Thảo Luận Xác Suất Thống Kê

11 160 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 22:59

Khi nghiên cứu nhóm 11 đã chọn ngẫu nhiên ra mẫu 100 bạn sinh viên của trường để tiến hành nghiên cứu để đưa ra kết luận chung cho toàn bộ sinh viên đại học Thương Mại với mức ý nghĩa 5%. Đây là một nghiên cứu nhỏ nhưng nó cũng có tính ứng dụng cao.
- Xem thêm -

Xem thêm: Thảo Luận Xác Suất Thống Kê, Thảo Luận Xác Suất Thống Kê

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay