Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2016

103 284 1
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 22:38

BỘ ĐỀ THI CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM Đề số 1: Câu Nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm A Bảo đảm an toàn thực phẩm trách nhiệm tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm B Khuyến khích sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đổi công nghệ C Xây dựng chiến lược, quy hoạch tổng thể bảo đảm an toàn thực phẩm D Câu a, b, c Câu Nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm A Khuyến khích thị trường cạnh tranh B Quản lý an toàn thực phẩm phải thực suốt trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm sở phân tích nguy an toàn thực phẩm C Sử dụng nguyên liệu không thuộc loại dùng cho thực phẩm để chế biến thực phẩm D Câu a, b, c Câu Chính sách Nhà nước an toàn thực phẩm A Xây dựng chiến lược, quy hoạch tổng thể bảo đảm an toàn thực phẩm, quy hoạch vùng sản xuất thực phẩm an toàn theo chuỗi cung cấp thực phẩm xác định nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên B Sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoạt động có điều kiện C Quản lý an toàn thực phẩm phải sở quy chuẩn kỹ thuật tương ứng D Phân tích nguy an toàn thực phẩm Câu Những hành vi bị cấm A Sử dụng nguyên liệu không thuộc loại dùng cho thực phẩm để chế biến thực phẩm B Sử dụng nguyên liệu thực phẩm thời hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ không bảo đảm an toàn để sản xuất, chế biến thực phẩm C Sản xuất, kinh doanh thực phẩm có chứa chất độc hại nhiễm chất độc, tác nhân gây ô nhiễm vượt giới hạn cho phép; D Câu a, b, c Câu Những hành vi bị cấm A Sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm quy định pháp luật nhãn hàng hóa B Sản xuất, kinh doanh thực phẩm quyền tổ chức, nhân C Sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đăng ký với quan quản lý thực phẩm D Câu a, b, c Câu Những hành vi bị cấm A Thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ thời hạn sử dụng B Người mắc bệnh truyền nhiễm tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm C Quảng cáo thực phẩm sai thật, gây nhầm lẫn người tiêu dùng D Câu a, b, c Câu Tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm có quyền sau A Quyết định công bố tiêu chuẩn sản phẩm sản xuất, cung cấp; định áp dụng biện pháp kiểm soát nội để bảo đảm an toàn thực phẩm B Yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm hợp tác việc thu hồi xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn C Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định pháp luật D Câu a, b, c Câu Tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm có quyền sau A Sản xuất kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc B Được bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật c Thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải bảo đảm vệ sinh D Câu a, b, c Câu Tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm có nghĩa vụ sau đây: A Thông tin đầy đủ, xác sản phẩm nhãn, bao bì, tài liệu kèm theo thực phẩm theo quy định pháp luật nhãn hàng hóa B Lưu giữ hồ sơ, mẫu thực phẩm, thông tin cần thiết theo quy định truy xuất nguồn gốc thực phẩm C Câu a, b D Câu a, b sai Câu 10 Tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm có nghĩa vụ sau đây: A Thiết lập quy trình tự kiểm tra trình sản xuất thực phẩm; B Thông tin trung thực an toàn thực phẩm; cảnh báo kịp thời, đầy đủ, xác nguy gây an toàn thực phẩm C Thu hồi, xử lý thực phẩm thời hạn sử dụng, không bảo đảm an toàn D Câu a, b, c Câu 11 Người tiêu dùng thực phẩm có quyền: A Mua thực phẩm chợ truyền thống siêu thị B Thiết lập quy trình tự kiểm tra trình sản xuất thực phẩm; C Yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ quyền lợi theo quy định pháp luật D Bán lại thực phẩm dùng cho người khác Câu 12 Người tiêu dùng thực phẩm có quyền: A Yêu cầu tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp theo quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng B Mua thực phẩm chợ truyền thống siêu thị C Mua thực phẩm xách tay từ nước D Thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải bảo đảm vệ sinh Câu 13 Người tiêu dùng thực phẩm có nghĩa vụ: A Tuân thủ đầy đủ quy định, hướng dẫn an toàn thực phẩm tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh B Kịp thời cung cấp thông tin phát nguy gây an toàn thực phẩm C Tuân thủ quy định pháp luật bảo vệ môi trường trình sử dụng thực phẩm D Câu a, b, c Câu 14 Một điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm chức A Thực phẩm chức phải chiếu xạ trước đưa thị trường B Có chứng nhận vệ sinh thú y quan thú y có thẩm quyền C Thực phẩm chức lần đưa lưu thông thị trường phải có báo cáo thử nghiệm hiệu công dụng sản phẩm D Câu a, b, c Câu 15 Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải bảo đảm điều kiện sau đây: A Có địa điểm, diện tích thích hợp, có khoảng cách an toàn nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm yếu tố gây hại khác B Có hệ thống xử lý chất thải vận hành thường xuyên theo quy định pháp luật bảo vệ môi trường C Câu a, b D Câu a, b sai Câu 16 Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải bảo đảm điều kiện sau đây: A Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm; B Có đủ trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản vận chuyển loại thực phẩm khác nhau; có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng động vật gây hại; C Tuân thủ quy định sức khoẻ, kiến thức thực hành người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm D Câu a, b, c Điều 17 Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm vận chuyển thực phẩm A Phương tiện vận chuyển thực phẩm chế tạo vật liệu không làm ô nhiễm thực phẩm bao gói thực phẩm, dễ làm B Bắt buộc vận chuyển xe bồn hay xe đầu kéo C Lái xe phải dược khám sức khoẻ định kỳ tháng lần D Câu a, b, c Câu 18 Phụ phẩm ăn gia súc, gia cầm (nội tạng, xương, chân, cổ, cánh, mỡ, máu, ) thuộc thẩm quyền quản lý của: A Bộ Y tế B Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn C Bộ Công Thương D Bộ Công an Câu 19 Chức của Sở Y tế Quảng Bình quy định Quyết định số 18/2009/QĐUBND ngày 14/9/2009 Ủy ban nhân dân tỉnh : A Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực chức quản lý nhà nước chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân B Thực công tác Y tế dự phòng C Quản lý nhà nước về dân số và bảo hiểm xã hội D Thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu công tác khám bệnh, chữa bệnh Câu 20 Sở Y tế chịu sự đạo, hướng dẫn, tra, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ của: A Ủy ban nhân dân tỉnh B Bộ Y tế C Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh D Cục Khám Chữa bệnh Câu 21 Sở Y tế chịu đạo, quản lý tổ chức, biên chế hoạt động của: A Ủy ban nhân dân tỉnh B Bộ Nội vụ C Bộ Y tế D Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ Câu 22 Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Y tế Quảng Bình về lĩnh vực đào tạo nhân lực y tế quy định Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 Ủy ban nhân dân tỉnh: A Tổ chức thực kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực y tế sách phát triển nguồn nhân lực y tế địa bàn tỉnh B Quản lý trường đào tạo cán y tế theo phân công Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh C Đào tạo cán bộ y tế có trình độ đại học và sau đại học để bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý của ngành D Cả A và B Câu 23 Nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lính vực dược, mỹ phẩm quy định Thông tư số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ: A Hướng dẫn triển khai giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm địa bàn Chỉ đạo, theo dõi việc thu hồi thuốc theo quy định; B Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực kinh doanh thuốc bệnh viện nhiệm vụ khác theo thẩm quyền phân cấp C Quy định giá thuốc, công tác đấu thầu thuốc theo quy định pháp luật; D A, B C Câu 24 Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của: A Bộ Y tế B Sở Y tế C Phòng Y tế D Cả B và C Câu 25 Phòng Y tế là quan chuyên môn thuộc: A Ủy ban nhân dân tỉnh B Sở Y tế C Uỷ ban nhân dân cấp huyện D Cả B và C Đề số Câu Nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm A Bảo đảm an toàn thực phẩm trách nhiệm tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm B Khuyến khích sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đổi công nghệ C Xây dựng chiến lược, quy hoạch tổng thể bảo đảm an toàn thực phẩm D Câu a, b, c Câu Nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm A Khuyến khích thị trường cạnh tranh B Quản lý an toàn thực phẩm phải thực suốt trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm sở phân tích nguy an toàn thực phẩm C Sử dụng nguyên liệu không thuộc loại dùng cho thực phẩm để chế biến thực phẩm D Câu a, b, c Câu Chính sách Nhà nước an toàn thực phẩm A Xây dựng chiến lược, quy hoạch tổng thể bảo đảm an toàn thực phẩm, quy hoạch vùng sản xuất thực phẩm an toàn theo chuỗi cung cấp thực phẩm xác định nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên B Sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoạt động có điều kiện C Quản lý an toàn thực phẩm phải sở quy chuẩn kỹ thuật tương ứng D Phân tích nguy an toàn thực phẩm Câu Những hành vi bị cấm A Sử dụng nguyên liệu không thuộc loại dùng cho thực phẩm để chế biến thực phẩm B Sử dụng nguyên liệu thực phẩm thời hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ không bảo đảm an toàn để sản xuất, chế biến thực phẩm C Sản xuất, kinh doanh thực phẩm có chứa chất độc hại nhiễm chất độc, tác nhân gây ô nhiễm vượt giới hạn cho phép; D Câu a, b, c Câu Những hành vi bị cấm A Sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm quy định pháp luật nhãn hàng hóa B Sản xuất, kinh doanh thực phẩm quyền tổ chức, nhân C Sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đăng ký với quan quản lý thực phẩm D Câu a, b, c Câu Những hành vi bị cấm A Thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ thời hạn sử dụng B Người mắc bệnh truyền nhiễm tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm C Quảng cáo thực phẩm sai thật, gây nhầm lẫn người tiêu dùng D Câu a, b, c Câu Tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm có quyền sau A Quyết định công bố tiêu chuẩn sản phẩm sản xuất, cung cấp; định áp dụng biện pháp kiểm soát nội để bảo đảm an toàn thực phẩm B Yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm hợp tác việc thu hồi xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn C Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định pháp luật D Câu a, b, c Câu Tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm có quyền sau A Sản xuất kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc B Được bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật c Thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải bảo đảm vệ sinh D Câu a, b, c Câu Tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm có nghĩa vụ sau đây: A Thông tin đầy đủ, xác sản phẩm nhãn, bao bì, tài liệu kèm theo thực phẩm theo quy định pháp luật nhãn hàng hóa B Lưu giữ hồ sơ, mẫu thực phẩm, thông tin cần thiết theo quy định truy xuất nguồn gốc thực phẩm C Câu a, b D Câu a, b sai Câu 10 Tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm có nghĩa vụ sau đây: A Thiết lập quy trình tự kiểm tra trình sản xuất thực phẩm; B Thông tin trung thực an toàn thực phẩm; cảnh báo kịp thời, đầy đủ, xác nguy gây an toàn thực phẩm C Thu hồi, xử lý thực phẩm thời hạn sử dụng, không bảo đảm an toàn D Câu a, b, c Câu 11 Người tiêu dùng thực phẩm có quyền: A Mua thực phẩm chợ truyền thống siêu thị B Thiết lập quy trình tự kiểm tra trình sản xuất thực phẩm; C Yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ quyền lợi theo quy định pháp luật D Bán lại thực phẩm dùng cho người khác Câu 12 Người tiêu dùng thực phẩm có quyền: A Yêu cầu tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp theo quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng B Mua thực phẩm chợ truyền thống siêu thị C Mua thực phẩm xách tay từ nước D Thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải bảo đảm vệ sinh Câu 13 Người tiêu dùng thực phẩm có nghĩa vụ: A Tuân thủ đầy đủ quy định, hướng dẫn an toàn thực phẩm tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh B Kịp thời cung cấp thông tin phát nguy gây an toàn thực phẩm C Tuân thủ quy định pháp luật bảo vệ môi trường trình sử dụng thực phẩm D Câu a, b, c Câu 14 Một điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm chức A Thực phẩm chức phải chiếu xạ trước đưa thị trường B Có chứng nhận vệ sinh thú y quan thú y có thẩm quyền C Thực phẩm chức lần đưa lưu thông thị trường phải có báo cáo thử nghiệm hiệu công dụng sản phẩm D Câu a, b, c Câu 15 Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải bảo đảm điều kiện sau đây: A Có địa điểm, diện tích thích hợp, có khoảng cách an toàn nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm yếu tố gây hại khác B Có hệ thống xử lý chất thải vận hành thường xuyên theo quy định pháp luật bảo vệ môi trường C Câu a, b D Câu a, b sai Câu 16 Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải bảo đảm điều kiện sau đây: A Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm; B Có đủ trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản vận chuyển loại thực phẩm khác nhau; có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng động vật gây hại; C Tuân thủ quy định sức khoẻ, kiến thức thực hành người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm D Câu a, b, c Điều 17 Muối biển, muối mỏ thuộc thẩm quyền quản lý của: A Bộ Y tế B Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn C Bộ Công Thương D Bộ Công an Câu 18 Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ A Có khoảng cách an toàn nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm; B Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm; C Có trang thiết bị phù hợp để sản xuất, kinh doanh thực phẩm không gây độc hại, gây ô nhiễm cho thực phẩm; D Câu a, b, c Câu 19 Sở Y tế chịu đạo, quản lý tổ chức, biên chế hoạt động của: A Ủy ban nhân dân tỉnh B Bộ Nội vụ C Bộ Y tế D Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ Câu 20 Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Y tế Quảng Bình về lĩnh vực đào tạo nhân lực y tế quy định Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 Ủy ban nhân dân tỉnh: A Tổ chức thực kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực y tế sách phát triển nguồn nhân lực y tế địa bàn tỉnh B Quản lý trường đào tạo cán y tế theo phân công Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh C Đào tạo cán bộ y tế có trình độ đại học và sau đại học để bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý của ngành D Cả A và B Câu 21 Nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lính vực dược, mỹ phẩm quy định Thông tư số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ: A Hướng dẫn triển khai giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm địa bàn Chỉ đạo, theo dõi việc thu hồi thuốc theo quy định; B Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực kinh doanh thuốc bệnh viện nhiệm vụ khác theo thẩm quyền phân cấp C Quy định giá thuốc, công tác đấu thầu thuốc theo quy định pháp luật; D A, B C Câu 22 Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của: A Bộ Y tế B Sở Y tế C Phòng Y tế D Cả B và C Câu 23 Phòng Y tế là quan chuyên môn thuộc: A Ủy ban nhân dân tỉnh B Sở Y tế C Uỷ ban nhân dân cấp huyện D Cả B và C Câu 24 Chức nào sau là chức của Phòng Y tế: A Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực chức quản lý nhà nước y tế địa bàn huyện B Quản lý các bệnh viện và trung tâm y tế dự phòng địa bàn huyện C Tham mưu, giúp Sở Y tế thực chức quản lý nhà nước y tế địa bàn huyện D Tham mưu, giúp Sở Y tế quản lý các bệnh viện và Trung tâm y tế dự phòng đại bàn huyện Câu 25 Nhiệm vụ và quyền hạn của phòng y tế theo quy định Thông tư số 51/2015/TTLTBYT-BNV ngày 11/12/2015 liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ: A Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức, mối quan hệ công tác tổ chức, đơn vị nghiệp trực thuộc Sở B Quản lý tài chính, tài sản giao theo quy định pháp luật phân công Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh C Thực hợp tác quốc tế lĩnh vực y tế theo quy định pháp luật D Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực giao quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trán 10 Câu Ưu tiên tiếp cận thông tin, giáo dục, truyền thông an toàn thực phẩm cho đối tượng sau A Người tiêu dùng thực phẩm; B Người quản lý, điều hành sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; C Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống, sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ; người dân khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn D Câu a, b, c Câu Hình thức thông tin, giáo dục, truyền thông an toàn thực phẩm A Thực thông qua quan nhà nước có thẩm quyền an toàn thực phẩm B Thông qua phương tiện thông tin đại chúng C Lồng ghép việc giảng dạy, học tập sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân D Câu a, b, c Câu Hình thức thông tin, giáo dục, truyền thông an toàn thực phẩm A Thông qua hoạt động văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt đoàn thể, tổ chức xã hội loại hình văn hoá quần chúng khác B Thông qua điểm hỏi đáp an toàn thực phẩm Bộ quản lý ngành C Câu a, b D Câu a, b sai Câu Các Chính phủ giao trách nhiệm quản lý Nhà nước an toàn thực phẩm gồm: A Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Bộ Công Thương B Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Bộ Lao động- Thương binh Xã hội C Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Bộ Tài Chính D Bộ Y tế, Bộ Công an Bộ Công Thương Câu 10 Đối với sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý từ trở lên có sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý Bộ Y tế trách nhiệm quản lý thuộc về: A Bộ Y tế B Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn C Bộ Công Thương D Bộ Công an Câu 11 Đối với sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Bộ Công Thương trách nhiệm quản lý thuộc về: A Bộ Y tế B Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn C Bộ Công Thương D Bộ Công an Câu 12 Thực phẩm chức thuộc thẩm quyền quản lý của: A Bộ Y tế B Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn C Bộ Công Thương D Bộ Công an Câu 13 Thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng thuộc thẩm quyền quản lý của: 89 A Bộ Y tế B Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn C Bộ Công Thương D Bộ Công an Câu 14 Nước uống đóng chai thuộc thẩm quyền quản lý của: A Bộ Y tế B Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn C Bộ Công Thương D Bộ Công an Câu 15 Nước khoáng thiên nhiên thuộc thẩm quyền quản lý của: A Bộ Y tế B Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn C Bộ Công Thương D Bộ Công an Câu 16 Đường mía đường củ cải đường sucroza tinh khiết mặt hóa học, thể rắn thuộc thẩm quyền quản lý của: A Bộ Y tế B Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn C Bộ Công Thương D Bộ Công an Câu 17 Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của: A Bộ Y tế B Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn C Bộ Công Thương D Bộ Công an Câu 18 Thịt dạng tươi, ướp đá, giữ mát, đông lạnh thuộc thẩm quyền quản lý của: A Bộ Y tế B Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn C Bộ Công Thương D Bộ Công an Câu 19 Nhiệm vụ và quyền hạn của phòng y tế theo quy định Thông tư số 51/2015/TTLTBYT-BNV ngày 11/12/2015 liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ: A Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức, mối quan hệ công tác tổ chức, đơn vị nghiệp trực thuộc Sở B Quản lý tài chính, tài sản giao theo quy định pháp luật phân công Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh C Thực hợp tác quốc tế lĩnh vực y tế theo quy định pháp luật D Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực giao quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trán Câu 20 Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Y tế Quảng Bình khám, chữa bệnh và phục hồi chức quy định Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 Ủy ban nhân dân tỉnh: A Cấp, đình thu hồi chứng hành nghề khám, chữa bệnh; giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho sở khám, chữa bệnh tư nhân theo quy định pháp luật theo phân cấp B Quản lý các bệnh viện tư nhân, phòng khám tư nhân địa bàn C Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chất lượng, tra xử lý vi phạm khám bệnh, chữa bệnh của các bệnh viện trung ương và bệnh viện tư nhân hoạt động địa bàn D Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thẩm định điều kiện hành nghề y tế địa bàn huyện theo quy định pháp luật theo phân cấp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 90 Câu 21 Phòng Y tế chịu đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tra chuyên môn, nghiệp vụ của: A Ủy ban nhân dân tỉnh B Ủy ban nhân dân cấp huyện C Sở Y tế D Cả A, B và C đúng Câu 22 Số lượng Chi cục trực thuộc Sở Y tế: A B C D Câu 23 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 UBND tỉnh quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Y tế về bảo hiểm y tế: A Tổ chức triển khai thực quy định pháp luật bảo hiểm y tế; B Kiểm tra, tra xử lý vi phạm pháp luật bảo hiểm y tế C Phân phối Bảo hiểm y tế đến các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở D Cả A và B đúng Câu 24 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 UBND tỉnh quy định Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Y tế về Y học cổ truyền: A Tổ chức thực việc kế thừa, phát huy, kết hợp y dược cổ truyền với y dược đại phòng bệnh, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học sản xuất thuốc y dược cổ truyền địa phương; B Hướng dẫn, kiểm tra, tra xử lý vi phạm việc thực pháp luật y dược cổ truyền địa bàn tỉnh; C Trình Ủy ban nhân dân tỉnh về cấp, đình thu hồi chứng hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y dược cổ truyền tư nhân theo quy định pháp luật theo phân cấp D Cả A và B đúng Câu 25 Thông tư số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định Nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực dược, mỹ phẩm: A Hướng dẫn triển khai giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm địa bàn Chỉ đạo, theo dõi việc thu hồi thuốc theo quy định; B Chỉ đạo, triển khai công tác quản lý kinh doanh thuốc, hành nghề dược (cấp, đình chỉ, thu hồi chứng hành nghề dược), cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, cấp số công bố mỹ phẩm theo quy định pháp luật; C Thực quản lý giá thuốc, đấu thầu thuốc theo quy định pháp luật; D Cả A, B C 91 Đề số 20 Câu Biện pháp khắc phục cố an toàn thực phẩm A Điều tra vụ ngộ độc thực phẩm, xác định nguyên nhân gây ngộ độc, bệnh truyền qua thực phẩm truy xuất nguồn gốc thực phẩm gây ngộ độc, truyền bệnh; B Thông báo ngộ độc thực phẩm bệnh truyền qua thực phẩm cho tổ chức, cá nhân có liên quan; C Thực biện pháp phòng ngừa nguy gây ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm D Câu a, b, c Câu Việc cung cấp thông tin, giáo dục, truyền thông an toàn thực phẩm phải bảo đảm yêu cầu sau đây: A Có hệ thống xử lý chất thải B Phù hợp với truyền thống, văn hoá, sắc dân tộc, tôn giáo, đạo đức xã hội, tín ngưỡng phong tục tập quán; C Phương tiện vận chuyển thực phẩm chế tạo vật liệu không làm ô nhiễm thực phẩm bao gói thực phẩm, dễ làm D Câu a, b, c Câu Việc cung cấp thông tin, giáo dục, truyền thông an toàn thực phẩm phải bảo đảm yêu cầu sau đây: A Chính xác, kịp thời, rõ ràng, đơn giản, thiết thực; B Phù hợp với truyền thống, văn hoá, sắc dân tộc, tôn giáo, đạo đức xã hội, tín ngưỡng phong tục tập quán; C Phù hợp với loại đối tượng tuyên truyền D Câu a, b, c Câu Nội dung thông tin, giáo dục, truyền thông an toàn thực phẩm A Thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật an toàn thực phẩm B Nguyên nhân, cách nhận biết nguy gây ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm biện pháp phòng, chống cố an toàn thực phẩm C Thông tin điển hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo đảm an toàn; việc thu hồi thực phẩm không bảo đảm an toàn, xử lý sở vi phạm nghiêm trọng pháp luật an toàn thực phẩm D Câu a, b, c Câu Đối tượng tiếp cận thông tin, giáo dục, truyền thông an toàn thực phẩm A Tổ chức, cá nhân quyền tiếp cận thông tin, giáo dục, truyền thông an toàn thực phẩm B Việc tiếp cận thông tin, giáo dục, truyền thông an toàn thực phẩm phải phép Sở Y tế C Câu a, b D Câu a, b sai 92 Câu Ưu tiên tiếp cận thông tin, giáo dục, truyền thông an toàn thực phẩm cho đối tượng sau A Người tiêu dùng thực phẩm; B Người quản lý, điều hành sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; C Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống, sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ; người dân khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn D Câu a, b, c Câu Hình thức thông tin, giáo dục, truyền thông an toàn thực phẩm A Thực thông qua quan nhà nước có thẩm quyền an toàn thực phẩm B Thông qua phương tiện thông tin đại chúng C Lồng ghép việc giảng dạy, học tập sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân D Câu a, b, c Câu Hình thức thông tin, giáo dục, truyền thông an toàn thực phẩm A Thông qua hoạt động văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt đoàn thể, tổ chức xã hội loại hình văn hoá quần chúng khác B Thông qua điểm hỏi đáp an toàn thực phẩm Bộ quản lý ngành C Câu a, b D Câu a, b sai Câu Các Chính phủ giao trách nhiệm quản lý Nhà nước an toàn thực phẩm gồm: A Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Bộ Công Thương B Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Bộ Lao động- Thương binh Xã hội C Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Bộ Tài Chính D Bộ Y tế, Bộ Công an Bộ Công Thương Câu 10 Đối với sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý từ trở lên có sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý Bộ Y tế trách nhiệm quản lý thuộc về: A Bộ Y tế B Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn C Bộ Công Thương D Bộ Công an Câu 11 Đối với sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Bộ Công Thương trách nhiệm quản lý thuộc về: A Bộ Y tế B Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn C Bộ Công Thương D Bộ Công an Câu 12 Thực phẩm chức thuộc thẩm quyền quản lý của: A Bộ Y tế B Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn C Bộ Công Thương D Bộ Công an Câu 13 Thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng thuộc thẩm quyền quản lý của: 93 A Bộ Y tế B Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn C Bộ Công Thương D Bộ Công an Câu 14 Nước uống đóng chai thuộc thẩm quyền quản lý của: A Bộ Y tế B Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn C Bộ Công Thương D Bộ Công an Câu 15 Cà phê hạt tươi, khô, chất chiết xuất, tính chất chất cô đặc từ cà phê thuộc thẩm quyền quản lý của: A Bộ Y tế B Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn C Bộ Công Thương D Bộ Công an Câu 16 Phụ gia thực phẩm, hương liệu thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của: A Bộ Y tế B Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn C Bộ Công Thương D Bộ Công an Câu 17 Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của: A Bộ Y tế B Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn C Bộ Công Thương D Bộ Công an Câu 18 Thịt dạng tươi, ướp đá, giữ mát, đông lạnh thuộc thẩm quyền quản lý của: A Bộ Y tế B Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn C Bộ Công Thương D Bộ Công an Câu 19 Phòng Y tế là quan chuyên môn thuộc: A Ủy ban nhân dân tỉnh B Sở Y tế C Uỷ ban nhân dân cấp huyện D Cả B và C Câu 20 Chức nào sau là chức của Phòng Y tế: A Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực chức quản lý nhà nước y tế địa bàn huyện B Quản lý các bệnh viện và trung tâm y tế dự phòng địa bàn huyện C Tham mưu, giúp Sở Y tế thực chức quản lý nhà nước y tế địa bàn huyện D Tham mưu, giúp Sở Y tế quản lý các bệnh viện và Trung tâm y tế dự phòng đại bàn huyện Câu 21 Nhiệm vụ và quyền hạn của phòng y tế theo quy định Thông tư số 51/2015/TTLTBYT-BNV ngày 11/12/2015 liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ: A Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức, mối quan hệ công tác tổ chức, đơn vị nghiệp trực thuộc Sở B Quản lý tài chính, tài sản giao theo quy định pháp luật phân công Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 94 C Thực hợp tác quốc tế lĩnh vực y tế theo quy định pháp luật D Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực giao quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn Câu 22 Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Y tế Quảng Bình khám, chữa bệnh và phục hồi chức quy định Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 Ủy ban nhân dân tỉnh: A Cấp, đình thu hồi chứng hành nghề khám, chữa bệnh; giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho sở khám, chữa bệnh tư nhân theo quy định pháp luật theo phân cấp B Quản lý các bệnh viện tư nhân, phòng khám tư nhân địa bàn C Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chất lượng, tra xử lý vi phạm khám bệnh, chữa bệnh của các bệnh viện trung ương và bệnh viện tư nhân hoạt động địa bàn D Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thẩm định điều kiện hành nghề y tế địa bàn huyện theo quy định pháp luật theo phân cấp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Câu 23 Phòng Y tế chịu đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tra chuyên môn, nghiệp vụ của: A Ủy ban nhân dân tỉnh B Ủy ban nhân dân cấp huyện C Sở Y tế D Cả A, B và C đúng Câu 24 Số lượng Chi cục trực thuộc Sở Y tế: A B C D Câu 25 Đơn vị nghiệp trực thuộc Sở Y tế: A Thanh tra Sở Y tế B Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm C Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình D Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe 95 ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM Đề thi số 1: Câu 1: Những hành vi bị cấm sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm quy định Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 (35 điểm) Câu Nguyên tắc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước an toàn thực phẩm quy định Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 Chính phủ (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực sau: Y học cổ truyền; Thuốc mỹ phẩm; An toàn Vệ sinh thực phẩm quy định Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 UBND tỉnh? (30 điểm) Đề thi số 2: Câu Những hành vi bị cấm sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm quy định Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 (35 điểm) Câu Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm quy định Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực sau: Y tế dự phòng; Khám chữa bệnh phục hồi chức năng; Y dược cổ truyền quy định Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 UBND tỉnh (30 điểm) 96 Đề thi số 3: Câu Những hành vi bị cấm sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm quy định Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 (35 điểm) Câu Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ quy định Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực sau: Y học cổ truyền; Thuốc mỹ phẩm; An toàn Vệ sinh thực phẩm quy định Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 UBND tỉnh? (30 điểm) Đề thi số 4: Câu Nguyên tắc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước an toàn thực phẩm quy định Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 Chính phủ (35 điểm) Câu Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm sở sản xuất thực phẩm tươi sống quy định Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực: Khám chữa bệnh phục hồi chức năng; Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Sức khỏe sinh sản; Thuốc mỹ phẩm quy định Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 UBND tỉnh? (30 điểm) Đề thi số 5: Câu Nguyên tắc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước an toàn thực phẩm quy định Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 Chính phủ (35 điểm) 97 Câu Trách nhiệm quản lý nhà nước an toàn thực phẩm Bộ Y tế quy định Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 Chính phủ (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ quyền hạn Phòng Y tế quy định Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 Bộ Y tế Bộ Nội vụ? (30 điểm) Đề thi số 6: Câu Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm quy định Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 (35 điểm) Câu Trách nhiệm quản lý nhà nước an toàn thực phẩm Sở Y tế quy định Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 Chính phủ (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực sau: Y dược cổ truyền, Y tế dự phòng quy định Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYTBNV ngày 11/12/2015 Bộ Y tế Bộ Nội vụ? (30 điểm) Đề thi số 7: Câu Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm quy định Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 (35 điểm) Câu 2: Hình thức xử phạt hành vi vi phạm quy định sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm sản xuất, chế biến thực phẩm quy định Nghị định 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Chính phủ (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực sau: Dược mỹ phẩm, An toàn thực phẩm quy định Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 Bộ Y tế Bộ Nội vụ? (30 điểm) Đề thi số 8: Câu Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm quy định Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 (35 điểm) 98 Câu 2: Hình thức xử phạt hành vi vi phạm quy định sử dụng hóa chất sản xuất, chế biến thực phẩm quy định Nghị định 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Chính phủ (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực sau: Khám bệnh, chữa bệnh Phục hồi chức năng; Y Dược cổ truyền quy định Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 Bộ Y tế Bộ Nội vụ? (30 điểm) Đề thi số 9: Câu Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm quy định Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 (35 điểm) Câu Các trường hợp bị thu hồi quan có thẩm quyền thu hồi, phân cấp cấp giấy chứng nhận sở kinh doanh dịch vụ ăn uống quy định Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 Bộ Y tế (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực: Khám chữa bệnh phục hồi chức năng; Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Sức khỏe sinh sản; Thuốc mỹ phẩm quy định Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 UBND tỉnh? (30 điểm) Đề thi số 10: Câu Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ quy định Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12.(35 điểm) Câu Yêu cầu sở sản xuất thực phẩm quy định Thông tư 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 Bộ Y tế? (35 điểm ) Câu Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực: Khám chữa bệnh phục hồi chức năng; Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Sức khỏe sinh sản; Thuốc mỹ phẩm quy định Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 UBND tỉnh? (30 điểm) Đề thi số 11: 99 Câu Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ quy định Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 (35 điểm) Câu Yêu cầu sở kinh doanh thực phẩm quy định Thông tư 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 Bộ Y tế (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ quyền hạn Phòng Y tế quy định Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 Bộ Y tế Bộ Nội vụ? (30 điểm) Đề thi số 12: Câu Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm sở sản xuất thực phẩm tươi sống quy định Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 (35 điểm) Câu Yêu cầu trang thiết bị dụng cụ, người trực tiếp kinh doanh để bảo đảm an toàn thực phẩm sở kinh doanh quy định Thông tư 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 Bộ Y tế (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ quyền hạn Phòng Y tế quy định Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 Bộ Y tế Bộ Nội vụ? (30 điểm) Đề thi số 13: Câu Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm sở sản xuất thực phẩm tươi sống quy định Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 (35 điểm) Câu Yêu cầu bảo quản thực phẩm sản xuất đảm bảo an tàn thực phẩm sở sản xuất thực phẩm quy định Thông tư 15/2012/TTBYT ngày 12/9/2012 Bộ Y tế? (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ quyền hạn Phòng Y tế quy định Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 Bộ Y tế Bộ Nội vụ? (30 điểm) 100 Đề thi số 14: Câu Trách nhiệm quản lý nhà nước an toàn thực phẩm Bộ Y tế quy định Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 Chính phủ (35 điểm) Câu Nguyên tắc phối hợp tra, kiểm tra an toàn thực phẩm quy định Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực sau: Y dược cổ truyền, Y tế dự phòng quy định Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 Bộ Y tế Bộ Nội vụ? (30 điểm) Đề thi số 15: Câu Trách nhiệm quản lý nhà nước an toàn thực phẩm Bộ Y tế quy định Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 Chính phủ (35 điểm) Câu Sự phối hợp quan từ trung ương đến địa phương tra, kiểm tra an toàn thực phẩm quy định Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực sau: Y dược cổ truyền, Y tế dự phòng quy định Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 Bộ Y tế Bộ Nội vụ? (30 điểm) Đề thi số 16: Câu Trách nhiệm quản lý nhà nước an toàn thực phẩm Sở Y tế quy định Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 Chính phủ (35 điểm) Câu Các trường hợp bị thu hồi quan có thẩm quyền thu hồi, phân cấp cấp giấy chứng nhận sở kinh doanh dịch vụ ăn uống quy định Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 Bộ Y tế (35 điểm) 101 Câu Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực sau: Dược mỹ phẩm, An toàn thực phẩm quy định Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYTBNV ngày 11/12/2015 Bộ Y tế Bộ Nội vụ? (30 điểm) Đề thi số 17: Câu Các trường hợp bị thu hồi quan có thẩm quyền thu hồi, phân cấp cấp giấy chứng nhận sở kinh doanh dịch vụ ăn uống quy định Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 Bộ Y tế (35 điểm) Câu Điều kiện an toàn thực phẩm bảo quản, trình vận chuyển sở sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng quy định thông tư 16/2012/TT-BYT ngày 22/10/2012 Bộ Y tế (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực sau: Y tế dự phòng; Khám chữa bệnh phục hồi chức năng; Y dược cổ truyền quy định Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 UBND tỉnh? (30 điểm) Đề thi số 18: Câu Các trường hợp bị thu hồi quan có thẩm quyền thu hồi, phân cấp cấp giấy chứng nhận sở kinh doanh dịch vụ ăn uống quy định Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 Bộ Y tế (35 điểm) Câu Điều kiện an toàn thực phẩm sở sản xuất nước khoáng thiên nhiên đóng chai quy định thông tư 16/2012/TT-BYT ngày 22/10/2012 Bộ Y tế (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực sau: Y học cổ truyền; Thuốc mỹ phẩm; An toàn Vệ sinh thực phẩm quy định Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 UBND tỉnh? (30 điểm) Đề thi số 19: Câu Yêu cầu bảo quản thực phẩm sản xuất đảm bảo an tàn thực phẩm sở sản xuất thực phẩm quy định Thông tư 15/2012/TTBYT ngày 12/9/2012 Bộ Y tế? (35 điểm) 102 Câu Điều kiện an toàn thực phẩm sở sản xuất nước khoáng thiên nhiên đóng chai quy định Thông tư 16/2012/TT-BYT ngày 22/10/2012 Bộ Y tế (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực: Khám chữa bệnh phục hồi chức năng; Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Sức khỏe sinh sản; Thuốc mỹ phẩm quy định Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 UBND tỉnh? (30 điểm) Đề thi số 20: Câu Nguyên tắc phối hợp tra, kiểm tra an toàn thực phẩm quy định Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ( 35 điểm) (35 điểm) Câu Điều kiện an toàn thực phẩm bảo quản, trình vận chuyển sở sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng quy định thông tư 16/2012/TT-BYT ngày 22/10/2012 Bộ Y tế (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ quyền hạn Phòng Y tế quy định Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 Bộ Y tế Bộ Nội vụ? (30 điểm) 103
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2016, Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2016, Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay