Chuyên đề tốt nghiệp hoàn thiện công tác lập kế hoạch tại tổng công ty chè việt nam

35 167 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 22:41

MỤC LỤC Lời nói đầuChương I. Đánh giá công tác lập kế hoạch của TCT Chè Việt Nam……..…………………………………………………….…...2I. Khái quát chung về Tổng công ty chè Việt Nam……….………………31.Quá trình hình thành và phát triển………………………………………. 32.Chức năng và nhiệm vụ của TCT…………………………………………53.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (năm 20012003)………...…… 7I.Thực trạng công tác lập kế hoạch tại TCT Chè Việt Nam………….. 111.Những ảnh hưởng đến công tác lập kế hoạch của Tổng công ty…….….. 112. Những thuận lợi và khó khăn………………………………………….…113.Các loại kế hoạch của Tổng công ty và ảnh hưởng………………………134.Trình tự và phương pháp lập kế hoạch……………………………………145.Ưu nhược điểm của việc lập kế hoạch và nguyên nhân của tồn tại………15Chương II. Giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch trong giai đoạn hiện nay của Tổng công ty chè Việt Nam…………....17I.Phương hướng và nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Chè Việt Nam từ nay đến 2010……………………………… 171.Mục tiêu và phương hướng của Tổng công ty Chè Việt Nam đến 2010…172.Những thuận lợi và khó khăn…………………………………………….18II.Mấy biện pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch của Tổng công ty. 201.Tạo lập các căn cứ cần thiết cho việc lập kế hoạch…………………….. 202.Chấn chỉnh tổ chức bộ máy lập kế hoạch………………………………. 263.Hoàn thiện trình tự lập kế hoạch……………………………………….. 284.Nâng cao trình độ lập kế hoạch cho cán bộ quản lý…………………… 305.Phát huy vai trò lãnh đạo của Tổng công ty, sự tham gia của Công đoàn và công nhân viên chức trong quá trình lập kế hoạch………………………31Kết luận………………………………………………..…32 LuËn v¨n tèt nghiÖp LỜI NÓI ĐẦU Trong kinh tế thị trường thực kinh tế mở, cụ thể Đại hội Đảng VI mốc đánh dấu đổi kinh tế Việt nam Sự chuyển sang chế thị trường có điều tiết vĩ mô nhà nước, kinh tế nước ta đạt thành tựu đáng khích lệ Có thể nói, kế hoạch hoá công cụ để doanh nghiệp xác định chiến lược phát triển riêng cho mang đặc trưng riêng Gần công tác kế hoạch lập kế hoạch có đổi thuận lợi cho doanh nghiệp Tuy vậy, sau thời gian thực đổi công tác kế hoạch, đặc biệt kế hoạch hoá doanh nghiệp nhiều vấn đề cần đề cập tới tiếp tục hoàn thiện phương diện nhận thức người làm kế hoạch phương pháp nội dung làm kế hoạch Trong thời gian thực tập, tìm hiểu thực tế Tổng công ty chè Việt Nam tìm hiểu công tác kế hoạch để thực luận văn tốt nghiệp với đề tài: “Hoàn thiện công tác lập kế hoạch Tổng công ty chè Việt Nam” thời gian thực tập hoàn thiện đề tài mình, xin chân thành cảm ơn thầy giáo GS TSKH Vũ Huy Từ trực tiếp hướng dẫn hoàn thiện đề tài thầy cô khoa QLDN cung cấp cho kiến thức quý báu để hoàn thành luận văn tốt nghiệp Đồng thời xin chân thành cảm ơn tập thể cán công nhân viên, phòng ban toàn Tổng công ty chè Việt Nam tận tình, tạo điều kiện giúp đỡ trình thực tập Vì thời gian nhận thức hạn chế nên luận tránh khỏi sai sót mong góp ý thầy cô khoa Quản lý Tổng công ty chè Việt Nam bạn đọc viết hoàn thiện LuËn v¨n tèt nghiÖp Nội dung luận văn chia thành chương CHƯƠNG I ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM CHƯƠNG II MẤY GIẢI PHÁP HOÀN HIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LuËn v¨n tèt nghiÖp CHƯƠNG I ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM Quá trình hình thành phát triển Tổng công ty chè Việt Nam Tiền thân Tổng công ty chè Việt Nam Liên hiệp xí nghiệp công nông nghiệp chè Việt Nam thành lập theo định số 95/ CP ngày 19/4/1974 Hội đồng phủ lấy tên Liên hiệp xí nghiệp chè thuộc Bộ Lương thực thực phẩm quản lý • Giai đoạn từ 1974-1978 Nhiệm vụ liên hiệp thu mua chế biến chè xuất gồm 11 thành viên Liên hiệp chè thí điểm Liên hiệp thành lập nước ta theo mô hình quản lý ngành tập Trung chuyên môn hoá sản xuất Nhằm đảm bảo chất lượng chè xuất đưa vào sở chuyên môn hoá, phân công hiệp tác lao động, tập trung quản lý nội Liên hiệp, giúp quản lý ngành nhập phân phối vốn, vật tư bảo đảm khối lượng chè xuất đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nước • Giai đoạn từ 1979-1986 Năm 1979 nhà nước cho phép sáp nhập Liên hiệp xí nghiệp chè thuộc Bộ Lương thực thực phẩm với Công ty chè TW thuộc Bộ nông nghiệp, thành lập Liên hiệp xí nghiệp Công nông nghiệp chè Việt Nam theo định số 75/CP Ngày 02/3/1979 Hội đồng phủ Đồng thời với việc nhà nước cho phép sáp nhập phần lớn Nông trường chuyên trồng chè địa phương Liên hiệp, nhằm gắn nông nghiệp với công nghiệp chế biến, gắn quốc doanh với tập thể để hợp tác tương trợ sản xuất kinh doanh, thực bước kinh doanh theo ngành kinh tế kỹ LuËn v¨n tèt nghiÖp thuật Mô hình Liên hiệp xí nghiệp công nông nghiệp chè Việt Nam mở rộng đáng kể • Giai đoạn 1987 – 1995 Đây giai đoạn khó khăn vướng mắc nhà máy chế biến nông trường trồng chè tranh chấp giá cả, phân quản lý cấp nguyên vật liệu gây khó khăn cho việc sản xuất Liên hiệp phải tổ chức lại sản xuất, sáp nhập đơn vị chế biến với nông trường nằm địa bàn thành xí nghiệp nông công nghiệp nhằm loại bỏ tranh chấp giá cả, phân cấp quản lý đồng thời lấy lãi công nghiệp chế biến đầu tư cho nông nghiệp Với qui mô sản xuất ổn định phát triển công nhân yêu tâm làm việc, đời sống họ nâng lên bước Năm 1987 nhà nước đồng ý cho ngành hàng khép kín từ khâu sản xuất nông nghiệp, chế biến xuất khẩu, Liên hiệp xí nghiệp công nghiệp nhẹ chè Việt Nam, tiếp nhận Công ty xuất nhập chè từ VINALIMEX tổ chức thành Công ty xuất nhập đầu tư phát triển chè (VINATEA) Năm 1989 trung tâm KCS thành lập nhằm hướng dẫn đơn vị sản xuất đảm bảo chất lượng sản phẩm kiểm tra chất lượng chè trước xuất khẩu, tránh tình trạng chè không đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn bị trả lại, hạn chế kêu ca khách hàng chất lượng chè Việt Nam Nhờ mà Liên hiệp ký kết hợp đồng hợp tác liên doanh với nước nhằm thúc đẩy ngành chè phát triển tăng khối lượng sản phẩm chất lượng chè nâng lên Cuối năm 1995 Liên hiệp bàn giao 07 xí nghiệp nông công - nghiệp 02 bệnh viện cho địa phương Còn lại hoàn thiện xí nghiệp chè Việt Nam bao gồm: 01 văn phòng liên hiệp, đơn vị sản xuất, dịch vụ(28 đơn vị) • Giai đoạn 1996 đến Qua thới kỳ đồng thời với phát triển ngành chè, Liên hiệp xí nghiệp công nghiệp chè Việt Nam, có nhiều thay đổi LuËn v¨n tèt nghiÖp không phù hợp với tình hình thực tế cần có kế hoạch đổi tổ chức sản xuất đến tiêu dùng cho phù hợp với tại, hoạch định cho tương lai đủ mạnh với tiềm vốn có ngành chè cho nhu cầu nước xuất với khối lượng lớn Sau xem xét khả nhu cầu sản xuất kinh doanh, Liên hiệp xí nghiệp công nông nghiệp chè Việt Nam xây dựng đề án thành lập Tổng công ty chè Việt Nam trình lên Hội đồng Nhà nước Bộ Nông Nghiệp Phát triển nông thôn: Ngày 24/12/1995 Bộ nông nghiệp phát triển định số 394NN – TCCB/QĐ thành lập Tổng công ty chè có tên giao dịch Viet Nam National Tea Corporation - Tên viết tắt là: Vinatea Corp - Trụ sở đặt 46 Tăng Bạt Hổ – Hai Bà Trưng - Hà Nội Tháng năm 1996 Tổng công ty chè Việt Nam thức vào hoạt động với quy mô vốn sau: - Vốn pháp định: 101.867,5 trđ - Vốn cố định: 68163,6 trđ - Vốn lưu động: 27256,2 trđ - Vốn xây dựng bản:5601 trđ - Quỹ phát triển sản xuất: 846,7 trđ Chức nhiệm vụ Tổng công ty - Tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển vùng sản xuất chè chuyên canh thâm canh có xuất chất lượng cao - Thực nghiên cứu khoa học công nghệ vấn đề liên quan đến cộng nghệ hoá đại hoá, tìm nhân giống loại chè tốt, phối hợp với thị trường giới - Tham gia đào tạo công nhân kỹ thuật - Liên doanh liên kết đơn vị kinh tế nước để phát triển kinh doanh chè * Các lĩnh vực kinh doanh : LuËn v¨n tèt nghiÖp - Trồng trọt, sản xuất chè, chăn nuôi gia súc nông lâm sản khác - Công nghệ chế biến thực phẩm sản phẩm chè, sản xuất loại đồ uống , nước giải khát - sản xuất khí phụ tùng, thiết bị máy móc phục vụ chế biến chuyên trồng đồ gia dụng, sản xuất gạch ngói,vật liệu xây dựng, sản xuất phân bón loại, phục vụ vùng nguyên liệu, sản xuất bao bì loại - Dịch vụ kĩ thuật đầu tư phát triển vùng nguyên liệu công nghiệp chế biến chè Xây dựng tư vấn đầu tư, xây lắp phát triển ngành chè, dân dụng, dịch vụ du lịch, khách sạn nhà hàng… - Bán buôn, bán lẻ, bán đại lý sản phẩm ngành nông nghiệp công nghiệp thực phẩm, vật tư, vật liệu, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, hàng hoá phục vụ sản xuất đời sống - Xuất trực tiếp sản phẩm chè mặt hàng lâm sản, thủ công mĩ nghệ Nhập trực tiếp nguyên vật liệu, vật tư, máy móc, thiết bị phương tiện vận tải chuyên dùng LuËn v¨n tèt nghiÖp * Sơ đồ 1cơ cấu tổ chức máy quản lý Tổng công ty chè Việt Nam Hội Đồng Quản Trị Ban Kiểm Soát Tổng Giám Đốc PTGĐ Kỹ Thuật Sản Xuất Phòng kỹ thuật công nghệ Phòng xây dựng Phòng Tổ chức lao động PTGĐ Kinh Doanh PTGĐ Hành Chính Phòng kỹ thuật NN Phòng hợp tác đối ngoại Phòng Tài Kế toán Phòng thông tin lưu trữ Phòng kiểm tra chất SP Ban Thi đua Phòng kế hoạch đầu tư Văn phòng Tổng công ty Phòng kinh doanh LuËn v¨n tèt nghiÖp Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty năm( 2001 – 2003 ) Bảng 1: Kết kinh doanh Tổng công ty năm 2001- 2003 TT Chỉ tiêu ĐVT Năm Năm Năm So sánh 2001 2002 2003 Tỷ lệ % 2/1 3/2 109,54 124 1.179,530 134,8 142 Tr Giá trị TSL đồng 471.601,777 516.612,735 645.765,03 Tr Tổng DT đồng 615.849,859 830.408,495 Tổng kim Tr ngạch XNK đồng 42.830,719 45.124,924 57.579,902 105,39 127,60 Đ/Ng 835.650 937.450 1.120.000 112,18 119,47 51.094,84 57.162,41 65.211,29 111,87 114,08 104,25 112,96 Thu nhập bình quân Tr Lợi nhuận đồng Các khoản Tr nộp NS đồng 30.371,899 31.665,671 35.770,659 mua Tấn 57.000 62.700 78.000 Vốn đầu tư Tr XDCB đồng 37.115 53.644 96.543 NL thu 110 124,40 144,53 179,97 Đầu tư phát triển vùng chè 118 143 136 10 Diện tích 78.000 82.600 93.000 121,19 95,10 105,89 112,59 LuËn v¨n tèt nghiÖp chè tổng số ( Nguồn: Báo cáo phòng Tài – Kế toán ) Thông qua bảng ta nhận thấy rằng: Năm 2001, giá trị Tổng sản lượng đạt 471.601,777 triệu đồng, năm 2002 đạt: 516.612,735 triệu đồng tăng 9,54% so với năm 2001 Năm 2003 Giá trị Tổng sản lượng tiếp tục tăng 14,46% đạt mức 645.765,03 triệu đồng Tổng doanh thu năm 2002 đạt: 830.408,495 triệu đồng so với 615.849,859 triệu đồng tăng 34,8% Năm 2003 Tổng doanh thu đạt: 1.1179,530 triệu đồng tăng 7,2% so với năm 2002 Tổng kim ngạch XNK năm 2002 đạt 45.142,924 triệu đồng tăng 5,39% so với năm 2001 đạt: 42.830.719 triệu đồng Năm 2003 Tổng kim ngạch XNK đạt: 57.578,902 triệuđồng tăng 22,21% so với năm 2002 đạt: 45.124,924 triệu đồng Thu nhập bình quân đầu người năm 2002 tăng12,18% so với 2001 năm 2003 tăng 7,29% Năm 2001, Lợi nhuận đạt mức: 51.094,84 triệu đồng, năm 2002 đạt: 57.162,41 tăng năm trước 11,87% So với năm 2001 Lợi nhuận năm 2003 đạt: 65.211,29 triệu đồng tăng 14,08% Các khoản Nộp ngân sách nhà nước năm 2002 đạt 31.665,671triệu đồng tăng 4,25% so với 30.371,889 triệu đồng đạt năm 2001 Năm 2003 35.770,659 triệu đồng tăng 8,91% so với năm 2002 Nguyên liệu thu mua ( đơn vị tính ) qua năm sau; Năm 2002 tỷ lệ tăng 10% so với năm 2001 14,40% năm 2003 tăng so với năm 2002 Vốn đầu tư XDCB ( đơn vị tính triệu đồng ) năm 2002 tăng đột biến 44,53% so với năm 2001 Năm 2003 mức tăng đầu tư XDCB có so với vốn đầu tư XDCB năm 2002, song giữ mức tăng 35,44% so với năm 2002 Việc vốn đầu tư XDCB tăng sở sản xuất nhà xưởng, máy móc, thiết bị chưa thực đáp ứng nhu cầu thị trường Do đó, cần đẩy LuËn v¨n tèt nghiÖp mạnh tốc độ đầu tư XDCB củng cố chất lượng dự án đầu tư Năm 2002 đầu tư phát triển vùng chè tăng 21,19% diện tích 143ha so với năm 2001 là: 118ha, năm 2003 đầu tư là: 177ha tăng thêm so với 2002 là: 1,98% Diện tích chè năm 2002 đạt 82.600ha tăng 5,98% so với năm 2001 đạt 78.000ha Năm 2003 diện tích chè có tỷ lệ tăng 6,7 % đạt 93.000ha so với năm 2002 82.600ha Điều cho thấy Tổng công ty phát triển sản xuất, mở rộng tìm kiếm thị trường Qua bảng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm vừa qua cho thấy Tổng công ty phát triển đồng khâu, điều cho thấy công tác kế hoạch, lập kế hoạch tiền đề cho phát triển chung cho toàn Tổng công ty II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH TẠI TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM Những đặc điểm ảnh hưởng đến công tác lập kế hoạch Tổng công ty Lập kế hoạch khâu quan trọng công tác kế hoạch, đảm bảo cân đối yếu tố hoạt động kinh doanh, cụ thể hoá chiến lược kinh doanh, xác định mục tiêu nhiệm vụ, biện pháp hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thời kỳ định Thông qua kế hoạch, chương trình mục tiêu, dự án…doanh nghiệp hoạt động hướng, có hiệu hạn chế rủi ro Lập kế hoạch: Là công cụ quan trọng để quản lý doanh nghiệp nó:  Đảm bảo quản lý vĩ mô nhà nước doanh nghiệp  Gắn hoạt động doanh nghiệp với thị trường  Đảm bảo quyền tự chủ kinh doanh doanh nghiệp  Làm cho hoạt động kinh doanh, hạch toán hiệu kinh doanh doanh nghiệp  Làm để doanh nghiệp điều hành sản xuất- kinh doanh… 10 LuËn v¨n tèt nghiÖp động đến thị trường sản phẩm Tổng công ty nên đến xây dựng kế hoạch số tiêu đạt xa vời với kế hoạch đặt có biến động thị trường Hoặc không bám sát với nhu cầu thị trường nên trình thực phải điều chỉnh kế hoạch thị trường thay đổi Xuất phát từ vai trò quan trọng việc nghiên cứu thị trường với xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh Nếu điều tra nghiên cứu thị trường xác lập kế hoạch đúng, không ngược lại, kế hoạch sản xuất kinh doanh bị sai lệch, vấn đề nguy hiểm đổi với doanh nghiệp Chính vậy, Tổng công ty (cùng Phòng ban) phải tăng cường việc nghiên cứu nhu cầu thị trường, để từ biết số sản phẩm, thị trường cần số lượng bao nhiêu, chất lượng nào.Đảm bảo cân đối qúa trình thực kế hoạch Để nghiên cứu thị trường xác, cần giải vấn đề: a Phương pháp nghiên cứu Thông thường nghiên cứu nhu cầu thị trường dựa hai phương pháp chủ yếu sau: Đó phương pháp nghiên cứu văn phòng phương pháp nghiên cứu trường Phương pháp nghiên cứu văn phòng có ưu điểm chi phí thấp , số liệu thu thập từ báo cáo thống kê - kế hoạch, thu thập thông tin từ sách báo tài liệu phương tiện thông tin Nhưng có nhược điểm thiếu xác, tài liệu sách báo không phản ánh kịp thời diễn biến thị trường hay trạng thị trường Phương pháp nghiên cứu trường, khả thực trường hạn chế vấn trực tiếp khách hàng gián tiếp: -Ưu điểm phương pháp linh hoạt sát với thực tế thị trường thuận tiện, có lợi cho người định - Nhưng lại có nhược điểm chi phí cao, phức tạp khó cho việc điều tra nghiên cứu 21 LuËn v¨n tèt nghiÖp Trong năm qua Tổng công ty Chè Việt Nam chủ yếu sử dụng phương pháp nghiên cứu văn phòng sử dụng kinh nghiệm trải người làm công tác này, lại xem nhẹ bỏ qua phương pháp nghiên cứu trường nên kết sản xuất kinh doanh đạt không khả quan cho chưa bám sát nhu cầu thị trường Để tăng cường nghiên cứu thị trường, Tổng công ty phải phối hợp hai phương pháp nghiên cứu nhằm hỗ trợ cho Biện pháp nghiên cứu trường làm sở, cho phương pháp văn phòng Phương pháp văn phòng định hướng , từ cho kết nghiên cứu xác mang tính lý thuyết vừa phản ánh thực tế thị trường b Các bước nghiên cứu thị trường Tổ chức thu thập thông tin đầy đủ xác nhu cầu sản phẩm Tổng công ty hợp đồng, đơn đặt hàng, nắm bắt thông tin dự án đầu tư Thông tin điều chỉnh sách đặc biệt sách liên quan đến hoạt động sản xuất tiêu thụ sản phẩm chè Sau thu thập tất thông tin liên quan đến nhu cầu thị trường sản phẩm Tổng công ty Các chuyên viên nghiên cứu thị trường phải phân tích, xử lý cách có khoa học loại thông tin này, lựa chọn chắt lọc để tìm thông tin nhất, ý nghĩa nhất, liên quan trực tiếp đến thị trường sản phẩm Tổng công ty c Tăng cường nghiên cứu thị trường đầu vào Trong năm qua Tổng công ty Chè phát triển, mở rộng, đa dạng hóa sản phẩm, nguồn nguyên liệu để đáp ứng ngày tăng lên Chính Tổng công ty cần tăng cường việc nghiên cứu thị trường nguyên liệu đầu vào để giải vấn đề sau: - Thoả mãn nhu cầu sản xuất tăng lên, tránh tình trạng thiếu nguyên vật liệu cho sản xuất Tìm thị trường với giá nguyên liệu rẻ mà lại đáp 22 LuËn v¨n tèt nghiÖp ứng nhu cầu sản xuất nhằm làm giảm giá thành sản phẩm Tổng công ty tăng khả cạnh tranh Vậy qua phân tích ta thấy được: Để nghiên cứu thị trường đòi hỏi Tổng công ty Chè Vệt Nam phải làm việc sau: + Tăng cường đầu tư cho việc nghiên cứu thị trường, khuyến khích người làm công tác vật chất, tinh thần thưởng, du lịch tạo ràng buộc trách nhiềm công việc họ thực + Phải có đội ngũ công tác nghiên cứu thị trường phải thực có lực, linh hoạt điều tra, xử lý thông tin thị trường Làm tất công việc Tổng công ty có số xác kết nghiên cứu thị trường sở, quan trọng nhà lập kế hoạch, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho toàn ngành chè nói chung, Tổng công ty chè Việt nam nói riêng d Đẩy mạnh công tác dự báo thị trường Trong năm qua, công tác dự báo thị trường không tiến hành, có, mức khởi đầu phần nhiều dựa vào kinh nghiệm chuyên viên dự báo, chưa thường xuyên nghiên cứu dự báo nên dẫn đến tình trạng doanh nghiệp chịu tác động nhiều yếu tố khủng hoảng tài tiền tệ khu vực, tỷ giá đồng Đôla thay đổi Do công tác lập kế hoạch thực kế hoạch gặp nhiều khó khăn dẫn đến số tiêu không đạt kế hoạch Chính Tổng công ty phải đẩy mạnh công tác dự báo qua công việc sau: - Dự báo xác định thông tin chưa biết xảy tương lai tượng, vấn đề mà nghiên cứu Qua thấy khả xảy tương lai, giúp Tổng công ty Ban lãnh đạo công tác quản lý, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh 23 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Hơn nữa, Tổng công ty phải đẩy mạnh công tác dự báo mức trung hạn dài hạn nhằm phát nhân tố nảy sinh để có đối sách, biện pháp nhằm điều chỉnh kịp thời có lợi Để nâng cao chất lượng, độ xác kết dự báo, vấn đề có ý nghĩa quan trọng mang tính định lựa chọn phương pháp dự báo cho thích hợp Nhưng với điều kiện nước ta doanh nghiệp thường sử dụng phương pháp dự báo sau:  Phương pháp hệ số  Phương pháp ngoại suy  Phương pháp chuyên gia  Phương pháp mô hình hoá Nhìn chung phương pháp có ưu, nhược điểm có phạm vi áp dụng định Trong trình dự báo không phương pháp có tính vạn cho kết dự báo với độ xác cao Vì vậy, thực tiễn để có thông tin dự báo đầy đủ có đủ độ tin cậy hoạch định chiến lược xây dựng kế hoạch cụ thể thực hành kinh doanh người ta phải sử dụng nhiều phương pháp dự báo để bổ sung cho Vả lại, điều kiện biến động thị trường cách chóng mặt, thay đổi ngày, ảnh hưởng , tác động đến thị trường sản phẩm ngành Tổng công ty ngày lớn Chính để có tin cậy cho việc xây dựng kế hoạch, từ kết dự báo Tổng công ty ưu tiên áp dụng biện pháp như: Biện pháp hệ số biện pháp mô hình hoá chủ yếu 1.4 T ạo nguồn nguyên liệu ổn định vững Các cán kế hoạch cần nắm số lượng nguyên vật liệu doanh nghiệp khả nguyên vật liệu đáp ứng cách: Cán xây dựng kế hoạch phải nắm rõ số lượng lao động có, số tăng giảm hàng tháng; cân đối lao động phân xưởng, khâu 24 LuËn v¨n tèt nghiÖp dây chuyền, trình độ tay nghề, chất lượng người lao động để có kế hoạch sử dụng hợp lý sở máy móc huy động vào sản xuất Hơn nữa, Tổng công ty phải xây dựng phương án sử dụng lao động phù hợp với quy mô máy móc thiết bị sử dụng giúp cho phận lập kế hoạch có phương án sử dụng có hiệu quả, đồng nguồn lực doanh nghiệp lên kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty đầu tư ổn định vùng nguyên liệu có: bảo đảm cung cấp nguyên liệu ổn định cho nhà máy có Trồng mở rộng diện tích, thay vườn chè cũ, già suất thấp giống có suất chất lượng cao Đầu tư hệ thống tưới nước cho 30% vườn chè bà chủ động tưới nước, tăng cường độ ẩm cho mùa khô hạn, tạo điều kiện cho chè sinh trưởng tốt cho suất cao Phối hợp với viện di truyền đưa vào ứng dụng sản xuất phân bón hữu vi sinh chuyên dùng cho chè bà nông dân chăm sóc vườn chè, cung cấp dầy đủ nhu cầu dinh dưỡng nguyên tố vi lượng cho chè phát triển cân đối cho suất cao, chất lượng tốt Viện nghiên cứu chè đơn vị Tổng công ty tổ chức tốt vườn ươm giống để trở thành Trung tâm cung cấp giống có chất lượng cao cho bà phát triển mở rộng diện tích chè Tổ chức tốt hệ thống khuyến nông sở để hướng dẫn bà khai hoang, mở rộng đồng chè, trồng, chăm sóc, thu hái, đảm bảo chè quy trình kỹ thuật, đảm bảo vườn chè phát triển bền vững cho suất cao, chất lượng tốt, tạo tiền đề cho nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo nguồn nguyên liệu ổn định vững cho phát triển Tổng công ty Chè Việt Nam 1.5 Xây dựng sở chế biến Cán xây dựng kế hoạch cần nắm : Số lượng thiết bị có, sử dụng được, hệ số ngừng máy để sửa chữa, công suất thiết bị, tổng 25 LuËn v¨n tèt nghiÖp đài Trung tâm trạm có bị trục trặc không? Tổng công ty nên xem xét quy mô thích hợp chưa? Trình độ sử dụng công suất thực Tổng công ty đạt tới mức ? Tuy nhiên, sở phân bổ tài sản cố định phân xưởng thể lãnh đạo Tổng công ty ý đến việc đầu tư tài sản cố định cho sản xuất : Đầu tư hoàn chỉnh nhà máy có, bước thay thiết bị cũ, nâng cấp nhà xưởng, vật kiến trúc, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Đầu tư xây dựng từ 10 - 12 nhà máy chè có công suất từ 13 - 20 tấn/ngày vùng chè Sơn La, Lai Châu… Đầu tư nhà máy chè đóng lon Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh Đầu tư nhà máy chè thảo dược có nguyên liệu từ chè số loại thảo dược khác có tác dụng tốt cho sức khoẻ người : Chè giảm béo, chè điều hoà huyết áp… Đầu tư nhà máy sản xuất bao bì phục vụ đủ nhu cầu nhà máy chế biến chè Nhập công nghệ để đầu tư sản xuất đa dạng sản phẩm có nguồn gốc từ chè phục vụ cho nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng với lứa tuổi, dân tộc nước khác 1.6 Hoàn thiện định mức kinh tế kỹ thuật Bộ phận làm kế hoạch luôn phối hợp với phòng kỹ thuật phân xưởng tổ chức phân tích đánh giá kết thực sau kỳ sản xuất để rút thiếu sót cần sửa chữa Hệ thống định mức Tổng công ty phải thường xuyên theo dõi, cải tiến điểu chỉnh cho phù hợp với thay đổi (loại sản phẩm máy móc sử dụng ) Định mức suất máy, định mức suất lao động, định tiêu hao nguyên vật liệu, định mức chất lượng sản phẩm phải mức tiên tiến, mục tiêu cho người công nhân vươn tới (mang tính khả thi) không xa với thực tế 26 LuËn v¨n tèt nghiÖp Chấn chỉnh tổ chức máy lập kế hoạch Sự đạo Tổng Giám Đốc tới phận, cán kế hoạch phải nắm vững lực tổ chức, phối hợp khâu trình sản xuất phận quản lý Phòng kế hoạch phải phối hợp chặt chẽ với phân xưởng sản xuất, mở hệ thống sổ sách theo dõi tồn đầu kỳ kế hoạch dự trữ cuối kỳ, theo dõi tiến độ thực để có biện pháp xử lý, điều chỉnh hợp lý, cử người giám sát phần đưa gia công (về tiến độ, số lượng, chất lượng ) để đưa kế hoạch nhanh chóng xác giữ vững uy tín Tổng công ty Tổng công ty đạo Tổng Giám Đốc phải phân công nhiệm vụ rõ ràng: Giao cho phòng kế hoạch - vật tư nơi tiếp nhận thông tin, khai thác thông tin tiến hành xử lý Đồng thời Tổng công ty phải có chế độ kiểm tra song song với nhiệm vụ Mỗi cán nhân viên phòng kế hoạch - vật tư nên phân chia trách nhiệm cụ thể, tránh trường hợp sai sót đổ lỗi cho Trưởng phòng kế hoạch - vật tư người bao quát toàn công việc phòng, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh sở tổng hợp nguồn thông tin Phó phòng kế hoạch có trách nhiệm nắm số nguồn lực Tổng công ty thời điểm dựa phối hợp chặt chẽ với phòng tổ chức, kinh doanh, kỹ thuật phân xưởng sản xuất Các nhân viên kinh tế, đội ngũ Marketing người trực dõi, tổng hợp số liệu khách hàng, thị trường để hỗ trợ cho trưởng phòng việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh Sau chu kỳ sản xuất kinh doanh, phòng nên tiến hành phân tích, đánh giá lại chất lượng phần việc người để có thưởng phạt thích đáng, làm động lực thúc đẩy người ngày cố gắng 27 LuËn v¨n tèt nghiÖp Đề cao vai trò cán phòng kế hoạch - vật tư làm công tác tiếp nhận thông tin, có khả ngoại giao, kết hợp với cán có lực, có kinh nghiệm Tổng công ty cần sử dụng cán có lực, trình độ thu thập thông tin kết hợp với lực lượng trẻ nhanh nhẹn phán đoán Vận dụng phương pháp phân tích để đề định xác, kịp thời giúp Tổng Giám Đốc, Tổng công ty xác định chiến lược sản xuất kinh doanh tối ưu Các phòng ban có liên quan phải xây dựng kế hoạch lĩnh vực mà phụ trách, Cụ thể: Phòng kế hoạch-kinh doanh: Xây dựng kế hoạch mặt sản xuất kinh doanh Tông công ty cho thống với Phòng Ban Phòng kỹ thuật: Xây dựng kế hoạch tiến kỹ thuật sáng kiến Phòng tài kế toán : Có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tài (vốn sản xuất kinh doanh, nộp ngân sách ) Còn phân xưởng phải chuẩn bị máy móc thiết bị để thực yêu cầu kế hoạch Tổng công ty giao xuống Hoàn thiện phương pháp lập kế hoạch Công tác lập kế hoạch có đến đích kế hoạch sát với thực tế hoạt động doanh nghiệp , sát với thi trường mà doanh nghiệp hoạt động hay không, phụ thuộc lớn đến phương pháp xây dựng kế hoạch mà doanh nghiệp áp dụng Trong nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác kế hoạch doanh nghiệp cho thấy vấn đề cần khắc phục doanh nghiệp quy trình lập kế hoạch bất cập, nguyên nhân dẫn tới kế hoạch lập chưa sát với thực tế doanh nghiệp , thị trường, kế hoạch so sánh với mức thực thực kế hoạch đa số vượt mức mà chí vượt với tỷ lệ cao Điều nói lên kế hoạch lập không sát với thực tế doanh nghiệp hoạt động kế hoạch sát với thực tế, kế hoạch khả thi đưa vào thực hoàn 28 LuËn v¨n tèt nghiÖp toàn phù hợp với kế hoạch đề ra, tiêu không vượt không so với kế hoạch Vì để nâng cao lực lập kế hoạch Tổng công ty cần thực theo lôgic khoa học hoạt động lập kế hoạch nay: + Xác định lập kế hoạch cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh + Căn vào kết công tác nghiên cứu dự báo thị trường mà phòng kế hoạch kinh doanh tiến hành nghiên cứu thu kết + Căn vào mức hoàn thành kế hoạch kỳ trước , năm trước từ mà có kế hoạch đề sát với kỳ + Căn vào số lượng công trình,đơn đặt hàng mà Tổng công ty ký kỳ trước Chỉ tiêu giúp cho nhà quản lý xem xét đưa số cụ thể xác cho kế hoạch doanh nghiệp + Căn vào thực trạng nguồn nhân lực Tổng công ty có + Căn vào số lượng trang thiết bị máy móc mà Tổng công ty có + Căn vào tình hình nguồn cung cấp nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty + Căn vào điểm mạnh điểm yếu Tổng công ty Phương pháp lập kế hoạch yếu tố làm nên bảng kế hoạch xác, thuận tiện dễ hiểu thực Đây khâu có số khúc mắc công tác lập kế hoạch Tổng công ty Vậy Tổng công ty cần khắc phục mặt sau đây: + Áp dụng công tác nâng cao chất lượng phương pháp cân đối để lập kế hoạch Đây cách làm chủ yếu doanh nghiệp Bởi phù hợp với kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước thay đổi sách vĩ mô thường xuyên Nâng cao chất lượng công tác giúp việc đIều chỉnh kế hoạch hoạch kịp thời, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thị trường khả đáp ứng doanh nghiệp 29 LuËn v¨n tèt nghiÖp + Để làm tốt công tác này, Tổng công ty Chè Việt Nam nói chung cán lập kế hoạch nói riêng cần thực bước phương pháp cân đối: Bước 1: Xác định nhu cầu yếu tố sản xuất: Vốn, trang thiết bị Cơ sở để xác định nhu cầu yếu tố sản xuất kết dự báo sản lượng, doanh thu qua việc nghiên cứu cầu thị trường sản phẩm Tổng công ty dự kiến chủ quan Tổng công ty lợi nhuận, chi phí , tiền lương công nhân viên Dựa vào nguyên tắc tính toán , Tổng công ty có số cụ thể nhu cầu yếu tố Bước 2: Xác định khả có Tổng công ty yếu tố số thể qua số liệu cuối năm báo cáo dự kiến tăng giảm Tổng công ty Bước 3: Lập bảng so sánh nhu cầu khả yếu tố sản xuất có chênh lệch tốt Nhưng có chênh lệch nhiều đòi hỏi phải có điều chỉnh Nếu nhu cầu lớn khả Tổng công ty đầu tư thêm lực , tuyển thêm người mua thêm thiết bị tăng suất lao động , tăng suất thiết bị Nếu nhu cầu nhỏ khả Tổng công ty có kế hoạch cắt giảm nguồn lực hay tăng cường hoạt động marketing để tạo cầu Để phương pháp cân đối thực tốt thân phòng kế hoạch- vật tư cán kế hoạch tiến hành mà đòi hỏi có phối hợp đồng lĩnh vực, phận Tổng công ty Trước hết ta phải có thông tin dự kiến sản phẩm Tổng công ty nhu cầu sản phẩm Tổng công ty Làm việc nghĩa vụ cán Marketing Sau đánh giá cân đối phận thuộc phòng ban chức năng, phòng tổ chức cân đối lao động, phòng tài vụ: cân đối vốn; phòng kế hoạch vật tư:cân đôí trang thiết bị, nguyên liệu,… 30 LuËn v¨n tèt nghiÖp Cân đối phận cân đối tổng hợp nhiệm vụ phòng kế hoạch vật tư Việc cốt yếu để kết cân đối xác độ tin cậy kết nghiên cứu, dự báo nhu cầu đánh giá lực nội Tổng công ty Nâng cao trình độ lập kế hoạch cho cán quản lý Tổng công ty chủ động nâng cao trình độ lập kế hoạch cho cán quản lý để thực tốt công việc giao Lao động yếu tố định trình sản xuất đặc biệt lao động quản lý Các nhà tư thấy rõ tiềm lao động người vô tận, đem lại lợi ích to lớn Chính họ không ngừng bước tìm biện pháp để gây dựng khai thác triệt để lợi Lao động quản lý lao động chất xám mà lợi ích mang lại cao gấp nhiều lần lao động bình thường Ngày kinh tế thị trường phát triển khắp giới đội ngũ lao động đóng vai trò chủ chốt định cho thất bại hay thành công doanh nghiệp Để nâng cao công tác kế hoạch yếu tố người định.Vì vậy, Tổng công ty phải có biện pháp gắn quyền lợi với trách nhiệm người làm kế hoạch, có hình thức thưởng phạt cụ thể, khuyến khích vật chất cho người có trách nhiệm thi hành kỷ luật người thiếu trách nhiệm gây ảnh hưởng đến phát triển Tổng công ty Việc thường xuyên tổ chức buổi hội thảo chuyên đề, lớp đào tạo, đào tạo lại để nâng cao trình độ lực cán quản lý đặc biệt cán Phòng kế hoạch cần thiết tương lai Tổ chức cho cán trẻ có đủ lực trình độ học sau đại học số nước có công nhiệp phát triển Nhật, Mỹ, Hàn quốc bước trẻ hoá đội ngũ quản lý xây dựng kế hoạch nhằm xây dựng có quy mô lớn xứng đáng doanh nghiệp đầu ngành Chè Việt Nam 31 LuËn v¨n tèt nghiÖp Phát huy vai trò lãnh đạo Tổng công ty, tham gia Công đoàn cán công nhân viên chức trình lập kế hoạch Thể nhịp nhàng, thống HĐQT, máy điều hành Tổng công ty với tổ chức Đảng, đoàn thể Tổng công ty tạo điều kiện thời gian vật chất cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn niên, Ban nữ công…các nghị quyết, văn đạo phong trào thi đua, đợt sinh hoạt Đảng, Công đoàn chủ chương nhiệm vụ Tổng công ty phối hợp triển khai học tập, phổ biến thấm nhuần đời sống trị gắn liền với nhiệm vụ phải hoàn thành cán lãnh đạo, đảng viên, tổ chức, đơn vị cán công nhân viên thực tốt kế hoạch đề Tổng công ty Xuất phát từ tình hình thực tế – kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty Chè Việt Nam, Hội đồng thi đua Công đoàn Tổng công ty phát động, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua toàn đơn vị thành viên mang chủ đề: “ Nâng cao chất lượng – Triệt để tiết kiệm – Mở rộng thị trường” Ngoài ra, đơn vị, vào đặc điểm tổ chức phong trào thi đua như: “ Công trình – Sản phẩm chất lượng cao” Sự phối hợp nhịp nhàng tập thể lãnh đạo, phòng ban Tổng công ty thực tốt, tạo thuận lợi cho trình lập kế hoạch, nâng cao trình độ người làm kế hoạch để hoàn thành nhiệm vụ giao 32 LuËn v¨n tèt nghiÖp KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường nay, việc tồn phát triển doanh nghiệp đòi hỏi phải có phấn đấu phát triển không ngừng Việc lập kế hoạch tác động trực tiếp đến toàn hoạt động sản xuất kinh doanh đến tiêu thụ sản phẩm, lợi nhuận doanh nghiệp, mà ảnh hưởng tới tồn phát triển doanh nghiệp đó: nhận thức điều nhiều năm qua Tổng công ty chè quan tâm đến công tác lập kế hoạch từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại nhiều lợi nhuận, giúp Tổng công ty tồn phát triển vững mạnh đầu ngành chè Việt Nam Bên cạnh thuận lợi có số tồn hạn chế định Một số vấn đề lập kế hoạch sản xuất tác nghiệp, định hướng thị trường Do Tổng công ty phải có biện pháp nhằm hoàn thiện công tác: “hoàn thiện công tác lực lập kế hoạch” chắn Tổng công ty chè phát triển nhanh mạnh thị trường nước thị trường giới Qua thời gian thực tập Tổng công ty chè Việt Nam giúp có kiến thức thực tế công tác kế hoạch, xây dựng kế hoạch, lập kế hoạch, có nhìn nhận, phân biệt lý luận thực tiễn Tôi mong biện pháp góp phần tích cực nâng cao hiệu công tác lập kế hoạch Tổng công ty sau Tôi xin chân thành cảm ơn Tổng công ty chè Việt Nam, thầy GS TSKH Vũ Huy Từ giúp đỡ, hướng dẫn hoàn thành Luận văn Do thời gian hạn chế, kinh nghiệm thực tế không nhiều, kiến thực hạn chế không tránh khỏi sai sót Vậy mong góp ý, bảo thầy cô, bạn đọc để viết hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! 33 LuËn v¨n tèt nghiÖp MỤC LỤC Lời nói đầu Chương I Đánh giá công tác lập kế hoạch TCT Chè Việt Nam…… …………………………………………………….… I Khái quát chung Tổng công ty chè Việt Nam……….………………3 Quá trình hình thành phát triển……………………………………… Chức nhiệm vụ TCT…………………………………………5 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh (năm 2001-2003)……… …… I Thực trạng công tác lập kế hoạch TCT Chè Việt Nam………… 11 Những ảnh hưởng đến công tác lập kế hoạch Tổng công ty…….… 11 Những thuận lợi khó khăn………………………………………….… 11 Các loại kế hoạch Tổng công ty ảnh hưởng………………………13 Trình tự phương pháp lập kế hoạch…………………………………… 14 Ưu nhược điểm việc lập kế hoạch nguyên nhân tồn tại……… 15 Chương II Giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch giai đoạn Tổng công ty chè Việt Nam………… 17 I Phương hướng nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh Tổng công ty Chè Việt Nam từ đến 2010……………………………… 17 Mục tiêu phương hướng Tổng công ty Chè Việt Nam đến 2010… 17 Những thuận lợi khó khăn…………………………………………….18 II Mấy biện pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch Tổng công ty 20 Tạo lập cần thiết cho việc lập kế hoạch…………………… 20 Chấn chỉnh tổ chức máy lập kế hoạch……………………………… 26 Hoàn thiện trình tự lập kế hoạch……………………………………… 28 34 LuËn v¨n tèt nghiÖp Nâng cao trình độ lập kế hoạch cho cán quản lý…………………… 30 Phát huy vai trò lãnh đạo Tổng công ty, tham gia Công đoàn công nhân viên chức trình lập kế hoạch………………………31 Kết luận……………………………………………… …32 TÀI LIỆU THAM KHẢO Các tài liệu Tổng công ty chè Việt Nam Tổ chức doanh nghiệp GS.TSKH VŨ HUY TỪ (Chủ biên) Kế hoạch hoá hoạt động doanh nghiệp GS.TSKH VŨ HUY TỪ (Chủ biên) Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp TH.S ĐỖ QUỐC BÌNH (Biên soạn) Giáo trình tài doanh nghiệp ĐẠI HỌC QUẢN LÝ KINH DOANH NÀ NỘI Một số tài liệu tham khảo khác 35 [...]... lại nhiều lợi nhuận, giúp Tổng công ty tồn tại phát triển vững mạnh đi đầu trong ngành chè Việt Nam Bên cạnh những thuận lợi đó còn có một số tồn tại còn hạn chế nhất định Một trong số đó là vấn đề lập kế hoạch sản xuất tác nghiệp, định hướng thị trường Do đó Tổng công ty phải có biện pháp nhằm hoàn thiện công tác: hoàn thiện công tác lực lập kế hoạch chắc chắn Tổng công ty chè sẽ phát triển nhanh... Qua thời gian thực tập tại Tổng công ty chè Việt Nam giúp tôi có được những kiến thức thực tế về công tác kế hoạch, xây dựng kế hoạch, lập kế hoạch, có sự nhìn nhận, phân biệt giữa lý luận và thực tiễn Tôi mong rằng biện pháp này sẽ góp phần tích cực nâng cao hiệu quả trong công tác lập kế hoạch của Tổng công ty hiện tại và sau này Tôi xin chân thành cảm ơn Tổng công ty chè Việt Nam, thầy GS TSKH Vũ... hướng của Tổng công ty Chè Việt Nam đến 2010… 17 2 Những thuận lợi và khó khăn…………………………………………….18 II Mấy biện pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch của Tổng công ty 20 1 Tạo lập các căn cứ cần thiết cho việc lập kế hoạch ………………… 20 2 Chấn chỉnh tổ chức bộ máy lập kế hoạch …………………………… 26 3 Hoàn thiện trình tự lập kế hoạch …………………………………… 28 34 LuËn v¨n tèt nghiÖp 4 Nâng cao trình độ lập kế hoạch cho... Các loại kế hoạch của Tổng công ty và ảnh hưởng………………………13 4 Trình tự và phương pháp lập kế hoạch ………………………………… 14 5 Ưu nhược điểm của việc lập kế hoạch và nguyên nhân của tồn tại …… 15 Chương II Giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch trong giai đoạn hiện nay của Tổng công ty chè Việt Nam ……… 17 I Phương hướng và nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Chè Việt Nam từ nay đến 2010………………………………... Các loại kế hoạch của Tổng công ty và vi trò của nó trong kinh doanh Trong Tổng công ty thường dùng 2 loại kế hoạch sau: 12 LuËn v¨n tèt nghiÖp * Kế hoạch kinh doanh: Là kế hoạch kinh tế, kỹ thuật nhằm mục tiêu ngắn, trung và dài hạn của Tổng công ty Kế hoạch kinh doanh bao gồm:  Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ( kế hoạch sản xuất tổng hợp)  Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản  Kế hoạch khoa... của kế hoạch Tổng công ty giao xuống 3 Hoàn thiện phương pháp lập kế hoạch Công tác lập kế hoạch có đi được đến đích là một kế hoạch sát với thực tế hoạt động của doanh nghiệp , sát với thi trường mà doanh nghiệp đang hoạt động hay không, đều đó phụ thuộc rất lớn đến phương pháp xây dựng kế hoạch mà doanh nghiệp đang áp dụng Trong nghiên cứu và đánh giá thực trạng công tác kế hoạch của doanh nghiệp. .. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH CỦA TỔNG CÔNG TY Để nâng cao hơn nữa năng lực hoạt động hoạt động kinh doanh nói chung và năng lực lập kế hoạch nói riêng tại Tổng Công ty Chè Việt Nam đưa ra các giải pháp sau: 1 Tạo các căn cứ cần thiết cho việc lập kế hoạch 1.1 Căn cứ môi trường bên ngoài : - Dựa vào chính sách phát triển, điều hành kinh tế vĩ mô của nhà nước; quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam. .. Tổng công ty chè Việt Nam …….………………3 1 Quá trình hình thành và phát triển……………………………………… 3 2 Chức năng và nhiệm vụ của TCT…………………………………………5 3 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (năm 2001-2003)……… …… 7 I Thực trạng công tác lập kế hoạch tại TCT Chè Việt Nam ……… 11 1 Những ảnh hưởng đến công tác lập kế hoạch của Tổng công ty ….… 11 2 Những thuận lợi và khó khăn………………………………………….… 11 3 Các loại kế hoạch. .. khẩu chè của Việt Nam ít, dưới 1000 tấn/ năm Tổng công ty chè là đơn vị xuất khẩu lớn nhất đạt 28.500 tấn/ năm, chiếm hơn 40% tổng sản lược chè xuất khẩu, có 02 công ty xuất khẩu đạt 3.000 tấn trên năm Công ty Thanh Hà và Công ty chè Lâm Đồng và 10 công ty xuất khẩu đạt hơn 1000 tấn/ năm Còn lại các công ty xuất khẩu khác chỉ đạt từ một đến vài trăm tấn/ năm Bên cạnh những thị trường trên Tổng công ty. .. thuật  Kế hoạch vật tư  Kế hoạch nhân lực ( lao động tiền lương)  Kế hoạch tài chính (gồm các kế hoạch bộ phận : Vốn, giá thành, chi phí sản xuất, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi…) Trong đó kế hoạch sản xuất tổng hợp là kế hoạch quan trọng nhất, nên nhiệm vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm là căn cứ cho việc lập kế hoạch, đồng thời chịu sự tác động trở lại của các bộ phận kế hoạch đó * Kế hoạch tác nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề tốt nghiệp hoàn thiện công tác lập kế hoạch tại tổng công ty chè việt nam, Chuyên đề tốt nghiệp hoàn thiện công tác lập kế hoạch tại tổng công ty chè việt nam, Chuyên đề tốt nghiệp hoàn thiện công tác lập kế hoạch tại tổng công ty chè việt nam, Hội Đồng Quản Trị, ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM, d. Đẩy mạnh công tác dự báo thị trường., Hoàn thiện phương pháp lập kế hoạch., Nâng cao trình độ lập kế hoạch cho cán bộ quản lý .

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay