Chuyên đề tốt nghiệp thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty vật liệu nổ công nghiệp

80 144 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 22:38

M ỤC L ỤCLÊI NÓI ĐẦUChương I: Giới thiệu chung về công ty Vật liệu Nổ công nghiệp5I. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của công ty Vật liệu Nổ công nghiệp……………………………………………….…………..………………... 51.1Quá trình hình thành và phát triển của công ty51.2Nhiệm vụ và ngành kinh doanh chủ yếu của công ty………6II. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu của công ty …………………….72.1 Đặc điểm về tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh của công ty..…………...7 2.2.Đặc điểm về cơ sở vật chất và kỹ thuật công nghiệp của công ty…………...132.3.Đặc điểm về nguồn nhân lực…………………………………………………162.4.Đặc điểm về tài chính………………………………………………………...182.5.Đặc điểm về thị trưêng của công ty………………………………………….22III Đánh giá một số mặt hoạt động của công ty vật liệu nổ công nghiệp trong vài năm trở lại đây……………….……...……………………………………………243.1 Đánh giá cụng tác quản lý tài sản của cụng ty ………………….…………...243.2 Đánh giá tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước của công ty ……. ..283.3 Đánh giá khái quát kết quả và hiệu quả kinh doanh của công ty …………...29Chương II Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty vật liệu nổ công nghiệp…………………………………………………………………………….33I Thực trạng về tình hình tiêu thụ sản phẩm tại cụng ty vật liệu nổ cụng nghiệp ………….………………………………………………………………………..331.1.Kết quả tiêu thụ sản phẩm (quy mô, doanh thu và cơ cấu tiêu thụ theo sản phẩm, thị trưêng)…………………………………………………………………331.2.Công tác kế hoạch hoá tiêu thụ ……………………………………………...391.3.Các chính sách thúc đẩy tiêu thụ mà công ty đã áp dụng….………………...40II Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ của công ty …………………...432.1 Các nhân tố bên ngoài …………..…………………………………………...432.2 Các nhân tố bên trong ……...………………………………………………..47III Đánh giá chung hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty .…………………493.1.Những kết quả đạt được …………………………………..…………………493.2.Nững hạn chế tồn tại ……………………………………….………………..513.3.Những nguyên nhân cơ bản của hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty ……………………………………………………………….…………………..53Chương III Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ tại công ty vật liệu nổ công nghiệp…………………………………………………………………...54I Định hướng của công ty Vật liệu nổ công nghiệp …………...………………..541.1 Kế hoạch phát triển chung …………………………………………………...541.2.Một số mục tiêu chính ………………………………………………………56II Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp ……...………………………………………………………………602.1.Nhóm giải pháp về sản phẩm ……..…………………………………………602.2.Nhóm giải pháp về công tác tiêu thụ sản phẩm……..……………………….632.3.Nhóm giải pháp về công tác tổ chức …………………….…………………..71KẾT LUẬN Chuyên đề tốt nghiệp M ỤC L ỤC LÊI NÓI ĐẦU Chương I: Giới thiệu chung công ty Vật liệu Nổ công nghiệp I Sơ lược trình hình thành phát triển công ty Vật liệu Nổ công nghiệp……………………………………………….………… ……………… 1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 1.2 Nhiệm vụ ngành kinh doanh chủ yếu công ty……… II Một số đặc điểm kinh tế - kỹ thuật chủ yếu công ty …………………….7 2.1 Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh công ty ………… 2.2.Đặc điểm sở vật chất kỹ thuật công nghiệp công ty………… 13 2.3.Đặc điểm nguồn nhân lực…………………………………………………16 2.4.Đặc điểm tài chính……………………………………………………… 18 2.5.Đặc điểm thị trưêng công ty………………………………………….22 III Đánh giá số mặt hoạt động công ty vật liệu nổ công nghiệp vài năm trở lại đây……………….…… ……………………………………………24 3.1 Đánh giá cụng tác quản lý tài sản cụng ty ………………….………… 24 3.2 Đánh giá tình hình thực nghĩa vụ nhà nước công ty …… 28 3.3 Đánh giá khái quát kết hiệu kinh doanh công ty ………… 29 Chương II Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm công ty vật liệu nổ công nghiệp…………………………………………………………………………….33 I- Thực trạng tình hình tiêu thụ sản phẩm cụng ty vật liệu nổ cụng nghiệp ………….……………………………………………………………………… 33 1.1.Kết tiêu thụ sản phẩm (quy mô, doanh thu cấu tiêu thụ theo sản phẩm, thị trưêng)…………………………………………………………………33 QTKDTH 42A Chuyên đề tốt nghiệp 1.2.Công tác kế hoạch hoá tiêu thụ …………………………………………… 39 1.3.Các sách thúc đẩy tiêu thụ mà công ty áp dụng….……………… 40 II- Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ công ty ………………… 43 2.1 Các nhân tố bên ………… ………………………………………… 43 2.2 Các nhân tố bên …… ……………………………………………… 47 III- Đánh giá chung hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty …………………49 3.1.Những kết đạt ………………………………… …………………49 3.2.Nững hạn chế tồn ……………………………………….……………… 51 3.3.Những nguyên nhân hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty ……………………………………………………………….………………… 53 Chương III Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ công ty vật liệu nổ công nghiệp………………………………………………………………… 54 I- Định hướng công ty Vật liệu nổ công nghiệp ………… ……………… 54 1.1 Kế hoạch phát triển chung ………………………………………………… 54 1.2.Một số mục tiêu ………………………………………………………56 II- Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ công ty Vật liệu nổ công nghiệp …… ………………………………………………………………60 2.1.Nhóm giải pháp sản phẩm …… …………………………………………60 2.2.Nhóm giải pháp công tác tiêu thụ sản phẩm…… ……………………….63 2.3.Nhóm giải pháp công tác tổ chức …………………….………………… 71 KẾT LUẬN QTKDTH 42A Chuyên đề tốt nghiệp LÊI NÓI ĐẦU Tiêu thụ sản phẩm sáu chức hoạt động doanh nghiệp, bao gồm: tiêu thụ, sản xuất, hậu cần, kinh doanh, tài chính, kế toán quản trị doanh nghiệp Mặc dù sản xuất chức trực tiếp tạo sản phẩm song tiêu thụ lại đóng vai trũ điều kiện tiền đề thiếu để sản xuất có hiệu Chất lượng hoạt động tiêu thụ sản phẩm (doanh nghiệp sản xuất thương mại) phục vụ khách hàng (doanh nghiệp dịch vụ ngân hàng…) định hiệu hoạt động sản xuất chuẩn bị dịch vụ Đặc biệt chế thị trưêng mà doanh nghiệp gắn với thị trưêng hoạt động tiêu thụ lại có vị trí quan trọng Đối với doanh nghiệp sản xuất phải bán mà thị trưêng cần bán mà doanh nghiệp có Việc xác định mà thị trưêng cần bước khâu tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Nhận thức tầm quan trọng tiêu thụ nên nhiều doanh nghiệp dó khụng ngừng trọng đến khâu tiêu thụ Tuy nhiên việc áp dụng phương pháp để thúc đẩy công tác tiêu thụ lại hoàn toàn không giống doanh nghiệp Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: đặc điểm sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất, điều kiện có doanh nghiệp… Doanh nghiệp phải biết lựa chọn biện pháp phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu hoạt động tiêu thụ Có hiệu kinh doanh doanh nghiệp nâng cao giúp doanh nghiệp thực mục tiêu đề Sau thêi gian thực tập công ty Vật liệu nổ công nghiệp, em chọn đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp em sau: QTKDTH 42A Chuyên đề tốt nghiệp “Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm vật liệu nổ Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp” Chuyên đề em gồm phần sau đây: Chương I: Giới thiệu chung Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp Chương II: Đánh giá khái quát hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp Chương III: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp Trong trình thực em nhận giúp đì hướng dẫn tận tình thầy giáo thạc sĩ Vũ Anh Trọng Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn giúp đì quý báu thầy Do trình độ có hạn, vấn đề rộng nên em không khái mắc sai sót Kính mong thầy giáo xem xét sửa giúp em Trong trình thực tập Cụng ty Vật liệu nổ Công nghiệp em nhận giúp đì quý báu từ quý công ty Qua em xin bày tá lũng biết ơn đến quý cụng ty Em xin chân thành cảm ơn Sinh viên: Phạm Văn Đăng QTKDTH 42A Chuyên đề tốt nghiệp Chương I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHI ỆP I- Sơ lược trình hình phát triển công ty Vật liệu nổ công nghiệp 1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty Tên công ty : Công ty vật liệu nổ công nghiệp Tên giao dịch : Industrial explosion material limited company Địa : Phố Phan Đình Giót - Phưêng Phương Liệt - Quận Thanh Xuân -Hà nội Mã số thuế : 010010101072-1 Tài khoản ngân hàng : 710A - 00088 Ngân hàng công thương Hoàn Kiếm Vốn pháp định : 36,634,000,000 đồng Nghành hoá chất má thành ngày 20 tháng 12 năm 1965 theo định Bộ công nghiệp nặng có nhiệm vụ tiếp cận, bảo quản vật liệu nổ công nghiệp Liên Xô, Trung Quốc nước Đông âu, cung ứng cho ngành kinh tế, xây dựng sở hạ tầng Từ năm 1995 với đà phát triển dất nước, nhu câu xây dựng đưêng xá, cầu hầm ngày tăng để phục vụ cho phát triển đất nước vật liệu nổ công nghiệp yếu tố thiếu Nhằm thống quản lý, thực sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn để đáp ứng tốt vật liệu nổ công nghiệp ngành kinh tế ngày 29/3/1995 Văn phòng Chính phủ QTKDTH 42A Chuyên đề tốt nghiệp có thông báo số 44 cho phép thành lập công ty Hoá chất má sở ngày 1/4/1995 Bộ lượng (nay Bộ công nghiệp) có định số 204NL/TCCB-LĐ thành lập công ty Hoá chất má thuộc Tổng công ty than Việt nam Ngày 29/4/2003 Thủ tướng Chính phủ có định số 77/QĐ- TTG việc chuyển công ty Hoá chất má thành công ty TNHH thành viên có tên là: Công ty trách nhiệm hữu hạn Vật liệu nổ công nghiệp Gọi tắt công ty Vật liệu nổ công nghiệp Ngày 6/6/2003, công ty Vật liệu nổ thức đêi Công ty có 25 đơn vị trực thuộc đặt miền đất nước, kể vùng sâu, vùng xa Nhiệm vụ công ty sản xuất cung ứng vật liệu nổ cho ngành kinh tế Gần 40 năm xây dựng phát triển, đặc biệt 10 năm thực đưêng lối đổi theo nghị Đảng Chính phủ bộ, ngành, địa phương nơi đơn vị đóng quân quan tâm giúp đì cho phép đầu tư sở vật chất với cố gắng nỗ lực tập thể cán công nhân viên công ty Vật liệu nổ công nghiệp đạt số thành tích xuất sắc: đơn vị anh hùng lao động, nhận huân chương lao động hạng nhất, huân chương độc lập, huân chương lao động hạng hai, huân chương lao động hạng ba, huân chương chiến công hạng ba nhiều huân chương cho tập thể, cá nhân công ty 1.2 Chức năng, nhiệm vụ nghành kinh doanh công ty Vật liệu nổ công nghiệp Công ty vật liệu nổ công nghiệp tổ chức vòng khép kín từ nghiên cứu, sản xuất phối chế, thử nghiệm, bảo quản, dự trữ quốc gia vật liệu nổ công nghiệp, QTKDTH 42A Chuyên đề tốt nghiệp hoá chất để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, đến dịch vụ sau cung ứng, vận chuyển thiết kế má, nổ mìn nhiệm vụ khác vật liệu nổ công nghiệp Công ty tập trung kinh doanh vào lĩnh vực: Sản xuất, phối chế- thử nghiệm vật liệu nổ công nghiệp Xuất khẩu, nhập vật liệu nổ công nghiệp, nguyên liệu hoá chất để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp Bảo quản, đóng gói, cung ứng dự trữ quốc gia vật liệu nổ công nghiệp Sản xuất, cung ứng: Dây điện, bao bì, đóng gói thuốc nổ, giấy sinh hoạt, than sinh hoạt, vật liệu xây dựng Thiết kế thi công xây lắp dân dụng công trình giao thông thuỷ lợi May hàng bảo hộ lao động, hàng may mặc, xuất Làm dịch vụ khoan nổ mìn cho má lộ thiên, hầm lò kể nổ mìn nước theo yêu cầu khách hàng Nhập vật tư thiết bị nguyên vật liệu may mặc , cung ứng xăng dầu vật tư thiết bị Vận tải đưêng bộ, sông biển, cảnh hoạt động cảng vụ đại lý vận tải biển Sửa chữa phương tiện vật tải, thi công cải tạo phương tiện giới đưêng 10 Dịch vụ ăn nghỉ II- Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu công ty 2.1 Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh công ty Cơ cấu tổ chức kinh doanh công ty Vật liệu nổ công nghiệp tổ chức theo kiểu trực tuyến Giám đốc công ty ngưêi điều hành cao công ty QTKDTH 42A Chuyên đề tốt nghiệp Dưới giám đốc có phó giám đốc phòng ban tổ chức sau: - Phó giám đốc điều hành sản xuất trực tiếp đạo phòng kế hoạch huy sản xuất - Phó giám đốc đêi sống trực tiếp đạo: + Phòng tra bảo vệ + Phòng tổ chức nhân + Văn phòng giám đốc - Phó giám đốc kỹ thuật trực tiếp đạo: + Phòng thiết kế đầu tư + Phòng kỹ thuật an toàn - Phó giám đốc kinh tế trực tiếp đạo: + Phòng kế toán tài + Phòng thương mại + Phòng kiểm toán nội Dưới phòng ban đơn vị trực thuộc công ty nằm tỉnh miền tổ quốc Xuất phát từ nhu cầu thị trưêng, quản lý quy hoạch quản lý công nhân nước, công ty Vật liệu nổ công nghiệp đề nghị tổng công ty than Việt nam định thành lập nhiều đơn vị trực thuộc Tại thêi điểm thành lập công ty có đơn vị thành viên, đến công ty có 24 đơn vị trực thuộc (trong có 14 xí nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện) đóng đơn vị khác toàn quốc Xí nghiệp hoá chất má Đà Nẵng Xí nghiệp hoá chất má Ninh Bình Xí nghiệp hoá chất má Quảng Ninh Xí nghiệp hoá chất má Bắc Thái QTKDTH 42A Chuyên đề tốt nghiệp Xí nghiệp hoá chất má Bà Rịa – Vũng Tàu Xí nghiệp sản xuất cung ứng vật tư Hà nội Xí nghiệp vận tải thuỷ Bắc Ninh Xí nghiệp hoá chất má Sơn La Xí nghiệp vận tải sông biển Hải Phòng 10 Xí nghiệp hoá chất má Khánh Hoà 11 Xí nghiệp hoá chất má Gia Lai 12 Xí nghiệp hoá chất má Bạch Thái Bưởi 13 Trung tâm Vật liệu nổ công nghiệp Hà Nội 14 Chi nhánh hoá chất má Nghệ An 15 Chi nhánh hoá chất má Hà Nam 16 Chi nhánh hoá chất má Lai Châu 17 Chi nhánh hoá chất má Quảng Ngãi 18 Chi nhánh hoá chất má Hà Giang 19 Chi nhánh hoá chất má Lào Cai 20 Chi nhánh hoá chất má Phú Yên 21 Chi nhánh hoá chất má Đồng Nai 22 Chi nhánh hoá chất má Bắc Cạn 23 Văn phòng đại diện hoá chất má Tuyên Quang 24 Văn phòng đại diện hoá chất má Kiên Giang Sơ đồ tổ chức quản lý công ty sau: QTKDTH 42A Chuyên đề tốt nghiệp Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty vật liệu nổ công nghiệp Giám đốc công ty PGĐ kinh tế P kế toán P thương Tài mại PGĐ điều hành SX P kiểm toán nội PGĐ đêi sống P kế hoạch huy SX P tra bảo vệ PGĐ kỹ thuật P tổ chức Văn phòng nhân giám đốc P thiết kế đầu tư P kỹ thuật an toàn Các đơn vị thành viên TT vật liệu XN XN HCM HCM Bắc Bắc XN HCM Quảng XN HCM Sơn XN HCM nổ CN Cạn Ninh La Bạch Thái Bưởi XN HCM cảng XN HCM Khánh XN HCM Gia XN vận tải Ninh XN vận tải sông Chi XN nhánh cung thuỷ hoá XN XN XN HCM HCM HCM ứng Bà Rịa Đà Lai Bình biển Hải Phòng Bắc Ninh chất Hà Giang Vũng Tàu Quảng Thái Chi nhánh HCM XN HCM Lai Hoà Chi nhánh HCM XN XN HCM HCM Nghệ Hà 10 vật tư Hà Nội VP đại diện HCM QTKDTH 42A Nẵng Chi VP nhánh đại diện HCM HCM Ngãi Chuyên đề tốt nghiệp Hoặc tìm kiếm nguồn cung cấp nguyên vật liệu cú giá rẻ chi phí thấp nguồn nguyên vật liệu nước tiết kiệm chi phí vận chuyển Đối với Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp nguồn nguyên liệu công ty phải nhập chủ yếu nước với giá không rẻ Mặt khác, lại phải chuyên chở quóng đưêng dài phí vận chuyển cao đẩy chi phí nguyên vật liệu lên cao Để thực giải pháp năm tới công ty cần thiết lập nhiều mối quan hệ cung cấp nguyên vật liệu từ phía nhà cung ứng nước Hiện nhà cung ứng nước Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp Bộ Quốc Phũng, nhiên lượng nguyên liệu mà công ty nhập từ Bộ Quốc Phũng chiếm tỉ lệ nhá số nguyên vật liệu công ty thêi gian tới công ty cần ý để lập mối quan hệ tốt với quan chuyên trách Bộ Quốc Phũng nhằm tạo nguồn cung ứng nguyên liệu tốt Một giải pháp để hạ giá thành sản phẩm sử dụng có hiệu nguồn lực lao động, chi phí vận chuyển, dự trữ… Để làm việc đũi hái cụng ty phải cú đội ngũ nhà lónh đạo nhân viên cú trình độ để lập kế hoạch phân bố nguồn lực cho hợp lý, tránh tình trạng gõy thất thoát lóng phớ nguồn lực 2.2 Giải pháp công tác tiêu thụ sản phẩm 2.2.1 Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trưêng a- Sự cần thiết giải pháp 66 QTKDTH 42A Chuyên đề tốt nghiệp Trong chế thị trưêng doanh nghiệp phải gắn công việc kinh doanh với thị trưêng cú doanh nghiệp hy vọng tồn phát triển Doanh nghiệp chủ thể kinh doanh, thể sống đêi sống kinh tế, thể cần trao đổi chất với môi trưêng bên - thị trưêng Quá trình trao đổi chất diễn thưêng xuyên liên tục với quy mô lớn thể kháe mạnh Ngược lại, trao đổi diễn yếu ớt thể quặt quẹo chết yếu Để thành công thương trưêng đũi hái doanh nghiệp phải thực tốt cụng tác nghiên cứu, thăm dũ xõm nhập thị trưêng nhằm mục tiêu nhận biết đánh giá khái quát khả xâm nhập tiềm thị trưêng để định hướng định lựa chọn thị trưêng điểm chiến lược thị trưêng doanh nghiệp Đối với Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp vừa công ty sản xuất đồng thêi công ty thương mại (công ty nhập sản phẩm thuốc nổ từ nước khác vào tiêu thụ Việt Nam) hoạt động nghiên cứu thị trưêng vô quan trọng Hơn nữa, hoạt động công ty cũn nhiều hạn chế chưa quan tâm thích đáng cụ thể công ty chưa có phận riêng chuyên trách làm công tác thị trưêng mà phận nhá kiêm nhiệm phũng kế hoạch huy sản xuất Chớnh điều làm cho cụng tác tiêu thụ công ty gặp nhiều khó khăn Do tăng cưêng công tác nghiên cứu thị trưêng để từ mở rộng thị trưêng việc làm cần thiết đặt công ty b- Nội dung giải pháp - Các hoạt động nghiên cứu thị trưêng Nghiên cứu thị trưêng tập hợp nhiều hoạt động phức tạp sơ lược ba bước: 67 QTKDTH 42A Chuyên đề tốt nghiệp + Thu thập thông tin thị trưêng + Phân tích thông tin thu thập + Đề sách cụ thể thị trưêng - Nội dung hoạt động nghiên cứu thị trưêng bao gồm: + Nghiên cứu nhân tố môi trưêng để phân tích ràng buộc tầm kiểm soát công ty thêi phát sinh + Thu thập thông tin khái quát quy mô thị trưêng chủ yếu qua tài liệu thống kê thị trưêng bán hàng như: doanh số bán ngành nhóm hàng vật giá trị Số lượng ngưêi tiêu thụ, ngưêi mua ngưêi bán thị trưêng, mức độ tháa nhu cầu thị trưêng so với tổng dung lượng thị trưêng + Nghiên cứu động thái xu vận động thị trưêng, ngành, nhóm hàng Lĩnh vực kinh doanh (tăng trưởng bóo hũa, đình trệ hay suy thoái) Từ kết phân tích nội dung công ty có nhìn tổng quan định hướng chọn cặp sản phẩm - thị trưêng triển vọng nhất, đánh giá tiềm thị trưêng tổng thể, đo lưêng thị phần khách hàng tiềm công ty Việc nghiên cứu thị trưêng nước giúp công ty phát thêm khách hàng để nâng cao khả tiêu thụ công ty bên cạnh công ty phát thêm nhà cung ứng mà công ty chưa biết tới trước Việc phát nhà cung ứng nước giúp công ty giảm chi phí sản xuất nguyên vật liệu từ hạ giá thành sản phẩm Nghiên cứu thị trưêng nước chủ yếu mở rộng thị trưêng nhập khẩu, lựa chọn nhà cung ứng thích hợp, nắm bắt thông tin mặt hàng mà cụng ty cú ý định nhập như: nước sản xuất, chất lượng 68 QTKDTH 42A Chuyên đề tốt nghiệp sản phẩm, giá cả…Thị trưêng nước Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp nơi cung cấp nguyên vật liệu sản phẩm thuốc nổ việc nắm thụng tin thị trưêng giúp công ty đề định đắn, xác - Tuy nhiên để nghiên cứu thị trưêng có hiệu điều cần thiết công ty cần phải tổ chức quy trình nghiên cứu thị trưêng cách hoàn thiện đồng để đưa định đắn kinh doanh 2.2.2 Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm a- Sự cần thiết giải pháp Tiêu thụ khâu vô quan trọng quan trọng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trong kinh tế thị trưêng doanh nghiệp đơn vị kinh tế độc lập tự phải giải vấn đề tổ chức kinh tế Lợi nhuận mục tiêu sống cũn doanh nghiệp Muốn cú lợi nhuận doanh nghiệp phải tiêu thụ hàng hóa sản phẩm doanh nghiệp phải phù hợp với nhu cầu thị trưêng Để tồn phát triển lõu dài doanh nghiệp cần phải xác định chiến lược tiêu thụ sản phẩm Đới với Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp chuyển sang hình thức cụng ty Trách nhiệm hữu hạn thành viên trực thuộc Tổng công ty than Việt Nam hoạt động kinh doanh độc lập tự chịu trách nhiệm định kinh doanh dó việc lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm vụ cựng cần thiết Hiện khả cũn hạn chế hàng năm phũng kế hoạch huy sản xuất công ty lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm toàn công ty việc lập kế hoạch cũn bộc lộ nhiều hạn chế việc xõy dựng tổ chức thực mà cụng ty cần cú biện pháp khắc phục 69 QTKDTH 42A Chuyên đề tốt nghiệp b- Nội dung giải pháp Hiện công ty xây dựng kế hoạch theo phương pháp từ xuống, tức dựa vào mục tiêu kế hoạch Tổng công ty để xây dựng kế hoạch cho Phương pháp đảm bảo tính thống nhất, không mâu thuẫn với mục tiêu Tuy nhiên hạn chế phương pháp dẫn đến thiếu thông tin để hoạch định nhiều chất lượng kế hoạch thấp Như để công tác hoạch định kế hoạch công ty đảm bảo chất lượng phải đáp ứng nhu cầu thực tế trình lập kế hoạch cụng ty phải biết áp dụng phương pháp phù hợp, thay đổi linh hoạt để đáp ứng nhu cầu thưêng xuyên biến động thị trưêng Có thể kết hợp nhiều phương pháp khác để lập kế hoạch cho dù áp dụng phương pháp vào kết điều tra nghiên cứu dự báo nhu cầu khách hàng, tình hình đối thủ cạnh tranh, giá thị trưêng, nguồn cung ứng, kế hoạch tình hình tiêu thụ thực tế năm trước Việc lập kế hoạch theo ba bước sau: Bước 1: nghiên cứu thị trưêng dự báo mức sản phẩm Bước 2: xây dựng kế hoạch tiêu thụ Bước 3: lựa chọn định kế hoạch tiêu thụ Bước 1: nghiên cứu thị trưêng dự báo mức sản phẩm Nghiên cứu thị trưêng: tiến hành giống trình bày phần trước Dự báo mức sản phẩm doanh nghiệp: dự báo mức sản phẩm vấn đề cần thiết cho việc xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm Hầu hết định tiêu thụ sản phẩm dựa dự báo mức bán doanh nghiệp Thông qua dự báo mức bán sản phẩm, doanh 70 QTKDTH 42A Chuyên đề tốt nghiệp nghiệp đánh giá lợi ích thiệt hại định thâm nhập vào thị trưêng mới, đánh giá khả mức độ khai thác thị trưêng hay định thay dổi lực kinh doanh cho phù hợp với yêu cầu thị trưêng Phân tích định việc trì hay thay đổi sách tiêu thụ sản phẩm, đánh giá mức độ hiệu lực thay đổi cần thiết sở so sánh triển vọng bán hàng Dự báo mức sản phẩm dự báo ngắn, trung dài hạn Dự báo ngắn hạn giúp doanh nghiệp giải số vấn đề tác nghiệp thưêng xuyên liên quan tới phát triển nhu cầu, cung ứng, phân phối…Đồng thêi việc dự phũng số giải pháp tình cú biến động khâu hệ thống cung ứng gây khó khăn cho việc đáp ứng nhu cầu thị trưêng Dự báo trung dài hạn giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn phát triển khuếch trương doanh nghiệp tương lai Bước 2: xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm Những để xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm Có ba chủ yếu là: khách hàng, khả doanh nghiệp, đối thủ cạnh tranh + Khách hàng: xó hội ngày phát triển nhu cầu tiêu thụ hàng húa, dịch vụ ngưêi tiêu dùng khác Để tồn phát triển doanh nghiệp cần phải chiếm thị trưêng khách hàng Không có khách hàng doanh nghiệp khụng cú đối tượng để phục vụ kinh doanh Vì khách hàng sở kế hoạch, yếu tố zuyên suốt trình xõy dựng, triển khai thực kế hoạch tiêu thụ doanh nghiệp Khi xây dựng kế hoạch tiêu thụ doanh nghiệp phải 71 QTKDTH 42A Chuyên đề tốt nghiệp phân tiến hành phân chia thị trưêng xác định tỉ trọng khách hàng mà doanh nghiệp phải thu hút + Khả doanh nghiệp Khi xây dựng kế hoạch tiêu thụ, doanh nghiệp phải biết khai thác mặt mạnh khắc phục điểm yếu mình, phải phõn bổ nguồn lực cách cú hiệu Nguồn lực doanh nghiệp bao gồm tài sản nguồn nhõn lực Nguồn nhõn lực yếu tố quan trọng mà doanh nghiệp phải chỳ ý xõy dựng kế hoạch tiêu thụ, lực lượng định phát triển chiều sâu doanh nghiệp + Đối thủ cạnh tranh Cơ sở so sánh khả doanh nghiệp với đồi thủ cạnh tranh để tìm lợi Uu doanh nghiệp thể ở: ưu hữu hình thể tiêu cụ thể vật tư, tiền vốn, sở vật chất kỹ thuật …ưu vô hình ưu định lượng uy tín cụng ty, nhón hiệu hàng húa, niềm tin khách hàng, kỹ quản trị… Nội dung kế hoạch tiêu thụ sản phẩm: kế hoạch tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp xây dựng dựa khác với mục đích khác bao gồm: dự kiến tiêu thụ cho nhóm khách hàng theo loại, nhóm sản phẩm, khu vực thị trưêng cụ thể số lượng mặt hàng Khi xây dựng kế hoạch tiêu thụ phải tính toán cân nhắc kỹ lưìng đến kế hoạch sản xuất, phải sách giải pháp tiêu thụ sản phẩm thích hợp Bước 3: lựa chọn định kế hoạch tiêu thụ Việc đánh giá lựa chọn kế hoạch tiêu thụ dự kiến công việc cuối có tầm quan trọng 72 QTKDTH 42A Chuyên đề tốt nghiệp định đến mức độ đắn kế hoạch tiêu thụ Khi thẩm định kế hoạch tiêu thụ cần phải tuân thủ nguyên tắc sau: + Thứ nhất: kế hoạch tiêu thụ phải đảm bảo mục tiêu bao trùm doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận Trong kinh doanh thưêng có nhiều mục tiêu, kế hoạch tiêu thụ dự kiến khác số lượng mức độ mục tiêu khác mục tiêu bao trùm + Thứ hai: kế hoạch tiêu thụ phải có tính khả thi, phải phù hợp với nguồn lực doanh nghiệp + Thứ ba: kế hoạch phải đảm bảo giải mối quan hệ mặt lợi ích doanh nghiệp thị trưêng 2.2.3 Hoàn thiện công tác phát triển đại lý a- Sự cần thiết giải pháp Phõn phối sản phẩm cú vai trũ quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Phõn phối hợp lý làm cho trình kinh doanh an toàn, tăng cưêng khả liên kết, giảm cạnh tranh làm cho trình lưu thông hàng hóa nhanh chóng Hiện nay, hình thức phõn phối sản phẩm Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp chủ yếu thông qua đại lý tỉnh mà cụng ty cú chi nhánh Sản phẩm bán trực tiếp cho ngưêi tiêu dùng thông qua hệ thống đại lý Tuy nhiên hệ thống đại lý cụng ty cũn ớt, chưa đảm bảo tốc độ cung ứng sản phẩm cách tốt nhất, nhiều gây trở ngại cho trình tiêu thụ b- Nội dung giải pháp 73 QTKDTH 42A Chuyên đề tốt nghiệp Khi xây dựng hệ thống đại lý, công ty nên lưu ý đến yếu tố sau: - Đặc điểm sản phẩm Sản phẩm công ty sản phẩm thuốc nổ loại sản phẩm đũi hái an toàn cao trình vận chuyển bảo quản, xây dựng đại lý phải trang bị cho đại lý hệ thống đảm bảo an toàn cách tuyệt đối - Đặc điểm bán hàng (tiêu thụ) Các sản phẩm thuốc nổ công ty xác định trước hết cho công ty khai thác ngành than nhu ngành than số công ty tổ chức khác Do đối tượng mà công ty phục vụ tổ chức, tập thể đại lý công ty phải đặt vị trí thuận lợi cho tổ chức liên hệ 2.3 Nhóm giải pháp công tác tổ chức 2.3.1 Hoàn thiện máy tổ chức a- Sự cần thiết giải pháp Hệ thống tổ chức công ty có ảnh hưởng lớn đến hoạt động công ty Hệ thống tổ chức thể quy mô công ty, hình thức pháp lý cụng ty, mối quan hệ phũng ban cụng ty Núi chung nhìn vào hệ thống tổ chức công ty ta biết nhiều điều công ty mà hệ thống chặt chẽ cần thiết công ty Nếu hệ thống tổ chức cụng ty cú cấu tạo khụng hợp lý, thưêng cồng kềnh hay sơ sài dẫn đến hậu khôn lưêng Nếu hệ thống tổ chức công ty cồng kềnh dẫn đến chi phí cho tổ chức tốn kém, làm 74 QTKDTH 42A Chuyên đề tốt nghiệp cho chi phí sản xuất tăng lên Ngoài đưêng thông tin thưêng dài, thêi gian để định lâu dẫn đến hội thị trưêng Nhiều việc định cũn khụng thống phũng ban công ty dẫn đến định chồng chéo chức Nếu hệ thống tổ chức doanh nghiệp sơ sài dẫn đến kiêm nhiệm chức phũng ban dẫn đến tình trạng khụng hiệu trình hoạt động b- Nội dung giải pháp Để thực giải pháp trước hết cần phải xác định rừ cấu tổ chức phù hợp với công ty, phải vào quy mô công ty, tính chất sản xuất sản phẩm công ty để xây dựng cấu cho hợp lý, tránh tình trạng kiêm nhiệm chức hay tổ chức cồng kềnh Đối với công ty Vật liệu nổ công nghiệp yêu cầu xuất phất từ thực tế trình bày phần trước tình trạng kiêm nhiệm chức Như ta biết công ty chưa có phũng độc lập chuyên tiến hành hoạt động nghiên cứu phân tích thị trưêng mà công việc lại số nhân viên phũng ban khác kiêm nhiệm Đối với công ty có quy mô lớn công ty Vật liệu nổ công nghiệp việc phải có phũng marketing độc lập đũi hái trước mắt Thiết nghĩ thêi gian trước mắt công ty cần thiết lập phàng chuyên nghiên cứu thị trưêng Có công ty cải thiện công tác nghiên cứu thị trưêng từ nâng cao hiệu công tác tiêu thụ sản phẩm 2.3.2 Bồi dưìng, nâng cao lực cho cán công nhân viên công ty 75 QTKDTH 42A Chuyên đề tốt nghiệp a- Sự cần thiết giải pháp Nguồn lực ngưêi vô quan trọng cho doanh nghiệp Nguồn nhân lực có ảnh hưởng đến sống cũn phát triển công ty Nguồn nhân lực đánh giá bao gồm trình độ quản lý đội ngũ cán quản lý, trình độ nghiệp vụ nhân viên trình độ tay nghề kỹ thuật đội ngũ công nhân sản xuất Đội ngũ quản lý cụng ty cú trình độ cao đảm bảo cho hoạt động công ty diễn nhịp nhàng Trình độ nghiệp vụ nhân viên tốt làm cho công tác khác diễn xuôn sẻ góp phần đắc lực cho hoạt động sản xuất Trình độ tay nghề kỹ thuật đội ngũ công nhân sản xuất vững đóng vai trũ đảm bảo cho chất lượng sản phẩm công ty Vì chăm lo bồi dưìng lực cho đội ngũ cán công nhân viên công ty công việc cần thiết phải tiến hành thưêng xuyên b- Nội dung giải pháp Về công tác bồi dưìng cán quản lý: thực cách gửi cán quản lý học lớp dài hạn trưêng đại học, trung tâm có uy tín tổ chức kèm cặp cán trẻ có lực Trong năm qua công ty Vật liệu nổ công nghiệp thực tốt công tác Cụ thể công ty tạo điều kiện thuận lơij cho cán quản lý học đại học, cao học, đại học 2… Tuy nhiên công ty cần ý đến công tác Về công tác nâng cao trình độ nghiệp vụ nhân viên: thực cách mở lớp đào tạo ngắn hạn nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ họ Mặc dù cố găng năm gần đay công tác 76 QTKDTH 42A Chuyên đề tốt nghiệp công ty mở lớp bồi dưìng thủ kho vật liệu nổ công nghiệp, lớp học ngắn hạn, dài hạn khác tổng công ty triệu tập chưa đủ yêu cầu ngày cao công tác sản xuất Trong thêi gian tới công ty cần đẩy mạnh việc mở lớp bồi dưìng nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên công ty Về công tác nâng cao trình độ tay nghề kỹ thuật cho đọi ngũ công nhân lao động : Do công việc sản xuất vật liệu nổ việc phức tạp, đũi hái ngêi công trực tiếp sản xuất loại sản phẩm phải có trinh độ tay nghề định Nhận thức đỉều năm qua công ty không ngừng trọmg nang cao tay nghề cho đội ngũ công nhân công ty Cụ thể công ty đẫ đào tạo lại toàn công nhân sản xuất thuốc nổ Xí nghiệp hoá chất má Quảng Ninh nhiều xí nghiệp khác đìa bà tỉnh phía Bắc, đào tạo công nhân kỹ thuật khoan mìn (3 lớp), công nhân lặn nổ mìn nước Tất giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty Vật liệu nổ công nghiệp đưa dựa kiến thức có trình học tập, dưa hiểu biết có trình thực tập công ty Tuy nhiên giải pháp hoàn toàn toàn mang tính cá nhân, ngưêi thực mong giải pháp góp phần có ích cho ban lónh đạo công ty Mong công ty thành công tương lai 77 QTKDTH 42A Chuyên đề tốt nghiệp 78 QTKDTH 42A Chuyên đề tốt nghiệp KẾT LUẬN Tiêu thụ sản phẩm khõu cuối cựng trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nói chung Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp nói riêng Nó phản ánh kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Quá trình tiêu thụ tổ chức tốt, tiến hành thuận lợi hoạt động khác diễn trôi chảy tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy hết khả mình, đứng vững cạnh tranh đem lại lợi nhuận cao kinh doanh Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoạt động kinh tế thị trưêng Các kết đạt công ty thêi gian qua cho thấy kinh nghiệm nỗ lực mình, cụng ty đứng vững phát triển thị trưêng xứng đáng đơn vị tiên tiến Tổng công ty than Việt Nam Những thành mà công ty đạt đồng thêi phản ánh sách đắn Đảng nhà nước ngành lĩnh vực quản lý kinh tế Tuy nhiên kinh doanh chế thị trưêng đầy khắc nghiệt, công ty cần có giúp đì quan tâm ngành, cấp giúp công ty phát triển Về thân công ty, công ty phải có nhìn đắn phương hướng cụ thể rừ ràng nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Một lần em xin chân thành cảm ơn giúp đì hướng dẫn thầy giáo thạc sĩ Vũ Anh Trọng giúp đì nhiệt tình từ phớa Cụng ty Vật liệu nổ Cụng nghiệp giúp em hoàn thành chuyên đề Sinh viên: Phạm Văn Đăng 79 QTKDTH 42A Chuyên đề tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO 1- Giáo trình quản trị kinh doanh tổng hợp tập - Nhà xuất thống kê 2001 2- Giáo trình quản trị kinh doanh tổng hợp tập - Nhà xuất thống kê 2001 3- Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh - Nhà xuất thống kê 2001 4- Giáo trình chiến lược kinh doanh phát triển doanh nghiệp - Nhà xuất lao động - xó hội 2002 5- Số liệu phũng kế toán cụng ty vật liệu nổ cụng nghiệp 80 QTKDTH 42A
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề tốt nghiệp thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty vật liệu nổ công nghiệp, Chuyên đề tốt nghiệp thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty vật liệu nổ công nghiệp, Chuyên đề tốt nghiệp thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty vật liệu nổ công nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay