đồ án môn học phân tích hoạt động kinh tế

66 211 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 23:29

Ngày nay, mọi vấn đề, mọi hiện tượng kinh tế xã hội đều luôn luôn vận đông, chúng tồn tại và phát triển trong mối quan hệ mật thiết với nhau, tác động qua lại với nhau. Khi mà xã hội càng phát triển thì mối quan hệ đó càng phức tạp và càng được biểu hiện dưới nhiều hình thái khác nhau. Đó là lí do vì sao mà trong mọi vấn đề khi đưa ra những quyết định thì cần phải xem xét, phải cân nhắc một cách kĩ lưỡng để có được những quyết định đúng đắn, hợp lí và kịp thời. Để làm được điều này thì chúng ta phải có đầu óc biết phân tích và phán đoán. Dễ hiểu việc phân tích các hoạt động nói chung và phân tích các hoạt động kinh tế nói riêng nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nó chính là một trong những công cụ của nhận thức, có nhận thức đúng thì mới có những quyết định đúng có như vậy mới thu được những kết quả tốt nhất trong mọi hành động. Vận tải biển là một trong những ngành mang lại ngoại tệ lớn cho đất nước. Nó là ngành sản xuất đặc biệt, do vậy mà các hoạt động kinh tế diễn ra trong các doanh nghiệp vận tải biển thật đặc biệt từ đó mà việc phân tích các hoạt động kinh tế diễn ra trong nghành càng có vai trò quan trọng hơn hẳn so với các nghành kinh doanh khác. Nghành nói đến những khoảng cách, cự ly, thời tiết, hàng hải và phương tiện chủ yếu là tàu do vậy nó đòi hỏi người phân tích phải có những kiến thức tổng hợp về kinh tế ,chính trị, xã hội, địa lí, hàng hải và các đặc trưng kĩ thuật của phương tiện vận chuyển ... . Để các doanh nghiệp có hiệu quả và đứng vững trong thời kỳ hội nhập, các doanh nghiệp, các nhà quản lý phải tiến hành phân tích, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, thấy rõ mặt mạnh và những tồn tại, tìm nguyên nhân và đưa ra các biện pháp, các quyết định hợp lý trong kinh doanh.Sau đây là bài phân tích của em về tình hình thực hiện chỉ tiêu sản lượng trong doanh nghiệp vận tải biển. Sự hiểu biết chưa thật sâu sắc và dưới những góc nhìn chưa thật toàn diện sẽ làm cho bài của em không tránh khỏi những sai sót mong thầy cô xem xét và chỉ bảo cho em. Em chân thành cảm ơn các thầy cô. ĐỒ ÁN MÔN HỌC Lời mở đầu Ngày nay, vấn đề, tượng kinh tế- xã hội luôn vận đông, chúng tồn phát triển mối quan hệ mật thiết với nhau, tác động qua lại với Khi mà xã hội phát triển mối quan hệ phức tạp biểu nhiều hình thái khác Đó lí mà vấn đề đưa định cần phải xem xét, phải cân nhắc cách kĩ lưỡng để có định đắn, hợp lí kịp thời Để làm điều phải có đầu óc biết phân tích phán đoán Dễ hiểu việc phân tích hoạt động nói chung phân tích hoạt động kinh tế nói riêng có ý nghĩa vô quan trọng, công cụ nhận thức, có nhận thức có định có thu kết tốt hành động Vận tải biển ngành mang lại ngoại tệ lớn cho đất nước Nó ngành sản xuất đặc biệt, mà hoạt động kinh tế diễn doanh nghiệp vận tải biển thật đặc biệt từ mà việc phân tích hoạt động kinh tế diễn nghành có vai trò quan trọng hẳn so với nghành kinh doanh khác Nghành nói đến khoảng cách, cự ly, thời tiết, hàng hải phương tiện chủ yếu tàu đòi hỏi người phân tích phải có kiến thức tổng hợp kinh tế ,chính trị, xã hội, địa lí, hàng hải đặc trưng kĩ thuật phương tiện vận chuyển Để doanh nghiệp có hiệu đứng vững thời kỳ hội nhập, doanh nghiệp, nhà quản lý phải tiến hành phân tích, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, thấy rõ mặt mạnh tồn tại, tìm nguyên nhân đưa biện pháp, định hợp lý kinh doanh Sau phân tích em tình hình thực tiêu sản lượng doanh nghiệp vận tải biển Sự hiểu biết chưa thật sâu sắc góc ĐỒ ÁN MÔN HỌC nhìn chưa thật toàn diện làm cho em không tránh khỏi sai sót mong thầy cô xem xét bảo cho em Em chân thành cảm ơn thầy cô Phần I Lý luận chung phân tích hoạt động kinh tế ĐỒ ÁN MÔN HỌC Mục đích, ý nghĩa hoạt động phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp vận tải biển Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp vân tải biển phân chia phân giải trình kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp vận tải biển, qua mà nhận thức phát tiềm doanh nghiệp, đồng thời đề xuất biện pháp nhằm khai thác cách triệt để có hiệu tiềm 1.1.Mục đích Mục đích chung người làm phân tích thường bao gồm: +Đánh giá kết hoạt động kinh tế, kết việc thực nhiệm vụ giao, đánh giá việc chấp hành chế độ, sách Nhà nước +Xác định nhân tố ảnh hưởng đến tiêu phân tích,tính toán mức độ ảnh hưởng chúng Xác định nguyên nhân dẫn đến biến động nhân tố làm ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ xu hướng tượng kinh tế +Phân tích nhân tố,các nguyên nhân ảnh hưởng đến tiêu kinh tếvà trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp.Qua mà xác định tiềm năng, lực doanh nghiệp nội dung phân tích +Đề xuất biện pháp phương hướng áp dung doanh nghiệp thời gian tới để khai thác triệt để hiệu tiềm doanh nghiệp + Làm sở cho việc hoạch định chiến lược phát triển,các kế hoạch sản xuất kinh doanh xây dựng tiêu kinh tế doanh nghiệp 1.2.Ý nghĩa Phân tích hoạt động kinh tế đóng vai trò công cụ nhận thức có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cá nhân người quản lý doanh nghiệp toàn trình kết sản xuất kinh doanh doanh ĐỒ ÁN MÔN HỌC nghiệp Để có hoạt động sản xuất hiệu liên tục người quản lý doanh nghiệp phải đưa định kịp thời thích hợp Muốn người quản lý phải có nhận thức đắn, khoa học Muốn có nhận thức phải phân tích tầm quan trọng phân tích hoạt động kinh tế, tuỳ thuộc vào yêu cầu thực tiễn nguồn lực dành cho công tác phân tích 1.3.Đối tượng phân tích hoạt động kinh tế Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp trình kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp biểu thông qua tiêu kinh tế tác động nhân tố ảnh hưởng  Chỉ tiêu kinh tế doanh nghiệp Là khái niệm dùng để đặc điểm kinh tế doanh nghiệp không gian thời gian định Để phản ánh trình kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phận người ta sử dụng nhiều tiêu kinh tế Trong có tiêu phản ánh quy mô yếu tố, điều kiện sản xuất; có tiêu lại phản ánh kết hiệu trình sản xuất kinh doanh; có tiêu phản ánh điều kiện kết phạm vi toàn doanh nghiệp; có tiêu phản ánh điều kiện kết phận doanh nghiệp; có tiêu phản ánh điều kiện kết chu kỳ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp điều kiện kết giai đoạn định chu kỳ  Nhân tố Nhân tố hay thành phần phận khái niệm dùng để nhỏ tiêu, cấu thành tiêu Nhân tố yếu tố bên tượng trình mà biến động tác động trực tiếp đến độ lớn, tính chất, xu hướng mức độ xác định tiêu phân tích Trong trình phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp, phân tích tiêu kinh tế phải xác ĐỒ ÁN MÔN HỌC định thành phần phận cấu thành tiêu phân tích.Sau tính toán người ta thay việc phân tích tiêu việc phân tích thành phần phận nhân tố  Nguyên nhân Nguyên nhân nhỏ nhân tố, cấu thành ảnh hưởng trực tiếp tới nhân tố Trong phân tích người ta thay việc phân tích nhân tố việc phân tích nguyên nhân Vì nguyên nhân đóng vai trò vô quan trọng phân tích Trong trình phân tích người ta thường tìm tới nguyên nhân nguyên thuỷ.Đó nguyên nhân mà không thiết phải chia nhỏ Ở thường phản ánh hành động nhóm hành động cá biệt thường gắn với chủ thể hành động, phương thức hành động hay xu hướng tác động độc lập điều kiện không gian thời gian xác định 1.4 Nguyên tắc - Phân tích việc phân tích chung phân tích chi tiết cụ thể - Phân tích phải đảm bảo tính khách quan - Phân tích phải đảm bảo toàn diên, sâu sắc triệt để - Phân tích phải đặt tượng trạng thái vận động không ngừng - Cần phải linh hoạt lựa chọn phương pháp phân tích Các phương pháp phân tích 2.1 Các phương pháp chi tiết 2.1.1 Phương pháp chi tiết theo thời gian ĐỒ ÁN MÔN HỌC Theo phương pháp tiêu phân tích trình sản xuất kinh doanh (SXKD) doanh nghiệp thời kỳ dài chia nhỏ thành kết giai đoạn thời kỳ Khi sử dụng phương pháp cần phân tích mục đích chung phân tích hoạt động kinh tế có mục đích riêng cụ thể: - Đánh giá chung tình hình thực tiêu theo thời gian - Xác định nhân tố nguyên nhân gây ảnh hưởng giai đoạn thực tiêu - Đề xuất biện pháp nhằm khai thác triệt để tiềm doanh nghiệp 2.1.2 Phương pháp chi tiết theo phận cấu thành Chi tiết theo phận cấu thành giúp ta biết quan hệ cấu thành tượng kết kinh tế, nhận thức chất tiêu kinh tế, từ giúp cho việc đánh giá kết doanh nghiệp xác, cụ thể xác định nguyên nhân điểm công tác quản lý 2.2 Phương pháp so sánh Là phương pháp sử dụng phổ biến phân tích nhằm xác định vị trí xu hướng biến động tượng, đánh giá kết 2.2.1 Phương pháp so sánh số tuyệt đối Phương pháp so sánh tuyệt đối thực cách lấy trị số tiêu kỳ nghiên cứu trừ trị số tiêu kỳ gốc.Kết gọi chênh lệch tuyệt đối nhân tố đó, chênh lệch cho biết quy mô, khối lượng tượng nghiên cứu đạt vượt hụt hai kỳ 2.2.2.Phương pháp so sánh số tương đối Phương pháp so sánh số tương đối cho ta thấy xu hướng biến động, tốc độ phát triển, kết cấu tổng thể, mức độ phổ biến tượng ĐỒ ÁN MÔN HỌC Trong phân tích ta sử dụng phương pháp so sánh số tương đối: - So sánh theo số tương đối động thái Dùng để biểu xu hướng biến động, tốc độ phát triển tượng theo thời gian t =y1/y0 - So sánh theo số tương đối kết cấu Dùng để xác định tỷ trọng phận so với tổng thể: D=ybq.100/ytt(%) 2.3 Phương pháp phân tích theo phận cấu thành Chi tiết theo phận cấu thành giúp ta biết quan hệ cấu thành tượng kết kinh tế, nhận thức chất tiêu kinh tế, từ giúp cho việc đánh giá kết doanh nghiệp xác, cụ thể xác định nguyên nhân trọng điểm công tác quản lý Theo phương pháp có hai loại ảnh hưởng cần phải xác định thành phận phận nhân tố ảnh hưởng tuyệt đối, ảnh hưởng tương đối Ảnh hưởng tuyệt đối có đơn vị tính đơn vị tiêu phân tích Nó tính nhiều phương pháp tuỳ thuộc vào mối quan hệ cấu thành nhân tố tiêu phân tích Ảnh hưởng tương đối trường hợp tính cách lấy mức độ ảnh hưỏng tuyệt đối thành phần phận nhân tố cần tính chia trị số kỳ gốc tiêu phân tích nhân với 100% 2.3.1.Phương pháp thay liên hoàn Phương pháp vận dụng trường hợp nhân tố có mối quan hệ tích, thương số kết hợp tích thương 2.3.1.1.Trình tự nội dung - Phải xác định số lượng nhân tố ảnh hưởng, mối quan hệ chúng với tiêu nghiên cứu từ xác định công thức tiêu ĐỒ ÁN MÔN HỌC - Cần xếp nhân tố theo trình tự định, nhân tố số lượng đứng trước, nhân tố chất lượng đứng sau Trong trường hợp có nhiều nhân tố số lượng, chất lượng nhân tố chủ yếu xếp trước, nhân tố thứ yếu xếp sau theo mối quan hệ nhân không đảo lộn trật tự - Tiến hành thay nhân tố theo trình tự nói Nhân tố thay lấy giá trị thực tế từ Nhân tố chưa thay phải giữ nguyên giá trị kỳ gốc kỳ kế hoạch Thay xong nhân tố phải tính kết cụ thể lần thay Sau lấy kết so với kết bước trước Chênh lệch tính kết ảnh hưởng nhân tố thay - Có nhân tố thay nhiêu lần Cuối ảnh hưởng tổng hợp nhân tố so với chênh lệch tiêu nghiên cứu * Ưu điểm phương pháp là: tính toán nhanh * Nhược điểm phương pháp này: xếp tiêu xét ảnh hưởng nhân tố có nhân tố thay đổi 2.3.1.2 Khái quát + Chỉ tiêu tổng thể: y + Chỉ tiêu cá biệt: a,b,c + Phương trình kinh tế: y=abc Giá trị tiêu kỳ gốc: y0= a0b0c0 Giá trị tiêu kì nghiên cứu: y1= a1b1c1 + Xác định đối tượng phân tích: ∆y = y1 - y0 = a1b1c1 - a0b0c0 + Xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tiêu phân tích: - Ảnh hưởng nhân tố thứ (a) đến y: ĐỒ ÁN MÔN HỌC Ảnh hưởng tuyệt đối: ∆ya = a1b0c0- a0b0c0 Ảnh hưởng tương đối: δya = (∆ya.100)/y0 (%) - Ảnh hưởng nhân tố thứ (b) đến y: Ảnh hưởng tuyệt đối: ∆yb = a1b1c0- a1b0c0 Ảnh hưởng tương đối: δyb = (∆yb.100)/y0 (%) - Ảnh hưởng nhân tố thứ (c) đến y: Ảnh hưởng tuyệt đối: ∆yc = a1b1c1- a1b1c0 Ảnh hưởng tương đối: δyc = (∆yc.100)/y0 (%) Tổng ảnh hưởng nhân tố: ∆ya + ∆yb + ∆yc = ∆y δya + δyb + δyc = δy = (∆y.100)/y0 (%) Phần II Nội dung phân tích Chương I Phân tích tình hình thực tiêu sản lượng theo thời gian Mục đích, ý nghĩa 1.1 Mục đích Sản lượng vận tải biểu kết sản xuất hoạt động vận tải Vận tải ngành thuộc khối dịch vụ mà sản phẩm vận tải thường biểu cụ thể mặt vật chất hoạt động dịch vụ có tạo sản phẩm có giá trị giá trị sử dụng Trong hoạt động vận tải trình sản xuất gắn liền với trình tiêu thụ, chúng thống với ba mặt: không gian, thời gian, quy mô Hoạt động sản phẩm dở dang, bán thành phẩm, ĐỒ ÁN MÔN HỌC sản phẩm kho, sản phẩm đường Mục đích phân tích tiêu sản lượng : - Đánh giá chung tình hình thực tiêu sản lượng doanh nghiệp - Phân tích tiêu nhiều góc độ để nhìn nhận đầy đủ, đắn cụ thể nhân tố, thành phần, phận cấu thànhvà ảnh hưởng đến tiêu sản lượng.Trên sở mà xác định nguyên nhân gây biến động tiềm doanh nghiệp - Đề xuất biện pháp nhằm sử dụng có hiệu yếu tố trình sản xuất, cải tiến công tác tổ chức quản lý sản xuất, kỹ thuật sản xuất nhằm loại trừ ảnh hưởng tiêu cực, phát huy yếu tố tích cực để tăng sản lượng 1.2 Ý nghĩa Chỉ tiêu sản lượng doanh nghiệp vận tải nói riêng, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh khác nói chung tiêu tổng hợp quan trọng phản ánh kết trình sản xuất, phản ánh tổng hợp giải pháp, biện pháp việc tổ chức quản lý khai thác yếu tố trình sản xuất, phản ánh trình đối nội , đối ngoại doanh nghiệp Vì thân tiêu sản lượng có ý nghĩa lớn hệ thống tiêu doanh nghiệp, coi tiêu trung tâm đạo hệ thống tiêu kinh tế Vì việc phân tích tiêu có ý nghĩa quan trọng hệ thống phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Có thể nói để trì không ngừng nâng cao hiệu trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp lỗ lực doanh nghiệp thị trường vấn đề quan trọng việc khai thác tối đa hiệu yếu tố trình sản xuất, nâng cao số lượng chất lượng chủng loại, nâng cao quy mô tiêu sản lượng nói phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thiếu nội dung phân tích tiêu sản lượng có qua phân tích tình hình ĐỒ ÁN MÔN HỌC Hệ số lợi dụng quãng đường có hàng có ảnh hưởng đến Tổng khối lượng hàng hóa luân chuyển lượng tuyệt đối 52.375.657,06 (TKm) ảnh hưởng tương đối 5,87% Ở kỳ gốc hệ số 0,68, sang kỳ nghiên cứu 0,71, tăng 0,03 so với kỳ gốc tương ứng tăng 104,41% Biến động nguyên nhân sau: (1).Doanh nghiệp có uy tín thị trường vận tải (2) Công tác điều tàu hợp lý (3).Doanh nghiệp đưa số tàu vào khai thác theo hình thức tàu chợ (4).Nguồn hàng đặn phong phú * Phân tích nguyên nhân: - Nguyên nhân (1): Doanh nghiệp có uy tín thị trường vận tải Hiện có nhiều công ty tàu hoạt động tư nhân lẫn Nhà nước, họ cạnh tranh giá cước lẫn chế độ phục vụ mục đích để giành lấy nguồn hàng có lợi Trong kỳ, nhờ vào uy tín doanh nghiệp mà nguồn hàng trở lên phong phú, hợp đồng thường xuất nối tiếp sau hợp đồng cũ cảng xếp hợp đồng lại cảng dỡ hợp đồng cũ Sự thuận lợi làm giảm đáng kể quãng đường chạy rỗng từ cảng tự đến cảng xếp Điều chứng tỏ đội tàu doanh nghiệp nhờ uy tín sẵn có mà nguồn hàng ngày nhiều khai thác cách triệt để, làm tăng hệ số lợi dụng quãng đường tàu chạy có hàng, tăng tổng sản lượng vận chuyển, tăng doanh thu, tăng hiệu sản xuất Uy tín lúc nào, cần doanh nghiệp có chút sơ suất nhỏ, phụ thuộc vào thị phần vận tải mà doanh nghiệp xây dựng từ lâu ĐỒ ÁN MÔN HỌC => Đây nguyên nhân chủ quan có tác dụng tích cực đến tiêu ΣQL coi nguyên nhân làm cho hệ số lợi dụng có hàng bình quân tăng  Biện pháp:  Doanh nghiệp phải lấy chữ tín hàng đầu mối quan hệ cách thực điều khoản kí kết hợp đồng, có thưởng phạt nghiêm minh đề cao ý thức thưởng phạt thủy thủ thuyền viên tàu  Làm tốt công tác bảo quản xếp dỡ hàng hóa - Nguyên nhân (2) : Công tác điều tàu hợp lý Do phận khai thác làm việc tốt hiệu nên tàu chạy rỗng nhiều chuyến làm giảm quãng đường tàu chạy hàng, làm cho hệ số lợi dụng quãng đường có hàng bình quân => Đây nguyên nhân chủ quan có tác động tích cực - Nguyên nhân (3): Doanh nghiệp đưa số tàu vào khai thác theo hình thức tàu chợ Trong kì doanh nghiệp bổ sung tàu vào hoạt động khai thác theo hình thức tàu chợ, chủ yếu tuyến nước tuyến Việt nam - Đông Nam Á Theo hình thức khai thác tàu luôn sử dụng hết trọng tải dung tích tất chuyến Đó lí làm cho hệ số lợi dụng quãng đường có hàng tăng, góp phần tăng việc thực tiêu tổng sản lượng Hình thức không tiết kiệm chi phí phát sinh như: chi phí thời gian tàu đỗ bến, chi phí thủ tục cảng Góp phần hạ giá thành vận chuyển, tăng doanh thu Quyết định doanh nghiệp hoàn toàn hợp lí với xu nay, hình thức ĐỒ ÁN MÔN HỌC thường vận chuyển loại hàng có giá trị tương đối lớn nên cước phí cao mà lại ổn định Nguyên nhân có ý nghĩa lớn việc tăng hiệu sản xuất kinh doanh Vậy nguyên nhân chủ quan mang tính chất tích cực tác động tới hệ số lợi dụng quãng đường có hàng bình quân Biện pháp:  Doanh nghiệp cần phải trọng đến chế độ phục vụ chăm sóc hàng hóa vận chuyển chủ hàng  Cần phải có chế độ ưu đãi khách hàng quen thuộc có nâng cao uy tín doanh nghiệp thị trường tàu chợ  Luôn kiểm tra tình trạng hoạtđộng tàu tuyến chợ để đảm bảo mứcđộ an toàn cao vận chuyển - Nguyên nhân (4): Nguồn hàng đặn phong phú Do công tác tìm kiếm nguồn hàng doanh nghiệp thực tốt, tìm nguồn hàng có lượng vận chuyển đặn nên có hàng để doanh nghiệp thực vận chuyển Đây nguyên nhân chủ quan có tác động tích cực 2.2.2.6 Trọng tải thực chở bình quân (D) D= ∑ D T ∑φ T ti i coi coi Qua bảng phân tích ta thấy trọng tải thực chở bình quân doanh nghiệp kỳ nghiên cứu 5.567,15(TTT/ngày), kỳ gốc 5.413,29 (TTT/ngày), tăng 153,86 (TTT/ngày) tương ứng với tỷ lệ 102,84 (%) so với kỳ gốc Trọng tải thực chở bình quân tăng có tác động làm cho Tổng khối lượng ĐỒ ÁN MÔN HỌC hàng hóa luân chuyển bình quân tăng lượng tuyệt đối 35.231.490,17 (TKm) , với mức tăng tương đối 3,95(%) Việc trọng tải thực chở bình quân tăng kỳ ảnh hưởng nhân tố sau: (1) Do kỳ doanh nghiệp nhận thêm tàu từ công ty mẹ để khai thác (2) Do doanh nghiệp thực sửa chữa hoán cải lại số tàu già (3) Doanh nghiệp thực việc liên doanh , liên kết với doanh nghiệp khác để vận chuyển (4) Do doanh nghiệp mua thêm tàu để khai thác tuyến xa, thay cho tàu cũ già, không đủ điều kiện để chạy tuyến xa * Phân tích nguyên nhân: - Nguyên nhân (1): Do kỳ doanh nghiệp nhận thêm tàu từ công ty mẹ để khai thác Do trình độ khai thác tàu doanh nghiệp tốt, thường xuyên có lãi nên công ty mẹ cấp thêm tàu cho doanh nghiệp để khai thác Con tàu tàu tổng hợp có trọng tải lớn nên làm cho trọng tải thực chở bình quân đội tàu tăng lên => Đây nguyên nhân khách quan có tác động tích cực tới trọng tải thực chở bình quân tàu nguyên nhân quan trọng có tác động lớn làm tăng trọng tải thực chở bình quân - Nguyên nhân (2) : Do doanh nghiệp thực sửa chữa hoán cải lại số tàu già Một số tàu doanh nghiệp thực nhiều chuyến thời gian dài nên làm cho khả chở hàng tàu giảm Chính mà doanh nghiệp có thực sửa chữa hoán cải cho tàu già làm cho tàu có khả ĐỒ ÁN MÔN HỌC chuyên chở cao hơn, để vận chuyển tuyến ngắn hơn, phù hợp với tình trạng kỹ thuật tàu => Đây nguyên nhân chủ quan có tác động tích cực đến trọng tải thực chở bình quân doanh nghiệp - Nguyên nhân (3): Doanh nghiệp thực việc liên doanh , liên kết với doanh nghiệp khác để vận chuyển Doanh nghiệp có hội quản lý tàu có trọng tải lớn từ doanh nghiệp liên kết để thực vận chuyển hàng hóa mà tìm kiếm phù hợp với khả chuyên chở tàu Từ làm tăng trọng tải thực chở bình quân đội tàu - Nguyên nhân (4): Do doanh nghiệp mua thêm tàu để khai thác tuyến xa, thay cho tàu cũ già Một số tàu doanh nghiệp, hoạt động lâu năm tuyến xa nên làm cho khả ăng chuyên chở độ an toàn tàu giảm Tàu khả tận dụng sức chở tính lợi nhờ quy mô nên doanh nghiệp định đầu tư tàu để đáp ứng tốt đơn chào hàng tận dụng lợi hiệu nhờ quy mô => Đây nguyên nhân chủ quan có tác động tích cực 2.2.2.7 Hệ số lợi dụng trọng tải bình quân (α ) α= Trong đó: Qhi : khối lượng hàng hóa tàu vận chuyển trình thứ i (T) lhi : khoảng cách vận chuyển có hàng trình thứ i (HL) s: số lượng trình tàu chạy có hàng chuyến Dt : trọng tải thực chở tàu (T) ĐỒ ÁN MÔN HỌC Lj: tổng quãng đường tàu chạy có hàng không hàng đoạn j ( i thuộc j) chuyến (HL) m: số lượng trình tàu chạy có hàng không hàng Qua bảng ta thấy hệ số lợi dụng trọng tải bình quân đội tàu kỳ nghiên cứu 0,72, kỳ gốc 0,7; giảm lượng 0,02, tương ứng 97,22 (%) kỳ gốc Hệ số lợi dụng trọng tải giảm có tác động làm cho Tổng khối lượng hàng hóa vận chuyển giảm lượng tuyệt đối 35.410.797,43 (TKm) , tương ứng với tỷ lệ giảm tương đối 3,97 (%) Việc hệ số lợi dụng trọng tải bình quân giảm xét đến nhân tố gây ảnh hưởng : (1) Các hợp đồng vận chuyển hầu hết không lợi dụng hết trọng tải tàu có (2) Loại hàng vận chuyển chủ yếu vận chuyển hàng nhẹ, lợi dụng hết dung tích không lợi dụng trọng tải tàu (3) Sỹ quan thuyền viên tàu có trình độ chuyên môn kinh nghiệm khai thác tàu chưa thật tốt nên dẫn đến việc bố trí vị trí xếp hàng chưa tốt, sơ đồ xếp hàng chưa hợp lý (4) Do tàu phải nhận vận chuyển số tuyến xa nên lượng dự trữ tàu tăng làm giảm khối lượng hàng hóa thực chở tàu * Phân tích nguyên nhân: - Nguyên nhân (1): Các hợp đồng vận chuyển hầu hết không lợi dụng hết trọng tải tàu có Một số đơn hàng mà doanh nghiệp tìm kiếm không lợi dụng trọng tải thực chở tàu mà chở lượng hàng định mà nơi xếp hàng đáp ứng Vì mà hệ số lợi dụng trọng tải tàu giảm kỳ nghiên cứu => Đây nguyên nhân chủ quan có tác động tiêu cực ĐỒ ÁN MÔN HỌC Biện pháp cho tác động tiêu cực doanh nghiệp phải tổ chức tốt việc gom hàng, tìm kiếm nguồn hàng cho phù hợp với trọng tải tàu để tận dụng trọng tải thực chở tàu - Nguyên nhân (2): Loại hàng vận chuyển chủ yếu vận chuyển hàng nhẹ, lợi dụng hết dung tích không lợi dụng trọng tải tàu Do loại hàng mà tàu vận chuyển số tuyến chủ đạo thay đổi, chuyển sang vận chuyển loại hàng nhẹ Điều làm cho tàu không chở hết trọng tải thực chở hết dung tích Nó làm cho hệ số lợi dụng trọng tải giảm  Đây nguyên nhân khách quan có tác động tiêu cực làm giảm hệ số lợi dụng trọng tải - Nguyên nhân (3): Sỹ quan thuyền viên tàu có trình độ chuyên môn kinh nghiệm khai thác tàu chưa thật tốt nên dẫn đến việc bố trí vị trí xếp hàng chưa tốt, sơ đồ xếp hàng không hợp lý Công việc xếp hàng có tác động chủ yếu đến việc có lợi dụng hết trọng tải tàu hay không Những sỹ quan có tay nghề kinh nghiệm có kế hoạch phương án xếp hàng cho tối ưu để tàu chở lượng hàng nhiều phạm vi => Đây nguyên nhân chủ quan có tác động tiêu cực đến hệ số lợi dụng trọng tải Biện pháp:  Đào tạo nâng cao trình độ tay nghề sỹ quan, thuyền viên tàu nói chung sỹ quan chịu trách nhiệm xếp hàng vào tàu nói riêng  Làm tốt công tác đạo, tổ chức để phân công sỹ quan cho phù hợp với tay nghề trình độ họ ĐỒ ÁN MÔN HỌC - Nguyên nhân (4): Do tàu phải nhận vận chuyển số tuyến xa nên lượng dự trữ tàu tăng làm giảm khối lượng hàng hóa thực chở tàu Trọng tải thực chở tàu trọng tải mà tàu trừ phần dự trữ chuyến cho tàu dự trữ nước ngọt, lương thực, thực phẩm, nhiên liệu cho trình hành hải Nếu tàu phải cập cảng có mức giá nhiên liệu, lương thực thực phẩm cao tàu phải dự trữ nhiều để nhập cảng đó, làm tăng chi phí chuyến tàu => Đây nguyên nhân chủ quan có tác động tích cực Tiểu kết Công tác phân tích tình hình thực tiêu sản lượng doanh nghiệp theo tiêu khai thác sử dụng phương tiện để thấy hiệu sử dụng phương tiện vận chuyển doanh nghiệp Qua trình phân tích ta thấy tổng số lượng hàng hóa luân chuyển kỳ nghiên cứu doanh nghiệp tăng so với kỳ gốc lượng tuyệt đối 347.045.571,64 (TKm), tương ứng với lượng tăng tương đối 138,89(%).Trong số tiêu phân tích, nhân tố tăng có nhân tố giảm, nhiên mức độ tăng, giảm không đồng Trong đó, nhân tố có ảnh hưởng lớn đến tổng sản lượng doanh nghiệp nhân tố số tàu có bình quân làm cho Tổng khối lượng hàng hóa luân chuyển tăng lượng 127.476.048,32 (TKm), tương ứng với tỷ lệ tăng tương đối 14,29 (%) Sự biến động tăng lên hay giảm nhân tố nguyên nhân sau: 3.1 Nguyên nhân khách quan ĐỒ ÁN MÔN HỌC a,Tích cực: -Nhận tàu chuyển giao từ tổng công ty - Doanh nghiệp có uy tín thị trường vận tải - Nguồn hàngđều đặn phong phú - Điều kiện hành hải tuyến thuận lợi cho việc khai thác tàu - Tàu chạy tuyến qua kênh, qua eo nhiều - Do suất xếp dỡ cảng mà tàu đến tăng lên - Thời gian làm thủ tục cảng giảm sách cảng b,Tiêu cực: -Cơ cấu hàng cần vận chuyển thay đổi chủ yếu vận chuyển hàng nhẹ - Các hợp đồng vận chuyển hầu hết không lợi dụng hết trọng tải tàu có - Hệ số chất xếp hàng hóa lớn dẫn đến việc tàu không tận dụng trọng tải 3.2 Nguyên nhân chủ quan a,Tích cực: -Người khai thác có trình độ cao -Xuất hình thức khai thác tàu chợở doanh nghiệp - Doanh nghiệp có uy tín thị trường vận tải -Sĩ quan, thuyền viên có thâm niên trìnhđộ hành hải tốt - Tình trạng kỹ thuật tàu tốt tàu thường xuyên sửa chữa, bảo dưỡng - Do doanh nghiệp thực sửa chữa hoán cải lại số tàu già - Doanh nghiệp thực việc liên doanh, liên kết với doanh nghiệp khác để vận chuyển, từ làm tăng trọng tải thực chở bình quân đội tàu - Công tác điều tàu hợp lý ĐỒ ÁN MÔN HỌC b,Tiêu cực: - Trình độ xếp hàng vào tàu số sỹ quan đảm nhận chưa tốt  Biện pháp: Từ nguyên nhân ta có biện pháp để trì làm tăng sản lượng doanh nghiệp sau: - Duy trì tình trạng hoạt động tốt đội tàu thực tiến độ sửa chữa định kì lúc đồng thời ý đến việc thay trang thiết bị cũ ,duy trì xu hướng tìm kiếm tàu đại với giá hợp lí cần sẵn sàng mua để mở rộng quy mô sản xuất - Doanh nghiệp cần phải tận dụng tối đa khả chở hàng tàu mới, tận dụng thời gian sử chữa cách hiệu tàu cũ Ngoài ra, hàng năm doanh nghiệp cần xem xét, thay đổi nhằm xếp thời gian khai thác tàu đội cách hợp lý - Doanh nghiệp cần có sách đào tạo tuyển dụng phù hợp hấp dẫn nhiều nhân tài Cụ thể việc đưa số cán nhân viên học nước để họ nâng cao phát huy hết khả phục vụ cho công tác kinh doanh doanh nghiệp - Doanh nghiệp cần có chế độ khen thưởng chế độ đãi ngộ hợp lý cho cán công nhân viện phòng vật chất để kích thích khả làm việc họ - Chú trọng công tác tuyển dụng đào tạo doanh nghiệp cho phù hợp tiết kiệm - Đào tạo, tuyển dụng cán thuyền viên phải kết hợp hài hòa cán trẻ người công tác lâu năm, có nhiều kinh nghiệm việc tổ chức khai thác đội tàu ĐỒ ÁN MÔN HỌC Phần III: Kết luận kiến nghị Qua việc phân tích tình hình thực tiêu sản lượng doanh nghiệp vận chuyển theo thời gian tình hình thực tiêu sản lượng theo tiêu khai thác sử dụng phương tiện ta thấy Tổng khối lượng hàng hóa luân chuyển kỳ nghiên cứu 1.239.377.910 (TKm) kỳ gốc 892.332.338 (TKm), kỳ nghiên cứu tăng so với kỳ gốc lượng tuyệt đối 347.045.572 (TKm) , với tỷ lệ tương đối 138,89 (%) Tổng khối lượng hàng hóa luân chuyển tăng nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan khác quan trọng phải tìm biện pháp để khuyến khích lượng tăng tương lai như: - Đào tạo tuyển dụng nâng cao trình độ chuyên môn cán thuyền viên phải đôi với việc bố trí cán thuyền viên có trình độ phù hợp với tàu, tuyến để họ có hiệu tận dụng khả thuyền viên - Doanh nghiệp phải lấy chữ tín hàng đầu mối quan hệ cách thực điều khoản kí kết hợp đồng, có thưởng phạt nghiêm minh đề cao ý thức thưởng phạt thủy thủ thuyền viên tàu - Làm tốt công tác bảo quản xếp dỡ hàng hóa ĐỒ ÁN MÔN HỌC - Doanh nghiệp cần phải trọng đến chế độ phục vụ chăm sóc hàng hóa vận chuyển chủ hàng - Cần phải có chế độ ưu đãi khách hàng quen thuộc có nâng cao uy tín doanh nghiệp thị trường tàu chợ - Luôn kiểm tra tình trạng hoạt động tàu tuyến chợ để đảm bảo mức độ an toàn cao vận chuyển - Đào tạo nâng cao trình độ tay nghề sỹ quan, thuyền viên tàu nói chung sỹ quan chịu trách nhiệm xếp hàng vào tàu nói riêng - Làm tốt công tác đạo, tổ chức để phân công sỹ quan cho phù hợp với tay nghề trình độ họ - Doanh nghiệp cần trọng đầu tư khuyến khích phận Marketing Vì mắt xích quan trọng việc tìm kiếm đơn chào hàng, góp phần cho việc ký kết hơp đồng vận chuyển, nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh tàu - Doanh nghiệp nên tạo điều kiện cho nhân viên Marketing học tập nâng cao trình độ chuyên môn để làm tốt công việc đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp - Tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần cho cán công nhân viên phận để công việc tìm kiếm nguồn hàng thuận lợi Từ nâng cao kết kinh doanh tàu nói riêng doanh nghiệp vận tải biển nói chung ĐỒ ÁN MÔN HỌC Mục lục Lời mở đầu Phần I: Lý luận chung phân tích hoạt động kinh tế Mục lục, ý nghĩa việc phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp Các phương pháp phân tích sử dụng Phần II: Nội dung phân tích Chương I: Phân tích tình hình thực tiêu sản lượng theo thời gian Mục đích, ý nghĩa Phân tích: Lập biểu phân tích chi tiết nhân tố Kết luận Chương II: Phân tích tình hình thực tiêu sản lượng theo tiêu khai thác sử dụng phương tiện Mục đích, ý nghĩa Phân tích: Lập biểu phân tích chi tiết nhân tố Kết luận Phần III: Kết luận kiến nghị Kết luận ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐỒ ÁN MÔN HỌC [...]...ĐỒ ÁN MÔN HỌC thực hiện chỉ tiêu sản lượng thì doanh nghiệp mới thấy được những tồn tại của mình về kế hoạch về đầu tư cho các yếu tố của quá trình sản xuất kinh doanh cũng như việc khai thác chúng Nhờ đó có thể đưa ra các giải pháp đúng đắn hiệu quả 2 Phân tích: Lập biểu và phân tích chi tiết các nhân tố 2.1 Phương trình kinh tế và bảng phân tích - Chỉ tiêu phân tích là sản lượng... trên các tuyến xa * Phân tích nguyên nhân: - Nguyên nhân (1): Do hệ thống gom hàng của doanh nghiệp ở tuyến nước ngoài hoạt động có hiệu quả Doanh nghiệp có bộ phận gom hàng ở các tuyến xa ĐỒ ÁN MÔN HỌC hoạt động tốt, tìm được nhiều tuyến hàng có lượng hàng ổn định Vì vậy tàu chạy trên các tuyến xa có nguồn hàng ổn định, có lợi nhuận cao => Đây là nguyên nhân chủ quan có tác động tích cực - Nguyên nhân... cán bộ nhân viên đi học tại nước ngoài để họ nâng cao phát huy hết khả năng của mình phục vụ cho công tác kinh doanh của doanh nghiệp  Doanh nghiệp cần có chế độ khen thưởng và chế độ đại ngộ hợp lý cho cán bộ công nhân viện trong phòng bằng vật chất để kích thích khả năng làm việc của họ ĐỒ ÁN MÔN HỌC  Nên tổ chức những hội thảo, những cuộc thảo luận giữa các cơ quan trong ngành để các cán bộ học. .. phí và tăng được hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp  Đây là nguyên nhân chủ quan có tác động tích cực  Biện pháp:  Chú trọng công tác tuyển dụng và đào tạo của doanh nghiệp sao cho phù hợp và tiết kiệm ĐỒ ÁN MÔN HỌC  Đào tạo, tuyển dụng cán bộ thuyền viên phải trong sự kết hợp hài hòa giữa những cán bộ trẻ và những người công tác lâu năm, có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức và khai... là nguyên nhân khách quan có tác động tích cực ĐỒ ÁN MÔN HỌC - Nguyên nhân (2): Do doanh nghiệp thực hiện liên doanh, liên kết với các công ty vận tải biển khác Trong tình hình kinh tế phát triển toàn cầu như hiện nay thì các doanh nghiệp cũng tăng cường việc giao lưu, liên kết với các doanh nghiệp khác với mục tiêu cùng phát triển và làm vững mạnh tình hình kinh tế của mình Các doanh nghiệp vận tải... nhận hàng - Nguyên nhân (4) : Tích cực tìm kiếm đơn đặt hàng trên các tuyến xa Do kinh tế toàn cầu phát triển, nhu vầu vận chuyển hàng hóa trên các tuyến xa có xu hướng tăng nhanh nên doanh nghiệp cũng muốn tìm kiếm cho mình những đơn hàng vận chuyển trên tuyến xa để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn => Đây là nguyên nhân chủ quan có tác động tích cực 2.3.4 Quý IV ĐỒ ÁN MÔN HỌC Qua bảng số liệu về tình hình... trình kinh tế : ΣQL = ΣQ * L (TKm) - Đối tương phân tích: Khối lượng hàng hóa luân chuyển của kỳ gốc là : ∑QL0 = ΣQ0 * L0 = 892.332.338,26 (TKm) Khối lượng hàng hóa luân chuyển của kỳ nghiên cứu là: ∑QL1 = ΣQ1 * L1 = 1.239.377.909,9 (TKm)  ∆QL = ∑QL1 - ∑QL0 = 347.045.571,64 (TKm) Và thông qua bảng số liệu về tình hình thực hiện chỉ tiêu sản lượng theo thời gian ta có bảng tính toán sau: ĐỒ ÁN MÔN HỌC... nhân: (1) Do tàu của doanh nghiệp được cải tiến, hoán cải và nâng cấp lại (2) Do phòng khai thác của doanh nghiệp làm việc hiệu quả (3) Do hệ thống đại lý và môi giới của doanh nghiệp ĐỒ ÁN MÔN HỌC (4) Tận dụng tối đa trọng tải tàu, hệ số lợi dụng trọng tải khá cao * Phân tích nguyên nhân: - Nguyên nhân (1) : Do tàu của doanh nghiệp được cải tiến, hoán cải và nâng cấp lại Nhận thấy một số tàu của doanh... hợp đồng vận chuyển ở tuyến xa Do tại kỳ nghiên cứu, bộ phận Marketing làm việc hiệu quả nên doanh nghiệp đã ký kết và thực hiện các hợp đồng vận chuyển trên tuyến xa do đó làm tăng cự ly vận chuyển bình quân của tàu Việc ký kết các hợp đồng trên tuyến xa có tác động không nhỏ đến doanh nghiệp Nó làm tăng doanh thu cũng như mở rộng khu vực hoạt động của tàu  Đây là nguyên nhân chủ quan có tác động tích. .. điều kiện cho nhân viên Marketing được học tập và nâng cao trình độ chuyên môn để có thể làm tốt nhất công việc của mình và đem lại lợi nhuận cao nhất cho doanh nghiệp ĐỒ ÁN MÔN HỌC  Tạo mọi điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần cho các cán bộ công nhân viên của bộ phận để công việc tìm kiếm nguồn hàng được thuận lợi hơn Từ đó nâng cao kết quả kinh doanh của tàu nói riêng và của
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án môn học phân tích hoạt động kinh tế, đồ án môn học phân tích hoạt động kinh tế, đồ án môn học phân tích hoạt động kinh tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay