Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành xây dựng công trình giao thông năm 2016

188 253 0
  • Loading ...
1/188 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 22:38

ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm Họ tên thí sinh……………………………………………….Số BD…………… (Thí sinh làm đề thi) Cán coi thi (ký, họ tên) Cán coi thi (ký, họ tên) Số phách GIÁM KHẢO (ký, họ tên) Số phách GIÁM KHẢO (ký, họ tên) Số câu trả lời đúng……….; Điểm số……….;Điểm chữ……………… (Đề thi gồm ………trang, 25 câu) Đề thi số 01 Anh (chị) chọn phương án phương án câu hỏi sau đây: (Cách chọn: A B C D: Chọn A A B C D: Chọn C, bỏ chọn A A B C D: Chọn lại A, bỏ chọn C) Câu 1: Theo quy định Luật đấu thầu, văn sửa đổi hồ sơ mời thầu đến nhà thầu nhận hồ sơ mời thầu đấu thầu nước: A Bất lúc sau phát hành Hồ sơ mời thầu B Trước thời điểm đóng thầu C Ít 10 ngày trước thời điểm đóng thầu D Tất ý Câu 2: Theo quy định Luật đấu thầu, đấu thầu nước, thời gian tối thiểu để chuẩn bị Hồ sơ dự thầu kể từ ngày hồ sơ mời thầu phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu: A 10 ngày B 20 ngày C 30 ngày D 40 ngày Câu 3: Theo quy định Luật đấu thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ đề xuất tối thiểu: A ngày B ngày C 15 ngày D 20 ngày Câu 4: Theo Luật Giao thông đường hành, đường gồm: A Đường B.Đường, cầu đường C Đường, cầu đường bộ, hầm đường E Đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường Câu 5: Theo Luật Giao thông đường hành, công trình đường gồm: A Đường bộ, nơi dừng xe, đỗ xe đường B Đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu, rào chắn, đảo giao thông, dải phân cách, cột số, tường, kè, hệ thống thoát nước C Trạm kiểm tra tải trọng xe, trạm thu phí công trình, thiết bị phụ trợ đường khác D Tất ý Câu 6: Theo Luật Giao thông đường hành, người điều khiển giao thông là: A Cảnh sát giao thông B Người giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông nơi thi công C Cảnh sát giao thông; người giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông nơi thi công, nơi ùn tắc giao thông, bến phà, cầu đường chung với đường sắt D Cảnh sát giao thông; người giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông nơi thi công Câu 7: Tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường gồm: A Công trình đường B Bến xe, bãi đỗ xe C Nhà hạt quản lý đường bộ, trạm dừng nghỉ công trình khác phục vụ giao thông hành lang an toàn đường D Công trình đường bộ, bến xe, bãi đỗ xe, nhà hạt quản lý đường bộ, trạm dừng nghỉ công trình khác phục vụ giao thông hành lang an toàn đường Câu 8: Bảo trì tài sản hạ tầng đường là: A Tập hợp hoạt động sửa chữa lớn nhằm trì tình trạng kỹ thuật tài sản hạ tầng đường theo quy định thiết kế để đảm bảo hoạt động bình thường an toàn sử dụng B Tập hợp hoạt động đầu tư xây dựng nhằm nâng cấp quy mô, chất lượng công trình C Tập hợp hoạt động bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ sửa chữa đột xuất nhằm trì tình trạng kỹ thuật tài sản hạ tầng đường theo quy định thiết kế để đảm bảo hoạt động bình thường an toàn sử dụng D Tất ý Câu 9: Hồ sơ tài sản hạ tầng đường gồm: A Hồ sơ liên quan đến việc hình thành, biến động tài sản hạ tầng đường theo quy định Bộ Giao thông vận tải B Báo cáo kê khai, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản hạ tầng đường theo quy định C Cơ sở liệu tài sản hạ tầng đường D Tổng hợp ý Câu 10: Đối với đô thị xây dựng mới, tỷ lệ quỹ đất giao thông đô thị so với đất xây dựng đô thị phải bảo đảm tỉ lệ đô thị lọai II là: A 24% đến 26% B 23% đến 25%; C 18% đến 20% D 21% đến 23% Câu 11: Khái niệm “Cấp kỹ thuật đường bộ”là: A Cấp kỹ thuật đường cấp thiết kế đường, bao gồm đường cao tốc đường từ cấp I đến cấp III B Cấp kỹ thuật đường cấp thiết kế đường, bao gồm đường cao tốc đường từ cấp I đến cấp IV C Cấp kỹ thuật đường cấp thiết kế đường, bao gồm đường cao tốc đường từ cấp I đến cấp VI D Tất ý Câu 12: Đối với công trình đường xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, thẩm quyền định thẩm định an toàn giao thông?: A Người có thẩm quyền định đầu tư B Chủ đầu tư C Tư vấn thiết kế D Tư vấn giám sát Câu 13: Khái niệm “Quản lý chất lượng công trình xây dựng” hiểu là: A Hoạt động quản lý chủ đầu tư tham gia hoạt động xây dựng theo quy định Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng B Hoạt động quản lý tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát tham gia hoạt động xây dựng theo quy định Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng C Hoạt động quản lý chủ thể tham gia hoạt động xây dựng theo quy định Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng pháp luật khác có liên quan trình chuẩn bị, thực đầu tư xây dựng công trình khai thác, sử dụng công trình nhằm đảm bảo yêu cầu chất lượng an toàn công trình D Hoạt động quản lý nhà thầu thi công công trình xây dựng Câu 14: Theo quy định Nghị định số 46/2015/NĐ-CP Chính phủ, dẫn kỹ thuật là: A Tập hợp yêu cầu kỹ thuật dựa hồ sơ thiết kế B Tập hợp yêu cầu kỹ thuật dựa quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình, thiết kế xây dựng công trình để hướng dẫn, quy định vật liệu, sản phẩm, thiết bị sử dụng cho công trình công tác thi công, giám sát, nghiệm thu công trình xây dựng C Tập hợp yêu cầu quy định vật liệu, sản phẩm, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng dựa hồ sơ hoàn công D Tất ý Câu 15: Khái niệm “Kiểm định xây dựng” hiểu cho đúng? A Kiểm định xây dựng hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng nguyên nhân hư hỏng, giá trị, thời hạn sử dụng thông số kỹ thuật khác sản phẩm xây dựng, phận công trình công trình xây dựng thông qua quan trắc, thí nghiệm kết hợp với việc tính toán, phân tích B Kiểm định xây dựng việc kiểm tra thi công chủ đầu tư nhằm hoàn tất thủ tục nghiệm thu để đưa công trình vào sử dụng C Kiểm định xây dựng việc làm nhà thầu thi công để kiểm tra, đánh giá chất lượng nguyên nhân hư hỏng, giá trị, thời hạn sử dụng thông số kỹ thuật khác sản phẩm xây dựng, phận công trình công trình xây dựng thông qua quan trắc, thí nghiệm kết hợp với việc tính toán, phân tích theo đạo tư vấn giám sát D Kiểm định xây dựng việc làm tư vấn thiết kế để kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm xây dựng, phận công trình công trình xây dựng thông qua quan trắc, thí nghiệm kết hợp với việc tính toán, phân tích Câu 16: Đường giao thông nông thôn bao gồm: A Đường trục xã, đường liên xã B Đường trục thôn; đường ngõ xóm điểm dân cư tương đương C Đường trục nội đồng D Tất loại đường Câu 17: Đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành khai thác đường GTNT : A Là Sở GTVT B Là nhà thầu thi công đường GTNT C Là chủ đầu tư xây dựng đường GTNT D Là tổ chức, cá nhân Chủ quản lý sử dụng đường GTNT giao nhiệm vụ, ký kết hợp đồng thực việc quản lý, vận hành khai thác đường GTNT, bảo dưỡng thường xuyên đường GTNT Câu 18: Các công trình đặc biệt đường GTNT là: A Hầm đường B Bến phà đường C Đường ngầm D Là tên gọi chung hầm đường bộ, bến phà đường đường ngầm đường GTNT Câu 19: Phạm vi bảo vệ không công trình đường quy định cho đường dây tải điện phía đường bộ: A Đối với đường dây tải điện phía đường phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu theo phương thẳng đứng từ điểm cao mặt đường (không kể phần dự phòng cho tôn cao mặt đường sửa chữa, nâng cấp, cải tạo) tới điểm thấp đường dây tải điện trạng thái võng cực đại đến tối thiểu 4,75 mét cộng với khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp pháp luật điện lực quy định B Đối với đường dây tải điện phía đường phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu theo phương thẳng đứng từ điểm cao mặt đường (không kể phần dự phòng cho tôn cao mặt đường sửa chữa, nâng cấp, cải tạo) tới điểm thấp đường dây tải điện trạng thái võng cực đại đến tối thiểu 5,75 mét cộng với khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp pháp luật điện lực quy định C Đối với đường dây tải điện phía đường phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu theo phương thẳng đứng từ điểm cao mặt đường (không kể phần dự phòng cho tôn cao mặt đường sửa chữa, nâng cấp, cải tạo) tới điểm thấp đường dây tải điện trạng thái võng cực đại đến tối thiểu 6,75 mét cộng với khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp pháp luật điện lực quy định D Đối với đường dây tải điện phía đường phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu theo phương thẳng đứng từ điểm cao mặt đường (không kể phần dự phòng cho tôn cao mặt đường sửa chữa, nâng cấp, cải tạo) tới điểm thấp đường dây tải điện trạng thái võng cực đại đến tối thiểu 3,75 mét cộng với khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp pháp luật điện lực quy định Câu 20: Giới hạn khoảng cách an toàn đường theo chiều ngang cột công trình thiết yếu (nằm hành lang an toàn đường bộ) phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu: A Khoảng cách từ chân cột ăng ten viễn thông, đường dây thông tin, đường dây tải điện đến chân mái đường đắp mép đỉnh mái đường đào tối thiểu 1,3 lần chiều cao cột (tính từ mặt đất chân cột đến đỉnh cột) không nhỏ mét; B Trường hợp đường qua khu vực nội thành, nội thị, giới hạn khoảng cách an toàn đường theo chiều ngang bề rộng giới đường đỏ theo quy hoạch cấp có thẩm quyền phê duyệt; C Trường hợp đường qua khu vực miền núi có địa hình núi cao, vực sâu, khu vực không quỹ đất để xây dựng, giới hạn khoảng cách an toàn đường theo chiều ngang cột công trình thiết yếu phép nhỏ khoảng cách quy định điểm a khoản tối thiểu phải cách mép phần xe chạy mét D Tất ý Câu 21: Trường hợp xây dựng bên phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, công trình thiết yếu quan có thẩm quyền cho phép xây dựng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường phải đảm bảo nguyên tắc: A Công trình thiết yếu phải thiết kế, thẩm định, phê duyệt thực thủ tục khác theo quy định pháp luật xây dựng; B Công trình thiết yếu không ảnh hưởng đến công tác bảo trì, kết cấu công công trình đường bộ, đảm bảo an toàn cho giao thông đường công trình khác xung quanh; C Công trình thiết yếu phải phù hợp với quy hoạch kiến trúc xây dựng, mỹ quan đô thị bảo vệ môi trường D Tất ý Câu 22: Hệ thống đường địa phương gồm: A Đường tỉnh, đường huyện B Đường xã, đường đô thị C Đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị đường khác thuộc phạm vi quản lý Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,Ủy ban nhân dân huyện, quận, thịxã, thành phố thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn D Đường tỉnh, đường đô thị Câu 23: Doanh nghiệp đầu tư xây dựng quản lý khai thác công trình đường là: A Doanh nghiệp dự án BOT, doanh nghiệp dự án khác doanh nghiệp Nhà nước giao đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác công trình đường B Doanh nghiệp thực việc thu phí công trình C Doanh nghiệp giao tu, sửa chữa công trình D Tất ý Câu 24: Trách nhiệm doanh nghiệp đầu tư xây dựng quản lý khai thác công trình đường bộ: A Chịu trách nhiệm trước quan quản lý đường quan có thẩm quyền việc tổ chức quản lý, khai thác bảo trì công trình đường quản lý, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt quy định pháp luật B Chấp hành việc tra, kiểm tra quan nhà nước có thẩm quyền thực quyền, nghĩa vụ theo quy định pháp luật có liên quan C Định kỳ, đột xuất báo cáo Tổng cục Đường Việt Nam (đối với công trình đường thuộc hệ thống đường trung ương), Sở Giao thông vận tải (đối với công trình đường thuộc hệ thống đường địa phương) tình hình quản lý, khai thác bảo trì công trình quản lý theo quy định D Tất ý Câu 25: Đối tượng hưởng ưu đãi tham gia đấu thầu nước để cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, xây lắp bao gồm: A Nhà thầu có từ 25% trở lên số lượng lao động nữ giới B Nhà thầu có từ 25% trở lên số lượng lao động thương binh, người khuyết tật C Nhà thầu doanh nghiệp nhỏ D Các ý ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm Họ tên thí sinh……………………………………………….Số BD…………… (Thí sinh làm đề thi) Cán coi thi (ký, họ tên) Cán coi thi (ký, họ tên) Số phách GIÁM KHẢO (ký, họ tên) GIÁM KHẢO (ký, họ Số phách tên) Số câu trả lời đúng……….; Điểm số……….;Điểm chữ……………… (Đề thi gồm ………trang, 25 câu) Đề thi số 02 Anh (chị) chọn phương án phương án câu hỏi sau đây: (Cách chọn: A B C D: Chọn A A B C D: Chọn C, bỏ chọn A A B C D: Chọn lại A, bỏ chọn C) Câu 1: Theo quy định Luật đấu thầu, đấu thầu nước, thời gian tối thiểu để chuẩn bị Hồ sơ dự thầu kể từ ngày hồ sơ mời thầu phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu: A 10 ngày B 20 ngày C 30 ngày D 40 ngày Câu 2: Theo quy định Luật đấu thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ đề xuất tối thiểu: A ngày B ngày ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm Họ tên thí sinh……………………………………………….Số BD…………… (Thí sinh làm đề thi) Cán coi thi (ký, họ tên) Cán coi thi (ký, họ tên) Số phách GIÁM KHẢO (ký, họ tên) GIÁM KHẢO (ký, họ tên) Số phách Số câu trả lời đúng……….; Điểm số……….;Điểm chữ……………… (Đề thi gồm ………trang, 25 câu) Đề thi số 20 Anh (chị) chọn phương án phương án câu hỏi sau đây: (Cách chọn: A B C D: Chọn A A B C D: Chọn C, bỏ chọn A A B C D: Chọn lại A, bỏ chọn C) Câu 1: Đấu thầu quốc tế là: A Đấu thầu mà nhà thầu, nhà đầu tư nước, nước tham dự thầu B Đấu thầu mà nhà thầu, nhà đầu tư nước tham dự thầu C Đấu thầu mà nhà thầu, nhà đầu tư nước phải liên kết nhà thầu, nhà đầu tư nước để tham dự thầu D Đấu thầu mà nhà thầu, nhà đầu tư nước, nước tham dự thầu nước khác Câu 2: Theo quy định Luật đấu thầu, văn sửa đổi hồ sơ mời thầu đến nhà thầu nhận hồ sơ mời thầu đấu thầu nước: A Bất lúc sau phát hành Hồ sơ mời thầu B Trước thời điểm đóng thầu C Ít 10 ngày trước thời điểm đóng thầu D Tất ý Câu 3: Thời gian chuẩn bị hồ sơ đề xuất tối thiểu là: A ngày B ngày C 15 ngày D 20 ngày Câu 4: Hệ thống báo hiệu đường gồm: A Hiệu lệnh người điều khiển giao thông; tín hiệu đèn giao thông, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu tường bảo vệ, rào chắn B Hiệu lệnh người điều khiển giao thông; tín hiệu đèn giao thông C Biển báo hiệu, vạch kẻ đường D Cọc tiêu tường bảo vệ, rào chắn Câu 4: Theo Luật Giao thông đường hành, đường gồm: A Đường B.Đường, cầu đường C Đường, cầu đường bộ, hầm đường E Đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường Câu 6: Theo Luật Giao thông đường hành, người điều khiển giao thông là: A Cảnh sát giao thông B Người giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông nơi thi công C Cảnh sát giao thông; người giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông nơi thi công, nơi ùn tắc giao thông, bến phà, cầu đường chung với đường sắt D Cảnh sát giao thông; người giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông nơi thi công Câu 7: Các trường hợp tăng, giảm nguyên giá tài sản hạ tầng đường bộ: A Đánh giá lại nguyên giá theo định quan nhà nước có thẩm quyền B Được nâng cấp, mở rộng theo dự án cấp có thẩm quyền phê duyệt C Bị hư hỏng nghiêm trọng thiên tai, địch họa, cố bất khả kháng tác động đột xuất khác phải hạch toán giảm nguyên giá theo quy định pháp luật D Tất ý Câu 8: Tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường gồm: A Công trình đường B Bến xe, bãi đỗ xe C Nhà hạt quản lý đường bộ, trạm dừng nghỉ công trình khác phục vụ giao thông hành lang an toàn đường D Công trình đường bộ, bến xe, bãi đỗ xe, nhà hạt quản lý đường bộ, trạm dừng nghỉ công trình khác phục vụ giao thông hành lang an toàn đường Câu 9: Hồ sơ tài sản hạ tầng đường gồm: A Hồ sơ liên quan đến việc hình thành, biến động tài sản hạ tầng đường theo quy định Bộ Giao thông vận tải B Báo cáo kê khai, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản hạ tầng đường theo quy định C Cơ sở liệu tài sản hạ tầng đường D Tổng hợp ý Câu 10: Các đường đấu nối vào quốc lộ bao gồm: A Đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị B Đường chuyên dùng C Đường gom D Tất ý Câu 11: Đối với đô thị xây dựng mới, tỷ lệ quỹ đất giao thông đô thị so với đất xây dựng đô thị phải bảo đảm tỉ lệ đô thị lọai II là: A 24% đến 26% B 23% đến 25%; C 18% đến 20% D 21% đến 23% Câu 12: Đối với công trình đường xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, thẩm quyền định thẩm định an toàn giao thông?: A Người có thẩm quyền định đầu tư B Chủ đầu tư C Tư vấn thiết kế D Tư vấn giám sát Câu 13: Khái niệm “Bảo trì công trình xây dựng” hiểu là: A Bảo trì công trình xây dựng tập hợp công việc nhằm bảo đảm trì làm việc bình thường, an toàn công trình theo quy định thiết kế trình khai thác sử dụng B Bảo trì công trình xây dựng tập hợp công việc nhằm đầu tư thêm vào công trình trình khai thác sử dụng để công trình tốt C Bảo trì công trình xây dựng việc kéo dài thời gian bảo hành nhằm bảo đảm trì làm việc bình thường, an toàn công trình theo quy định thiết kế trình khai thác sử dụng D Bảo trì công trình xây dựng khắc phục hư hỏng thiên tai, bão lụt gây nhằm bảo đảm trì làm việc bình thường, an toàn công trình theo quy định thiết kế trình khai thác sử dụng Câu 14: Khái niệm “Quản lý chất lượng công trình xây dựng” hiểu là: A Hoạt động quản lý chủ đầu tư tham gia hoạt động xây dựng theo quy định Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng B Hoạt động quản lý tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát tham gia hoạt động xây dựng theo quy định Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng đường, cầu đường bộ, hầm đường C Hoạt động quản lý chủ thể tham gia hoạt động xây dựng theo quy định Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng pháp luật khác có liên quan trình chuẩn bị, thực đầu tư xây dựng công trình khai thác, sử dụng công trình nhằm đảm bảo yêu cầu chất lượng an toàn công trình D Hoạt động quản lý nhà thầu thi công công trình xây dựng Câu 15: Khái niệm “Kiểm định xây dựng” hiểu cho đúng? A Kiểm định xây dựng hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng nguyên nhân hư hỏng, giá trị, thời hạn sử dụng thông số kỹ thuật khác sản phẩm xây dựng, phận công trình công trình xây dựng thông qua quan trắc, thí nghiệm kết hợp với việc tính toán, phân tích B Kiểm định xây dựng việc kiểm tra thi công chủ đầu tư nhằm hoàn tất thủ tục nghiệm thu để đưa công trình vào sử dụng C Kiểm định xây dựng việc làm nhà thầu thi công để kiểm tra, đánh giá chất lượng nguyên nhân hư hỏng, giá trị, thời hạn sử dụng thông số kỹ thuật khác sản phẩm xây dựng, phận công trình công trình xây dựng thông qua quan trắc, thí nghiệm kết hợp với việc tính toán, phân tích theo đạo tư vấn giám sát D Kiểm định xây dựng việc làm tư vấn thiết kế để kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm xây dựng, phận công trình công trình xây dựng thông qua quan trắc, thí nghiệm kết hợp với việc tính toán, phân tích Câu 16: Trách nhiệm Chủ quản lý sử dụng đường GTNT: A Tổ chức quản lý, vận hành khai thác đường GTNT B Thực theo đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân quan nhà nước có thẩm quyền cấp quản lý, vận hành khai thác đường GTNT để bảo đảm an toàn giao thông, an toàn cho công trình, phòng chống tai nạn giao thông; báo cáo khó khăn vướng mắc quản lý, vận hành khai thác đường GTNT cho Ủy ban nhân dân cấp xã C Phát ngăn chặn tổ chức, cá nhân phá hoại công trình đường GTNT, xâm phạm hành lang an toàn đường hành vi vi phạm nội dung bị nghiêm cấm D Tất công việc Câu 17: Đường giao thông nông thôn bao gồm: A Đường trục xã, đường liên xã B Đường trục thôn; đường ngõ xóm điểm dân cư tương đương C Đường trục nội đồng D Tất loại đường Câu 18: Các công trình đặc biệt đường GTNT là: A Hầm đường B Bến phà đường C Đường ngầm D Là tên gọi chung hầm đường bộ, bến phà đường đường ngầm đường GTNT Câu 19: Khi thi công đường tránh, cầu tạm hệ thống báo hiệu đường phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường khai thác phải thực yêu cầu: A Khi thi công cầu tiếp tục sử dụng cầu cũ để thông xe, đơn vị thi công cầu phải chịu trách nhiệm đảm bảo giao thông an toàn thông suốt cầu cũ cầu bàn giao đưa vào khai thác sử dụng B Đường tránh, cầu tạm phải hoàn thành trước thi công công trình Đường tránh, cầu tạm phải bảo đảm cho loại phương tiện giao thông có tải trọng kích cỡ mà đường cũ cho phép qua lại an toàn Đường tránh, cầu tạm quốc lộ có tiêu chuẩn kỹ thuật từ cấp III trở lên phải có 02 xe C Hệ thống báo hiệu bảo đảm an toàn giao thông phải hoàn thành trước thi công công trình theo quy định Quy chuẩn báo hiệu đường hành D Tất ý Câu 20: Phạm vi bảo vệ không công trình đường quy định cho đường dây tải điện phía đường bộ: A Đối với đường dây tải điện phía đường phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu theo phương thẳng đứng từ điểm cao mặt đường (không kể phần dự phòng cho tôn cao mặt đường sửa chữa, nâng cấp, cải tạo) tới điểm thấp đường dây tải điện trạng thái võng cực đại đến tối thiểu 4,75 mét cộng với khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp pháp luật điện lực quy định B Đối với đường dây tải điện phía đường phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu theo phương thẳng đứng từ điểm cao mặt đường (không kể phần dự phòng cho tôn cao mặt đường sửa chữa, nâng cấp, cải tạo) tới điểm thấp đường dây tải điện trạng thái võng cực đại đến tối thiểu 5,75 mét cộng với khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp pháp luật điện lực quy định C Đối với đường dây tải điện phía đường phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu theo phương thẳng đứng từ điểm cao mặt đường (không kể phần dự phòng cho tôn cao mặt đường sửa chữa, nâng cấp, cải tạo) tới điểm thấp đường dây tải điện trạng thái võng cực đại đến tối thiểu 6,75 mét cộng với khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp pháp luật điện lực quy định D Đối với đường dây tải điện phía đường phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu theo phương thẳng đứng từ điểm cao mặt đường (không kể phần dự phòng cho tôn cao mặt đường sửa chữa, nâng cấp, cải tạo) tới điểm thấp đường dây tải điện trạng thái võng cực đại đến tối thiểu 3,75 mét cộng với khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp pháp luật điện lực quy định Câu 21: Trường hợp xây dựng bên phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, công trình thiết yếu quan có thẩm quyền cho phép xây dựng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường phải đảm bảo nguyên tắc: A Công trình thiết yếu phải thiết kế, thẩm định, phê duyệt thực thủ tục khác theo quy định pháp luật xây dựng; B Công trình thiết yếu không ảnh hưởng đến công tác bảo trì, kết cấu công công trình đường bộ, đảm bảo an toàn cho giao thông đường công trình khác xung quanh; C Công trình thiết yếu phải phù hợp với quy hoạch kiến trúc xây dựng, mỹ quan đô thị bảo vệ môi trường D Tất ý Câu 22: Hệ thống đường địa phương gồm: A Đường tỉnh, đường huyện B Đường xã, đường đô thị C Đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị đường khác thuộc phạm vi quản lý Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,Ủy ban nhân dân huyện, quận, thịxã, thành phố thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn D Đường tỉnh, đường đô thị Câu 23: Doanh nghiệp đầu tư xây dựng quản lý khai thác công trình đường là: A Doanh nghiệp dự án BOT, doanh nghiệp dự án khác doanh nghiệp Nhà nước giao đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác công trình đường B Doanh nghiệp thực việc thu phí công trình C Doanh nghiệp giao tu, sửa chữa công trình D Tất ý Câu 24: Trách nhiệm doanh nghiệp đầu tư xây dựng quản lý khai thác công trình đường bộ: A Chịu trách nhiệm trước quan quản lý đường quan có thẩm quyền việc tổ chức quản lý, khai thác bảo trì công trình đường quản lý, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt quy định pháp luật B Chấp hành việc tra, kiểm tra quan nhà nước có thẩm quyền thực quyền, nghĩa vụ theo quy định pháp luật có liên quan C Định kỳ, đột xuất báo cáo Tổng cục Đường Việt Nam (đối với công trình đường thuộc hệ thống đường trung ương), Sở Giao thông vận tải (đối với công trình đường thuộc hệ thống đường địa phương) tình hình quản lý, khai thác bảo trì công trình quản lý theo quy định D Tất ý Câu 25: Tài sản hạ tầng đường lý trường hợp: A Tài sản hạ tầng đường bị hư hỏng sử dụng việc sửa chữa hiệu B Phá dỡ tài sản hạ tầng đường cũ để đầu tư xây dựng tài sản hạ tầng đường C Cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch giao thông đường làm cho phần toàn tài sản hạ tầng đường không sử dụng vào mục đích ban đầu D Các ý Đề số 1: Câu Anh/chị cho biết điều kiện đủ để phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà thầu theo quy định Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013? (30 điểm) Câu Anh/chị cho biết quy định hành trình tự thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông dự án xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo công trình đường công trình đường khai thác? (35 điểm) Câu 3: Anh/chị cho biết trình tự quản lý chất lượng khảo sát xây dựng nội dung quản lý chất lượng công tác khảo sát xây dựng theo quy định Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ? (35 điểm) Đề số 2: Câu 1: Anh/chị cho biết trường hợp bắt buộc phải thực bảo đảm dự thầu; Quy định bảo đảm dự thầu lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2016? (35 điểm) Câu Anh/chị cho biết trường hợp phải thẩm định an toàn giao thông công trình đường khai thác; thẩm quyền định tổ chức thực thẩm định an toàn giao thông công trình đường khai thác theo quy định hành? (35 điểm) Câu 3: Anh/chị nêu nhiệm vụ quyền hạn Thanh tra đường theo quy định Luật Giao thông đường năm 2008? (30 điểm) Đề số 3: Câu Anh/chị cho biết quy định thời gian trình lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013? (35 điểm) Câu 2: Anh/chị phân tích từ ngữ Luật Giao thông đường 2008: Đường bộ, công trình đường bộ, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đất đường bộ, hành lang an toàn đường bộ, đường gom? (30 điểm) Câu 3: Anh/chị trình bày nội dung nghiệm thu công việc xây dựng giám sát tác giả nhà thầu thiết kế trình thi công xây dựng công trình theo quy định hành? (35 điểm) Đề số 4: Câu Anh/chị cho biết theo quy định Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, có phương thức lựa chọn nhà thầu nào; nêu điều kiện áp dụng phương thức đó; Nêu bước quy trình chi tiết lựa chọn nhà thầu theo phương thức giai đoạn, hai túi hồ sơ theo quy định hành? (35 điểm) Câu 2: Anh/chị cho biết quy định hành công tác tuần tra, theo dõi tình trạng đường giao thông nông thôn? (35 điểm) Câu 3: Anh/chị cho biết quy định hành nội dung Quản lý chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng? (30 điểm) Đề số 5: Câu Anh/chị cho biết quy định nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu? Trình bày nội dung kế hoạch đấu thầu gói thầu theo quy định Luật Đấu thầu hành? (35 điểm) Câu 2: Anh/chị nêu nguyên tắc hoạt động giao thông đường theo quy định Luật Giao thông đường năm 2008? (30 điểm) Câu 3: Anh/chị cho biết quy định hành nội dung quản lý chất lượng nhà thầu thi công xây dựng công trình? (35 điểm) Đề số 6: Câu Anh/chị cho biết trường hợp phải thẩm định an toàn giao thông công trình đường khai thác; thẩm quyền định tổ chức thực thẩm định an toàn giao thông công trình đường khai thác theo quy định hành? (35 điểm) Câu Anh/Chị cho biết quy định nội dung bảo trì công trình đường bộ; Trách nhiệm Sở Giao thông vận tải, trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp huyện, trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, bảo trì hệ thống đường địa phương theo quy định Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12/12/2013 Bộ Giao thông vận tải? (35 điểm) Câu 3: Anh/chị nêu nhiệm vụ quyền hạn Thanh tra đường theo quy định Luật Giao thông đường năm 2008? (30 điểm) Đề số 7: Câu 1: Anh/chị trình bày nội dung nghiệm thu công việc xây dựng giám sát tác giả nhà thầu thiết kế trình thi công xây dựng công trình theo quy định hành? (35 điểm) Câu Anh/chị cho biết quy định hành trình tự thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông dự án xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo công trình đường công trình đường khai thác? (35 điểm) Câu Anh/chị cho biết điều kiện đủ để phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà thầu theo quy định Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013? (30 điểm) Đề số 8: Câu Anh/chị cho biết quy định hành nội dung thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình giai đoạn thiết kế kỹ thuật (đối với công trình thiết kế bước)? (35 điểm) Câu 2: Anh/chị cho biết trình tự quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình; nội dung quản lý chất lượng công tác thiết kế xây dựng theo quy định hành? (30 điểm) Câu Anh/chị cho biết theo quy định hành, việc xử lý đường giao thông nông thôn khai thác có biểu xuống cấp chất lượng, không bảo đảm an toàn cho việc khai thác quy định nào? (35 điểm) Đề số 9: Câu Anh/chị cho biết theo quy định hành, phạm vi đất dành cho đường giới hạn hành lang an toàn cầu cống quy định nào? (35 điểm) Câu 2: Anh/chị nêu nhiệm vụ quyền hạn Thanh tra đường theo quy định Luật Giao thông đường năm 2008? (30 điểm) Câu 3: Anh/chị cho biết nội dung Quản lý chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng theo quy định hành? (35 điểm) Đề số 10: Câu Anh/chị cho biết theo quy định hành, việc khai thác, sử dụng đất phạm vi hành lang an toàn đường quy định nào? (35 điểm) Câu Anh/Chị cho biết quy định nội dung bảo trì công trình đường bộ; Trách nhiệm Sở Giao thông vận tải, trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp huyện, trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, bảo trì hệ thống đường địa phương theo quy định Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12/12/2013 Bộ Giao thông vận tải? (35 điểm) Câu 3: Anh/chị cho biết quy định hành nội dung Quản lý chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng? (30 điểm) Đề số 11: Câu Anh/chị cho biết theo quy định hành, đường nhánh đấu nối vào Quốc lộ gồm loại đường nào? Khoảng cách tối thiểu hai điểm đấu nối vào quốc lộ? (35 điểm) Câu 2: Anh/chị trình bày nội dung nghiệm thu công việc xây dựng giám sát tác giả nhà thầu thiết kế trình thi công xây dựng công trình theo quy định Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ? (35 điểm) Câu 3: Anh/chị giải thích từ ngữ Luật Giao thông đường 2008: Đường bộ, công trình đường bộ, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đất đường bộ, hành lang an toàn đường bộ, đường gom? (30 điểm) Đề số 12: Câu 1: Anh/chị nêu nội dung công tác quản lý công trình đường bộ; Trách nhiệm quan quản lý đường việc thực nội dung quản lý công trình đường theo quy định Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12/12/2013 Bộ Giao thông vận tải? (35 điểm) Câu 2: Anh/chị cho biết nội dung giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ? (35 điểm) Câu 3: Anh/chị nêu trách nhiệm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường theo quy định Luật Giao thông đường năm 2008 (30 điểm) Đề số 13: Câu Anh/chị cho biết điều kiện đủ để phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà thầu theo quy định Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013? (30 điểm) Câu Anh/chị cho biết quy định hành trình tự thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông dự án xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo công trình đường công trình đường khai thác? (35 điểm) Câu 3: Anh/chị cho biết trình tự quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình; nội dung quản lý chất lượng công tác thiết kế xây dựng theo quy định hành? (30 điểm) Đề số 14: Cầu 1: Anh/chị cho biết trường hợp bắt buộc phải thực bảo đảm dự thầu? Quy định bảo đảm dự thầu lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2016? (35 điểm) Câu 2: Anh/chị trình bày nội dung nghiệm thu công việc xây dựng giám sát tác giả nhà thầu thiết kế trình thi công xây dựng công trình theo quy định hành? (30 điểm) Câu Anh/Chị cho biết quy định nội dung bảo trì công trình đường bộ; Trách nhiệm Sở Giao thông vận tải, trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp huyện, trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, bảo trì hệ thống đường địa phương theo quy định Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12/12/2013 Bộ Giao thông vận tải? (35 điểm) Đề số 15: Câu Anh/chị cho biết theo quy định Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, có phương thức lựa chọn nhà thầu nào; nêu điều kiện áp dụng phương thức đó? Nêu bước quy trình chi tiết lựa chọn nhà thầu theo phương thức giai đoạn, hai túi hồ sơ theo quy định hành? (35 điểm) Câu Anh/chị cho biết theo quy định hành, việc xử lý đường giao thông nông thôn khai thác có biểu xuống cấp chất lượng, không bảo đảm an toàn cho việc khai thác quy định nào? (35 điểm) Câu Anh/chị cho biết trường hợp phải thẩm định an toàn giao thông công trình đường khai thác; thẩm quyền định tổ chức thực thẩm định an toàn giao thông công trình đường khai thác theo quy định hành? (30 điểm) Đề số 16: Câu Anh/chị cho biết quy định nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu? Trình bày nội dung kế hoạch đấu thầu gói thầu theo quy định Luật Đấu thầu hành? (35 điểm) Câu 2: Anh/chị nêu nội dung công tác quản lý công trình đường bộ; Trách nhiệm quan quản lý đường việc thực nội dung quản lý công trình đường theo quy định Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12/12/2013 Bộ Giao thông vận tải? (35 điểm) Câu 3: Anh/chị cho biết trình tự quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình; nội dung quản lý chất lượng công tác thiết kế xây dựng theo quy định hành? (30 điểm) Đề số 17: Câu Anh/chị cho biết theo quy định hành, đường nhánh đấu nối vào Quốc lộ gồm loại đường nào; Khoảng cách tối thiểu hai điểm đấu nối vào Quốc lộ? (35 điểm) Câu Anh/Chị cho biết quy định nội dung bảo trì công trình đường bộ; Trách nhiệm Sở Giao thông vận tải, trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp huyện, trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, bảo trì hệ thống đường địa phương theo quy định Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12/12/2013 Bộ Giao thông vận tải? (35 điểm) Câu Anh/chị cho biết theo quy định hành, việc xử lý đường giao thông nông thôn khai thác có biểu xuống cấp chất lượng, không bảo đảm an toàn cho việc khai thác quy định nào? (30 điểm) Đề số 18: Câu Anh/chị cho biết quy định công tác kiểm tra kỹ thuật công trình đường giao thông nông thôn theo Thông tư số 32/2014/TT-BGTVT ngày 08/8/2014 Bộ Giao thông vận tải? (35 điểm) Câu 2: Anh/chị nêu nhiệm vụ quyền hạn Thanh tra đường theo quy định Luật Giao thông đường năm 2008? (30 điểm) Câu 3: Anh/chị cho biết quy định hành nội dung quản lý chất lượng nhà thầu thi công xây dựng công trình? (35 điểm) Đề số 19: Câu Anh/chị cho biết quy định hành nội dung thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình; nội dung thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông giai đoạn thiết kế kỹ thuật (đối với công trình thiết kế bước)? (35 điểm) Câu 2: Anh/chị cho biết quy định hành công tác tuần tra, theo dõi tình trạng đường giao thông nông thôn? (35 điểm) Câu 3: Anh/chị nêu nguyên tắc hoạt động giao thông đường theo quy định Luật Giao thông đường năm 2008? (30 điểm) Đề số 20: Câu Anh/chị cho biết theo quy định Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, có phương thức lựa chọn nhà thầu nào; nêu điều kiện áp dụng phương thức đó? Nêu bước quy trình chi tiết lựa chọn nhà thầu theo phương thức giai đoạn, hai túi hồ sơ theo quy định hành? (35 điểm) Câu Anh/chị cho biết theo quy định hành, việc khai thác, sử dụng đất phạm vi hành lang an toàn đường quy định nào? (35 điểm) Câu 3: Anh/chị cho biết trình tự quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình; nội dung quản lý chất lượng công tác thiết kế xây dựng theo quy định hành? (30 điểm)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành xây dựng công trình giao thông năm 2016, Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành xây dựng công trình giao thông năm 2016, Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành xây dựng công trình giao thông năm 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay