thực tâp cơ sở nghành KTVTB cảng green sport

47 141 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 23:49

Trong công cuộc hội nhập, ngành Vận tải biển Việt Nam đã đạt được bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng. Đi đôi với việc đổi mới là hiện đại hoá cơ sở vật chất kỹ thuật Cảng thì việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp không thể xem nhẹ. Theo sự phát triển của đất nước, khối lượng hàng hóa hàng năm vận chuyển bằng đường thủy nội địa tăng lên không ngừng phục vụ cho các khu công nghiệp, các nhà máy, khu đô thị mới. Đứng trước thời cơ, thuận lợi và thử thách mới, ngành vận tải thủy nói chung và Công ty cổ phần container Việt Nam (VICONSHIP) nói riêng đã từng bước vươn lên. VICONSHIP là một trong những hãng đại lý tàu biển và vận tải hàng đầu, có hệ thống cảng container, kho bãi, đội xe riêng phục vụ cho các dịch vụ vận chuyển hàng hoá thông thường và hàng container cả 3 miền Bắc, Trung.Dưới đây là báo cáo thực tập nghiệp vụ của em tại Công ty cổ phần container Việt Nam (VICONSHIP) . LỜI MỞ ĐẦU Trong công hội nhập, ngành Vận tải biển Việt Nam đạt bước phát triển mạnh mẽ quy mô chất lượng Đi đôi với việc đổi đại hoá sở vật chất kỹ thuật Cảng việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp xem nhẹ Theo phát triển đất nước, khối lượng hàng hóa hàng năm vận chuyển đường thủy nội địa tăng lên không ngừng phục vụ cho khu công nghiệp, nhà máy, khu đô thị Đứng trước thời cơ, thuận lợi thử thách mới, ngành vận tải thủy nói chung Công ty cổ phần container Việt Nam (VICONSHIP) nói riêng bước vươn lên VICONSHIP hãng đại lý tàu biển vận tải hàng đầu, có hệ thống cảng container, kho bãi, đội xe riêng phục vụ cho dịch vụ vận chuyển hàng hoá thông thường hàng container miền Bắc, Trung Dưới báo cáo thực tập nghiệp vụ em Công ty cổ phần container Việt Nam (VICONSHIP) Nội dung báo cáo em bao gồm: Chương I: Vài nét lịch sử phát triển Công ty cổ phần container Việt Nam Chương II: Tổng quan chức năng, nhiệm vụ cảng Chương III: Cở sở vật chất lĩnh vực hoạt động Chương IV: nội quy làm việc quan, xí nghiệp, phòng ban Chương V: Đặc điểm quy trình làm việc nhà máy, xí nghiệp CHƯƠNG I: VÀI NÉT VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM (GREEN PORT) I Vị trí địa lý GREEN PORT công ty thành viên CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM Cầu cảng có vị trí vĩ độ 20º51’ Bắc, 10643' kinh Đông, cách phao số 20 hải lý (gần Khu Chùa Vẽ, khu vựchạlưu Sông Cấm) GREEN PORT có tổng chiều dài cầu tầu 480 m (gồm cầu cầu sà lan) với độ sâu mớn nước cầu tàu m Cầu số đưa vào hoạt động từ tháng năm 2004 cầu số đưa vào hoạt động từ tháng 3/2006 Tháng 01 năm 2008 đưa thêm cầu xà lan vào hoạt động II Lịch sử phát triển công ty Container Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM (VICONSHIP) Hãng Đại lý Tàu biển Vận tải hàng đầu thức hoạt động từ năm 1985 (Tóm tắt lịch sử) VICONSHIP có hệ thống cảng container, kho bãi, đội xe riêng phục vụ cho dịch vụ vận chuyển hàng hóa thông thường hàng container miền Bắc, Trung, Nam Tóm tắt lịch sử : • 1985 : Ngày 27/7/1985 công ty thành lập, tên ban đầu "Công ty Container Việt Nam" • 1992 : Mở chi nhánh TP Hồ Chí Minh, sau tách trở thành công ty độc lập trực thuộc Vinalines (Viconship Sài Gòn) Công ty Container Việt Nam đổi tên thành "Công ty Container Phía bắc Việt Nam" (Viconship Hải Phòng) • 1995 : Thành lập Công ty liên doanh với hãng Nhật Bản : (Kanematsu Corp - Honda Trading Corp - Suzue Corp - Meiko Trans Corp - Kamigumi Corp.) "Công ty liên doanh Việt Nhật"(VIJACO) • 1996 : Tháng 4/1996 thành lập Công ty thành viên Hải Phòng "Công ty dịch vụ giao nhận vận chuyển Container Quốc tế" • 1997 : Mở chi nhánh TP Hồ Chí Minh tái thành lập mang tên "Viconship Hồ Chí Minh" • 2000 : Thành lập công ty thành viên Đà Nẵng "Công ty TNHH Container Miền Trung" • 2001 : Thành lập công ty thành viên TP Hồ Chí Minh "Công ty đại lý MSC" • 2002 : Tháng 4/2002 Viconship Hải Phòng cổ phần hoá trở thành Công ty cổ phần với tên gọi "Công ty CP Container Việt Nam" • • 2004 : Tháng 3/2004 Thành lập " Công ty TNHH tuyến TS" 2004 : Tháng 9/2004 đưa cảng Viconship (GreenPort) vào hoạt động • 2006 : Tháng 3/2006 đưa thêm cầu cảng số vào khai thác, nâng cao khả khai thác cảng GreenPort • 2006 : Tháng 8/2006 Thành lập "Công ty TNHH vận tải Toàn Cầu Xanh" • 2007 : Tháng 10/2007 đổi tên "Công ty dịch vụ giao nhận vận chuyển Container Quốc tế" thành "Công ty TNHH vận tải biển Ngôi Sao Xanh" • 2008 : Tháng 1/2008 thức giao dịch Sở giao dịch chứng khoán TP HCM • 2008 : Tháng 2/2008 đưa thêm cầu sà lan với chiều dài 51,5m nằm liền kề với cầu cảng số số vào khai thác • 2009 : Góp vốn vào " Công ty cổ phần Tiếp Vận Tương Lai • 2009 : Tháng 4/2009 Mở chi nhánh Quảng Ninh • 2012 : Tháng 1/2012 Đưa sà lan trọng tải 72 TEUs (GS05) vào khai thác, tháng 3/2012 đưa sà lan số (GS11) trọng tải vào khai thác • 2012 : Tháng 9/2012 Thành lập Công ty TNHH MTV Bến Xanh (Green Depot) • 2012 : Tháng 11/2012 Đưa trung tâm Logicstics xanh (diện tích 8,6 Ha) khu công nghiệp Đình Vũ vào khai thác Chương II: Tổng quan chức nhiệm vụ Cảng I Chức cảng: Chức vận tải cảng biển có lịch sử lâu đời với xuất hệ thống cảng biển tức từ ngày đầu tồn chùng Chức phản ánh thông qua khối lượng hàng hoá cảng phục vụ thời gian định (Tổng số hàng hoá thông qua cảng, tổng số hàng hoá xếp dỡ cảng) Chức thương mại: chức gắn liền với đời cảng, chức ngày phát triển theo phát triển kinh tế chung quốc gia, khu vực giới Chức thương mại cảng thể số đặc điểm sau: - Là nơi xúc tiến hoạt động tìm hiểu, ký kết hợp đồng xuất nhập - Là nơi thực hợp đồng xuất nhập - Xuất dịch vụ lao động, kỹ thuật, tài … Chức công nghiệp cảng biển có lịch sử lâu đời xưởng thủ công nhà máy công nghiệp, cảng biển trở thành trung tâm thuận lợi cho việc định vị doanh nghiệp công nghiệp nhiều ngành khác nhau, định vị cho phép việc tiết kiệm đáng kể chi phí vận tải so với việc xây dựng chúng miền hậu phương xa cảng Việc xây dựng xí nghiệp công nghiệp cảng, khu vực gần cảng, hậu phương cảng mang lại tiết kiệm nhiều mặt tuỳ thuộc vào hoạt động doanh nghiệp nhập nguyên liệu hay xuất sản phẩm hay tạm nhập tái xuất Chức xây dựng thành phố địa phương: chức có nguồn gốc từ chức vận tải, thương mại công nghiệp, thể việc cảng biển gps phần làm thay đổi cấu kinh tế thành phố cảng, tạo lực lượng lớn công ăn việc làm cho người lao động thành phố cảng, đóng góp với ngân sách Nhà nước địa phương có cảng thông qua khoản thuế, thúc đẩy việc xây dựng thành phố cảng thành trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch đồng thời trung tâm kinh tế quan trọng quốc gia II Nhiệm vụ cảng: Cảng coi mắt xích dây chuyền vận tải, nơi gặp gỡ phương thức vận tải khác nhau, nơi có thay đổi hàng hoá hành khách từ phương tiện vận tải biển sang phương tiện vận tải lại ngược lại Do mà cảng phải thực nhiệm vụ sau: - Lập sơ đồ công nghệ, thực hiên công tác xếp dỡ vận tải nội bộ, công tác đóng gói, bảo quản giao nhận hàng hoá công tác phục vụ khác làm hầm tàu, toa xe … - Tiến hàng công tác hoa tiêu, lai dắt, cung ứng lương thực, thực phẩm, nguyên nhiên vật liệu cần thiết cho tàu - Phục vụ kỹ thuật sửa chữa cho tàu phục vụ hàng hoá - Tổ chức tránh nạn cho phương tiện vận tải trường hợp thời tiết xấu Để làm công việc cảng cần phải có cầu tàu hàng hoá, cầu tàu hành khách, cầu tàu phụ, kho nhiên liệu, xưởng sửa chữa … Cảng cần trang bị đầy đủ công trình thuỷ, thiết bị xếp dỡ, có đường thuỷ thuỷ nội địa, đường đường sắt vào cảng giải phóng hàng III Kết luận Công ty TNHH Vận tải biển Ngôi xanh – GREEN PORT thành lập với nhiệm vụ cung cấp dịch vụ vận tải cần thiết để lưu thông hàng hóa Việt nam nơi giới đường bộ, đường biển đường sắt Công ty có xe chuyên dùng vận tải Container có khả vận chuyển tất miền đất nước Việt Nam vận chuyển cho loại hàng hóa không hạn chế chiều rộng, kích thước to nhỏ Việc sử dụng loại xe chuyên dụng đội ngũ lái xe tay nghề cao tạo cho công ty uy tín vững Là đại lý tàu biển, thay mặt cho hãng tàu nhà điều hành, GREEN PORT tuân theo thủ tục Chính phủ tàu vào cảng, thực xếp dỡ hàng giao nhận hàng hóa với tàu, cung cấp hàng hóa làm dịch vụ với đại lý xếp dỡ hàng hóa, thủ tục bốc xếp lưu kho hàng dời, dịch vụ cung cấp nước cung ứng thực phẩm cho tàu biển thu xếp nơi ăn chốn cho thuyền viên, giám định hàng hải, dịch vụ lên đà sửa chữa tàu Là nhà môi giới hàng hải, GREEN PORT thay mặt cho người thuê tàu chủ tàu, tổ chức kí kết hợp đồng thuê tàu theo thời gian theo chuyến Với gần 10 năm hoạt động lĩnh vực giao nhận Công ty TNHH Vận tải biển Ngôi xanh – GREEN PORT khẳng định uy tín, chất lượng dịch vụ lĩnh vực đại lý giao nhận Công ty cung cấp cácdịch vụ giao nhận hàng không, giao nhận đường biển, dịch vụ đóng gói, dịch vụ vận chuyển door to door, lý hải quan, dịch vụ vận chuyển xe tải, xà lan đến nơi lãnh thổ Việt Nam quốc tế Chương III CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG I Cơ sở vật chất Sơ đồ cảng: Luồng tàu Từ điểm hoa tiêu (Phao số 0) cửa Nam Triệu đến cảng Green Port qua sông Bạch Đằng, Hải Phòng: - Điểm hoa tiêu: 20o40’00N- 106o50’00E - Chiều dài luồng: 30 Km - Thuỷ triều: Nhật triều, chênh lệch cao 4,23 m - Cỡ tàu lớn tiếp nhận: 10,000 DWT/cầu Cầu bến: Thành phần - Chiều dài - Chiều rộng - Tải trọng cầu - Độ sâu nước Đơn vị m m Tấn/ m2 m Container Các loại hàng hoá khác - Hàng hoá - Công suất cảng - Định mức bốc dỡ hàng hoá: Cầu tàu1 160 25 -7.8 Tấn/năm ≥ 500.000 Cầu tàu 160 25 -7.8 Container Các loại hàng hoá khác ≥ 500.000 + Container + Các loại hàng hoá khác - Cần cẩu ray cầu tàu (KARANBAU ) - Cần cẩu ray cầu tàu Container/gi 18- 20 18- 20 Tấn/ngày 5.000 5.000 Đơn vị (LIBEBHERR) - Cần cẩu Đơn vị - Tàu kéo Đơn vị - Xe nâng khung mang Đơn vị - Xe vận tải Chiếc - Diện tích bãi sau cầu - Công suất chất xếp bãi sau cầu II (nâng trọng 40 T) Đơn vị (nâng trọng 40T) (nâng trọng 70T) (nâng trọng 35T) 23,650 Teu 942 Dịch vụ khách hàng (nâng trọng 35T) (16K-7321; 16K-0933) m2 Lĩnh vực hoạt động (nâng trọng 40T) 23,650 942 Cần trục chân đế loại cần trục có cần quay toàn vòng di chuyển đường ray Loại cần trục sử dụng phổ biết cảng sông , cảng biển nhà máy Cần trục chân đế thường sử dụng để xếp dỡ loại hàng như: hàng rời, hàng bao kiện, hàng khí hàng quặng…Cần trục chân đế sử dụng công cụ mang hàng : gầu ngoạm, móc đơn, móc kép loại công cụ khác để xếp dỡ hàng hóa Tên thiết bị Chân đế Số lượng Sức nâng 40 Tốc độ 25 container/giờ * Cần cẩu bố trí tuyến tiền phương, chạy tuyến đường ray dành riêng cho nó, song song với mạn tàu để thuận tiện cho việc chuyển hàng từ tàu sang phương tiện vận tải cảng từ phương tiện vận tải lên tàu Một chu kỳ hoạt động cần cẩu bắt đầu kể từ sử dụng mắt cẩu để chuyển hàng (đối với hàng rời) từ tàu sang phương tiện vận tải khác (hoặc cho vào thùng để đóng bao) Sau quay trở lại vị trí ban đầu ngược lại Chu kỳ thường kéo dài khoảng 2,5 phút Cần cẩu hoạt động tuyến đường ray cố định dành riêng cho nó, di chuyển dọc đường ray trình xếp dỡ Cần cẩu hoạt động nhờ hệ thống dây cáp Thông qua việc điều khiển dây cáp người điều khiển cần cẩu có thẻ điều chỉnh cách xác hoạt động mắt cẩu để móc xếp hàng cách hiệu Xe đầu kéo (terminal trailers): Thường dùng làm phương tiện để chở container từ tàu vào bãi, từ cảng đến nơi người nhận ngược lại, dùng để xếp dỡ cho tàu container theo kiểu RO – RO Ngoài ra, xe đầu kéo dùng để phục vụ cho việc xếp dỡ hàng hoá cảng theo kiểu dựa sở rơ – mooc đổ dọc thành tàu, đầu kéo kéo rơ – mooc vào bãi xếp thành hàng Các loại xe tập kết đội giới xí nghiệp Trong hợp đồng xếp dỡ chủ hàng ký với cảng, đưa hàng vào bãi mà dùng ôtô ban điều hành sản xuất cấp lệnh điều động xuống đội giới Theo lệnh đó, lái xe đưa xe đến địa điểm xếp dỡ hàng Đối với trình xếp dỡ từ tàu xuống bãi (hoặc ngược lại) xe đỗ chân đế cần cẩu tàu để lấy hàng (có công nhân thủ công phụ trợ) Sau lái xe đưa hàng vào bãi Tại bãi, tuỳ loại hàng dùng cần cẩu xếp xuống bãi xe tự đỗ Cứ xoay vòng hết ca hết hàng Đối với xe vào lấy hàng: Lái xe đưa xe vào cảng thông qua lệnh lấy hàng chủ hàng cung cấp đăng ký cổng bảo vệ Lái xe đưa xe đến vị trí xếp dỡ hàng làm tương tự xe vận tải nội Khi xong phải cho xe qua cân kiểm tra tải trọng, đủ điều kiện thiết bị khác cầu tàu, có lớp cao xu dùng để tránh va đập tàu có trường hợp xấu xảy Bên cạnh đó, hệ thống bốp điện cung cấp điện cho cần trục chân đế hoạt động hoạt động tàu như: đóng mở hầm chứa hàng, thiết bị hoạt động tàu Hệ thống bốp điện cung cấp điện cho container chứa loại thực phẩm, đồ uống, loại thủy hải sản, thịt, đồ hộp… II.đặc trưng, trình sản xuất loại phương tiện vận tải Tàu biển a Tàu chở hàng: Đây phương tiện vận tải có khả vận chuyển khối lượng hàng hoá lớn cảng Tàu chở hàng bao gồm nhiều toa, toa có cấu tạo khác để thuận tiện cho trình chuyên chở Có loại toa chở hàng: - Toa có mui - Toa không mui, có thành - Toa không mui, không thành Tàu chở hàng chuyên chở hàng hoá từ tàu tới kho ngược lại Tàu chở hàng hoạt động theo tuyến là: tuyến hậu phương tuyến tiền phương - Tuyến tiền phương: tuyến đường ray chạy song song với thân tàu hàng giúp cho tàu nhận hàng từ tàu hàng xuống thông qua hệ thống cần cẩu, sau tiếp tục vận chuyển hàng hoá sang tuyến hậu phương - Tuyến hậu phương: tuyến đường ray giúp cho hàng hoá vận chuyển từ tuyến hậu phương đến kho để thực giao hàng cho phương tiện vận tải khác xếp hàng vào kho Sà lan Hệ thống sà lan dùng để vận chuyển loại khoáng sản như:quặng sắt, than Hiện nay, hệ thống sà lan dùng để chở container xe container hệ thống container dùng để vận chuyển container đến nơi nhận hàng từ nơi nhận hàng tới cảng đến nơi cần giao hàng III.Quá trình làm việc tổ đội công nhân sản xuất - Thời gian ca: ca làm 6h nghỉ 12h - Nhiệm vụ: Ngoài cầu tàu: xếp dỡ hàng hoá Trong bãi: đóng hàng vào container (chủ yếu từ xe chủ hàng vào container) Rút ruột contaniner - Công nhân: có nam, trẻ (từ 18 tuổi trở lên) khoẻ mạnh Phải có chứng xếp dỡ hàng hoá chứng an toàn lao động - đội phó ca: phụ trách điều hành, chắp mối sản xuất, phân công công nhân, bố trí phương tiện xếp dỡ hàng, rút hàng cho chủ hàng - Thời gian làm việc: Ca ngày: làm việc 12h nghỉ 2h Ca đêm: làm việc 12h nghỉ 48h IV.hoạt động kho, bãi Quá trình hoạt động kho bãi hàng: Các loại hàng hoá vận chuyển đến cảng để chờ xếp lên tàu xếp từ tàu xuống xếp vào kho bến cảng, tuỳ thuộc vào hàng hoá thời gian bốc xếp Đối với hàng hoá đưa tới cảng để vận chuyển đến cảng khác, thời gian chờ đợi xếp lên tàu xếp vào kho hàng hoá cần bảo quản điều kiện đặc biệt để chống lại ảnh hưởng môi trường (hàng đông lạnh, hàng ngũ cốc, phân bón …) Còn loại hàng lại để cảng, chờ bốc lên tàu Đối với hàng hoá từ tàu đưa xuống xếp vào kho để làm hàng trước chuyển (hàng rời chưa đóng bao) chờ vận chuyển đến nơi cuối (hàng đông lạnh) Tại kho bãi cảng chủ tàu phải chịu chi phí giữ hàng cảng có trách nhiệm đảm bảo cho hàng hoá điều kiện quy định Nếu có rủi ro xảy cảng phải chịu khoản chi phí bồi thường thiệt hại theo điều khoản hợp đồng ký A KHO CFS Với hệ thống kho bãi rộng 5,000 m2 gần cảng Container Chùa Vẽ Hải Phòng, Viconship sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khách hàng lưu kho, vận chuyển phân phối hàng hóa thông qua hệ thống vận tải toàn quốc Cung cấp dịch vụ kho bãi đóng hàng xuất nhập theo yêu cầu tất khách hàng nước Dịch vụ gồm xếp đóng rút hàng vào cho loại Container, kể Container khung Container phằng Đảm bảo an toàn cho hàng hoá với nhiều chủng loại khác Kho CFS (Container Freight Station: hàng đóng container trả cước chuyển đến địa điểm định để giao hàng): A1 Quá trình đóng hàng rút hàng khỏi khối container CFS: Việc đóng hàng rút hàng thực theo vận đơn xếp trước: a Đóng hàng: Khi đóng hàng vào container phải có lệnh đóng hàng chủ hàng Công nhân trước đóng hàng vào container phỉa xem container có đủ điều kiện vệ sinh an toàn hay không - Đầu tiên tiếp nhận danh mục hàng hoá yêu cầu chủ hàng loại container - Tiếp nhận hàng: tiến hành đối chiếu kiểm tra hàng chủng loại, số lượng, kiểm tra chất lượng vỏ container - Điều động công nhân bốc xếp thủ công hay giới - Bốc xếp hàng vào container theo thứ tự xếp hàng chủ hàng Cuối hải quan kiẻm tra kẹp chì b Rút hàng: Phải có lệnh rút hàng chủ hàng - Tiếp nhận giấy tờ hàng hoá cần rút container - Công nhân tiến hành đối chiếu kẹp chì hải quan kẹp chì chủ hàng - Báo cáo với hải quan thủ tục rút hàng, cắt kẹp chì - Điều động công nhân phương tiện để rút hàng, rút hàng theo thứ tự vận đơn - Kiểm tra hàng container, lập biên bàn giao B,Khai thác bến bãi Container Với dây chuyền đóng gói bốc dỡ hàng hoá đại, cách thức quản lý chuyên nghiệp, địa an toàn, Bến bãi Container Viconship (với diện tích 90,000 m2) phủ Việt Nam cấp giấy phép thông quan Bãi Viconship quản lý hàng Container cho hầu hết hãng tàu hoạt động Việt Nam Với nhiều năm kinh nghiệm dịch vụ khai thác kho bãi, Bãi Viconship đảm nhận việc đóng lưu kho tất loại hàng Container, sắt thép, thiết bị hóa chất xăng dầu, chuyên chở thiết bị từ từ tàu đến kho chứa ngược lại C Bãi CY: Quá trình nhận, đóng gói hàng hoá xuất vào container: a Chuẩn bị thủ tục đóng hàng: nhân viên làm thủ tục hàng xuất: - Căn vào thời hạn giao hàng - Căn vào lịch tàu vào, yêu cầu chủ hàng chuyển hồ sơ hàng xuất gồm: + Bộ tờ khai hải quan + Hợp đồng + Packing list + Invoice + L/C + Giấy tờ khác có + Mở tờ khai hải quan + Xin hải quan kiểm hoá b Kiểm tra thủ tục, thu xếp vỏ container yêu cầu công nhân đóng hàng: nhân viên giao nhận: - Tiếp nhận lệnh giao hàng (chủ hàng xuất trình) đại lý hãng tàu cấp - Căn vào loại hàng, số lượng, chủng loại, đặc tính quy cách để lựa chọn vỏ container cho phù hợp (vỏ tốt) đảm bảo nguyên tắc vỏ vào trước đóng hàng trước vị trí dễ đóng hàng, xếp dỡ thuận tiện - Đảm bảo an toàn cho hàng hoá trình lưu giữ bảo quản xếp dỡ - Tiếp nhận paking list từ chủ hàng - Kiểm tra số lượng theo đơn hàng, tính toán dung tích, vị trí xếp, cách thức xếp hàng container phù hợp yêu cầu nêu packing list - Tải trọng cho phép (payload) - Hải quan chấp thuận kiểm hoá c Giám sát tổ chức đóng hàng vào container: Nhân viên thủ tục hàng xuất: yêu cầu công nhân đóng hàng theo phưong án chọn Công nhân thủ công: công nhân thủ công xếp hàng vào container Hải quan kiểm hoá: mời hải quan kiểm hoá kẹp chì hải quan đóng hàng xong Chủ hàng: kẹp chì hãng tàu (chủ hàng niêm chì) Nhân viên thủ tục: ký nhận nhận tờ khai chuyển đại lý hãng tàu chờ xuất Thông báo cho kế toán hàng xuất để cập nhật, theo dõi quản lý giao hàng d Hoàn thành thủ tục giao nhận thông quan: Nhân viên giao nhận: - Kiểm tra tình trạng container sau đóng hàng xong hoàn thành tờ khai xuất - Làm phiếu giao nhận kiêm phiếu nhập kho - Yêu cầu chủ hàng ký nhận nhận 01 liên Nhân viên giao nhận, bảo vệ: giao phiếu nhập kho bàn giao cho bảo vệ trông coi bảo quản Quá trình giao nhận hàng lẻ bãi container: Hàng lẻ thườg hàng hòm, hàng kiện, hàng ctton, hàng bao Quá trình giao nhận: - Tiếp nhận lệnh giao hàng - Đối chiếu hàng mô tả hoá đơn với hàng thực tế - Viết phiếu xuất kho - Báo cáo với hải quan, giám sát với hàng lẻ - Làm thủ tục hải quan - Hướng dẫn chủ hàng toán cước phí: phí CFS, phí bốc xếp, phí lưu kho, phí giao nhận - Điều động công nhân bốc xếp thủ công công nhân giới bốc hàng lên xe chủ hàng - Cùng chủ hàng kiểm tra đúng, đủ, nguyên đai nguyên kiện hàng hoá Hướng dẫn kiểm tra container: a Kiểm tra vỏ container để nhận bảo quản CY nhận vỏ để cấp đóng hàng xuất: Phòng khai thác kho bãi, giao nhận cổng, giao nhận bãi CY, nhân viên thủ tục giao nhận phòng Đại lý: kiểm tra vỏ container: - Tình trạng bên ngoài: kiểm tra bao quát độ kín, khít, không biến dạng khung móp méo, han gỉ, cửa không bị cong vênh, đầy đủ trục, tay quay, tai kẹp chì, khung vách, gioăng - Tình trạng bên trong: đảm bảo dầu mỡ mùi, vách gỗ ốp xung quanh, sàn không cong vênh, không bị trồi đinh rive kiểm tra độ kín cách phát ánh sáng bị lọt từ bên vào - Các phụ kiện kết nối container chuyên dùng Tình trạng thiết bị kèm theo container lạnh, tank container - Thực phân khu vực xếp, bảo quản, vệ sinh b Kiểm tra container hàng: giao nhận cổng, giao nhận bãi CY, nhân viên thủ tục, giao nhận phòng đại lý, lái xe kiểm tra hàng, vỏ nhận để vận chuyển: kiểm tra niêm chì container có hàng: - Phải so sánh số thực tế niêm chì kẹp container với chứng từ kèm theo: số, nguyên vẹn mặt học, container dấu khác thường, đảm bảo độ khít, kín, không biến dạng container đủ điều kiện xuất (giao lên tàu biển) phải đầy đủ 02 chì gồm: - Chì hải quan chứng việc hàng hoá hải quan kiểm tra giám sát - Chì chủ hàng (do chủ tàu cấp) người gửi hàng niêm phong để đảm bảo nguyên vẹn cho hàng hoá chứng cho việc giao nhận hàng, thể rõ bill of lading (B/L) chứng từ hàng hoá, toán khác Ngoài chì (chủ hàng hải quan) có chì giám định cho trường hợp cần thiết - Giao nhận container hàng phải tiến hành kiểm tra, giao nhận theo phương thức nguyên niêm chì (như mô tả) theo nguyên tắc “nhận nào, giao ấy” Kết giao nhận thực tế phải ghi đầy đủ, xác vào “Phiếu giao nhận hàng kiêm phiếu nhập kho”, “Phiếu giao nhận hàng kiêm phiếu xuất kho” có đầy đủ họ tên, chữ ký người giao, người nhận lưu giữ theo quy định Quá trình giao nhận vỏ container bãi container: Chủ hàng liên lạc với hãng tàu để lấy lệnh cấp container (thể số container sổ sách chủ hàng phải xuống bãi chọn) Sau cầm lệnh, chủ hàng mang lệnh xuống bãi yêu cầu nộp chi phí nâng hạ Nếu hãng container có đại diện cảng cảng giao cho container cho đại diện hãng container Trường hợp hãng container đại diện nước sở hãng container không cho chủ hàng thuê container Tương tự trình nhận vỏ, trình giao vỏ sau: - Chủ hàng trả vỏ, đảm bảo giữ nguyên tình trạng tốt vỏ - Khi hàng rút hết khỏi container cảng nhận vỏ container theo nguyên ghi nhận, trạng vỏ container sau giao cho hãng container theo đại diện nước sở Quá trình vận chuyển container xuất, nhập tàu: a Nhận giao kế hoạch vận chuyển: Trưởng ca giao nhận, trưởng phòng khai thác Infacon: thông báo yêu cầu vận chuyển hàng hoá xuất nhập, xuất tàu từ đầu ca sản xuất Điều độ phòng VTXD: - Tiếp nhận kế hoạch vận chuyển xác lập, yêu cầu trưởng ca giao nhận, Infacon, kiểm tra kết thực kế hoạch vận chuyển ca trước, kiểm tra lại thông tin vị trí tàu, địa điểm lấy hàng xuất, thời gian làm hàng, số lượng container nhập/ xuất phương tiện vận chuyển, thiết bị xếp dỡ Công ty để tổ chức thực tốt kế hoạch vận chuyển ca - Kiểm tra, điều phối số lượng xe vận chuyển, nhắc nhở lái xe, công nhân lái xe nâng vào vị trí nhận nhiệm vụ sản xuất Công nhân lái xe, lái xe nâng hàng: hiểu rõ khối lượng cần vận chuyển, bốc xếp, tên tàu biển, cầu tàu đỗ để làm hàng, vị trí lấy hàng xuất CY b Vận chuyển hàng nhập xuất tàu: Lái xe: vận chuyển hàng nhập tàu: kiểm tra, đối chiéu số hiệu container, số niêm chì với “phiếu giao nhận hàng”, phát thấy sai lệch báo lại giao nhận cầu tàu để sửa chữa Giao nhận cầu tàu: đưa xe vào vị trí xếp hàng an toàn, đảm bảo trật tự vào vị trí xếp hàng cầu tàu, ký nhận lập phiếu giao hàng, phiếu cổng giao cho lái xe để xuất trình qua cổng cảng Lái xe: vận chuyển container từ cầu tàu hạ bãi, giao hàng cho giao nhận CY để bảo quản Quay vòng thực vận chuyển chuyến Lái xe, giao nhận bãi: vận chuyển hàng xuất tàu: vào vị trí xếp hàng theo dẫn trưởng ca giao nhận, kế toán hàng xuất bãi CY phụ xe nâng hàng đảm bảo an toàn, thuận tiện cho việc quay trở xe nâng hàng để xếp hàng Nhận hàng “Phiếu giao nhận hàng kiêm phiếu xuất kho” (3 liên): cổng CY giữ liên, giao nhận cảng liên, lái xe giữ liên (có chữ ký nhận hàng giao nhận cảng) Lái xe, điều độ phòng VTXD, nhân viên Infacon: trường hợp vận chuyển hàng xuất tàu Infacon từ CY khác, lái xe việc nhận thông tin yêu cầu vạn chuyển từ điều độ phòng VTXD, trưởng ca giao nhận trực tiếp nhận thông tin từ nhân viên lập Bay Plan, nhân viên giao nhận tài Infacon để đến thẳng CY khác lấy hàng vận chuyển tàu Lái xe, nhân viên lập Bay Plan, nhân viên giao nhận: vận chuyển hàng xuất từ CY tàu biển, đảm bảo tên tài, vị trí dỡ hàng để giao hàng lên tàu theo dẫn giao nhận, đạo xếp dỡ cảng nhân viên lập Bay Plan cho tàu biển Lái xe, giao nhận cầu tàu: - Xuất trình “phiếu giao nhận hàng kiêm phiếu xuất kho” yêu cầu giao nhận cảng ký nhận đảm bảo phù hợp thực tế kiểm tra số container, số niêm chì ghi phiếu - Thực chuyến quay vòng theo dẫn nhân viên kết toán theo dõi hàng xuất tàu c Điều chỉnh hợp lý phương tiện vận chuyển ca: Điều độ phòng vận tải xếp dỡ: ca sản xuất (6h/ca) có từ đến tàu đồng thời cần vận chuyển phòng nhập, xuất; Điều độ phòng VTXD phải nắm địa điểm lấy, trả hàng số lượng container twong ứng, tiến độ giao hàng, tình hình xếp dỡ tàu để điều chỉnh số lượng phương tiện vận chuyển hàng xuất, nhập đảm bảo phù hợp với tiến độ xếp, dỡ tăng chuyến quay vòng phương tiện Trưởng ca giao nhận, nhân viên kết toán hàng hoá: thường xuyên trao đổi thông tin, nắm tình hình xếp dỡ hàng xuất, nhập tàu, đồng thời vào Bay Plan, thủ tục hải quan để xác định số lượng, trình tự container cần phải xếp cho tàu, thông báo kịp thời cho giao nhận lái xe thực việc bốc xếp, vận chuyển đảm bảo thông suốt, phù hợp với tiến độ giải phóng tàu Trưởng phòng: khai thác kho bãi, vận tải xếp dỡ: thông qua kiểm tra thông tin, từ trưởng ca giao nhận, nhân vien kết toán hàng xuất, nhân viên lập Bay Plan tàu STL, trưởng phòng VTXD, TP KTKB phải nắm bắt thông tin vào thời điểm cần thiết, đặc biệt vào ca cuối chậm 3h trước tàu rời cầu để điều chỉnh kịp thời phương tiện vận chuyển, bốc xếp, kiểm tra hàng hoá, nhằm đảm bảo thời gian giao hàng xuất lên tàu, tránh nhầm lẫn, bỏ sót Kết thúc ca sản xuất: lái xe: - Soát xét phiếu vận chuyển, phiếu giao nhận hàng kiêm phiếu xuất kho, yêu cầu giao nhận Điều độ ký phiếu công tác - Kiểm tra tình hình phương tiện, kết thúc ca sản xuất nghỉ ca để chuẩn bị tham gia sản xuất ca 7.máy soi container di động Đây loại máy soi container di động đặt xe tải với chức soi chiếu hàng hóa di động soi chiếu dạng cổng Như loại máy soi container thứ trang bị hoạt động Cục Hải quan Hải Phòng Tổng cục Hải quan trang bị Máy soi thiết kế công nghệ tia X, toàn hệ thống máy tính, phòng điều khiển, vận hành, phân tích hình ảnh đặt xe soi chiếu di động Máy soi lắp đặt sau cổng vào cảng Green Port, diện tích: 3.000m2, khu vực soi chiếu kích thước 50m x 30m có văn phòng làm việc cho cán Hệ thống máy soi di động công ty Cổ phần thương mại Công nghệ sản xuất vận chuyển lắp đặt an toàn cảng Greenport, Tổng cục Hải quan nghiệm thu kỹ thuật bàn giao cho Cục Hải quan Hải Phòng tiếp nhận, sử dụng Cục giao cho Đội Kiểm tra hàng hóa sử dụng máy soi container trực thuộc Phòng Quản lý rủi ro quản lý, vận hành sử dụng máy Hệ thống quản lý - công nghệ thông tin - Được thiết lập mạng cục đơn vị - Được kết nối với hãng tàu, văn phòng cảng công ty xuất nhập - Có phần mềm CTMS để quản lý container cảng EDI để trao đổi liệu 1.8 Các vấn đề chung an toàn lao động cảng - Trước chọn kiểm tra xác định mã hiệu an toàn phải có tín hiệu báo trước cho người tránh - Không cẩu mã hàng vượt trọng tải dây buộc, sức nâng mã hàng rõ tải trọng - Không di chuyển mã hàng qua chỗ có người làm việc, không treo mã hàng lơ lửng, phía đầu người phương tiện - Không cho máy trục nâng hạ cần giới hạn cho phép để phòng lật ngược đằng sau làm đổ cần trục - Không lê tải trọng cầu hàng theo góc nghiêng - Không cho cần trục cầu người, thiết bị chuyên dùng cấp phép - Máy trục hoạt động có tượng không an toàn phải dừng để xem xét, sửa chữa - Đối với kiện hàng vượt tải trọng cho phép cần trục phải dùng cần trục (đấu cẩu) tuân theo quy định sau : + Phải tổ chức đạo chặt chẽ, có phương án cụ thể giám đốc điều hành duyệt có người hướng dẫn trường + Hai cần trục phải đặt cứng vững + Nếu cần trục có sức nâng ngang trọng lượng kiện hàng điều chỉnh qua đòn gánh lên cần trục không vượt 80% sức cẩu cho phép - Khách đến tham quan công nhân lại cảng cần ý không cạnh luống công, không dùng xe máy lại cảng mà dùng xe đạp bộ, nên đường lớn tránh gần thiết bị nâng hạ, vận chuyển hàng Kết Luận Vai trò vận tải biển kinh tế Việt Nam vô quan trọng Trong năm qua phát triển vận tải biển đòng góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế nước ta, để tiếp tục phát huy vai trò vận tải biển phải không ngừng đổi tự hoàn thiện mặt để bắt kịp thời đại đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, việc vận chuyển hàng hoá, hành khách việc giao lưu thông thương với giới Cảng biển đầu mối quan trọng để thực tốt công việc Muốn vậy, ta phải tổ chức khai thác cách hiệu trang thiết bị cảng biển Qua đợt thực tập em có nhiều kiến thức thực tế đồng thời kiểm nghiệm học trường Qua em xin trân thành cảm ơn thầy cô giáo đặc biệt thầy Nguyễn Hữu Hùng trực tiếp hướng dẫn giúp em hoàn thành báo cáo Hải Phòng, ngày tháng 03 năm 2009
- Xem thêm -

Xem thêm: thực tâp cơ sở nghành KTVTB cảng green sport, thực tâp cơ sở nghành KTVTB cảng green sport, thực tâp cơ sở nghành KTVTB cảng green sport, Chương IV: nội quy làm việc của cơ quan, xí nghiệp, các phòng ban, Chương V:đặc trưng, quá trình sản xuất của các loại thiết bị xếp dỡ của cảng các loại phương tiện vận tải quá trình làm việc của các tổ đội công nhân sản xuất hoạt động của kho, bãi, IV.hoạt động của kho, bãi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay