quản lý và khai thác cảng hàng container

63 282 1
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 23:26

Nền kinh tế đóng vai trò quan ngành sản xuất vật chất độc lập và đặc biệt cảu xã hội, nó là cầu nối kinh tế giữa các quốc gia với nhau. Với khoản thu rất lớn về ngoại tệ, vận tải biển có tầm quan trọng và đóng góp lớn vào nền kinh tế quốc dân nhưng ngành lại chiếm ưu thế hơn so với các ngành khác vì nó có thể vận chuyển được hang hóa với khối lượng lớn trong phạm vi một quốc gia hay trên toàn thế giới với chi phí thấp và độ an toàn cao, trọng đối với mỗi quốc gia, nó khẳng định sức mạnh của quốc gia.Một quốc gia có nền kinh tế vững mạnh thì các lĩnh vực khác như giáo dục, y tế, quân sự … có điều kiện để phát triển và lớn mạnh.Để có một nền kinh tế phát triển lớn mạnh thì các ngành công nghiệp, nông nghiệp, giao thong vận tải … phải không ngừng phát triển và đổi mới. Một trong những ngành mũi nhọn của các nước ven biển nói chung và Việt Nam nói riêng là ngành vận tải biển. Ngành vận tải biển là một hơn nữa nước ta lại có vị trí địa lý thuận lợi, đường bờ biển dài hơn 3200 km là những điều kiện vô cùng quan trọng và thuẩn lợi để phát triển giao thong đường sông biển. Một quốc gia có nền vận tải biển phát triển là một quốc gia chiếm nhiều ưu thế.Thư nhất vận tải biển tạo ra thế chủ động trong quan hệ kinh tế đối ngoại. Thứ hai có thể tăng nguồn thu ngoại tệ nhờ việc phát triển mạng lưới vận tải. Thứ ba là đẩy nhanh quá trình xuất nhập khẩu, tạo động lực thúc đẩy quan hệ sản xuất phát triển.Sự phát triển của ngành vận tải biển phụ thuộc vào nhiều yếu tố như đội tàu, cảng, cơ sở sửa chữa … Trong đó cảng đóng vai trò đặc biệt và nó chính là đầu mối giao thong của các tuyến vận tải theo các phương thức khác nhau như: đường thủy, đường sông, đường bộ. Cảng đóng một vai trò quan trọng vì nó là đầu mối của mạng lưới vận tải, là điểm trung chuyển của các phương thức vận tải. Tại cảng có sự thay đổi hang hóa, hành khách từ phương tiện vận tải thủy sang các phương tiện vận tải khác hoặc ngược lại. Hay nói một cách khác, cảng là một mắt xích trong dây chuyền vận tải.Đối với ngoại thương, cảng là nhân tố quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển đội tàu buôn, thoát khỏi sự kiểm soát của các quốc gia khác, giữ vững và phát triển mối quan hệ thương mại với các nước xung quanh.Đối với nội thương, cảng là nơi tiến hành phục vụ hang hóa cho các phương tiện vận tải nội địa, ven biển, quá cảnh và là nhân tố quan trọng tăng cường hoạt động của nhiều cơ quan kinh doanh và dịch vụ.Đối với thành phố cảng, đây là nơi tạo công ăn việc làm cho nhân dân thành phố, là tiền đề cho thành phố cảng trở thành trung tâm công nghiệp lớn.Như vậy có thể nói cảng đóng vai trò hết sức to lớn với mọi mặt kinh tế xã hội – chính trị của nền kinh tế quốc dân.Để đảm bảo chức năng và vai trò to lớn đó, công tác xếp dỡ hang hóa tại cảng cần phải được tổ chức hợp lý, cơ giới hóa cao độ. Có như vậy mới nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu chi phí và đem lại hiệu quả sảng xuất cao.Nhiệm vụ mà đề tài đặt ra là tìm hiểu công tác tổ chức và cơ giới hóa xếp dỡ hàng hóa tại cảng mà cụ thể là hàng container, thong qua nghiên cứu về tình hình hàng hóa đến cảng, lựa chọn sơ đồ cơ giới hóa, lựa chọn phương tiện vận tải của chủ hàng và của cảng, công trình bến thích hợp và tính toán các chỉ tiêu của cảng … để từ đó thấy rõ hơn vai trò quan trọng của cảng cũng như tính cần thiết của việc tổ chức và cơ giới hóa công tác xếp dỡ ở cảng. LỜI MỞ ĐẦU Nền kinh tế đóng vai trò quan ngành sản xuất vật chất độc lập đặc biệt cảu xã hội, cầu nối kinh tế quốc gia với Với khoản thu lớn ngoại tệ, vận tải biển có tầm quan trọng đóng góp lớn vào kinh tế quốc dân ngành lại chiếm ưu so với ngành khác vận chuyển hang hóa với khối lượng lớn phạm vi quốc gia hay toàn giới với chi phí thấp độ an toàn cao, trọng quốc gia, khẳng định sức mạnh quốc gia.Một quốc gia có kinh tế vững mạnh lĩnh vực khác giáo dục, y tế, quân … có điều kiện để phát triển lớn mạnh.Để có kinh tế phát triển lớn mạnh ngành công nghiệp, nông nghiệp, giao thong vận tải … phải không ngừng phát triển đổi Một ngành mũi nhọn nước ven biển nói chung Việt Nam nói riêng ngành vận tải biển Ngành vận tải biển nước ta lại có vị trí địa lý thuận lợi, đường bờ biển dài 3200 km điều kiện vô quan trọng thuẩn lợi để phát triển giao thong đường sông biển Một quốc gia có vận tải biển phát triển quốc gia chiếm nhiều ưu thế.Thư vận tải biển tạo chủ động quan hệ kinh tế đối ngoại Thứ hai tăng nguồn thu ngoại tệ nhờ việc phát triển mạng lưới vận tải Thứ ba đẩy nhanh trình xuất nhập khẩu, tạo động lực thúc đẩy quan hệ sản xuất phát triển Sự phát triển ngành vận tải biển phụ thuộc vào nhiều yếu tố đội tàu, cảng, sở sửa chữa … Trong cảng đóng vai trò đặc biệt đầu mối giao thong tuyến vận tải theo phương thức khác như: đường thủy, đường sông, đường Cảng đóng vai trò quan trọng đầu mối mạng lưới vận tải, điểm trung chuyển phương thức vận tải Tại cảng có thay đổi hang hóa, hành khách từ phương tiện vận tải thủy sang phương tiện vận tải khác ngược lại Hay nói cách khác, cảng mắt xích dây chuyền vận tải Đối với ngoại thương, cảng nhân tố quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển đội tàu buôn, thoát khỏi kiểm soát quốc gia khác, giữ vững phát triển mối quan hệ thương mại với nước xung quanh Đối với nội thương, cảng nơi tiến hành phục vụ hang hóa cho phương tiện vận tải nội địa, ven biển, cảnh nhân tố quan trọng tăng cường hoạt động nhiều quan kinh doanh dịch vụ Đối với thành phố cảng, nơi tạo công ăn việc làm cho nhân dân thành phố, tiền đề cho thành phố cảng trở thành trung tâm công nghiệp lớn Như nói cảng đóng vai trò to lớn với mặt kinh tế - xã hội – trị kinh tế quốc dân Để đảm bảo chức vai trò to lớn đó, công tác xếp dỡ hang hóa cảng cần phải tổ chức hợp lý, giới hóa cao độ Có nâng cao suất lao động, giảm thiểu chi phí đem lại hiệu sảng xuất cao Nhiệm vụ mà đề tài đặt tìm hiểu công tác tổ chức giới hóa xếp dỡ hàng hóa cảng mà cụ thể hàng container, thong qua nghiên cứu tình hình hàng hóa đến cảng, lựa chọn sơ đồ giới hóa, lựa chọn phương tiện vận tải chủ hàng cảng, công trình bến thích hợp tính toán tiêu cảng … để từ thấy rõ vai trò quan trọng cảng tính cần thiết việc tổ chức giới hóa công tác xếp dỡ cảng • • • • Nội dung thiết kế gồm phần: Chương 1: Phân tích số liệu ban đầu Chương 2: Cân đối khả thông qua khâu Chương 3:Cân đối nhân lực khâu Chương 4: Kết luận Chương 1: Phân tích số liệu ban đầu I Cảng Hải Phòng Cảng Hải Phòng cảng biển lớn nước ta Nhà nước quan tâm đầu tư cải tạo mở rộng nhằm đáp ứng tốt nghiệp vụ xếp dỡ, bảo quản giao nhận hàng hóa ngày cao 1.Vị trí địa lý cảng Cảng Hải phòng cảng biển có quy mô lớn miền Bắc Việt Nam, nằm dọc tả ngạn bờ sông Cấm nhánh sông Thái Bình cách cửa biển Nam Triệu 30 Km Cảng Hải Phòng có tọa độ địa lí 20 51’ vĩ độ Bắc 1060 kinh Đông tiếp xúc với biển Đông qua cửa biển Nam Triệu Cảng Hải Phòng nằm đầu mối giao thong nối liền khu vực kinh tế, trung tâm công nghiệp nước trung tâm công nghiệp Trung Quốc Cảng có đường giao thong lối liền với Hà Nội tỉnh phía Bắc Cảng có vùng biển thuận lợi với vũng vịnh tầu leo đậu Điều kiện địa chất Địa chất cảng Hải Phòng nằm khu vực trầm tích sa bồi ven sông biển, đất Cảng có độ dày từ 30 đến 25m theo cấu tạo làm nhiều lớp Lớp trầm tích rạt mịn nằm lớp bùn, đến lớp cát trầm tích rạt khô nằm lớp cát Rột cát vừa Théo tài liệu chuyên gia Liên Xô cũ khảo sát địa chất khu vực cảng Hải Phòng có tiêu sau đây: Tên lớp đất Độ cao ( m ) Bề dày ( m ) Tính chất Bùn sét, sét chẩy bùn pha cát -1,46 3,95 Mùa xám Sét nhẹ, sét pha cát nặng -9,1 4,95 Nhiều màu Sét màu xám cát pha sét -13,21 3,8 Oxít Sắt Cát pha cát -23,96 10,17 Sét pha cát vàng hạt -26,21 2,25 3 Điều kiện thủy văn Cảng Hải Phòng có chế độ nhật chiều khiết có 12 ngày năm có chế độ bán nhật chiều Từ tháng 10 năm trước tới tháng năm sau nước lên vào ban đếm Thời gian thủy triều lên rút Mực nước giao động cao 3,8 đến 4,2m Thủy triều không ảnh hưởng lớn việc xếp dỡ ảnh hưởng lớn thời gian tàu vào cảng 4.Điều kiện khí hậu a Thời tiết Cảng Hải phòng chịu ảnh hưởng thời tiết miện Bắc Việt Nam.Mỗi năm có bốn mùa, lượng mưa trung bình 1800ml Những ngày mưa cảng ngừng công tác xếp dỡ.Thời gian chiếm từ 29 đến 30 ngày/năm Cảng chịu ảnh hưởng hai hướng gió chính: gió Đông Nam từ tháng đến tháng 10, gió Đông Bắc từ tháng 10 đến tháng năm sau Khi có gió lớn công tác xếp dỡ gặp nhiều khó khăn đặc biệt hàng rời.Gió từ cấp trở lên, làm việc xí nghiệp xếp dỡ gặp nhiều khó khăn Cảng Hải phòng gặp nhiều ảnh hưởng gió bão, có bão cảng phải ngừng làm việc.Bão thường từ tháng đến tháng 8, trung bình năm có đến bão Hàng năm cảng có kế hoạc chi phí cho việc phòng chống bão Cảng thường phải ngừng hoạt động từ 10 đén 12 ngày năm ảnh hưởng bão b Nhiệt độ, độ ẩm Cảng Hải Phòng nằm khu vực nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, mưa nhiều nhiệt độ nhìn chung cao, chênh lệch từ 230 đến 270 C, mùa hè lên đến 300 đến 350 C Độ ẩm cảng tương đối cao bình quân từ 70 đến 80% Độ ẩm ảnh hưởng lớn đến công tác bảo quản hàng hóa, đễ gây tượng đổ mồ hôi phải thường xuyên theo dõi để có biện pháp kịp thời c Sương mù lũ lụt Sương mù thường xuyên xuất vào sang sớm mùa đông, có ngày sương mù dày đặc, làm việc không an toàn, tốc độ làm hàng chậm, chất suất Đặc biệt tàu bè vào cảng khó khăn dế gây tai nạn, chậm chễ tàu vào cảng gây ảnh hưởng lớn đến việc khai thác cảng Cảng Hải phòng nhìn chung lũ lớn mùa mưa sông Cấm lũ tràn gây ảnh hưởng đến công trình tàu thuyền qua lại khu vực cảng khó khăn máng làm hàng mạn khó cập mạng xà lan vào tàu Có lũ lớn gây ảnh hưởng đến công tác xếp dỡ hàng hóa Do ảnh hưởng lũ lụt hàng năm cảng phải ngừng sản xuất từ đến ngày II Hàng hóa Loại hàng đến cảng container40’ Container40’ a Đặc tính  Đặc tính chung container Theo Tổ chức quốc tế tiêu chuẩn hoá gọi tắt ISO ( International Organization for Standardization) định nghĩa container dụng cụ vận tải: - Có tính bền chắc, đáp ứng yêu cầu sử dụng nhiều lần - Có cấu tạo riêng biệt thuận lợi cho chuyên chở hàng nhiều phương thức vận tải mà dỡ hàng đóng gói lại dọc đường - Được thiết kế thuận tiện, dễ dàng cho việc đóng hàng rút hàng khỏi container - Có thể tích chứa hàng bên 1m3 Container tổng hợp hay thông dụng (General Purpose Container) có dạng hình chữ nhật, chịu ảnh hưởng thời tiết, dùng để chuyên chở chứa đựng số hàng có bao bì đóng thành kiện, gói loại hàng rời bao bì Nó giữ gìn bảo vệ hàng hóa , chống mát hư hỏng Nó tách rời khỏi phương tiện vận tải đơn vị chuyên chở chuyển tải mà không cần phải dỡ hàng đóng gói lại Chuyên chở hàng hoá container ngày trở nên thông dụng nguyên nhân chuyên chở container ta : - Bảo vệ tốt hàng hoá, giảm đến mức thấp tình trạng cắp, hư hỏng, ẩm ướt nhiễm bẩn - Tiết kiệm chi phí bao bì - Giảm thời gian xếp dỡ cảng, hàng hoá luân chuyển nhanh không bị ứ đọng, việc đưa hàng từ cửa đến cửa thuận lợi, thúc đẩy việc mua bán phát triển nhanh - Tận dụng dung tích tàu giảm khoảng trống tàu - Vận chuyển hàng hoá hay nhiều phương tiện vận tải mà dỡ hàng cảng dọc đường Các loại hàng hoá chuyên chở container thường loại hàng có giá trị tương đối cao, dễ hỏng, dễ vỡ, ví dụ hàng bách hoá, dược phẩm y tế, thiết bị điện tử, gốm sứ, hàng đông lạnh, đồ gia dụng … Container xếp dỡ xuống cảng bảo quản bãi lỗ thiên, việc xếp dỡ container phải thực theo sơ đồ xếp hàng cảng lập sẵn để tiết kiệm diện tích bãi tạo điều kiện thuận lợi cho việc xếp dỡ hàng (bởi container xếp thành lớp chồng lên nhau, thường từ đến lớp tuỳ theo áp lực bãi)  Đặt tính riêng container 40’ Là loại container cho phép xếp hàng rời khô (xi măng, ngũ cốc, quặng…) cách rót từ xuống qua miệng xếp hàng (loading hatch), dỡ hàng đáy bên cạnh (discharge hatch) Loại container hàng rời bình thường có hình dáng bên gần giống với container bách hóa, trừ miệng xếp hàng cửa dỡ hàng b Thông số kỹ thuật Kích thước Dài Rộng Cao Đơn vị Mm Mm Mm Bên 12.192 2.438 2.896 Bên 12.025 2.348 2.690 Cửa Rộng Cao Mm Mm 2.340 2.578 Thông số Trọng lượng vỏ Trọng lượng hàng tối đa Trọng lượng tối đa vỏ Kg Kg Kg 3.750 26.530 30.480 c Yêu cầu vận chuyển, bảo quản, xếp dỡ Nói chung người ta thường dùng tàu chuyên dụng để vận chuyển Container nhưngcũng chở Container tàu chở hàng bách hoá, nhiên việc xếp hàng, đệm lót,chằng buộc hàng phải thận trọng, đặc biệt Container xếp boong dokết cấu tàu chở hàng khô không phù hợp với việc xếp Container.Các tàu chuyên dụng chở Container thường thiết kế phù hợp có đặc điểm sau: - Hầm hàng vuông vức, vách thẳng, boong trung gian (tweendeck) - Trong hầm có khung dẫn hướng (Shell guide) để tiện cho việc xếp, dỡ Container - Có trang thiết bị chằng buộc Container chuyên dụng, tiêu chuẩn (Twist lock, BridgeFitting, Lashing Rod, Turn buckle, Single cone, Double cone ) - Tàu Container chuyên dụng thường không bố trí cần cẩu.Trường hợp có cần cẩu thìsức nâng cần cẩu lớn (trên 40 tấn) thường dùng cho tàu chạy qua cảngkhông có thiết bị xếp dỡ bờ chuyên dụng - Có hệ thống máy tính phần mềm phục vụ cho việc xếp dỡ hàng hóa - Có hệ số béo lớn, kết cấu khỏe, nắp hầm hàng rộng khỏe Hiện nay, số tàu Container đại số hãng tàu có thiết kế Shell Guidetừ hầm lên boong Loại tàu nắp hầm hàng (Hatchless) vàContainer xếp boong không cần chằng buộc sau xếp xong, giảm bớt thời giantàu nằm cảng Lưu lượng hàng đến cảng Khối lượng hàng đến cảng năm: Qn(Feus) Lượng hàng đến cảng trung bình ngày: (/Feus ngày) Lượng hàng đến ngày căng thẳng năm: (Feus/ngày) Trong đó: Tn: Thời gian kinh doanh cảng năm (Tn = Tcl – Ttt) (ngày) Tcl: thời gian công lịch năm (365 ngày) Ttt: thời gian ngừng kinh doanh ảnh hưởng thời tiết (Ttt = k×Tcl) (ngày) k: hệ số tính ảnh hưởng thời tiết Kdh: hệ số không điều hòa lượng hàng đến cảng ngày Số ca làm việc ngày: nca (ca/ngày) Thời gian ca: Tca = (giờ/ca) Thời gian làm việc ca: Tlv = Tca - Tnghỉ (giờ/ca) Thời gian làm việc ngày: T = Tlv × nca (giờ/ngày) Lượng hàng hóa chuyển thẳng theo trình (1): Q1 = (1-α) × Qn (Feus) Lượng hàng hóa lưu kho tuyến tiền theo trình (2): Q2 = α × Qn (Feus) Tổng dung lượng kho tính theo lượng hàng hóa lưu kho: ∑Eh = ×α×Tbq(Feus) Trong đó: Tngừng : thời gian ngừng làm việc ca (giờ) α : hệ số lưu kho lần Tbq : thời gian bảo quản hàng hóa bãi (ngày) Kết tính toán tiêu thể bảng sau: Ký hiệu tiêu Đơn vị tính Giá trị Qn Feus 25.000 Tcl Ngày 365 K % Tngừng Giờ Tbq Ngày Kdh 1,2 nca Ca/ngày Ttt Ngày 18,25 Tn Ngày 346,75 Feus/ngày 72,1 Feus/ngày 86,52 Tca Giờ/ca Tlv Giờ/ca T Giờ/ngày 20 Q1 Feus Q2 Feus ∑Eh Feus 25.000 692,16 III Sơ đồ giới hóa Việc lựa chọn sơ đồ giới hóa thích hợp nhằm tối đa hóa công tác khai thác cảng, để đạt hiểu cao cho công tác xếp dỡ đảm bảo giải phòng tàu nhanh Việc lựa chọn sơ đồ giới hóa phụ thuộc vào yếu tố như: lưu lượng hàng tới cảng, chiều luồng hàng, đặc trưng hàng hóa tới cảng, điều kiện khí hậu, kho vị trí xếp dỡ kho, phương tiện đến cảng Hàng container bảo quản bãi lỗ thiên mà không sợ ảnh hưởng thời tiết nên không cần bố trí kho kín sơ đồ giới hoá Căn vào điều kiện trên, ta đưa số sơ đồ giới hoá công tác xếp dỡ cảng sau: Sơ đồ 1: Cần trục chân đế kết hợp đầu kéo xe nâng Ưu điểm: + Sơ đồ đảm bảo suất xếp dỡ cao + Xếp dỡ lưu lượng hàng lớn + Tốc độ xếp dỡ hàng nhanh, hiệu kinh tế cao Nhược điểm: + Loại thiết bị có vốn đầu tư chi phí không lớn + Không hiệu cảng có lưu lượng hàng thông qua nhỏ, hàng thường xuyên thiết bị cồng kềnh Sơ đồ 2: Cần trục tàu kết hợp đầu kéo xe nâng 10 Khả thông qua tuyến hậu ΠTH = NTH × PTH (Feus /ngày) Kiểm tra số giờ, ca làm việc thực tế thiết bị tuyến hậu XTH = × (+ ) ≤ (Giờ) rTH = × ( + ) ≤ nca (Ca/ngày) Trong đó: β0 : Hệ số tính toán β0 = β = Kết tính toán thể bảng sau: Ký hiệu tiêu Đơn vị tính α’ n1 = n1 = n1 = 0 P4 Feus /máy-ngày 469,8 469,8 469,8 PTH Feus /máy-ngày 469,8 469,8 469,8 1 0 Feus /ngày 109,08 124,35 137,44 Chiếc 1 N Cầu tàu 1 P2 Feus /máy-ngày 363,6 363,6 363,6 Chiếc NTH Chiếc ΠTH Feus /ngày 469,8 939,6 1409,4 ΠTT 49 Kt 1 25000 25000 25000 β0 0 ky 0,95 0,9 Qn Feus Ph4 Feus /máy-giờ 23,49 23,49 23,49 XTH Giờ 1064,28 560,15 394,18 Tn Ngày 346,75 346,75 346,75 Tsc Ngày 14 14 14 Tca Giờ 6 Tng Giờ 1 nca Ca 4 Giờ 6560 6560 6560 Feus/ngày 86,4 86,4 86,4 Ca/ngày 1 rTH Điều kiện kiểm tra: XTH ≤ rTH ≤ nca Kết hợp với kết tính toán bảng ta thấy điều kiện thỏa mãn V Khả thông qua thiết bị tuyến phụ Khả thông qua thiết bị phụ PP = (Feus/máy-ngày) Số lượng thiết bị phụ = (Máy) = (Máy) 50 Trong đó: : số ô tô (máy) : số xe nâng (máy) Khả thông qua tuyến phụ ΠP = NP × PP (Feus/ngày) Kiểm tra số giờ, ca làm việc thực tế thiết bị phụ XP = rP = × ≤ (Giờ) × ≤ nca (Ca/ngày) Kết tính toán thể bảng sau: Ký hiệu tiêu Đơn vị tính Α n1 = n1 = n1 = 1 Feus/máy-ngày 198 PP Feus/máy-ngày 198 198 198 N Cầu tàu 1 P2 Feus/máy-ngày 363,6 363,6 363,6 Chiếc Feus/máy-ngày 467 467 467 Chiếc NP Chiếc ΠP Feus/ngày 396 792 1188 1 25000 25000 25000 0,95 0,9 Kt Qn ky Feus 198 198 51 Feus/máy-giờ 9,9 9,9 9,9 XP Giờ 1262,63 664,54 467,64 Tn Ngày 346,75 346,75 346,75 Tsc Ngày 14 14 14 Tca Giờ 6 Tng Giờ 1 nca Ca 4 Giờ 6655 6655 6655 Feus/ngày 86,52 86,52 86,52 Ca/ngày 1 rP Điều kiện kiểm tra: ΠP ≥ ΠTT XP ≤ rP ≤ nca Kết hợp với kết tính toán bảng ta thấy điều kiện thỏa mãn VI Khả thông qua tuyến xếp dỡ ôtô Số lượng ô tô cần thiết dựa vào xếp dỡ ngày nc = × (Chiếc) Trong đó: : Lượng hàng cần vận chuyển ô tô ngày (Feus/ngày) = (α - β) × (1 – α’) × (Quá trình 4) T: Thời gian làm việc ngày (Giờ) qÔtô : Trọng tải thực chở ô tô (Feus/chiếc) : Thời gian xếp dỡ cho ô tô (Giờ) = (Giờ) : Năng suất thiết bị phục vụ ô tô (Feus/máy-giờ) 52 Số lượng ô tô đưa vào xếp dỡ lúc a Đỗ dọc tuyến (song song cầu tàu) = = (Chiếc) Trong đó: : Chiều dài tuyến xếp dỡ (m) = : Chiều dài tuyến xếp dỡ dành cho ô tô đứng làm hàng (m) lÔtô: Chiều dài lớn ô tô (m) a: Khoảng cách an toàn ô tô đỗ kề (m) (2,5 ÷ 2,7m) b Đỗ ngang tuyến (vuông góc cầu tàu) = = (Chiếc) Trong đó: : Chiều rộng tuyến xếp dỡ dành cho ô tô đứng làm hàng (m) bÔtô: Chiều rộng lớn ô tô (m) d: Khoảng cách an toàn ô tô đỗ kề (m) d= Biện luận chọn số lượng ô tô đưa vào xếp dỡ  Nếu sô lượng ô tô cần thiết nc ≤ (số lượng ô tô đưa vào tuyến xếp dỡ lúc đậu dọc tuyến) ta chọn số lượng ô tô vào tuyến xếp dỡ ngày =  Nếu ≤ nc ≤ ta chọn số lượng ô tô đưa vào tuyến xếp dỡ ngày =  Nếu điều kiện không thỏa mãn tức số lượng ô tô đưa vào tuyến xếp dỡ không đủ hay khả thông qua tuyến ô tô không đảm bảo ta phải tăng số lượng ô tô đưa vào tuyến xếp dỡ cách kéo dài tuyến xếp dỡ thay đổi cấu tuyến (làm nhiều phần nhô kéo dài them kho) Kích thước yêu cầu khu vực thao tác  Chiều dài: = nÔtô × (m) 53  Chiều rộng: = B1 + B2 + ∆B (m)  Diện tích: Ftt = × (m2) Trong đó: : Chiều dài khu vực tác nghiệp (m) : Chiều rộng khu vực tác nghiệp (m) B1: Chiều rộng vị trí xếp hàng (m) B2: Chiều rộng đường dọc tuyến (1 xe 2,5m) ∆B: Khoảng rộng để tác nghiệp (m) Ký hiêu tham số Đơn vị Phương pháp đậu ô tô Dọc tuyến Ngang tuyến m 10 ÷ 11 3,6 ÷ 3,7 B1 m 2,6 ÷ 2,7 12,5 ∆B m 1,6 ÷ 1,8 m 16 m ÷ 13 14 ÷ 22 Diện tích khu vực chờ thao tác Fctt = nÔtô × ×tnt(m2) = × (m2) Trong đó: tnt: Thời gian ngừng tác nghiệp làm hàng (2 giờ) 54 : Diện tích ô tô đỗ chờ làm hàng (m2) = , :Kích thước ô vuông dành cho ô tô đậu (m) Khả thông qua tuyến xếp dỡ ô tô = × (Feus/ngày) ≥ΠTT(TH) Do - α = không thực trình chuyển thẳng k có trình (1) Kết tính toán thể bảng sau: Tuyến hậu phương (4) Ký hiệu tiêu Đơn vị tính n1 = α Β α’ Feus/ngày 86,52 Feus/ngày 86,52 T Giờ 20 qÔtô Feus/chiếc Feus/máy-giờ 23,49 Giờ 0,043 nc Chiếc LK M 134,64 Lt M 124,8 55 lÔtô M 12,51 a M 2,5 M 15,01 Chiếc bÔtô M 2,5 D M 32,75 M 17,25 M Chiếc M 135,09 B1 M 2,6 B2 M 2,5 ∆B M 1,6 M 6,7 m2 905,1 M 15,01 M 12 m2 180,12 tnt Giờ Fctt m2 2881,92 Feus/ngày 3720,93 nÔtô Ftt Điều kiện kiểm tra: ≥ ΠTH Kết hợp với kết tính toán bảng ta thấy điều kiện thỏa mãn 56 Chương 3: Cân đối nhân lực khâu xếp dỡ I Xác định số lượng công nhân tham gia trình xếp dỡ Bố trí nhân lực trình xếp dỡ  Quá trình bố trí nhân lực sau: Do 1- α = trình chuyển thẳng Vì không cần bố trí người trình  Quá trình bố trí nhân lực sau: - công nhân giới điều khiển cần trục - công nhân giớitín hiệu - công nhân phụ trợ tàu - công nhân phụ trợ cho ô tô  Quá trình 2’ bố trí nhân lực sau: - công nhân giới xe ô tô  Quá trình 2’’ bố trí nhân lực sau: - công nhân giới xe nâng  Quá trình bố trí nhân lực sau: - công nhân giới xe nâng Số lượng công nhân trình xếp dỡ nXD = ∑ncgi + ∑nptr II Mức sản lượng Mức sản lượng công nhân giới theo chuyên môn riêng: = (Feus/người-ca) Mức sản lượng công nhân phụ trợ giới theo khâu thao tác phụ riêng: = (Feus/người-ca) Ta có bảng sau: 57 Chỉ tiêu Đơn vị i=2 i = 2’ i = 2’’ i=4 ncgi Người 1 nptr Người 0 nXD Người 1 Pca Feus/máy-ca 90,9 49,5 116,75 117,45 49,5 116,75 117,45 - - - Feus/người-ca 45,45 Feus/người-ca III 22,73 Yêu cầu nhân lực công tác xếp dỡ Yêu cầu nhân lực cho công tác xếp dỡ ∑TXD = ∑Tcgi + ∑Tptr (Người-ca) ∑Tcgi = Qn × [( + )+ α × ( + )](Người-ca) ∑Tptri = Qn × [( + )+ α × ( + )](Người-ca) Năng suât lao động = (Feus/người-ca) = (Feus/người-ca) Mức độ giới hóa Để đánh giá mức độ giải phóng người khỏi lao động nặng nhọc ta sử dụng tiêu mức độ giới hóa Vì trình xếp dỡ sử dụng công nhân giới công nhân phụ trợ mà không sử dụng công nhân thô sơ nên ta có mức độ giới hóa B% = 100% Ta có bảng sau: Ký hiệu Đơn vị Giá trị 58 α’ Qn Feus 25000 Feus/người-ca 45,45 Feus/người-ca 117,45 Người-ca 550,06 Feus/người-ca 22,73 Feus/người-ca - ∑Tptr Người-ca 1099,87 ∑TXD Người-ca 1649,93 Feus/người-ca 45,45 Feus/người-ca 22,73 ∑Tcgi Sau tìm phương án có lợi ta tiến hành tổ chức sản xuất cho phương án chọn cách:  Lập sơ đồ giới hóa xếp dỡ hàng container (Bản vẽ số 1)  Biểu đồ tác nghiệp xếp dỡ hàng container (Bản vẽ số 2) 59 Công cụ mang hàng Biểu Đồ Tác Nghiệp Xếp Dỡ Hàng Container Sơ đồ giới hóa xếp dỡ Công việc Chuẩn bị 60 Tác nghiệp Tên công cụ Thiết bị xếp dỡ suất Số lượng Khung cẩu Quá trình xếp dỡ Tên thiết bị Số lượng 2.Tàu-ô tô 2’.Ô tô–xe nâng 2’’.Xe nâng-kho 4.Kho–ô tô chủ hàng Cần trục Ô tô Xe nâng Xe nâng 2 Khu xếp dỡ Quá trình xếp dỡ Cảng Hải Phòng 2.Tàu-ô tô 2’.Ô tô–xe nâng 2’’.Xe nâng-kho 4.Kho–ô tô chủ hàng Gh (Feus) Tck (s) 1 1 198,02 363,88 161,6 153,26 Năng suất Ph Pca (Feus/máy- (Feus/máygiờ) ca) 18,18 90,9 9,9 49,5 23,35 116,75 23,49 117,45 Lực lượng công nhân mức sản lượng Lực lượng công nhân mức sản lượng Cơ giới Phụ trợ Tên thiết bị Tổng số Số Số người người người (người) (Feus/ng-ca) (Feus/ng-ca) (người) Cần trục Ô tô Xe nâng Xe nâng 6×2 1×4 1×2 1×2 2×2 1×4 1×2 1×2 45,45 49,5 116,75 117,45 4×1 - 22,73 - 61 Nghỉ Ngừng tác nghiệp Kết thúc Tổng cộng Chương 4: Kết luận Tổ chức quản lý khai thác cảng công việc có ý nghĩa quan trọng định đến hiệu sản xuất kinh doanh cảng Việc tổ chức giới hóa xếp dỡ cho mặt hàng nói riêng toàn công tác sản xuất cảng nói chung phải tiến hành hợp lý có hiệu Muốn việc lựa chọn cân nhắc tiến hành phương án xếp dỡ phù hợp với loại hàng , tận dụng tối đa nhân lực thiết bị cảng, bố trí nhân lực thiết bị vấn đề quan trọng để tìm phương án đem lại lợi nhuận tối đa Trên nội dung thiết kế môn học môn quản lý khai thác cảng với nội dung cụ thể là: Tổ chức giới hóa xếp dỡ hàng container Sau trình tính toán, phương án tối ưu sử dụng để xếp dỡ khối lượng hàng đến cảng năm phương án giới hóa cần trục cầu tàu kết hợp ô tô xe nâng Việc thiết kế môn học mang lại cho e hiểu biết sâu sắc công việc quản lý khai thác cảng, đồng thời giúp e có điều kiện vận dụng kiến thức học lớp vào thiết kế Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn đóng góp ý kiến thầy giáo giảng dạy môn giúp em hoàn thành tốt nội dung thiết kế này! 62 Mục Lục Contents 63 [...]... chng buc Khi cn cu hcụngcmang hng (b ngỏng chp container) ch cỏch container khong 0,5m thỡ cụng nhõn dựng múc ỏp iu khin cho cỏc khoỏ ca ngỏng n khp vo cỏc gúc lp ghộp trờn ca container. úng khúa c nh vo container. Cụng nhõn vo v trớ an ton v cn trc nõng mó hng lờn Do õy l hng container nờn mi ln nõng lờn s ch c 1 container do vy mi 1 mó hng s tng ng vi 1 container hng ri, hng húa tha món sc nõng ca cn... cu ỏp sỏt container theo hiu lnh ca ngi tớn hiu Cụng nhõn bc xp kim tra cỏc cht cu chc chn ó v trớ úng hon ton mi c ri container Ngi tớn hiu quan sỏt khi kim ch cht container ó v trớ úng mi c ra hiu lnh Cụng nhõn lỏi cn trc phi t quan sỏt thy m bo an ton hoc theo hiu lnh ca ngi tớn hiu cho cn trc t t nõng container nhớch lờn khong 0,2m Khi container n nh tip tc nõng container ra khi tu .Container. .. b ph trỏch qun lý bói container Container c xp thnh cỏc lụ cỏc dóy s dng xe nõng cú th xp c thnh 3 tng Quỏ trỡnh 4: Kho - xe hu phng ễtụ ca ch hng n bói nhn hng, xe nõng s nõng container lờn cỏc romooc u kộo cú th ly hng v cho ch hng Ngi lỏi nõng hng iu khin xe sao cho ng tõm xe vuụng gúc vi container cn ly Sau ú iu khin a h khung cu xung container Khi 4 cht ó úng, nõng hng nõng container lờn khong... hng iu khin xe sao cho ng tõm xe vuụng gúc vi container cn ly Sau ú iu khin a h khung cu xung container. Khi 4 cht ó úng, nõng hng nõng container lờn khong 0,2m n nh, tip tc nõng container ra khi v trớ v chy vo trong bói Quỏ trỡnh 2: Xe nõng kho Xe nõng s thc hin cụng tỏc cht xp hng cng nh bo qun hng Xe nõng t t h hng xung bói theo hiu lnh ca ngi qun lý bói H hng t t xung nn bói v m 4 cht Cỏc cụng... cỏc chng ngi vt ớt nht 0,5m T t d container phi theo s hng dn hng dn ca cỏn b ch o sn xut 28 Cn trc h container cỏch sn xe vn ti khong 0,3m thỡ dng li iu chnh cho n nh Cụng nhõn bc xp dựng múc ỏp iu chnh container, ngi tớn hiu ra hiu lnh cho cn trc hn container t lờn sn xe vn ti Khi cht ó v trớ m, theo hiu lnh ca ngi lm tớn hiu cn trc t t nõng khung cu lờn khi mt container Quỏ trỡnh 2: ễtụ cng -... tr Tn Tn M M M M M km/h km/h l/h TEU/h 60,5 41 17 4,2 6,05 ì 2 2,44 14,7 21 24 20 15 20 20 VIII Cụng c mang hng i vi cụng tỏc xp d hng container cng, cụng c mang hng c s dng l b ngỏng cu container. Ngỏng cu container cú hỡnh ch nht, c thit k v sn xut phự hp cho cỏc loi container tiờu chun ISO Ngỏng cu cú th hot ng bỏn t ng hoc vn hnh bng tay Thit b hot ng da trờn nguyờn tc trng lc v nõng, cú ngha l... kớch thc ca kho l hon ton hp lý 27 Chng 2: Cõn i kh nng thụng qua ca cỏc khõu T s c gii húa ó chn phn III Chng 1 ta cú th chuyn thnh lc tớnh toỏn nh sau: Cỏc quỏ trỡnh tỏc nghip trờn lc : Quỏ trỡnh 2: Tu - ễtụ cng Trc khi lm hng cụng nhõn tin hnh thỏo cỏc lien kt container (thanh ging, cht hóm, ) Cụng nhõn lỏi cn trc ua khung cu containercú 4 cht v trớ m cỏch núc container cn ly khong 0,3m thỡ... (L = 10 ữ 15 m) Chn L = 14 3 Chiu rng bói (BK) Fxd Bk= Lk (m) 4 Chiu cao ca bói (HK) Container c xp chng lờn nhau v c bo qun ngoi bói Mt khỏc, thit b tuyn hu l xe nõng chuyờn dng nờn ta cú th xp container thnh 3 lp Khi ú chiu cao ca ng hng chớnh l chiu cao ca kho Hk= 3 hcont (m) Trong ú : hcont l chiu cao ca 1 container 5 Kim tra ỏp lc thc t xung nn kho (Ptt) Cụng thc ỏp dng ỏp lc thc t xung nn... cũn cú th tit kim c chi phớ u t ban u cng nh chi phớ bo dng v duy trỡ hot ng cho thit b Nh vy ta s s dng s 1 lm s tớnh toỏn IV Phng tin vn ti bin n cng Vi loi hng l hng container v mn nc ca cng l 7,5, ta chn tu mu l mt chic tu ch hng container ca Cụng ty TNHH MTV vn ti Bin ụng l tu Bin ụng Freightervi mt s c trng k thut cho di bng sau: STT Ch tiờu n v Giỏ tr 1 Tờn tu - BIENDONG FREIGHTER 2 Nm úng -... phự hp vi dng container Ngi iu khin cú th trc tip ngi trờn cabin iu khin m cỏc cht ca khung chp, thay i chiu di khung chp, chnh trng tõm ca khung chp khi cn thit Sau õy l cỏc thụng s cụng ngh c bn ca cn trc ny Thông số kỹ thuật chính: - Sức nâng theo tầm với: - Sức nâng khi dùng gầu ngoạm: 20 tấn x 32 8 mét - Sức nâng khi dùng móc cẩu: 40 tấn x 32 8 mét 17 - Sức nâng dới khung cẩu container: 35
- Xem thêm -

Xem thêm: quản lý và khai thác cảng hàng container, quản lý và khai thác cảng hàng container, quản lý và khai thác cảng hàng container, Chương 1: Phân tích số liệu ban đầu, Điều kiện khí hậu, III. Sơ đồ cơ giới hóa, Kiểm tra áp lực thực tế xuống nền kho (Ptt), Chương 2: Cân đối khả năng thông qua của các khâu, Năng suất của thiết bị tuyến tiền (Theo quá trình 2), Năng suất của thiết bị phụ (Theo quá trình 2’, 2’’), Năng suất của thiết bị tuyến hậu (Theo quá trình 4), Chương 3: Cân đối nhân lực trong các khâu xếp dỡ, Mức độ cơ giới hóa

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay