải thích thực phương pháp thân phê bình, tự phê bình” Nắm tâm lý, hiểu nguyện vọng, mong muốn, tôn trọng đề xuất yêu cầu đối tượng tuyên truyền bí giúp cho công tác tuyên truyền đồng chí Tôn Đức Thắng đạt hiệu cao Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn: Một gương sống có giá trị trăm diễn văn tuyên truyền Để tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng, cán bộ, đảng viên phải trở thành gương sáng cho quần chúng noi theo Đồng chí Tôn Đức Thắng người thực hành công tác tuyên truyền, giáo dục theo quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh, như: nói đôi với làm, lý luận gắn liền với thực tiễn, cán phải người kiểu mẫu cho quần chúng làm theo, lấy gương người 26 tốt việc tốt để giáo dục… Đồng chí coi trọng việc vận dụng lý luận cách mạng để soi sáng thực tiễn; đánh giá, tổng kết thực tiễn để rút học kinh nghiệm; tổ chức phong trào thi đua, động viên lòng yêu nước tầng lớp nhân dân; đề cao vai trò làm gương cán bộ, đảng viên Đồng chí giáo dục cán bộ, đảng viên hệ trẻ đời Khi đánh giá đồng chí Tôn Đức Thắng, nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng nhận định: “Tôn Đức Thắng nhà lý luận, nhà tư tưởng hay nhà sáng tác mà người hành động, hành động tiên phong” Sự kết hợp lời nói hành động hoạt động tuyên truyền, giáo dục đồng chí Tôn Đức Thắng thể tác phong sâu sát, tỉ mỉ, tin yêu quý trọng nhân dân với tư cách đối tượng tuyên truyền Ở cương vị nào, đồng chí gương mẫu xuống tận địa phương, ngành, cấp để kiểm tra đôn đốc, nắm thực chất tình hình, lắng nghe nguyện vọng quần chúng, đưa sách sát thực tế Theo đồng chí, lực lượng làm tuyên truyền, giáo dục hệ thống trị, lực lượng xã hội, quần chúng tuyên truyền vận động quần chúng Đồng chí nhắc nhở giáo dục cán lãnh đạo cấp, ngành: “Các đồng chí xuống đồng ruộng, nhà máy, quan, hay xuống quần chúng, làm cho đường lối sách Đảng thấu suốt đến tận chi bộ, đến đảng viên, đến tận quần chúng nhân dân” Cũng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Tôn Đức Thắng gắn lý luận với thực tiễn Đồng chí yêu cầu tuyên truyền tổ chức thực nghị quyết, cần ý nắm bắt thông tin phản hồi để tham mưu cho Đảng đạo đắn Công tác tuyên truyền không thụ động mà phải theo sát vận động sống, làm cho nghị Đảng thành thực sinh động: “Trong thi hành sách Đảng, đồng chí phải kiểm tra, tìm hiểu xem nghị chủ trương Đảng có không Thấy tình hình phát triển, sách Đảng thiếu sót chỗ nào, đề nghị Trung ương bổ sung chỗ đó” Đồng chí trọng đổi công tác huấn luyện tuyên truyền theo hướng khoa học, thiết thực, không phô trương hình 27 thức, máy móc giáo điều hay hời hợt, cẩu thả Đồng chí nói: “Phải đề phòng chủ nghĩa hình thức, tức treo cho nhiều cờ, lập trụ sở cho đẹp, có đàn hát, tiệc tùng, mít tinh, diễn thuyết nội dung, điều độ, vô ích” Quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh công tác tuyên truyền, giáo dục đồng chí lĩnh hội thực hành cách thục Đồng chí Tôn Đức Thắng biết cách khích lệ cổ vũ thành tích quần chúng, tạo tâm lý phấn khởi, từ dẫn dắt kích thích quần chúng đến với nhận thức mới, vạch mục tiêu, nghĩa vụ, trách nhiệm để quần chúng tự giác thực Tác dụng khích lệ chỗ có khả khuyến khích tiềm lực người; khai thác khả người; phát huy tính tích cực, tính tự giác tính sáng tạo người Cũng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Tôn Đức Thắng động viên cổ vũ kịp thời gương người tốt, việc tốt lấy làm điển hình phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục Hàng năm, đến ngày kỷ niệm kiện liên quan đến đối tượng nhân dân Ngày Bình dân học vụ (8/9), Ngày Học sinh toàn quốc (9/1), Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7)… đồng chí lại gửi thư chúc mừng, khen ngợi, cổ vũ dặn dò nhiệm vụ Đồng chí có nhiều đóng góp việc làm cho tư tưởng Hồ Chí Minh chủ trương Đảng thi đua yêu nước trở thành động lực kháng chiến kiến quốc Khi Trưởng ban thi đua quốc Trung ương, đồng chí nêu cao tinh thần “tự trích”, nhìn thẳng vào thật, nói rõ thật, phê phán nhận thức không đầy đủ công tác thi đua dẫn đến sai lầm lãnh đạo tổ chức phong trào; đồng thời phương thức sửa chữa hạn chế, phương thức tiến hành nhằm đạt hiệu cao Giáo dục nhận thức đắn chất thi đua, đồng chí nói: “Thi đua thuật động viên, phương thức lãnh đạo để thực công việc hàng ngày với mức độ cao thời gian ngắn Nó việc tách rời công việc lãnh đạo hàng ngày cấp uỷ” Nghiên cứu quan điểm phong cách tuyên truyền, giáo dục đồng chí Tôn Đức Thắng, rút nhiều học bổ ích cho công tác giai đoạn 28 Những học sâu sắc thiết thực bối cảnh tích cực triển khai thực Nghị Đại hội X, Nghị Trung ương (khoá X) “Công tác tư tưởng, lý luận báo chí trước yêu cầu mới”, vào lúc Cuộc vận động học tập, làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh triển khai sâu rộng, bước vào chiều sâu Nói làm trí tuệ học từ nhân dân, lòng hy sinh, phấn đấu nhân dân - học lớn mà đồng chí Tôn Đức Thắng để lại cho Đảng ta, trước hết người cán lãnh đạo đội ngũ cán làm công tác tư tưởng Đảng KẾT LUẬN 29 Chủ tịch Tôn Đức Thắng gương sáng ngời lòng trung thành với Tổ quốc, với nhân dân; ý chí đấu tranh kiên cường bất khuất người chiến sĩ cộng sản mẫu mực, suốt đời hy sinh phấn đấu độc lập dân tộc, hạnh phúc nhân dân Nhắc đến gương đạo đức Bác Tôn, nhớ người với phẩm chất đạo đức tốt đẹp khẳng định chứng minh quán từ ký ức nhiều người chiến đấu làm việc với Bác Tôn giai đoạn cách mạng khác Ba mươi năm sau, nói đạo đức Bác Tôn, Thủ tướng Phạm Văn Đồng lại lần khẳng định: “…Di sản quý mà đồng chí Tôn Đức Thắng để lại cho nhân dân chất người Tôn Đức Thắng Tinh túy chất người lòng thương nước, yêu dân, niềm ưu với đồng bào, đồng chí, niềm tin sắt đá vào thắng lợi cách mạng, khó khăn gian khổ, tinh thần lòng phục vụ nhân dân, đức chí công, vô tư quên mình, khiêm tốn, giản dị hồn nhiên, sáng Đó chất cách mạng tinh khiết không làm phai nhạt được, từ thủa niên đến cuối đời, vượt qua muôn trùng thử thách, ngày ngời lên đẹp đẽ cao quý” Bác Tôn nhà lý luận đạo đức, nhà đạo đức học Bác Tôn nhà cách mạng, người thực hành lý tưởng đạo đức cách mạng Những lý tưởng đạo đức, nguyên lý đạo đức thống hành vi, qua cách sống, qua sinh hoạt ứng xử hàng ngày Trong đạo đức Bác Tôn, thống lý tưởng hành vi chặt chẽ đến mức bóc tách Đạo đức Bác Tôn - giống đạo đức Bác Hồ - thực vĩ đại điều tưởng bình thường, bình thường cách vĩ đại Nét bật Bác Tôn mà người dễ nhận thấy đức tính khiêm nhường lối sống giản dị Chính phẩm chất cao quý với lòng trung thành vô hạn với Tổ quốc ý chí chiến đấu kiên cường, bất khuất trước kẻ thù dân tộc in đậm trái tim người Việt Nam yêu nước ngưỡng mộ kính phục 30
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận cao học môn chính trị gia tiêu biểu một số vấn đề về đại đoàn kết và tuyên truyền cách mạng trong tư tưởng của chủ tịch tôn đức thắng, tiểu luận cao học môn chính trị gia tiêu biểu một số vấn đề về đại đoàn kết và tuyên truyền cách mạng trong tư tưởng của chủ tịch tôn đức thắng, tiểu luận cao học môn chính trị gia tiêu biểu một số vấn đề về đại đoàn kết và tuyên truyền cách mạng trong tư tưởng của chủ tịch tôn đức thắng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay