Những cơ hội và thách thức từ môi trường marketing vĩ mô đến hoạt động marketing của doanh nghiệp Điện máy Trần Anh tại Hà Nội.

24 368 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 22:51

Môi trường marketing: Môi trường marketing bao gồm các tác nhân và lực lượng bên ngoài marketing đang ảnh hưởng đến khả năng quản trị marketing trong công cuộc triển khai và duy trì mối quan hệ thành công với khách hang mục tiêu của doanh nghiệp (theo Philip Kotler). NÔÔ I DUNG CHÍNH Khái niệm môi trường Marketing vĩ mô Các yếu tố môi trường vĩ mô ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp Điện máy Trần Anh Đánh giá ưu điểm nhược điểm hoạt động marketing của công ty Trần Anh dưới tác động của môi trường marketing vĩ mô KHÁI NIỆM MÔI TRƯỜNG MARKETING Môi trường marketing: Môi trường marketing bao gồm tác nhân lực lượng bên marketing ảnh hưởng đến khả quản trị marketing công triển khai trì mối quan hệ thành công với khách hang mục tiêu doanh nghiệp (theo Philip Kotler) Philip Kotler MÔI TRƯỜNG MARKETING VI MÔ Môi trường nội Đối thủ cạnh tranh Công chúng Khách hàng Trung gian Marketing Nhà cung cấp Môi trường marketing vĩ mô - Để thôi, sau chia làm slide, slide trình bày yếu tố Điều kiện tự nhiên Kinh tế Văn hóa – xã hội Nhân học Chính trị pháp luật Khoa học công nghệ II Các yếu tố môi trường vĩ mô ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp Điện máy Trần Anh Giới thiệu công ty Trần Anh Tên công ty: Công ty cổ phần giới số Trần Anh Tên tiếng anh: TRANANH DIGITAL WORLD JSC Trụ sở chính: 1174 Đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội Đại diện công ty : Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám Ông Trần Xuân Kiên 28 Trung tâm bán lẻ Cơ sở tại Hà Nội 3000 Nhân viên Phương châm hoạt động Phương châm hoạt động Lấy hài lòng khách hàng làm niềm vui hạnh phúc chúng ta “là những mà toàn thể Tầm Tầm nhìn nhìn chiến chiến lược lược Trở thành công ty có hệ thống Siêu thị Điện máy – IT có qui mô, chuyên nghiệp lớn Sứ Sứ mạng mạng kinh kinh doanh doanh Luôn cung cấp cho khách hàng những sản phẩm tốt với giá cạnh tranh nhất kèm với cán bộ, nhân viên công ty Trần Anh ngày nhất Việt Nam Xây dựng Trần Anh trở những chế độ dịch vụ hoàn hảo nhất, đảm bảo đêm tận niệm phấn đấu” thành môi trường làm việc chuyên gia tăng lợi ích cho cổ đông cộng đồng nghiệp Những hội thách thức từ môi trường marketing vĩ mô đến hoạt động marketing của doanh nghiệp Điện máy Trần Anh tại Hà Nội 2.1 Nhân học Cơ hội Một là, với cấu dân số vàng nguồn cung cấp khách hàng rất tốt cho công ty Trần Anh Thách thức Hiện nay, Hà Nội có quy mô tốc độ tăng dân số thay đổi liên tục, kéo theo thay đổi cấu tiêu dùng nhu cầu hàng hoá, dịch vụ Do vậy, doanh nghiệp phải thay đổi chiến lược Marketing để thích ứng Hai là, thu nhập bình quân đầu người có xu hướng tăng lên, việc tiêu dùng người dân có xu hướng tăng theo Chính trị - Pháp luật Cơ hội Hai là, sách mở cam kết gia nhập Hai là, sách mở cam kết gia nhập tổ chức thương mại tạo điều kiện thu tổ chức thương mại tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư nước tiếp cận hút vốn đầu tư nước tiếp cận với nhiều đối tượng khách hàng với nhiều đối tượng khách hàng Một là, Việt Nam có hòa bình trị ổn định, tạo Một là, Việt Nam có hòa bình trị ổn định, tạo niềm tin uy tín với đối tác nước Từ đó, niềm tin uy tín với đối tác nước Từ đó, Trần Anh có điều kiện thuận lợi để ký kết hợp đồng Trần Anh có điều kiện thuận lợi để ký kết hợp đồng nhập linh kiện điện tử, máy móc thuận tiện dễ nhập linh kiện điện tử, máy móc thuận tiện dễ dàng dàng Ba là, Chính phủ có trách nhiệm bảo vệ Ba là, Chính phủ có trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng nên Doanh nghiệp phải điều người tiêu dùng nên Doanh nghiệp phải điều chỉnh hoạt động Marketing cho đáp chỉnh hoạt động Marketing cho đáp ứng quyền lợi người tiêu dùng ứng quyền lợi người tiêu dùng Thách thức từ môi trường marketing vĩ mô: Mức thuế chênh lệch giữa sản phẩm nước với thuế nhập sản phẩm nguyên từ nước ASEAN không lớn, dẫn đến mặt hàng nguyên với giá thành hạ từ quốc gia nhập ạt vào Việt Nam Luật thuế chưa ổn định, hàng rào thuế quan lớn, thuế cao làm cho giá tăng cao quốc gia khác, làm cho khách hàng phải cân nhắc mua sản phẩm TỰ NHIÊN HÀ NỘI Hai là, Hà Nội gặp thiên tai nên doanh nghiệp gặp khó khăn Hơn nữa, khí hậu phân mùa rõ rệt, hoạt động marketing phát triển tính mùa vụ Một là, địa lý thuận lợi thủ đô Hà Nội, Trần Anh mở siêu thị điện máy trung tâm thành phố Thách thức từ môi trường Marketing vĩ mô Vấn đề môi trường ngày xã hội quan tâm, Trần Anh bước hoàn thiện để đưa đến tay người tiêu dùng sản phẩm thân thiện với môi trường, tìm kiếm giải pháp tránh vi phạm luật lệ bảo vệ tài nguyên, môi trường Khoa học công nghệ  Một là, chuyển giao công nghệ giữa nước ngày nhiều Đây hội tốt để công ty Trần Anh tiếp thu những thành tựu khoa học nhân loại  Hai là, công nghệ vũ khí cạnh tranh Do vậy, công nghệ tạo hội cho hoạt động marketing công ty Trần Anh cạnh tranh với doanh nghiệp chậm chạp việc ứng dụng công nghệ  Ba là, hoạt động marketing có hội phát triển mạnh mẽ mạng lưới rộng lớn Internet Thách thức từ môi trường marketing vĩ mô doanh nghiệp phải ưu tiên đầu tư đổi mới công nghệ, nắm bắt được thị trường thị hiếu của người tiêu dùng, vấn đề thực tốn khó khăn Trần Anh phải đối mặt với cạnh tranh khốc liệt của thị trường nước mà phải đối mặt với các sản phẩm của công ty nước ngoài, đặc biệt các nước phát triển với trình độ khoa học – công nghệ cao Cơ hội từ môi trường marketing vĩ mô: Kinh tế  Nền kinh tế Việt Nam đà phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng dần qua năm, thu nhập dân cư tăng, tăng sức mua, tăng khả toán, thị trường mở rộng Khi đó, Mua hoạt động marketing phải thay đổi phát triển để phù hợp với thị trường Mua Mua  Hai là, thị trường quốc tế ngày mở rộng tạo điều kiện cho doanh nghiệp hợp tác phát triển, hoạt động marketing có hội phát triển quốc tế Thách thức từ môi trường marketing vĩ mô Tỷ giá hối đoái thay đổi kéo theo thay đổi giá thành mặt hàng nhập khẩu,ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm điện máy Hai là, lạm phát cao, giá mặt hàng Việt Nam mở rộng nền kinh tế thị trường, gia tăng, nền kinh tế bất ổn gây khó tham gia tổ chức thương mại quốc tế, khăn cho hoạt động marketing công tạo nhiều đối thủ cạnh tranh đầu tư vào ty thị trường Việt Nam Văn hóa - xã hội Nhà nước điều chỉnh hoạt động ngành thương nghiệp ưu tiên phát triển siêu thị, trung tâm thương mại Trần Anh đặt Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút khách hàng Từ đó, hoạt động marketing phát triển mở rộng Ngày nay, Marketing phải chuyển sang hướng tới xã hội (Marketing đạo đức XH) 2 Chi tiêu cho mặt hàng điện tử tăng lên, tạo thuận lợi việc mở rộng quy mô, nhằm thu hút lượng lớn khách hàng 3 Dân số trẻ giao lưu văn hóa, xã hội hóa ngày cao tảng tốt để tăng hiệu hoạt động marketing  Các nhà quản trị marketing thay đổi giá trị văn hoá truyền thống mà thay đổi giá trị văn hoá thứ phát  Đời sống thu nhập cao, trình độ hiểu biết về công nghệ máy móc ngày lớn người ngày chú trọng đến sản phẩm phục vụ tiêu dùng Thách thức  Ba là, Việt Nam quốc gia có nền văn hóa đa dạng, những lứa tuổi khác lại có tiếp cận với nền văn hóa khác nên điều bất lợi việc hoạch định chiến lược marketing Đánh giá ưu điểm nhược điểm hoạt động marketing công ty Trần Anh tác động môi trường marketing vĩ mô - bỏ cột bên phải đi, cho mục bên trái xuất mở nội dung slide Tức cột bên phải thành slide liên kết với mục tương ứng bên trái Ưu điểm hoạt động marketing doanh nhiệp điểm 04 05 06 07 Bản marketi hấp dẫn hậu sách những Đưa Nhật lược chiến định dùng, tiêu nhu cầu đón đầu Luôn 03 ng đúng 02 thời 01 Bộ phận marketing Trần Anh đưa những dịch Luôn đón đầu nhu cầu tiêu dùng, định chiến Nhằm nâng cao chấtđã lượng sản phẩm Trần Trần Anh đãdẫn áp dắt dụng tốt sức mạnh công nghệ Bộ phận marketing phối hợp với phận chủ động cảm xúc hành vicủa mua vụ hấp dẫn sách: “bán giásắm bán lược marketing đúng thời điểm.Trần Anh thực Anh áp dụng tiêu chuẩn dịch vụ quốc tếroadshow, từtạo Nojima góp phần nâng cao hiệu marketing sách khách hàng tổ chức chương trình khách hàng từ nhận biết thương hiệu, buôn đến tận tayviệc người tiêu dùng”, “bảo hành líđổi hoạt động quảng cáo,khuyến mại, mua điều Nhật Bản vào chức Việt Nam Với chiến lược marketing nâng cao hàievent, lòng khách hàng quảng cáo,tổ phát thẻ hội viên, để đến siêu thị, thuyết phục mua hàng, quay lại giúp vòng tháng bảo hành trường Gắn liền với trình hoạt động phát triểnhợp hòa, tủ lạnh tặng máy xay sinh tố, cốc chén,… đicủa thành công, công ty Trần Anh trìthực mức giá năm Trần Anh thực bước đột phá, cho hàng tiếp cận với những sảncuối phẩm giới thiệu với người khác đến mua hàng Từ IC bịkhách cháy nổ”, “cam kết hoàn tiền có biến động công ty Trần Anh những kiện những kèm với phiếu bảo dưỡng sản phẩm, hay giảm giá tới cạnh tranh nhất đilượng kèm với việc nâng cao chất lượng, hoạt động marketing thông mạng internet hãng, chất cao với nhiều ưu đãi hấp dẫn 2009, Trần Anh tư đưa hệ qua thống sóc khách giá” Nhờ màđầu Trần Anh trìchăm mức tăng sách kinh doanh, sách marketing mang tính đột 50% trước mùa nóng đa dạng hóa loại hàng hình dịch vụ qua điện thoại trưởng phá tiêncao phong lĩnh vực kinh doanh đồ điện máy Nojima khác phận marketingvới phận Sự phối hợp truyền thông marketing chiến lược từ quốc tế dịch vụ chuẩn tiêu Áp dụng nghệ công học Khoa g marketin doanh, sách kinh Chính Nhược điểm hoạt động marketing doanh nghiệp - Tách gạch đầu dòng tương ứng với ảnh slide Một là, xuất phát từ thị trường mục tiêu người có thu nhập trung bình, nên đối thủ cạnh tranh thị trường Trần Anh có nhiều Sự cạnh tranh ngày gay gắt Hoạt động marketing chưa đánh giá khả cạnh tranh công ty đối thủ cạnh tranh Hai là, yêu cầu chất lượng khách hàng ngày cao.Hoạt động marketing chưa điều tra, khảo sát bắt kịp xu hướng người tiêu dùng khiến công ty chưa đáp ứng hết nhu cầu khách hàng Ba là, thị trường ngày có nhiều biến động, công ty chưa tìm được hướng đầu tư mà thị trường ngày mở rộng Hoạt động marketing diễn chưa đủ mạnh mẽ, phát triển kịp theo phát triển nhanh chóng của thị trường điện máy – điện tử nên phương thức quảng cáo, xúc tiến chưa mạnh Lựa chọn hướng hoạt động marketingcủa doanh nghiệp - tách làm slide Mở rộng quan hệ hợp tác với đối tác nước để mang đến cho khách hàng những sản Luôn đổi sách Marketing-mix nhằm làm chống lại những sách marketing đối thủ cạnh tranh Công nghệ thay đổi liên tục, Trần Anh cần nhạy cảm, đề cao việc nắm bắt xu công nghệ để đưa phù hợp với người tiêu dùng.Nhận thức rõ, đánh giá cường độ cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh khác Nguyễn Kim, Pico, … Điều tra yếu tố môi trường Việt Nam để sản phù hợp với văn hóa xã hội nước ta Chọn hướng nắm vững về mặt kinh tế, đưa chiến lược lên hàng đầu phẩm công ty tung thị trường chiến lược marketing phù hợp cho phẩm dịch vụ tốt nhất, đặt chữ tín với khách hàng Trần Anh hoàn thành 130% kế hoạch mở rộng quy mô,cuối năm 2016 sở hữu tối thiểu 40 trung tâm điện máy từ đến 2018, Trần Anh có kế hoạch mở 70-80 siêu thị hệ thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Những cơ hội và thách thức từ môi trường marketing vĩ mô đến hoạt động marketing của doanh nghiệp Điện máy Trần Anh tại Hà Nội., Những cơ hội và thách thức từ môi trường marketing vĩ mô đến hoạt động marketing của doanh nghiệp Điện máy Trần Anh tại Hà Nội., Những cơ hội và thách thức từ môi trường marketing vĩ mô đến hoạt động marketing của doanh nghiệp Điện máy Trần Anh tại Hà Nội.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay