Đồ án Quản Lý và Khai Thác Cảng

57 246 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 23:06

Vận tải biển là 1 trong những ngành ra đời từ khá sớm. Ngay từ thủa xa xưa, ông cha ta đã biết lợi dụng sông ngòi để vận chuyển hàng hoá và con người từ nơi này tới nơi khác. Trải qua nhiều thế kỷ, đến nay vận tải biển đã chiếm một vị trí quan trọng trong công tác vận chuyển cũng như chiếm một vị trí đáng kể trong nền kinh tế quốc dân.Nhờ có vận tải biển, việc trao đổi hàng hoá được diễn ra một cách thuận tiện và nhanh chóng, nguyên nhân là do vận chuyển bằng đường biển không bị giới hạn bởi các điều kiện tự nhiên, không bị giới hạn về khoảng cách, hơn thế nữa, giá cả vận chuyển bằng đường biển thấp hơn nhiều so với các hình thức vận chuyển khác. Có thể nói vận tải biển phát triển là một trong những nhân tố làm cho quan hệ hợp tác quốc tế ngày càng được mở rộng. Hàng hoá có thể được trao đổi không chỉ từ địa phương này sang địa phương khác, từ quốc gia này tới quốc gia khác mà còn có thể được trao đổi giữa các quốc gia trên các châu lục khác nhau. Một quốc gia có nền vận tải biển phát triển là một quốc gia chiếm nhiều ưu thế. Thứ nhất vận tải biển tạo ra thế chủ động trong quan hệ kinh tế đối ngoại. Thứ hai có thể tăng nguồn thu ngoại tệ nhờ việc phát triển mạng lưới vận tải. Thứ ba là đẩy mạnh quá trình xuất nhập khẩu, tạo động lực thúc đẩy quan hệ sản xuất phát triển…Một trong những nhân tố có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của vận tải biển là cảng biển. Cảng biển là đầu mối giao thông quan trọng, là nơi gặp nhau của các phương tiện vận tải: tầu sông, tầu biển, ô tô, hàng không, đường ống. Ở khu vực cảng có sự thay đổi hàng hoá, hành khách từ phương tiện vận tải thuỷ sang các phương tiện vận tải còn lại hoặc ngược lại. Hay nói một cách khác, cảng là một mắt xích trong dây chuyền vận tải.Cảng không phải là điểm đầu hay điểm cuối của quá trình vận tải mà là điểm luân chuyển hàng hoá và hành khách.Đối với ngoại thương, cảng là nhân tố quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển đội tàu buôn, thoát khỏi sự kiểm soát của các quốc gia khác, giữ vững và phát triển mối quan hệ thương mại với các nước xung quanh.Đối với nội thương, cảng là nơi tiến hành phục vụ hàng hoá cho các phương tiện vận tải nội địa, ven biển, quá cảnh và là nhân tố quan trọng tăng cường hoạt động của nhiều cơ quan kinh doanh và dịch vụ.Đối với thành phố cảng, đây là nơi tạo công ăn việc làm cho nhân dân thành phố, là tiền đề cho thành phố cảng trở thành trung tâm công nghiệp lớn. Để khai thác cảng một cách có hiệu quả và đạt năng suất cao thì cần tổ chức việc xếp dỡ ở cảng một cách nhanh gọn, tận dụng một cách triệt để khả năng khai thác của cảng. Sau đây là một trong những phương án tổ chức và cơ giới hóa công tác xếp dỡ hàng nhựa đường bao tại cảng. THIẾT KẾ MÔN HỌC: QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CẢNG MỤC LỤC Nội dung Trang Diện tích hữu ích kho (Fh) 28 Chiều cao kho (HK) 29 Nguyễn Thanh Đức – 52120 – KTB54ĐH1 THIẾT KẾ MÔN HỌC: QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CẢNG LỜI MỞ ĐẦU Vận tải biển ngành đời từ sớm Ngay từ thủa xa xưa, ông cha ta biết lợi dụng sông ngòi để vận chuyển hàng hoá người từ nơi tới nơi khác Trải qua nhiều kỷ, đến vận tải biển chiếm vị trí quan trọng công tác vận chuyển chiếm vị trí đáng kể kinh tế quốc dân Nhờ có vận tải biển, việc trao đổi hàng hoá diễn cách thuận tiện nhanh chóng, nguyên nhân vận chuyển đường biển không bị giới hạn điều kiện tự nhiên, không bị giới hạn khoảng cách, nữa, giá vận chuyển đường biển thấp nhiều so với hình thức vận chuyển khác Có thể nói vận tải biển phát triển nhân tố làm cho quan hệ hợp tác quốc tế ngày mở rộng Hàng hoá trao đổi không từ địa phương sang địa phương khác, từ quốc gia tới quốc gia khác mà trao đổi quốc gia châu lục khác Một quốc gia có vận tải biển phát triển quốc gia chiếm nhiều ưu Thứ vận tải biển tạo chủ động quan hệ kinh tế đối ngoại Thứ hai tăng nguồn thu ngoại tệ nhờ việc phát triển mạng lưới vận tải Thứ ba đẩy mạnh trình xuất nhập khẩu, tạo động lực thúc đẩy quan hệ sản xuất phát triển… Một nhân tố có ảnh hưởng lớn tới phát triển vận tải biển cảng biển Cảng biển đầu mối giao thông quan trọng, nơi gặp phương tiện vận tải: tầu sông, tầu biển, ô tô, hàng không, đường ống Ở khu vực cảng có thay đổi hàng hoá, hành khách từ phương tiện vận tải thuỷ sang phương tiện vận tải lại ngược lại Hay nói cách khác, cảng mắt xích dây chuyền vận tải.Cảng Nguyễn Thanh Đức – 52120 – KTB54ĐH1 THIẾT KẾ MÔN HỌC: QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CẢNG điểm đầu hay điểm cuối trình vận tải mà điểm luân chuyển hàng hoá hành khách Đối với ngoại thương, cảng nhân tố quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển đội tàu buôn, thoát khỏi kiểm soát quốc gia khác, giữ vững phát triển mối quan hệ thương mại với nước xung quanh Đối với nội thương, cảng nơi tiến hành phục vụ hàng hoá cho phương tiện vận tải nội địa, ven biển, cảnh nhân tố quan trọng tăng cường hoạt động nhiều quan kinh doanh dịch vụ Đối với thành phố cảng, nơi tạo công ăn việc làm cho nhân dân thành phố, tiền đề cho thành phố cảng trở thành trung tâm công nghiệp lớn Để khai thác cảng cách có hiệu đạt suất cao cần tổ chức việc xếp dỡ cảng cách nhanh gọn, tận dụng cách triệt để khả khai thác cảng Sau phương án tổ chức giới hóa công tác xếp dỡ hàng nhựa đường bao cảng Nguyễn Thanh Đức – 52120 – KTB54ĐH1 THIẾT KẾ MÔN HỌC: QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CẢNG CHƯƠNG PHÂN TÍCH SỐ LIỆU BAN ĐẦU I Điều kiện tự nhiên cảng Hải Phòng: Quá trình hình thành phát triển cảng Hải Phòng: Cảng Hải Phòng cảng biển lớn nước ta Nhà nước quan tâm, đầu tư cải tạo mở rộng nhằm đáp ứng tốt nghiệp vụ xếp dỡ, bảo quản giao nhận hàng hoá ngày cao Cảng Hải Phòng hoàn thành từ năm 1874 thực dân Pháp xây dựng với quy mô đơn giản Cơ sở vật chất Cảng bao gồm : + Hệ thống cầu tàu với tổng chiều dài 1044 m + Hệ thống kho + Chiều rộng cẩu gỗ rộng khoảng 10 m Việc vận chuyển hàng hoá vận chuyển ôtô, máy kéo, xe ba gác Các loại hàng chủ yếu xếp dỡ cần cẩu tàu công nhân bốc vác thủ công Năm 1955, thực dân Pháp rút khỏi Hải Phòng, ta vào tiếp quản tu sửa, mở rộng Cảng Do nhu cầu ngày tăng kinh tế quốc dân đòi hỏi phải đáp ứng nhu cầu sản xuất ngành, Cảng hàng năm phải đảm bảo tiếp nhận khối lượng hàng hoá thông qua Cảng ngày tăng, sở vật chất lạc hậu nên Cảng không đáp ứng Năm 1962, Bộ giao thông vận tải giao nhiệm vụ thiết kế mở rộng Cảng để đến năm 1965 lượng hàng thông qua Cảng phải đạt 450.000T/năm tới năm 1970 phải đạt 4.450.000T/năm Đến năm 1974, Cảng xây dựng xong hệ thông kẽm từ cầu đến cầu 11 với tổng chiều dài 1792m với hệ thống đường sắt hoàn chỉnh, có tổng chiều 71.084m có 332m đường phân loại, đưa vào hoạt động trạm biến với hệ thống chiếu sáng hoàn chỉnh Song song với Nguyễn Thanh Đức – 52120 – KTB54ĐH1 THIẾT KẾ MÔN HỌC: QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CẢNG việc hoàn chỉnh bến kho xây dựng thêm từ kho đến kho 11 với tổng diện tích 23.000 m2 Đến năm 1981, Cảng hoàn thành cải tạo bến, đáp ứng yêu cầu bốc xếp hàng hoá kinh tế quốc dân nâng cao khả thông qua Cảng từ 1,6 đến 2,7 triệu T /năm Năng suất lao động tăng đạt 2728 T/người.năm Trong năm gần đây, sản lượng thông qua cảng ngày tăng, bình quân đạt triệu T/năm Sản lượng thông qua cảng tiếp tục tăng phát triển kinh tế quốc dân Song muốn đạt điều phải có biện pháp cải tiến đồng bộ, hạn chế tới mức thấp nhược điểm tất khâu liên quan đến cảng Hải Phòng Một hạn chế đạt cách cấp bách luồng vào cảng Hải Phòng Hiện luồng đạt từ đến 3,5 m cho tàu chở xấp xỉ tàu có trông tải 7500 T vào cảng, mức phải chuyển tải Hạ Long Hàng năm cảng phải đầu tư khoản tiền lớn cho công việc nạo vét, năm nạo khoảng 3,5 triệu m đất Hiện với dự án phủ vào việc nạo vét phải đạt 7m vào năm 2002 để tàu 10.000T vào cảng thuận tiện an toàn Vị trí địa lý – kinh tế cảng Hải Phòng: Cảng Hải Phòng cảng biển có quy mô lớn miền Bắc Việt nam, nằm dọc tả ngạn bờ sông Cấm, nhánh sông Thái Bình cách cửa biển Nam Triệu 30 Km Cảng hải phòng có toạ độ địa lí 20 51’ vĩ độ Bắc 1060 kinh Đông tiếp xúc với biển Đông qua cửa biển Nam Triệu Cảng Hải Phòng nằm đầu mối giao thông nối liền khu vực kinh tế, trung tâm công nghiệp nước trung tâm công nghiệp Trung Quốc Cảng có đường giao thông lối liền với Hà Nội Nguyễn Thanh Đức – 52120 – KTB54ĐH1 THIẾT KẾ MÔN HỌC: QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CẢNG tỉnh phía Bắc Cảng có vùng biển thuận lợi với vũng vịnh cho tầu neo đậu Cảng có đầy đủ hệ thống giao thông, bến bãi hệ thống đường sắt dẫn đến ga phân loại Điểm đón hoa tiêu Cảng 20°40’N - 106°51’ E Luồng hàng hải nối cảng Hải Phòng với vùng biển sâu vịnh Bắc Bộ, dài 36km, qua trạm sông Cấm, sông Bạch Đằng với cửa Nam Triệu, với chiều rộng trung bình khoảng 100m, độ sâu luồng lạch đạt 6,7 – 6,9m ảnh hưởng đến việc vào cảng tàu có trọng tải lớn Cảng tiếp nhận tàu có trọng tải lớn 10000 DWT cầu tàu 40000 DWT khu chuyền tải Cảng Hải Phòng chiếm vị trí kinh tế quan trọng, đầu mối giao thông chiến lược, trung tâm giao lưu hàng hóa lớn nước ta Cảng Hải Phòng có nhiệm vụ bốc xếp hàng hóa đủ chủng loại, phục vụ mặt đặc biệt công trình quốc gia Nơi nối liền với tất nước có mối liên hệ đường biển với nước ta Một xí nghiệp thành phần cảng xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu có sản lượng thông qua chiếm khoảng 40 – 50% sản lượng toàn cảng, góp phần không nhỏ phấn đấu thực nhiệm vụ toàn Cảng Nguyễn Thanh Đức – 52120 – KTB54ĐH1 THIẾT KẾ MÔN HỌC: QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CẢNG Khu đất địa hình bình đồ cảng: Địa danh cảng Hải phòng phân định từ cầu đến cầu 11, khu Cảng Chùa Vẽ Vật Cách rộng 25 Tổng chiều dài cảng 1792m bao gồm hệ thống 13 kho bải có bãi container nằm từ cầu đến Dọc tuyến cầu tàu hệ thống giao thông đường sắt, để vận chuyển Nguyễn Thanh Đức – 52120 – KTB54ĐH1 THIẾT KẾ MÔN HỌC: QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CẢNG hàng hoá Cao độ bình quân cảng +4,5m, không bị ngập nước nước cường, bề mặt lát bê tông thẩm thấu Hệ thống giao thông đảm bảo thông suốt tới cầu, bến, bãi mạng lưới giao thông thành phố, hệ thống đường sắt dẫn đến ga phân loại Địa chất cảng Hải phòng: Địa chất cảng Hải phòng nằm khu vực trằm tích sa bồi ven sông biển, đất Cảng có độ dày từ 30 đến 35m theo cấu tạo làm nhiều lớp Lớp trằm tích rạt mịn nằm lớp bùn, đến lớp cát trằm tích rạt khô nằm lớp cát Rột cát vừa Theo tài lệu chuyên gia Liên Xô cũ khảo sát địa chất thi khu cực Cảng Hải Phòng có tiêu sau đây: Tên lớp đất Bùn sét, sét chẩy bùn pha cát Sét nhẹ, sét pha cát nặng Sét màu xám cát pha sét Cát pha cát Sét pha cát vàng hạt Độ cao Bề (m) -1,46 -9,1 -13,21 -23,96 -26,21 (m) 3,95 4,95 3,8 10,17 2,25 dày Tính chất Mùa xám Nhiều màu Oxít Sắt Điều kiện địa chất có ảnh hưởng đến việc xây dựng cảng thiết kế công trình đặt cảng việc bố trí loại thiết bị tuyến cầu tàu, kho bãi khu nước neo đậu tàu mạng lưới giao thông cảng Điều kiện khí hậu, thuỷ văn: ♦ Điều kiện thuỷ văn: Cảng Hải phòng có chế độ Nhật chiều khiết chí có 12 ngày năm có chế độ bán nhật chiều Từ tháng 10 năm trước tới tháng năm sau nước lên vào ban đêm Thời gian thuỷ triều lên rút 3R Mực nước giao thông cao 3,8 Nguyễn Thanh Đức – 52120 – KTB54ĐH1 THIẾT KẾ MÔN HỌC: QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CẢNG đến 4,2 m Thuỷ chiều không ảnh hưởng lớn việc xếp dỡ ảnh hưởng lớn thời gian tàu vào Cảng ♦ Thời tiết: Cảng Hải Phòng chịu ảnh hưởng thời tiết miền Bắc Việt Nam Mỗi năm có bốn mùa, lượng mưa trung bình 1800ml Những ngày mưa Cảng ngừng công tác xếp dỡ Thời gian chiếm từ 29 đến 30 ngày/năm Cảng chịu ảnh hưởng hai hướng gió chính: gió Đông Nam từ tháng đến tháng 10, gió Đông Bắc từ tháng 10 – năm sau Khi có gió lớn công tác xếp dỡ gặp nhiều khó khăn đặc biệt hàng rời Gió từ cấp trở lên, làm việc xí nghiệp xếp dỡ gặp nhiều khó khăn Cảng Hải phòng gặp nhiều ảnh hưởng gió bão, có bão Cảng phải ngừng làm việc Bão thường có từ tháng - tháng 8, trung bình năm có đến bão Hàng năm cảng có kế hoạch chi phí cho việc phòng chống bão Cảng thường phải ngừng hoạt động từ 10 đến 15 ngày năm ảnh hưởng bão ♦ Nhiệt độ độ ẩm: Cảng Hải Phòng nằm khu vực nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, mưa nhiều nhiệt độ nhìn chung cao, chênh lệch từ 23 đến 270c, mùa hè lên đến 300 đến 350c Độ ẩm Cảng tương đối cao bình quân từ 70 đến 80% Độ ẩm ảnh hưởng lớn đến công tác bảo quản hàng hoá, dễ gây tượng đổ mồ hôi phải thường xuyên theo dõi để có biện pháp kịp thời ♦ Sương mù lũ lụt: Sương mù thường xuất vào sáng sớm mùa đông, có ngày sương mù dày đặc, làm việc không an toàn, tốc độ làm hàng chậm, suất, Nguyễn Thanh Đức – 52120 – KTB54ĐH1 THIẾT KẾ MÔN HỌC: QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CẢNG đặc biệt tàu bè Cảng khó khăn,dễ gây tai nạn, chậm chễ tàu vào Cảng gây ảnh hưởng lớn đến việc khai thác Cảng Cảng Hải phòng nhìn chung lũ lớn mùa mưa sông Cấm lũ tràn gây ảnh hưởng đến công trình, tàu thuyền qua lại khu vực Cảng khó khăn máng làm hàng mạn khó cập mạng xà Lan vào tàu Có lũ lớn gây ảnh hưởng đến công tác xếp dỡ hàng hoá Do ảnh hưởng lũ lụt, hàng năm Cảng phải ngừng sản xuất từ đến ngày Hệ thống đường giao thông đến Cảng Cảng đầu mối giao thông tuyến vận tải theo phương thức khác Cảng Hải Phòng giao thông bốn phương thức vận tải : đường biển, đường sông, đường đường sắt đặc điểm Cảng nằm sâu trông đất liền nên việc vận chuyển tàu biển phải qua luồng hàng hải xác định lên miền tiền phương Cảng Sau ta xét lại cụ thể phương thức ♦ Đường sông : Từ Cảng Hải phòng theo đường sông đến tỉnh phía bắc Hà Nội, Hà Bắc, Thái Bình, Việt Trì Đường sông nối liền với Cảng Hải Phòng có đặc điểm không sâu lắm, sông nhỏ thích hợp với tàu nhỏ có trọng tải nhỏ mớn nước thấp qua lại Vận tải đường sông chịu ảnh hưởng cầu cống nên xuất nguy hiểm Vận tải đường sông chủ yếu vận tải hàng hoá có giá trị thấp phân bón, than, quặng, gạo, thóc ♦ Đường sắt : Hệ thống đường sắt đến Cảng Hải Phòng theo đường Hà Nội – Hải Phòng, việc vận tải hàng hoá đến tỉnh gặp nhiều khó khăn Mặt khác tuyến đường sắt lại ưu tiên cho việc vận chuyển hành 10 Nguyễn Thanh Đức – 52120 – KTB54ĐH1 THIẾT KẾ MÔN HỌC: QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CẢNG Khả thông qua kho: a) Xác định tổng dung lượng kho: Tổng dung lượng kho tính theo lưu lượng hàng ∑E h = α tbq Qngmax (Tấn) = V γ = Ptt Fh Tổng dung lượng kho tính theo khả thông qua tuyến cầu tàu ∑E = α t bq Π ct (Tấn) ct Tính dung lượng kho theo mặt thực tế ∑E = Lk Bk Ptt (Tấn) tt b) Biện luận chọn dung lượng kho: ∑E Nếu chọn dung lượng kho k = ∑ E h gây nên tượng ùn tắc hàng tức thời kho ngày căng thẳng ∑E Nếu chọn dung lượng kho k = ∑ E ct dẫn đến lãng phí dung tích kho ngày hàng hóa đến cảng không nhiều Từ dẫn đến ta phải chọn dung lượng kho thoả mãn điều kiện: ∑E h < ∑ E k < ∑ E ct ∑E k = ∑ E tt c) Khả thông qua kho: Πk = ∑E t bq k (T/ngày) Điều kiện kiểm tra khả thông qua kho : ΠK ≤ α.Πct Kết tính toán thể qua bảng sau: STT Ký hiệu tiêu Đơn vị n1=1 n1=2 n1=3 43 Nguyễn Thanh Đức – 52120 – KTB54ĐH1 THIẾT KẾ MÔN HỌC: QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CẢNG 10 11 12 13 α max ng Q tbq Πct ∑E ∑E h ct LK BK Ptt ∑E ∑E tt k ΠK α.Πct Tấn ngày T/ngày Tấn Tấn m m T/m2 T T T/ngày T/ngày 0,8 887,143 12 905,294 10645,716 10863,528 106,7 43,1 3,357 15438,07 10800 900 905,294 0,8 887,143 12 1720,06 10645,716 20640,72 106,7 43,1 3,357 15438,07 10800 900 1720,06 0,8 887,143 12 2444,29 10645,716 29331,48 106,7 43,1 3,357 15438,07 10800 900 2444,29 Khả thông qua thiết bị tuyến hậu: Do trình chuyển hàng từ ô tô bãi thực công nhân thô sơ, bố trí số công nhân dây chuyền người, đó: công nhân lấy hàng từ ô tô người, công nhân chuyển hàng bãi người, công nhân xếp hàng bãi người Π TH = m*Pd Trong đó:  m số dây chuyền m = Q4ô/Pd Q4ô = (α – β)*(1 – α’)*Qngmax  Pd suất dây chuyền 44 Nguyễn Thanh Đức – 52120 – KTB54ĐH1 THIẾT KẾ MÔN HỌC: QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CẢNG Pd = 30 ( Tấn/h ) hay Pd = 540 ( Tấn/ngày ) ( Kết tính toán chi tiết chương III ) Α β α’ 0 Qngmax m Pd Π TH (Tấn/ngày) (dây chuyền) (Tấn/ngày) (Tấn/ngày) 887,143 540 887,143 Khả thông qua thiết bị phụ: Trong lược đồ tính toán thiết bị tuyến phụ xe nâng đảm nhiệm trình (2’), trình đưa hàng từ kho cầu tàu Khả thông qua tuyến phụ xác định theo tiêu sau: a) Khả thông qua thiểt bị tuyến phụ:  α PP =   PP  2'     −1 (T/Máy – ngày) Trong đó: PP2’: Năng suất ngày thiết bị thực trình 2’ b) Số lượng thiết bị kiểu: NP = n.n1.P2 (Máy) P2' c) Khả thông qua tuyến phụ: 45 Nguyễn Thanh Đức – 52120 – KTB54ĐH1 THIẾT KẾ MÔN HỌC: QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CẢNG Π TP = N P PP (Tấn/ngày) Điều kiện kiểm tra là: Π2’ ≥ Π4 d) Kiểm tra số làm việc thực tế: Số làm việc thực tế thiết bị phụ xác định theo công thức: xp = Qn k t α N p k y Ph2 ' (giờ) Trong đó: Ph2’: Năng suất thiết bị phụ trình 2’ Điều kiện kiểm tra : xp≤ xmax Số ca làm việc thực tế: rp = Qngmax nca α N p k y p p (Ca/ngày) Điều kiện kiểm tra : rp≤ nca 46 Nguyễn Thanh Đức – 52120 – KTB54ĐH1 THIẾT KẾ MÔN HỌC: QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CẢNG Kết tính toán thể bảng sau: STT 10 11 12 13 14 15 16 Ký hiệu tiêu α P2’ PP NP P2 n ΠP ΠTH ΠTT Ph2’ Qn Qngmax nca xmax xp rp Đơn vị n1=1 1058,04 1058,04 919,08 1058,04 887,143 905,294 58,78 270.000 887,143 6048 4593,40 T/M-ngày T/M-ngày Máy T/M-ngày Cầu tàu T/ngày T/ngày T/ngày T/M-giờ T/năm Tấn Ca giờ Ca n1=2 1058,04 1058,04 919,08 2116,08 887,143 1720,06 58,78 270.000 887,143 6048 2417,58 n1=3 1058,04 1058,04 919,08 3174,12 887,143 2444,29 58,78 270.000 887,143 6048 1701,26 Khả thông qua tuyến ô tô: Trong sơ đồ lược đồ tính toán ô tô bố trí tuyến hậu Để tính khả thông qua tuyến ô tô ta phải tính thông số sau: a Số lượng ô tô cần thiết đưa vào tuyến xếp dỡ ngày n TT c = o Qng T * qo o * t xd ( ô tô) Trong Q T o ng : Lượng hàng cần vận chuyển ô tô ngày : thời gian tác nghiệp ngày ô tô qô : trọng tải thực chở ô tô ( lấy theo đặc trưng kỹ thuật ô tô) txdô : thời gian xếp dỡ cho ô tô 47 Nguyễn Thanh Đức – 52120 – KTB54ĐH1 THIẾT KẾ MÔN HỌC: QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CẢNG txdô = Phô q ∧ o o h P ( h) : Năng suất thiết bị phục vụ ô tô (Tấn/ h) b Số lượng ô tô đưa vào tuyến xếp dỡ lúc  Trường hợp đậu dọc tuyến: L L t t n1 = l o = l + a ( ô tô) o t Trong đó: Lt :Chiều dài tuyến xếp dỡ ô tô ltô : Chiều dài dành cho ô tô đỗ làm hàng lô : Chiều dài ô tô a : Khoảng cách ô tô đỗ kề (2,5 ÷ 2,7) m  Trường hợp đậu ngang tuyến L L t t n2 = b o = b + d o t ( ô tô) Trong : btô: : Chiều rộng cho ôtô đỗ để làm hàng bô : Chiều rộng ô tô d : Khoảng cách ô tô đỗ kề Nếu dùng cẩn trục d= 1m c Biện luận chọn số lượng ô tô đưa vào xếp dỡ 48 Nguyễn Thanh Đức – 52120 – KTB54ĐH1 THIẾT KẾ MÔN HỌC: QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CẢNG  Trường hợp thứ nhất: Nếu nc ≤ n1 số ô tô chọn nô = n1 ( chiếc) Khi điều kiện không thoả mãn chuyển sang biện luận trường hợp sau  Trường hợp thứ hai:Nếu n1 ≤ nc ≤ n2 số ô tô dược chọn nô = n2 ( chiếc) Nếu trường hợp không thoả mãn nghĩa số lượng ô tô đưa vào tuyến xếp dỡ không đủ hay khả thông qua tuyến xếp dỡ không đảm bảo Vì ta phải đề biện pháp tăng số lượng ô tô đưa vào tuyến xếp dỡ lúc cách: tăng suất thiết bị để giảm thời gian xếp dỡ ô tô ; kéo dài tuyến xếp dỡ cách keo dài phần nhô, kéo dài thềm kho để tăng số lượng ô tô đưa vào tuyến xếp dỡ lúc d Khả thông qua tuyến xếp dỡ ô tô T IIô = t o * no * qo (T/ng) xd Điều kiện kiểm tra :  Π TT oto ≥ Π TT  TH Π oto ≥ Π TH e Kích thước khu vực thao tác  Chiều dài: Ltô = nô.ltô (m)  Chiều rộng: Btô = B1 + B2 + ∆ B (m) Trong đó: 49 Nguyễn Thanh Đức – 52120 – KTB54ĐH1 THIẾT KẾ MÔN HỌC: QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CẢNG B1 : Chiều rộng vị trí xếp hàng(m) B2 : Chiều rộng đường dọc tuyến ( xe 3,5 m) ∆ B: khoảng rộng để tác nghiệp ( m)  Diện tích: Ftt = Ltô Btô (m2) f Kích thước khu vực chờ thao tác  Diện tích khu vực chờ thao tác: Fctt = nô * Fđôtô * ttn Trong đó: ttnlà thời gian ngừng tác nghiệp làm hàng (0.5 h)  Diện tích dành cho ô tô chờ Fđô = lđô * bđô Trong đó: lđô , bđô kích thước ô vuông giành cho ô tô đậu Kết tính toán thể bảng sau: Chỉ tiêu Qmaxng Đơn vị n1=1 n1=2 n1=3 T/ngày 887,143 887,143 887,143 50 Nguyễn Thanh Đức – 52120 – KTB54ĐH1 THIẾT KẾ MÔN HỌC: QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CẢNG α 1 T/ngày 887,143 887,143 887,143 qô T 13 13 13 Phô T/h 30 30 30 txd h 0,44 0,44 0,44 T h 18 18 18 nc Ô tô 2 Lt m 106,7 106,7 106,7 lô m 7,78 7,78 7,78 a m 2.5 2.5 2.5 ltô m 10,28 10,28 10,28 n1 Ô tô 10 10 10 nô Ô tô 10 10 10 Ltô m 102,8 102,8 102,8 Btô m 8 Ftt m2 882,4 882,4 882,4 Fđô m2 30 30 30 Fctt m2 150 150 150 IIô T/ngày 5400 5400 5400 IITT T/ngày 906,294 1720,06 2444,29 IITh T/ngày 887,143 887,143 887,143 Q o ng Nhận xét: Vì nc ≤ n1 nên ta chọn nô = n1 (ô tô) 51 Nguyễn Thanh Đức – 52120 – KTB54ĐH1 THIẾT KẾ MÔN HỌC: QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CẢNG CHƯƠNG CÂN ĐỐI NHÂN LỰC TRONG CÁC KHÂU I XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG CÔNG NHÂN TRONG QUÁ TRÌNH XẾP DỠ: Xác định số lượng công nhân dây chuyền xếp dỡ: Một dây truyền thô sơ bao gồm nhóm công nhân: _ Công nhân lấy hàng: làm nhiệm vụ lấy hàng từ đống hàng trao cho nhóm chuuyển hàng, số công nhân nhóm xác định theo định biên, phụ thuộc vào khối lượng hàng lần lấy Thông thường Hđ.hàng ≤ 1,6 (m) khối lượng hàng cần lấy lần qh ≤ 30 (kg) bố trí số công nhân lấy hàng n l = người, 30 (kg) ≤ qh ≤ 80 (kg) nl = người _ Nhóm công nhân xếp hàng: xác định theo định biên tương tự nhóm lấy hàng _ Nhóm công nhân chuyển hàng: xác định theo theo tính toán + Năng suất công nhân nhóm lấy hàng Pl = 3,6 qh (T/h) tl Trong đó: tl : thời gian lấy hàng từ đống trao cho nhóm chuyển hàng, lấy khoảng ÷7 (s) qh: khối lượng hàng lần lấy + Năng suất công nhân nhóm xếp hàng Px = 3,6 qh (T/h) tx Trong đó: tx : thời gian xếp hàng nên đống, lấy khoảng ÷7 (s) + Năng suất công nhân nhóm chuyển hàng 52 Nguyễn Thanh Đức – 52120 – KTB54ĐH1 THIẾT KẾ MÔN HỌC: QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CẢNG Pch = 3,6 nch q h (T/h) t ch Trong đó: tch :thời gian nhận hàng từ nhóm công nhân lấy hàng dịch chuyển khoảng cách định trao cho nhóm công nhân xếp hàng, xác định theo công thức: t ch = t l + Lh L + t x + o (s) Vh Vo Với: Lh; Lo: khoảng cách dịch chuyển có hàng; không hàng nhóm công nhân chuyển hàng Nó xác định tuỳ thuộc vào kích thước hầm hàng kho, vị trí đống hàng Vh= 1,4 (m/s): vận tốc dịch chuyển có hàng Vo=1 (m/s): vận tốc dịch chuyển không hàng Nch: số công nhân nhóm chuyển hàng, xác định theo công thức: nch = t ch t ch ; tl t x Trị số nch làm tròn lên hay xuống tuỳ thuộc vào NS công P * d nhân dây chuyền lớn hay Pd = n lớn d Với: Pd* : suất công nhân nd: số công nhân dây chuyền, xác định theo công thức sau: nd = nl + nch + nx (người/dây) Pd : suất dây chuyền Pd = min( Pl , Pch , Px ) 53 Nguyễn Thanh Đức – 52120 – KTB54ĐH1 THIẾT KẾ MÔN HỌC: QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CẢNG Kết tính toán thể bảng sau: STT 10 11 12 13 14 KH tiêu nl nx tl tx Lh=Lo tch nch qh Pl Px Pch Pd nd Đơn vị người người s s m s người Kg T/h T/h T/h T/h người p d* Hầm tàu 2 20 50 36 30 36 30 3,75 Kho 2 23 50 36 30 31.3 30 3,75 Xác định số công nhân trình xếp dỡ: N XD = ∑ n cg + ∑ n ptr + ∑ n d Trong đó: ∑n cg tổng công nhân giới trình xếp dỡ theo chuyên môn riêng ∑n ptr tổng lượng công nhân phụ trợ giới theo loại công việc tháo móc công cụ mang hàng… ∑n d số lượng công nhân thô sơ dây chuyền ∑n d = m.n d Trong đó: m số lượng dây chuyền m= Phi ( dây chuyền ) Pdi Giá trị md làm tròn xuống tới số nguyên gần Kết tính toán thể bảng sau: 54 Nguyễn Thanh Đức – 52120 – KTB54ĐH1 THIẾT KẾ MÔN HỌC: QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CẢNG STT KH tiêu md N m ht N m xe N m ct Đơn vị m N kho N m cg N xdm người người người người người người i =2 i =2’ i =4 1 2 12 II CÁCH BỐ TRÍ CÔNG NHÂN TRONG QUÁ TRÌNH XẾP DỠ: Khi ta bố trí công nhân hầm tàu, ô tô, kho cầu tàu sau: Trong hầm tàu: bố trí người làm nhiệm vụ dỡ hàng, xếp hàng vào đống hàng sau hàng đưa từ Ô tô mặt cầu tàu nên tàu Ô tô: bố trí người làm nhiệm vụ lấy hàng lập mã hàng xếp nên cao Trong kho bố trí người làm nhiệm vụ xếp hàng từ cao vào kho ngược lại Trên cầu tàu bố trí người làm nhiệm vụ moóc hàng cao vào dây để cần trục đưa nên tàu III XÁC ĐỊNH MỨC SẢN LƯỢNG: Mức sản lượng khối lượng hàng hóa quy định cho tổ công nhân phải xếp dỡ ca sản xuất điều kiện tổ chức kĩ thuật định Cách tính: _ Mức sản lượng công nhân giới theo chuyên môn riêng: Pmicg = Pcgi n cgi (T/ng – ca) 55 Nguyễn Thanh Đức – 52120 – KTB54ĐH1 THIẾT KẾ MÔN HỌC: QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CẢNG Trong đó: cố công nhân giới phục vụ thiết bị i _ Mức sản lượng công nhân phụ trợ giới theo khâu thao Pcgi Pmiptr = tác phụ riêng: ∑n (T/ng – ca) ptri _ Mức sản lượng công nhân thô sơ: Pmits = Pcgi ∑n (T/ng – ca) di _ Mức sản lượng công nhân đội tổng hợp: Pmib = STT KH tiêu m ts n ncgm Pcgi hi* n cgi + ∑ n ptri + ∑ n di Đơn vị người người hi* md Pcai ts mi P Pmcgi Pmbi T/M-ca T/ng-ca T/ng-ca T/ng-ca i =2 10 1 306,36 30,636 153,18 25,53 (T/ng – ca) i = 2’ 1 352,68 38,085 306,36 39,19 i= 1 180 22,5 22,5 KẾT LUẬN Tổ chức quản lý khai thác Cảng công việc có ý nghĩa quan trọng định đến hiệu sản xuất kinh doanh Cảng Việc tổ chức giới hóa xếp dỡ cho mặt hàng nói riêng toàn công tác sản xuất Cảng nói chung phải tiến hành cách hợp lý có hiệu Muốn việc lựa chọn cân nhắc tiến hành phương án xếp dỡ phù hợp với loại hàng, tận dụng tối đa nhân lực thiết bị Cảng, bố trí hợp lý nhân lực thiết bị vấn đề quan trọng để tìm phương án có hiệu tối đa 56 Nguyễn Thanh Đức – 52120 – KTB54ĐH1 THIẾT KẾ MÔN HỌC: QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CẢNG Qua việc làm thiết kế , chúng em tìm hiểu sở vật chất kĩ thuật hệ thống cảng biển Việt Nam nói chung, cảng Hải Phòng nói riêng Em hiểu việc vận hành cảng nào, trình tác nghiệp xếp dỡ hàng hóa cảng Hạn chế chúng em làm thiết kế khó khăn việc trực tiếp vào cảng để quan sát thực tế việc xếp dỡ loại hàng xuất, nhập Tuy nhiên qua thiết kế chúng em vận dụng tổng hợp kiến thức học để hoàn thành thiết kế Em xin chân thành cảm ơn thầy cô trang bị cho em kiến thức ngành kinh tế vận tải hoạt động cảng biển đặc biệt bảo hướng dẫn tận tình thầy Trần Văn Lâm giúp em hoàn thành thiết kế Em xin chân thành cảm ơn thầy! 57 Nguyễn Thanh Đức – 52120 – KTB54ĐH1 [...]... hng: Nha ng (bao) _ Trng lng: 50kg _ Kớch thc bao (cm): 70 x 40 x 20 _ Vt liu bao: da _ T trng hng: 1,034T/m 3 _Chiu cao ng hng: [H]= 4m - Xp cao 20 bao _ p lc cho phộp: [P]= 4T/m2 2 Tớnh cht lý húa: a Tớnh cht vn lý: Nha ng l vt liu cú tớnh nht- cú n hi, s bin dng ca chỳng di mt ng sut l mt hm s ca nhit v thi gian chu ti Nhỡn b ngoi chỳng u l cht mu xỏm, nng hn nc, v khụng tan trong nc Ph thuc nhit... trung bỡnh trong ngy: Q ng = Qn (Tn) Tn Khi lng hng n cng trong ngy cng thng nht trong nm: max Qng = Qn K đ h (Tn) Tn Trong ú: Tn : thi gian khai thỏc trung bỡnh trong nm k hoch Tn = Tcl - Ttt (ngy) Trong ú: 14 Nguyn Thanh c 52120 KTB54H1 THIT K MễN HC: QUN Lí V KHAI THC CNG Tcl : thi gian cụng lch trong nm (ly 365 ngy); Ttt : thi gian do nh hng ca thi tit (ngy); Kh : h s khụng iu ho ca hng hoỏ theo... QUN Lí V KHAI THC CNG u im: - Vn u t ớt - Chi phớ cho cụng tỏc xp d nh - Tớnh c ng tng i cao Nhc im: - Tm vi b hn ch - Nng sut xp d thp, khụng tn dng c trang thit b ti cng, cng khụng ch ụng c trong cụng tỏc xp d b S 2: Cn trc chõn kt hp vi xe nõng u im: - Thun tin - Tớnh c ng cao - Nng sut ln - Cú th lm vic theo nhiu quỏ trỡnh xp d 17 Nguyn Thanh c 52120 KTB54H1 THIT K MễN HC: QUN Lí V KHAI THC... QUN Lí V KHAI THC CNG V LA CHN THIT B XP D: 1 Thit b tuyn tin: Thit b tuyn tin phng c la chn l cn trc chõn Kirov cú thụng s k thut nh sau: - Nõng trng Tm vi max: 5 T - Tầm với Max: 30 m Min: 08 m -Chiều cao nâng:8-20m -Chiều rng :10,5 m Tốc độ: Nâng : 75 m/ phút Thay đổi tầm với : 50 m/ phút Quay : 1,5 vòng/ phút Di chuyển : 27 m/ phút 21 Nguyn Thanh c 52120 KTB54H1 THIT K MễN HC: QUN Lí V KHAI THC... nõng (dy x rng x di) : 50x150x1070 mm Tc di chuyn cú hng : 2,2 m/s Tc di chuyn khụng hng : 2,9 m/s 22 Nguyn Thanh c 52120 KTB54H1 THIT K MễN HC: QUN Lí V KHAI THC CNG Tc nõng hng : 0,2 m/s 23 Nguyn Thanh c 52120 KTB54H1 THIT K MễN HC: QUN Lí V KHAI THC CNG 3 La chn cụng c mang hng v lp mó hng: a La chn cụng c mang hng: Do l hng bao v c tớnh ca hng húa,phng tin ti cng nờn cụng c mang hng c la chn... HC: QUN Lí V KHAI THC CNG Gcc: Trng lng ca cao bn g Thay s vo tớnh toỏn ta c kt qu ca bng sau: STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ký hiu ch tiờu n v tớnh Lcb m Bcb m HX m B m L m H m nd Bao nn Bao nb Bao nL Lp qb Tn Gh Tn Gcc Tn Gh+Gcc Tn Gn Tn Tho món iu kin: Gn Gh+Gcc Giỏ tr 1,6 1,2 1,6 0,4 0,7 0,2 2 3 6 8 0,05 2,4 0,03 2,43 5 26 Nguyn Thanh c 52120 KTB54H1 THIT K MễN HC: QUN Lí V KHAI THC CNG... 3171 4598 15 95 110 106,7 43,1 5 [ P] T/m2 4 Ptt T/m2 3,357 11 kho 12 p lc thc t xung 1m2 kho Nh vy tho món iu kin Ptt [P] 30 Nguyn Thanh c 52120 KTB54H1 THIT K MễN HC: QUN Lí V KHAI THC CNG CHNG 2 TNH TON CC CH TIấU KHAI THC CH YU I LC TNH TON: Cn c vo s ó la chn ta chuyn t s sang lc nh sau: Quỏ trỡnh 2: T Cu tu Tu Cụng nhõn lp mó hng trờn moúc bn v múc hng sau ú cn trc chõn a hng xung... Khỏi nim s c gii húa xp d: S c gii hoỏ l s phi hp nht nh gia cỏc mỏy cựng kiu hoc khỏc kiu cựng vi thit b ph dựng c gii hoỏ cụng tỏc xp d cng Vic la chn s c gii hoỏ thớch hp nhm ti a hoỏ cụng tỏc khai thỏc ca cng, t c hiu qu cao nht v m bo cụng tỏc gi phúng tu nhanh Vic la chn s c gi hoỏ ph thuc vo cỏc yu t nh: lu lng hng hoỏ n cng, chiu ca lung hng, c trng ca hng hoỏ, iu kin a cht, iu kin thu...THIT K MễN HC: QUN Lí V KHAI THC CNG khỏch vỡ vy vic vn chuyn hng hoỏ t Cng i v ngc li bng ng st chim t l nh, kộm hiu qa Khu h ng st ca ta mi l 1,2m, do ú khụng m bo an ton k thut cho nờn tuyn vn ti ng st khụng ỏp ng c nhu cu... KHAI THC CNG - Vn u t v chi phớ khụng ln Nhc im: - Kộo di thi gian xp d cng do tc ca xe nõng khụng cao c Cn trc chõn kt hp vi ụtụ u im: - Nng sut xp d cao - Tm hot ng ln - Tớnh c ng cao Nhc im - Nu khai thỏc khụng hiu qu s gõy lóng phớ 2 Bin lun v la chn s c gii húa ti u: - Hng nha ng bao vi lu lng hng n cng trong nm tng i cao 270.000 (T), trung bỡnh mi ngy hng n cng nhiu nht l 887,143(T), chiu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án Quản Lý và Khai Thác Cảng, Đồ án Quản Lý và Khai Thác Cảng, Đồ án Quản Lý và Khai Thác Cảng, Chiều cao kho (HK)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay