quản lý và khai thác cảng _ hàng kiện

64 180 4
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 23:22

Ngành vận tải là một ngành kinh tế đặc biệt được hình thành trong quá trình phát triển của nền kinh tế sản xuất hàng hoá hoạt động trong một quy mô lớn, phạm vi rộng. Sản xuất của ngành vận tải là quá trình phức tạp gồm nhiều khâu hợp thành như : Xí nghiệp vận chuyển, Xí nghiệp xếp dỡ, Xưởng xửa chữa,...Trong đó cảng là một đầu mối giao thông cực kỳ quan trọng, là nơi gặp gỡ của nhiều dạng vận tải khác nhau: vận tải bộ, đường sắt, đường ống trong đó nó có vai trò đặc biệt quan trọng với vận tải biển. Việc tổ chức hợp lý năng lực tàu thuyền, bến Cảng là hết sức quan trọng, trong đó chuyển đổi hàng hoá từ phương tiện vận tải thuỷ lên các phương tiện vận tải khác quyết định phần lớn năng lực vận tải của ngành đường biển. Đối với nước ta có đường bờ biển kéo dài, có nhiều vịnh vũng thì vận tải đường biển giữ vai trò then chốt trong mạng lưới vận tải quốc gia. Khối lượng hàng hoá vận chuyển đặc biệt là vận tải hàng hoá xuất nhập khẩu. Trong đó việc tổ chức xếp dỡ hàng hoá cho các phương tiện vận tải là công việc quan trọng do Cảng biển đảm nhận Qua số liệu thống kê thực tế cho thấy thời gian tàu đậu bến làm công tác xếp dỡ và làm thủ tục ra vào Cảng chiếm tỷ lệ lớn trong toàn bộ thời gian kinh doanh của tàu. Nếu tổ chức tốt các công tác xếp dỡ ở Cảng sẽ làm tăng khả năng vận chuyển cho đội tàu đem lại hiệu quả kinh doanh cao cho nền kinh tế quốc dân. Chính vì vậy việc tổ chức tốt công tác xếp dỡ ở Cảng có một ý nghĩa to lớn đối với ngành vận tải nói riêng và nền kinh tế quốc dân nói chung.Nằm trong hệ thống vận tải hàng hoá bằng đường biển, Cảng Hải Phòng chiếm một vị trí quan trọng số một trong cụm Cảng phía Bắc đã và đang phát triển vai trò của mình, khẳng định hướng phát triển trên quy mô lớn vào những năm tới. Trong đó một trong những mục tiêu phấn đấu lớn nhất là không ngừng nâng cao chất lượng công tác xếp dỡ, tổ chức và quản lý tốt, phù hợp thực tế, mang lại hiệu qủa kinh tế cao. Đồng thời cải tiến công tác quản lý xếp dỡ, dầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại, đáp ứng được đòi hỏi của kinh tế thị trường trong những năm tới bằng cách giao quyền tự chủ kinh doanh cho từng đơn vị, tổ chức trả lương cho công nhân theo hình thức khoán gọn. Đây là mô hình quản lý tiên tiến, phù hợp với loại hình sản xuất của Cảng hiện nay. Thiết kế môn học: khai thác cảng Lời nói đầu Ngành vận tải ngành kinh tế đặc biệt hình thành trình phát triển kinh tế sản xuất hàng hoá hoạt động quy mô lớn, phạm vi rộng Sản xuất ngành vận tải trình phức tạp gồm nhiều khâu hợp thành : Xí nghiệp vận chuyển, Xí nghiệp xếp dỡ, Xưởng xửa chữa, Trong cảng đầu mối giao thông quan trọng, nơi gặp gỡ nhiều dạng vận tải khác nhau: vận tải bộ, đường sắt, đường ống có vai trò đặc biệt quan trọng với vận tải biển Việc tổ chức hợp lý lực tàu thuyền, bến Cảng quan trọng, chuyển đổi hàng hoá từ phương tiện vận tải thuỷ lên phương tiện vận tải khác định phần lớn lực vận tải ngành đường biển Đối với nước ta có đường bờ biển kéo dài, có nhiều vịnh vũng vận tải đường biển giữ vai trò then chốt mạng lưới vận tải quốc gia Khối lượng hàng hoá vận chuyển đặc biệt vận tải hàng hoá xuất nhập Trong việc tổ chức xếp dỡ hàng hoá cho phương tiện vận tải công việc quan trọng Cảng biển đảm nhận Qua số liệu thống kê thực tế cho thấy thời gian tàu đậu bến làm công tác xếp dỡ làm thủ tục vào Cảng chiếm tỷ lệ lớn toàn thời gian kinh doanh tàu Nếu tổ chức tốt công tác xếp dỡ Cảng làm tăng khả vận chuyển cho đội tàu đem lại hiệu kinh doanh cao cho kinh tế quốc dân Chính việc tổ chức tốt công tác xếp dỡ Cảng có ý nghĩa to lớn ngành vận tải nói riêng kinh tế quốc dân nói chung Nằm hệ thống vận tải hàng hoá đường biển, Cảng Hải Phòng chiếm vị trí quan trọng số cụm Cảng phía Bắc phát triển vai trò mình, khẳng định hướng phát triển quy mô lớn vào năm tới Trong mục tiêu phấn đấu lớn không ngừng nâng cao chất lượng công tác xếp dỡ, tổ chức quản lý tốt, phù hợp thực tế, mang lại hiệu qủa kinh tế cao Đồng thời cải tiến công tác quản lý xếp dỡ, dầu tư nhiều trang thiết bị đại, đáp ứng đòi hỏi kinh tế thị trường năm tới cách giao quyền tự chủ kinh doanh cho đơn vị, tổ chức trả lương cho công Sinh viên: Phạm Thị Ngọc Sương Lớp KTB54- ĐH1 Page Thiết kế môn học: khai thác cảng nhân theo hình thức khoán gọn Đây mô hình quản lý tiên tiến, phù hợp với loại hình sản xuất Cảng Sinh viên: Phạm Thị Ngọc Sương Lớp KTB54- ĐH1 Page Thiết kế môn học: khai thác cảng MỤC LỤC Chương I: Phân tích số liệu ban đầu I./ Điều kiện tự nhiên cảng Hải Phòng: Cảng Hải Phòng Cảng biển lớn nước ta Nhà nước quan tâm, đầu tư cải tạo mở rộng nhằm đáp ứng tốt nghiệp vụ xếp dỡ, bảo quản giao nhận hàng hoá ngày cao 1.Vị trí địa lý cảng: Cảng Hải Phòng cảng biển có quy mô lớn miền Bắc Việt nam, nằm dọc tả ngạn bờ sông Cấm, nhánh sông Thái Bình cách cửa biển Nam Triệu 30 Km Cảng hải phòng có toạ độ địa lí 200 51p vĩ độ Bắc 1060 kinh Đông tiếp xúc với biển Đông qua cửa biển Nam Triệu Cảng Hải Phòng nằm đầu mối giao thông nối liền khu vực kinh tế, trung tâm công nghiệp nước trung tâm công nghiệp Trung Quốc Cảng có đường giao thông lối liền với Hà Nội tỉnh phía Bắc Cảng có vùng biển thuận lợi với vũng vịnh cho tầu leo đậu Điều kiện địa chất: Sinh viên: Phạm Thị Ngọc Sương Lớp KTB54- ĐH1 Page Thiết kế môn học: khai thác cảng Địa chất cảng Hải phòng nằm khu vực trằm tích sa bồi ven sông biển, đất Cảng có độ dày từ 30 đến 35m theo cấu tạo làm nhiều lớp Lớp trằm tích rạt mịn nằm lớp bùn, đến lớp cát trằm tích rạt khô nằm lớp cát Rột cát vừa Theo tài lệu chuyên gia Liên Xô cũ khảo sát địa chất thi khu cực Cảng Hải Phòng có tiêu sau đây: Tên lớp đất Độ cao ( m ) Bề dày ( m) Tính chất Bùn sét, sét chẩy bùn pha cát -1,46 Mùa xám 3,95 Điều kiện thuỷ văn: Cảng Hải phòng có chế độ Nhật chiều khiết chí có 12 ngày năm có chế độ bán nhật chiều Từ tháng 10 năm trước tới tháng năm sau nước lên vào ban đêm Thời gian thuỷ triều lên rút 3R Mực nước giao thông cao 3,8 đến 4,2 m Thuỷ chiều không ảnh hưởng lớn việc xếp dỡ ảnh hưởng lớn thời gian tàu vào Cảng Điều kiện khí hậu: a Thời tiết: Cảng Hải Phòng chịu ảnh hưởng thời tiết miền Bắc Việt Nam Mỗi năm có bốn mùa, lượng mưa trung bình 1800ml Những ngày mưa Cảng ngừng công tác xếp dỡ Thời gian chiếm từ 29 đến 30 ngày/năm Cảng chịu ảnh hưởng hai hướng gió chính: gió Đông Nam từ tháng đến tháng 10, gió Đông Bắc từ tháng 10 – năm sau Khi có gió lớn công tác xếp dỡ gặp nhiều khó khăn đặc biệt hàng rời Gió từ cấp trở lên, làm việc xí nghiệp xếp dỡ gặp nhiều khó khăn Sinh viên: Phạm Thị Ngọc Sương Lớp KTB54- ĐH1 Page Thiết kế môn học: khai thác cảng Cảng Hải phòng gặp nhiều ảnh hưởng gió bão, có bão Cảng phải ngừng làm việc Bão thường có từ tháng - tháng 8, trung bình năm có đến bão Hàng năm cảng có kế hoạch chi phí cho việc phòng chống bão Cảng thường phải ngừng hoạt động từ 10 đến 12 ngày năm ảnh hưởng bão b Nhiệt độ, độ ẩm: Cảng Hải Phòng nằm khu vực nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, mưa nhiều nhiệt độ nhìn chung cao, chênh lệch từ 230 đến 270c, mùa hè lên đến 300 đến 350c Độ ẩm Cảng tương đối cao bình quân từ 70 đến 80% Độ ẩm ảnh hưởng lớn đến công tác bảo quản hàng hoá, dễ gây tượng đổ mồ hôi phải thường xuyên theo dõi để có biện pháp kịp thời c Sương mù lũ lụt Sương mù thường xuất vào sáng sớm mùa đông, có ngày sương mù dày đặc, làm việc không an toàn, tốc độ làm hàng chậm, suất, đặc biệt tàu bè Cảng khó khăn,dễ gây tai nạn, chậm chễ tàu vào Cảng gây ảnh hưởng lớn đến việc khai thác Cảng Cảng Hải phòng nhìn chung lũ lớn mùa mưa sông Cấm lũ tràn gây ảnh hưởng đến công trình, tàu thuyền qua lại khu vực Cảng khó khăn máng làm hàng mạn khó cập mạng xà Lan vào tàu Có lũ lớn gây ảnh hưởng đến công tác xếp dỡ hàng hoá Do ảnh hưởng lũ lụt, hàng năm Cảng phải ngừng sản xuất từ đến ngày II Sơ đồ giới hoá xếp dỡ: Lưu lượng hàng hoá đến cảng: a Tính chất hàng kiện: Bông đóng thành kiện nẹp đai trọng lượng 200kg, sợ ẩm ướt, dễ cháy ngún, gặp nước dễ gây đứt nẹp đai, dễ dây bẩn,dễ bị nén ép Sinh viên: Phạm Thị Ngọc Sương Lớp KTB54- ĐH1 Page Thiết kế môn học: khai thác cảng Kích thước kiện bông: - Chiều dài: l = 1,2 m - Chiều rộng: b = 0,6 m - Chiều cao: h = 0,3 m Tỉ trọng hàng kiện là: γ = 0,926 T/m2 b Lưu lượng hàng hoá đến cảng: -Thời gian công lịch: 365 Ngày -Thời gian khai thác cảng: Tn = TCL – TTT (Ngày) Trong đó: TTT: thời gian ảnh hưởng thời tiết TTT = TCL x 8% (ngày) Thời gian làm việc cảng ngày: n (T − T ) ca ca ng T= (h) Trong : n ca T ca T ng : số ca làm việc ngày : thời gian làm việc ca (h) : thời gian ngừng việc ca Sinh viên: Phạm Thị Ngọc Sương Lớp KTB54- ĐH1 24 T = ca n ca Page (h) (h) Thiết kế môn học: khai thác cảng - Tình hình hàng hoá đến cảng: Lưu lượng hàng hoá đến cảng năm: Qn = 220000 (tấn) Lưu lượng hàng hoá đến cảng bình quân ngày: _ Q Q ng = n T n (T/ng) Lượng hàng hoá đến cảng ngày căng thẳng nhất: Q Qmaxng = n *k dh T n (T/ng) Tổng dung lượng hàng hoá chứa kho: ∑ E h = α * tbq * Qng max (T) Trong đó: α : hệ số lưu kho tbq : Thời gian bảo quản bình quân (Ngày) Lượng hàng chuyển thẳng năm: Q = Q * (1 − α )(T ) n Lượng hàng lưu kho tuyến tiền năm theo trình 2: Q = Q *α n (T) 2.Sơ đồ giới hóa xếp dỡ: Sinh viên: Phạm Thị Ngọc Sương Lớp KTB54- ĐH1 Page Thiết kế môn học: khai thác cảng Sơ đồ giới hoá xếp dỡ, phối hợp định máy móc xếp dỡ tuyến cầu tàu, thiết bị phụ dùng công tác xếp dỡ tuyến sau kho Sơ đồ 1: - Ưu điểm: + Sơ đồ đảm bảo suất xếp dỡ cao + Xếp dỡ lưu lượng hàng lớn + Tốc độ xếp dỡ hàng nhanh, hiệu kinh tế cao - Nhược điểm: + Loại thiết bị có vốn đầu tư lớn + Không hiệu Cảng có lưu lượng hàng thông qua nhỏ, hàng thường xuyên thiết bị cồng kềnh Sinh viên: Phạm Thị Ngọc Sương Lớp KTB54- ĐH1 Page Thiết kế môn học: khai thác cảng Sơ đồ 2: sơ đồ người ta trực tiếp dùng cần trục tàu để bốc hàng từ cầu xuống tàu thiết bị - Ưu điểm: Với loại hình xếp dỡ có vốn đầu tư thấp, tốc độ xếp dỡ loại hàng có khối lượng nhỏ tương đối nhanh - Nhược điểm: Chiều cao nâng hạ thiết bị xếp dỡ hạn chế, tầm với cần hạn chế, không thích hợp cho việc nâng hạ, xếp dỡ loại hàng nặng, không phù hợp cho Cảng có lưu lượng hàng thông qua lớn Sinh viên: Phạm Thị Ngọc Sương Lớp KTB54- ĐH1 Page Thiết kế môn học: khai thác cảng Sơ đồ 3: Sinh viên: Phạm Thị Ngọc Sương Lớp KTB54- ĐH1 Page 10 Thiết kế môn học: khai thác cảng 2.TBP xe nâng: a.Khả thông qua xe nâng TBP: P p2 '' =( α P 2' ' −1 ) (T/M-ng) b Số lượng xe nâng TBP: N p 2' ' = N P ' * P2 ' P2" ( máy ) P 2' ' '' : Năng suất ngày xe nâng làm việc trình c Khả thông qua tuyến phụ xe nâng: ∏P2'' = NP2'' *PP2'' ( T/ngày ) d.Số làm việc thực tế = Qn * kt * α N p '' * k y * Ph '' xp2'' ≤ X max (h) e.Số ca làm việc thực tế Sinh viên: Phạm Thị Ngọc Sương Lớp KTB54- ĐH1 Page 50 Thiết kế môn học: khai thác cảng = max Qng * nca * α N p '' * k y * P2 '' ≤ nca rP2'' ( ca/ngày) Điều kiện kiểm tra:   x p ' ' ≤ xmax  r ' ' ≤ nca  p2 Π ' ' ≥ Π TT  p Kết tính toán tổng kết bảng sau: ST T Chỉ tiêu Đơn vị n1 = n1 = n cầu tầu 1 P2' T/M-ng 319,86 319,86 P2'' T/M-ng 462,42 462,42 Ph2'' T/M-h 25,69 25,69 T/M-ng 462,42 462,42 P p '' Sinh viên: Phạm Thị Ngọc Sương Lớp KTB54- ĐH1 Page 51 Thiết kế môn học: khai thác cảng NP2'' π P2'' Máy T/ng 1387,26 2312,1 kt 1 ky 0.95 10 nca ca 4 11 Qn T/năm 220000 220000 12 Qngmax T/ng 753,42 753,42 h 5792,4 5792,4 13 x max 14 xP2'' h 2854,548 1802,872 15 rP2'' ca 1 16 17 α N P 2' Máy VII Khả thông qua tuyến ô tô: Số lượng ô tô cần thiết đưa vào xếp dỡ lúc: nc = ô Qng T *q ô * t xd ô ( ô tô) Trong đó: Qngô : lượng hàng cần vận chuyển ô tô ngày ( T/ngày) qô : trọng tải thực chở ô tô Sinh viên: Phạm Thị Ngọc Sương Lớp KTB54- ĐH1 Page 52 Thiết kế môn học: khai thác cảng txdô : Thời gian xếp dỡ cho ô tô txdô = qô : p ô h T: Thời gian làm việc ngày pô h : Năng suất thiết bị phục vụ ô tô ô ng Q pô h Q max * α ng = = ph2 (tuyến tiền) = ph4 (tuyến hậu) Số lượng ô tô đưa vào xếp dỡ lúc: a.Đậu dọc tuyến: ô n = Lt: ltô = Lt: ( lô + a) ( ô tô) - Lt: chiều dài tuyến xếp dỡ ô tô, (m) Tuyến tiền: Lt = Lct Tuyến hậu: Lt = Lk - ltô: Chiều dài tuyến xếp dỡ dành cho ô tô đứng làm hàng (m) - lô : Chiều dài ô tô (m) - a: khoảng cách an toàn ô tô đỗ kề ( a= 2,5 ; 2,7 m) Sinh viên: Phạm Thị Ngọc Sương Lớp KTB54- ĐH1 Page 53 Thiết kế môn học: khai thác cảng b.Đậu ngang tuyến: ô n ô ô = Lt : bt = Lt : ( b + d) ( ô tô) - btô : Chiều rộng tuyến xếp dỡ dành cho ô tô đỗ làm hàng (m) - bô : Chiều rộng ô tô (m) - d : khoảng cách ô tô đỗ kề ÷ ô Nếu dùng xe nâng xếp hàng cho ô tô: d = (2 2,2 ) LXN - (b /2) (m) Nếu dùng cần trục xếp hàng cho ô tô: d =1m L XN : Chiều dài xe nâng 3.Biện luận chọn số lượng ô tô đưa vào xếp dỡ: - Nếu nc ≤ ô n ô => Chọn nô = n nô ≤ n ≤ nô c - Nếu => Chọn nô = n ô Khả thông qua tuyến xếp dỡ ô tô: T π = *n *q ô ô ô tô XD ( T/ ng) Điều kiện kiểm tra: Sinh viên: Phạm Thị Ngọc Sương Lớp KTB54- ĐH1 Page 54 Thiết kế môn học: khai thác cảng π ôTT ≥ π TT π ôTH ≥ π TH Các kích thước chủ yếu tuyến xếp dỡ ô tô khu vực thao tác chờ thao tác: a.Diện tích khu vực thao tác: o t Ftt = L * B o t (m2) o t Trong đó: L :chiều dài khu vực thao tác o t L =n o *lto o t ∆ B =B1+ B2 + B (m) B1 : chiều rộng vị trí xếp hàng (m) B2 : Là chiều rộng đường dọc tuyến (m) xe: B2 = 3,5 m ∆B : khoảng rộng để tác nghiệp (m) Đậu dọc tuyến: o t Đậu ngang tuyến: B =8 (m) ltô = (10 ; 11) (m) Btô = 16 (m) B1 = (2,6 ; 2,7) (m) B1 = 12,5 (m) ∆B = (1,6 ; 1,8 ) l o t = (3,6 ; 3,7) (m) ∆B (m) Sinh viên: Phạm Thị Ngọc Sương Lớp KTB54- ĐH1 Page 55 =0 Thiết kế môn học: khai thác cảng bdô = (9 ; 13 ) bdô = (14 ; 22) (m) (m) b Diện tích khu vực chờ thao tác: Fctt = nô * Fđô * tnt (m2 ) tnt : thời gian ngừng tác nghiệp , tnt = 0,5 (h) Fo d : diện tích ô vuông dành cho ô tô đứng chờ làm hàng Fô d = (20 ; 30) m Ta có bảng sau: *Tuyến hậu phương: STT Chỉ tiêu Đơn vị n 1=1 n 1=2 qô T 10 10 T h 18 18 Qô ng T/ng 753,42 753,42 Sinh viên: Phạm Thị Ngọc Sương Lớp KTB54- ĐH1 Page 56 Thiết kế môn học: khai thác cảng α 1 0 T/M-h 27,03 27,03 h 0,37 0,37 m 79,8 79,8 m 8,5 8,5 m 2,6 2,6 m 11,1 11,1 Chiếc 8 m 8,789 8,789 m 2,75 2,75 m 11,539 11,539 Chiếc 7 c Chiếc 2 o Chiếc 8 α 1- ô h 10 11 12 13 14 15 16 17 18 P t ô XD t L l ô a l o t n o d o b b n n n o t o Sinh viên: Phạm Thị Ngọc Sương Lớp KTB54- ĐH1 Page 57 Thiết kế môn học: khai thác cảng 19 π o T/ngày 3891,89 3891,892 20 B1 m 2,7 2,7 21 B2 m 3,5 3,5 B m 1,8 1,8 o t m 8 24 Lt0 m 88,8 88,8 25 tt m² 710,4 710,4 h 0,5 0,5 m² 25 25 m² 100 100 22 23 26 27 28 ∆ B F t nt F F o d ctt Sinh viên: Phạm Thị Ngọc Sương Lớp KTB54- ĐH1 Page 58 Thiết kế môn học: khai thác cảng CHƯƠNG : CÂN ĐỐI NHÂN LỰC CỦA CÁC KHÂU I Xác định số lượng công nhân trình xếp dỡ: N XD = ∑ ncg + ∑ n ptr ∑n ( người) cg : Tổng số công nhân giới theo chuyên môn riêng ∑n ptr : Tổng số công nhân phụ trợ giới phục vụ thiết bị trình xếp dỡ làm nhiệm vụ tháo móc công cụ mang hàng N XD = N htm + N cgm + N Xm + N Km + N ctm N htm N Xm : Số công nhân bố trí hầm tàu : Số công nhân bố trí xe N Km : Số công nhân bố trí kho m N CT : Số công nhân bố trí cầu tàu N cgm : Số công nhân giới Sinh viên: Phạm Thị Ngọc Sương Lớp KTB54- ĐH1 Page 59 Thiết kế môn học: khai thác cảng * Bố trí nhân lực trình xếp dỡ: + Quá trình 2: trình này, cần cẩu lấy kịên kẹp từ ô tô cảng đưa xuống hầm tàu Quá trình bố trí nhân lực sau: - công nhân giới cho cần cẩu ( gồm người lái cẩu người đánh tín hiệu.) - công nhân phụ trợ ô tô để mắc kẹp vào kiện cho cân xứng - công nhân phụ trợ hầm tàu tháo kẹp + Quá trình 2': trình xe nâng chuyển lên ô tô cảng để ô tô chuyển hàng cầu tàu Quá trình bố trí nhân lực sau: - công nhân giới điều khiển xe nâng - công nhân phụ trợ ô tô làm nhiệm vụ dỡ hàng khỏi xe nâng +Quá trình 2": trình xe nâng lấy hàng từ kho dể chuyển hàng lên ô tô cảng , trình bố trí nhân lực sau: - công nhân giới điều khiển xe nâng - công nhân phụ trợ kho để lấy hàng cho xe nâng +Quá trình 4: trình xe nâng lấy hàng từ xe ô tô chủ hàng đưa vào kho để công nhân phụ trợ dỡ hàng đưa vào vị trí Quá trình bố trí nhân lực sau: Sinh viên: Phạm Thị Ngọc Sương Lớp KTB54- ĐH1 Page 60 Thiết kế môn học: khai thác cảng - công nhân giới điều khiển xe nâng - công nhân phụ trợ ô tô lấy hàng từ ô tô chủ hàng lên xe nâng - công nhân kho làm nhiệm vụ dỡ hàng từ xe nâng đưa vào vị trí Ta có bảng sau: Chỉ tiêu Đơn vị N m ht N Xm m N CT N Km m N ptr N cgm m N XD i=2 Nguời Nguời i = 2' i = 2" i=4 Người Người 2 Người 2 Người 1 Người 10 3 II Mức sản lượng: a Khái niệm: Mức sản lượng lượng sản phẩm quy định cho công nhân nhóm công nhân với trình độ thành thạo tương ứng phải hoàn thành đơn vị thời gian, điều kiện tổ chức kỹ thuật định b Cách tính: *Mức sản lượng công nhân giới theo chuyên môn riêng Sinh viên: Phạm Thị Ngọc Sương Lớp KTB54- ĐH1 Page 61 Thiết kế môn học: khai thác cảng cg mi P = Pcai ncgi (T/người-ca) ncgi: số công nhân giới phục vụ thiết bị trình i Pcai: suất ca thiết bị làm việc trình i *Mức sản lượng công nhân phụ trợ: Pmiptr = Pcai ∑ n ptri (T/người-ca) h*i: số lượng thiết bị làm việc phối hợp máng trong1 trình ∑n ptri : tổng số công nhân phụ trợ phục vụ thiết bị trình *Mức sản lượng công nhân đội tổng hợp Pmib ∑n = (T/người-ca) cgi : Tổng số công nhân giới phục vụ thiết bị trình Ta có bảng sau: STT Kí hiệu Đơn vị i =2 i =2' i =2" i=4 ∑N m ptr Người 2 ∑N m cg Người 1 Sinh viên: Phạm Thị Ngọc Sương Lớp KTB54- ĐH1 Page 62 Thiết kế môn học: khai thác cảng N XD Người 10 Pcai T/M-ca 276,259 79,965 115,605 121,635 Pmicg T/ng-ca 138,13 79,965 115,605 121,635 Pmiptr T/ng-ca 34,532 39,982 57,802 30,409 Pmib T/ng-ca 27,626 26,655 38,535 24,327 3 Kết luận Tổ chức quản lý khai thác Cảng công việc có ý nghĩa quan trọng định đến hiệu sản xuất kinh doanh Cảng Việc tổ chức giới hóa xếp dỡ cho mặt hàng nói riêng toàn công tác sản xuất Cảng nói chung phải tiến hành cách hợp lý có hiệu Muốn việc lựa chọn cân nhắc tiến hành phương án xếp dỡ phù hợp với loại hàng, tận dụng tối đa nhân lực thiết bị Cảng, bố trí hợp lý nhân lực thiết bị vấn đề quan trọng để tìm phương án đem lại lợi nhuận tối đa Qua việc làm thiết kế , chúng em tìm hiểu sở vật chất kĩ thuật hệ thống cảng biển Việt Nam nói chung, cảng Hải Phòng nói riêng Em hiểu việc vận hành cảng nào, trình tác nghiệp xếp dỡ hàng hóa cảng Hạn chế chúng em làm thiết kế Sinh viên: Phạm Thị Ngọc Sương Lớp KTB54- ĐH1 Page 63 Thiết kế môn học: khai thác cảng khó khăn việc trực tiếp vào cảng để quan sát thực tế việc xếp dỡ loại hàng xuất, nhập Tuy nhiên qua thiết kế chúng em vận dụng tổng hợp kiến thức học để hoàn thành thiết kế này.Để có kết nhờ phần lớn vào giúp đỡ bảo hướng dẫn thầy Trần Văn Lâm Qua em xin chân thành cảm ơn cô thầy cô môn giúp đỡ em suốt trình làm Sinh viên: Phạm Thị Ngọc Sương Lớp KTB54- ĐH1 Page 64
- Xem thêm -

Xem thêm: quản lý và khai thác cảng _ hàng kiện, quản lý và khai thác cảng _ hàng kiện, quản lý và khai thác cảng _ hàng kiện, Chương I: Phân tích số liệu ban đầu, II. Sơ đồ cơ giới hoá xếp dỡ:, III.Kho và các kích thước chủ yếu của kho :, I/ Năng suất của thiết bị xếp dỡ, II./ Khả năng thông qua của tuyến tiền., IV./ Khả năng thông qua của tuyến hậu:, V./ Khả năng thông qua của tuyến phụ:, VII. Khả năng thông qua của tuyến ô tô:, CHƯƠNG 3 : CÂN ĐỐI NHÂN LỰC CỦA CÁC KHÂU, I. Xác định số lượng công nhân trong quá trình xếp dỡ:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay